2009-03-31

Bloggar jag läser mer eller mindre frekvent

Till höger här på Uddevallabloggen ligger Min blogglista. Det är bloggar jag följer. Den senaste som skrev något på sin blogg hamnar också överst och på så sätt är det lätt att se om något har hänt på bloggarna.

De flesta bloggarna är Uddevallabor eller Uddevallabor i förskingningen.

Här följer en kort beskrivning i den ordning de ligger just nu:

Jansson på berget http://jansonpaberget.blogspot.com/ Uddevallabloggare som skriver mycket om dataspel och musik samt en och annan betraktelse över livet.

Fritt ur hjärtat http://fritturhjartat.blogspot.com/ Uddevallabloggare som skriver väldigt träffsäkert om det vardagliga livet. Också s-märkt politiker i Kultur- & Fritidsnämnden.

Gniste status - Fristadens blogg http://gniste.blogspot.com/ Bloggen handlar om brännskadade pastorn Håkan Gniste och hans tillfrisknande på brännskadeenheten i Linköping. Väldigt självutlämnande.

Annaa Mattssons blogg http://annaama.wordpress.com/ . Uddevallabo i förskingringen, frilansjournalist som älskar Irland och "sunkiga barer". Barnen kallas Äldsta, Mellan och Pojken och sedan en tid letar hon efter en mindre lägenhet.

Solnasnack http://solnasnack.blogspot.com/ -loa Uddevallabo i förskingringen. En gång om året vistas han ett par månader på Mallorca. Tidigare journalist på Kuriren, Arbetet och SVT. Och så är han en av vhennerna i Hultmans Vhenner. Ett stort fan av Oddevold, AIK och Colchester (av någon mystisk anledning).

WALLINISTAN http://www.metrobloggen.se/jsp/public/index.jsp?article=19.1381416 Cissi Wallin, en Uddevallabo i förskingringen. Eller en lantis i storstaden. Skriver om musik, mode, film och ångest.

Monica Antonsson http://monicaantonsson.blogspot.com/ . Hennes blogg läser jag dagligen sedan jag läst hennes bok Mia - Sanningen om Gömda. En otrolig historia om Liza Marklunds författarskap rullades upp. Skandalen har fått flera namn under resans gång: Gömdaskandalen och Gömdagate är de vanligast förekommande. Debatten pågår fortfarande.

Anna-Lena Heydar http://annalenaheydar.blogg.se/ S-politiker som ryter till då och då mot den styrande alliansen. Dock ganska stillsamt rytande. Skriver mest om sitt växthus och odlingar. Granne med Erik Segerstedts familj, bara det!

Lotta K http://lottasplace.blogspot.com/ Uddevallabo i förskingringen, närmare bestämt i San Francisco Bay sedan 1995. Universitetsprofessor och en skicklig fotograf. Efter några sekunder på hennes blogg startar musiken och jag har ännu inte räknat ut hur hon har åstadkommit den.

Lisa Öhberg http://lisaohberg.blogspot.com/ En alldeles ny bekantskap. En fotbollsspelande Uddevallabo i förkringringen, närmare bestämt West Palm Beach, Florida. Att bli blodgivare i USA gick inte så bra.

Lae (Larsåke Krantz) http://nordtorp.blogspot.com/ Uddevallabo i förkingringen och likaså en gammal klasskamrat. Mycket Uddevallaintresserad trots att han bor i Sandared. Inbiten seglare och resenär och så gammal Televerkare förstås.

Blogg Bohuslän http://bloggbohuslan.blogspot.com/ Ulf G:s blogg som nu börjat kvickna till igen efter en tids mer eller mindre tynande tillvaro. Skriver engagerat om det mesta.

Leinas dagbok och osorterade tankar http://leinas2.blogspot.com/ En Urvästerbottning som blivit Uddevallabo. En kakelugnsuppsättare spelar viss roll på hennes blogg just nu.

Willys blogg http://willysorkester.blogspot.com/ Äldre gentleman, musiker. Skriver om musik då och då. Granne till mig.

Sannes blogg http://sannes.blogg.se/ En blogg om släktforskning. Här får man vara lite på vakt. Av någon anledning ligger Sanne alltid längst ned på min blogglista, men det beror INTE på att hon inte skriver. Så kolla då och då för säkerhets skull. //

2009-03-30

Bakluckeloppis(Foto Christian Vestergaard)

Bakluckeloppis tycks vara på modet. I lördags arrangerades en sådan på Kungstorget.

Vad är då bakluckeloppis? Jo, enligt Wikipedia detta:

"Bakluckeloppis är en loppmarknad där försäljarna säljer direkt ur bakluckan på sin bil, eller på ett bord invid bilen. En av de första bakluckeloppisarna i Sverige startade i Norrskedika utanför Östhammar i norra Uppland på 1990-talet, efter engelsk förebild. Sedan dess har många liknande loppmarknader öppnats i hela landet."

Här är det Doris Pettersson som säljer ur sin baklucka. //

2009-03-29

Konstnär efterlyses


Fråga från Yvonne Brandt som jag vidarebefordrar till Uddevallabloggens läsare:
"Hej Gunnar!

Jag har lyckats få tag på en charmig tavla med Uddevalla-motiv (se bifogad fil).
Av den jag köpte den av (som sålde den i andra hand) har jag fått reda på att tavlan målats av en konstnär från stan som heter Greta Wingeby.

På ramens baksida står det ”Februarivår” 50 2/63. Motivet är över korsningen Parkgatan bort mot Anders Knapes väg med Kapellehemmet upp till vänster. Jag har också fått reda på att rådman Thorsell bodde i huset till vänster med rött tak.

Jag skulle gärna vilja veta lite mer om konstnären.
Eftersom tavlan är så charmig undrar jag också om hon har gjort fler verk av lokala motiv som någon kanske har?

Undrar om du kan hjälpa mig i mina efterforskningar?

Med vänlig hälsning

Yvonne Brandt"
Om du vet något om konstnären skriv i kommentarerna eller mejla mig. Någon person med det namnet kan jag inte hitta i mina register. Möjligen kan namnet vara felstavat?//

2009-03-28

Pirater - nu och då

Nyhetsbrev 2009-03-24:

"MOL-FARTYG ATTACKERAT AV PIRATER

SST-GÖTEBORG. Japanska MOL:s (Mitsui O.S.K. Lines, Ltd) bilfraktfartyg Jasmine Ace utsattes för beskjutning under piratattack med två snabbgående båtar öster om Somalia på söndagskvällen. Fartyget kunde dessbättre snabbt öka farten och därmed undvika att bli bordat.

Efter 40 minuter gav piraterna upp kapningsförsöket. Jasmine Ace fick lättare skrovskador vid attacken. Ingen ur besättningen kom till skada. Fartyget kunde fortsätta seglingen till Mombasa, Kenya. Jasmine Ace, byggt 1995 och på 13.038 brutto, har en besättning på 18 personer. (090324)"

______________________________

Ett ACE-fartyg således utsatt för våra dagars pirater. Det för osökt tankarna till en av de mest spektakulära piratdåden som drabbat ett Uddevallafartyg. Det var briggen Pallas och händelsen beskrivs i Uddewalla Weckoblad torsdagen den 18 december 1828 (mer än ett år efter det att den ägde rum):

"Uddewalla.
Utdrag av journalen, hållen ombord på briggen Pallas från Uddewalla, förd av C.C. Berg, under resan från Alexandria till Livorno, från den 28 sept. till den 10 november 1827.

Den 28 sept. då jag befann mig uti Lat. 33 grader 49 minuter nord, och Long. 23 grader 9 minuter ost om Greenwich, fick jag vid solens uppgång kl. 4 om morgonen i sydväst ifrån mig tvenne seglare i sikte, vilka närmade sig till mig, så att de kl. 9 om f.m. voro mig helt nära.

Den ena, en brigg, gav ett skarpt skott, då jag var nödsakad, att minska segel och lägga bi. Kl. 10 uppvisades från samma fartyg grekiska flaggan, då jag svarade med vår svenska.

Kl. ½ till 11 kom grekiska briggens båt med 7 man ombord, vilka emotogos fredligt. Efter en stunds förlopp befallde båtens anförare mig på italienska språket, att uppvisa mina dokumenter, och sedan detta skett, begyntes med den strängaste visitation över hela fartyget; panelingar nedbrötos och efter en omänsklig behandling mot mig och hela besättningen under ofta upprepade hotelser tvungos vi, att framtaga en summa av 10 000 hårda piastrar i fem påsar, som jag skulle för mina befraktare överföra till Livorno.

När dessa penningar voro framtagna, begynte man åter, att misshandla oss med hugg och slag, under hotelse att mörda oss. Då nu ej flera penningar befunnos vara ombord, rövades en stor del av fartygets inventarier, mina och folkets egna tillhörigheter.

Efter detta roffande lämnade båten oss kl. ½ till 3 e.m. då vi genast satte segel och reste vidare. Så snart grekiska båten återkommit till sin brigg, upphissades på densammas förtopp en svart flagga med en därpå tecknad dödskalle, vilket, som vi sedermera märkte, var en signal åt den andra grekiska piraten, som befann sig på långt avstånd i sydost.

Resan fortsattes med god vind till kl. ½ till 7 om aftonen, då vi fingo ett skarpt skott från sistnämnde Pirat, ävenledes en brigg, och lade bi, av fruktan att bli skjutna i sank.

Kl. 7 hade vi 7 man av densamma ombord, men som ej visitation kunde förrättas om aftonen, medtogos alla möjliga papper och räkningar; man avklädde mig och fråntog mig det av Svenska Commerce-Collegium utgivna så kallade Turkpass.

Kl. 8 om morgonen lämnade de oss med den stränga befallning, att jag skulle under natten hålla samma kosa, som de. Den 29 om morgonen kom åter den grekiska briggens båt om bord och ville taga mig ifrån mitt fartyg; men då gjorde jag de kraftigaste invändningar däremot och förklarade , att jag förr ville lida döden, än lämna mitt fartyg, avstodo de från sin begäran, men togo likväl, då de lämnade oss, 2 man av besättningen med sig.

Kl. 12 återkommo de med de tvenne man av min besättning, togo det övriga av skeppsinventarierna, en del av lasten och all proviant, samt togo oss på släp, lämnade 2 man om bord, som övertogo befälet.

Sedan fortsattes resan under variabla vindar till den 3 okt. om aftonen, då vi upphunno Golf-Coron på Morea, där vi fingo befallning att laga ankare och tåg färdiga, att gå till ankars. Under detta fingo vi i sikte ett skepp väster från oss, då vi befalldes, att åter gå till sjöss. Kl. 12 om natten, då nämnda skepp betydligt närmat sig, tillsatte den grekiska briggen alla segel, varemot jag minskade och med våld återtog befälet.

Släptåget sprang utav, och den grekiska briggen avlägsnade sig. Kl. 2 om morgonen fick jag skott från skeppet, som nu var helt nära och sedermera befanns vara en österrikisk korvett.

Straxt därefter ankom dess båt, och hämtade mig med de bägge greker, som genast fängslades, ombord, där jag avgav min berättelse och erhöll däröver certifikat. Därefter fördes jag tillbaka till min brigg, och korvetten konvojerade mig 6 tyska mil väster om Morea, ty densamma fick ej avlägsna sig längre. Även kunde den ej umbära någon proviant, så gärna än Capitänen hade hulpit oss även i den delen.

Under varierande vindar anlände vi till Livorno den 10. november, på vilken tid vi ej hade annan föda, än bönor av lasten och vatten."

2009-03-27

Kanonerna de knalla - i UddevallaNej, såvitt jag vet knallade det inte från den här kanonen där den stod utanför Gallionen i dag. Det var istället fråga om invigning av en ny affär, Boogie Kids, som säljer barnkläder till de allra minsta. Det låter väldigt amerikanskt.

Christian Vestergaard bidrog med bilden. //

Folkets pris för bästa idrottsprestation 2008


Nej, inget pris till Vasaloppssegraren 2008 (och 2009) Sandra Hansson. Mina 25 SMS-röster (á 10 kr + trafikavgifter) räckte inte långt.

Vid gårdagens idrottsgala tog motocrosstalangen Filip Thuresson, BMK Uddevalla, hem Folkets pris. Och enligt Bohusläningen gjorde han det överlägset! Hmmm.... //

2009-03-26

Frälst, Förmögen, Förskingrad


I kväll firade Bohusläns Föreningsarkiv sin 40-åriga tillvaro med årsmötesförhandlingar och inbjuden föredragshållare.
Det var Ewonne Winblad som skrivit den uppmärksammade boken Frälst, Förmögen, Förskingrad som höll föredrag om sin och maken Lennarts forskning om Hanna Lindmark och Margaretaskolan.
"Hanna Lindmark (1860-1941) öppnar efter många år som fosterbarn och piga egen matservering. Snart äger hon en blomstrande affärsrörelse med butiker, restauranger, festvåningar och hushållsskolor över hela landet, slotten Steninge och Mauritzberg och Dicksonska palatset i Göteborg.
Vid sin död testamenterade hon allt detta till fyra missionssällskap. Efter tjugo år i deras ägo går Margaretaskolan under i tysthet. Vad hände? I ett kassaskåp finner författaren dokument som avslöjar skandaler, bedrägerier och en förhoppning om välgörenhet i Guds namn som aldrig infriats. Vad som var tänkt som en framgångssaga blev något helt annat"
Det var en spännande historia som Ewonne berättade och särskilt för arkivpersonal och arkivforskare var det intressant att höra hur hon gått tillväga i sin forskning. Och det var inte helt lätt att följa Hanna Lindmarks väg i livet, i vart fall inte till en början.
Hanna Lindmark föddes alltså 1860 i en norrländsk torparfamilj. Som nioåring såldes hon på auktion till lägstbjudande. Hon kom att bli fosterbarn i flera familjer och att följa ett fosterbarn i arkiven var inte helt lätt.
Hanna Lindmark blev en av Sveriges första framgångsrika entreprenörer och hennes livsverk blev Hushållsskolan Margareta, som fanns på flera platser i Sverige. Flera tusen flickor hade fått sin utbildning hos henne.
Det var en oerhört spännande berättelse att höra hur makarna Winblad till slut nådde framgång i att ta reda på vad som egentligen hände med Margaretaskolan tjugo år efter Hanna Lindmarks död. Svaren på frågorna visade sig finnas i ett kassaskåp som hade stått låst i 40 år. Och jag kan slå vad om att det var en andäktig stund då de för första gången höll i de arkivhandlingar som innehöll historien.

Nu vill jag inte avslöja mer utan rekommenderar Er istället att läsa boken.
(Lennart Winblad, Bohusläns Föreningsarkivs ordförande Lars-Göran Sunesson samt Ewonne Winblad) //

2009-03-25

Vilka är musikerna?


Rolf Ohlson har skickat in denna bilden med en fråga som jag vidarebefordrar till Uddevallabloggens läsare. Svar mottages tacksamt!

"Hej Gunnar!
Har en gammal bild från mitten av femtiotalet. Tror att den togs i sportstugan vid Bjursjön i något sammanhang. Tore Uttman, den glade spelevinken, känner jag mycket väl igen, men vilka är de andra två? Kan du hjälpa mig att identifiera dem?
Tore Uttman var ju en stor glädjespridare i Uddevalla på sin tid. Han var väl aktör i revyer m.m.
Hälsningar Rolf Ohlson"

En sökning på Tore Uttman i Tidningsarkivet ger denna träfflista:

1940-04-04 Einar Dahl presenterar uddevallarevyn 1940, med lustigkurren Tore Uttman. Teater.
1940-08-23 Cykel- och gångtävlingar på Rimnersvallen med Tore Uttman m. Fl. Idrott.
1954-01-02 Tore Uttman slog upp revyn med "Revytjänst". Nöjen.
1960-10-18 50 år fyller målaren och revykomikern Tore Uttman.
1970-10-17 60 år fyller målare Tore Uttman känd revymakare i Uddevalla.
1975-10-18 65 år fyller måleriarbetare Tore Uttman. Jubilaren har stort revyintresse. Bild.
2001-08-15 Så skrev B-n 1951-08-15; UCA's NM-arrangemang inleddes med "stålfarfar-Tore Uttman" i cykelkortegen. Tävling.

Tilläggas kan att Tore Uttman dog 1986. //

2009-03-24

Flygradar live

Insänt av Christian Vestergaard:

"Kunde i kväll kika på en BOEING 737-800 som tog sin rutt från Oslo, Gardermoen till Kastrups flygplats i Köpenhamn. Detta charterflygplan för affärsmän (189 stolar) från norska flygbolagen Norwegian flög närapå rakt över Uddevalla vid tidpunkten 20.36 (svensk normaltid) denna kväll.

Jag använde mig av en handhållen båtkikare vid observationen. Hittade nämnda BOEING med lätthet i sydvästlig riktning mot den stjärnklara kvällshimlen tack vare länken www.flygradar.nu som Gunnar Klasson refererade till för en månad sedan.
Gunnar du hade visst fått länken av en "Flygintresserad kungälvsbo". Kan verkligen rekommendera ovannämnda länk om man är lite intresserad av aviatörhobbyn.

Vh Christian Vestergaard "


Ja precis! Och apropå detta fick jag nyligen frågan hur det gick med mitt tips till norska VG (Verdens Gang) om flygplanet som återvände till Gardermoen. Jag blev ju utlovad ett honorar. Läs om detta här http://uddevallare.blogspot.com/2009/02/flygplan-over-sverige-och-skandinavien.html

Jodå! Några musklick, två skärmdumpar och några rader till VG inbringade häromdagen ett honorar på 750 SEK (600 NOK) till mitt konto. //

Lurade om NU-sjukvårdens riskanalyser?

Har vi blivit lurade om NU-sjukvårdens riskanalyser?

Så här skriver signaturen "Själv varit med":

"Men herre gud !!! De är INTE offentliga !!!
Det enda som är offentligt är den riskanalys som blivit offentlig genom att någon sänt den till ett statligt organ =Socialstyrelsen.

INSER ni inte att detta är en fint !!! Väl regisserad. Skickligt. Var är de andra 14 riskanalyserna? De finns redan, men kommer att makuleras då man "sammanställer dem" - dvs precis som man "sammanställt" de 15.

NEJ - NEJ - Låt er ej luras !!!

Skriv gärna en nu ruta om detta ty folk läsr denna blogg." //

2009-03-23

Rösta fram Uddevallas bästa idrottsprestation 2008

Nu är det dags att SMS-rösta fram Folkets Pris till Uddevallas bästa idrottsprestation 2008.

Skicka SMS till 72550 och skriv namnet på din kandidat. Du kan rösta så många gånger du vill. SMS-et kostar 10 kr/st exkl. eventuella trafikavgifter. Överskottet från omröstningen går till Uddevalla Näringslivs bidrag till Elitidrottsgymnasiet.

De nominerade är:

  • Jenny Alm, handboll: SMS-a jenny
  • Mattias Carlsson, simning: SMS-a mattias
  • Sandra Hansson, skidor: SMS-a sandrah (lägg märke till h:et)
  • Mustafa Mohamed, löpning: SMS-a mustafa
  • Filip Turesson, motocross: SMS-a filip

Tyvärr hittar jag inga uppgifter om hur länge telefonslussen är öppen. Men i övrigt kan man läsa om priset och idrottsgalan här http://www.uddevallanaringsliv.se/page/263/folketspris.htm //

Ytterligare bilar hämtas i Uddevalla hamnUnder natten till i dag anlöpte M/V Vinni åter Uddevalla hamn och Sörviksdockan där hon under dagen skall lasta 740 bilar för den ryska marknaden.

Lastningen av bilarna beräknas vara klar under eftermiddagen och sedan avseglar hon. Måhända blir det som för en vecka sedan att hon hämtar ytterligare bilar i Göteborgs hamn innan kosan styrs mot Finska viken. //

2009-03-22

Kropps herrar seriesegrare - jublet visste inga gränser

Nej, jublet visste inga gränser när slutsignalen gick i Agnebergshallen nu i eftermiddags. Serieledande Kropps herr mötte serietrean H 65 Höör som låg endast en poäng efter inför dagens match. Så det gällde för Kropps att vinna eller sämst spela oavgjort för att stå som seriesegrare efter dagens match.

Kropps startade i ett furiöst tempo, tydligen i avsikt att vinna matchen de första fem minuterna, men se det gick inte alls. Höör var bättre i allt och ledde rättvist emellanåt med fem mål. Kropps försvar var i första halvlek rent katastrofalt.

Höör gick helt rättvist till halvtidsvila i ledning 14 - 10. Vad tränaren Fredrik "Hubba" Johansson och mentorn Per Johansson sa till grabbarna i halvtid kan man undra för laget kom ut på plan med ett betydligt lugnare och bättre spel. Och det gällde särskilt försvaret.

17 minuter in på andra halvlek var kropps för första gången i matchen ikapp och sedan var det rena viljan som till slut avgjorde. Höör var åter i ledning i slutet av matchen men Kropps vände och vann med 27-26 inför 917 åskådare.

Och enligt signaturen Susann är Kropps direktkvalificerade till Allsvenskan. Det var då för väl! //

2009-03-21

Lancaster


Lennart S skriver:

"Hej Gunnar!

Jag är nyinflyttad i Uddevalla och undrar varför ett parkeringshus på Söder kallas Lancaster?"

Parkeringhuset ligger i kvarteret Lancaster som fått sitt namn efter Lancasterskolan som låg i kvarteret, närmare bestämt i korsningen Södra Drottninggatan (till vänster) och Asplundsgatan.

Skolan fick sitt namn efter den engelska skolformen Lancaster som gick ut på att läraren ”gruppvis drillade” sina elever. Skolan startade sin verksamhet 1822 och sedan den tagits ur bruk en bit in på 1900-talet användes den till annan verksamhet. På den översta bilden är den en bilverkstad.

Byggnaden revs 1960 och på platsen tronar nu det stora parkeringshuset i kvarteret Lancaster.

Tidigare fanns en "kindergarten" i kvarteret och den flyttade när parkeringshuset skulle byggas. Lancasters förskola ligger i dag mellan Södra Drottninggatan och Södra vägen. Det är Uddevallas äldsta förskola. //

2009-03-20

Hans Manneby In Memoriam


Ikväll är det exakt ett år sedan Hans Mannebys livskamrat Luitgard ringde och berättade att Hans gått bort några timmar tidigare. Och trots att vi sedan en tid fått veta att han var obotligt svårt sjuk blev det en chock när det väl hände. Det är fortfarande svårt att fatta.
Vi jobbade tätt tillsammans och jag minns många stunder då vi, ibland efter några jobbiga möten, satt på hans eller mitt rum och pratade om livet.
Sedan Hans blivit chef för Västarvet tappade vi förstås kontakten mer eller mindre. Någon enstaka gång träffades vi. Ibland kom han in på mitt rum på Bohusläns museum för att prata om något tjänsteärende.
Och trots att han blivit chef för mastodontorganisationen Västarvet var han i grunden motståndare till en sammanslagning av alla dessa kulturinstitutioner. Jag vet det för jag minns så tydligt hans reaktion då han fått klart för sig att Västra Götalandspolitikerna bestämt sig för det. Han var fruktansvärt upprörd och ifrågasatte alltsammans. I en intervju i Bohusläningen 2005 sa han senare att det finaste han visste var att få vara chef för Bohusläns museum.
Han fick ta skeden i vacker hand och bli chef för en organisation som han i grunden alltså inte trodde på. Han försökte göra det bästa av situationen.
I december hälsade vi på Luitgard i hennes hemtrakter i Bayern i södra Tyskland och på nyåret hälsade hon på oss i Uddevalla. Och snart ses vi igen. Vi ser fram emot det Luitgard! //

Nu-sjukvårdens riskanalyser är nu offentliga


NU-sjukvårdens ledning säger sig nu ha förstått att folk varit oroliga och har därför beslutat sig för att offentliggöra riskanalyserna.
Det var på tiden och antagligen under galgen!

2009-03-19

Felaktig inskription på minnessten


Den här minnesstenen togs fram till regementets nedläggning den 30 juni 1992 då den avtäcktes inför en tusenhövdad publik. En kort stund efter att täckelset fallit hördes en skrikande röst: "Det står fel!!"
Det var en av regementets äldre pensionsavgångna officerare som skrikit och som nu stod och pekade mycket upprört mot minnesstenens baksida.

Och mycket riktigt! På baksidan av minnesstenen var regementets fem segerslag inristade. Det var bara det att slaget vid Landskrona 1677 hade bytt plats med slaget vid Helsingborg 1710. En sådan fadäs!

Det var säkert en mardröm för den ansvarige officeren som hade beställt stenen av en stenhuggare. Hade stenhuggaren gjort fel eller hade han fått en felaktig beställning? Nu skulle det säkert bli en dyr och utdragen process att åtgärda misstaget.

Men icke! En tid därefter var jag på kaserngården och skulle åka ner mot staden då en kollega frågade om han fick lifta med mig. Javisst fick han det! Och kollegan var just den som hade beställt minnesstenen.

Jag förde försiktigt det hela på tal:

- Det var synd att det blev fel på minnesstenen!

- Vad menar du?

- Jo jag menar minnesstenen som avtäcktes på regementets nedläggningsdag.

- Det är inget fel på den!

- Jovisst, jag såg det ju själv.

- Nej, det ÄR inget fel på den!

Nu började jag ana att det hela kanske var tillrättat. Han lät väldigt säker på sin sak då han pånytt försäkrade att det minsann inte var något fel med inskriptionen.

Han hade definitivt övertaget i diskussionen ända tills jag sa: "Jag fotograferade minnestenen samma dag!"

Tystnad - sedan sa han: "Gjorde du verkligen det?". Jovisst hade jag gjort det, se själva på den här bilden! Annars skulle jag nog ha trott att jag drömt alltsammans.

Det rätta skall alltså vara:

Lund 1676

Landskrona 1677

Helsingborg 1710

Gadebusch 1712

Svensksund 1790

Och jag måste säga att jag beundrar kollegan, som på mycket kort tid hade lyckats sopa igen alla spår efter misstaget. Hur det gick till? Ja det återstår att ta reda på. //

2009-03-18

När jag ljög för blivande ÖB - ett militärminne


(Bilden från en annan fältskjutning)
Den här episoden utspelade sig någon gång på 1970-talet vill jag minnas. I 17 skulle anordna ett MILO-mästerskap (MILO = militärområde) i fälttävlan som bestod av fältskjutning, punktorientering och fri orientering.
Innan fältskjutningen skulle börja fick de tävlande skjuta in (provskjuta) sina vapen för att se om de behövde justera sina sikten.
Jag blev ansvarig för inskjutningen och fick mig tilldelad ett stycke terräng i norra delen av Bulids skjutfält. Jag hade att, med några beväringar till hjälp, ordna en skjutplats, dvs där skyttarna låg på särskilda mattor, och sköt mot pappfigurer. Skjutavståndet skulle vara 50 meter.
Och vid en sådan skjutning var det förstås viktigt att alla skyttarna hade exakt lika långt avstånd mellan skjutplatsen och pappfigurerna. Med andra ord skulle både skyttar och tavlor vara ordnade på var sin linje som var parallella.
Hur jag än bar mig åt kunde jag emellertid inte få ut mer än 48 meters avstånd på den platsen jag fått tilldelad. Jag dividerade en stund med beväringsmännen och sa: "Två meter kan inte spela någon roll. Vi säger att det är 50 meter om någon frågar!"
Det ena skjutlaget efter det andra passerade min inskjutningsstation och allt fungerade som jag tänkt. Ända till det kom ett skjutlag med generalen Lennart Ljung. Han var om jag minns rätt militärbefälhavare för västra militärområdet. Jag minns också att det var klart att han skulle bli näste ÖB (ÖB = överbefälhavare, dvs högste chefen för det svenska försvaret) så det var med lite extra nyfikenhet som jag iakttog honom när han sköt in sitt vapen.
Efter provskotten gick skyttarna fram till pappfigurerna för att titta på sina träff och klistra tavlorna. Då fick jag, ute på vänsterkanten, se en man som gick och stegade med stora steg för att mäta avståndet till figurerna.
När han kom fram till sin figur stannade han, vände sig mot mig och frågade"
- "Är det verkligen 50 meter?"
- "Ja General!", ljög jag.
- "Konstigt!", sa Ljung, " jag får det bara till 48 meter!".
Lennart Ljung blev som sagt ÖB och var det då den ryska ubåten U 137 gick på grund i Karlskrona skärgård i oktober 1981. Lennart Ljung avled 1990. //

2009-03-17

Jubileumsårsmöte och Berättarafton i morgon onsdag


I morgon onsdag är det dags för nästa berättarafton. Den här gången börjar den kl 1900. Skälet är att Uddevalla Hembygdsförening har sitt årsmöte först. Årsmötet börjar kl 1800.

Föreningen bildades den 21 mars 1984, dvs för nästan exakt 25 år sedan, på Rakan vid Södra Drottninggatan. Då stod en 38-årig Gunnar Klasson där en stund innan mötet skulle börja och undrade om det skulle dyka upp några intresserade så att föreningen skulle kunna bildas?

Och OM det kom några! Det vällde in Uddevallabor och det blev en enkel match att välja en styrelse och bilda föreningen. Det som tog mest tid var att skriva upp namnen på de 90 personerna som ville bli medlemmar. Jag hade aldrig sett på maken....

Resten är historia som man skulle kunna säga. Och jag, vid snart 64 års ålder, är fortfarande föreningens ordförande. För en del år sedan gjorde jag ett allvarligt försök att avgå, men det gick inget vidare. Och stor risk föreligger att jag blir omvald igen....

25-årsjubileet kommer i huvudsak att firas med en båtresa till GullholmenKristi Himmelsfärdsdag. Till den kan alla medlemmar anmäla sig (och är man inte medlem kan man bli).

Men även morgondagens berättarafton kommer naturligtvis att innehålla en liten tillbakablick, kanske inte så mycket på föreningens historia, utan på vad som hänt i Uddevalla under dessa 25 år.

Så hjärtligt välkomna!! //

2009-03-16

Gustafsbergs Ridhus blir Black Arabians of Sweden


I dag tillrädde de nya ägarna till Gustafsbergs Ridhus som i stället blir Black Arabians of Sweden.

Anläggningen består av ridhus, 24 boxplatser, ridbana, 3 lägenheter för uthyrning, ett f.d. behandlingshem med 8 rum, kök, mm som kan användas för kursverksamhet samt övernattning.

De nya ägarna är Andreas Karlsson, Kathleen Olsson och Lisa Olsson. De föder upp svarta arabhästar och säljer bl a till Mellanöstern!

De har berättat för mig att bara 3 % av världens arabhästar är svarta och därför är de förstås eftertraktade. Läs mer om dem och deras verksamhet här http://www.blackarabians.se/ .

Därmed blir det gamla Gustafsbergs Ridhus åter en hästgård.

Gustafsbergsstiftelsen hälsar Andreas, Kathleen och Lisa välkomna och önskar dem Lycka till! //

2009-03-15

Måndag i Uddevalla hamn


M/V Vinni går fram och tillbaka mellan hamnarna i Uddevalla och Kotka i Finland. Den 9 mars var hon i Uddevalla senast och hon väntas till Uddevalla under natten till måndag. Kl 23.30 i kväll hade hon kommit till i höjd med Göteborgs norra skärgård.

Den här gången skall Vinni lasta ca 770 bilar med destination Kotka. Även dessa bilar är avsedda för den ryska marknaden. Operationen är beräknad att pågå mellan 07:00 - 16:00 under måndagen. Samtidigt ligger tre andra fartyg inne för lossning/lastning.

M/V LE YE lossar 7000 ton sten på Frölandskajen.

M/V FEDOR VARAKSIN lossar 8000 ton vägsalt på Sörvikskajen.

M/V VIRMA 2 lastar 3300 kbm sågtimmer på Frölandskajen.

Totalt syselsätts 101 personer i stuveriverksamheten under måndagen. Ytterligare ett 25 tal personer i mäkleri, spedition, administration m.m.
Columbia Leader som legat sysslolös i Uddevalla, senast nu för ankar på redden, har i helgen lämnat Uddevalla och gått ur charter för Wallenius för återleverans till ägaren. Ägaren tar fartyget i anspråk vid Skagen. Enl. uppgift skall fartyget gå i sakta fart till Asien via "Cape". //

2009-03-14

Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska förening bildad

Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska förening, bildades officiellt på kvällen 11 mars på Bohusläns museum. Närvarande var ca.65 personer.

Mötet inleddes av Vambola Kallaste som berättade lite om bakgrunden till kvällens träff.
Kommunantikvarie Carl Casimir, föredrog varför det är viktigt att även Uddevalla får en industrihistorisk förening.

Därefter läste Karin Engdahl en berättelse som hennes pappa Jan-Thore Mårtensson hade skrivit ner om jobbet på varvet, någon gång i mitten av 1970-talet

Som sista ”berättare” ställde Åke Hansson upp. Han har håller på sedan fem år i en projektgrupp som forskar om Uddevallas näringsliv. När man startade sin verksamhet, var man började, vart man flyttade, när upphörde företaget. Man håller också koll på nutida företag.

Därefter började själva mötesförhandlingarna. Till mötesordförande utsågs Jan-Olof Andersson och till sekreterare Dolly Ljungkvist.

Man beslutade följande målsättning för föreningen:

• Att dokumentera (med film, text och bilder) historien om företag i alla branscher i Uddevalla kommun. Föreningen skall dra nytta av kunskapen från människor som arbetat inom industrier och som bidrog till Uddevalla stads stora expansion från småstad till en medelstor industristad.
• Att driva och stötta konkreta projekt om Uddevallas industri- och företagshistoria.
• Att samla in bilder och dokument om svunna industriepoker och digitalisera dessa.
• Att erbjuda resor till andra orter där man har kommit långt med dokumentation och tillgängliggörande av ortens industrihistoria.
• Att verka för att föreningen får ändamålsenliga lokaler där man kan samla material och minnen från industrier samt använda som samlingspunkt.
• Att samarbeta med ideella, offentliga och privata organisationer och privatpersoner samt delta i regionala och nationella nätverk kring varvshistoria, industrihistoria, arbetslivshistoria mm.
• Att insamlade kunskaper ska förmedlas, inte minst till barn och unga i Uddevalla genom berättelser, möten, guidningar etc.

På förslag från valberedningen valdes följande styrelse:

Ordförande Tommy Hansson / bakgrund, 25 år på Uddevallavarvet. Därefter bilbyggare, även detta på varsområdet. Tommy har varit Kasen / Sörvik / Kärraverken trogen under hela sin yrkesverksamma bana.
Kassör Nils-Ove Carlén / också han med många år på varvet. Sysslar numera med ekonomi och är ekonomiansvarig på Regionteater Väst i Uddevalla.
Tre ledamöter:
Dolly Ljungkvist / även hon hade en hel del år på varvet, därefter anställd på Swedbank.
Lennart Roos / elektriker och många år på Andersson & Callenberg som personalchef.
Lennart har ett gediget bakgrund av föreningsarbete och är sedan ett antal år pensionär.
Vambola Kallaste / nästan 30 år på varvet, därefter föreningsadministratör och sedan 11 år ”statsanställd” som en glad pensionär.
Suppleanter:
Owe Johansson / bl.a. chef på Junoverken och har också varit egen företagare.
Jan Hermansson / även han hade många år på varvet. Numera föreståndare på Sjömanshus- museet i Uddevalla.

Arbetsgruppens förslag till årsavgift för 2009 godkändes och är för enskild medlem 100 kr. Föreningar / organisationer / företag får betalar 250 kr. om året.

(Varvskören november 2008)
Efter mötesförhandlingar underhöll Uddevallavarvets sångkör publiken med sköna sånger, ett mycket uppskattat inslag. Detta var (troligen) varvskörens sista offisiella framträdande.

Den som är intresserad av att vara med i den nya föreningen kan anmäla er antingen via e-post till vambola@swipnet.se eller

Postadress: Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska förening
c/o LOTCEN
Kungsgatan 30
451 30 Uddevalla //

2009-03-13

Bron över Lelångenbanan vid Blekevägen


Anders C frågar:

Hej Gunnar!

Vet du när bron över Lelångenbanan strax norr om nuvarande Norrskolan byggdes?"

Ja, faktiskt och jag råkar även ha dessa två bilderna. De föreställer Blekevägens bro över Lelångenbanan ( i dag finns ju som bekant inte järrnvägen utan nu är det ju en gång och cykelbana i stället).

Bron stod klar sommaren 1937 och var mycket efterlängtad av människorna som bodde på Norr. Den var också viktig för den kommande byggnationen på Älgstigen. //

Sten Axelsson gör en pudel

I dagens Bohusläningen läser vi att sjukhusdirektören Sten Axelsson gör en pudel.

Han träffade i går tidningens chefredaktör med anledning av skandalen i förra veckan då han kallade till sig en reporter från tidningen under förespegling av han kallat till en vanlig presskonferens. I stället läxade han, tillsammans med två av sina toppchefer, upp reportern som hade kallats dit.

Men han har nu insett att han gjorde fel och gör alltså en pudel. Enligt Bohusläningens chefredaktör har Axelsson insett det olämpliga i sitt agerande. Axelsson hade också haft "ett ursäktande samtal" med reportern i fråga.

Och det är ju inte första gången som Sten Axelsson burit sig åt och man kan undra hur många pudlar han har kvar? //

2009-03-12

Inget åtal efter trafikolycka på övergångsställe


Den 12 november blev jag vittne till en trafikolycka i korsningen Bävebäcksgatan - Bastiongatan. En person blev påkörd av en bilist på övergångsstället. Jag skrev om det här http://uddevallare.blogspot.com/2008/11/vittne-till-otck-trafikolycka.html
Inlägget på Uddevallabloggen ledde till att jag blev hörd som vittne av polisen för en tid sedan. Jag skrev inlägget drygt två timmar efter olyckan och försökte då beskriva händelseförloppet så noggrant som möjligt. När jag nu blev hörd av polisen fick jag åter berätta vad jag mindes av olyckan.
Jag vet fortfarande inte vem kvinnan var som körde bilen eller vem den påkörda kvinnan var. Den senare skall ha fått en bäckenfraktur eller något liknande. Med andra ord en sådan skada som antagligen tar lång tid att läka.
I dag fick jag veta att mitt vittnesmål hade lett till att polisutredningen om trafikbrott lagts ned. //

2009-03-11

Bohusläningenreporter på de anklagades bänk


(Klicka på bilden så blir den större)

Man har all anledning att fundera över hur ledningen för NU-sjukvården är funtad? Först vägrar man att lämna ut den så beryktade riskanalysen under förevändning att den är en arbetshandling. Uddevalla kommun har överklagat. Det mest fantastiska är att sjukhusdirektör Axelsson säger att han själv inte har läst riskanalysen.

Och i dag briserade ytterligare en skandal, regisserad av nämnde Axelsson. Man kallade till presskonferens och Bohusläningens reporter, som tidigare skrivit om NU-sjukvården, åkte för att delta i presskonferensen.

Väl på plats visade det sig att det sig att hon var enda inbjudna reportern. Man hade med andra ord "kallat till sig" reportern för att "läxa upp henne". "Presskonferensen" ägde rum i ett ganska litet rum och förutom reportern deltog sjukhusdirektören Sten Axelsson, sjukhuschefen Ulf Almqvist och informatör Ingegerd Hedén. Tre mot en alltså!

Man radade upp ett antal artiklar framför reportern och ställde henne till svars för Bohusläningens artiklar. Det skall ha varit flera artiklar som hon skrivit själv, men även några ledare ur tidningen.

Detta är ju fullkomligt makalöst! Saknar NU-sjukvårdens ledning ens ett normalt omdöme? Om Axelsson & Co har synpunkter på medias bevakning så får man ju bemöta detta i debatt och inte kalla till sig enskilda reportrar för att man ogillar vad som skrivs. Det är sandlådenivå!

Läs chefredaktör Tommy Hermanssons brev till Sten Axelsson ovan. Det talar för sig själv. //

Folkets pris för Uddevallas bästa idrottsprestation 2008
Nu kan vi läsa i bladet att det skall hållas en idrottsgala i Uddevalla den 26 mars. Uddevalla Näringsliv har initierat ett nytt pris, "Folkets pris".

Kriterierna för priset är:
  • De nominerade ska ha gjort enastående individuella resultat 2008.
  • Idrottsutövaren skall ha varit aktiv i idrottsförening i Uddevalla kommun eller uppväxt i Uddevalla kommun.
  • Idrottsgrenen skall vara ansluten till Riksidrottsförbundet.

En jury bestående av SISU/Västsvenska Idrottsförbundet, Bohusläningen och Uddevalla Näringsliv väljer ut 5 kandidater.

Pristagaren utses genom SMS/telefonomröstning.

Man kan även skicka in sin egen nominering här http://bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/1.408171

Kan det bli någon annan än Sandra Hansson? //

2009-03-10

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening bildas(Varvskören vid sitt näst sista framträdande i höstas)

I morgon onsdag kl 1800 bildas Uddevalla Vars- och Industrihistoriska förening i HörsalenBohusläns museum.

Föreningens målsättning är bl a att på olika sätt dokumentera Uddevallas industrihistoria.

Och dagen till ära gör varvskören ett extra framträdande efter att egentligen ha lagts ned. Alla är välkomna till detta historiska ögonblick! //

2009-03-09

Diktat från Kultur och fritidsnämnden

I dag fick jag i min hand ett brev från Kultur och Fritid. Brevet var förstås ställt till Uddevalla Hembygdsförening där jag är ordförande. Brevet är daterat 2009-02-25.

Man skriver "Vi har av er ansökan om bidragsberättigande kunnat utläsa att er medlemsavgift inte uppgår till 100 kr/år (250 kr/år), av denna anledning vill vi inför ert nästa årsmöte informera er om följande:

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2007-08-22 §120 om nya normer för bidragsgivning. I dessa ingick: Definitioner, inriktningar, allmänna villkor och förutsättningar för föreningsbidrag.

Utdrag ur allmänna villkor

"Förening bör för att uppnå sitt syfte och bekosta sin verksamhet, fastställa en väl avvägd nivå på medlemsavgift/verksamhetsår och andra interna avgifter. Medlemsavgift, som skall vara personlig och bekräftad med skriftligt medlemsbevis, lägre än 100 kronor per år (för familjemedlemskap lägst 250 kronor per år) bör förekomma i endast undantagsfall."

Om ert årsmöte beslutar om en årsavgift som understiger den nivå som nämnden rekommenderar kan föreningen i undantagsfall beviljas bidragberättigande."

Jag har full förståelse att Kultur och Fritid behöver hitta besparingar, särskilt i dessa tider med finanskris och sänkt kommunal skatt.

Det jag ogillar är tillvägagångssättet!

För det första: Varför skall det ta ett år, sex månader och tre dagar att informera oss föreningar om de ändrade "Allmänna villkoren"? Det är väl ändå magstarkt!

För det andra: Uddevalla Hembygdsförening har sitt årsmöte nästa vecka! Varför har vi inte fått reda på detta förrän nu. Med en vecka kvar till årsmötet är budgeten lagd och alla handlingar tryckta.

Föreningen uppfyller tydligen inte de nya reglerna då endast den förste i en och samma familj betalar 100 kr. Övriga familjemedlammar 50 kr var. (Min familj betalar 300 kr)

Någon analys av situationen hinner förstås inte göras på en vecka. Det är förstås enkelt att besluta om höjd avgift, men vilka konsekvenser kan det få i minskade medlemsintäkter? Kanske större än ett minskat bidrag från Kultur och Fritid? Så det känns som att välja mellan pest och kolera.

Föreningen har sedan många år inget verksamhetsbidrag från Kultur och Fritid utan i stället ett hyresbidrag för att vårda ett av kommunens äldsta och bevarandevärda hus. Därtill har föreningen att svara för allt underhåll som med åren kostat föreningen sexsiffriga belopp.

Det måste vara varje förening som själv beslutar om sin medlemsavgift och då måste föreningen få veta vilka förutsättningar som gäller och dessa bör givetvis kommuniceras med föreningarna.

Ovanstående brev uppfattar jag som ett hot och ett rent diktat! //

Vinni är tillbaka för att hämta fler bilar(Bilden tagen vid förra besöket den 29 januari)

Wallenius Wilhelmsen-rederiets M/F Vinni är tillbaka i Sörviksdockan för att hämta fler bilar. Förra gången hon var här, den 29 januari, hämtade hon ca 1200 bilar för vidare transport till en estnisk hamn.

M/F Vinni är 169 meter lång, 23 meter bred och har ett djupgående vid full last på 7,4 meter. //

2009-03-08

Dags att skrota demokratipriset i sin nuvarande form

I dag skriver de flesta bloggare om kvinnodagen, så det tänker jag inte göra. I stället vill jag påminna om Uddevallas demokratipris. I dag är det nämligen sista dagen att föreslå kandidater till priset.

I statuterna för priset står det:

"Priset delas årligen ut till enskild person eller personer, förening eller annan sammanslutning som på ett förtjänstfullt sätt och utan egennytta, genom goda insatser i demokratins tecken medverkat i att värna om Uddevallas utveckling.

Priset, i form av diplom, utdelas under högtidliga former på Sveriges nationaldag av kommunfullmäktiges ordförande.

Förslag lämnas in av invånare i Uddevalla kommun till kommunledningskontoret senast den 8 mars samma år som pristagare utses.

En jury beslutar om utnämningen. Juryn består av 7 ej partipolitiskt aktiva personer
från föreningslivet i Uddevalla upptagna i kommunens föreningsregister, med undantag
av partipolitiska föreningar.


Utskick med begäran om förslag på person i juryn görs genom kommunens försorg. Bland föreslagna kandidater till jury görs ett slumpmässigt urval under överinseende av notarius publicus. Juryn utser bland sig en sammankallande tillika ordförande. Juryn utser sekreterare.
Om förslag från allmänheten saknas är det juryns uppgift att själv ta fram beslutsförslag. Detta kan göras även om förslag inkommit från allmänheten. Juryn har att lämna motivering till utnämningen.

Juryns beslut skall vara enhälligt.

Juryn utses för en period av totalt fyra (4) år. Vartannat år skall tre (3) respektive fyra (4) ledamöter utses genom ny nominering i syfte att inte hela juryn byts ut samtidigt"

Ja, vad skall man säga? Går det att krångla till det mer? Ett så krångligt regelverk, inte minst för att utse juryn, är väl sannolikt förklaringen till att priset inte blivit någon succé. Priset har delats ut två gånger och båda gångerna har inte de förslag som allmänheten skickat in till juryn fallit denna på läppen, utan i stället har juryn utsett pristagare på egen hand.

Och enligt kommunens hemsida sitter Uddevallapartiets Hans Ogfeldt i juryn, visserligen för Bohusbuggarna, men ändå. I statuterna står det att inga partipolitiskt aktiva personer skall ingå i juryn.

Särskilt pinsamt var det i fjol då priset dessutom togs emot av en medlem i demokratijuryn. Nej, det är hög tid att skrota priset i sin nuvarande form. Jag har tidigare skrivit om priset här http://uddevallare.blogspot.com/search?q=demokratipris //

2009-03-07

Sagostunden


(Sigfrid Carlsson med sina Sagostundsbarn)

Gerd Andersson skriver:
"Vad vet du om föreningen Sagostunden? Jag vet att föreningen var riksomfattande och fanns omkring sekelskiftet 18 - 1900. Hur såg det ut med verksamhet här i Uddevalla?
Med vänlig hälsning
Gerd Andersson"
Precis som Gerd skriver fanns Sagostunden på flera håll i landet och ur den verksamheten kom senare musikkårer, folkdansgillen och andra kulturyttringar.
För drygt nittio år sedan startades en kulturgärning för barn i Uddevalla. Det var redaktören för tidningen Uddevallabladet (1917-1920) Sigfrid Carlsson som var mannen bakom Sagostundsföreningen.

I Uddevallabladet skrev han i de allra första numren om den nybildade Sagostundsföreningen. Om syftet med föreningen skrev han "att behovet av förströelse och nöjen finns hos varje människa och särskilt hos barnen". Han tyckte inte att barn "skulle sitta instängda utan möjlighet att tillfredsställa detta behov och att lika nödvändigt som det är att barn måste vänja sig vid arbete i en eller annan form, är det att deras inneboende levnadslust och begär efter nöjen får taga sig uttryck".

Och det var väldigt viktigt att föra in barnen på rätt väg. Många föräldrar är för mycket upptagna att sörja för barnens materiella behov för att det skall bli tid över åt barnens andliga utveckling.

Och givetvis blev det sagostunderna i Folkets hus B-sal (vid Södergatan) som blev grunden i verksamheten. Sigfrid Carlsson menade att sagoberättandet, som var så centralt i gamla tider, hade tappats bort och skulle nu återuppväckas.

Det var en andäktig skara femåringar som samlades för den första sagostunden och fick uppleva "Tomtebobarnens levnad under tallens rötter och hur ugglemor lär ut sin visdom uppe i en trädkrona".
Det var lärarinnan Edith Granberg som berättade för barnen och visade med hjälp av en skioptikonapparat Elsa Beskows bilder på väggen. De flesta barnen hade aldrig sett något liknande förut.
Med fröken Granberg som sagotant blev det många högtidsstunder för barnen. Men med tiden skulle det visa sig att sagostunderna utvecklades så att barnen själva stod för underhållningen.
De leddes av optimistiska ledare som Sigfrid Carlsson själv, lärarinnorna Edit Granberg och Carin Simonsson samt typografen Ivar Marcusson. Även en del andra vuxna deltog i verksamheten som med tiden utvecklades till en sångkör, en lekgrupp som senare skulle bli ett uppskattat folkdanslag, deklamatörer, vilon- och pianosolister och "amatörskådespelare".
Under 1918 ordnades ett tiotal fester i Sagostundsföreningens regi och flera barn och ungdomar gjorde bejublade framträdanden, bl a på scenen i det nya Konserthuset (vi minns det idag som biografen Röda Kvarn ). Bland dem som ingick i Sagostundsföreningens sångkör kan nämnas Ester Glans, Eira Lind och Holger Marcusson.
Annandag jul 1918 gjorde en sjuåring sångdebut på scen. Han sjöng en sång som hette Stadsresan vars första vers hade texten:
För kisse-misse och lille jag
vi in till staden ska fara
och Träbens Brunte som ska oss dra
han får på hovarna ej spara
Den unge debutanten skulle senare i livet låta talas om sig. Det var Uddevallas egen operasångare Arne Ohson som jag har skrivit om här http://uddevallare.blogspot.com/search?q=Arne+Ohlson
Hur länge Sagostundsföreningens verksamhet höll på har jag inte lyckats ta reda på, men någon av Uddevallabloggens läsare kanske vet? Hör av er i så fall.
Men sagostunderna, där vuxna läser för barn, ja de finns fortfarande på biblioteken runt om i landet. //

2009-03-06

Fredrik Reinfeldt (M), Mona Sahlin (S) osv...

BHK frågar:

"Har du någon kännedom om varför man har ändrat de politiska partiernas förkortningar från små till stora bokstäver. (s) till (S), (fp) till (FP) o.s.v? Jag märkte det för något halvår sedan på textremsor i tv:n och senare även i tidningarna. För visst har det väl varit små bokstäver tidigare.?"

Ja det är ju inte direkt en Uddevallafråga, men det är ju en Uddevallabo som frågar och en annan Uddevallabo som jag i min tur har skickat frågan vidare till.

Precis som BHK har jag lagt märke till förändringen. Och den stör mig! Precis som partiet skulle vara viktigare än personen och dessutom stör det mig rent visuellt.

Frilansjournalisten Ulf G Eriksson gav mig svaret: "Versaliseringen av partiernas förkortningar har bestämts av Tidningarnas Telegrambyrå, som skriver så här:

"Sedan januari 2009 använder TT nya regler för hur namn på politiska partier och deras förkortningar skrivs. Följande gäller:

TT skriver namn på alla politiska partier med versal begynnelsebokstav. Det gäller både partiernas fullständiga namn och deras kortformer.
Exempel: Socialdemokratiska arbetarepartiet och Socialdemokraterna, Centerpartiet och Centern.

Även för partibeteckningar används versaler: (S), (MP), (M) och så vidare. Likaså för sammansatta ord där förledet är direkt kopplat till partiet: Folkpartiledare, Centerförslag, Vänsterinitiativ.

Grundregeln är att använda versaler när partiet avses men gemener när det är en allmän beskrivning av personer med viss ideologi.

Adjektiv skrivs förstås med gemener, likaså avledningar av partinamnet, till exempel socialdemokratisk och socialdemokrat.

Förkortningar av ungdoms- och kvinnoförbund följer normala regler för förkortningar. Uttalbara förkortningar skrivs med versal begynnelsebokstav följt av gemener, icke uttalbara förkortningar skrivs genomgående med versaler. Till exempel Muf, Luf och Cuf men SSU och KDU."

Läs mer om TT-språket här http://www.tt.se/ttsprak/ //

2009-03-05

Koneo har flyttat till Gustafsberg


(Glenn Josefsson, Per Olsson och Magnus Andersson. På bilden saknas Lars-Ove Lord)

Koneo, med tidigare adress Lagerbergsgatan 26, har nu flyttat till SkolhusetGustafsberg. Särskilt trevligt tycker jag för vi känner varandra sedan flera år då Koneo har skött (och sköter fortsatt) Bohusläns museums datanätverk.

Koneo är en av Sveriges ledande leverantörer av kompletta IT-lösningar för små och medelstora företag och organisationer. Hos Koneo kan man antingen välja att köpa endast vissa delar i deras stora produkt- och tjänsteutbud, exempelvis datorer.

Eller så väljer man deras färdiga paket med såväl produkter och tjänster, där allt ingår som en förpackad funktion. Koneo kan exempelvis mot en fast månadskostnad ta hand om driften av ett företags IT-system. Koneo finns nära sina kunder på ett 60-tal platser i hela landet. Bland utvalda leverantörer återfinns HP, Fujitsu Siemens, Konica, Minolta, Microsoft och NRG/Gestetner.

På min fråga till Per Olsson hur han fick reda på att Gustafsbergsstiftelsen hade lediga lokaler svarade han att han hittade dem på Uddevallabloggen http://uddevallare.blogspot.com/2008/04/lediga-kontorslokaler-p-gustafsberg.html

Och det finns plats för fler företag. Vi har ca 300 kvm kontorsyta kvar att hyra ut i ett fantastiskt hus. De två första våningarna är nu uthyrda och det är alltså tredje våningen som är ledig. Det var tidigare en kallvind men än numera inredd till kontorslokaler. Huset är byggt 1897 men fullt modernt, högt i tak och med datanätverk överallt. Första klass helt enkelt! Och med Koneo i huset är förstås datasupporten säkerställd.

För närvarande har vi följande företag i huset: Nordic Trader House AB, TV-Respons, Handelshuset Krefting, CasaPerCe och Koneo.

Intresserad? Ring mig på tel 0522-518 451 eller 070-735 64 88. E-post gunnar.klasson@gustafsberg.se //

DN.se - Ny plan för museer stoppas


Dagens Nyheters nätupplaga skriver i dag om Christina Rogestams utredning om Västarvet. Läs artikeln här http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/ny-plan-for-museer-stoppas-1.813446 //

2009-03-04

Christina Rogestams slutrapport om Västarvet

Christina Rogestam Rapport
2009-03-02

Till
Regiondirektör

Undertecknad har den 27 oktober 2008 av regiondirektören fått i uppdrag att fungera som en regionövergripande samordningsperson ”med uppgift att genom kontakter med inblandade parter hitta en lösning, som leder till att en gemensam museiorganisation kan fullföljas med beaktande av de synpunkter som framkommit.”

I uppdraget ingår att jag genom kontakter med berörda, främst med företrädare för värdkommunerna Skara och Uddevalla samt Västergötlands Fornminnesförening och Bohusläns Hembygdsförbund ska bilda mig en uppfattning om möjligheter/hinder, värdera inkomna lokala intressenters synpunkter och föreslå lämpliga åtgärder.

Jag har sedan dess tagit del av en mängd material i form av urkunder och stadgar, skrivelser, utredningar m.m samt fört samtal med representanter för berörda organisationer, kommuner, organ inom Västra Götalandsregionen, stiftelserna, Kammarkollegiet och Kulturdepartementet.

Min slutsats är att det är nödvändigt att en lösning tar sin utgångspunkt i stiftelselagen och dess bestämmelser. När man konstaterat vad som går att göra inom lagens råmärken kommer det sedan att påverka hur en gemensam museiorganisation kan utformas.

Bakgrund

I Vision Västra Götaland presenterar regionen sina kulturambitioner så här (utdrag)

”Västra Götaland regionen är en region med tydlig kulturprofil. Natur- och kulturarv, kulturhistoria och starka verksamheter som GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker och Film i Väst ger regionen identitet och särprägel. Kulturen bidrar till medborgarnas personliga utveckling, länkar samman folkgrupper och individer och binder samman regionen. Att vårda kulturarvet ger trygga och kreativa människor. Kulturen medverkar i regionens utveckling också genom att allt fler arbetar i denna sektor, nya företag bildas och kulturens tillgångar blir alltmer nationellt och internationellt kända. Kulturen är en viktig del av upplevelsenäringen

- Kultur med kvalitet och bredd blomstrar i hela regionen
- Muséer, arkiv, bibliotek och folkbildning är stöd för det livslånga lärandet
- Kulturen är en tillgång för tillväxt och utveckling
- Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena vårdas och utvecklas.”

Inom regionen finns ett stort antal kulturinstitutioner. Ett antal museer och organisationer inom natur- och kulturarvsområdet har samlats i regionens organisation för dessa frågor Västarvet. Där ingår följande museer och organisationer:

Bohusläns museum, Lödöse museum, Forsviks Industriminne, Vänersborgs museum och Kulturlagret, Göteborgs Naturhistoriska Museum, Västergötlands museum, Vitlycke museum, Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland och Studio Västsvensk Konservering.

Av dessa är Bohusläns museum och Västergötlands museum stiftelser. De stiftades 1977 av Göteborg och Bohus läns landsting, Uddevalla kommun och Bohusläns Hembygdsförbund resp Skaraborgs läns landsting, Skara kmmun och Västergötlands Fornminnesförening. Sedan regionen bildades har den ersatt landstingen i styrelserna samt tagit över dessas åtagande när det gäller finansieringen.

2004 ingick stiftelserna och regionen ett samordningsavtal enligt vilken bl.a all personal, med undantag av de två museicheferna, är anställda av Västarvet. Mycket av ledning och verksamhet samordnas också. Därmed fattas en stor andel av besluten om verksamheten i Västarvets styrelse och inte av resp stiftelse. För att balansera detta har en representant för Uddevalla kommun, Skara kommun, Bohusläns Hembygdsförbund och Västergötlands Fornminnesförening adjungerats till Västarvets styrelse.

Västarvets förnyelseprogram

Västarvet har under några år bedrivit ett målinriktat arbete med att förnya verksamhet, arbetsformer och organisation. Arbetet har varit upplagt i flyra steg med analys och utredningar kring förvaltningens organisationskultur, stödfunktioner, kärnverksamhet och organisation.

Första steget hösten 2005 handlade om att formulera förvaltningens gemensamma organisationskultur med huvudingredienserna vision, verksamhetsidé och grundläggande värderingar. Därefter inleddes arbetet med analys och utredningar av förvaltningens samlade stödfunktioner. Arbetet med kärnverksamheten har bedrivits sedan 2003, men intensifierades från 2005. Våren 2006 resulterade arbetet i ett brett underlag där det framfördes såväl en viss oro för kommande förändringar, som konkreta uppslag till utvecklad verksamhet.

För att ge ytterligare underlag för arbetat med ny organisation så analyserades vissa utvalda verksamheter 2006/2007. Uppdraget var att identifiera verksamhetens huvudprocesser, inriktning, profil och samlade resurser och föreslå nya vägar för verksamheten.

Arbetet avslutades hösten 2007 med beslut om en långsiktig gemensam verksamhetsplan och en ny organisation.

I promemorian Västarvets förnyelseprogram (Hans Mannerby 2007-10-15) är de centrala meningarna följande:

”Västarvet måste utvecklas till en förvaltning, en organisation som istället driver dessa institutioner och där helheten är primär i förhållande till delarna. Då ligger inte längre tyngdpunkten på de enskilda institutionerna utan på den bakomliggande förvaltningen med uppdrag att driva den samlade verksamheten. Visserligen utspelar sig en stor del av verksamheten på plats inom förvaltningens egna institutioner, men i allt högre grad ska verksamheten bedrivas i utökad samverkan med alla möjliga partners i alla möjliga sammanhang ute i regionen”.

Styrelsen för Västarvet markerade i samband med beslutet att det inte var möjligt att genomföra utan ett nytt avtal med stiftelserna för Bohusläns museum och Västergötlands museum.

Stiftelserna

Stiftelserna har 9 ledamöter i sina styrelser. Fem utses av regionen, två av Uddevalla kommun resp Skara kommun och två av Bohusläns Hembygdsförbund respektive Västergötlands Fornminnesförening. Regionen har valt att samordna så att deras representanter också är ledamöter/suppleanter i Västarvets styrelse.

Sedan några år har det kraftigt ifrågasatts av en minoritet i stiftelsernas styrelse om den starka integreringen av verksamhet och ledning med Västarvets kunde vara i överensstämmelse med stiftelselagen. Detta har lett till misstro mot framförallt Västarvets ledning, men också mot regionens politiker som man menat inte respekterat gällande lag.

Enligt sina urkunder ska stiftelserna förvalta dess samlingar, bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet. Redan samordningsavtalet med upplägget ”i samråd” tar bort möjligheten för stiftelsens styrelse att ta sitt fulla ansvar enligt stiftelselagen för verksamheten. Det nya organisationsförslaget med överflyttning av än fler av besluten om verksamheten till Västarvets styrelse och ledning kan inte förenas med det ansvar som åligger en stiftelsestyrelse och strider därmed mot stiftelselagen.

Stiftelselagen avsikt är att skydda de ursprungliga stiftarnas intentioner och är mycket strikt när det gäller möjligheter till ändringar/permutation. Kammarkollegiet är i enlighet med lagens bokstav mycket restriktiv i att tillåta permutationer och det endast då inte går att fullfölja stiftarnas i urkunden uttryckta intentioner.

Enligt Kammarkollegiets tolkning av lagen går det inte att lägga ner dessa stiftelser eller dra ner på anslagen med motiveringen att det inte finns pengar (några av stiftarna har beskattningsrätt). Det är heller inte tillåtet att genom permutation lägga över uppdraget att bedriva verksamheten på en av stiftarna.

En skiss till modell för samspelet mellan Museistiftelserna och Västarvet

Kärnuttrycken i ändamålsparagrafen är förvalta samlingarna och bedriva museiverksamhet. Detta kan man göra själv genom att styrelsen har egen budget och personal till förfogande, och därmed totalansvar församlingar, verksamhet, personal och fastigheter. Det är en återgång till hur det var för ca 6 -8 år sen. Det är en lösning som ingen vill ha.

Den andra möjligheten är att för viss tid uppdra åt någon annan att enligt beställning/avtal utföra verksamheten (jmf upphandla entreprenad).

Ett sådant synsätt kan Kammarkollegiet godta under förutsättning att avtalet är utformat så att styrelsen har möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten. Styrelsen måste också ha möjlighet att stoppa beslut som styrelsen anser strider mot stiftelselagen eller stiftelsens föreskrifter – eftersom det alltid är styrelsen som har ansvaret för att stiftelselagens regler och stiftelsens föreskrifter följs.

Stiftelserna skulle då kunna bedriva museiverksamhet genom att avtala/beställa denna av regionen enligt nedstående modell:

– Långt avtal (men tidsbestämt) om basverksamhet, profilinriktning, basbemanning,
finansieringsram, öppettider m.m. En bilaga med detaljerade mål som kan följas upp
återrapporteras till styrelsen regelbundet
– Årligt tilläggsavtal med regionens utförare, Västarvet, om specialsatsningar m.m.
– Tydlig uppföljning och regelbunden återrapportering till styrelsen
– Uppsägningsklausul
– Museichef med personal (samtliga, inkl museichefen, anställda av Västarvet) har ansvar för
att leverera det beställda enligt avtalet
– När ny museichef skall anställas av Västarvet sker rekryteringen i samråd med stiftelsens
styrelse
– Museichefen är närvarande på stiftelsens styrelsemöte och svarar där inför styrelsen för
återrapportering av verksamheten enligt avtalen. Minst en gång per år deltar Västarvets
förvaltningschef i styrelsemöten
– Skara resp Uddevalla kommuner ställer jurist till förfogande som styrelsens sekreterare
med uppdrag att förbereda och följa upp styrelsens möten och biträda styrelsen i frågor
kring tillämpningen av stiftelselagen och stiftelsens föreskrifter enligt urkund och stadga.

Detta och ev ytterligare punkter ska ingå i det långsiktiga avtalet mellan regionen och stiftelserna.

Västarvet

Samtidigt måste vissa justeringar göras i synsätt och organisation inom Västarvet. Enligt min mening är det synsättet att”Helheten Västarvet är det primära i förhållande till de enskilda delarna” som lett fel. För besökarna är det de ingående museerna och institutionerna och deras utbud av utställningar och andra aktiviter inom sina hus eller ute i samhället som är det intressanta, inte Förvaltningen Västarvet. Det är kulturarvsinstitutionerna som förvaltar, vårdar, utvecklar och brukar arvet. Det är de som sprider kunskap genom utställningar och samverkar med ideella organisationer, kommuner och med varandra. Och det är deras samlade kunskaper, dokumentation och samlingar som är en förutsättning för samhällsbygget.

Detta görs bäst av delar genom deras skilda inriktning, profiler och kompetens.

Vad behöver institutionerna för att kunna göra detta, ta vara på mångfalden i regionen och nå ut till ett växande antal besökare? De behöver kompenta ledare/chefer som kan utveckla verksamheten och sina medarbetare, men som också är öppna för samspel med omgivande samhället och ser sitt uppdrag i ett regionalt perspektiv.

Institutionerna behöver långsiktiga ramar för sina resurser för att klara basuppdraget, d.v.s. bevara, vårda, utveckla och visa. När stiftelserna bildades på 70-talet var ambitionen att lyfta fram länens kulturarv, bevara det och göra det tillgängligt. De bägge stiftelsemuseerna har bra lokaler, och förnämliga magasin. Men för att vårda och visa samlingarna krävs också personalresurser som både till antal och kompetens matchar behovet. Därför behövs en bemanningsplan för resp institution och att medarbetarna, trots att de är anställda inom Västarvet, har sin tjänst placerad vid en institution.

Samtidigt behövs Västarvet som en organisatorisk ram och stöd. Där bör finnas en gemensam ekonomi- och personaladministration, IT-resurser, fastighetsförvaltning m.m samt, genom diskussionerna i ledningsgruppen, möjligheter till samverkan kring profilering, gemensamma satsningar, stöd i utveckling av verksamhet, marknadsföring osv.

Västarvet står utan ordinarie förvaltningschef. Följande åtgärder skulle underlätta och förbättra möjligheterna till att börja återskapa förtroendet:

– påbörja rekryteringen av ny förvaltningschef
– ett tydligt beslut från Västarvets styrelse att återgå till tidigare organisationsstruktur väntan på ny chef samt att man avser att tillsammans med tillträdande chef se
över det liggande organisationsförslaget, och att man då kan tydliggöra vikten av
museernas och deras chefers viktiga roll
– satsa på att ytterligare utveckla samarbetet med ideella organisationer
– utöver basuppdraget ge kulturarvsinstitutionerna riktade resurser för speciella insatser.


Kulturnämnden

I den ovan skisserade modellen kommer Kulturnämnden att ge de bägge stiftelsestyrelserna deras årliga ekonomiska ramar i enlighet med vad som framgår av avtalet med regionen.

Därtill bör man komplettera uppdraget till Västarvet med följande:
- Minska centralstyrningen
- Ha tydliga självständiga kulturarvsinstitutioner med egna ansvariga chefer inom ramen för Västarvet
- Västarvet bör ha en begränsad stab samt svara för det administrativa stödet för de ingående institutioner och organisationerna
- Ge spelrum för regional mångfald och kreativet


Regionstyrelse/ledning

I flera av instituionerna inom Västarvet har regionen tagit över ansvaret från de tidigare landstingen. Dessa hade ambitionen att lyfta fram kulturarvet i sitt län och göra det tillgängligt. Att bevara, vårda, utveckla och visa kulturarvet är resurskrävande. Det kräver att institutionen har bra basbemanning och personal med rätt kompetens.

I budgetskrivelsen för 2008 står följande:
Regionen ska vara den ledande kulturregionen med bredd och kvalitet i hela Västra Götaland. Regionens kulturinstitutioner ska vara nationellt och internationellt kända.

För att kulturarvsinstitutinerna ska kunna leva upp till denna målsättning krävs att de besparingskrav som nu finns på Västarvet ersätts av ökade anslag.

Idag är det personunion mellan Västarvets styrelse och regionens ledamöter i stiftelsernas styrelser. Uppdraget som ledamot i en stiftelsestyrelse innebär att man ska arbeta helhjärtat för stiftelsens bästa. Risken för lojalitetskonflikter finns om man då också är ledamot i Västarvets styrelse.

I den ovan skisserade modellen (beställare/utförare) blir det enligt min uppfattning omöjligt att sitta både i stiftelsestyrelser och i Västarvets styrelse.

Regionen och nominerande partier borde därför så snart det blir möjligt välja representanter som står utanför Västarvets och Kulturnämndens personkrets. Det kan också vara så att man stimulerar intresset för att engagera sig i museernas verksamhet genom att regionen utser professionella styrelser med personer band till Bohuslän resp Skaraborg. Personer som genom sin lokalkännedom har ännu bättre möjlighet till att tillsammans med övriga i stiftelsens styrelse främja kulturarvsverksamheten i den delen av regionen.

Valet av ordförande är naturligtvis extra viktigt för minoriten i styrelserna.

Regionledningen har också ansvaret för att arbeta fram ett förslag till det nya övergripande och långsiktiga avtalet i dialog med de bägge stiftelserna, medan dessa framförallt får ta ansvar för att ta fram bilagan med de uppföljningsbara målen och kraven på verksamheten.

Stiftelserna

Styrelserna i bägge stiftelserna behöver hitta balansen mellan vad styrelsen ska fatta beslut om och det som är resp museiledningens uppdrag och ansvar. Man ska förbereda och förhandla det långsiktiga avtalet, och ha särskilt ansvar för att ta fram förslagen till kvalitetskraven och mål i bilagen. Liksom tillsammans med förvaltnings- och muesiledningen finna bra former för hur återrapporteringen ska ske.


Ideella organisationers verksamhet

De ideella organisationerna är oerhört viktiga i arbetet med kulturarvet och regionen har många aktiva sådana. Deras engagemang och kunskap är oerhört viktig för att verksamheten ska bli bra. De kan på många sätt bidra till att öka intresset hos allmänheten för utställningar och andra aktiviteter både i anslutning till museerna och runt om i regionen.

Anslag/bidrag till bla Bohusläns Hembygdsförbund och Västergötlands Fornminnesförening bör ges direkt från Kulturnämnden.


Uddevalla och Skara

Kommunerna kommer även i fortsättningen av utse 2 ledamöter och 2 suppleanter i stiftelsernas styrelser. Deras årliga anslag skickas till Västarvet, men ingår i budget ramen inom vilken resp stiftelse kan beställa verksamhet.

De uppdrag/avtal som kommunerna idag har med Västarvet kommer i denna modell att tecknas med respektive stiftelse.


Övrigt

Fr.o.m. den tidpunkt när de långsiktiga avtalen med stiftelsestyrelsernas tydliga roll som beställare börjar gälla finns inget behov av adjungeringar till Västarvets styrelse. Jag föreslår att den slopas.

Det kunde vara en fördel att göra ett kluster för kulturadministration. Jag föreslår att Västarvets administration och stab förläggs till Uddevalla och att kraven på chefernas närvaro där förstärks.

När avtal är slutna med regionen måste stiftelsernas styrelser se över om sina stadgar och med utgångspunkt från urkund och 1977 års stadgar göra en försiktig modernisera där så behövs, samt begära permutation hos Kammarkollegiet. Någon permutation av de centrala delarna av ändamålsparagrafen är inte nödvändig, men däremot t.ex av vem som utser styrelse i stället för landstingen. För övriga ändringar i stadgarna gäller fr.o.m. 1 januari 2010, enligt den proposition som nu ligger på riksdagens bord, ett godkännande av länsstyrelsen. Enligt samma lagförslag kommer stiftelserna även i fortsättningen att vara undantagna från att stå under tillsyn.


Den vidare processen

Stiftelsestyrelserna, kulturnämnden, Västarvet och regionledningen måste under våren komma fram till en samsyn om hur man går vidare och att alla är beredda att positivt arbeta för en lösning. Min uppfattning av läget är att modellen endast är genomförbar om huvudparten av de föreslagna delarna finns med.

När samsyn föreligger kan man, helst före sommaren, ta inriktningsbeslut inom respektive styrelse och börja förbereda avtal m.m Under hösten kan man sedan förhoppnngsvis ta samordnade beslut. Den nya ordningen och arbetssättet skulle då gå att tillämpa fr.o.m. 1 januari 2010.

För att arbetet ska löpa smidigt behöver regionen utse en person med uppgift att hålla igång beslutsprocessen så att tidsplanen kan hållas.


Reaktioner

Förslaget har presenterats för de bägge stiftelsestyrelserna (Uddevalla 16/2 och Skara 23/2) genom bifogade OH-presentation. Förslaget till modell har mottagits positivt och det har uttryckts ett klart intresse för att arbeta vidare i enlighet med ovanstående plan för processen. //