2017-01-31

Uddevalla Stadsmusikkår 1976

Den här bilden skall vara tagen vid Gustafsbergsstiftelsens 200-årsjubileum 1976. Dirigenten är ju Erik Johansson, men vilka är de andra?  //

2017-01-30

Synneröd

 Rätt svar var alltså Synneröd som låg på Fossumsområdet som kronan köpte in 1968. Revs 1983.

2017-01-29

Ytterligare en bildgåta

Huset på bilden revs 1983 av Försvarsmakten. Det låg alltså på regementets mark Men var??  //

2017-01-28

Javisst är det Råberget

Råberget benämns ibland även Råberg. Det var precis som Ramsedalen ett torp under Samneröds gård. Råberget fanns i vart fall 1734 då det nämns i mantalslängden. Råberget låg i Bäve socken på gränsen till Uddevalla. I närheten finns Råhagen där byggnaden fortfarande står kvar.

Under min tid på I 17 hyrde kollegan BOJ Karlsson Råberget. Det har även funnits senare hyresgäster.
Råberget och Råhagen  //

2017-01-27

En ny bildgåta

Det här torpet är nog inte helt lätt att identifiera men kanske någon av bloggens läsare ändå lyckas? Jag tror att det är rivet sedan länge men har inte varit på platsen på många år.  //

Uppdatering kvarteret Sundberg


2017-01-26

Trädfällning på Höjentorp


Lyssna på braket när den faller! Och nu har jag upptäckt en annan sak på filmen. Precis när trädet har börjat falla springer en ekorre ner för stammen och hoppar ner på marken. Titta noga på högra sidan av stammen!

Det har gått som en dans att fälla de flesta träden i Höjentorpsallén. Men den här 200-åriga almen var motsträvig när Gatu- och Parkavdelningen idag skulle fälla den. Den höll emot i flera timmar.
Man sågade och sågade och kilade och kilade och spände en vajer tvärs över ravinen nedanför. Vajern spändes men gick av första gången. Mera sågning och ny vajer samt att man hämtade en traktor med gafflar som tryckte på trädet. Och till slut föll den med ett brak ner i den djupa ravinen.  //

2017-01-24

Berättarafton på Bohusläns museum onsdag 25 januari

Då är det dags. Årets första berättarafton äger rum i morgon onsdag den 25 januari kl 18.30 på Bohusläns museum. Som vanligt tittar vi på Uddevallabilder och berättar minnen för varandra.

Alla är hjärtligt välkomna! Fri Entré!  //

2017-01-23

Javisst var det Ramsedalen

 Ramsedalen var alltså det rätta svaret på förra bildgåtan. Ramsedalen fanns som torp i vart fall 1665. 1881 kallades det husmansplats. Ramsedalen låg under gården Samneröd som kronan hade köpt in då regementet skulle placeras i Uddevalla 1913. Samneröds marker sträckte sig ända upp och förbi Bjursjöns nordspets. När regementet lades ner 1992 togs Samneröds marker över av Uddevalla kommun.

Den siste hyresgästen på Ramsedale var min kollega kapten Hans Stenvall med familj.
 Intill huset låg denna stora lada.
Och från andra hållet.  //

Johan Schreil död

Insänt av Leif Markusson, Karlskrona

Text Uddevalla Varvs- och industrihistoriska förening:

"Civilingenjören och direktören Per Johan Edvard Schreil, född 1916, och när detta skrivs (2015) ”still going strong”, blev näste man i VD-funktionen på Uddevallavarvet den 1 maj 1964.

Schreil hade bl.a. varit mariningenjör i flottan, anställd vid Kockums Mekaniska Verkstad, överingenjör och sedermera VD för Marinverkstäderna i Karlskrona, samt chef i Karlskronavarvet.

När Schreil kom till Uddevallavarvet var det dock efter en sejour på ett par år som vice VD i Fernströms Granitindustri i Karlshamn, där han även varit engagerad inom företagets shippingverksamhet.

Innan han tillträdde tjänsten på UV gick Schreil ”parallellt” med Tore Segerdahl något halvår.

Schreils tid som VD vid Uddevallavarvet blev den längsta, ca 11 år.

Efter varvstiden, mellan år 1975 och 1977, var Johan Schreil direktör i Statsföretag AB."

Leif Markusson skriver:

Så sent som den 30 oktober 2016 hade Johan en 100-årsmottagning på Frimurarlogen i Karlskrona med mycket stor tillströmning av gratulanter. In i det sista var Johan mycket klar i tanken och sina uttryck och han var en mycket god berättare. Han berättade mycket och gärna med glimten i ögat.

Johan Schreil var född den 30 oktober 1916 i Katarina församling, Stockholm, och avled den 13 januari 2017 i Karlskrona.  //

2017-01-21

Uddevalla lasarett

Begreppet Uddevalla sjukhus är relativt nytt i ett historiskt perspektiv. Vi som är äldre är ju vana vid att säga lasarettet eller rent av Länslasarettet, ja kanske till och med Centrallasarettet.

Bohuslandstinget bildades 1863, samma år som Uddevalla fick stadsfullmäktige. Bohuslandstingets största uppgift var förstås att svara för landstingsområdets sjukvård. Uddevalla lasarett blev därför landstingets första stora byggprojekt och lasarettet i sin grundform stod klart 1866. Därefter har det förstås hänt väldigt mycket.

Jag har sökt på ordet lasarett i Tidningsarkivet och fått nedanstående träfflista. Skulle jag ha sökt på ordet sjukhus skulle jag få mångdubbelt fler träff.

Datum Innehåll
1862-10-13 Berättelse över länslasarettet. Gåvor till museet. Sjukvård. Museum.
1864-09-13 Om länslasarettets usla skick i Uddevalla. Sjukvård.
1865-10-08 Nytt lasarett i Uddevalla skall byggas. Sjukvård.
1865-10-20 Om Centrallasarettets placering i Uddevalla. Sjukvård.
1865-10-31 Om centrallasarettets läge i Uddevalla. Sjukvård.
1865-11-14 Centrallasarettet i Uddevalla placeras i närheten av cellfängelset. Sjukvård.
1866-02-18 Nytt centrallasarett i Uddevalla. Sjukvård.
1886-02-20 Sysslomannen vid lasarettet Niklas Reinhold Sundelius död. 65 år.
1886-09-07 Dårhuset ovanför lasarettet börjar ta form. Byggnad. Sjukvård.
1887-05-24 Förre lasarettsläkaren R.W.O. Doktor Hugo Fabian Rönqvist död. 59 år.
1893-03-28 """Stina vid Grinden"" Ramneröd, afled knall och fall midt för lasarettet. Död."
1901-04-23 För lång och trogen tjänst vid länslasarettet i Uddevalla fick Zacharias Olsson med fru medaljer i guld. Utnämning.
1903-08-04 Stadspromenader, 33. Länslasarett, tändsticksfabriken, von Braun. Herrnhutarna.
1903-09-08 Stadspromenader, 36. Lasarettet. Sjukvård.
1905-09-14 Uddevalla lasaretts ombyggnad, invigdes år 1870. Invigning. Sjukvård.
1905-11-28 Lasarettets om- och tillbyggnad. Sjukvård.
1906-05-19 Pastorsadjunkten och lasarettspredikanten Pontus B. Bends död. 48 år.
1906-08-16 Vid grundgräfningen å lasarettet har man hittat ett anteiluvianskt fynd.
1908-01-30 55 år fyller lasarettsläkaren K. Sundelius.
1908-09-09 Det nya länslasarettet anses kunna öppna 1 april 1909. Sjukvård.
1908-09-15 Länslasarettet Byggmöte inredning utrustning. Sjukvård.
1909-01-13 Berättelsen om lasarettets om och tillbyggnad. Sjukvård.
1909-03-12 Lasarettet i Uddevalla, om och tillbyggnad . En historik. Sjukvård.
1909-04-24 Det nya länslasarettet i Uddevalla. Sjukvård. Bild.
1910-09-17 Länslasarettet. Frågan om dess uppdelande i en kirurgisk och en medicinsk. Sjukvård.
1911-01-09 Överläkare på Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1911-06-26 Hans Johansson död, hastigt på Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1912-06-07 Donation till Uddevalla lasarett från civilingenjör Max Albin Dahlgren. Gåva.
1912-06-10 Donatorn Max Albin Dahlgren, som skänkte 15000 till Uddevalla lasarett. Gåva. Bild.
1912-09-04 Länslasarettet i Uddevalla. Framställning till landstinget om läkarebostad m.m.
1912-11-20 Lasarettsläkarbostaden har på entreprenad överlämnats åt byggmästare Jöns Andersson. Byggnad.
1913-01-31 Länslasarettet i Uddevalla. Öfverintendentsämbetet vill ej ha sjukrum på vinden och finner ändringskostnaderna för låga. Sjukvård.
1913-09-24 Donation till länslasarettet i Uddevalla. Gåfva. Sjukvård.
1914-03-27 Nyvald landstingsman för Uddevalla, lasarettsläkaren d:r W:m Forsell. Politik. Bild.
1914-05-13 55 år fyller lasarettssysslomannen majoren F. A. Busck.
1916-08-02 Förre länslasarettssyssolmannen Bernhard Andersson död. 77½ år. Gravsatt på Norra kyrkogården.
1917-02-07 90 år fyller barnmorskan vid länslasarettet, fru Maria Borg.
1917-02-09 50 år fyller öfverläkaren vid länslasarettet i Uddevalla med d:r W. Forssell.
1917-02-13 50 år fyller överläkaren vid länslasarettet W. Forsell.
1919-12-19 Länslasarettet i Uddevalla. Sjukvård.
1921-02-09 Sjuksköterskeskola å Uddevalla lasarett. Skola.
1921-02-10 Sjuksköterskeskola på lasarettet. Sjukvård.
1922-09-07 Landstinget-anslag till Uddevalla lasarett. 6.000 kr till linoleummattor. Sjukvård.
1922-11-08 Komitén för utredning om tillbyggnad av länslasarettet i Uddevalla omedelbart igångsätta utredning.
1923-05-28 Uddevalla lasarett får anordna tvååriga utbildningar för sjuksköterskor. Utbildning.
1923-07-21 Lasarettet i Uddevalla tillbygges? Sjukvård.
1924-01-29 Arbeten på länslasarettet i Uddevalla. Inredande av  elevrum på lasarettets vindsvåning. Sjukvård.
1924-01-31 Lasarettets utvidgning. Upptagningsanstalten för sinnessjuka flyttas. Sjukvård.
1925-04-20 Bilolyckan vid Kuröd; 6-åriga Margit Brink har lämnat lasarettet. Sjukvård.
1926-08-04 Sjukvårdsutskottet begär 500 000 för utvidgning av Uddevalla lasarett.
1926-09-08 Landstinget anslår ½ milj. Till ny bygnad åt Uddevalla Lasarett.
1926-10-01 Åtta sjuksköterskor utexaminerade från skolan vid Uddevalla lasarett. Utbildning.
1927-02-09 60 år fyller lasarettsläkaren i Uddevalla, med d:r William Forssell. Familjenytt. Bild.
1927-04-06 Radio i sjuksalarna å lasarettet, som beräknas kosta omkring 1000 kronor.
1927-04-08 Radio på lasarettet förslog disp. Rob. Bley vid sammanträdet med direktionen för länslasarettet i Uddevalla. Radio. Sjukvård.
1927-05-31 Lasarettsutvidgningen tar flera år och kostar ca 1000 000 kr. Byggnad.
1927-06-01 Utbyggnaden av Uddevalla lasarett går till 1.1 milj. Arbetet beräknas ej slutfört förrän 1930. Sjukvård.
1927-07-19 Uddevalla lasarett får nu medicinsk avdelning. Sjukvård.
1927-09-05 Lasarettsbygget i Uddevalla får en skarp kritik. D:r Forsell om arkitekt Langes förslag. 1927-09-08 Utvidgningen utav Uddevallalasarettet har nu beslutats. Sjukvård.
1927-10-03 Uddevalla lasarett får sin radio inom den närmaste tiden. Radio. Sjukvård.
1927-10-07 60 patienter på lasarettet nu radiolyssnare. Radio. Sjukvård.
1928-05-24 Byggnadsverksamheten. Lasarettsbygget har påbörjats. Sjukvård.
1928-10-02 Nya sjuksköterskor utexaminerade från Uddevalla lasarett. Utbildning.
1928-10-04 Elektrisk ledning har nu påbörjats till Bleket. Man skall gräva från lasarettet upp till Karlsruhe.
1928-11-29 Ny syssloman utsedd för Uddevalla lasarett. Bland 90 sökande antogs herr Gösta E. Funck endast 25 år gammal.
1929-01-07 Lasarettsbygget är nu i det närmaste kommet under tak. Sjukvård. Bild.
1929-04-06 Medicinalstyrelsen har utnämnt underläkare N.H. Håkansson att vara förste underläkare vid Uddevalla lasarett.
1929-08-07 Gammalt och nytt om lasarettet i Uddevalla. Sjukvård.
1929-09-09 Lasarettet i Uddevalla är välskött. Generaldir. Hellström nöjd med det hela. Sjukvård.
1929-10-07 Lasarettsbygget i Uddevalla. Första etappen nalkas sin fullbordan. Sjukvård. Bild.
1930-02-14 Elektrikerna strejkar vid lasarettets nybygge.
1930-07-23 Uddevallalasarettet färdigt i höst efter om och tillbyggnaden. Sjukvård.
1930-09-26 Lasarettsbygget i Uddevalla färdigt strax efter nyår. Sjukvård.
1930-10-01 Tio nya sjuksköterskor utexaminerade vid Uddevallalasarettet. Bild.
1930-12-05 Ny telefonkiosk klar vid jultiden i närheten av lasarettet. Sjukvård.
1931-04-24 Byggnadsarbetena vid Uddevalla lasarett. Ökats med ett 70-tals platser. Sjukvård.
1931-04-24 Lasarettetsombyggnaden klar. Sjukvård.
1931-05-27 Särskild röntgenläkare vid Uddevalla lasarett? Förslag därom av förste provinsialläkaren. Sjukvård.
1931-07-29 Fjällvägen vid lasarettet breddas till 18 meter. Vägarbete.
1931-08-28 Uddevallalasarettets ombyggnad erfordrar ytterligare 127 000 kr. Sjukvård.
1931-09-02 Uddevallalasarettet i ny gestalt. Den omfattande om -och tillbyggnaden slutförd.
1931-09-08 Miljonanläggning. Uddevalla lasarett blir invigt på ett högtidligt sätt. Sjukvård. Bild.
1931-09-09 Centrallasarettet i Uddevalla invigt vid en anslående högtidlighet i närvaro av landstinget. Invigning. Sjukvård. Bild.
1931-09-09 Centrallasarettet i Uddevalla invigt. En anslående högtidlighet. Sjukvård. Bild.
1931-10-01 Sköterskeinvigning på lasaretter. Bild.
1931-12-03 Ögonklinik behövs för Bohuslän. Bör inrättas vid Uddevalla-lasarettet. Sjukvård.
1932-02-09 65 år fyller lasarettsläkaren W. Forsell vid länslasarettet i Uddevalla.
1932-02-09 65 år fyller lasarettsläkaren vid länslasarettets i Uddevalla kirurgiska avd. med. D:r  W. Forsell. Bild.
1932-07-20 Lasarettet i Uddevalla bör få ny röntgen. Sjukvård.
1932-09-09 Lasarettet invigt. Sjukvård.
1932-10-01 Sjuksköterskeinvigning vid länslasarettet. Efter 3-årig utbildning. Nio nya sjukskötersker i Uddevalla. Skola.
1932-11-19 Överläkaretjänsten på medicinska vid Uddevalla-lasarett. D:r F.O.L. Nord.
1933-04-28 Förre lasarettsläkaren W:m Forsell, död. 66 år.
1933-06-01 Ögonläkare bör förläggas till Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1933-10-02 Sjuksköterskeexamen vid länslasarettet i Uddevalla. Skola.
1934-04-20 Lasarettet får BB-avd. Sjukvård.
1934-06-15 BB- och ögonavdelning böra genast inrättas vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1934-06-16 Utvidgning av lasarettet. Byggnad.
1934-11-03 Landstinget köper mark av Uddevalla för lasarettsbehov. Fastighetsaffär.
1935-01-25 Uddevallalasarettet redan trångt efter utbyggnaden 1931. Sjukvård. Bild.
1935-02-02 Lasarettsbygget. Anbud infordras. Sjukvård.
1935-02-04 Statsbidrag till vårt lasaretts om -och tillbyggnad. Sjukvård.
1935-03-02 Klart för invigning av lasarettet, ögonklinik, barnbördshus- och bårhus. Sjukvård.
1935-05-01 Uddevallalasarettets nya utvidgning. Bild.
1935-07-17 Lasarettets personal är för fåtalig. Arbetstiden ej ordnad på föreskrivet sätt.
1935-07-18 Personalgrupper vid lasarettet ha 68 timmars arbetstid. Arbetsmarknad.
1935-07-30 Ökad personal vid Uddevalla länslasarett. För arbetstidens reducering. Arbetsmarknad.
1935-08-02 Byggnadsarbeten på lasarettet. Omändringar och tillbyggnader. Byggnad. Bild.
1935-08-02 Byggnadsarbetena på lasarettet. Jordfästningskapellet i det närmaste färdigt. Sjukvård.
1935-09-05 Landstinget avslog förslaget om ökning av lasarettspersonal. Arbetsmarknad.
1935-10-02 Byggnaden av B.B. vid Uddevalla lasarettet har passerat taklagsstadiet. Sjukvård.
1935-10-31 Arbetstiden vid Lasarettet i Uddevalla. Kräver 48 timmars arbetsvecka.
1935-11-29 Många nya moderniteter har införts på lasarettet i Uddevalla. Sjukvård.
1936-01-17 Nya lasarettet och gravkapellet klart på utsidan, invändiga arbeten återstår. Sjukvård.
1936-01-31 Nybyggena vid lasarettet i Uddevalla snart färdiga. Moderna och bekväma BB- och ögonavdelningar. Sjukvård. Bild.
1936-06-17 Arbetena vid lasarettet snart klart. Sjukvård.
1936-08-05 Lasarettets B.B. inför premiär. Barnbörds- och ögonavdelning öppnas 1 sept.
1936-08-28 Lasarettets BB inviges 8 sept. Högtidlighet å nybygget och middag å Gustafsberg.
1936-08-29 BB och ögonkliniken på lasarettet i Uddevalla inviges den 8 september. Sjukvård.
1936-09-02 Invigningen av lasarettet inställes. Hänsyn till barnförlamningen. Sjukvård.
1936-09-07 Uddevallalasarettet är trångbott. Tillbyggnad planeras. Sjukvård.
1936-09-09 Epidemivården och Uddevalla lasarett  inför landstinget. Sjukvård.
1936-09-10 Krav på större personal vid lasarettet. Arbetsmarknad.
1936-09-10 Uddevalla -lasaretts nyaste funkistillskott klart att taga i bruk. Sjukvård. Bild.
1936-09-10 Landstinget prutade på underhållskostnaderna vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1936-09-10 Nybygget vid länslasarettet i Uddevalla är funkisbetonat. Byggnad. Sjukvård.
1936-10-01 Nio sjuksystrar uteximinerades under gårdagen vid lasarettet. Skolans verksamhet är därmed definitivt slut. Skola.
1936-10-01 Länslasarettets i Uddevalla gravkapell har nu invigts. Kyrka. Sjukvård.
1936-10-01 Högtidlig sjuksköterskeinvigning vid länslasarettet i Uddevalla. Sjukvård.
1936-11-23 Apoteksexpedition på lasarettet. Förväxling av medicin förebyggd så långt det går.
1937-01-23 Syssloman Gösta Funk lämnar sin tjänst vid länslasarettet för ny tjänst i Västerås.
1937-02-16 Utvidgning av lasarettet i Uddevalla är ett trängande behov. Sjukvård. Bild.
1937-02-16 Planer på utvidgning i lasarettet. Mottagnings- och operationsavd. Sjukvård.
1937-03-23 Ny syssloman vid lasarettet i Uddevalla. Kapten Kurt Simmingssköld utsedd.
1937-04-01 Nytt val av syssloman vid lasarettet. Den först utsedde återtog sin ansökan. Sjukvård.
1937-07-16 Uddevalla lasarett för litet. Medicinalrådet Edén anser tillbyggnad ofrånkomlig.
1937-08-03 Lasarettet får större poliklinik. Utvidgning och ombyggnad. Sjukvård.
1937-09-04 Gamla stugan vid lasarettet i Uddevalla skall rivas. Rivning.
1937-09-08 Två landsting möttes i går i Uddevalla. Centrallasarettet och verkstadsskolorna inspekterades. Politik. Bild.
1937-09-08 Landstingsträff i Uddevalla igår. Bohuslän och Älvsborgs landsting på rundtur i yrkeskolor och lasarett. Bild.
1937-09-17 Bil i diket vid Torsberg, tre skadade. Två uddevallabor till lasarettet. Olycka.
1937-09-25 Lasarettet får särskild barnavdelning. Statsbidrag tillstyrkes för 41 vårdplatser.
1937-10-12 Pediatrisk avdelning (för barn) med 42 platser vid Uddevalla lasarett förordas.
1938-01-08 Otillräckligt brandskydd på länslasarettet. Brand.
1938-02-03 Blodgivarekår vid Uddevalla lasarett. Frivillig organisation bygges upp. Sjukvård.
1938-03-16 Den nya tillbyggnaden vid lasarettet i Uddevalla har avsynats och godkänts. Sjukvård.
1938-03-17 Lasarettets tillbyggnad snart klar. Kirurgiska avdelningen får ökade lokaler. Sjukvård.
1938-04-14 Ny utvidgning av lasarettsområdet i Uddevalla. Byggnad.
1938-04-16 Nya personalbostäder vid Uddevalla lasarett. Bostad.
1938-04-22 131 trafiksolycksoffer infördes 1937 till centrallasarettet. Sjukvård.
1938-05-03 Uddevallalasarettet utvidgas. Kommitté underhandlar med staden om markförvärv.
1938-05-17 Landstinget utvidgar lasarettet. Majblommehemmet inköpes. Sjukvård.
1938-07-16 Uddevalla - lasarettet kräver en halvmiljon i anslag för nästa år. Sjukvård. Bild.
1939-04-08 Lasarettet måste åter utbyggas. Uddevallalasarettets överbeläggning svår. Sjukvård.
1939-04-19 Centrallasarettet i Uddevalla fyller icke de krav som med allt fog kunna ställas.
1939-04-20 Överbeläggning på lasarettet i Uddevalla. Utvidgning måste göras. Sjukvård.
1939-04-20 Lasarettets utvidgning trängande. Nybyggnad behövlig redan 1940. Sjukvård.
1939-04-26 117 skadade i trafiken på ett år. Ur Uddevalla-lasarettets fjolårsredogörelse. Sjukvård.
1939-07-12 Omfattande nyanläggningar vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1939-07-13 Underläkarebostäderna under uppförande vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1939-07-28 Uddevalla lasarett får nybyggnader för närmare 1 milj kr. Pengar. Sjukvård.
1939-07-29 Landstinget har upprättat förslag till nödiga ny- och tillbyggnader vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1939-09-01 Underläkarbostäderna snart klara vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1939-09-05 Uddevallalasarettet utvidgas för 940.200. Sjukvård.
1940-02-14 75 år fyller förre maskinisten vid Uddevalla lasarett Gustaf Elfvin, Hunnebodalen, Uddevalla.
1940-02-24 Duktiga sköterskor på Uddevalla lasarett stöper 2.700 ljus som skall sändas till Finland. Social.
1940-03-19 Tecknad bild på nya sköterskebostaden vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1941-05-07 50 år den 8 mars fyller Louis Andersson överläkare vid länslasarettet. Bild.
1942-01-28 Sjuksköterskebostäder bygges i Uddevalla för en halv miljon bakom lasarettet.
1942-07-30 Byggnadsfrågorna äro trängande vid flera länslasarett. Sköterskehemmet i Uddevalla går på 479 000 kronor.
1944-05-09 10 tvillingpar föddes i fjol på lasarettet i Uddevalla. 6.274 intogs på hela sjukhuset 1943. Sjukvård.
1945-08-31 Arkitekttävlan om utbyggnad av Uddevalla lasarett. Sjukvård. Byggnad.
1945-09-04 Uddevalla lasarett ska byggas till. Sjukvård. Byggnad.
1945-12-05 91 sjukskrivna backamotyskar på Uddevalla lasarett avhämtade med lasarettståg.
1946-04-18 Till- eller ombyggnad av Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1947-01-03 Telefonväxeln vid lasarettet öppen hela dygnet från 1 januari 1947.
1947-03-21 Även lasarettet blev utan vatten. Ledningar.
1948-04-24 Sveriges högsta sjukhusbyggnad lasarettet i Uddevalla. Sjukvård.
1948-04-28 Nya lasarettet i modell. Sjukvård. Bild.
1948-08-23 En bild på nya lasarettet som kostnadsberäknats för 22.343.000 kr.
1949-11-05 50 år fyller lasarettsöverläkaren med. Dr Gösta Brändstedt.
1950-08-11 Kortare sjuktid blir dyrare vård på Uddevalla lasarettet. Sjukvård.
1950-11-22 En flicka i lärvoverket's klass 4:4 skulle stänga ett fönster, råkade köra handen genom glasrutan uppsökte lasarettet.
1951-04-13 Husmodern sökte pressa sköterskorna till tystnad vid Uddevalla-lasarettet. Sjukvård.
1951-04-16 Arbetsdag på 11½ tim , vid Uddevalla lasarett. Arbetsmarknad. Bild.
1951-10-09 "De första förberedelserna för stor-lasarettet har i dagarna påbörjats ""Skyskrapesjukhuset"". Byggnad."
1952-02-21 Uddevalla lasarett kommer att få byggnadstillstånd. Sjukvård.
1952-10-29 För 150 år sedan (1802), fick Uddevalla sitt första länslasarett med 12 sängar.
1952-11-10 Första etappen av lasarettets-bygget. Byggnad.
1952-12-04 Kiruriska avdelningen på Uddevalla lasarett är en av de största i Sverige. Sjukvård.
1953-03-06 Bild på spräng- och byggnadsarbete på lasarettet. Sjukvård.
1954-10-23 Lasarettets nya skorsten. Sjukvård.
1955-03-09 Block B vid Uddevalla lasarett klart att ta i bruk 1 september. Sjukvård.
1955-07-30 Uddevallalasarettet får centralkök för 1.9 miljoner. Sjukvård. Pengar.
1955-08-23 Uddevalla lasaretts stora nybygge klart. Sjukvård. Bild.
1955-08-26 Specialkliniker för kvinnor och barn i Uddevalla lasarettets nya B-block. Sjukvård.
1955-09-15 Uddevalla lasarett får barnläkare Docent Kurt Holmdahl. Sjukvård. Bild.
1955-10-21 Landets förnämsta barnavdelning finns nu vid Uddevalla lasarett. Sjukvård. Bild.
1955-10-25 Uddevalla lasaretts gravkapell ger plats för nytt centralkök. Sjukvård. Bild.
1956-01-20 Lasarettets gravkapell försvinner inom kort. Sjukvård. Kyrka.
1956-01-24 """Skyskrapslasarettet"" för påbörjas i höst. Byggnad. Sjukhus."
1956-05-14 Uddevalla lasarettsöverläkare Dr Louis Andersson vid kirurgiska avdelningen sista rond. Sjukvård. Bild.
1956-12-19 Överläkarbostaden vid lasarettet föreslås till rivning och skall ersättas med två nya byggnader.
1957-03-15 Lasarettsavdelningstängd. Stor brist på sjuksköterskor. Sjukvård.
1957-08-31 Uddevallalasarettets röntgen måste ransonera patienterna på grund av sköterskebristen.
1957-09-07 Lasarettets utbyggnad i Uddevalla får förtur. Sjukvård.
1957-10-15 Besöksförbud införes vid Uddevalla lasarett. Influensaepidemin fortsätter. Sjukdom.
1958-01-03 Lasarettsbygge för 2 miljoner i Uddevalla. Den stora köksbyggnaden snart färdig.
1958-05-12 50 år fyller lasarettsläkaren Valter Haglund.
1958-09-27 Lasarettet i Uddevalla förfogar helt utbyggt över 800 vårdplatser. Byggnad. Sjukvård.
1958-11-12 Preludier till lasarettsbygget. Sjukvård.
1958-12-09 Lasarettetsbygget ändrar stadsbilden. Byggnad. Bild.
1959-02-11 670 vårdplatser och lika många anställda när lasarettet i Uddevalla blivit utbyggt. Byggnad. Sjukvård.
1959-09-17 Lasarettet byggs. Sjukvård.
1959-09-22 Uddevallas centrallasaretts huvudbyggnad rivs för ny. Rivning. Bild.
1959-10-07 Lasarettet fick ny infektionsklinik. Sjukvård.
1959-10-15 Lasarettet byggs. Sjukvård. Byggnad.
1960-01-15 Lasarettsbyggnaden i Uddevalla växer en våning i månaden. Sjukvård.
1960-03-25 Uddevallalasarettet skjuter i höjden. Byggnad. Sjukvård. Bild.
1960-04-02 Doktor Wassén till Uddevalla lasarett. Sjukvård. Bild.
1960-07-08 Högsta våningen färdig på uddevallalasarettet. Sjukvård. Byggnad. Bild.
1960-07-11 Våldsam krock vid Rotviksbro. Tre personer till lasarettet. Olycka. Bild.
1961-03-17 Uddevalla lasarett i bruk 1963. Byggnad. Sjukvård. Bild.
1961-05-27 Kurt Dejmo utsmyckar lasarettet för 40 000 kr. Konst. Sjukvård.
1961-08-03 Hissar strejkar på lasarettet. Läkare instängd i 2 timmar. Sjukvård. Bild.
1961-09-18 Uddevalla lasarettet står klart för inflyttning i januari 1963. Sjukvård. Bild.
1962-05-07 Uddevallalasarettets nya block klart 1963. Sjukvård. Bild.
1962-08-22 Springbrunnar i nya lasarettsparken i Uddevalla. Byggnad. Bild.
1962-11-24 Uddevalla lasarett fortsätter växa, nya delen inflyttningsklar våren 1963. Sjukvård.
1963-02-16 Gamla lasarettet i Uddevalla skall vara utrymt 1 maj. Sjukvård.
1963-03-26 Boråsföretag bygger nya lasarettsetappen. Byggnad. Sjukvård.
1963-06-06 Rivningen av Uddevalla gamla lasarett har påbörjats. Sjukvård. Bild.
1963-06-19 Uddevallas nya lasarett kostar 50 miljoner, har 640 anställda och 621 vårdplatser.
1963-09-10 Fotogenlamporna det värsta på Uddevalla lasarett före 1906. Sjukvård. Bild.
1963-12-24 100-årigt uddevallalasarett har nu tjänat ut och rivits, berättelse av Sven Rydstrand.
1964-08-25 Lasarettet i Uddevalla behöver 22 sjuksköterskor. Arbetsmarknad. Sjukvård.
1964-11-04 65 år fyller lasarettsöverläkaren Gösta Brändstedt.
1964-11-30 Barndaghem på Uddevalla lasarett mildrar sköterskebristen. Sjukvård. Bild.
1965-11-16 Lasarettsläkarna till kungs: Genomtrafiksled blir störande. Trafik. Bild.
1966-05-11 Kanonvagn välte på I17. Tre man till lasarettet. Regemente. Olycka.
1967-03-16 Frontalkrock på Dalaberg. Tre fördes till lasarettet. Olycka. Bild.
1967-09-23 Lång väntetid på lasarett kan öka självmordsrisken. Sjukvård.
1967-09-29 Uddevalla lasarett i personalläget är bättre men marginalerna små. Arbetsmarknad.
1967-12-19 Två frontalkrockar i Bohuslän sju till lasarettet för skador. Olycka. Bild.
1968-01-02 Årets förstfödda på Uddevalla lasarett var en flicka, dotter till Marjo- och Göran Ekelöf, Smögen. Bild.
1968-02-23 Uddevallakvinna bestal gamla på Uddevalla lasarett. Polis. Sjukvård.
1968-06-04 Nytt takras i Uddevalla kyrka 80-åriga damer till lasarettet. Olycka.
1968-07-18 En ny typ av plastade patientkort införe vid Uddevalla lasarett.
1968-08-13 Mödrahem i Uddevalla blir annex till Lasarettet. Sjukvård
1968-12-04 Fjällvägen största bullerkällan av trafikleder förbi lasarettet. Trafik.
1968-12-28 Lasarettsområdet får ny barnstuga 1969. Byggnad.
1969-01-04 Röntgenflickor i nylon. Lasarettets new look en kostymliknande nylondress, helt i vitt.
1969-01-21 "Besöksförbud på Lasarettet. Influensan ""Hongkong"" akut risk för sjuka. Sjukvård"
1969-03-05 Förstföderskor skall utbildas. Landstingets gamla mödrahem vid Äsperöd blir annex till BB vid U-a lasarett.
1969-04-03 Oturen förföljer Håkan Andersson. Nu ligger han på Uddevalla lasarett igen efter nytt benbrott. Idrott. Bild.
1969-09-27 Uddevallas sjuksköterskeelever fick se fint fältlasarett i arbete. Sjukvård.
1970-06-26 Läkarbristen kännbar på Uddevalla lasarett,särskilt på gynokologen säger Valter Haglund. Sjukvård.
1970-08-07 Uddevalla lasarett växer, 60 nya tjänster behövs. Sjukvård.
1970-09-15 Ny byggnad i fyra våningar för Uddevalla lasarett ny akutintag och intensivvård. Nytt KK.
1970-10-21 "Uddevalla lasarett slår larm  "" Vi måste ha fler blodgivare"". Bild."
1970-10-30 Patientbiblioteket ger värdefull service på Uddevalla lasarett. Böcker. Bild
1970-11-19 "Uddevallabarn på lasarettet avdelning 17 med överläkare Kurt Holmdahl ""adopterat"" M/s Antilope. Sjukvård."
1970-12-24 Lasarett för trestad föreslås vid Sigelhult. Sjukvård.
1971-01-02 Tvåårig uddevallaflicka kvävd under leksaksskåp på lasarettet. Olycka.
1971-01-29 Bristen på personal ger långa sjukköer vid Uddevalla lasarett. Orsak är sjukronorsreformen. Sjukvård.
1971-02-01 Bättre hjärtinfarktvård ger minskad dödlighet. Uddevalla lasarett föregångare i landet med särskild avdelning. Sjukvård.
1971-02-02 Vid centrallasarettet i Uddevalla arbetar Landstingets förste och ende sjukhusfotograf Kjell Törnqvist. Sjukvård.
1971-02-09 Om- och tillbyggnaden av Uddevalla lasarett kan inte påbörjas i år. Socialstyrelsen har inte beviljat kvot. Sjukvård.
1971-02-12 Den utlösta lockouten är oroande För Uddevalla lasarett. Administrativa ledare stannade hemma. Sjukvård. Strejk.
1971-03-31 Utbyggnader av Uddevalla lasarettet försenas. Sjukvård.
1971-09-15 Minskat antal klinikbesökare och intagna på Uddevalla Lasarett. Sjukvård.
1971-11-09 Landstinget skall uppvakta: Krav på tidigare byggstart vid lasarettet i Uddevalla.
1972-01-18 Tvååring kvävdes i skåp på lasarett. Föräldrar kräver skadestånd. Olycka.
1972-02-15 Humanitärt bidrag betalas ut för dödsolyckan på Uddevalla lasaretts barnavdelning.
1972-06-22 Nytt vägsystem i Uddevalla. Fjällvägen och Lasarettinfarten. Vägarbeten. Bild.
1972-10-05 Putte Wickman- och Leif Asp spelade för långtidssjuka på Uddevalla Lasarett.
1972-11-13 Docenterna Claes-Göran Bäckström- och Raoul Malmcrona, står bakom batterihjärtat (pacemaker) på U-a lasarett.
1973-04-26 Bild på Uddevalla lasaretts-tillbyggnaden som det skall se ut våren 1976. Sjukvård.
1973-05-18 Kris på centraltvätteriet Uddevalla lasarett, 30:o tal vikarier saknas. Bild.
1973-08-02 Uddevalla lasarett har fått helikopterlandningsplatta. Sjukvård.
1973-11-10 18 månaders väntetid till ögonkliniken på Uddevalla lasarett. Sjukvård. Bild.
1974-04-10 Ökat antal batterihjärtan (pacemakers) opereras in på Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1974-07-17 "Klart för tillbyggnad av Uddevalla lasarett. 20 miljoner kronor ger nytt vård-block. ""Gamla Ögat"" rivs under hösten. Sjukvård. Bild."
1974-09-20 "Gamla lasarettet försvinner nu helt. Gamla ""ögat"" rivs och ersätts med nytt huskomplex. Sjukvård. Rivning."
1974-10-11 Lasarettsköket renoveras, arbetsmiljön blir bättre. Sjukvård. Bild.
1974-11-05 "Sista delen av gamla lasarettet har nu rivits. Det har inrymt ""dårhus"", BB-avd. och ögonavd. Sjukvård. Bild."
1975-02-26 Två äldre beskjutna på lasarettets parkering i Uddevalla. Polis. Sjukvård.
1975-06-18 Förstemaskinist Thord Eriksson vid lasarettets centraltvätt  fick belöning för idé som gav bättre miljö.
1976-01-15 Följd av sköterskebristen. Uddevalla lasarett tvingas stänga en avdelning. Sjukvård. Arbetsmarknad.
1976-01-24 Utbyggnad för nära 20 miljoner. Uddevalla lasarett får landets modernaste intensivvård. Sjukvård. Bild.
1976-01-30 Lasarettet stänger två avdelningar. Politik. Sjukvård.
1976-03-20 Personbil nära att bli mosad av en långtradare på Strömstadsvägen. Hel familj till lasarettet. Olycka. Bild.
1976-04-26 Kollision utanför lasarettet. Bilar kastades tjugo meter. Olycka. Bild.
1978-03-08 Uddevallas lasaretts nya centraloperation.
1978-04-01 Utställning av Karlbergsplanen- och nytt bygglov för lasarettet. Byggnad. Bostad.
1978-11-09 Södertullsgatan och lasarettet. Sjukvård. Bild.
1980-01-29 Uddevalla lasarett får knapptelefoner. Sjukvård.
1980-05-21 "Centerpolitiker ryter till: ""Nu måste det bli slut på P-eländet vid Uddevalla lasarett"". Parkering. Bild."
1980-05-31 "Sjukhusdirektör Per Bohmans avskedsord till uddevallaborna: ""Var stolta över ert fina lasarett"". Sjukvård. Bild."
1981-01-20 Landstinget måste lösa P-oredan vid Uddevalla lasarett. Parkering. Bild.
1981-02-12 Uddevalla lasarett dåligt skyddat om det blir krig. Sjukvård. Bild.
1981-02-16 Statens krav på sparande drabbar Uddevalla lasarett. Fyra avdelningar måste läggas ned. Nedläggning. Sjukvård. Bild.
1981-02-27 Uddevalla lasaretts nya förlossningsavdelning. Nu är den klar!  Sjukvård. Bild.
1981-10-14 Lasarettet har fått ett nytt apotek vid huvudentrén. Läkemedel. Bild.
1981-11-18 Från kurhus till lasarett del 1. Av Linnea Myrström. Sjukvård. Bild.
1981-11-19 Från kurhus till lasarett del 2. Av Linnea Myrström. Sjukvård. Bild.
1982-01-26 Lasarettets nya akutintag kostar 22 miljoner. Öppnar 1 februari. Sjukvård. Bild.
1982-03-05 Lösning på P-eländet, 120 platser byggs vid lasarettet. Fordon. Parkering. Bild.
1982-05-26 65-135 platser skall bort vid Uddevalla lasarett. Så skall sjukvården spara sju miljoner.
1982-07-23 Hård kritik mot Uddevalla lasarett för överbeläggningar. Sjukvård. Bild.
1982-09-10 Kraftiga protester mot planerna på att skära ned vårdplatser på Uddevalla lasarett.
1982-10-23 Elsie Tyreman ny chef för långvårdskliniken vid Uddevalla lasarett. Utnämning. Bild.
1985-01-15 Uddevallavarvets öde påfrestande: psyk-kliniken på uddevallalasarett har patientkö.
1985-10-22 Lasarettet i Uddevalla höjer statusen på helikopterlandningsplatsen. Ska heta helikopterflygplats.
1986-03-20 Bild och artikel om Lelångenporten och området däromkring. Bilden tagen från lasarettet. Sjukvård.
1986-10-08 Lasarettsprofilen Åke Norenberg gick i pension. Avgår.
1986-10-14 "Föreläsning på Uddevalla lasarett, brännvin fick finansiera Uddevallas första ""kurhus"". Sjukvård."
1992-02-21 Verna Rydén försvarar miljonmissen, Uddevalla lasarett utbyggnadsprojekt. Sjukvård.
1999-04-15 16 nattsköterskor på Uddevalla lasarett sade upp sig. Arbetsmarknad. Sjukvård.
1999-09-25 Ny Rehab-avdelning invigd, på Uddevalla lasarett.
2001-01-29 Nu är den 70 m höga lasaretts-skorstenen fälld. Rivning.
2001-03-08 Rehabavdelning på Uddevalla lasarett stängs från påsk till augusti. Sjukvård.
2001-05-04 Så skrev B-n 1976-05-04; En uddevallabo rymde från polisbevakning i samband med ett besök på Uddevalla lasarett.
2001-05-17 Välbesökt på lasarettsgården när sjukvården hade sin stora beredskap av olyckor- och katastrofer.
2001-06-14 Uddevalla lasarett har fått sitt akutintag inbyggt och ombonat. Bild.
2001-07-24 Så skrev B-n 1976-07-24; Personalen orkar inte mycket längre säger dr Hans Bohlin på intensivvårdsavdelningen vid U-a lasarett.
2002-01-03 Kaos på Uddevalla lasarett, sjuka uddevallabor får åka till Strömstad.
2003-03-21 """Stoppa medicinreklamen"" säger läkare Ole Borch på Uddevalla lasarett. Läkemedel. Bild."
1986-03-13 Bild tagen från Spelmansberget mot gamla lasarettsområdet. Sjukvård.  //

2017-01-20

Nu tas almsjuka träd ner vid Höjentorp

Från Uddevalla kommun

På måndag 23 januari startar arbetet med att ta ned de sjuka och döda träden i allén vid Höjentorp nedanför Emaus lantgård. Träden utgör risk för personskada. Arbetet kommer att innebära att trafiken påverkas.

Allén som ska tas ned finns på båda sidor om Kapellevägen nedanför Emaus lantgård i riktning ned mot Gustafsberg. Trafiken på denna vägsträcka kommer att regleras med vakter på plats. Arbetet kommer att ske dagtid mellan klockan 07.00-16.00. Parkeringen vid Emaus lantgård kommer inte att påverkas av trädfällningen.

Sammanlagt är det 58 träd som ska tas ned och fällningsarbetet beräknas pågå under tre veckor, fram till och med 10 februari.

- Träden har höga naturvärden, men de är drabbade av almsjukan och andra sjukdomar. Eftersom träden är döda eller döende utgör de en risk för människor, djur eller byggnader när grenar eller hela träd kan ramla ned. Det är därför vi tyvärr tvingas fälla dem, säger Sofia Ström, kommunekolog.

Uddevalla kommun har sökt och fått tillstånd av länsstyrelsen för att ta ned allén, som är biotopskyddad. Kravet för att få avverka är att återplantering av träd i allén ska genomföras och att de fällda träden lämnas kvar på platsen för att gynna den biologiska mångfalden. Fem av de äldre träden är friska och kommer att få stå kvar.

- Vi planerar att återplantera inhemska ädellövträd inom två år. Då blandar vi exempelvis ek, lönn och lind, så att den nya allén inte blir lika sårbar. Vi kommer också att lämna kvar de avverkade trädens stammar och ris i så kallade faunadepåer. De har stor biologisk nytta och många insekter, fåglar och igelkottar trivs där, säger Sofia Ström.

Drygt hälften av allén på södra sidan av Kapellevägen står på Gustafsbergsstiftelsens mark och stiftelsen har samtyckt till att träden tas ned. //

2017-01-19

Kast med skarp handgranat på I 17

 
De flesta som har gjort värnplikten har någon gång fått kasta en skarp handgranat. Det ägde rum på en handgranatsbana som den här på bilden. På I 17 fanns det två sådana. Den ena vid I 17 Berg strax nordväst om Bjursjöns nordspets och den andra på Bulid. Från början var det tillåtet att öva kast med skarp handgranat från vart och ett av kastbåsen på bilden, Men snart skärptes säkerhetsbestämmelserna så att man bara fick använda det mittersta kastbåset. Övningsledaren hade nog med att hålla koll på en soldat i taget.

Jag har lett åtskilliga sådana kastövningar och många gånger med nervösa soldater i kastbåset tillsammans med mig. Som befäl skulle man befinna sig i samma kastbås som soldaten för att kunna ingripa om något hände. Det som kunde hända var att soldaten tappade handgranaten i båset där vi stod och då hade man tre sekunder på sig att hinna ut ur båset och ta skydd i nästa bås. Det hände mig en gång, men gick alltså bra. Annars hade jag inte suttit här och bloggat.
I början av min karriär var det skafthandgranater som gällde. Här skulle man skruva av ett lock längst ut i skaftet och pilla ut en porslinsring som var fäst i änden av en ståltråd. Sedan drog man kraftigt i porslinsringen och kastade iväg handgranaten. Det hände mer än en gång att soldaten kastade porslinsringen och stod kvar med handgranaten i näven. Om jag minns rätt hade man 4,5 sekunder på sig innan det small.

Skafthandgranaterna var riktigt otäcka och det var skönt när de försvann ur organisationen.
Sedan kom ägghandgranaterna. När man fattat tag i granaten som bilden visar kunde man dra ur transportsäkringen och så länge man höll kvar den i handen hände ingenting. Men så fort man kastade iväg den eller möjligen tappade den for den fjäderbelastade säkringsbygeln, som skymtar innanför fingrarna på bilden, iväg och då small det om 3 sekunder. Lite säkrare än skafthandgranaten men ändå otäck.
Framme på kastplatsen fick bara övningsledaren och den soldat som skulle kasta granaten befinna sig. Övriga skulle befinna sig innanför öppningen på detta splitterskydd.
En episod som etsat sig fast i minnet skall jag berätta om nu. Det kunde ha slutat riktigt illa.

Om man fick en blindgångare, dvs den skarpa handgranaten som man kastat exploderade inte, så skulle man bete sig på ett visst sätt. Man skulle låta granaten ligga kvar där ute i sanden på kastbanan medan man skar till en bit krutstubin och apterade en sprängpatron på den. Sprängpatronen bakade man in i en bit sprängdeg. Sedan gick man fram och letade upp handgranaten och utan att rubba den ur sitt läge placerade man sprängladdningen intill granaten och tände sedan på stubinen.

Det var min överordnade chef, kapten S och jag som befann oss i kastbåsen medan vi skickat in soldaterna i splitterskyddet. Kaptenen skar till en bit krutstubin i mitt tycke alldeles för kort, kanske 1,5 decimeter. Krutstubinen brinner med en hastighet av 0,5 meter/minut så minst en halvmeter borde han ha tagit. Och för att kunna få fyr på krutstubinen var det viktigt att man skar änden på den snett så man fick en stor yta med krut att antända.

I det här fallet gjorde kapteten alltså i ordning laddningen och gick fram till granaten. Placerade laddningen intill granaten och tände på krutstubinen. Men det hände inget beroende på att krutstubinen antagligen var slarvigt tillskuren. Majoren tog då upp laddningen och började gå tillbaka mot kastbåsen. Sedan han gått bara ett par steg upptäckte jag att det rök från krutstubinen han höll i handen.

Jag vrålade: - Släng laddningen krutstubinen brínner!!!

Det gjorde han inte utan började istället springa tillbaka mot handgranaten medan jag hukade mig ner bakom muren i kastbåset. Och naturligtvis hittade han inte handgranaten direkt utan yrade omkring för att hitta den. Jag tänkte att nu smäller det!

Antagligen tog detta bara några sekunder men det kändes som en hel evighet innan han hittade granaten och släppte sprängladdningen och jag skrek hela tiden att han skulle slänga den ifrån sig.

Han sprang sedan några meter och slängde sig sedan omkull raklång med fötterna i riktning mot handgranaten för att visa så liten kroppsyta som möjligt från den kommande explosionen.

Det small medan han var i luften och han träffades inte av ett endaste litet splitter.

Detta kunde således ha gått riktigt illa men eftersom det inte gjorde det så reste han sig upp och borstade av uniformen och så var det om om ingenting hänt. Övningen fortsatte.  

Undrar om han själv minns detta??  //

2017-01-18

Gustafsberg 1869

Intressant att se en så här gammal bild över Gustafsberg. Någon har skrivit 1869 på bilden så vi får väl tro att det stämmer. 1854 års skolhus ligger mitt i bilden och det brann ner 1894 så där har vi i vart fall tidsspannet.

Annars är det en hel del som är sig likt fortfarande idag. Gustafsbergsladan är på denna bilden mycket mindre än dagens lada. Längst till höger ligger där det ryker ur skorstenen ser vi Gustafsbergsvarvets smedja. Den byggnaden är idag ett åretrunthus och kallas Sjöstjärnan. Andra byggnader som kan identifieras är från höger: Tvåan, Bikupan, Snäckan, Slottet, Varmbadhuset, Sjöstugan (Fattigbadhuset), Villa Carolina, Skomakarebostaden, Logen och Skolhuset. Den höga byggnaden till vänster om Skolhuset är troligen Kamrerarebyggnaden. Och så ladan då.
Som jämförelse kan vi titta på den här nytagna bilden som är tagen av Gustafsbergsstiftelsens duktige fotograf Harri Kantola.  Klicka på bilderna så blir de större.  //

2017-01-17

Ebba Forsberg och ÅNGMASKINEN till Folkets hus 26 januari

Ni hörde henne på idrottsgalan igår kväll. Ebba Forsberg med den fantastiska rösten!
Nästa torsdag sjunger hon I Uddevalla Folkets Hus. Fantastiska ÅNGMASKINEN är åter i Vardagsrummet, och denna gång med Ebba som gästartist.


Torsdag 26 januari kl. 18.00
Galet roligt! Skaffa din biljett.
Biljetter bokas på telefon 0761 25 13 52 eller via hemsidan.

http://folketshusuddevalla.se/  //

2017-01-16

Kungstorget avjulat

I dag monterades den stora julgranen på Kungstorget ner för den här gången och därmed är julen definitivt över. I år har granen klarat sig bättre i alla vinterstormar än förra året då toppen kröktes.  //

2017-01-15

Travträning - men var?

Den här bilden finns i Uddevalla hembygdsföreningsarkiv. Men vi har inte kunnat räkna ut när, var och hur den är tagen? Du kanske vet?  //

2017-01-14

Uddevallas Frivilliga Resursgrupp

foto: Vambola Kalaste
 

Huvuddelen av Uddevallas Frivilliga Resursgrupp, FRG, samlad för utrustning av västar och redskap. FRG har utbildats av Civilförsvaret för att ingå i den samlade kommunala räddningsresursen, som tar över ansvaret. FRG kan ges olika uppgifter efter rådande läge och har utbildats till en resurs för att ingå som en förstärkning vid stor belastning på för övrig räddningsverksamhet. När gruppen inkallas avgörs av den kommunala räddningsledningen.  //

2017-01-12

Vart har stenen tagit vägen?

Insänt av Lars-Olof Jakobsson:

Denna sten låg på Söderberget, huset till vänster är Sörkällegatan 3, Sörkälleparken i mitten och vägen till höger är Anders Knapes väg. Jag och en kamrat var ofta uppe i berget och lekte, tidigt 40-tal, och stenen fanns där redan då och vi undrade ofta var den kom ifrån. Vi bodde på Sörkällegatan båda två.

2008 fanns den på sin plats. När jag i Maj 2016 gick upp i berget för att fotografera såg jag att stenen var borta. Jag talade med min kamrat efter jul (han bor i Göteborg) och vi ställde oss frågan, när togs stenen bort och var finns den nu? Eftersom stenen var ganska stor, ca 2 m lång, ca 50 cm hög och ca 80 cm bred kan den inte ha varit enkel att transportera därifrån efter som det inte finns någon väg dit, om man inte har slagit/sprängt sönder den.

Som du förstår så har vi många frågetecken, men det skulle vara roligt om man kunde få något svar.

Det kanske är väldigt enkelt???!!!

Fotot tog jag 1965.

Med vänlig hälsning
Lars-Olof Jakobsson  //

2017-01-11

Gittan Kjell

Insänt av P-O Andreasson:

Hej ! Noterade att Gittan och Lasse Kjell nämndes i kommentarerna till bilden från Kungstorget.
Hittade den här bilden från en av Hagges revyer på en i dag pigg 81-åring. Den här sketchen gör hon tillsammans med färghandlare Arne Sääf. Det syns ju tydligt vilket fotbollslag som var
populärast i Uddevalla vid den tiden.
En liten kul grej hälsar P-O  //

2017-01-10

Samma vy från Klocktornet 2014

 Apropå bilden i förra inlägget (och nedan) så har Ove Kinander skickat in denna bilden som han tog från Klocktornet 2014. Intressant jämförelse!  //

2017-01-09

Vy från Klocktornet

Insänt av Lennart Gustafsson:

"Hej,
Följer din blogg med stor glädje trots att jag varit utflyttad till Göteborg sedan 1986. Fann i mina gömmor en tavla med ett foto av Uddevalla där det anges att det är från sekelskiftet.
Möjligen finns det intresse bland dina läsare att ta del av bilden.
Mvh,
Lennart Gustavsson"

2017-01-08

Föredrag om Uddevallarederier genom tiderna

I morgon måndag den 9 januari kl 14.00 kommer Janne Dahl till Wessmanska huset på Södra Vägen 7 och berättar om Uddevallarederier genom tiderna. Janne Dahl är styrelseledamot i Uddevalla Hembygdsförening och också ordförande i Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening.

Alla är hjärtligt välkomna att lyssna till Janne!  //

2017-01-07

Fråga till Uddevallas styrande och Uddevallarepresentanter i Västtrafiks styrelse

Insänt av Stig Marklund:

Västtrafik återigen....

Jag har under hösten debatterat på sociala forum om de försämringar vi fått för resande från Uddevalla mot Göteborg. Främst då vår indragna direktbuss 820 som betjänade inte bara resande från centrum utan även hela södra Uddevalla, resande längs vägen mot Ljungskile och förstås även Ljungskile tätort.

Den drogs in just under den period som Västtrafik erbjöd sin allra sämsta tågtrafik på sträckan.

Vad sägs om 55 inställda tågturer under oktober månad (gäller linjen Strömstad-Uddevalla-Göteborg och omvänt) varav 32 inställda turer hel sträcka. November månad 48 inställda tågturer varav 32 inställda hel sträcka.

Punktligheten då på de tåg som trots allt gick? Jo, i oktober var södergående tåg i tid (=mindre än 5 minuter sena) i 40 % av fallen, 50 % på norrgående tåg från Göteborg. I november bättrade man sig så att tågen till 81% höll tiden. Men fortfarande hade var femte tåg en större försening.

Nu gäller från och med mitten av december ny tidtabell. För pendlaren mellan Uddevalla och Göteborg som inte vill byta en extra gång (på Torp, i Ljungskile eller i Trollhättan) finns nu vardagar 6.00-8.30 7 turer (tåg och buss). Från Ljungskile finns under samma tid 8 turer! Inte att jag missunnar Ljungskileborna fler direktturer till Göteborg, men rimligen är väl resandeantalet något större från Uddevalla! Ska vi titta på vår jämnstora grannstad Trollhättan. Jo, under samma tid på morgonen har de 10 turer. Hur mycket mindre betalar Uddevalla för sin del av Västtrafikutbudet?

Vi tittar slutligen på hur det ser ut på eftermiddag/afton från Göteborg. Direkta turer utan byte (tåg och buss) 15.00-18.00 till Uddevalla 7 turer, till Ljungskile 9 turer och till Trollhättan 11 turer.

Det ska också nämnas att av Uddevallas 7 turer är tågavgången 17.10 från Göteborg rena skämtet då den blir stående i Ljungskile en kvart och når Uddevalla bara några minuter före tåget som avgick från Göteborg 17.40.

Min fråga till representanter för Uddevalla kommun som skött förhandlingarna med Västtrafik och till Uddevallarepresentanter i Västtrafiks styrelse – ska vi vara nöjda med resultatet? Och får vi den trafik vi betalar för i jämförelse exempelvis med vår grannkommun i öster?

Källor: förseningsstatistik m.m. från Västtrafiks kundservice och antal avgångar har jag kollat vardagsavgångar måndagar via Västtrafiks reseplanerare på nätet.

Stig Marklund  //