2007-04-30

Kustbor på Bohusläns museum


(Klicka på bilderna så blir de större)
Den 2 juni 1984 invigdes Bohusläns museum och de fina basutställningarna. Sedan två år pågår ett byte av dessa permanenta utställningar och nu har turen kommit till den allra sista delen. Tidigare har de nya utställningarna Bohushallen, Johnsonhallen, Gränsland samt Uddevalla genom tiderna (Uddevallarummet) kunnat invigas. Om en dryg månad, den 2 juni invigs Utgångspunkten, och nästa vår kommer den nya utställningen Kustland att invigas.
Just nu pågår därför arbetet med att riva den gamla utställningen Kustbor. Det enda som återstår är som synes skylten. Kommer du ihåg vad som fanns här för bara kort tid sedan? Fiskebåten Äran, sjöbodar, konservindustrier och "Kaptensköket". Nu är allt borta och strax intill pågår också rivningen av den populära kyrkan.
Mycket arbete återstår för "utställarna" och ambitionen är givetvis att Kustland skall bli en jättebra ersättning för den gamla Kustbor.//

Svenska slag till Uddevalla


(Klicka på bilderna så blir de större)

Det här är ett kedjelod. Det finns i en utställningsmonter i Uddevallarummet på Bohusläns museum. Det kommer snart att spela en roll då Sveriges Televisions serie Svenska slag kommer till Uddevalla. Seriens producent och programledare Per Dahlberg (med Uddevallaanor för övrigt) kom till Bohusläns museum förra vintern för att se vad som fanns i museets samlingar från Gyldenlöwefejdens dagar på 1670-talet. Det var en hel del faktiskt. Mest lyrisk blev han över detta kedjelod som just restaurerats för att få en plats i den kommande Uddevallautställningen. Själv hade jag ingen aning om vad ett kedjelod är. Men det hade Per och vi fick oss en föreläsning om denna projektil som i sin mest jävulska användning sköts mot trupp. Det kan vara så att just detta har skett i Uddevalla eftersom det påträffades på 1920-talet i marken nedanför Håljuteberget.Pers första besök följdes av en inspelningsdag i juni 2006 och det var en för mig mycket förvirrande tillställning och jag undrade då vad som skulle komma ut av detta? Nu är jag lite tryggare efter att ha sett de avsnitt av Svenska slag som sänts hittills. Per har koll på läget, helt klart!Svenska slag sänds i SVT 1 på torsdagar kl 2030 och i det åttonde och sista programmet är Uddevalla med.

På bilden som är tagen av SVT på Skansberget ser du från vänster Anna-Lena Segestam Macfie, Bohusläns museum, Per Dahlberg, SVT och undertecknad.//2007-04-29

Uddevalla Högre Allmänna Läroverk 1940


(Klicka på bilderna så blir de större)
På en Berättarafton på Bohusläns museum 2006 visades denna bilden som uppges vara tagen 1940. Det är rena skräckkabinettet tyckte någon. Det är lärarkåren vid Uddevalla Högre Allmänna Läroverk och bilden har nu granskats av f.d. elever och enligt uppgift är de följande från vänster till höger:
Övre raden: Adjunkt Kjell Runquist (matte, fysik, kemi), lektor Sven A Bergentz (kristendom), extra adjunkt Allan Widén (svenska, historia), fil.mag J Gunnar B Söderholm (fysik).
Mellanraden: Kapten Einar Löf ("Kaparn", gymn. o idrott), adjunkt Sten Kristiansson ("Chi-Chang", svenska, historia, latin mm), adjunkt Birger Österlund (svenska, historia), adjunkt Fredrik E Brantenberg (geografi, biologo), adjunkt E Verner Pettersson (engelska, tyska), lektor Helge S Lyngby (latin, grekiska), lektor Erik L Lindström (svenska, tyska), e.o. adjunkt Karl-Gustaf Tengstrand (geografi, matte), e.o. lärare Elis I Hammarberg (teckning).
Nedersta raden: Lektor A Halvar Olofsson (engelska, franska), lektor och rektor H Tage Rosenberg (biologi, kemi), adjunkten Nanny L Rydberg-Fischer (geografi, matte), extra adjunkt Gunvor E M Bogren-Widén (tyska, franska), e.o. ämneslärarinnan Karin Nilsson (tyska, engelska) samt adjunkten David N Redhin (kristendom).//

Tureborg och Ture MalmgrenJohan och Anders frågar mig om Tureborg och Ture Malmgren.

Ture Malmgren föddes 1851 i Uddevalla. Hans far var boktryckaren Carl Gabriel Malmgren som drev Bohus Läns Tidning. Ture startade 1878 tidningen Bohusläningen. Han kom därmed att konkurrera ut Bohusläns Tidning som gick i konkurs 1884 och Ture köpte då tidningen av konkursboet. Därmed kom fadern att arbeta i sonens företag.

Ture var utan tvekan av av stadens mest betydande personer under lång tid. Han var inblandad i väldigt mycket. Inte minst satt han i Uddevalla stadsfullmäktige och var också dess ordförande. Ture var republikan och när kung Gustav V skulle komma till Uddevalla för att inviga den nya statyn på Kungstorget meddelade han i förväg att han inte tänkte ta emot kungen eftersom han var emot kungahuset som princip. Efter mycket diskussioner gav han till slut med sig men det var inte slut med det. Efter invigningen försvann Ture och var inte på plats då kungen skulle avresa, vilket var en smärre skandal. Ture förklarade senare att han hade lovat att ta emot kungen och inget mer.

Om borgen kan man läsa i den lilla skriften "Drömmarnas riddarborg". I korthet var det så att Ture hade varit på resa längs floden Rehn i Tyskland och då sett många fina borgar på sluttningarna där. Detta skall ha inspiretat honom att bygga den mycket dyra borgen som vi idag kallar Tureborg. Ture hade ju tidigare byggt huset Villa Älvkullen som fortfarande finns kvar. Där bodde han och frun Hilma medan borgen byggdes. Hilma var aldrig förtjust i borgen och vägrade närmast att sätta sin fot där. Ture dog 1922 och med Hilmas ointresse för borgen fick den sakta förfalla. Den brann slutligen en höstkväll 1950.//

2007-04-28

Uddevalla Event och Gamla Badhuset


Fredagen den 4 maj flyttar Uddevalla Event (det kommunala evenemangsbolaget) in i Gamla Badhuset. Det är inte första gången man varit där. Vi minns att Turistbyrån låg där i många år på den tiden nyligen bortgångne Bo Hermansson var chef. Han var också chef för "De vita båtarna", dvs Uddevalla Turisttrafik AB.

Varmbadhuset som det kallades när det invigdes 1907 var inte det första badhuset i Uddevalla. Nej, faktiskt hade Uddevalla Tändsticksfabrik ett eget badhus där man också släppte in allmänheten. Men det dög förstås inte de styrande i staden att vara beroende av ett privat bolag. Hur som helt så var det byggmästare A W Stening som fick uppdraget att bygga varmbadhuset. Han hade just byggt det Peterssonska huset (tornhuset) strax intill. Det huset hade Uddevallafödde Eugene Thorburn som arkitekt. Huruvida han även ritade badhuset kan jag för ögonblicket inte komma ihåg.

När jag som liten parvel gick i första och andra klass på Östra skolan fick vi några gånger om året gå på led bakom vår fröken Aina Hansson till varmbadhuset. Där fick vi bada bastu för första gången i livet och sedan hoppa i det otempererade vattnet i åttametersbassängen. Och faktiskt fick vi också lite simundervisning där i kylan.

Den nya simhallen stod klar 1975 och därmed kunde bassängen i varmbadhuset täckas över och bli till golv i den tillfälliga konsthall som då inrättades. En utställning jag kommer ihåg därifrån var med Bohusläningentecknaren Erik Wilhelms bilder.
Konstnärerna ville länge ha Gamla Badhuset som konsthall men lösningen blev att den inrymdes i Bohusläns museum 1993.
1999 flyttade Sveriges Campingvärdars riksförbund in i byggnaden men som vi vet har den organisationen flyttat till Göteborg.//

Borgmästarens nya paraply?På 1860-talet byggdes en liten paviljong på Skansbergets topp. Där skulle man kunna sitta och njuta av medhavd kaffekorg. Initiativtagare var borgmästare Sandegren och därför kom paviljongen som syntes vida omkring att kallas för "Borgmästarens paraply". Paviljongen revs 1936 i samband med de omfattande restaureringsarbetena som ägde rum på Skanberget då.

I dag var jag uppe på berget och det var ett härligt sommarväder och då får jag se denna bild. Någon har släpat upp en hörnsoffa i skinn på bergets topp. Månne det skall vara den nya "Borgmästerens paraply"?//

Kupolvärnen på Skansberget


Jag har fått en fråga om kupolvärnen på Skansberget. De båda kupolvärnen på bilden ligger på Skansbergets västra sida och vi ser trakterna kring Slängom och Brattåsberget i bakgrunden. Dessa båda värn har sedan en tid tagits över av Uddevalla hemvärnskompani som har lovat att vårda dem som ett kulturarv för framtiden.
Värnen ingår tillsammans med ett stort antal likadana i den sk Försvarslinjen Uddevalla - Vänerborg. Efter att Tyskland anfallit Norge 9 april 1940 förstod man att det svenska försvaret vid gränsen mot Norge inte var förberett för att kuna hindra en motståndare att ta sig in i Sverige. Försvaret skulle i stället planeras i passet mellan Vänern och Västerhavet. Här skulle en eventuell motståndare definitivt stoppas och för det krävdes rejäla fältarbeten. Kupolvärnen konstruerades för att kunna utstå flygbombning och artilleribeskjutning.
Hållfastheten i betongblandning och armering förstärkte de bohuslänska bergen och de fogade kupolstenarna av granit avrundade topparna. Under kupolhattarna kunde besättningarna i sina skyddsrum stå rycken för all slags bombardemang. Inte heller kunde stridsvagnar rulla över och krossa något.
Oftast låg värnen så högt att inte ens fiendens stridsvagnskanoner kunde komma åt dem med direktskjutning. Från bergstopparna dominerades terrängen åt alla håll och smygande patruller med Flammenwerfer (eldkastare) skulle inte komma åt att bränna soldaterna ur sina skydd. Dessa fasta värn skulle göra bergen ointagliga och den dyrbara marken mellan kupolvärnen kunde då stå orörd intill dess att fienden kom närmare och det var dags att komplettera med fältbefästningar i hus och på åkrar.
Befästningarna byggdes sålunda under andra världskriget och stod helt klara 1944. Självaste kronprinsen, senare Gustav VI Adolf inspekterade värnen som ansågs utomordentligt märkvärdiga och nydanande.
När jag började min militära bana på Kungl. Bohusläns regemente 1964 fanns det fortfarande äldre befäl som kunde berätta om värnen. En berättelse var att en kulsprutebesättning provsköt sina vapen inifrån ett av kupolvärnen på Kopparsberg strax i närheten av Skansberget. Det visade sig emellertid att ventilationen i värnen var alldeles för dålig och tre soldater fick föras till lasarettet med krutgasförgiftning.
Ibland har jag hört att försvarslinjen har kallats för Lindénlinjen efter den fortifikationsofficer som kom med idén.
Staten arrenderade marken där värnen byggdes på 49 år och när den tiden hade löpt ut har man sedan murat igen samtliga värn utom just de på Skansberget.//

Kafé på Svenskholmen


I dagens Bohusläningen läser vi att det kommer att bli ett kafé på Svenskholmen i början av Strandpromenaden. Det kommer att bli en temporär lösning eftersom detaljplanearbetet inte är klart. Redan till Kristi Himmelsfärdsdag den 17 maj kommer det att stå klart och det är sannerlligen efterlängtat.
Strandpromenaden är en knallsuccé och har tillfört Uddevalla en attraktion av sällan skådat mått. Alltsedan invigningen (bilden) den 26 augusti 2006 har horder av människor använt promenaden. Vilken dag som helst då man har tagit sig dit har det varit många bilar på parkeringarna i närheten och det är ett gott betyg för denna satsning.//

2007-04-27

ÄsperödsbronGamla Uddevallabilder väcker alltid stort intresse. Den här bilden av Äsperödsbron är från 1907. Då var den privat och hade byggts av slaktare Pettersson som bodde på en gård där vägen försvinner upp till höger på andra sidan Bäveån. Vid den här tiden gick vägen från Stenshult mot Uddevalla förbi Äsperöds gamla skola (strax intill Rosenhäll) och vidare över Fossum mot Västgötavägen. Med andra ord fanns det inga som hade behov av Äsperödsbron än familjen Pettersson.

Senare blev det som vi vet ändring på det och 1922 byggdes den nya Äsperödsbron strax väster (till höger) om Petterssons bro. I Bohusläningen kan man läsa den 24 juli 1953 att den bron har rasat och ligger nu i vattnet. Idag finns det två broar på platsen, gamla och nya Äsperödsbron. Om man står på den gamla bron och tittar uppströms ser man bara ett 15-tal meter bort stenkaret till Petterssons bro. Gårdarna som skymtar i bakgrunden på denna bilden Stora Håltet till vänster och Lilla Håltet till höger. //

2007-04-26

Flyter igen....


Arbetet med pumparna lyckades och idag flyter båten igen. Båten var redan innan den sjönk illa medfaren så om den skall iståndsättas för att användas som café som ägaren uttalat i Bohusläningen kommer det att kosta en del. //

2007-04-25

Sjunkna båten

Arbetet med att få upp den sjunkna båten i hamnen i Uddevalla har pågått hela dagen. Fram emot kvällen sattes det in stora pumpar och det blev ordentlig fart på det hela. Dock syntes en hel del oljeskimmer på vattnet och det luktade olja långt in emot staden.

Det är bara att hoppas att man snart får upp den till ytan.

//

2007-04-24

Sjunken båt


I går eftermiddag sjönk den här båten i Uddevalla hamn. Båten är en gammal passagerarbåt som legat länge på platsen och jag tror att vandaler härjat ombord på båten. Ägaren hade tänkt att använda den som cafébåt enligt Bohusläningen i dag.
I dag läckte det olja från båten trots att Räddningstjänsten lagt ut länsor runt den. Räddningstjänstens egen båt ligger för övrigt strax intill. Sent på eftermiddagen pumpades olja ut ur båten och senare anlände en lastbil med pumpar som väl skall användas för att försöka få upp båten till ytan.
Uddevallaren

2007-04-21

Uddevalla sjukhus

I dag diskuterade jag de förvirrade turerna med en person som har stor erfarenhet av att driva ett sjukhus och då fick jag höra argument som jag överhuvudtaget inte hört tidigare i debatten om Uddevalla sjukhus och NÄL.

En stor nackdel för Uddevalla sjukhus skulle vara markfrågan, dvs att tomten där sjukhuset ligger inte räcker till för fortsatta utbyggnader. Vi vet ju redan att parkeringsfrågan är besvärlig och man talar om att man skall bygga ett parkeringshus med helikopterplatta på taket!

"Skogssjukhuset" NÄL skulle med dessa argument förstås ha stora fördelar vid en sådan jämförelse.

Man kan undra över varför sådana här argument inte hörs i debatten? Eller är det så att vi Uddevallabor inte vill höra talas om det?

Uddevallare

Uddevalla sjukhus

Vad är det egentligen för märkvärdiga turer kring NU-sjukvården och i synnerhet kring Uddevalla sjukhus?

Det tycks som att det är smått obegripligt inte bara för vanligt folk utan också för politiker och tjänstemän. Ena stunden säger man att båda sjukhusen skall vara akutsjukhus och i nästa stund skall NÄL vara det, medan man på Uddevalla sjukhus skall genomföra planerad vård. Igår, fredagen den 20 april, stod det i Bohusläningen att den senaste i raden av utredningar innebär att det sk strukturförslaget från 2004 gäller. Med andra ord går Uddevalla miste om akutsjukvården. Men kvällen före meddelade man i SVT Västnytt att det hade fattats beslut om att båda sjukhusen skall vara akutsjukhus.

Man undrar stillsamt: Vad är det som pågår? Är det någon som har koll på läget? //