2017-01-31

Uddevalla Stadsmusikkår 1976

Den här bilden skall vara tagen vid Gustafsbergsstiftelsens 200-årsjubileum 1976. Dirigenten är ju Erik Johansson, men vilka är de andra?  //

2017-01-30

Synneröd

 Rätt svar var alltså Synneröd som låg på Fossumsområdet som kronan köpte in 1968. Revs 1983.

2017-01-29

Ytterligare en bildgåta

Huset på bilden revs 1983 av Försvarsmakten. Det låg alltså på regementets mark Men var??  //

2017-01-28

Javisst är det Råberget

Råberget benämns ibland även Råberg. Det var precis som Ramsedalen ett torp under Samneröds gård. Råberget fanns i vart fall 1734 då det nämns i mantalslängden. Råberget låg i Bäve socken på gränsen till Uddevalla. I närheten finns Råhagen där byggnaden fortfarande står kvar.

Under min tid på I 17 hyrde kollegan BOJ Karlsson Råberget. Det har även funnits senare hyresgäster.
Råberget och Råhagen  //

2017-01-27

En ny bildgåta

Det här torpet är nog inte helt lätt att identifiera men kanske någon av bloggens läsare ändå lyckas? Jag tror att det är rivet sedan länge men har inte varit på platsen på många år.  //

Uppdatering kvarteret Sundberg


2017-01-26

Trädfällning på Höjentorp


Lyssna på braket när den faller! Och nu har jag upptäckt en annan sak på filmen. Precis när trädet har börjat falla springer en ekorre ner för stammen och hoppar ner på marken. Titta noga på högra sidan av stammen!

Det har gått som en dans att fälla de flesta träden i Höjentorpsallén. Men den här 200-åriga almen var motsträvig när Gatu- och Parkavdelningen idag skulle fälla den. Den höll emot i flera timmar.
Man sågade och sågade och kilade och kilade och spände en vajer tvärs över ravinen nedanför. Vajern spändes men gick av första gången. Mera sågning och ny vajer samt att man hämtade en traktor med gafflar som tryckte på trädet. Och till slut föll den med ett brak ner i den djupa ravinen.  //

2017-01-24

Berättarafton på Bohusläns museum onsdag 25 januari

Då är det dags. Årets första berättarafton äger rum i morgon onsdag den 25 januari kl 18.30 på Bohusläns museum. Som vanligt tittar vi på Uddevallabilder och berättar minnen för varandra.

Alla är hjärtligt välkomna! Fri Entré!  //

2017-01-23

Javisst var det Ramsedalen

 Ramsedalen var alltså det rätta svaret på förra bildgåtan. Ramsedalen fanns som torp i vart fall 1665. 1881 kallades det husmansplats. Ramsedalen låg under gården Samneröd som kronan hade köpt in då regementet skulle placeras i Uddevalla 1913. Samneröds marker sträckte sig ända upp och förbi Bjursjöns nordspets. När regementet lades ner 1992 togs Samneröds marker över av Uddevalla kommun.

Den siste hyresgästen på Ramsedale var min kollega kapten Hans Stenvall med familj.
 Intill huset låg denna stora lada.
Och från andra hållet.  //

Johan Schreil död

Insänt av Leif Markusson, Karlskrona

Text Uddevalla Varvs- och industrihistoriska förening:

"Civilingenjören och direktören Per Johan Edvard Schreil, född 1916, och när detta skrivs (2015) ”still going strong”, blev näste man i VD-funktionen på Uddevallavarvet den 1 maj 1964.

Schreil hade bl.a. varit mariningenjör i flottan, anställd vid Kockums Mekaniska Verkstad, överingenjör och sedermera VD för Marinverkstäderna i Karlskrona, samt chef i Karlskronavarvet.

När Schreil kom till Uddevallavarvet var det dock efter en sejour på ett par år som vice VD i Fernströms Granitindustri i Karlshamn, där han även varit engagerad inom företagets shippingverksamhet.

Innan han tillträdde tjänsten på UV gick Schreil ”parallellt” med Tore Segerdahl något halvår.

Schreils tid som VD vid Uddevallavarvet blev den längsta, ca 11 år.

Efter varvstiden, mellan år 1975 och 1977, var Johan Schreil direktör i Statsföretag AB."

Leif Markusson skriver:

Så sent som den 30 oktober 2016 hade Johan en 100-årsmottagning på Frimurarlogen i Karlskrona med mycket stor tillströmning av gratulanter. In i det sista var Johan mycket klar i tanken och sina uttryck och han var en mycket god berättare. Han berättade mycket och gärna med glimten i ögat.

Johan Schreil var född den 30 oktober 1916 i Katarina församling, Stockholm, och avled den 13 januari 2017 i Karlskrona.  //

2017-01-21

Uddevalla lasarett

Begreppet Uddevalla sjukhus är relativt nytt i ett historiskt perspektiv. Vi som är äldre är ju vana vid att säga lasarettet eller rent av Länslasarettet, ja kanske till och med Centrallasarettet.

Bohuslandstinget bildades 1863, samma år som Uddevalla fick stadsfullmäktige. Bohuslandstingets största uppgift var förstås att svara för landstingsområdets sjukvård. Uddevalla lasarett blev därför landstingets första stora byggprojekt och lasarettet i sin grundform stod klart 1866. Därefter har det förstås hänt väldigt mycket.

Jag har sökt på ordet lasarett i Tidningsarkivet och fått nedanstående träfflista. Skulle jag ha sökt på ordet sjukhus skulle jag få mångdubbelt fler träff.

Datum Innehåll
1862-10-13 Berättelse över länslasarettet. Gåvor till museet. Sjukvård. Museum.
1864-09-13 Om länslasarettets usla skick i Uddevalla. Sjukvård.
1865-10-08 Nytt lasarett i Uddevalla skall byggas. Sjukvård.
1865-10-20 Om Centrallasarettets placering i Uddevalla. Sjukvård.
1865-10-31 Om centrallasarettets läge i Uddevalla. Sjukvård.
1865-11-14 Centrallasarettet i Uddevalla placeras i närheten av cellfängelset. Sjukvård.
1866-02-18 Nytt centrallasarett i Uddevalla. Sjukvård.
1886-02-20 Sysslomannen vid lasarettet Niklas Reinhold Sundelius död. 65 år.
1886-09-07 Dårhuset ovanför lasarettet börjar ta form. Byggnad. Sjukvård.
1887-05-24 Förre lasarettsläkaren R.W.O. Doktor Hugo Fabian Rönqvist död. 59 år.
1893-03-28 """Stina vid Grinden"" Ramneröd, afled knall och fall midt för lasarettet. Död."
1901-04-23 För lång och trogen tjänst vid länslasarettet i Uddevalla fick Zacharias Olsson med fru medaljer i guld. Utnämning.
1903-08-04 Stadspromenader, 33. Länslasarett, tändsticksfabriken, von Braun. Herrnhutarna.
1903-09-08 Stadspromenader, 36. Lasarettet. Sjukvård.
1905-09-14 Uddevalla lasaretts ombyggnad, invigdes år 1870. Invigning. Sjukvård.
1905-11-28 Lasarettets om- och tillbyggnad. Sjukvård.
1906-05-19 Pastorsadjunkten och lasarettspredikanten Pontus B. Bends död. 48 år.
1906-08-16 Vid grundgräfningen å lasarettet har man hittat ett anteiluvianskt fynd.
1908-01-30 55 år fyller lasarettsläkaren K. Sundelius.
1908-09-09 Det nya länslasarettet anses kunna öppna 1 april 1909. Sjukvård.
1908-09-15 Länslasarettet Byggmöte inredning utrustning. Sjukvård.
1909-01-13 Berättelsen om lasarettets om och tillbyggnad. Sjukvård.
1909-03-12 Lasarettet i Uddevalla, om och tillbyggnad . En historik. Sjukvård.
1909-04-24 Det nya länslasarettet i Uddevalla. Sjukvård. Bild.
1910-09-17 Länslasarettet. Frågan om dess uppdelande i en kirurgisk och en medicinsk. Sjukvård.
1911-01-09 Överläkare på Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1911-06-26 Hans Johansson död, hastigt på Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1912-06-07 Donation till Uddevalla lasarett från civilingenjör Max Albin Dahlgren. Gåva.
1912-06-10 Donatorn Max Albin Dahlgren, som skänkte 15000 till Uddevalla lasarett. Gåva. Bild.
1912-09-04 Länslasarettet i Uddevalla. Framställning till landstinget om läkarebostad m.m.
1912-11-20 Lasarettsläkarbostaden har på entreprenad överlämnats åt byggmästare Jöns Andersson. Byggnad.
1913-01-31 Länslasarettet i Uddevalla. Öfverintendentsämbetet vill ej ha sjukrum på vinden och finner ändringskostnaderna för låga. Sjukvård.
1913-09-24 Donation till länslasarettet i Uddevalla. Gåfva. Sjukvård.
1914-03-27 Nyvald landstingsman för Uddevalla, lasarettsläkaren d:r W:m Forsell. Politik. Bild.
1914-05-13 55 år fyller lasarettssysslomannen majoren F. A. Busck.
1916-08-02 Förre länslasarettssyssolmannen Bernhard Andersson död. 77½ år. Gravsatt på Norra kyrkogården.
1917-02-07 90 år fyller barnmorskan vid länslasarettet, fru Maria Borg.
1917-02-09 50 år fyller öfverläkaren vid länslasarettet i Uddevalla med d:r W. Forssell.
1917-02-13 50 år fyller överläkaren vid länslasarettet W. Forsell.
1919-12-19 Länslasarettet i Uddevalla. Sjukvård.
1921-02-09 Sjuksköterskeskola å Uddevalla lasarett. Skola.
1921-02-10 Sjuksköterskeskola på lasarettet. Sjukvård.
1922-09-07 Landstinget-anslag till Uddevalla lasarett. 6.000 kr till linoleummattor. Sjukvård.
1922-11-08 Komitén för utredning om tillbyggnad av länslasarettet i Uddevalla omedelbart igångsätta utredning.
1923-05-28 Uddevalla lasarett får anordna tvååriga utbildningar för sjuksköterskor. Utbildning.
1923-07-21 Lasarettet i Uddevalla tillbygges? Sjukvård.
1924-01-29 Arbeten på länslasarettet i Uddevalla. Inredande av  elevrum på lasarettets vindsvåning. Sjukvård.
1924-01-31 Lasarettets utvidgning. Upptagningsanstalten för sinnessjuka flyttas. Sjukvård.
1925-04-20 Bilolyckan vid Kuröd; 6-åriga Margit Brink har lämnat lasarettet. Sjukvård.
1926-08-04 Sjukvårdsutskottet begär 500 000 för utvidgning av Uddevalla lasarett.
1926-09-08 Landstinget anslår ½ milj. Till ny bygnad åt Uddevalla Lasarett.
1926-10-01 Åtta sjuksköterskor utexaminerade från skolan vid Uddevalla lasarett. Utbildning.
1927-02-09 60 år fyller lasarettsläkaren i Uddevalla, med d:r William Forssell. Familjenytt. Bild.
1927-04-06 Radio i sjuksalarna å lasarettet, som beräknas kosta omkring 1000 kronor.
1927-04-08 Radio på lasarettet förslog disp. Rob. Bley vid sammanträdet med direktionen för länslasarettet i Uddevalla. Radio. Sjukvård.
1927-05-31 Lasarettsutvidgningen tar flera år och kostar ca 1000 000 kr. Byggnad.
1927-06-01 Utbyggnaden av Uddevalla lasarett går till 1.1 milj. Arbetet beräknas ej slutfört förrän 1930. Sjukvård.
1927-07-19 Uddevalla lasarett får nu medicinsk avdelning. Sjukvård.
1927-09-05 Lasarettsbygget i Uddevalla får en skarp kritik. D:r Forsell om arkitekt Langes förslag. 1927-09-08 Utvidgningen utav Uddevallalasarettet har nu beslutats. Sjukvård.
1927-10-03 Uddevalla lasarett får sin radio inom den närmaste tiden. Radio. Sjukvård.
1927-10-07 60 patienter på lasarettet nu radiolyssnare. Radio. Sjukvård.
1928-05-24 Byggnadsverksamheten. Lasarettsbygget har påbörjats. Sjukvård.
1928-10-02 Nya sjuksköterskor utexaminerade från Uddevalla lasarett. Utbildning.
1928-10-04 Elektrisk ledning har nu påbörjats till Bleket. Man skall gräva från lasarettet upp till Karlsruhe.
1928-11-29 Ny syssloman utsedd för Uddevalla lasarett. Bland 90 sökande antogs herr Gösta E. Funck endast 25 år gammal.
1929-01-07 Lasarettsbygget är nu i det närmaste kommet under tak. Sjukvård. Bild.
1929-04-06 Medicinalstyrelsen har utnämnt underläkare N.H. Håkansson att vara förste underläkare vid Uddevalla lasarett.
1929-08-07 Gammalt och nytt om lasarettet i Uddevalla. Sjukvård.
1929-09-09 Lasarettet i Uddevalla är välskött. Generaldir. Hellström nöjd med det hela. Sjukvård.
1929-10-07 Lasarettsbygget i Uddevalla. Första etappen nalkas sin fullbordan. Sjukvård. Bild.
1930-02-14 Elektrikerna strejkar vid lasarettets nybygge.
1930-07-23 Uddevallalasarettet färdigt i höst efter om och tillbyggnaden. Sjukvård.
1930-09-26 Lasarettsbygget i Uddevalla färdigt strax efter nyår. Sjukvård.
1930-10-01 Tio nya sjuksköterskor utexaminerade vid Uddevallalasarettet. Bild.
1930-12-05 Ny telefonkiosk klar vid jultiden i närheten av lasarettet. Sjukvård.
1931-04-24 Byggnadsarbetena vid Uddevalla lasarett. Ökats med ett 70-tals platser. Sjukvård.
1931-04-24 Lasarettetsombyggnaden klar. Sjukvård.
1931-05-27 Särskild röntgenläkare vid Uddevalla lasarett? Förslag därom av förste provinsialläkaren. Sjukvård.
1931-07-29 Fjällvägen vid lasarettet breddas till 18 meter. Vägarbete.
1931-08-28 Uddevallalasarettets ombyggnad erfordrar ytterligare 127 000 kr. Sjukvård.
1931-09-02 Uddevallalasarettet i ny gestalt. Den omfattande om -och tillbyggnaden slutförd.
1931-09-08 Miljonanläggning. Uddevalla lasarett blir invigt på ett högtidligt sätt. Sjukvård. Bild.
1931-09-09 Centrallasarettet i Uddevalla invigt vid en anslående högtidlighet i närvaro av landstinget. Invigning. Sjukvård. Bild.
1931-09-09 Centrallasarettet i Uddevalla invigt. En anslående högtidlighet. Sjukvård. Bild.
1931-10-01 Sköterskeinvigning på lasaretter. Bild.
1931-12-03 Ögonklinik behövs för Bohuslän. Bör inrättas vid Uddevalla-lasarettet. Sjukvård.
1932-02-09 65 år fyller lasarettsläkaren W. Forsell vid länslasarettet i Uddevalla.
1932-02-09 65 år fyller lasarettsläkaren vid länslasarettets i Uddevalla kirurgiska avd. med. D:r  W. Forsell. Bild.
1932-07-20 Lasarettet i Uddevalla bör få ny röntgen. Sjukvård.
1932-09-09 Lasarettet invigt. Sjukvård.
1932-10-01 Sjuksköterskeinvigning vid länslasarettet. Efter 3-årig utbildning. Nio nya sjukskötersker i Uddevalla. Skola.
1932-11-19 Överläkaretjänsten på medicinska vid Uddevalla-lasarett. D:r F.O.L. Nord.
1933-04-28 Förre lasarettsläkaren W:m Forsell, död. 66 år.
1933-06-01 Ögonläkare bör förläggas till Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1933-10-02 Sjuksköterskeexamen vid länslasarettet i Uddevalla. Skola.
1934-04-20 Lasarettet får BB-avd. Sjukvård.
1934-06-15 BB- och ögonavdelning böra genast inrättas vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1934-06-16 Utvidgning av lasarettet. Byggnad.
1934-11-03 Landstinget köper mark av Uddevalla för lasarettsbehov. Fastighetsaffär.
1935-01-25 Uddevallalasarettet redan trångt efter utbyggnaden 1931. Sjukvård. Bild.
1935-02-02 Lasarettsbygget. Anbud infordras. Sjukvård.
1935-02-04 Statsbidrag till vårt lasaretts om -och tillbyggnad. Sjukvård.
1935-03-02 Klart för invigning av lasarettet, ögonklinik, barnbördshus- och bårhus. Sjukvård.
1935-05-01 Uddevallalasarettets nya utvidgning. Bild.
1935-07-17 Lasarettets personal är för fåtalig. Arbetstiden ej ordnad på föreskrivet sätt.
1935-07-18 Personalgrupper vid lasarettet ha 68 timmars arbetstid. Arbetsmarknad.
1935-07-30 Ökad personal vid Uddevalla länslasarett. För arbetstidens reducering. Arbetsmarknad.
1935-08-02 Byggnadsarbeten på lasarettet. Omändringar och tillbyggnader. Byggnad. Bild.
1935-08-02 Byggnadsarbetena på lasarettet. Jordfästningskapellet i det närmaste färdigt. Sjukvård.
1935-09-05 Landstinget avslog förslaget om ökning av lasarettspersonal. Arbetsmarknad.
1935-10-02 Byggnaden av B.B. vid Uddevalla lasarettet har passerat taklagsstadiet. Sjukvård.
1935-10-31 Arbetstiden vid Lasarettet i Uddevalla. Kräver 48 timmars arbetsvecka.
1935-11-29 Många nya moderniteter har införts på lasarettet i Uddevalla. Sjukvård.
1936-01-17 Nya lasarettet och gravkapellet klart på utsidan, invändiga arbeten återstår. Sjukvård.
1936-01-31 Nybyggena vid lasarettet i Uddevalla snart färdiga. Moderna och bekväma BB- och ögonavdelningar. Sjukvård. Bild.
1936-06-17 Arbetena vid lasarettet snart klart. Sjukvård.
1936-08-05 Lasarettets B.B. inför premiär. Barnbörds- och ögonavdelning öppnas 1 sept.
1936-08-28 Lasarettets BB inviges 8 sept. Högtidlighet å nybygget och middag å Gustafsberg.
1936-08-29 BB och ögonkliniken på lasarettet i Uddevalla inviges den 8 september. Sjukvård.
1936-09-02 Invigningen av lasarettet inställes. Hänsyn till barnförlamningen. Sjukvård.
1936-09-07 Uddevallalasarettet är trångbott. Tillbyggnad planeras. Sjukvård.
1936-09-09 Epidemivården och Uddevalla lasarett  inför landstinget. Sjukvård.
1936-09-10 Krav på större personal vid lasarettet. Arbetsmarknad.
1936-09-10 Uddevalla -lasaretts nyaste funkistillskott klart att taga i bruk. Sjukvård. Bild.
1936-09-10 Landstinget prutade på underhållskostnaderna vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1936-09-10 Nybygget vid länslasarettet i Uddevalla är funkisbetonat. Byggnad. Sjukvård.
1936-10-01 Nio sjuksystrar uteximinerades under gårdagen vid lasarettet. Skolans verksamhet är därmed definitivt slut. Skola.
1936-10-01 Länslasarettets i Uddevalla gravkapell har nu invigts. Kyrka. Sjukvård.
1936-10-01 Högtidlig sjuksköterskeinvigning vid länslasarettet i Uddevalla. Sjukvård.
1936-11-23 Apoteksexpedition på lasarettet. Förväxling av medicin förebyggd så långt det går.
1937-01-23 Syssloman Gösta Funk lämnar sin tjänst vid länslasarettet för ny tjänst i Västerås.
1937-02-16 Utvidgning av lasarettet i Uddevalla är ett trängande behov. Sjukvård. Bild.
1937-02-16 Planer på utvidgning i lasarettet. Mottagnings- och operationsavd. Sjukvård.
1937-03-23 Ny syssloman vid lasarettet i Uddevalla. Kapten Kurt Simmingssköld utsedd.
1937-04-01 Nytt val av syssloman vid lasarettet. Den först utsedde återtog sin ansökan. Sjukvård.
1937-07-16 Uddevalla lasarett för litet. Medicinalrådet Edén anser tillbyggnad ofrånkomlig.
1937-08-03 Lasarettet får större poliklinik. Utvidgning och ombyggnad. Sjukvård.
1937-09-04 Gamla stugan vid lasarettet i Uddevalla skall rivas. Rivning.
1937-09-08 Två landsting möttes i går i Uddevalla. Centrallasarettet och verkstadsskolorna inspekterades. Politik. Bild.
1937-09-08 Landstingsträff i Uddevalla igår. Bohuslän och Älvsborgs landsting på rundtur i yrkeskolor och lasarett. Bild.
1937-09-17 Bil i diket vid Torsberg, tre skadade. Två uddevallabor till lasarettet. Olycka.
1937-09-25 Lasarettet får särskild barnavdelning. Statsbidrag tillstyrkes för 41 vårdplatser.
1937-10-12 Pediatrisk avdelning (för barn) med 42 platser vid Uddevalla lasarett förordas.
1938-01-08 Otillräckligt brandskydd på länslasarettet. Brand.
1938-02-03 Blodgivarekår vid Uddevalla lasarett. Frivillig organisation bygges upp. Sjukvård.
1938-03-16 Den nya tillbyggnaden vid lasarettet i Uddevalla har avsynats och godkänts. Sjukvård.
1938-03-17 Lasarettets tillbyggnad snart klar. Kirurgiska avdelningen får ökade lokaler. Sjukvård.
1938-04-14 Ny utvidgning av lasarettsområdet i Uddevalla. Byggnad.
1938-04-16 Nya personalbostäder vid Uddevalla lasarett. Bostad.
1938-04-22 131 trafiksolycksoffer infördes 1937 till centrallasarettet. Sjukvård.
1938-05-03 Uddevallalasarettet utvidgas. Kommitté underhandlar med staden om markförvärv.
1938-05-17 Landstinget utvidgar lasarettet. Majblommehemmet inköpes. Sjukvård.
1938-07-16 Uddevalla - lasarettet kräver en halvmiljon i anslag för nästa år. Sjukvård. Bild.
1939-04-08 Lasarettet måste åter utbyggas. Uddevallalasarettets överbeläggning svår. Sjukvård.
1939-04-19 Centrallasarettet i Uddevalla fyller icke de krav som med allt fog kunna ställas.
1939-04-20 Överbeläggning på lasarettet i Uddevalla. Utvidgning måste göras. Sjukvård.
1939-04-20 Lasarettets utvidgning trängande. Nybyggnad behövlig redan 1940. Sjukvård.
1939-04-26 117 skadade i trafiken på ett år. Ur Uddevalla-lasarettets fjolårsredogörelse. Sjukvård.
1939-07-12 Omfattande nyanläggningar vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1939-07-13 Underläkarebostäderna under uppförande vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1939-07-28 Uddevalla lasarett får nybyggnader för närmare 1 milj kr. Pengar. Sjukvård.
1939-07-29 Landstinget har upprättat förslag till nödiga ny- och tillbyggnader vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1939-09-01 Underläkarbostäderna snart klara vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1939-09-05 Uddevallalasarettet utvidgas för 940.200. Sjukvård.
1940-02-14 75 år fyller förre maskinisten vid Uddevalla lasarett Gustaf Elfvin, Hunnebodalen, Uddevalla.
1940-02-24 Duktiga sköterskor på Uddevalla lasarett stöper 2.700 ljus som skall sändas till Finland. Social.
1940-03-19 Tecknad bild på nya sköterskebostaden vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1941-05-07 50 år den 8 mars fyller Louis Andersson överläkare vid länslasarettet. Bild.
1942-01-28 Sjuksköterskebostäder bygges i Uddevalla för en halv miljon bakom lasarettet.
1942-07-30 Byggnadsfrågorna äro trängande vid flera länslasarett. Sköterskehemmet i Uddevalla går på 479 000 kronor.
1944-05-09 10 tvillingpar föddes i fjol på lasarettet i Uddevalla. 6.274 intogs på hela sjukhuset 1943. Sjukvård.
1945-08-31 Arkitekttävlan om utbyggnad av Uddevalla lasarett. Sjukvård. Byggnad.
1945-09-04 Uddevalla lasarett ska byggas till. Sjukvård. Byggnad.
1945-12-05 91 sjukskrivna backamotyskar på Uddevalla lasarett avhämtade med lasarettståg.
1946-04-18 Till- eller ombyggnad av Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1947-01-03 Telefonväxeln vid lasarettet öppen hela dygnet från 1 januari 1947.
1947-03-21 Även lasarettet blev utan vatten. Ledningar.
1948-04-24 Sveriges högsta sjukhusbyggnad lasarettet i Uddevalla. Sjukvård.
1948-04-28 Nya lasarettet i modell. Sjukvård. Bild.
1948-08-23 En bild på nya lasarettet som kostnadsberäknats för 22.343.000 kr.
1949-11-05 50 år fyller lasarettsöverläkaren med. Dr Gösta Brändstedt.
1950-08-11 Kortare sjuktid blir dyrare vård på Uddevalla lasarettet. Sjukvård.
1950-11-22 En flicka i lärvoverket's klass 4:4 skulle stänga ett fönster, råkade köra handen genom glasrutan uppsökte lasarettet.
1951-04-13 Husmodern sökte pressa sköterskorna till tystnad vid Uddevalla-lasarettet. Sjukvård.
1951-04-16 Arbetsdag på 11½ tim , vid Uddevalla lasarett. Arbetsmarknad. Bild.
1951-10-09 "De första förberedelserna för stor-lasarettet har i dagarna påbörjats ""Skyskrapesjukhuset"". Byggnad."
1952-02-21 Uddevalla lasarett kommer att få byggnadstillstånd. Sjukvård.
1952-10-29 För 150 år sedan (1802), fick Uddevalla sitt första länslasarett med 12 sängar.
1952-11-10 Första etappen av lasarettets-bygget. Byggnad.
1952-12-04 Kiruriska avdelningen på Uddevalla lasarett är en av de största i Sverige. Sjukvård.
1953-03-06 Bild på spräng- och byggnadsarbete på lasarettet. Sjukvård.
1954-10-23 Lasarettets nya skorsten. Sjukvård.
1955-03-09 Block B vid Uddevalla lasarett klart att ta i bruk 1 september. Sjukvård.
1955-07-30 Uddevallalasarettet får centralkök för 1.9 miljoner. Sjukvård. Pengar.
1955-08-23 Uddevalla lasaretts stora nybygge klart. Sjukvård. Bild.
1955-08-26 Specialkliniker för kvinnor och barn i Uddevalla lasarettets nya B-block. Sjukvård.
1955-09-15 Uddevalla lasarett får barnläkare Docent Kurt Holmdahl. Sjukvård. Bild.
1955-10-21 Landets förnämsta barnavdelning finns nu vid Uddevalla lasarett. Sjukvård. Bild.
1955-10-25 Uddevalla lasaretts gravkapell ger plats för nytt centralkök. Sjukvård. Bild.
1956-01-20 Lasarettets gravkapell försvinner inom kort. Sjukvård. Kyrka.
1956-01-24 """Skyskrapslasarettet"" för påbörjas i höst. Byggnad. Sjukhus."
1956-05-14 Uddevalla lasarettsöverläkare Dr Louis Andersson vid kirurgiska avdelningen sista rond. Sjukvård. Bild.
1956-12-19 Överläkarbostaden vid lasarettet föreslås till rivning och skall ersättas med två nya byggnader.
1957-03-15 Lasarettsavdelningstängd. Stor brist på sjuksköterskor. Sjukvård.
1957-08-31 Uddevallalasarettets röntgen måste ransonera patienterna på grund av sköterskebristen.
1957-09-07 Lasarettets utbyggnad i Uddevalla får förtur. Sjukvård.
1957-10-15 Besöksförbud införes vid Uddevalla lasarett. Influensaepidemin fortsätter. Sjukdom.
1958-01-03 Lasarettsbygge för 2 miljoner i Uddevalla. Den stora köksbyggnaden snart färdig.
1958-05-12 50 år fyller lasarettsläkaren Valter Haglund.
1958-09-27 Lasarettet i Uddevalla förfogar helt utbyggt över 800 vårdplatser. Byggnad. Sjukvård.
1958-11-12 Preludier till lasarettsbygget. Sjukvård.
1958-12-09 Lasarettetsbygget ändrar stadsbilden. Byggnad. Bild.
1959-02-11 670 vårdplatser och lika många anställda när lasarettet i Uddevalla blivit utbyggt. Byggnad. Sjukvård.
1959-09-17 Lasarettet byggs. Sjukvård.
1959-09-22 Uddevallas centrallasaretts huvudbyggnad rivs för ny. Rivning. Bild.
1959-10-07 Lasarettet fick ny infektionsklinik. Sjukvård.
1959-10-15 Lasarettet byggs. Sjukvård. Byggnad.
1960-01-15 Lasarettsbyggnaden i Uddevalla växer en våning i månaden. Sjukvård.
1960-03-25 Uddevallalasarettet skjuter i höjden. Byggnad. Sjukvård. Bild.
1960-04-02 Doktor Wassén till Uddevalla lasarett. Sjukvård. Bild.
1960-07-08 Högsta våningen färdig på uddevallalasarettet. Sjukvård. Byggnad. Bild.
1960-07-11 Våldsam krock vid Rotviksbro. Tre personer till lasarettet. Olycka. Bild.
1961-03-17 Uddevalla lasarett i bruk 1963. Byggnad. Sjukvård. Bild.
1961-05-27 Kurt Dejmo utsmyckar lasarettet för 40 000 kr. Konst. Sjukvård.
1961-08-03 Hissar strejkar på lasarettet. Läkare instängd i 2 timmar. Sjukvård. Bild.
1961-09-18 Uddevalla lasarettet står klart för inflyttning i januari 1963. Sjukvård. Bild.
1962-05-07 Uddevallalasarettets nya block klart 1963. Sjukvård. Bild.
1962-08-22 Springbrunnar i nya lasarettsparken i Uddevalla. Byggnad. Bild.
1962-11-24 Uddevalla lasarett fortsätter växa, nya delen inflyttningsklar våren 1963. Sjukvård.
1963-02-16 Gamla lasarettet i Uddevalla skall vara utrymt 1 maj. Sjukvård.
1963-03-26 Boråsföretag bygger nya lasarettsetappen. Byggnad. Sjukvård.
1963-06-06 Rivningen av Uddevalla gamla lasarett har påbörjats. Sjukvård. Bild.
1963-06-19 Uddevallas nya lasarett kostar 50 miljoner, har 640 anställda och 621 vårdplatser.
1963-09-10 Fotogenlamporna det värsta på Uddevalla lasarett före 1906. Sjukvård. Bild.
1963-12-24 100-årigt uddevallalasarett har nu tjänat ut och rivits, berättelse av Sven Rydstrand.
1964-08-25 Lasarettet i Uddevalla behöver 22 sjuksköterskor. Arbetsmarknad. Sjukvård.
1964-11-04 65 år fyller lasarettsöverläkaren Gösta Brändstedt.
1964-11-30 Barndaghem på Uddevalla lasarett mildrar sköterskebristen. Sjukvård. Bild.
1965-11-16 Lasarettsläkarna till kungs: Genomtrafiksled blir störande. Trafik. Bild.
1966-05-11 Kanonvagn välte på I17. Tre man till lasarettet. Regemente. Olycka.
1967-03-16 Frontalkrock på Dalaberg. Tre fördes till lasarettet. Olycka. Bild.
1967-09-23 Lång väntetid på lasarett kan öka självmordsrisken. Sjukvård.
1967-09-29 Uddevalla lasarett i personalläget är bättre men marginalerna små. Arbetsmarknad.
1967-12-19 Två frontalkrockar i Bohuslän sju till lasarettet för skador. Olycka. Bild.
1968-01-02 Årets förstfödda på Uddevalla lasarett var en flicka, dotter till Marjo- och Göran Ekelöf, Smögen. Bild.
1968-02-23 Uddevallakvinna bestal gamla på Uddevalla lasarett. Polis. Sjukvård.
1968-06-04 Nytt takras i Uddevalla kyrka 80-åriga damer till lasarettet. Olycka.
1968-07-18 En ny typ av plastade patientkort införe vid Uddevalla lasarett.
1968-08-13 Mödrahem i Uddevalla blir annex till Lasarettet. Sjukvård
1968-12-04 Fjällvägen största bullerkällan av trafikleder förbi lasarettet. Trafik.
1968-12-28 Lasarettsområdet får ny barnstuga 1969. Byggnad.
1969-01-04 Röntgenflickor i nylon. Lasarettets new look en kostymliknande nylondress, helt i vitt.
1969-01-21 "Besöksförbud på Lasarettet. Influensan ""Hongkong"" akut risk för sjuka. Sjukvård"
1969-03-05 Förstföderskor skall utbildas. Landstingets gamla mödrahem vid Äsperöd blir annex till BB vid U-a lasarett.
1969-04-03 Oturen förföljer Håkan Andersson. Nu ligger han på Uddevalla lasarett igen efter nytt benbrott. Idrott. Bild.
1969-09-27 Uddevallas sjuksköterskeelever fick se fint fältlasarett i arbete. Sjukvård.
1970-06-26 Läkarbristen kännbar på Uddevalla lasarett,särskilt på gynokologen säger Valter Haglund. Sjukvård.
1970-08-07 Uddevalla lasarett växer, 60 nya tjänster behövs. Sjukvård.
1970-09-15 Ny byggnad i fyra våningar för Uddevalla lasarett ny akutintag och intensivvård. Nytt KK.
1970-10-21 "Uddevalla lasarett slår larm  "" Vi måste ha fler blodgivare"". Bild."
1970-10-30 Patientbiblioteket ger värdefull service på Uddevalla lasarett. Böcker. Bild
1970-11-19 "Uddevallabarn på lasarettet avdelning 17 med överläkare Kurt Holmdahl ""adopterat"" M/s Antilope. Sjukvård."
1970-12-24 Lasarett för trestad föreslås vid Sigelhult. Sjukvård.
1971-01-02 Tvåårig uddevallaflicka kvävd under leksaksskåp på lasarettet. Olycka.
1971-01-29 Bristen på personal ger långa sjukköer vid Uddevalla lasarett. Orsak är sjukronorsreformen. Sjukvård.
1971-02-01 Bättre hjärtinfarktvård ger minskad dödlighet. Uddevalla lasarett föregångare i landet med särskild avdelning. Sjukvård.
1971-02-02 Vid centrallasarettet i Uddevalla arbetar Landstingets förste och ende sjukhusfotograf Kjell Törnqvist. Sjukvård.
1971-02-09 Om- och tillbyggnaden av Uddevalla lasarett kan inte påbörjas i år. Socialstyrelsen har inte beviljat kvot. Sjukvård.
1971-02-12 Den utlösta lockouten är oroande För Uddevalla lasarett. Administrativa ledare stannade hemma. Sjukvård. Strejk.
1971-03-31 Utbyggnader av Uddevalla lasarettet försenas. Sjukvård.
1971-09-15 Minskat antal klinikbesökare och intagna på Uddevalla Lasarett. Sjukvård.
1971-11-09 Landstinget skall uppvakta: Krav på tidigare byggstart vid lasarettet i Uddevalla.
1972-01-18 Tvååring kvävdes i skåp på lasarett. Föräldrar kräver skadestånd. Olycka.
1972-02-15 Humanitärt bidrag betalas ut för dödsolyckan på Uddevalla lasaretts barnavdelning.
1972-06-22 Nytt vägsystem i Uddevalla. Fjällvägen och Lasarettinfarten. Vägarbeten. Bild.
1972-10-05 Putte Wickman- och Leif Asp spelade för långtidssjuka på Uddevalla Lasarett.
1972-11-13 Docenterna Claes-Göran Bäckström- och Raoul Malmcrona, står bakom batterihjärtat (pacemaker) på U-a lasarett.
1973-04-26 Bild på Uddevalla lasaretts-tillbyggnaden som det skall se ut våren 1976. Sjukvård.
1973-05-18 Kris på centraltvätteriet Uddevalla lasarett, 30:o tal vikarier saknas. Bild.
1973-08-02 Uddevalla lasarett har fått helikopterlandningsplatta. Sjukvård.
1973-11-10 18 månaders väntetid till ögonkliniken på Uddevalla lasarett. Sjukvård. Bild.
1974-04-10 Ökat antal batterihjärtan (pacemakers) opereras in på Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1974-07-17 "Klart för tillbyggnad av Uddevalla lasarett. 20 miljoner kronor ger nytt vård-block. ""Gamla Ögat"" rivs under hösten. Sjukvård. Bild."
1974-09-20 "Gamla lasarettet försvinner nu helt. Gamla ""ögat"" rivs och ersätts med nytt huskomplex. Sjukvård. Rivning."
1974-10-11 Lasarettsköket renoveras, arbetsmiljön blir bättre. Sjukvård. Bild.
1974-11-05 "Sista delen av gamla lasarettet har nu rivits. Det har inrymt ""dårhus"", BB-avd. och ögonavd. Sjukvård. Bild."
1975-02-26 Två äldre beskjutna på lasarettets parkering i Uddevalla. Polis. Sjukvård.
1975-06-18 Förstemaskinist Thord Eriksson vid lasarettets centraltvätt  fick belöning för idé som gav bättre miljö.
1976-01-15 Följd av sköterskebristen. Uddevalla lasarett tvingas stänga en avdelning. Sjukvård. Arbetsmarknad.
1976-01-24 Utbyggnad för nära 20 miljoner. Uddevalla lasarett får landets modernaste intensivvård. Sjukvård. Bild.
1976-01-30 Lasarettet stänger två avdelningar. Politik. Sjukvård.
1976-03-20 Personbil nära att bli mosad av en långtradare på Strömstadsvägen. Hel familj till lasarettet. Olycka. Bild.
1976-04-26 Kollision utanför lasarettet. Bilar kastades tjugo meter. Olycka. Bild.
1978-03-08 Uddevallas lasaretts nya centraloperation.
1978-04-01 Utställning av Karlbergsplanen- och nytt bygglov för lasarettet. Byggnad. Bostad.
1978-11-09 Södertullsgatan och lasarettet. Sjukvård. Bild.
1980-01-29 Uddevalla lasarett får knapptelefoner. Sjukvård.
1980-05-21 "Centerpolitiker ryter till: ""Nu måste det bli slut på P-eländet vid Uddevalla lasarett"". Parkering. Bild."
1980-05-31 "Sjukhusdirektör Per Bohmans avskedsord till uddevallaborna: ""Var stolta över ert fina lasarett"". Sjukvård. Bild."
1981-01-20 Landstinget måste lösa P-oredan vid Uddevalla lasarett. Parkering. Bild.
1981-02-12 Uddevalla lasarett dåligt skyddat om det blir krig. Sjukvård. Bild.
1981-02-16 Statens krav på sparande drabbar Uddevalla lasarett. Fyra avdelningar måste läggas ned. Nedläggning. Sjukvård. Bild.
1981-02-27 Uddevalla lasaretts nya förlossningsavdelning. Nu är den klar!  Sjukvård. Bild.
1981-10-14 Lasarettet har fått ett nytt apotek vid huvudentrén. Läkemedel. Bild.
1981-11-18 Från kurhus till lasarett del 1. Av Linnea Myrström. Sjukvård. Bild.
1981-11-19 Från kurhus till lasarett del 2. Av Linnea Myrström. Sjukvård. Bild.
1982-01-26 Lasarettets nya akutintag kostar 22 miljoner. Öppnar 1 februari. Sjukvård. Bild.
1982-03-05 Lösning på P-eländet, 120 platser byggs vid lasarettet. Fordon. Parkering. Bild.
1982-05-26 65-135 platser skall bort vid Uddevalla lasarett. Så skall sjukvården spara sju miljoner.
1982-07-23 Hård kritik mot Uddevalla lasarett för överbeläggningar. Sjukvård. Bild.
1982-09-10 Kraftiga protester mot planerna på att skära ned vårdplatser på Uddevalla lasarett.
1982-10-23 Elsie Tyreman ny chef för långvårdskliniken vid Uddevalla lasarett. Utnämning. Bild.
1985-01-15 Uddevallavarvets öde påfrestande: psyk-kliniken på uddevallalasarett har patientkö.
1985-10-22 Lasarettet i Uddevalla höjer statusen på helikopterlandningsplatsen. Ska heta helikopterflygplats.
1986-03-20 Bild och artikel om Lelångenporten och området däromkring. Bilden tagen från lasarettet. Sjukvård.
1986-10-08 Lasarettsprofilen Åke Norenberg gick i pension. Avgår.
1986-10-14 "Föreläsning på Uddevalla lasarett, brännvin fick finansiera Uddevallas första ""kurhus"". Sjukvård."
1992-02-21 Verna Rydén försvarar miljonmissen, Uddevalla lasarett utbyggnadsprojekt. Sjukvård.
1999-04-15 16 nattsköterskor på Uddevalla lasarett sade upp sig. Arbetsmarknad. Sjukvård.
1999-09-25 Ny Rehab-avdelning invigd, på Uddevalla lasarett.
2001-01-29 Nu är den 70 m höga lasaretts-skorstenen fälld. Rivning.
2001-03-08 Rehabavdelning på Uddevalla lasarett stängs från påsk till augusti. Sjukvård.
2001-05-04 Så skrev B-n 1976-05-04; En uddevallabo rymde från polisbevakning i samband med ett besök på Uddevalla lasarett.
2001-05-17 Välbesökt på lasarettsgården när sjukvården hade sin stora beredskap av olyckor- och katastrofer.
2001-06-14 Uddevalla lasarett har fått sitt akutintag inbyggt och ombonat. Bild.
2001-07-24 Så skrev B-n 1976-07-24; Personalen orkar inte mycket längre säger dr Hans Bohlin på intensivvårdsavdelningen vid U-a lasarett.
2002-01-03 Kaos på Uddevalla lasarett, sjuka uddevallabor får åka till Strömstad.
2003-03-21 """Stoppa medicinreklamen"" säger läkare Ole Borch på Uddevalla lasarett. Läkemedel. Bild."
1986-03-13 Bild tagen från Spelmansberget mot gamla lasarettsområdet. Sjukvård.  //

2017-01-20

Nu tas almsjuka träd ner vid Höjentorp

Från Uddevalla kommun

På måndag 23 januari startar arbetet med att ta ned de sjuka och döda träden i allén vid Höjentorp nedanför Emaus lantgård. Träden utgör risk för personskada. Arbetet kommer att innebära att trafiken påverkas.

Allén som ska tas ned finns på båda sidor om Kapellevägen nedanför Emaus lantgård i riktning ned mot Gustafsberg. Trafiken på denna vägsträcka kommer att regleras med vakter på plats. Arbetet kommer att ske dagtid mellan klockan 07.00-16.00. Parkeringen vid Emaus lantgård kommer inte att påverkas av trädfällningen.

Sammanlagt är det 58 träd som ska tas ned och fällningsarbetet beräknas pågå under tre veckor, fram till och med 10 februari.

- Träden har höga naturvärden, men de är drabbade av almsjukan och andra sjukdomar. Eftersom träden är döda eller döende utgör de en risk för människor, djur eller byggnader när grenar eller hela träd kan ramla ned. Det är därför vi tyvärr tvingas fälla dem, säger Sofia Ström, kommunekolog.

Uddevalla kommun har sökt och fått tillstånd av länsstyrelsen för att ta ned allén, som är biotopskyddad. Kravet för att få avverka är att återplantering av träd i allén ska genomföras och att de fällda träden lämnas kvar på platsen för att gynna den biologiska mångfalden. Fem av de äldre träden är friska och kommer att få stå kvar.

- Vi planerar att återplantera inhemska ädellövträd inom två år. Då blandar vi exempelvis ek, lönn och lind, så att den nya allén inte blir lika sårbar. Vi kommer också att lämna kvar de avverkade trädens stammar och ris i så kallade faunadepåer. De har stor biologisk nytta och många insekter, fåglar och igelkottar trivs där, säger Sofia Ström.

Drygt hälften av allén på södra sidan av Kapellevägen står på Gustafsbergsstiftelsens mark och stiftelsen har samtyckt till att träden tas ned. //

2017-01-19

Kast med skarp handgranat på I 17

 
De flesta som har gjort värnplikten har någon gång fått kasta en skarp handgranat. Det ägde rum på en handgranatsbana som den här på bilden. På I 17 fanns det två sådana. Den ena vid I 17 Berg strax nordväst om Bjursjöns nordspets och den andra på Bulid. Från början var det tillåtet att öva kast med skarp handgranat från vart och ett av kastbåsen på bilden, Men snart skärptes säkerhetsbestämmelserna så att man bara fick använda det mittersta kastbåset. Övningsledaren hade nog med att hålla koll på en soldat i taget.

Jag har lett åtskilliga sådana kastövningar och många gånger med nervösa soldater i kastbåset tillsammans med mig. Som befäl skulle man befinna sig i samma kastbås som soldaten för att kunna ingripa om något hände. Det som kunde hända var att soldaten tappade handgranaten i båset där vi stod och då hade man tre sekunder på sig att hinna ut ur båset och ta skydd i nästa bås. Det hände mig en gång, men gick alltså bra. Annars hade jag inte suttit här och bloggat.
I början av min karriär var det skafthandgranater som gällde. Här skulle man skruva av ett lock längst ut i skaftet och pilla ut en porslinsring som var fäst i änden av en ståltråd. Sedan drog man kraftigt i porslinsringen och kastade iväg handgranaten. Det hände mer än en gång att soldaten kastade porslinsringen och stod kvar med handgranaten i näven. Om jag minns rätt hade man 4,5 sekunder på sig innan det small.

Skafthandgranaterna var riktigt otäcka och det var skönt när de försvann ur organisationen.
Sedan kom ägghandgranaterna. När man fattat tag i granaten som bilden visar kunde man dra ur transportsäkringen och så länge man höll kvar den i handen hände ingenting. Men så fort man kastade iväg den eller möjligen tappade den for den fjäderbelastade säkringsbygeln, som skymtar innanför fingrarna på bilden, iväg och då small det om 3 sekunder. Lite säkrare än skafthandgranaten men ändå otäck.
Framme på kastplatsen fick bara övningsledaren och den soldat som skulle kasta granaten befinna sig. Övriga skulle befinna sig innanför öppningen på detta splitterskydd.
En episod som etsat sig fast i minnet skall jag berätta om nu. Det kunde ha slutat riktigt illa.

Om man fick en blindgångare, dvs den skarpa handgranaten som man kastat exploderade inte, så skulle man bete sig på ett visst sätt. Man skulle låta granaten ligga kvar där ute i sanden på kastbanan medan man skar till en bit krutstubin och apterade en sprängpatron på den. Sprängpatronen bakade man in i en bit sprängdeg. Sedan gick man fram och letade upp handgranaten och utan att rubba den ur sitt läge placerade man sprängladdningen intill granaten och tände sedan på stubinen.

Det var min överordnade chef, kapten S och jag som befann oss i kastbåsen medan vi skickat in soldaterna i splitterskyddet. Kaptenen skar till en bit krutstubin i mitt tycke alldeles för kort, kanske 1,5 decimeter. Krutstubinen brinner med en hastighet av 0,5 meter/minut så minst en halvmeter borde han ha tagit. Och för att kunna få fyr på krutstubinen var det viktigt att man skar änden på den snett så man fick en stor yta med krut att antända.

I det här fallet gjorde kapteten alltså i ordning laddningen och gick fram till granaten. Placerade laddningen intill granaten och tände på krutstubinen. Men det hände inget beroende på att krutstubinen antagligen var slarvigt tillskuren. Majoren tog då upp laddningen och började gå tillbaka mot kastbåsen. Sedan han gått bara ett par steg upptäckte jag att det rök från krutstubinen han höll i handen.

Jag vrålade: - Släng laddningen krutstubinen brínner!!!

Det gjorde han inte utan började istället springa tillbaka mot handgranaten medan jag hukade mig ner bakom muren i kastbåset. Och naturligtvis hittade han inte handgranaten direkt utan yrade omkring för att hitta den. Jag tänkte att nu smäller det!

Antagligen tog detta bara några sekunder men det kändes som en hel evighet innan han hittade granaten och släppte sprängladdningen och jag skrek hela tiden att han skulle slänga den ifrån sig.

Han sprang sedan några meter och slängde sig sedan omkull raklång med fötterna i riktning mot handgranaten för att visa så liten kroppsyta som möjligt från den kommande explosionen.

Det small medan han var i luften och han träffades inte av ett endaste litet splitter.

Detta kunde således ha gått riktigt illa men eftersom det inte gjorde det så reste han sig upp och borstade av uniformen och så var det om om ingenting hänt. Övningen fortsatte.  

Undrar om han själv minns detta??  //

2017-01-18

Gustafsberg 1869

Intressant att se en så här gammal bild över Gustafsberg. Någon har skrivit 1869 på bilden så vi får väl tro att det stämmer. 1854 års skolhus ligger mitt i bilden och det brann ner 1894 så där har vi i vart fall tidsspannet.

Annars är det en hel del som är sig likt fortfarande idag. Gustafsbergsladan är på denna bilden mycket mindre än dagens lada. Längst till höger ligger där det ryker ur skorstenen ser vi Gustafsbergsvarvets smedja. Den byggnaden är idag ett åretrunthus och kallas Sjöstjärnan. Andra byggnader som kan identifieras är från höger: Tvåan, Bikupan, Snäckan, Slottet, Varmbadhuset, Sjöstugan (Fattigbadhuset), Villa Carolina, Skomakarebostaden, Logen och Skolhuset. Den höga byggnaden till vänster om Skolhuset är troligen Kamrerarebyggnaden. Och så ladan då.
Som jämförelse kan vi titta på den här nytagna bilden som är tagen av Gustafsbergsstiftelsens duktige fotograf Harri Kantola.  Klicka på bilderna så blir de större.  //

2017-01-17

Ebba Forsberg och ÅNGMASKINEN till Folkets hus 26 januari

Ni hörde henne på idrottsgalan igår kväll. Ebba Forsberg med den fantastiska rösten!
Nästa torsdag sjunger hon I Uddevalla Folkets Hus. Fantastiska ÅNGMASKINEN är åter i Vardagsrummet, och denna gång med Ebba som gästartist.


Torsdag 26 januari kl. 18.00
Galet roligt! Skaffa din biljett.
Biljetter bokas på telefon 0761 25 13 52 eller via hemsidan.

http://folketshusuddevalla.se/  //

2017-01-16

Kungstorget avjulat

I dag monterades den stora julgranen på Kungstorget ner för den här gången och därmed är julen definitivt över. I år har granen klarat sig bättre i alla vinterstormar än förra året då toppen kröktes.  //

2017-01-15

Travträning - men var?

Den här bilden finns i Uddevalla hembygdsföreningsarkiv. Men vi har inte kunnat räkna ut när, var och hur den är tagen? Du kanske vet?  //

2017-01-14

Uddevallas Frivilliga Resursgrupp

foto: Vambola Kalaste
 

Huvuddelen av Uddevallas Frivilliga Resursgrupp, FRG, samlad för utrustning av västar och redskap. FRG har utbildats av Civilförsvaret för att ingå i den samlade kommunala räddningsresursen, som tar över ansvaret. FRG kan ges olika uppgifter efter rådande läge och har utbildats till en resurs för att ingå som en förstärkning vid stor belastning på för övrig räddningsverksamhet. När gruppen inkallas avgörs av den kommunala räddningsledningen.  //

2017-01-12

Vart har stenen tagit vägen?

Insänt av Lars-Olof Jakobsson:

Denna sten låg på Söderberget, huset till vänster är Sörkällegatan 3, Sörkälleparken i mitten och vägen till höger är Anders Knapes väg. Jag och en kamrat var ofta uppe i berget och lekte, tidigt 40-tal, och stenen fanns där redan då och vi undrade ofta var den kom ifrån. Vi bodde på Sörkällegatan båda två.

2008 fanns den på sin plats. När jag i Maj 2016 gick upp i berget för att fotografera såg jag att stenen var borta. Jag talade med min kamrat efter jul (han bor i Göteborg) och vi ställde oss frågan, när togs stenen bort och var finns den nu? Eftersom stenen var ganska stor, ca 2 m lång, ca 50 cm hög och ca 80 cm bred kan den inte ha varit enkel att transportera därifrån efter som det inte finns någon väg dit, om man inte har slagit/sprängt sönder den.

Som du förstår så har vi många frågetecken, men det skulle vara roligt om man kunde få något svar.

Det kanske är väldigt enkelt???!!!

Fotot tog jag 1965.

Med vänlig hälsning
Lars-Olof Jakobsson  //

2017-01-11

Gittan Kjell

Insänt av P-O Andreasson:

Hej ! Noterade att Gittan och Lasse Kjell nämndes i kommentarerna till bilden från Kungstorget.
Hittade den här bilden från en av Hagges revyer på en i dag pigg 81-åring. Den här sketchen gör hon tillsammans med färghandlare Arne Sääf. Det syns ju tydligt vilket fotbollslag som var
populärast i Uddevalla vid den tiden.
En liten kul grej hälsar P-O  //

2017-01-10

Samma vy från Klocktornet 2014

 Apropå bilden i förra inlägget (och nedan) så har Ove Kinander skickat in denna bilden som han tog från Klocktornet 2014. Intressant jämförelse!  //

2017-01-09

Vy från Klocktornet

Insänt av Lennart Gustafsson:

"Hej,
Följer din blogg med stor glädje trots att jag varit utflyttad till Göteborg sedan 1986. Fann i mina gömmor en tavla med ett foto av Uddevalla där det anges att det är från sekelskiftet.
Möjligen finns det intresse bland dina läsare att ta del av bilden.
Mvh,
Lennart Gustavsson"

2017-01-08

Föredrag om Uddevallarederier genom tiderna

I morgon måndag den 9 januari kl 14.00 kommer Janne Dahl till Wessmanska huset på Södra Vägen 7 och berättar om Uddevallarederier genom tiderna. Janne Dahl är styrelseledamot i Uddevalla Hembygdsförening och också ordförande i Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening.

Alla är hjärtligt välkomna att lyssna till Janne!  //

2017-01-07

Fråga till Uddevallas styrande och Uddevallarepresentanter i Västtrafiks styrelse

Insänt av Stig Marklund:

Västtrafik återigen....

Jag har under hösten debatterat på sociala forum om de försämringar vi fått för resande från Uddevalla mot Göteborg. Främst då vår indragna direktbuss 820 som betjänade inte bara resande från centrum utan även hela södra Uddevalla, resande längs vägen mot Ljungskile och förstås även Ljungskile tätort.

Den drogs in just under den period som Västtrafik erbjöd sin allra sämsta tågtrafik på sträckan.

Vad sägs om 55 inställda tågturer under oktober månad (gäller linjen Strömstad-Uddevalla-Göteborg och omvänt) varav 32 inställda turer hel sträcka. November månad 48 inställda tågturer varav 32 inställda hel sträcka.

Punktligheten då på de tåg som trots allt gick? Jo, i oktober var södergående tåg i tid (=mindre än 5 minuter sena) i 40 % av fallen, 50 % på norrgående tåg från Göteborg. I november bättrade man sig så att tågen till 81% höll tiden. Men fortfarande hade var femte tåg en större försening.

Nu gäller från och med mitten av december ny tidtabell. För pendlaren mellan Uddevalla och Göteborg som inte vill byta en extra gång (på Torp, i Ljungskile eller i Trollhättan) finns nu vardagar 6.00-8.30 7 turer (tåg och buss). Från Ljungskile finns under samma tid 8 turer! Inte att jag missunnar Ljungskileborna fler direktturer till Göteborg, men rimligen är väl resandeantalet något större från Uddevalla! Ska vi titta på vår jämnstora grannstad Trollhättan. Jo, under samma tid på morgonen har de 10 turer. Hur mycket mindre betalar Uddevalla för sin del av Västtrafikutbudet?

Vi tittar slutligen på hur det ser ut på eftermiddag/afton från Göteborg. Direkta turer utan byte (tåg och buss) 15.00-18.00 till Uddevalla 7 turer, till Ljungskile 9 turer och till Trollhättan 11 turer.

Det ska också nämnas att av Uddevallas 7 turer är tågavgången 17.10 från Göteborg rena skämtet då den blir stående i Ljungskile en kvart och når Uddevalla bara några minuter före tåget som avgick från Göteborg 17.40.

Min fråga till representanter för Uddevalla kommun som skött förhandlingarna med Västtrafik och till Uddevallarepresentanter i Västtrafiks styrelse – ska vi vara nöjda med resultatet? Och får vi den trafik vi betalar för i jämförelse exempelvis med vår grannkommun i öster?

Källor: förseningsstatistik m.m. från Västtrafiks kundservice och antal avgångar har jag kollat vardagsavgångar måndagar via Västtrafiks reseplanerare på nätet.

Stig Marklund  //

Från redaktionsfönstret

2017-01-06

Några interiörer från Gustafsbergs barnhus

 De här två bilderna är ganska nyupptäckta. De hittades i den stora ladugården 2015 då vi tömde den på möbler inför den stora möbelauktionen i augusti det året. Sedan dess har bilderna på glasplåtar gjorts rena och skannats av Mediacopy.
Bilder på pojkarna som gick på skolan är inte alltför vanliga. Bilder från badorten är desto vanligare.  //

2017-01-05

NU-sjukvården bäst i Sverige - men inte på sjukvård

Insänt av anställd vid NU-sjukvården:

"Vet inte om jag skall skratta eller gråta när jag ser denna rubrik på NU-Sjukvårdens hemsida idag! I "Dagens Medicins" rankinglista placeras NU-Sjukvården på 26:e plats av 36 i kategorin "mellanstora sjukhus". Har det gått så långt att vi inte längre jämför hur bra eller dålig sjukvård vi levererar utan hur bra vi är på Facebook! Sorgligt!"  //

2017-01-04

Känner du till konstnären Erland Berndtsson?

Insänt av Krister Kronlid:

Hej och god fortsättning! Känner du till en konstnär i Uddevalla vid namn Erland Berndtsson som var verksam i Uddevalla i början och mot mitten av 1900-talet? Bodde bland annat i huset på Klockarekroken som brann en julafton i början av 1950-talet... Han var min morfars kusin och jag skall imorgon få en av hans tavlor av en släkting. Tänkte att om någon kanske vet så är det du? / Med vänlig hälsning Krister

Nej, jag kunde inte svara Krister så nu hoppas jag att någon av Uddevallabloggens läsare har svaret!  //

2017-01-03

Året var 1967

Sista tillbakablicken för den här gången. Själv fyllde jag 22 år det här året och hade precis börjat min första yrkeskarriär som militär. 27 år skulle det bli.

Och nedanstående hittar jag i Tidningsarkivet då jag söker på 1967:

1967-01-02 "Badgäster ""köper upp"" sovstaden Marstrand. Bad."
1967-01-02 Norra Bohusläns kommunalmän har inga enkla uppgifter att lösa. Politik.
1967-01-02 Storströmstad debuterade med fyrverkeri, glögg- och korv. Högtid.
1967-01-02 Nu har Strömstad fått landfasta bad. Bad.
1967-01-03 Lotsplatsen på Väderöarna har indragits. Farleder.
1967-01-03 Strömstadsföretag flyttar viss produktion till Chile. Fabrik.
1967-01-03 Hårt klimat för jordbruket, speglas i nyårsuttalanden. Jordbruk.
1967-01-03 Stöldhärva i Bohuslän nystas upp. Pengar.
1967-01-04 Dagslång rättegång i Uddevalla mot brottsbelastade 20-åringar. Juridik.
1967-01-04 Torrfoder för mink presenterat för uppfödare i uddevallaträff. Djur.
1967-01-04 Torps egendom vid Kärnsjön, kvarn, sågverk och sjukhus. Byggnad.
1967-01-04 Han spår väder med kuslig säkerhet, mild vinter i år.
1967-01-05 Svinesundsavlopp, stinkande massa i disponentens trädgård.
1967-01-05 Sotenäset 1966. Historia.
1967-01-05 Tanum och Kville, timmerutskeppningen minskar i Grebbestad. Näringsliv.
1967-01-05 Kungshamnsbro skriver bok om sina 43 år i Amerika. Böcker.
1967-01-05 Kommuninvånare gjorde om Folkets hus till ungdomsgård. Byggnad.
1967-01-05 """Bygga för barn"" vandringsutställning. Barnhem."
1967-01-07 "Han ger sig aldrig, skaparen av filmen ""Den levande skogen""."
1967-01-07 Strömstad får en hundgård. Djur.
1967-01-07 Hög varvsproduktion, men Japan rycker fram som konkurrent.
1967-01-07 Munkedalsfest med traditioner. Högtid.
1967-01-07 Silverön av Kungshamn svårt eldhärjad till havs. Brand.
1967-01-07 Fjällbacka Gröna Lids Bro, Ås-Nisse på Mallorca. Bio.
1967-01-09 Isbrytare assisterar vänerbåtar i Vänern, Trollhätte kanal- och Göta älv. Farleder.
1967-01-09 Över 500 barn på Lionfest. Högtid.
1967-01-09 Rönnängs lokalavdelning av SVC firade försenat 35-årsjubileium.
1967-01-09 Ny bok om Bohuslän skildrar kvinnornas kamp i ofredstid. Böcker.
1967-01-09 Hamnrush och skridskois, nu är det vinter i Uddevalla.
1967-01-09 Spänstiga sportdykare gästar Lysekil. Bad. Idrott.
1967-01-09 Livligt inom Fiadelfia i fjol, c:a 70.000 kr. hade insamlats. Förening.
1967-01-09 Kuröd blir industriområde. Fröknarna Wassén har inget emot det.
1967-01-10 Rossöbåt sände SOS. Båtar. Olycka.
1967-01-10 "Biografen Röda Kvarn visar ""Adamsson i Sverige"". Bio."
1967-01-10 Svensk akvarellkonst visas på Uddevalla expo. Konst.
1967-01-10 Rekordintresse för barnskridskoskolor. Skola.
1967-01-10 Gammal prästgård på Stångenäset skall nu bli hembygdsmuseum.
1967-01-10 Bohuslänska räkfiskare söker sig till Afrika!
1967-01-11 Rossötrålaren Vega bröts sönder i snöstorm vid Koster. Båtar. Olycka.
1967-01-11 Ny trålare till Kungshamn. Båtar.
1967-01-11 Mager teatervår för Uddevalla-Tartuffepremiär i Vänersborg.
1967-01-11 Lysekils största fiskebåt blev svårt eldhärjad vid kaj. Brand. Båtar.
1967-01-11 Stort uppbåd sökte efter den förolyckade Rossötrålaren.
1967-01-11 Lysekilsindustri återupptar arbetet.
1967-01-12 Varvens exportförlust kommer endast att återhämtas till hälften 1967.
1967-01-12 Skogslyckans ålderdomshem tar form. Byggnad.
1967-01-13 Hunnebo Gammelgård har skiftande öden. Byggnad. Hembygd.
1967-01-13 Skogslyckans ålderdomshem tar form. Pensionärer får gångtunnel till butiker.
1967-01-13 Konferens om socialvården i blivande lysekilsblocket.
1967-01-13 Sprängningarna nu i full gång för sjukhemmet i Stenungsund. Byggnad.
1967-01-14 Strömstads lekskola har utvecklats snabbt.
1967-01-14 Uddevallabo blir försvarsutredare. Politik.
1967-01-14 Marstrandsvarvet säljs till Fartygskonstruktioner.
1967-01-14 Smögens fiskauktion minskade förra året.
1967-01-14 Ny Flatö-färja byggs i Smögen. Utrustas med många nyheter. Båtar.
1967-01-14 Stadsbiblioteket i Lysekil kan redovisa rekordsiffror. Böcker.
1967-01-14 Tjärnö kyrka var fylld till sista plats då två av katastrofoffren jordfästes. Död. Olycka.
1967-01-14 Instruktörsbidrag till tre.
1967-01-14 Virkesutskeppning i Lysekil. Näringsliv.
1967-01-14 I månraketerna- och atomkraftens tid, gamla i Sörbygden med fotogen som enda ljuspunkt. Energi.
1967-01-16 Räddningsflottes användning demonstrerad för fiskarelever. Utbildning.
1967-01-16 842 gram torsk gav henånbo förstapris i hård fisketävling.
1967-01-16 Bohusläning skall flyga turister i Gambia, Afrika.
1967-01-16 Hjälp våra fåglar i vinter!
1967-01-17 Gårdar på Skredsviksfjället får elström. Energi.
1967-01-17 Gammalt krigsminne trafikfara i Bullaren.
1967-01-17 Han arbetar nattetid. Skarpa strålkastare avslöjar hällristning. Utgrävning.
1967-01-17 Nytt utflyktsspår på Herrestadsfjället. Natur.
1967-01-18 Ökad trafik från Vallhamnsvägen kräver åtgärd i Kållekärrskryss.
1967-01-18 Snabb utryckning i Ljungskile. Det brann i fastigheten bredvid.
1967-01-18 Vintern och vårens blommor.
1967-01-18 Några drömmer om en filmstudio i Uddevalla. Bio.
1967-01-18 När skall brandplatsen röjas?
1967-01-18 1966 ett dystert år för västkustfisket. Näringsliv.
1967-01-19 Öresundsvattnet undersökt. Avloppet från Köpenhamn ännu en olöst gåta. Miljö.
1967-01-19 Rekordstort antal skinn har inlämnats i Dingle. Djur.
1967-01-20 Konfektionsfabriken i Hällevadsholm har åter kommit igång.
1967-01-20 Kyrkotukt i gammal tid är intressant att studera. Kyrka. Historia.
1967-01-20 Nytt i Kville. Radioanläggning är klar i kyrkan och ålderdomshemmet.
1967-01-21 En bortglömd och vanvårdad grav på Uddevalla kyrkogård. Kyrka.
1967-01-21 Ms Berglill, ny paragraftanker, levererad av varvet i Lödöse. Båtar.
1967-01-21 Nedläggningshotat lantbruk räddades av svinavelsdrift. Jordbruk.
1967-01-21 I dag gjuter man för sista gången. Fabrik.
1967-01-21 Barnpsykiatrisk klinik öppnas. Den är redan för liten. Sjukvård.
1967-01-23 Varvens produktion mattas, ljusare för textilbranchen. Varv.
1967-01-23 Ombord på en isbrytare, nu längtar vi efter våren. Båtar. Väder. (Trollhätte kanal).
1967-01-23 Kyrkoherdeinstallation i Kville. Kyrka.
1967-01-23 Läslusten minskar i Kungshamn. Böcker.
1967-01-23 "Idefjordens ""trösklar"" sprängs bort i sommar. Hamn."
1967-01-23 Högertrafiken startar. Trafik.
1967-01-23 Radiofyr tål inte kyla, navigationsproblem för fiskare. Båtar.
1967-01-23 25 byggnadsarbetare utan jobb. Arbetsmarknad.
1967-01-23 Elva skogsägare lärde avverkning. Näringsliv.
1967-01-23 Åstol var utan ström i 14 timmar, utkylda hus, inställda gudstjänster.
1967-01-23 Tysk båt med maskinfel hjälptes av lysekilslotsar. Båtar.
1967-01-23 En kraftig bohuslänsk slutsport behövs nu i cancerinsamlingen. Föreningar.
1967-01-23 Blåmaneterna aktuell källa till förargelse hos fiskare.
1967-01-23 Demonstrationsgård i Tossene till hjälp åt smågrisuppfödare. Jordbruk.
1967-01-23 Rykande snöstorm förmådde ej stoppa tävlingsfiskare. Väder.
1967-01-23 Kortaste kjolarna hittills. Mode.
1967-01-23 Många underofficerare har lämnat regementet.
1967-01-23 Trafikkaos i snövädret. Uddevallatrakten värst utsatt. Väder.
1967-01-23 Flamskvävnadskurs på Smögen. Hemslöjd
1967-01-23 Skattetrycket i Uddevalla är högre än genomsnittet. Pengar.
1967-01-23 Klädesholmens konservfabriker bildar försäljningsorganisation. Mat.
1967-01-23 Havstenssund i vintervila. Ungdomen flyr-de äldre stannar. Arbetsmarknad.
1967-01-27 Skärhamsbröder löser kriser i Marstrand, tar upp varvsdriften? Varv.
1967-01-27 När får Uddevalla elspår? Idrott.
1967-01-27 Fiskare diskrimineras-skattar för proviant. Fisk. Pengar.
1967-01-27 Orustkonstnär skapare i textil, inspirerad av bohuslänsk natur. Konst.
1967-01-27 Landshövdingeämbetet naggar i kanten av bohusläningar. Politik.
1967-01-27 Wega-offer jordfäst. Olycka.
1967-01-28 Kroppefjäll kommer får nya postlokaler. Post.
1967-01-28 Varvets yngsta gudmor döpte Uddevallavarvets näst största båt. Varv. Båtar.
1967-01-28 Kurödmarken begärlig. Industrier.
1967-01-28 Ilska i östra Orust över Morlandsbeslut. Politik.
1967-01-28 Vänersborgsvarv eldhärjades svårt. Brand.
1967-01-28 Stenungsund  köpte mark. Industrier.
1967-01-28 Birgitta Trotzig sökte arbetsro fann den i ett kråkslott. Böcker.
1967-01-28 Gymnasie- och fackskolereformen: Alla lärare får plats vid skolorna i staden. Skola.
1967-01-28 18 håls golfbana med internationella mått föreslås Ljungskiles kommunalnämnd.
1967-01-30 Pilkhål var ej utmärkt. Fiskare nära drunkna. Olycka.
1967-01-30 Handikappade hos Röda korset. Föreningar.
1967-01-31 Brev från sommaren. Ann Smith. Böcker.
1967-01-31 15 år lägsta ålder vid skärmbildsundersökning. Sjukvård.
1967-01-31 Laxfisket minskar i katastrofal takt. Fisk.
1967-01-31 Morlandamotion om större kommunblock. Politik.
1967-02-01 Skaftö uppvaktar om Källvikenbron. Tror inte på löften. Bro.
1967-02-01 Snön kom och vi fick problem. Väder.
1967-02-01 Dramatik i Orustkommun-Henån fick ålderdomshemmet efter avgörande vid midnatt. Byggnad.
1967-02-01 Examensdag för båtförare. Båtar.
1967-02-01 Lutherhjälpens främsta uppgift är att hjälpa. Pengar. Föreningar.
1967-02-01 Kanadagäss i Lysekil. Djur.
1967-02-01 Lysekils infart ej trafiksäker. Staden har påbörjat breddning. Trafik.
1967-02-01 Domusvaruhuset i Stenungsund beräknas vara klart i sommar. Affär.
1967-02-01 Nödutrymning av skola skall planeras i förväg. Skola.
1967-02-01 Ungdomar köper sprit från utländska båtar. Båtar.
1967-02-01 Inte en ledig kajplats. Hamn.
1967-02-02 Lysekil-Stångenäs, fick bygga stuga på strandlagsmark. Byggnad.
1967-02-02 Uddevallamejeriet kvar åtminstone i två år till. Nedläggning.
1967-02-02 Svårt att låna penga till nya gymnasiet. Skola.
1967-02-02 Nytt afrikabud till fiskare. Fisk.
1967-02-02 Tjörnföreningen erhöll anslag. Föreningar.
1967-02-02 Fiskerikonsulentens höstlöfte höll, laxöringen bättre på bettet i år. Fisk.
1967-02-02 Socialnämden röstades bort med 21-19 som byggnads kommite för ålderdomshem. Byggnad.
1967-02-02 Tanum och Kville föräldraförening i Grebbestad vill avskaffa examen. Skola.
1967-02-02 PLM kan redovisa rekordomsättning. Fabrik.
1967-02-02 Ingenting att tala om tycker insnöad 72-åring, jag har ju skidor. Väder.
1967-02-02 Bullaren- och Sörbygden, ny jägaravdelning bildad i Hedekas. Föreningar.
1967-02-02 De är ofta i behov av läkarhjälp, får betala vägplogning. Vägarbeten.
1967-02-03 Uddevalla får god mottagning av program 2 i TV 1969-70.
1967-02-03 Praktisk erfarenhet ger kompentens för intagning i det nya gymnasiet. Skola. Utbildning.
1967-02-03 TV-undervisning prövad på I17. Regemente.
1967-02-07 Liten verkstad i Sannäs gör skor till våra balettstjärnor. Hemslöjd.
1967-02-07 Brandkatastrofen i Grebbestad: Ett rasande eldhav i hård blåst.
1967-02-08 Tredjedel av Uddevallavarvet avlöses av industrier med lokaliseringsstöd. Varv.
1967-02-08 "Nytillsatte överläkaren i Lysekil vill införa ""Västerviksförlossning"". Sjukvård."
1967-02-08 Första gången på Hensbacka som rektorn arbetsförmedlat. Utbildning.
1967-02-08 Östra Orust hyr banklokal och säljer mark till varv.
1967-02-08 Myrar och mossar bär inte, annars bra drivningsvinter. Näringsliv.
1967-02-09 Nålsögat på riksväg 44 skall bort. Förstärkningsarbeten på Kurödskran. Vägarbeten.
1967-02-09 Filmrutan, Filmstudio Uddevalla. Bio.
1967-02-09 Smögenreservoar-Snapsglaset. Byggnad.
1967-02-09 Gas från Stenungsund skall värma upp ugnar i Kungälv. Gas.
1967-02-09 Föräldradagar i Munkedalsskola.
1967-02-09 59.300 arbetslösa i landet ökade 10.000 på 14 dagar. Arbetsmarknad.
1967-02-09 Bostadskvoten för Orust ska tas upp till prövning.
1967-02-09 """Farligt"" att skära ned bohuslänska brandkårer. Brand."
1967-02-10 Tjörnvarv har levererat ny tullbåt till Grebbestad. Varv.
1967-02-10 Stororder på gasmasker. Tiotal kan nyanställas. Fabrik.
1967-02-10 Sievert kanske väljer Uddevalla, 800-1000  i sysselsätts. Arbetsmarknad.
1967-02-10 Landshövding Nyström till Uddevallavarvet.
1967-02-10 Åke Nilsson: Bättre chans ge krediter är avgörande för varven.
1967-02-11 Marstrands varv sålt.
1967-02-11 Marknader i Bohuslän. Historia.
1967-02-11 600 i kommunala musikskolor. Två orkestrar uppvisar i vår. Musik o sång.
1967-02-11 Arbetsledarkurs i Munkedal avslutad. Arbetsmarknad.
1967-02-11 Simon Brehm död.
1967-02-11 Minkfarm finansiserar forskningen på Tjörn. Djur.
1967-02-11 Malmön levererar 600 ton sten till Bremen. Industri.
1967-02-11 1966 bra hamnår i Lysekil.
1967-02-13 Riksteatern, Svenska teatern, Call me madam!
1967-02-14 Försvunna marknader. Industri.
1967-02-14 Ungdomen samlad kring musikteatern. Konst.
1967-02-14 Han tämjde vindarna. Energi.
1967-02-14 Ny sjölag på gång, båtfylleri straffas. Båtar.
1967-02-14 Varvets framtid prövas 1969. Varv.
1967-02-14 Direktör Häggqvist anser det ej aktuellt med en nedläggning.
1967-02-14 Skolexpansion på Tjörn. Nya lokaler är invigda. Skola.
1967-02-14 Nedbantningen av uddevallavarvet anpassas till arbetsmarknadsläget. Arbetsmarknad.
1967-02-15 Amerikafebern 100 år. Historia.
1967-02-15 Norumsfru får medalj av kungen för fin mjölk. Jordbruk.
1967-02-15 Uddevalla DX-klubb får hälsningar från många utländska radio-stationer. Radio.
1967-02-15 Danslokal blev kyrka. Byggnad.
1967-02-16 Frontalkrock vid Kungälv. 2 skadades. Olycka. Bild.
1967-02-16 Uppskattad uppvisning. Dykmästare Gunnar Hermansson håller radiokontakt med grodmännen. Bad.
1967-02-16 Stuvare blev livsfarligt skadad. Klämdes under 1.200 kg balar. Olycka.
1967-02-16 Dagsböter för sjukkasseskoj. En 32 årig kvinna från Uddevalla dömdes till villkorligt straff. Polis.
1967-02-16 Unga Lejon i politiken. Per Ahlmark 28 år och redan politisk geniförklarad. Politik. Bild.
1967-02-17 Nytt sätt förvara sopor introducerat i Tanum. Miljö. Bild.
1967-02-17 Gastuber exploderade vid brand i verkstäder, åtta bilar blev totalförstörda. Brand.
1967-02-17 En upptäcktsfärd på havsbotten.Skolungdomarna på båten Sven Love´n följa när man bärgade en tina med pirål. Bild.
1967-02-17 Smet från notan och lämnade snus som sitt visitkort. Mat.
1967-02-17 Brandkåren tände på med hjälp av 50 liter bensin blev det gamla landstormsförrådet till ett flammande bål. Brand.
1967-02-17 Trumma på fiskebåt underlättar trålning. Båtar. Bild.
1967-02-17 Efter 3 års hårda och slitsamma år nyutexaminerade sjuksköterskan Gunilla Lindebjörk.
1967-02-17 "Oss rödgardister emellan. Mannekängen Ulla Lindberg bär på en ""mao-inspirerad"" jacka. Mode. Bild."
1967-02-18 Massor av svar på friarvers till stenhuggare Axel Andersson, Myren. Post. Annons.
1967-02-18 Bryggorna på Smögen förbättras och förlängs. Bild.
1967-02-18 Rivning av eldhärjad cityfastighet vid stora torget i Lysekil. Rivning. Bild.
1967-02-18 Köpman Gunnar Persson Uddevalla död. 73 år. Bild.
1967-02-19 Skolläraren på Nytorp under Kasen, Andreas Olsson död.
1967-02-20 Raggare backade på polisbil efter vild jakt genom Kungälv. Polis.
1967-02-21 Tjuvraid i Ucklum en mängd stölder och inbrott utmed E6 från Kungälv till Ucklum. Polis.
1967-02-21 75 åriga Anna Nordmark, Brattås fann under snötäcket livs levande anemoner. Blommor. Bild.
1967-02-22 Damfrisörskor fick lära vårens svenska frisyrer. Yrke. Bild.
1967-02-22 Uddevallavarvets framtid debattämne i fullmäktige. Politik.
1967-02-22 Bohusläningen bjuder pensionärer på revy. Nöjen. Bild.
1967-02-23 Tidigare diagnos av Magcancer. 48 årige dr Alf Aarthun har ägnat sig ut forskningsarbete. Sjukdom.
1967-02-23 Kvartsgruva i Bullaren ger nu arbete åt 12 man. Arbetsmarknad. Bild.
1967-02-23 Hedekas lagningsavdelning önskar fler flitiga fingrar. Utbildning. Bild.
1967-02-23 Grebbestads nya tulljakt får stora arbetsuppgifter. Båtar. Bild.
1967-02-23 Uddevalla BK 25 år. Sven Svensson, eldsjälen bakom Uddevalla boxningsklubb. Jubileum. Idrott. Bild.
1967-02-24 Traditionell försäljning. Sex flitiga damer i full färd att binda fastlagsris.(Röda kors) Föreningar. Bild.
1967-02-24 Myrtle Jansson lär ut konståkning i Munkedal. Idrott. Bild.
1967-02-24 Lasarettet i Strömstad får nytt kök och modern matdistribution.Sjukvård. Bild.
1967-02-24 Värdinnor i Uddevalla pysslar om stadens pensionärer.Social. Bild.
1967-02-24 Långtradare med last rullade 30 m ned från Tjörnbroarna. Olycka.
1967-02-24 Bristen på råvara tvingar mindre konservindustrier till nedläggning. Nedläggning. Bild.
1967-02-25 Virka bohusstjärnor är knappast lönsamt. Något av en expert på att virka 75 åriga Gerda Ryberg.Hemslöjd. Bild.
1967-02-25 90 år fyller fru Alma Henriksson, Stocken. Bild.
1967-02-25 95 år fyller fru Ida Kristina Sandström, Rävehogen.
1967-02-25 75 år fyller småbruksägare Karl Albert Olsson, Skärvhem.
1967-02-27 Tåg med våldsam kraft mot bil luftfärd på 41m. Olycka. Bild.
1967-02-27 En musslas tårar blir till pärlor. Carl-Gustaf Hjelms fynd, får endast sitt kuriosa värde. Djur. Bild.
1967-02-28 Välmatad abborre gav seger i pimpeltävling. Ivar Karlsson, Siverbo, Lur. Segrade med denna fina fisk. Bild.
1967-02-28 Uddevallafabrik måste tacka nej till vissa order. Fabrik. Bild.
1967-02-28 Fru Marja Niemi får träffa sin moder efter nitton år. Berättelse. Bild.
1967-02-28 """Svärmorstunga"" växte genom blomkruksväggen. Blommor. Bild."
1967-03-01 Typograf Nils H.Olsson, Valhallavägen 34 Uddevalla, död. 62 år. Bild.
1967-03-01 Postverket rationaliserar hårt. Stationer indrages i Bohuslän. Post.
1967-03-01 70 år fyller förre telemästaren Anders Heribert Wilske, Valhallavägen 47, Uddevalla. Bild.
1967-03-01 En man handhar produktionen i högautomatiserad syrefabrik Nordiska syrgasverken vid Sörvik. Invigning. Bild.
1967-03-01 Flaskmjölken ur marknaden Tetra-Pure-pac ersätter K. G. Kjelldorff vid U-a mejeriet fyllde på den sista omgången. Mat. Bild.
1967-03-01 70 år fyller Handelsresande Ernst Fredrik E. Börjesson, Berg, Oskarsberg. Bild.
1967-03-01 Blind dam duktig konststickerska Hanna Mattiasson läser en bok med blindskrift. Hemslöjd. Bild.
1967-03-02 Uddevalla åter översvämmat.Trafiken omdirigerad. Väder. Bild.
1967-03-03 Att lära andra att skapa kapital av små bidrag. Utbildning.
1967-03-03 """Nordre"" vinterns sista båt i Vänern. Båtar."
1967-03-03 Kungshamnskurs, pengar-priser. Utbildning.
1967-03-03 Höger-trafiken kostar Uddevalla drygt 1 milj.1000 skyltar flyttas. Enkelriktningen ändras. Trafik. Bild.
1967-03-03 Kyrkorgel installerad i Blekets vackra kapell. Kyrka.
1967-03-03 Morgondagens trafik på Herrestadsfjället. Lämna bilen hemma, tag bussen. Trafik.
1967-03-03 "Herrestads skytteförening 60 år, ""vind i seglen"" redan vid starten. Föreningar."
1967-03-03 17-årig hembrännare avslöjad. Produktion i Kungshamnsbod. Alkohol. Bild.
1967-03-04 Fisket helt lamslaget, mer storm att vänta. Väder. Bild.
1967-03-04 "Biografen Röda Kvarn visar ""Tjorven och Mysak"". Bio."
1967-03-04 Ungdomsgård i Stenungsund klar till våren. Byggnad.
1967-03-04 Månghundraårig tradition knyts an stenungsundskansli. Juridik.
1967-03-04 Skall 25-procentregeln drabba Polishuset i Kungälv. Polis.
1967-03-04 90 år fyller förre snickaremästaren Johan Adolf Niklasson, Börjesonsliden 22, Lysekil. Bild.
1967-03-04 400 fullföljde slitsamt Herrestadsfjällslopp. Idrott.
1967-03-04 Uddevallavarvets arbetsledare firade 20-årsjubileium.
1967-03-04 75 år fyller fru Hilda E. Plate, Stuveröd, Hedekas. Bild.
1967-03-04 Sillfisket vid Färöarna blev ej lyckat. Fisk.
1967-03-04 Tåget snabbstartade, dam fastnade med arm. Olycka.
1967-03-04 Sjöförklaringen om Wegas förlisning, man litade på radion. Olycka.
1967-03-04 Västsvensk FBU-träff i Uddevalla. Regemente.
1967-03-06 Trängde sig in i sommarstuga och slog ner göteborgsyngling. Polis. Olycka.
1967-03-06 Inomhussimskola i Munkedal succé startade efter snabbeslut. Bild.
1967-03-06 Uddevallabor skändade nyöppnad grav, sparkade ut tänder på Hunnebostrandsbo. Polis.
1967-03-06 Uddevallabo 46:a i Vasaloppet, 30 årige Sven Andersson UIS, bland 6000 löpare. Idrott.
1967-03-06 Stenhuggaren Oskar Nilsson, Hunnebostrand död. 87 år. Bild.
1967-03-07 Klädesholmens kommunala veteran Pontus Carlsson, avtackades efter 30 år. Avgår. Bild.
1967-03-08 Bilägare Thorvald Stranne på Smögen fick ro till garaget men så kom färjan.Farleder. Berättelse. Bild.
1967-03-08 Skolmat för pensionärer. Ny giv i Uddevalla,det är fråga om en försöksverksamhet. Mat. Bild.
1967-03-08 Cementbåten Linnea bröts av kommer den nu att förstöras? Båtar. Bild.
1967-03-08 Kyrkliga ungdomskören på resa i Tyskland under ledning av musikdir.Gunnemar Carlstedt. Musik o sång.
1967-03-08 Stadsbussarna i Uddevalla. I 5 år har Felix Kovalski kört samma sträcka. Trafik. Bild.
1967-03-08 85 år fyller Hemmansägaren Karl J Niklasson, Skaveröd. Bild.
1967-03-09 Hingstpremiering samlade en talrik publik i Uddevalla. Djur. Bild.
1967-03-11 Bagges gränd-tecknad bild. Byggnad.
1967-03-13 Waldemar Svensson hyllades med folkpartiets guldplakett. Utmärkelse. Bild.
1967-03-13 99 år fyller folkskolläraren K. Gustavsson, Uddevalla. Bild.
1967-03-14 Tacka nej till pension, Gerhard Gustavsson säljer egna Konstverk. Konst. Hobby. Bild.
1967-03-14 70 år fyller verkmästaren Arvid Georg Emanuel Arvidsson. Bild.
1967-03-14 Svår vårflod i Bullaren. Vattennivån cirka 1,10 meter över det normala. Väder. Bild.
1967-03-15 Bro till Rösholmen fabrik löser transportproblemen. Bro. Bild.
1967-03-15 Det framtida Skogslyckan. Modell över Skogslyckans torg. Hembygd. Bild.
1967-03-15 Svårt få tandläkare på Sotenäs. Till Hälsans Hus skall det byggas en tvåläkarstation. Sjukvård. Bild.
1967-03-15 Narkotikahärva i Trollhättan med förgreningar i Uddevalla. Droger.
1967-03-16 Skeppsredaren Axel B. Nilsson, Nordvik, Skärhamn död. 84 år.  Bild.
1967-03-16 Mollösundsbåt brann till havs. Fiskebåten LL 714 Skeppland. Båtar. Brand.
1967-03-16 Mirakelräddade. Bilen blev skrot. Olycka. Bild.
1967-03-16 Ny altsolist i Uddevalla. Marie-Louise Sirén i Bachs Johannespassion. Musik o Sång. Bild.
1967-03-16 Frontalkrock på Dalaberg. Tre fördes till lasarettet. Olycka. Bild.
1967-03-17 60 år fyller kyrkoherden Bertil Törnquist. Bild.
1967-03-17 Rymlingar greps ombord på tysk båt i Uddevalla. Polis.
1967-03-17 Islandsfisket lockande projekt. Skepparen Gunnar Pettersson deltog i fisket.
1967-03-18 Här var det fisk! En verklig profil är kornöfiskare Robert Arvidsson. Fisk. Bild.
1967-03-20 Uddevallaungdomar utbildas för sommarutflykter till sjöss. Utbildning. Bild.
1967-03-20 Ung Lysekilsbo död. Fyra ungdomar skadades i frontalkrock. Olycka. Bild.
1967-03-20 Reumatikerbuss inleder bohuslänsturne´på Tjörn. Fordon. Bild.
1967-03-21 Uddevalla småbåtsflotta till ny hamn vid Lindesnäs. Båtar. Bild.
1967-03-21 Småbåtshamn skall byggas på Gustafsbergs mark vid Rödön. Båtar.
1967-03-22 Livfulla Lysekilslektioner när invandrare undervisas. Skola. Utbildning. Bild.
1967-03-22 Rivningshus fattade eld på Packhusgatan i Uddevalla. Brand.
1967-03-22 85 år fyller fru Hilda P. Blad, Kalvskinn, Kville. Bild.
1967-03-22 Fisketångenbo Fritz Antonsson upphör med sin smidesverksamhet efter 53 år. Nedläggning.
1967-03-22 Lantbrevbärningslinje läggs ned när Stora Askerön får broförbindelse. Nedläggning.
1967-03-22 Många problem att brottas med langningen svårast att komma åt. Alkohol. Bild.
1967-03-22 Vänersborgsdam skadad vid olycka i Hallinden. Bild.
1967-03-22 Fru Augusta Skanse maka till skepparen Axel Skanse, död. 90 år. Bild.
1967-03-23 Invasionsfacit i Strömstad; tretton greps för snatteri. Polis.
1967-03-23 70-årige Kasper Henriksson från Surte låg svårt skadad i två dygn. Olycka.
1967-03-23 Städerska i Lysekil får två avlöningar för ett utfört arbete. Pengar.
1967-03-23 Arbetslösheten minskar än mer. Arbetsmarknad.
1967-03-23 75 år fyller konstnär Folke Öström, Ejdeholmen. Bild.
1967-03-23 Astmasjuka från Bohuslän på besök i Tjeckoslovakien
1967-03-23 Han spådde rätt, vädergubben, förre trädgårdsmästaren Karl Olsson, Dalskogen. Väder. Bild.
1967-03-25 Gravskändare stal gravurna. Polis.
1967-03-25 ÄGG, ÄGG, ÄGG…..  Med hjälp av lampor och diagram.Överby gård. Mat. Bild.
1967-03-25 80 år fyller mästerlotsen Karl V Ekström,Fjällbacka. Bild.
1967-03-25 80 år fyller hemmansägaren Axel Torvald Augustsson, Sågen, Sögård. Bild.
1967-03-28 Uddevallabo Folke Lambert Reinestam drunknade i hamnen. Död.
1967-03-28 Våldtäktsman överföll 50-årig uddevalladam. Polis.
1967-03-29 """Gull-Britt"", ett välbyggt fartyg lämnar Bohuslän. Båtar. Bild."
1967-03-29 Ett nytt yrke i tandhygienist. Mellan 3 och 5 miljoner årligen kosta förebyggande tandvård. Pengar.
1967-03-29 Översvämningar, tele-och elavbrott. Bohuslän lamslogs. Väder. Bild.
1967-03-31 Husflyttning på Tjörn mellan fastlandet- och Orust vid Myggenäs. Byggnad. Bild.
1967-03-31 Enhetliga sjöbodar krav på Sotenäset. Speciellt sjöbodsområde på Fisketången. Byggnad. Bild.
1967-03-31 Ny ekonomibyggnad på Sigelhults kyrkogård. Byggnad. Bild.
1967-03-31 Stora pengar investerade i nordbohusläns jordbruk. Bertil Maxe´n tycker jordbruk har en framtid här. Bild.
1967-03-31 Skönt att få en lång semester, säger tullmästare Ragnar Winberg som lämnar sin tjänst efter 47 år. Avgår.
1967-03-31 Badrestaurant på Skaftö skall väckas ur sin törnrosasömn. Mat.
1967-03-31 Galten Melker i Hedekas konkurrerar ut alla andra. Hos Holger Sandblom på gården Bergeröd. Jordbruk. Bild
1967-04-01 Bohusöar nu fridlysta. Öar.
1967-04-01 Juldrama som nystas upp först nu, försökte döda husfrun. Olycka.
1967-04-01 Barägare i Munkedal hotades med bajonett. Olycka.
1967-04-01 Sommarens turistattraktion nr 1, renar på Herrestadsfjället. Djur.
1967-04-01 Fengerfors räddas av Åmål. Fabrik.
1967-04-01 På måndag händer det, då invigs det nya centrumhuset i Uddevalla. Invigning.
1967-04-01 Femdagarsvecka i skolan. Skola.
1967-04-01 Föreningen tilltar varje år i Idefjorden. Miljö.
1967-04-01 Länets högsta skatt finns i Tanums kommun. Pengar.
1967-04-01 Sjötransportmässa i Göteborg ger sista tips om utvecklingen. Utställning.
1967-04-01 Nästa veckas TV, Östen sjunger för EM i Wien. Musik o sång.
1967-04-01 Nu kommer The Monkees. Musik o sång.
1967-04-03 Konsum i Bohuslän. Affär.
1967-04-03 Sångarfest på Centralen. Musik o sång.
1967-04-03 Kreditbankens 7-miljonersbygge, centrumhuset invigningsklart. Bygnad.
1967-04-03 """Här lever döda ting"", göteborgsbibloteket visades på söndagen. Invigning."
1967-04-03 Lyckad laxpremiär. Fisk.
1967-04-03 Uddevalla filmstudio har invigts. Bio.
1967-04-03 Nytillskott till Fisketångens fiskeflotta. Fisk.
1967-04-04 Nytt affärs- och kontorshus, planeras i kvarteret Bagge. Byggnad.
1967-04-04 Förde barn ur riket, rättssak i Uddevalla. Juridik.
1967-04-04 Jubileumsstämma på Tjörn med lokala jordbrukskassan. Jubileium.
1967-04-05 Det får vi se i TV, Tanke åter i TV-rutan för oss till Bohuslän. Musik o sång.
1967-04-05 Renare tätortsluft är ett livsvillkor. Miljö.
1967-04-05 Festivaldags i Uddevalla. Bio.
1967-04-05 Kosteröarna nedskräpade. Öar.
1967-04-05 Tysk flickkör i fin samverkan med nya röster i Uddevalla. Miljö.
1967-04-06 Nya fiskegränser i Skagerack, innebär inget nytt för Sverige. Fisk.
1967-04-06 Ny fin order till Lödöse varv, personalstyrkan måste utökas. Varv.
1967-04-06 Vattenförstöringsproblemet kan lösas genom fällningskemikaler. Miljö.
1967-04-06 Rädda barnen-veteran fick motta silvermedalj. Avgår.
1967-04-06 Lysekilsfru hade sina barn hemma när hon får beskedet, det brinner hos er. Brand.
1967-04-07 Tjörnbor diskuterar våra samhällsproblem. Föreningar. Politik.
1967-04-07 Tjörnbyggen stoppas. Byggnad.
1967-04-07 Förr kunde vi sjunga. Arbetsmarknad.
1967-04-07 Snart påbörjas pålningen i Kungälv för den nya gymnasie- och fackskolan. Skola.
1967-04-07 Biskop Giertz besiktigade restaurerad kyrka i Hålta.
1967-04-07 Orusts samarbetsnämd föreslår ålderdomshemmet till Svanesund. Byggnad.
1967-04-07 Femlammstacka i Hjärtum, en sensation inom fåraveln. Djur.
1967-04-08 Orustdebatt om näringsliv, dags att vakna upp. Befolkningsstatistik. Näringsliv.
1967-04-08 Trålare från Kungshamn brann- och sjönk till sjöss, besättningen räddades. Olycka.
1967-04-08 Det får vi se i TV, Östen försvarar Sverige vid Eurovisionens-festivalen. Musik o sång.
1967-04-08 Riksdebatt, aktiesparande? Forum i Uddevalla svarar. Pengar.
1967-04-08 Sverige börjar åter fiska sill vid Island. Fisk.
1967-04-08 Examen för båtförare i Hovenäset. Utbildning.
1967-04-10 Orkester i Grebbestad råkade i onåd i Norge. Musik o sång.
1967-04-10 Hantverkare i Uddevalla diplomerade. Hemslöjd.
1967-04-10 Västkustfisk höll årsstämma. Fisk.
1967-04-10 Det Uddevalla som gått. Historia.
1967-04-10 Förskingringsföreningen höll stämma, nya avslöjanden. Pengar.
1967-04-10 Ny väg skall byggas 1968 till Kristineberg. Vägarbeten.
1967-04-10 Föreningspengar har fördelats i Uddevalla. Pengar.
1967-04-10 Statsministern vid partikongressen i Uddevalla, alla måste samarbeta. Varv.
1967-04-11 Första trälasten från Hunnebostrand. Båtar.
1967-04-11 FBU-övning i Grebbestad. Regemente.
1967-04-11 Djävulskonster- och trollfolk i Bohuslän. Historia.
1967-04-11 Ökat vägbyggande krävdes-avslogs. Vägarbeten.
1967-04-11 Vit åsna tilldrog sig största intresset på Orust. Nöjen.
1967-04-11 Livlig debatt i Stenungsund i ämnet ungdom och alkohol. Alkohol.
1967-04-11 Boll- och tennisplaner anläggs vid Skeppsviken. Idrott.
1967-04-11 Tidigare byggstart för Reningsverk i Uddevalla avslås. Byggnad.
1967-04-11 Sviker publiken filmfestivalen? Bio.
1967-04-12 Sjöräddningen bättre för norra Bohuslän. Båtar.
1967-04-12 Norska musiker bildar kärna i Strömstads stadsmusikkår.Musik o sång.
1967-04-12 Sjöfart-Fraktflottan i Hamburgsund har färre men större fartyg. Båtar.
1967-04-12 Fiskare som gått i land, regelbunden arbetstid- och lön väger tungt, men sjön frestar. Fisk.
1967-04-12 Rönnängstrål gör sensation ökar trålvolymen väsentligt. Fisk.
1967-04-12 Välkommen förbättring på E6. Fyra filer vid Gläborgskrysset. Vägarbeten.
1967-04-12 Cykeln är camp. Fordon.
1967-04-13 Lysekils turistchef avgår efter 25 års verksamhet.
1967-04-13 Bohusoktetten åter i etern. Musik o sång.
1967-04-13 Prispress på jordbruket.
1967-04-13 PLM-anställda medaljerade för utmärkt skyddsarbete. Belöning.
1967-04-13 "Pensionärerna ""motas ut"". Byggnad. Miljö."
1967-04-13 Mer upplysning inför dagen H. Trafik.
1967-04-13 Folkviseskatterna räddas. Ny uppteckning klar i vår. Musik o sång.
1967-04-13 Träslöjd på Skaftö. Hemslöjd.
1967-04-13 Fars Hatt i Kungälv invigde nya lokaler. Invigning.
1967-04-13 Uddevallabo drunknade. Död.
1967-04-13 Riksdagsintermezzo när varvet fick 75 miljoner i stöd. Pengar.Varv.
1967-04-13 Lutande vattentorn i Skee skall rivas. Byggnad.
1967-04-13 Trädgårdsarkitekten Bengt Thorpert drunknade utanför Lilla Hasselön. Död.
1967-04-13 Lärarebostaden till Gnällens skola helt förstörd vid brand.
1967-04-15 Ohlin avgår-Sven Wedén tar över. Politik.
1967-04-15 Besvärlig transport i Kungshamn, Transport.
1967-04-15 Flykting 67 stor hjälpaktion, länstävling över hela landet. Tävling.
1967-04-15 Pjäsen som blev ettslagord, kommer till Uddevalla. Teater.
1967-04-15 Slommen går till i Bullaren. Älvstränder fylls av fiskare. Fisk.
1967-04-15 KFUK:s telefonbibel 5 år, 30-talet samtal per dygn.
1967-04-17 Vilken fångst i vattnen utanför Skagen! En tumlare! Fisk.
1967-04-17 Gästrumsstuga på Emaus står inte att rädda. Byggnad.
1967-04-17 80-årig sjöfarare i Stockevik tar ännu vikariat på fraktbåtar. Båtar.
1967-04-17 Skogsmulleskolorna startklara, 40 lärarinnor på uddevallakurs. Föreningar.
1967-04-17 Tonårsforum för Unga Örnar. Föreningar.
1967-04-17 Luthers teser firas. Jubileum.
1967-04-17 Förnämliga hjälpinsatser av syförening i Ljungskile. Föreningar.
1967-04-17 Allergiförening bildad i Lysekil. Föreningar.
1967-04-17 Mångårigt trafikproblem i Lysekil får sin lösning.
1967-04-18 Regina på Östersidan, Fiskebäckskil, var en krutgumma. Historia.
1967-04-18 Är ni nickegubbar? Fråga på lysekilskurs för kommunalmän. Politik.
1967-04-18 Den nya fiskmjölsfabriken på Tjörn är Europas modernaste. Fabrik.
1967-04-18 Realsvenskan, lätta men tråkiga ämnen tyckte eleverna. Skola.
1967-04-18 IOGT-samling i Strömstad. 150 personer deltog i distriktsårsmöte. Föreningar.
1967-04-18 FPU-konferens diskuterade ekonomi och familjepolitik.
1967-04-18 Avslutning av hemslöjdskurs i Brastad. Vackra arbeten utställda.
1967-04-18 Västkusten svårt vindpinat. El- och vägstopp i mängder. Väder.
1967-04-18 Blå Stjärnan firar 50-årsjubileum. 11. 000 medlemmar i landet.
1967-04-19 Gunnar Thim sjöng från lastbilsflak. Musik o sång.
1967-04-19 Sex läkare blev skeppare. Utbildning.
1967-04-19 Byggt i Brastad: Gedigna hyreslägenheter klara, men stiftelsen vill bygga fler. Bostad.
1967-04-19 Omskolningscentralen i Kungälv är en arbetsplats som också är en skola. Arbetsmarknad.
1967-04-19 Kommitté skall utreda fiskarskolans framtid.
1967-04-19 Kungshamnsfru tog hand om överansträngd fågel. Fåglar.
1967-04-19 Världspremiär med kostersnipa, när den bogserar vattenskidåkare. Båtar.
1967-04-19 Bryggdans i Fjällbacka.
1967-04-20 Länets sparbank har utlånat över en halv miljard till hus. Pengar.
1967-04-20 Livlig debatt i Lysekil om arbetsmarknadsfrågor.
1967-04-21 Åsiverken i Åmål skall bygga en hamnisbrytare för Åbo i Finland. Båtar. Varv.
1967-04-21 Banvaktstugor sålda på auktion. Fastighetsaffär. Järnväg.
1967-04-21 Släpp fram poeterna! Böcker.
1967-04-21 Motorvägsbro, nio småbroar och 1.5 mil vägar byggs just nu i Kungälv för 79 miljoner kr. Vägarbeten.
1967-04-21 I17 blev utan segrar i förbandsorientering. Regemente.
1967-04-21 Kommunalmännen pressade statsråd på besked om kommunsammanslagningen. Politik.
1967-04-22 Skall Bovallstrand bli utan egen skola?
1967-04-24 "Auktion från smögenfiskarna. Vägrar att deltaga i ""Räkans dag"". Nöjen."
1967-04-25 Eds folkskolors IF segrade vid kretstävling i Bäckefors. Tävling. Skola. Idrott.
1967-04-25 ABF i Brastad har haft kursavslutning. Utbildning.
1967-04-25 Idrottsplatsen i Hedekas flyttas till nytt område.
1967-04-25 Fiskrens på Tjörn sänds till Halland.
1967-04-25 Högertrafik i Uddevalla beräknas kosta 886 000 kr. Trafik.
1967-04-25 JO griper in! Kommunalråd i Kungälv kommer att bli åtalad. Juridik.
1967-04-26 Indragningar i persontrafiken på linjen Göteborg-Uddevalla. Järnväg.
1967-04-26 Stenungsund anslog 1,6 miljoner kronor för utbyggnad av skola.
1967-04-26 Scoutupptagning i Fjällbacka. Föreningar.
1967-04-26 Bohusläns sommarflicka väljs 29 juli. Tävling.
1967-04-26 Många nyheter i Hunneboparken. Kultisdans på ny bana är planerad. Nöjen.
1967-04-26 "Nu väntar en sommar med kvällar i ""Parken"". Nöjen."
1967-04-26 Narkotika används i Uddevalla. Skolinformation mot problemet. Droger.
1967-04-26 Första maj-blomman säljs i dag. Blommor.
1967-05-02 Tio skeppare utexaminerade efter navigationskurs på Åstol. Fartyg. Skola.
1967-05-02 Jackpots och Fyrverkeri vid parkstart i Uddevalla. Nöjen. Bild.
1967-05-03 16 000 volt genom bil, hopp räddade föraren. Lars Holmberg var hårsmån från döden. Olycka.
1967-05-07 Lyckornas golfklubbs bana blir klar till midsommar. Idrott.
1967-05-08 Hembygdsförening grävde fram hednisk offerplats.Utgrävning. Hembygd. Bild.
1967-05-08 60 flickor dansade balett inför 500 i Folkets Hus. Nöjen. Bild.
1967-05-08 Provbil i våldsam vurpa testförare nära drunkna. Olycka. Bild.
1967-05-08 IFK Åmål slog Oddevold med 2-0 på Rimnersvallen i spöande regn. Idrott. Bild.
1967-05-08 Älvsnabben åter i hemmahamn. Prinsessan Sibylla möter kronprinsen. Båtar. Kungligt. Bild.
1967-05-08 "Lennart ""Korv-Snoddas"" Jonsson avslutade sin fotvandring mellan Uddevalla och Kungälv. Idrott."
1967-05-09 Dyra pensionärsbostäder på Ellös hyrs ut till andra människor. Bostad.
1967-05-09 Nytt sjuk-och åldringsvårdscentrum planeras på Bäckevik. Sjukvård. Byggnad. Bild
1967-05-09 Första skepparkvinna fru Eva Blixt avlägger navigationsexamen. Utbildning. Bild.
1967-05-09 Brinnande traktor antände ladugård. Brand.
1967-05-09 Ädelfisk fick syrgasbehandling under 25-milafärd till Lysekil. Fisk. Bild.
1967-05-09 Sexårig flicka föll utför hög bergvägg. Olycka.
1967-05-10 Punktering på ett framhjul vållade olycka i Ljungskile. Olycka. Bild.
1967-05-10 Plastbåten är hår för att stanna. Båt. Bild.
1967-05-10 Stopp-och parkeringsförbud vållar irritation i Strömstad. Trafik. Bild.
1967-05-10 Nioårig pojke vådasköts till döds vid Strömstad. Olycka.
1967-05-10 Nyinstallerad förbränningsugn klarar Lysekils stads framtida sopproblem. Miljö. Bild.
1967-05-11 "Svensken Folke Andersson ""Banankungen"" dödsmisshandlad i Ecuador. Polis. Bild."
1967-05-11 Nya märkliga fynd har gjorts i Lödöse. Utgrävning.
1967-05-11 Ombyggnad på regemetet. Armèmatriel på utställning. Regemente. Bild.
1967-05-11 Nya trafikljus i Uddevalla-korsning. Trafik.
1967-05-11 Är Uddevalla verkligen en tråkig turiststad? Uddevalla är botten när det gäller nöjesliv. Nöje. Bild.
1967-05-12 S. Rydstrand om drängar och pigor i Bohusläns jordbrukssamhällen. Historia.
1967-05-12 Vad månde bliva? Gunlög Magnusson och Eivind Persson 13 år från Uddevalla inför DM i modern dans. Bild.
1967-05-12 Miljöer i gamla Uddevalla förändras. Skomakargränd snart ett minne blott. Byggnad. Bild.
1967-05-12 Miljöer i gamla Uddevalla förändras. Västerlånggatan. Rivning. Byggnad.
1967-05-13 Posthistora har skrivits.Sista postkupèn har gått från Lysekil. Post. Bild.
1967-05-13 Bohuslän tog tre klassegrar vid vårfälttävlan på Sotenäs. Idrott. Bild.
1967-05-13 Våldsamt lägenhetsbråk. Två svårt skurna vid spritfest i Uddevalla. Polis. Bild.
1967-05-13 70-årig Bengtsforsbo deltar i motionstävling runt Lelång. Idrott. Bild.
1967-05-14 K-pistbeväpnade poliser jagade fyra vapentjuvar. Polis.
1967-05-15 Stor städ-kampanj i Uddevalla 6,000 elever gör stor-städning. Miljö. Bild.
1967-05-15 Skrothögen i skogen blev blänkande veteranbil. Fordon. Bild.
1967-05-16 Flytande plast hotade Skee-gårds vattentäkt då släpvagnen slog runt. Olycka. Bild.
1967-05-16 Fin långa soltorkas i Skärhamn utmed kusten från Klädesholmen till Mollösund. Mat. Fisk. Bild.
1967-05-16 Vital 95-årig kärngumma på Tjörn fick 1,50 om dan som finsömmerska.  Familjenytt.
1967-05-16 Bilköer stod delvis stilla på E6 vid in-och utfarterna vid Uddevalla. Trafik. Bild. Väder.
1967-05-16 "Strömstads nya badbåt ""Alaska"" i hemmahamn. Båtar. Bild."
1967-05-16 Wolleyboll och Riksmoppen lockar många 4 H-klubbar. Förening.
1967-05-16 Gravstensfynd i Tanum utgjorde förstärkning av väg. Utgrävning.
1967-05-16 20-årig yngling fick fängelse i 14 månader för otukt med småpojkar. Juridik.
1967-05-17 """Grevebanan"" fyller 100 år. UVHJ färdig järnvägsknut 1867. Jubileum. Bild."
1967-05-17 Fritt starköl ett experiment kan stjälpa missbrukarna. Alkohol.
1967-05-17 Begav sig ut att leta hällristningar gjorde fint fynd vid Åby säteri. Utgrävningfar. Bild.
1967-05-17 Uddevallas pensionärsförening blir 25 år. Har ökat från 102 till 1,200 medlemmar. Förening. Bild.
1967-05-18 Brastadsbo 65 årige fabrikören skadades då 400 kilos cementring välte. Olycka.
1967-05-18 Moldetrålaren Saibon har levererats till Kungshamn. Båtar. Bild.
1967-05-18 "Lätta transportbilar blir sveriges bilfabriks stora slagnummer ""Tjorven"". Fordon. Bild."
1967-05-18 Lysekilspoolen byggs över till varmbadhus. Byggnad. Bild.
1967-05-19 Munkedalsbor upprörda över grumligt vatten. Ledningar.
1967-05-20 Strömstad först i området med hälsokontroll för alla. Sjukvård.
1967-05-20 Dam dödat av tåget, 51 åriga fru Hilda Särngren, Ljungskile. Olycka.
1967-05-20 60 år fyller arbetschef Algot Olsson, Walkeskroken  9B.
1967-05-20 Läxläsningsrum ingår i framtidsplanerna för Uddevalla discothequeclub  Oscar. Sång o Musik. Bild.
1967-05-20 Stora plåtskador vid Krok i illa beryktad korsning. Olycka. Bild.
1967-05-22 Ineffektivt Oddevold spel, ändå 2-0 mot Morlanda på Rimnersvallen. Idrott. Bild.
1967-05-22 Lionsparad av veteranbilar intressant Uddevallla-show. Fordon. Bild.
1967-05-22 Röda Korsets silvermedalj erhöll Greta Magnusson och Bertil Dahlbom, Uddevalla. Utmärkelse. Bild.
1967-05-22 Hemvärn invaderade Kjellviken. Rustmästare Stig Nordin instruerar hemvärnsbefälen. Regemente. Bild.
1967-05-22 Bovallstrandsbor upprörda över indragning av skolan. Skola. Byggnad. Bild.
1967-05-22 Svensk inbrytning på turistmarknad Svensk-tyska turistförbindelser. Turist. Bild.
1967-05-23 Telestation i Brastad är nu klar att tas i drift. Telefon. Bild.
1967-05-23 80 år fyller fru Anna Andersson,Vassända, Hällevadsholm. Bild.
1967-05-23 "Granitskulpturen ""Tuppen"" avtäckt. Riksdagsman Einar Dahl utbringar ett leve för ""Tuppen"". Bild."
1967-05-23 Tjörnfamilj adopterade sydkoreanskt hittebarn. Direktör Rune Ströman och hans fru Inger. Bild.
1967-05-23 Vem kan rädda de gamla byggnaderna på Gustafsberg, undrar Axel Hernek?
1967-05-24 Kafe´brann ned i Hunnebostrand. Brand.
1967-05-24 Farlig väganslutning på nya Orustleden till Rågårdsvik. Trafik. Bild.
1967-05-24 Utmärkta arbetsförhållanden vid Munkedals tvåläkarstation. Sjukvård. Bild.
1967-05-24 70-årige Waldemar i Ljungskile rädd för frihetsinskränkningar. Politik. Bild.
1967-05-24 Fotografen Oscar Färdig har ett unikt bildarkiv. Foto.
1967-05-25 Ekonomiföreståndarinnan fru Inga Zachau, avtackad. Avgår. Bild.
1967-05-25 Arbetslösheten fyrdubblad bland industritjänstemännen. Arbetsmarknad.
1967-05-25 Nye storföretagaren Gustaf Mattsson i Uddevalla räddade två dödsdömda företag. Arbetsmarknad. Bild.
1967-05-26 Uddevallatax 1:a lydnadsschampion ägare är Marita Larsson Uddevalla. Djur. Bild.
1967-05-26 "Kungshamn fiskeflotta har fått ett nytillskott, fiskebåten ""EKSJÖ"". Båtar. Bild."
1967-05-26 Vår hälsovådliga miljö belyst på förbundsjubileum i Uddevalla. Diplom till Georg Petterson. Bild.
1967-05-26 Stångnäs-starkt expanderande kommun, från stenindustri- och jordbruk till mekaniskindustri. Näringsliv.
1967-05-26 Ålderdomshemmet i Ström invigdes av landshövding Per Nyström. Invigning.
1967-05-27 Landsortens dyraste motorvägsbro i Kungälv. Bro. Bild.
1967-05-27 Uddevallabor upprörs av höga elavgifter. Elverkschefen Arne Larse´n tröstar: det jämnas ut till jul. Energi. Bild.
1967-05-27 Båtar- och marknadsliv vid fiskkajen vid Södra Hamngatan. Bild.
1967-05-30 Kassaskåp sprängdes i Hunnebostrandskontor AB C. A. Kullgrens Enka. Bytet blev 200-300 kr. Polis. Bild.
1967-05-30 Ungdomsfylleriet ökade i Lysekil. Alkohol.
1967-05-31 Köper Amblers Sundes Herrgård, prinsessan Margaretha och maken John Ambler söker större gård som sommarnöje.
1967-05-31 "Korpungarna flygfärdiga men i furan intill vaktar fortfarande ""Moder Korp"". Fåglar. Bild."
1967-06-01 70 år fyller Kronokamreren Harald Gile´n, Södra Drottninggatan 15. Bild.
1967-06-01 Tre poststationer indragna i Sotenäs för 92 år sedan öppnade man poststationen. Post. Bild.
1967-06-01 Tjörns hembygdsmuseum upprustat. Museivårdare Elof Johansson Almösund tilldelas guldmedalj. Utmärkelse.
1967-06-01 23 om ett livbälte. Nonchalans i julle. 19 skolbarn och fyra vuxna och bara ett livbälte. Polis.
1967-06-02 Nyförvärvet till Kungshamnsfiskeflotta, ståltrålaren Saibon. Båtar. Bild.
1967-06-02 Premiär för engångsemballage och fyrkantsförpackad mjölk. Mat. Bild.
1967-06-02 75 årig skeppare på Härön började fiska som 8-åring. Ifjol fick Ernst Gollungberg en brugd haj. Fisk. Bild.
1967-06-02 Snäckskalsdamm blir akvarievän seldorado.14 årige Per Lysberg prövar fiskelyckan i dammen. Fisk. Bild.
1967-06-03 90 år fyller fru Matilda Eliasson, Halltorp. Bild.
1967-06-03 Oljebälte upptäckt utanför Marstrand. Miljö
1967-06-03 Lysekils stadspark byggs om. Donation bekostar arbetena. Parker. Bild.
1967-06-03 85 år fyller förre byggnadsarbetaren Gustav Nordström, Uddevalla. Bild.
1967-06-03 Två i livsfara vid båtbrand, motorbåten Grace vid badhuskajen. Brand. Bild
1967-06-03 1917 års studentkull 50 års jubilerar i Uddevalla. Jubileum. Bild.
1967-06-05 Krock snälltåg-bil. Bergsprängare Erik Bertil Jonsson förolyckades. Olycka.
1967-06-05 Punktering på däck vållade olycka. 4 personer skadades på vägen vid Berghogen. Olycka.
1967-06-05 Trångt i hamnen, småbåtsägarnas stora problem i Uddevalla är just nu kajplatser. Båtar. Bild.
1967-06-05 "Storkar, tranor önskar damm. En plastbalja på sju liter ""väter"" storken i Hasselbacken sina fötter. Fåglar. Bild."
1967-06-05 Lysekil invaderades av raggare i helgen. Polis.
1967-06-06 Bohusläns äldsta invånare fru Johanna Niklasson, Brattås död. 104 år. Bild.
1967-06-06 Betongbil slog runt i ökänd Kvillekurva, mellan Dingle och Fjällbacka. Olycka. Bild.
1967-06-06 Nygifta räddade sig på stege när deras hus brandhärjades. Brand. Bild.
1967-06-06 Tjörnvägarna rustas upp,förstärkes och belägges. Vägarbeten. Bild.
1967-06-06 85 år fyller förre cigarrhandlaren Gustaf R. Broström, Underåsgatan 3.
1967-06-07 Sniffande ungdomar stal spritvaror för 1.500 kr. Alkohol.
1967-06-07 Göta-raset är den största naturkatastrofen som drabbat en svensk industri. Bild.
1967-06-07 Uddevallas näringspolitik skall bevakas av ny grupp. Näringsliv.
1967-06-07 Uddevalla-major Karl Petren, Uddevalla i Jerusalem allt är väl uppger ambassaden. Bild.
1967-06-07 Bohusgården fick konstgåva Mexico-målning av Sjölander. Gåva. Bild.
1967-06-08 70 år fyller fru Rut E Jakobsson Timmerbergsvägen 3. Bild.
1967-06-08 Musikafton i rokokomiljö Olle Nygren sjunger Bellmansånger till luta. Musik o sång. Bild.
1967-06-08 Sprängde kassaskåp, missade 2.000 kronor. Polis.
1967-06-09 Pripps lager hotat av häftig nattbrand på Kuröds industriområde. Brand.
1967-06-09 Populär rektor Ernst Hedström avtackas i Skee. Avgår. Bild.
1967-06-09 Bil totalramponerad, föraren oskadd. Olycka
1967-06-09 Ett-årig flicka hamnade mellan personbils hjul. Olycka.
1967-06-09 Narkotika enkäten gav besked sprit vanligare än cigarretter inget okänt begrepp för skolelever i Uddevalla.
1967-06-09 Sjömätningsfartyg på besök i Lysekil. Båtar. Bild.
1967-06-10 Lars-Olof Olsson fick Zorn-märke vid spelmansstämman i Tierp. Musik o Sång.
1967-06-10 80 år fyller fru Anna Andersson Tegen. Bild.
1967-06-10 Enkelriktningar i  Stenungsund ger välbehövlig trafikreglering. Trafik. Bild.
1967-06-10 70 år fyller Direktör Curt Gregorsson Nycander, Hiertagatan 32. Bild.
1967-06-10 Andra postturen dras in i Uddevalla. Post.
1967-06-10 Tog klänning i varuhus, vek upp den under jackan. Polis.
1967-06-10 Anton i Lia- tjörnberättare lika vital ännu trots 80 år. Berättelse. Bild.
1967-06-10 Hunnebostrandsfirma 50-årsjubilera. En explosiv utveckling i Konfektionsbranschen. Affär. Bild.
1967-06-10 Arödshemmet 10-årsjubilerade med invigning av nya lokaler. Invigning. Bild.
1967-06-10 Västsvenska grisuppfödare diskutera aktuella frågor. Jordbruk. Djur.
1967-06-10 Makarna Hulda Emilia och Bernt Gunnar Holmes emigrerade från Bullaren 1900.Sitt första Sverige besök.
1967-06-10 100 år fyller fröken Agneta Larsson Stg 202. Bild.
1967-06-12 Brännvinsapparat från 1700 talet värdshuset Kung Rane i Svarteborg har denna unika apparat som prynad.
1967-06-12 Soffan kom Luftvägen, har måhända  huset byggts omkring soffan på Rosviksgatan. Bild.
1967-06-12 Folkskollärarinnan Frieda Mårtensson och folkskollärare Evert Nordell avgick efter 43 och 38 års tjänst. Avgår.
1967-06-12 Nya postlokaler invigda i Bovallstrands centrum. Invigning. Bild.
1967-06-12 Societetshuset återinvigt av fullmäktigeordföranden Algot Karlsson. Invigning. Bild.
1967-06-13 Skaftöbo fick telefon att hustrun dött, en timme senare kom budet hon lever. Sjukvård.
1967-06-13 Avloppsreningsverk sprängs in i Skansberget, det nuvarande starkt belastat. Bild.
1967-06-13 Kvarglömd väska löste inbrottsgåta. Polis.
1967-06-14 Möbelsnickare utan jobb.Tolv gesäller blir lärare. Tommy Hermansson visa sitt handgjorda skåp. Skola.
1967-06-14 Tjörnlärarinnan Märtha Wikström på Dyrön och Åstol  avtackad efter 37 års tjänst. Avgår. Bild
1967-06-14 Svängningsolycka på Göteborgsvägen. En 19 årig uddevallayngling lindrigt skadat. Olycka. Bild.
1967-06-14 Barnkidnappningen i Uddevalla går vidare till högre instans. Polis.
1967-06-15 Kraftig arbetsmarknadsinsats  livsviktig för norra länsdelen. Arbetsmarknad.
1967-06-15 Nu fylls badstränderna av solhungriga människor. Bad. Bild.
1967-06-16 Nyupptäckta hällristningar vid gård i Skee. Kultur. Historia.
1967-06-16 "Flottbesök i Uddevalla,fregatten ""SUNDSVALL"" som anlöpte Uddevalla. Båtar. Bild."
1967-06-16 Nyupptäckta hällristningar vid Ånneröd har frilagts. Kultur. Bild.
1967-06-16 200.000 till Stenungsund.Gunvor Holmstedt fullt upp med lottförsäljningen. Pengar. Bild.
1967-06-17 91 år fyller förre småskollärarinnan Ottilia Maria Hansson, Jarlsgatan 5, Uddevalla.
1967-06-19 Snabbt larm räddade Abba-Fyrtornets fabrik i Lysekil. Brand.
1967-06-19 Curt Hansson ställer ut oljemålningar i hemmiljö.Utställning. Bild.
1967-06-19 Åtta nya sömmerskor utbildade i Brastad. Examenprovet bestod i att sy en blazer. Utbildning. Bild.
1967-06-20 Fröken Henny Martinsson. Smögen med sina vackra clivia. Blommor. Bild.
1967-06-20 Förbundskapten Orvar Bergmark hos Fyrmästargatans IF. Idrott. Bild.
1967-06-21 Lysekilsfiskare landade jättehaj den största fisk som någonsin införts till Lysekils fiskauktion. Fisk. Bild.
1967-06-21 Slog medvetslös och våldtog 30-årig kvinna i Marstrand. Polis.
1967-06-21 Hemma efter 39 år i USA, målaren Ernst Engblom, New Britten, USA. Utvandring. Bild.
1967-06-21 Föreståndaren och kommunalmannen Göran Andersson död. 60 år.Bild.
1967-06-21 "Makrill med ""G"" ovanlig fångst. Fisk. Bild."
1967-06-22 Uppsving för Schwartzmans direktör Heinz König och disponent Sigvard Jirdell. Arbetsmarknad. Bild.
1967-06-22 Likfynd i vattnet vid Stångehuvud. Olycka.
1967-06-22 Bensintank exploderade. Bil-maskin förstördes. Brand.
1967-06-23 "Sju mollösundsfiskare förgiftade vid Irland, sju man på fiskebåten ""Rangoon"". Sjukvård."
1967-06-23 Far- och son kapsejsade. Uddevallabor ingrep rådigt.Båtar. Olycka. Bild.
1967-06-26 Hemma efter 64 år i USA. Carl A. Jansson med fru Emma gästar lillebror Fritz Johansson, Haga. Utvandring.
1967-06-26 20-åring föll i ravin. Dramatisk räddning. Olycka.
1967-06-26 60 år fyller Poliskommisarie Gustav Hagberg, Strömstadsvägen 36 A.
1967-06-26 Unik midsommarstång i Henån. Majstången med båtar i toppen skall karakterisera bygdens näringsliv. Bild.
1967-06-26 "Bröderna Millbourn i ""Promillan"" segrade dubbelt i Bohusregattan. Båtar. Bild."
1967-06-28 Mina funnen utanför Kornö. Krig.
1967-06-28 Två uddevallaynglingar åtalade för narkotika. Droger. Polis.
1967-06-28 "Uddevalla får fyra nya ""höger-bussar"". Fordon. Bild."
1967-06-28 Trubadur har tonsatt Tjörn-diktares alster. Bengt D Silverstrand.
1967-06-29 Tama dovhjortar på Veddö när Thorvald Andersson kallar på sina skyddslingar. Djur. Bild.
1967-06-29 Den rikaste skålgropssamlingen i länet, återupptäcktes efter 80 år. Utgrävning. Bild.
1967-06-29 E6-stump breddas och trångt vägskäl blir H-trafikdugligt mellan Håbygård och Gläborgskrysset. Vägarbeten.
1967-06-29 "Uddevalla Stadsmusikkår ""lirar alltid hem full pott"". Musik o sång. Bild."
1967-06-29 I17 det enda regementet som har två soldathem. Soldathemsföreståndare Knut Dahlström.Regemente. Bild.
1967-06-29 Uddevalla visa nya Uddevalla fyra områden på utställningen. Utställningen. Bild.
1967-07-01 En båttur till kustbandet, Joel Larsson- äkta bohusläning och skeppare på Hafstensfjord. Bild.
1967-07-01 Hyresgäster ersätts för varmvattenbrist i Uddevallahems fastigheter på Unneröd. Ledningar.
1967-07-01 Fick ej sprit, sparkade in lägenhetsdörr. Polis. Alkohol.
1967-07-01 "Nu får ""Aina"" vila. Motorjakten ""Aina"" av Bovallstrand har slutseglat. Båtar. Bild"
1967-07-03 Yngling härjade på Malmön.Ung prästman hotad till livet. Polis. Bild.
1967-07-04 500 nyinryckta soldater på I17 prövar ändrat utbildningssystem. Regemente.
1967-07-05 Flickas öga skadat när kniv slant vid köttstyckning. Olycka.
1967-07-05 Kombinerat lastfartyg sjösatt. Skeppsredaren Hans Otto Meyer kom med flyg. Båtar. Bild.
1967-07-05 Uddevalla startade Sveriges första curlingklubb för 140 år sedan - Bohuslänska Curlingklubben. Idrott. Bild.
1967-07-06 "Tio år till och Uddevalla kan ""gotta"" sig i fjärrvärmen. Hönsebergshagen bland de första. Ledningar. Bild"
1967-07-06 Hummer fångades på två meters djup i Gullmarsfjorden. Fisk.
1967-07-06 70 år fyller rektorn Martin Harald Simonsson, Tanums prästgård.
1967-07-06 Uddevallas drömmar om Residensstad. Gustav Adolfs torg och rådhuset-det planerade Länsresidenset. Bild.
1967-07-08 Soldaternas ryggar testas.Idrottslärare Rune Nordqvist ser till att soldaterna vid I 17 får starka ryggar. Regemente
1967-07-11 92 år fyller fru Selma Viktoria Andersson, född Brink, Packhusgatan 12.
1967-07-11 90 år fyller förre stewarden Karl Holm, Lyckorna.
1967-07-12 Lysekil modern turiststad med bohuslänsk särprägel. Hembygd. Bild.
1967-07-12 Lysekilsbo i liten plastbåt räddade seglare i sjönöd.Gino de Vivo räddade tyske friherre Heinrich von Hollen.
1967-07-13 Kjellvikenssommar för landets FBU:are Rektor Valdemar Hanesson förevisa runstenen vid Tanums kyrka.
1967-07-13 Gamla fina kopparsaker blir prydnadsföremål.Tandl.Gunnar Frankenberg här med en kaffekittel från 1800-talet.
1967-07-13 Rekord i nedskräpning längs hela bohuskusten. Miljö. Bild.
1967-07-13 Fynd från stenåldern. Landsarkivarie Fredsjö får katalogisera stenåldersfynden. Museum. Bild.
1967-07-13 Kopparslagare i staden. Gunnar Frankenberg på bild.
1967-07-14 Ny stadsdel för 3.500 människor. Utbyggnaden av det nya bostadsområdet Hovhult. Bild.
1967-07-14 Räkorna rensas på Smögen. Urban Hansson, Osborn Persson svarar för att räkorna blir klara till Räkans dag.
1967-07-15 90-åriga restaurant Skagerack byggdes en gång som societetshus. Byggnad. Bild.
1967-07-15 Kolonichef fick avskedas. Barn misshandlades, föräldrar klagade - barn kunde inte stanna.
1967-07-15 Baby inlåst i solhet bil på en parkeringsplats, värmen i bilen mellan 40 och 50 grader.
1967-07-15 Ödsmålsbo med USA-succé på besök i föräldrahemmet. Utvandring. Bild.
1967-07-15 Lycklig upplösning i pojkdramat Sten-Ove. 3-årige pojken vid god vigör. Polis. Bild.
1967-07-17 """Galne"" von Zeppelin-luftskeppens pionjär de första zeppelinarna från 1909.Upfinnaren Ferdinand von Zeppelin."
1967-07-17 Konstnär Nils Wedel, Kleya, död. 70 år. Bild.
1967-07-17 Planstörtade vid Smögen. Piloten undkom oskadad. Flyg.
1967-07-17 Statsrådet Palme på Bohus-Malmön. Talade om Fritid- och fritidsproblem. Invigning. Bild.
1967-07-17 Skaftö gravkapell invigt av biskop Elis Malmeström. Invigning. Bild.
1967-07-17 Nya raggarbråk i helgen två vuxna blev slagna brand anlades i uthus. Polis. Brand.
1967-07-17 Campares eldslarv  vållade skogsbrand. Brand.
1967-07-17 Pojke misshandlad i arrest i Marstrand. Polis.
1967-07-17 96 år fyller förre hemmansägaren Johan Fredrik Johnasson, Båleröd.
1967-07-17 25-årsjubilerande pyroman tände för andra gången i år i Norrmannerödsskogarna. Brand. Bild.
1967-07-19 Rekordvärme i Uddevalla. Brunnar sinar på Malmön. Väder. Bild.
1967-07-19 Gummibåt exploderade, stekhet sol orsaken. Väder. Bild.
1967-07-19 60 år fyller fru Siri Elisabet Olsson maka till framlidne rektor Albert Olsson. Bild.
1967-07-19 Heta sommardagar farliga för småbarn- och gamla, årets första värmebölja har krävt dödsoffer. Väder. Bild.
1967-07-19 Postgården i Svinesund bevaras- och rustas upp. Byggnad. Bild.
1967-07-20 Nu vill han bli proffs, 23 årige bohusläningen Jan Olsson, Kungshamn IF. Idrott.
1967-07-20 78-åriga Fritiof Östberg byggde båt för ro skull. Båtar. Bild.
1967-07-21 Strid på Orust om kvinnopräst. Kyrkoadjunkt Marianne Westrin den första kvinnliga präst i Bohuslän. Kyrka.
1967-07-22 Stort brandkårspådrag för brand i Skalhamn. Brand. Bild.
1967-07-22 50 år hos Bohusläningen. Direktör Stig Holm tackar stereotypör Olof Carlsson för ett halvsekelsarbete.Tidning.
1967-07-26 Sökte efter hällristningggar ett 20-tal figurer upptäcktes av Göran Andersson, Åby, Tossene. Utgrävning.
1967-07-27 78 hushåll på undantag. Nötesundslinje omlagd av SJ. Bro. Bild.
1967-07-27 Byskomakare Birger Ottosson i Solberga blev vid sin läst i 60 år. Yrke. Bild.
1967-07-28 Förre direktören John Reinhold Sandell, Agnebergsgatan 12, död. 95 år. Bild.
1967-07-29 Hisskorgen föll. Elektriker Einar Eriksson dödades. Olycka. Bild.
1967-07-29 Ucklums-flicka är åter hemma Inga-Britt Ohlsson från vistelsen i Sydamerikas fattigdom. Berättelse. Bild.
1967-07-29 75 milj. Kr snattas varje år. Epavaruhuset uppskattar sin förlust på stölderna till 80 000 kr per år. Polis. Bild.
1967-07-31 Unik salladsplanta blommor i Spekeröd fru Svea Svensson satte plantan förra våren nu är den 223 cm. Blommor.
1967-07-31 Nedskräpningen ett aldrig sinande problem, men det finns inte många papperskorgar i staden. Miljö. Bild.
1967-07-31 Personbil stod i vattnet bland båtar vid Sälvik. Polis. Bild.
1967-08-01 """För när man är en glad pensionär"". 98:de programmet bandades i Uddevalla. Radio. Bild."
1967-08-02 Livsfarligt skada-drogs in under buss. Olycka.
1967-08-03 Två unga tyskar trafikdödades vid kollision i Resteröd. Olycka. Bild.
1967-08-04 Brottsjö tog eka, smögenbo omkom. Olycka.
1967-08-04 Tjuvfisket på Herrestadsfjället stoppas, omedelbar Polisanmälan. Fiske. Bild.
1967-08-04 Miljonbrand i Skåpaforsverken brandväggar räddade från produktionsstopp. Brand. Bild.
1967-08-07 Redan fullbokat på nya vårdhemmet i Dals Ed. Sjukvård.
1967-08-07 Allt färre hushåll är trångbodda i Uddevalla. Bostad.
1967-08-08 Barnen i Uddevalla får lära sig trafikvett i miniatyrstad. Trafik.
1967-08-09 Votivskeppet i Kville kyrka byts mot färsk kopia.
1967-08-09 Det är ett stort fattigdomsbevis att campingpass saknas i Sverige. Turist.
1967-08-09 Från kossan till konsumenten. Mat. Bild.
1967-08-10 En man i 20-års åldern dödsstörtade vid Trollhättefallet. Olycka.
1967-08-10 Fritt starköl skall provas i Göteborg och Bohuslän. Alkohol.
1967-08-10 Stenhuggare bestred olaga hot mot präst. Juridik.
1967-08-10 Nytt affärshus byggs i Lysekil, skall stå klart sommaren 1969. Byggnad. Bild.
1967-08-10 "Läraren som ""spårade ur"" vill ha hobby på schemat. Skola. Bild."
1967-08-10 Vetrenären-en mångsysslare som spjälkar ben på underlat och förlöser kor. Djur.
1967-08-11 Fyraåring skallskadad, rusade ut framför bil. Olycka.
1967-08-12 "Vem av dessa flickor blir ""Miss vattenskida"" det är ni som bestämmer. Nöjen. Bild."
1967-08-12 Experter besökte hällristningarna i Tanum, för planering av arbete. Utgrävning.
1967-08-12 Trafikolycka vid Vänersborg, kvinna omkom sex fick skador.
1967-08-14 Stenkastning mot polishuset. Åskådare fick benet avsparkat. Polis.
1967-08-14 Lysekils parkeringskort studeras av spanjorer. Fordon. Bild.
1967-08-15 Bergras vid Gläborgs-krysset väjande bilist frontkrockade. Olycka.
1967-08-15 Skadegörelse, misshandel och stöldraid i Uddevalla. Polis.
1967-08-15 Grönfärgat vatten i Valbo resultat av algexplosion. Natur. Bild.
1967-08-15 86-årig Kungshamnsbo har knutit 300 ryamattor. Hemslöjd. Bild.
1967-08-16 Datamaskin jagar brottslingar, lösenord för Säpo:s register. Polis.
1967-08-16 Tyskar på stöldturne gripna vid Uddevalla. Polis.
1967-08-17 Brandkåren i Färgelanda har fått större vagnpark. Brandkår.
1967-08-17 Barnbidraget skall stöpas om, varieras efter inkomst. Bidrag
1967-08-18 SJ säljer nu det första stora stationshuset vid Grohed. Järnväg. Bild.
1967-08-18 Strömstads jättegryta störst i Skandinavien. Natur. Turist.
1967-08-19 M/S Hafstensfjord gör sin sista tur från Uddevalla på söndag. Fartyg. Bild.
1967-08-19 465 anställda avskedas, största friställningen i Borås. Arbetsmaknad.
1967-08-19 Fisken dör i Kvistrumsälven i Munkedal. Fisk.
1967-08-19 Sjukbil med skadad frontkrockar. Olycka. Bild.
1967-08-21 Fint SM-Arrangemang i vattenskidor Lasse Björk vann allt. Idrott. Bild.
1967-08-21 Eka kapsejsade, tulljakt ingrep tre räddade. Olycka.
1967-08-21 Gröna Dragoner och musikkår gav förnäm uppvisning på I17. Regemente.
1967-08-21 På hemväg-slut på semestern. Plötsligt flög motorbåten i luften. Fartyg. Olycka. Bild.
1967-08-22 Bohusläns stora höstmaknad förr och nu. Näringsliv. Bild.
1967-08-22 Åmåls handikappade på ytflykt, lärde H-trafik på samma gång. Trafik.
1967-08-22 Utgrävning i Brodalen avslöjar försvarstorn. Regementen.
1967-08-22 Vägen Bräcke-Groröd får nu ytterbelysning. Energi.
1967-08-22 Ungdomsstyrelsen bjöd på saftkalas. Helan och Halvan roade 100 barn.
1967-08-23 Hälsokontroll inledd, 3000 man på varvet undersöks. Sjukvård. Bild.
1967-08-23 Brand i fiskrökeri på Smögen en våning förstördes, driftstopp. Fisk. Brand.
1967-08-24 Tjörnredare kan inte få Oskarshamnsvarv gratis. Fartyg.
1967-08-29 "På strövtåg i Uddevalla ""Korvkitteln"", tecknad bild av Erik Wilhelm."
1967-09-01 "Tidningsbudet Erik ""Bagarn"" Jansson avgår efter 15 år, 72 år gammal."
1967-09-01 Nu rustar man för hummerpremiären. Fiskaren Arvid Jacobsson, Gåsö. Fisk.
1967-09-01 Sanering vid Västerlånggatan. Husen i Hvitfeldt skall rivas. Rivning. Bild.
1967-09-01 80 år fyller förre jägmästaren Sverker E. Grenholm. Bild.
1967-09-01 Ladugård i Brodalen eldhärjad. Maskinpark och 70 svin innebrändes. Brand.
1967-09-01 50-årig yrkestradition upphör. Truckar övertar posttransport. Post. Bild
1967-09-02 Blixtnedslag antände transformator den träbyggnad i vilken den var placerad brann ned till grunden.Väder.
1967-09-02 "Nyinköpt fartyg ""Mysing"" fick motorhaveri räddades av stenungsundstullen. Båtar."
1967-09-02 Lantbrevbäraren Gunnar Sörqvist avtackades efter 45 års tjänstgöring. Avgår.
1967-09-02 Folkrörelser inrättar ett arkiv i Uddevalla. Föreningar.
1967-09-04 Många tränade höger i Strömstad men flera vägkors var besvärliga. Trafik.
1967-09-04 Centrala Uddevalla en stor trafikstockning. Dagen H i Uddevalla blev dagen K-K son i Kaos.Trafik.
1967-09-04 60 år fyller direktör Henry Magnusson, färghandlare sedan 18 års ålder. Bild.
1967-09-05 Arbeta måste man även om man är 90 år. Snickarmästare Olof Agaton Olsson, Eklunden.
1967-09-05 Kraftigt höjda anslagskrav för arbetsmarknadspolitiken.
1967-09-06 Jättefartyg byggs i Uddevalla.-Sörviksbädden skall breddas. Båtar. Bild.
1967-09-06 Hyresgäster i Uddevalla klagar. Lekplatserna för små och dåligt utrustade. Bostad.
1967-09-06 Litet cirkusartisteri av mycket hög klass. 28 årige dvärgen Mihayly är 68 cm lång och väger 13 kilo. Nöjen.
1967-09-06 Mjölkutkörare Nils Hansson slutar på grund av högertrafiken, måste hoppa ut i vägbanan vid varje mjölkbord.
1967-09-07 Kvarglömd pipa i kavajficka orsakade brand på mentalsjukhus. Brand.
1967-09-07 95 år fyller fru Britta Andersson,Viks Ödegärde, Klövegärde. Bild.
1967-09-07 Båtvandalisering i Stenungsund. Kommunal brygga värst utsatt. Polis. Båtar.
1967-09-07 Den praktfulla hortensian är 25 år gammal, tillhör fröken Irma Eriksson. Blommor.
1967-09-07 Mångsysslerska på Koster-hon rädes varken fan eller trollen-Margit Lunnås. Berättelse. Bild.
1967-09-07 Veteranbil tidigt ute i H-trafiken, 44-åriga veteranbil i Vänersborg. Fordon.
1967-09-08 72-åring bor i kyffe. Kristian Karlsson har spänt presenningar i taket för att skydda sängen mot regn. Bostad.
1967-09-09 Bohusläns sjöräddning har fått nya kryssare. Båtar. Bild.
1967-09-09 Arbetsplats med utsikt. Plåtslagare Karl H. Engström på skorstenen till gamla Tändsticksfabriken. Byggnad.
1967-09-11 Vandaliserad uddevallapark Margretegärde där man fullkomligt spolierade de blommande rabatterna. Polis. Park
1967-09-11 "Idrottstävlingar för I17 på Rimnersvallen, Stefan Söderberg mottagit hederspriset ""Fotbollen"". Idrott."
1967-09-12 Falska tusenlapparna saknar kungens bild. Pengar.
1967-09-12 Hälsoundersökningen inleddes i Strömstad. Dr Hans Bauer och Yngve Karlsson talar med Erik Nilsson. Sjukdom
1967-09-13 Kvinna försvann. Polisuppbåd söker efter 36 åriga sömmerskan Gerd Linnea Classon, Rixö, Brastad. Polis
1967-09-13 Husmodersföreningen firar 25 års jubileum, ordförande fru Maja Dahl. Jubileum. Bild.
1967-09-14 43 cm jättetrattskivling hittades i Torp på Orust. Mat.
1967-09-14 Uddevallavarvet har 12 fartyg i order. Varv.
1967-09-14 96 år fyller fru Ida Andersson maka till framlidne byggmästaren Oskar E Andersson.
1967-09-15 En milstolpes sentida historia i Sörbygden. Historia. Bild.
1967-09-15 Barnfamilj i bostadsnöd har köat i nio år. Bostad.
1967-09-15 Avfallsprodukter skapar problem i Stenungsund- tankar måste bort. Miljö.
1967-09-15 90-åriga skaftödamen, fru Anna Andersson, Grönskhult, syr utan glasögon. Bild.
1967-09-16 Avtackning i Lysekil.Verktygsslipare Ragnar Nydén mottager blommor och klocka. Avgår.
1967-09-16 Lingon plockas för nära husen. Syskonen Helena- och Jouni Nordström från Uddevalla. Frukt o bär.
1967-09-18 Kyrkan fylld till sista plats vid herdeinstallation i Brastad. Biskop Bo Giertz i täten för prästkortegen. Kyrka.
1967-09-18 Glimtar ur Uddevallas historia. Uddevallakrönikören Georg Karlsson är trogen sin barndomstad. Historia.
1967-09-20 Svenska industrin expandera snabbt men mest utomlands. Industri.
1967-09-20 Egnahemsbyggandet har stark resonans i Brastad. Byggnad. Bild.
1967-09-20 Kungshamnsfiskare till Tunisien. Fiskare Ingvar Olsson, Fisketången tar familjen med sig. Utvandring. Bild.
1967-09-20 Handikappade bor på ålderdomshem. Sjuttiotal i Bohuslän. Bostad. Sjukvård.
1967-09-21 Lutfisken alltmer eftertraktad. Gunnar Åhman från Fiskebäckskil med en bunt spillånga. Fisk. Bild.
1967-09-21 95 år fyller fru Selma Justina Antonsson, Häröd. Bild.
1967-09-21 Kvinna i slumbostad dog när sjätte barnet föddes. Bostad. Bild.
1967-09-22 Tankbil av vägen, 5000 l olja rann ut vid Röd mellan Skärhamn- och Morik. Olycka.
1967-09-22 Kurt Dejmo separatutställning Textil-blyerts-olja. Utställning. Konst. Bild.
1967-09-22 Skolornas kretsmästerskap i friidrott gick på Rimnersvallen. Idrott. Bild.
1967-09-22 Uddevallaflickan Berit Carlberg gör sin stora debut idag. Teater. Bild.
1967-09-23 60 år fyller Gösta Dahlqvist, skaparen av Sällskapet Länkarna. Bild.
1967-09-23 Svenska abortlagarna numera ytterst liberala, säger bland annat överläkaren Walter Haglund. Sjukvård.
1967-09-23 Frivilliga flygkåren genomförde en realistisk blixtmobilisering. Flyg. Bild.
1967-09-23 Lång väntetid på lasarett kan öka självmordsrisken. Sjukvård.
1967-09-23 Strömstadsrektor Gösta Unefäldt skriver fiskeböcker som hobby. Böcker. Bild.
1967-09-23 Fulltecknat i barracudahallen, UTK satsar på kurser. Tennishövdingen Carl Magnus Broström. Idrott. Bild.
1967-09-23 63-årig ambulansförare skadad i kollision söder om Ljungskile. Olycka. Bild.
1967-09-25 Guld, silver- och brons över jubilerande UIS. Otto Hermansson överlämnar Uddevalla stads gåva. Jubileum.
1967-09-25 Döda kvinnan hade inga yttre skador. Brott är dock inte uteslutet. Bilden visar huset på Dalaberg. Polis. Bild.
1967-09-25 Svinesundstullen grep porrsmugglare. Polis.
1967-09-26 Smal vägbro på Skaftö är en stor trafikfara. Trafik.
1967-09-26 Mycket ovanligt fynd. Näbbval (6 m) gick på grund utanför Lysekil. Fisk. Bild.
1967-09-27 "Rytmisk ""medicin"" mot stela leder, man får försöka säger Karin och Ulrika. Dans. Bild."
1967-09-27 Två första kvinnliga brevbärarna i Lysekil. Hemmafru Mona Svensson i arbetstagen. Post. Bild
1967-09-27 Dödsstörtade vid brofäste. En man i 30-årsåldern omkom. Olycka.
1967-09-28 """Pepkegården"" i Strömstad rivs. Ett gammalt hus som inte har varit någon större prydnad. Rivning."
1967-09-28 "Uddevalla i en ""gryta"" de många skorstenarna orsaka luftföroreningar. Miljö. Bild."
1967-09-29 Unga fotografer-67 har öppnats i Lysekil. Utställning. Bild.
1967-09-29 Uddevalla lasarett i personalläget är bättre men marginalerna små. Arbetsmarknad.
1967-09-29 85 år fyller förre handlaren, kommunal-och föreningsmannen Johan Emil Andersson, Grönskhult. Bild.
1967-09-30 Ny olycka med slirplanka. Uddevallabo skallskadad. Olycka. Bild.
1967-09-30 Uddevalla Modelljärnvägsklubb fira idag sitt ettårs-jubileum. Bild.
1967-09-30 Välkänd bankman i Uddevalla avgår nu efter 42 års tjänst. Bankkamrer Nils Penlow. 1967-09-30 Uddevalla är som spannmålshamn en av landets absolut största. Hamn.
1967-10-01 Lundbergs karameller görs av femte generationen.
1967-10-03 Minnen av en gård i Strömstad. Byggnad. Kultur.
1967-10-03 Mästerskap i plöjning avgordes på Torreby. Jordbruk. Bild.
1967-10-03 Håkan Andersson SM-trea i 250 cc. Det blev medalj. Idrott. Fordon.
1967-10-03 UIS Leif vann Bohusläningens mästarjacka. Idrott. Bild.
1967-10-03 Blåsten kastade montör från tak, svåra skador efter 12-metersfall. Olycka.
1967-10-03 Lysekilsbåt illa ute i stormen. Räddningen kom i sista stund. Väder. Olycka.
1967-10-03 Bilskadad slog ambulansmän. Olycka.
1967-10-04 Uddevallas första månad i högertrafiken,olycksfallsfrekvensen var påfallande låg. 1967-10-04 Sjukvård och skatt dominerade remissdebatt hos Bohustinget. Politik.
1967-10-04 Utvecklingsstörda får en egen klubb i Uddevalla. Förening.
1967-10-06 Li Ming nu i Uddevalla. Kinesfartyg slapp vakt. Mao: vi smugglar inte. Fartyg. Bild.
1967-10-07 Två förslag för nya E6. Hindrar Dingles utbyggnad. Vägarbete.
1967-10-07 Det började med två bröders lek 60 år senare storsågverk på Dal. Näringsliv. Bild.
1967-10-09 Sålda Tossenehundar nära bli försöksdjur. Djur. Bild.
1967-10-09 Uddevallabo köpte bil från 1800-talet. Fordon. Bild.
1967-10-09 Ljungskilebo föll från bil, dödsorsaken ännu oklar. Olycka.
1967-10-10 Nu krigas det i Bohuslän fienden drog mot Uddevalla. Regemente. Bild.
1967-10-10 Humöret steg då solen kom och den goda falukorven. Dalslandskriget flyttade till Uddevalla. Regemente. Bild.
1967-10-11 Höstmanövern är slut dramatisk slutstrid i kriget men ingen eld upphör.
1967-10-11 Munkedalsyngling körde in i bergvägg. Olycka. Bild.
1967-10-12 "Garn värre hot mot hummern än grodmäns ""plockning"" inventering av antalet tinor. Fisk. Bild."
1967-10-13 Ung stöldliga sprängd 50 brott på och kring Tjörn. Polis.
1967-10-13 Heltidsanställd ledare i IFK Mats Karlsson. Föreningskonsulent. Idrott.
1967-10-13 Lantbrevbäring i Lane kanske från december.
1967-10-14 Lysekilsfiskare gör fina skarpsillsfångster. Fisk.
1967-10-16 Oddevold säkrade seriesegern på 7 minuter. Idrott. Bild.
1967-10-16 Finländare mitt ibland oss.1,600 människor i Uddevalla som kommer från vårt östra grannland. Invandrare.
1967-10-17 Den 100-åriga svenska folkhögskolan fick kämpa mot fördomar. Utbildning. Jubileum.
1967-10-18 Oväder över Bohuslän Dal, elstopp lamslog stora område. Väder. Bild.
1967-10-19 Snöoväder över Bohuslän 3 500 elabonnenter utan telefon enorma problem för televerket. Väder. Bild.
1967-10-20 Tio elever i skolan insjuknade, åt havslax från Lysekil. Fisk.
1967-10-20 Lastbilsbullret stör predikan i Uddevalla kyrka. Kyrka.
1967-10-21 22-årig fru begärdes häktad för bedrägeri i Uddevalla. Juridik.
1967-10-21 Lane-Ryr-bor utan ström, gammal spis blev räddningen. Väder. Bild.
1967-10-21 Stopp för tung trafik efter nytt ras på E6. Väder. Bild.
1967-10-21 Halva E6:an sjönk undan vid Skafteröds hållplats. Väder. Bild.
1967-10-24 Stallgödselns roll i jordbruket har övertagits av storindustrin. Jordbruk. Bild.
1967-10-25 Ge oss arbete även vintertid, vädjar 50 målare i Uddevalla. Arbetsmarknad. Bild.
1967-10-25 Svarta svanarna åter i Hasselbacken. Djur. Bild.
1967-10-25 Svenska folket äter mera snus än fårkött. Jordbruk. Bild.
1967-10-26 62-årig man ville ej flytta, brände huset-tog sitt liv. Olycka. Brand.
1967-10-27 Trakten norr Gullmarsfjorden bör anses som katastrofområde. Jordbruk.
1967-10-27 Uddevallagator översvämmade, hårda vinden drev in vattnet. Väder. Bild.
1967-10-28 Verkstaden för handikappade en arbetsplats som alla andra. Arbetsmarknad. Bild.
1967-10-28 61-åringens sista ko utmäts för skatteskuld. Juridik. Bild.
1967-10-28 Finansierade utlandsresa med att sälja falsk konst. Polis.
1967-10-28 Marinlottorna fick ny kårchef. Regementen. Bild.
1967-10-30 Ung langardrottning anhållen vid stor spritrazzia i Trollhättan. Polis.
1967-10-30 Åtta tusen besökare på marknad i Ed regn- och blåsväder utgjorde inget hinder. Seder o Bruk.
1967-11-02 35 000 arbetslösa omskolas i vinter. Arbetsmarknad.
1967-11-02 Dop och flaggskifte på Uddevallavarvet. Båtar. Bild.
1967-11-02 Uddevalla får parkeringskort? Systemet utprovas före beslut. Trafik.
1967-11-03 Den nya Undavägen öppnas nu för trafik. Vägarbete.
1967-11-03 Snipa kom i full fart. Förare hade avlidit. Olycka.
1967-11-06 Bra spel av IFK seger med 5-0. Idrott.
1967-11-07 Körförbud på Kungsgatan permanent gågata 1968. Vägarbete.
1967-11-07 Två veckors pryo obligatorisk i nian. Skola.
1967-11-08 Kungen 85 år. Kungens plikter är fyllt av plikter men han älskar sitt jobb. Kungligt.
1967-11-08 Översvämning vid Öresjö sätter stopp för trafiken. Väder. Trafik.
1967-11-09 Värdefulla museisamlingar i Myckleby men klädedräkter från äldre tider söks. Museum. Bild.
1967-11-10 Nykonstruerad brödpackningsmaskin skall börjas serietillverkas i Fjällbacka. Arbetsmarknad.
1967-11-11 Bordsdatamaskin i fickformat räknar snabbt och korekt. Näringsliv.
1967-11-11 Tandläkarrädda barn temat  vid årets tandläkarkongress. Sjukvård.
1967-11-11 Köpte sprit - fick vatten, langare polisanmäld.  Polis.
1967-11-13 Unga bröder räddade kamrat ur gyttjesjö vid bostadshus. Olycka.
1967-11-14 Fiskelag står inför ruin, behövs det subventioner. Fisk.
1967-11-14 Poststationen i Lane läggs ner.
1967-11-14 Den långa vintersäsongen svår för Lysekils barer. Näringsliv.
1967-11-14 Färgelanda sågverk bygger ut möjliggör ökad personalstyrka. Arbetsmarknad. Bild.
1967-11-14 Farligt fusk med körkort två åtalade i Sunnerviken. Polis.
1967-11-15 Trafiken onödigt krånglig i Uddevalla nybildad förening vill skapa lösningar.
1967-11-15 Sex stationer kvar 1975 inga tåg norr om Uddevalla. Järnväg. Bild.
1967-11-15 Riksförsäkringen tillstyrker stöd åt de äldre arbetslösa. Arbetsmarknad.
1967-11-15 Automatlåda, luftfjädring i nya bussar. Fordon. Bild.
1967-11-15 Plöjde upp 40 000 silvermynt, trodde det var byxknappar. Utgrävning. Bild.
1967-11-15 Hör du du, är det polisrazzia på gång? (Order för kvällen: kolla allt…). Polis. Bild.
1967-11-15 Polishund dämpar bråk. Polis. Bild.
1967-11-16 Uddevallalagen startade fint.Segrar för IFK och Oddevold. Idrott.
1967-11-17 Hundkyrkogård- och rastplatser föreslås för hund- och katt. Djur.
1967-11-18 Varvstyrelsens ordförande om Skåne: Nu har vi lärt oss.
1967-11-18 Nya polislokaler i Lysekil blev en glad överraskning. Byggnad. Bild.
1967-11-18 25 år i samma företag Junohus. Arbetsmarknad. Bild.
1967-11-20 Hur farlig är narkotikan? Diskussionsämne i Munkedal. Polis. Bild.
1967-11-21 "Vad Uddevallaborna tyckte om ""Jag är nyfiken -Gul"". Bio. Bild."
1967-11-21 Brandchefer från Bohuslän på konferens i Hamburgsund. Brand.
1967-11-21 39,000 går arbetslösa.11,300 flera än i fjol. Arbetsmarknad.
1967-11-21 Personlighet och god nos utmärker, narkotikahunden. Polis. Bild.
1967-11-21 Nya Österbron påbörjad redan i vår. Vägarbete. Bild.
1967-11-21 Kadetter övar truppbefäl på I17. Regemente.
1967-11-22 Sörviksbädden breddas för att klara rekordbeställning på 230 000 tons tanker. Båtar.
1967-11-23 Nya saab kostar 18, 000, men köparen får vänta ett år. Fordon. Bild.
1967-11-23 Obevakad övergång krävde liv Brastadbo förolyckades. Olycka. Bild.
1967-11-24 Uddevallabo förolyckades, singelolycka i Bokenäs. Olycka. Bild.
1967-11-24 30-årig kvinna strypt, misstänkte är straffad för två mord. Polis.
1967-11-24 Strömstads Frälsningsarmè firar sitt 80-årsjubilum. Kyrka. Bild.
1967-11-24 Privatsekreteraren en statussymbol som försvinner i framtidens kontor.
1967-11-25 En storfiskare i verklig mening är Arne Karlsson Uddevalla 12 kg torsk-1m. lång. 1967-1967-11-28 Gammalt varv vid Göta älv. Utgrävning. Bild.
1967-11-28 Stenstädning på Bohus-Malmön ger många från kommunen arbete. Arbetsmarknad. .
1967-11-28 Volvo förlägger karosserihopsättningen till Göteborg.
1967-11-29 "Uddevalla i blickpunkten. ""Trestad"". Näringsliv."
1967-11-29 Uddevalla stad köper Sunds gård i Forshälla. Byggnad. Bild.
1967-11-29 Nya genomfartsgator behövs för att klara sommartrafiken. Trafik.
1967-11-29 Långtradare slog runt med 10 000 l lim på E6. Olycka.
1967-11-29 Västerlånggatan blir jättetrafikled, Kampenhof en enda stor bilparkering. Trafik.
1967-11-29 15-årig flicka har erkänt att hon band skolkamrat och skar henne till döds. Polis.
1967-11-30 Är detta Uddevallas centrum år 2000? Arkitekter planerar för nästa generation.
1967-11-30 Grusgropschefer åtalade, förolyckads föräldrar kräver 63,000 kronor. Juridik.
1967-12-01 Räktrålare sjönk efter svår brand. S.D. Gullmar. Olycka. Båtar.
1967-12-02 Två Tjörn-barn svårt skadade, bilist körde vänstertrafik. Olycka.
1967-12-05 Diversehandel i Ör slog igen efter hundra års verksamhet. Näringsliv. Bild.
1967-12-06 Stormen lamslog fisket bilfärjetrafiken inställdes. Väder.
1967-12-07 Evert Taubes dotter: Jag målar det jag tycker om. Konst. Bild.
1967-12-07 Våldsam explosion högtryckpanna slog igenom vägg. Olycka.
1967-12-07 65-årigt äktenskap, Anna Maria- och Axel Leander Pettersson. Bäckevik Stillingsön. .
1967-12-07 Ny polisbåt i Lysekil. Polis. Bild.
1967-12-08 Fyra fiskare från Smögen döda, låg drivande på gummiflotte vid fiskeplats. Olycka. .
1967-12-09 Hela Smögen i sorg alla båtar gick hem. Båtar. Olycka
1967-12-12 Fiskenät värda 50 000 ej våra säger ryssarna. Fisk. Bild.
1967-12-12 Nödutrustningen på fiskebåten Mälaren otillräcklig, tror danskarna. Båtar. Olycka.
1967-12-12 Ernst Staxäng har avlidit dog vid bilolycka på E6. Olycka. Bild.
1967-12-14 Livlig men lugn lussemorgon i Uddevalla. Seder o Bruk. Bild.
1967-12-14 Bilisternas ljuskultur dålig strålkastarfelen är för många. Fordon.
1967-12-16 Hörselkliniken lär eleverna att utnyttja alla sina resurser. Skola. Bild.
1967-12-16 Slog fel telefonnummer och fick höra radioprogram. Telefon.
1967-12-16 Kuröds industiområde utvecklas kraftigt. Arbetsmarknad.
1967-12-16 Uddevalla bör delas i två församlingar. Kyrka.
1967-12-18 Fyra skadade vid olycka med Uddevallas sista kommunala häst. Olycka. Bild.
1967-12-18 Gripande sorgeakt på Smögen när de fyra fiskare begravdes. Kyrka. Bild.
1967-12-18 Volvos fabrik i Bengtsfors har utökat sin arbetsstyrka. Arbetsmarknad. Bild.
1967-12-19 Två frontalkrockar i Bohuslän sju till lasarettet för skador. Olycka. Bild.
1967-12-19 Halkan nonchalerades av många bilförare. 122. Körde för fort. Polis.
1967-12-20 """Pub Fimmelstången"". En ungdomsförening söker lokal. Har hänvisats till Emaus. "
1967-12-20 Uddevallalärare slutar. 103 terminer i kartedern. Skola. Bild.
1967-12-20 Stora byggplaner på I17. Gammalt ridhus blir vårdhall.  Regemente.
1967-12-21 Starkölets nya försäljning diskuterat vid Henånmöte. Näringsliv. Bild.
1967-12-22 23-årig Trollhätteyngling togs för knarkförsäljning.  Polis.
1967-12-22 Fartbegränsning i tätorter höjs i mars till 50 km/tim. Polis.
1967-12-22 Anton Niklas Sundberg, uddevallasonen som blev ärkebiskop. Kyrka.
1967-12-23 Nya vattenverket i Mollösund har redan för liten kapacitet. Ledningar. Bild.
1967-12-24 Sjuåring vittne när hans mor misshandlades.  Polis.
1967-12-27 Guldbröllop firas av  Per Erik Gylfe och hans maka Ingrid Linnèa, Skepparvägen 3 Uddevalla. Familjenytt.
1967-12-27 Villabranden på Barkvägen, pyromandåd? Polis.
1967-12-28 Mordbrand på Barkvägen, ett 30-tal människor husvilla. Pyroman anhållen. Brand.
1967-12-28 Flickor anlade brand för att kunna rymma. Brand. Polis.
1967-12-29 Före detta brandmannen erkände mordbrand. Hoppade genom fönster när elden flammade upp. Samme man som anlade 23 bränder 1958 - 1959.
1967-12-30 Årets Guldman 22 årige Sten Pålsson. Idrott.
1967-12-30 Västsveriges genom tiderna dyraste elavbrott. Industri i Trollhättan lamslogs. Energi.
1967-12-30 Årets bilder. Så skiljs vi från ett år, och går mot nytt. Foto. Bild.  //