2008-09-30

Stänga Uddevalla Central?

Läs om Annaa Mattssons senaste besök i hemstaden här http://annaamattsson.blogg.se/ //

Roskildestenen


Insänt av Kaj Sandberg:

"Hej Gunnar.

Jag har nyss läst den nyutkomna boken om striderna på Västkusten under 1600- och 1700-talen av Bertil Strömberg. Han för fram för mig nya idéer kring skeendet.

Jag erinrar mig en händelse då jag gick i småskolan på Östra, det måste ha varit 1949 eller 1950. Klassen marscherade ner till Hasselbacken med fröken Hagensten i spetsen. Vi samlades kring Roskildestenen vid Kvarnfallet. Vad vi egentligen högtidlighöll minns jag inte. Var det firandet att vi blev svenskar eller att det äntligen blev fred i ett förhärjat landskap ?

Jag funderar på hur vi lärde oss vår historia. Det var den svenska historien som vi behandlade. Mycket litet berättades om vårt Bohusläns egen spännande historia. Försvenskningen av norska Bohuslän skedde med samma bryska metoder som i Skåne. Vi hade våra "snapphanar". År 1915 invigdes statyn (av Gustav V) på Kungstorget. Då högtidlighölls att Sverige tog över Bohuslän.
Skall vi vara stolta över detta ?
Hälsningar / Kaj Sandberg"
En sökning på Roskilde (Hästkällan på svenska) i Tidningsarkivet ger detta resultat:
1894-02-27 Flaggning egde rum å Kålgårdsberget och allmäna läroverket, det var 236 år sedan Bohuslän blef svensk provins gtenom freden i Roskilde.
1908-01-29 Roskildedagen: En i Stockholm bosatt bohusläning.
1908-02-12 250årsminne av Roskildefreden. Tåget över Lilla Bält försiggick 30 januari. Bild.
1908-02-15 Roskildefredens firande i Uddevalla.
1908-02-16 Roskildefredens firande i Uddevalla: Invigning av minnessten, flaggtåg.
1908-02-22 Freden i Roskilde, program för firande av 250 årsdagen. Annons.
1908-02-22 Hvad vi vunno i Roskilde: En smula statistik.
1908-02-25 Roskildefredens firande, butikerna i Uddealla stängda mellan 13-15. Grand.
1908-02-26 Roskildefästen: Affärerna hade anordningar i blått o gult i skyltfönstren.
1908-02-26 Roskildeminnet: Debatt i andra kammaren, protester från socialdemokratiskt håll.
1908-02-27 250-årsjubileum av freden i Roskilde. Avtäckning av minnessten i Hasselbacken. Kultur.
1908-08-15 Roskildestenen i Hasselbacken.
1908-12-24 Roskildedagen som bohuslänsk nationaldag. Grosshandl A F Cavalli-Björkman.
1908-12-24 Roskildedagen som Bohusläns nationaldag. Bilaga.
1909-01-07 Roskildedagen firande.
1925-02-26 "Likt & olikt". Freden i Roskilde 26 febr 1658. .
1947-03-12 "Roskildestenen" får maka på sig, uteservering & lekplats ordnas i Hasselbacken. Berättelse. Bild.
1957-11-13 Bohuslän- och Roskildefreden. Historia. Böcker.
1958-02-08 Roskildeminnet 1908 firades över hela landet. Högtidlig stenavtäckning i Uddevalla. Jubileum. Bild.
1963-08-27 Skall Roskildestenen i Hasselbacken flyttas till Skansberget? Bild.
1975-09-03 "Det var en gång". Roskildestenen avtäckes i Hasselbacken år 1908. Bild.
1988-10-22 Bohusläningar ansågs opålitliga i det nya svenska försvaret i Bohuslän efter Roskildefreden. Regemente.
1992-11-14 250-årsminnet av freden i Roskilde.
2000-07-03 Roskilde hedrade de döda som omkom vid Roskildefestivalen. Olycka. //

2008-09-29

Uddevalla-Posten, SIBA, ICA KVANTUM, ICA Supermarket, COOP FORUM och LiDL


Jag har skrivit om det förut. Direktreklamen som läggs i en hög i trappan till vårt hyrsehus. En gång efter att jag skrivit om det hände det att den delades ut till lägenheterna men det var bara den gången.

Sedan har det fortsatt som tidigare. En bunt direktreklam läggs i en hög innanför ytterdörren och där blir den liggande tills någon av oss hyresgäster tar med högen till pappersåtervinningen på gården och kastar den. De som skall dela ut reklamen får antagligen betalt för att den skall nå hyresgästerna men så sker icke. Nej, den produceras på det här viset direkt för pappersåtervinningen.

Så här ser denna helgens "skörd" ut. De som anlitat direktreklamföretaget denna gång är tidningen Uddevalla-Posten med sitt nummer UP Total, SIBA, LiDL, COOP FORUM, ICA KVANTUM och ICA Supermarket.

Konstinstallation i Bodelebukten?Den som de senaste veckorna passerat Bodelebukten kan inte ha undgått att lägga märke till den här vyn. Om en konstnär hade kallat det en installation och marknadsfört den, kan jag lova att bergen vid Hästepallarna hade varit befolkade dagligen med konstintresserade som velat se den.

Och visst är det en pampig syn! Om det nu hade varit en installation, men det är det ju inte utan långa delar av den nya överföringsledningen som väntar på att sättas ihop och sänkas ned till Bodelebuktens botten. Så sent som häromdagen kom en bogserbåt med ytterligare en del som nu vilar bland alla de andra. //

2008-09-28

Jag slutar på Bohusläns museum

På tisdag den 30 september gör jag min sista arbetsdag på Bohusläns museum. Efter nio månader med två jobb och ett alldeles för högt tempo har jag insett att situationen är ohållbar. Jag måste välja - och då blir det Gustafsbergsstiftelsen.

För mindre än ett år sedan såg jag framför mig att jag skulle jobba på museet fram till min ålderspension 2010 och sedan skulle jag ägna mig åt att utforska Uddevalla ännu mer och att skriva.

Så blev det inte som bekant. Ett telefonsamtal från kommunstyrelsens dåvarande ordförande Staffan Cronholm förändrade allt. Han undrade om jag skulle kunna tänka mig att bli förvaltande direktör för Gustafsbergsstiftelsen? Jag hade inte tänkt tanken. Min första fråga till honom var därför: "Hur mycket arbete är det?" - "10 % på vintern och 50 % på sommaren" blev svaret.

Det trodde jag ju inte på, och jag vet inte om han menade allvar, men hans svar kanske ändå speglar en uppfattning att det är en ganska behaglig tillvaro att vara direktör på Gustafsberg.

Så är inte fallet, det kan jag försäkra. Det är hårt arbete som gäller och det är ett heltidsjobb. Jobb och jobb förresten - jag har ett arvode men inget anställningsavtal. "Det bygger på att den förvaltande direktören, har inkomster från annat håll" sa kommunchefen P-O Hermansson då vi diskuterade förutsättningarna. Han menade förstås pension.

Nu var jag ju inte pensionär men jag sökte avtalspension från Västarvet/Bohusläns museum. Det blev blankt nej. Måhända var det otaktiskt av mig att inte från början tala om varför jag sökte avtalspension. Intresset blev genast större hos min arbetsgivare då man fick veta varför. Vi möttes då på halva vägen, dvs jag fick halv avtalspension och gick ned på halvtid i min tjänst på museet.

Och den ordningen har det varit tills nu. När jag slutar blir jag av med den halva avtalspensionen, något som jag inte var informerad om från början. Och förstås blir jag också av med lönen från min halvtidstjänst vid museet.

Hur som helst - situationen har inte varit bra - allra minst för mig själv. Därför detta beslut.

Separationsångest då jag lämnar museet? Har inte haft tid att tänka på det men jag tror att det kommer att kännas konstigt - väldigt konstigt. //

Stora sjörövargrottan på Gustafsberg


Länge har jag undrat var den stora sjörövargrottan på Gustafsberg är belägen. Jag har till och med varit ute och letat men utan resultat.


Tack vare en av Gustafsbergspojkarna, Stig Sjöstrand, har jag nu hittat den. Grottan förekommer i olika berättelser från Gustafsberg och var tydligen ett spännande tillhåll för gossarna på Gustafsbergs barnhusinrättning och senare skolhemmet.

Och grottan är stor, betydligt större än jag hade föreställt mig. Säkert fyra-fem meter in från öppningen och det går garanterat att övernatta i den för en grupp om man så skulle vilja.

Och hur hittar man den då? Jag skall försöka mig på en beskrivning. Från Gustafsberg åker man vägen mot Lindesnäs. Man passerar krönet uppe på toppen av backen. Där går det en väg åt vänster och en åt höger. Man kör dock förbi detta vägskäl och fortätter mot Lindesnäs och nu börjar det alltså gå utför.

Efter kanske hundra meter kan man ana en stig snett in till vänster (detta är innan man kommer till den Westfaliska tallen). Den stigen går man in och följer den. Efter ca hundra meter kommer man till grottan som ligger i en brant på vänster sida.

GPS-koordinaterna är

x 6473706

y 1271146 //

2008-09-27

Lars Nordström (fp) slår tillbaka

I dagens GP skriver Lars Nordström ett debattinlägg med rubriken "Orättvis kritik mot Västarvet". http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=447788

Nordström reagerar precis så surt som man kunde vänta sig då han skriver "För att undvika en fortsatt intern/extern debatt har jag bett administrationen ta fram ett förslag där museet i Skara återförs till den ursprungliga stiftelsen med personal och all kringverksamhet."

Han nämner inget om Bohusläns museum eller Uddevalla kommun i sitt inlägg men mellan Stiftelsen Bohusläns museum och Västra Götalandsregionen är avtalet ungefär detsamma som för Västergötlands museum.

En väsentlig skillnad mellan förhållandena i Skara och Uddevalla är dock att Uddevalla kommun pumpar in betydligt mer (2 milj kr) pengar i sitt museum än Västra Götalandsregionen gör. Tror Nordström att Uddevalla kommun vill försörja Västarvets verksamhet på andra platser i regionen än Uddevalla? Uppenbarligen tror han det.

Nej hela frågan är oskickligt skött från Lars Nordström och Västra Götalandsregionen. Det finns ett gällande avtal som enligt texten skall utvärderas senast 2009. Avtalet har ett års uppsägningstid och uppsägningen skall vara skriftlig. En uppsägning av avtalet har inte skett utan istället går man ut och pekar med hela handen och lägger fram ett nytt avtalsförslag.

Enda chansen nu, som jag ser det, är att Västra Götalandsregionen i vanlig anständig ordning säger upp avtalet med Bohusläns museum och sätter sig ned och pratar med Uddevalla kommun och Bohusläns Hembygdsförbund. Visst, det kommer då att fördröja omorganisationsarbetet i Västarvet, men vem är det som har lagat till den nuvarande museisoppan? //

2008-09-26

Ej enighet när Västarvets nya organisation togs

I måndags den 22 september avslog styrelsen för Stiftelsen Bohusläns museum Västra Götalandsregionens förslag till nytt avtal, eftersom detta skulle medföra att museets självständighet upphörde. Dessutom hade Kammarkollegiet påtalat att avtalsförslaget är lagstridigt.

I dag den 26 september hade styrelsen för Västarvet på ett sammanträde i Västsvensk konservatorsateljé i Göteborg att ta ställning till regionens förslag till ny organisation för Västarvet.

Under en längre tid har debatter förts i pressen om detta förslag, och många i kulturfrågor synnerligen kompetenta personer har varit mycket kritiska till förslaget. Detta hade inte gjort något intryck på ledamöterna i styrelsen för Västarvet, vilka röstade för förslaget.

Beslutet föregicks av en diskussion med inlägg både för och emot förslaget. Billy Bertilsson (svp), föreslog, liksom han gjort vid tidigare sammanträden, att nuvarande organisationsmodell som gäller för 2008 skulle antas gälla även fortsättningsvis. I detta finns länsmuseerna i Uddevalla och i Skara med som självständiga enheter. Bertilsson reserverade sig mot dagens beslut.

Stig Andersson (kd) betonade ett par gånger vikten av att avtalet är juridiskt korrekt. Han lugnades med att det i protokollet skrevs in ”Styrelsen noterar att för Bohusläns museum och Västergötlands museum förutsätter den föreslagna förvaltningsorganisationen en revidering av undvarande samordningsavtal”. Efter denna garanti motsatte sig Stig Andersson inte förslaget

Detta tillägg innebär följaktligen att ett nytt avtal för Stiftelsen Bohusläns museum måste presenteras museets styrelse. Styrelsen för stiftelsen Västergötlands museum har inte sammanträde förrän den 6 oktober. Hur avtalsförslaget då kommer att se ut återstår att se.

När beslut skulle fattas och ordförande Perallan Orrbeck fann att styrelsen beslutat säga ja till organisationsförslaget, begärde Billy Bertilsson votering. Följande ledamöter röstade för förslaget: Perallan Orrbeck, Peter von Essen, Jörgen Hellman, Inga Göransson, Stig Andersson och Susanne Ligander. Billy Bertilsson röstade mot förslaget.

Vid sammanträdet deltog även Johan Wiktorsson från Uddevalla kommun och Jan Sjöberg från Bohusläns Hembygdsförbund. Dessa är enligt avtal med regionen adjungerade till Västarvets styrelsen och har yttranderätt men inte rösträtt. I debatten påtalade båda kraven på Bohusläns museums självständighet och på juridisk korrekthet i avtalen.

Redan under tidig eftermiddag gick Västarvet ut med en information till all personal där man meddelade att organisationen var beslutad. Men på sista raden kommer brasklappen med den här formuleringen: "Styrelsen förutsätter i sitt beslut att stiftelseavtalen kommer att lösas längre fram i höst"

Att Västarvet skulle fatta beslutet om en ny organisation var väntat. Men den nya organisationen förutsätter således nya samverkansavtal med Bohusläns museum och Västergötlands museum.

Parterna står väldigt långt ifrån varandra. Om avtal överhuvudtaget skall kunna träffas krävs en betydligt större ödmjukhet från Västra Götalandsregionens politiker och chefstjänstemän. Hittills har man inte visat sig behärska den konsten utan istället kommit med förtäckta hot om indragna anslag etc etc. Samma sorts nonchalans som Bohusläningarna möter när det gäller turerna kring NU-sjukvården.

Det kommer att bli en jobbig höst för alla ambitiösa museiarbetare i Västarvet.//

2008-09-25

Mer av skulptören Erik Eriksson


Insänt av Stig Sjöstrand:
"Hej Gunnar.
Läste i din blogg om bildhuggaren Erik Eriksson. Eftersom jag har en trätavla gjord av Erik Eriksson så kommenterade jag din blogg. Men jag tycker det kunde vara trevligt att ta med ett foto av trätavlan. Den föreställer Anders Knape Hansson och var ett vandringspris som jag lyckades erövra.
Hälsningar /Stig" //

Gustafsbergsstiftelsens stipendium

På senare tid har jag flera gånger om dagen fått mejl till min privata mejladress (den som finns här på Uddevallabloggen) om hur man söker Gustafsbergsstiftelsens stipendier.

Information om detta finns på www.gustafsberg.se och under fliken Stiftelsens verksamhet.

Där finns också en nedladdningsbar ansökningsblankett. Och ansökan skall vara Gustafsbergsstiftelsen tillhanda senast den 1 oktober. //

2008-09-24

Berättarafton i morgon den 25 september

Höstens första berättarafton ärger rum i Hörsalen på Bohusläns museum i morgon den 25 september kl 1830.

Det blir i traditionell stil med massor av bilder.

VÄLKOMNA!! //

2008-09-23

Björken på kaserngården


Från ett par olika håll får jag frågor om björken som stod på regementets kaserngård. På den här bilden ser man björken som de nyinryckande just har passerat.Jag har hört en hel del historier om den men den fanns inte då jag började min militära bana 1964. Bl a har jag hört att den var ett "kärt" riktmärke då man ställde upp truppen på kaserngården. "Mot björken, gruppkolonner på stället!", skallade kommandoorden.

Min vän och tidigare kollega Gösta Olsson har nyligen skrivit ned sina egna minnen från björken och framförallt då den sprängdes. Här kommer hans berättelse ur tidningen Bohusläningarna:

"Mot björken! blev "Mot stubben!".

Snart är det 50 år sedan björken sprängdes på I 17 kaserngård, vilket skedde tisdagen den 25 februari 1958 kl 0200.

Undertecknad, boende ihop med Hans Stenvall på furirrummet ovanpå gamla markan och underofficersmässen, hörde en smäll, tittade ut i mörkret, men såg inget ovanligt. Kl 0600, då jag skulle ta emot anspannsplutonen (I 17:s sista!) för tidig stalltjänstgöring, såg jag, att björken var sprängd. Jag tog emot plutonen och anbefallde: "På kaserngården! Mot stubben! Gruppkolonner på stället!"

Björken var ett fint och vackert träd på den stora kaserngården. 1943 lät dåvarande regementschefen (1942-1948), Sven Öberg, plantera björken (enligt uppgift hämtad vid Björkebohagen). Överste Öberg lät även anlägga regementets fritidspark med dansbana, golfbana och teater.

Det sprängmedel som användes var enligt utredning pentylstubin. Förövaren fanns inom regementet och blev senare gripen på grund av att han samlat ett stort antal tidningsartiklar om dådet. Vad straffet blev har förblivit okänt.

Gösta Olsson"
Detta var således en mycket uppmärksammat händelse. Och det märkliga är att några bitar av björken har bevarats genom alla år. På Bohusläns Försvarsmuseum finns bl a denna skivan från den sprängda björken. Huruvida det är gärningsmannens namnsom står på skivan eller om det är namnet på den som har sågat ut skivan vet jag inte.

Bilden på den sprängda björken har jag fått av Bohusläns Försvarsmuseum. //

2008-09-22

Bildgåtan - apotekets gård


Precis som jag misstänkte var den här bilden en svår nöt. Jüri Kiviloo som tagit den skriver:

"Det var sommaren 1950 då tjänstgjorde jag på Apoteket Lejonet som springpojk. Apoteket Lejonets adress var vid den tiden Norra Drottninggatan nästan mitt emot Gästis. Idag parkeringsplats.

Fotot föreställer fikarast på Apotekets gård. Mannen som sitter tv och fikar är Olle Svensson som senare blev apotekare i Ljungskile. Tyvärr kommer jag inte ihåg vad flickorna påbilden heter.

Mvh Jüri"

Och i dag ser det ut så här på platsen. Det handlar alltså om kvarteret Sundberg som brann ned till grunden 1992. //

Stiftelsen Bohusläns museums styrelse sa nej till ny organisation för Västarvet

Vid sitt möte i dag sa Stiftelsen Bohusläns museums styrelse efter votering nej till det organisationsförslag som utarbetats av Västra Götalandsregionen (se tidigare inlägg) och som skall upp till beslut på fredag den 26 september i Västarvets styrelse.

Johan Wiktorsson och Inger Gillberg Carlsson, Uddevalla kommun, Jan Sjöberg och Verna Rydén, Bohusläns hembygdsförbund samt Stig Andersson och Maria B Lennartsson, Västra Götalandsregionen, röstade nej till förslaget.

Röstade för förslaget gjorde Perallan Orrbeck (ordf), Jörgen Hellman och Inga Göransson, Västra Götalandsregionen.

Perallan Orrbeck, som är ordförande för Stiftelsen Bohusläns museum, Stiftelsen Västergötlands museum och Västarvets styrelse reserverade sig mot styrelsens beslut.

Ett så tydligt ställningstagande mot det nya förslaget hade jag inte väntat mig. Vilket intryck Västarvets styrelse tar av detta återstår dock att se, men det skulle förvåna mig om man går vidare med det förslag som Stiftelsen Bohusläns museums styrelse motsätter sig.

De facto gäller således det gamla avtalet mellan Stiftelsen Bohusläns museum och Västra Götalandsregionen. I avtalet står det bl a att Bohusläns museum skall ha en egen chef som också skall leda verksamheten. Så var det inte tänkt i det förslag till ny organisation som skall upp på Västarvets styrelse på fredag. //

2008-09-21

Furir Herman Julius Norin 1880 - 1958


För en tid sedan skrev jag om den siste indelte soldaten i tjänst vid Bohusläns regemente. Nu har jag tack vare musikkaptenen Jan Norrman fått veta mer om mannen på bilden.
Han hette inte Norlin som jag antog utan Herman Julius Norin. Han var född den 25 oktober 1880 och dog 78 år gammal den 30 mars 1958. Han gifte sig vid 73 års ålder. Han bodde vid sin död på Västgötavägen 69 eller Baggeby som det också hette.
Norin var en av de allra sista som skrev soldatkontrakt och detta skall ha varit 1900-1901. Indelningsverket upphörde i och med riksdagsbeslutet om allmän värnplikt 1901. Något torp fick han aldrig utan istället kontant lön.
Norin valde att fortsätta sin militära bana inne på regementet i Uddevalla. Han var länge korpral men då han fyllde 70 år 1950 befordrade regementschefen honom till furir.
När kung Gustav VI Adolf på sin Eriksgata besökte regementet den 19 maj 1955 gick han runt bland de stamanställda befälen och handhälsade. När han kom till Norin frågade han vad denne gjorde vid regementet?
- "Matar svanarna kongen"! blev svaret. Och att han faktiskt gjorde det kommer jag själv ihåg och det kan vi ju också se på bilden. //

2008-09-19

Kropps - Sävehof 28 - 38I dag var det en historisk handbollspremiär i Uddevalla. Kropps damer spelade sin allra första match i handbollens elitserie. Och de mötte hårdast tänkbara motstånd i svenska mästarna Sävehof.

Kropps hängde med ganska bra inledningsvis och ledde faktiskt matchen med som mest två mål men Sävehofs rutin och spelskicklighet tog ut sin rätt och i halvtid stod det 11 - 19 till gästerna.

Det var ändå bitvis en bra match som hemmalaget spelade. Med lite mindre missar hade man kunnat komma lite närmare i målprotokollet. Jenny Alm och Lina Karlsson var som vanligt bra. Särskilt tyckar jag om Lina Karlssons friska anfallslusta. Hon har en fantastisk förmåga att plöja sig fram genom motståndarna försvarslinje. Helt orädd!

Jag hade gärna sett att man hade nått Elin Enhörning med fler passningar men det var ju Sveriges bästa handbollslag (ursäkta Skövde!) man mötte så hon hade det inte så lätt inne på linjen.

Bäst i Kropps var annars målvakten Anna Baldesjö, som tog ett antal "otagbara" skott.

På vägen hem mötte jag åskådare till matchen på Rimnersvallen där Oddevold mötte Jonsered. Resultat 1 - 1 . //

Västarvets nya chefer utsedda

Västarvet är Västra Götalandsregionens förvaltning för natur- och kulturarvet. I Västarvet ingår Bohusläns museum, Vitlycke museum, Regionmuseum Västra Götaland, Västergötlands museum, Forsviks industriminne, Hemslöjden Västra Götaland, Studio Västsvensk konservering och Göteborgs Naturhistoriska museum. Västarvet har ca 300 anställda.

Bohusläns museum kom med i Västarvet den 1 januari 2006. Den gången genom ett samarbetsavtal mellan Stiftelsen Bohusläns museum och Västra Götalandsregionen. I avtalet ingår bl a att Bohusläns museum skall ha en egen chef och att chefen skall vara anställd av stiftelsen, medan övrig personal är anställda av Västra Götalandsregionen. Och så har det varit ända tills nu. Ett liknande avtal är träffat för Stiftelsen Västergötlands museum.

Det är väl knappast obekant att Västra Götalandsregionen aldrig har gillat det ingångna avtalet. Men man har heller inte sagt upp det till omförhandling (uppsägningstiden är ett år), vilket hade varit det naturliga och formellt riktiga. Ändå har kulturnämnden arbetat för att få till stånd ett nytt avtal.

Det hårdaste motståndet mot det nya avtalsförslaget har kommit från Fornminnesföreningen i Skara och Bohusläns Hembygdsförbund. Båda är stiftare i var sitt museum och menar att det förslag som nu ligger är olagligt. Debatten om Västergötlands museum har varit mycket hård i medierna.

Under nästa vecka skall frågan avgöras då tre styrelsemöten äger rum. Bohusläns museum har sitt sammanträde på måndag. Slutligen skall Västarvets styrelse fatta beslutet om en ny organisation fredagen den 26 september.

Styrelserna i de tre organisationerna är i mångt och mycket samma personer. Perallan Orrbeck (fp) är ordförande i alla tre. Det blir således en spännade vecka för dem som är engagerade i främst de båda länsmuseerna i Uddevalla och Skara.

Men redan denna veckan har det offentliggjorts vilka som blir chefer i den nya organisationen.

Hans Kindgren, för närvarande tjänstledig chef för Bohusläns museum, blir chef för Kunskap och kommunikation som skall svara för bl a för pedagogisk utveckling, utställningsproduktion och andra media för kommunikation.

Eriqa Lindsten, för närvarande t.f. chef för Bohusläns museum, blir chef för Besöksmålen som ansvarar för de nu befintliga besöksmålen som arbetar mot allmänhet och lokala intressenter. De är arenor för att föra ut Västarvets budskap och gemensamma aktiviteter.

Gunilla Eliasson, tidigare Bohusläns museum, blir chef för Västarvet Service och ansvarar för bl. a. fastighetsfrågor, IT-service och administration.

Övriga chefer i den nya organisationen blir:
Ann Strömberg, Västarvet Konsult
Jan Johansson, Natur- och kulturutveckling
Monica Gustafsson, kommer att arbeta vidare med strategisk utveckling i en projektledarroll
med särskild inriktning på frågor kring det som brukar kallas ”vårt kollektiva minne”.

Samtidigt som dessa chefer nu har utsetts har kulturnämndens ordförande Lars Nordström (fp) och kulturchefen Kristian Berg uttalat sig i pressen att det är viktigt att Bohusläns museum och Västergötlands museum skall ha sina egna chefer. Vilken roll de cheferna skall ha har jag svårt att förstå. Den kommer uppenbarligen inte att ha ansvar för verksamheten, personalen eller ekonomin på museet. Vad återstår då att vara chef över? Och vem kan tänkas söka ett sådant jobb?

Om det nu liggande förslaget om ny organisation beslutas av Västarvets styrelse den 26 september kommer den nya organisationen att träda i kraft 2009-01-01. //

2008-09-18

Orättvist om den bilfria dagen

Mitt inlägg Nog blir man förvånad orsakade en del turbulens på Miljö och Stadsbyggnad i morse. Snart ringde stadsbyggnadschefen Håkan Björkman och kunde inte förstå vad jag menade med mitt inlägg. Man hade visst pratat med mig om denna dagen.

Jag kom inte ihåg att så var fallet men senare fick jag i retur ett mejl som visat att jag den 25 juni hade skickat ett mejl till Pia S där det framgick att hon hade haft telefonkontakt med mig. Jag hade svarat att Societetssalongen inte var ledig den aktuella dagen men att det gick att vara i parken.

Detta samtal hade jag inte satt i samband med arrangemanget Den bilfria dagen. Dock kan jag inte motsäga att man faktiskt hade kontaktat mig. Därför var mitt påstående då tyvärr felaktigt.
Men, jag vidhåller att det hade varit på sin plats med en återkoppling om det aktuella arrangemanget. Någon sådan har Gustafsbergsstiftelsen inte fått. Vad jag menar är att vi gärna hade erbjudits att vara med i aktiviteten och att vi hade fått programmet för yttrande. Så har skett i andra fall, men alltså inte nu. Därför mindes jag inte kontakten Pia S hade haft med mig.

Vad lär man då av detta? Jo, nästa gång jag får en fråga på det här sättet får jag lov att skriva in arrangemanget i vårt bokningsprogram och begära en återkoppling.

Kul i sammanhanget är dock att man läser Uddevallabloggen på Miljö och Stadsbyggnad. //

Bildgåta


Fotografen till denna bilden är Jüri Kiviloo, som numera bor i Göteborg. Jüri undrar om vi kan se var den är tagen? Jag kan det inte!
Kan du så skriv i kommentarerna härunder eller mejla mig. //

Nog blir man förvånad

I dag var jag på Blåkulla (Stadshuset alltså) på eftermiddagen. När jag stod och väntade på transport tillbaka till staden fick jag syn på ett informationsblad som låg på ett bord. Det var en inbjudan till Uddevallas bilfria dag 20 september.

Till min stora förvåning läser jag att det skall vara aktiviteter på Gustafsberg på lördag kl 10 - 15. Tipspromenad, information om klimatfrågor, guidad tur med Stefan Bergendahl etc samt att det går gratis båtar mellan staden och Gustafsberg denna tid.

Jag har absolut inget emot att man arrangerar aktiviteter på Gustafsberg, tvärtom, men borde inte Gustafsbergsstiftelsen som markägare och andra (Snäckan, Gustafsbergs Badrestaurang, Upplevelsebolaget) som bedriver verksamhet där i alla fall bli informerade? Vi hade kanske också kunnat bidraga till aktiviteterna, exempelvis genom Öppet hus i Skolhuset och arkivet.

Ja man blir förvånad, rejält förvånad (och lite förbannad) över sådan obetänksamhet!

Som deltagare i den bilfria dagen står Uddevalla kommun, Naturskyddsföreningen, Uddevalla Cykelklubb, Kustom, Vägverket och Folksam.

2008-09-17

Torp blir Nordens största handelsplats

I dag meddelades att Torps köpcentrum skall mer än fördubblas. Handelscentrat kommer att bli Nordens största handelsplats, i vart fall om man får tro kommunalrådet Essam el-Naggar.

Uddevalla kommuns PRESSMEDDELANDE

"IKANO Retail lyfter handelsstaden ytterligare!

Idag tecknar Uddevalla kommun ett markanvisningsavtal med IKANO Retail för upp till 40 000 kvm butiksyta vid Torp köpcentrum i anslutning till det planerade IKEA-varuhuset.

Uddevalla kommun välkomnar IKANO Retail. Etableringen kommer ytterligare befästa
Uddevallas stolta 500-åriga tradition som handelsstad. Över 6 miljoner besökare från hela
Västra Götalandsregionen och Norge kommer varje år till Torp för att handla.

Redan idag arbetar 800 personer på Torp. I och med Ikeaetableringen och nu IKANO Retail
kommer en av Uddevallas största arbetsplatser växa ytterligare.

- Detta är oerhört positivt. Det kommer att medföra nya arbetstillfällen till Uddevalla och
Fyrbodal. Så kommenterar den politiska majoriteten i Uddevalla dagens
överenskommelse.

- Vi gläder oss åt att kunna fortsätta utveckla Torpområde, säger kommunalråden Sture
Svennberg (m), Magnus Jacobsson (kd), Essam el-Naggar (fp), centerns gruppledare
Elving Andersson samt oppositionsrådet Jan Gunnarsson (s).

– Köpkraften är mycket stark i området. En förädling av Torp med IKANO Retails nya
detaljhandelsplats och ett IKEA-varuhus innebär att både antalet kunder och affärsmöjligheterna för handeln kommer att öka kraftigt, säger Jan Kristensson, vd på IKANO Retail.

IKANO Retail, som verkar i Sverige, Finland och Norge, är ett nystartat bolag som utvecklar
handel på platser där IKEA finns eller planerar att bygga nya varuhus. Idag förvaltar IKANO
Retail handelsplatser i Linköping, Sundsvall, Haparanda och Kalmar. IKANO Retail ägs
gemensamt av IKANO Fastigheter och IKEA.

– Handelsplatsen vi skapar i Uddevalla är vårt andra gemensamma projekt och ligger helt i linje med tanken bakom det nya bolaget. Det första markköpet gjorde vi på försommaren i Västerås, där förberedelserna för en ny handelsplats och ett nytt IKEA-varuhus är i full gång.

För mer information, kontakta:
Sture Svennberg, 0522 - 69 61 03, 0702 - 87 68 99
Magnus Jacobsson, 0522 - 69 61 02, 0702 - 55 11 69
Jan Kristensson, vd, IKANO Retail, tel 070 - 531 95 90
Kommunledningskontoret Informationsavdelningen
Uddevalla kommun 451 81 UDDEVALLA
Telefon: 0522-69 60 00
http://www.uddevalla.se/

DÄR MÄNNI S K O R VÄXER OCH ERBJUDS GOD L IVSKVAL I T E T" //

Bohusläns museums växel trasig


Just nu är det stora svårigheter att få kontakt per telefon med Bohusläns museum. I stället hänvisas till mobil nr 070-170 87 09. Det går givetvis också bra att skicka e-post och att faxa. E-postadresser finner man på http://www.bohusmus.se/ och under rubriken Om museet. Faxnr är 0522-65 65 05. Museets personal kan ringa ut, men alltså inte ta emot samtal.
Dessvärre ser problemet ut att bli långvarigt. //

2008-09-16

Hornviolen Uddevallensis - efterlysning

Per-Allan Olsson vidarebefordrar en efterlysning från POM:

"Pom, Programmet för odlad mångfald, som Jordbruksverket driver, har gått ut med en efterlysning av en rar viol med anknytning till Uddevalla.

Man skriver: Hornviol från Uddevalla

"Från Uddevalla stadsträdgård såldes under några år på 1930-talet en hornviol med namnet 'Uddevallensis'. Sorten saknar beskrivning i priskuranten, men var dyrare än andra violer - den kostade en krona istället för 40 eller 50 öre som andra sorter. Är det någon som vet hur 'Uddevallensis' såg ut eller kanske till och med har plantor i odling? Hör av dig till Pom på perennuppropet@pom.info eller tel 040-41 55 86. Läs också mer på www.pom.info "
Med vänlig hälsning
Per-Allan Olsson"

Motorcykelvagabonden, del 3


Vår vän "motorcykelvagabonden" är kvar i Uddevalla. I natt sov han under tak på scenen i musikpaviljongen i Margretegärdeparken. Burr, det måste ha varit kallt.!!
Det hade varit kul att prata med honom om han nu förstår svenska. //

2008-09-15

Trafikhindren kvar

Jag måste säga att jag blev oerhört förvånad då jag ikväll vid 20-tiden passerade rondellen vid Västerlånggatan och såg att Lagerbergsgatan fortfarande var avstängd, och att arbetarna hade släckt ljuset och gått hem. Jag trodde att detta var en prioriterad genomfart i centrum och att man därför skulle jobba dag och natt för att kunna släppa på trafiken. //

Svåra trafikhinder i centrum


Det är just nu flera svåra trafikhinder i centrum. Österbron är avstängd för reparation och Skolgatan är också avstängd för ledningsbyten.

Som om inte detta var nog sprang en vattenledning läck i går morse på Lagerbergsgatans västra del mellan Hotell Gyldenlöwe och rondellen vid Västerlånggatan. Man trodde först att det skulle vara klart under söndagen men vid lunchtid i dag såg det ut så här. Det kommer nog att vara avstängt ytterligare ett tag. Det är tur att man är hemmastadd i staden för nu är det svårt att korsa centrum med bil. //

2008-09-14

Siste indelte soldaten vid I 17?


Ronny Pettersson från Göteborg frågar:
"När jag gjorde lumpen i slutet av 1950-talet fanns det fortfarande en indelt korpral, som var mest känd för att han matade svanarna i Bäveån. Var han regementets siste indelte soldat?"
Jag har faktiskt hittat en bild på korpralen ifråga. Jag har för mig att han hette Norlin och bodde på gården Baggeby i närheten av Bräcke. Nej, han var nog inte den siste indelte soldaten för han var från Tanums kompani och dog på 1970-talet. Mohlin??
Däremot var nog korpral Norlin den siste som var i tjänst vid regementet. Om man nu kan kalla det att vara i tjänst då man matar svanar?
Själv började jag 1964 på regementet och då var han inte kvar, så här vill jag be äldre kolleger att hjälpa mig att minnas. Skriv i kommentarerna eller maila mig information om Norlin (om han nu hette så?). //

2008-09-13

Skulptören Erik Eriksson


Yvonne Brandt har frågat mig vid ett par tillfällen om en träskulptör på Kämpegatan. Jag har inte haft något bra svar på frågan och det var Yvonne själv som till slut ledde mig in på rätt spår.

Träskulptören hette Erik Eriksson ( 1918-1982) och bodde på Höjdgatan 6. Och vad märkligare är, jag jobbar med hans son Kjell-Ove på Gustafsbergsstiftelsen.
Yvonne Brandt har fotograferat en del träfigurer ur sin samling av Erikssons alster. Därutöver har jag själv fotograferat dem som sonen Kjell-Ove har i sin samling efter fadern.
Den 11 oktober 1947 skriver Bohusläningen så här om Eriksson:

”Uddevalla har en träskulptör, som om inte alla tecken slår fel, kan komma att låta tala om sig. Det är bildhuggaren Erik Eriksson. Han har en god utbildning bakom sig – bl a tre år vid Göteborgs slöjdförenings avdelning för högre konsthantverk – och han har redan hunnit att i praktiken visa att de lovord han fått av t ex professor Romdahl inte varit överdrivna.

Att han hittills inte skulpterat så flitigt som han önskat beror på att han har så fullt av arbete med pendylsniderier att han inte hunnit med något annat. Han sysselsätter tio man i bildhuggeriet och alla arbetar på pendyler. Det man har för händer tillhör alltså det som visar, hur tiden går och att det kan vara svårt att hinna med vad man kanske helst skulle ha vilja gjort….
Hur helgad åt konsthantverk Erikssons verkstad i själva verket är framgår även därav att när arbetsdagen är slut lär någon av de anställda fortsätta med att på fritid bygga fioler…. Harry Bäckman heter han.

Men Eriksson lovar att när den värsta pendylrusningen är över – han kan för närvarande inte
på långt håll tillfredsställa efterfrågan på de konstnärligt skurna pendylerna i rokoko och bohuslänska och andra mönster – skall han med ett mera odelat intresse ägna sig åt skulpterandet. Han visar Bohusläningens medarbetare omkring i sin verkstad, som fylls av pendyler från golv till tak men där fönsterkarmarna och alla andra lediga platser pryds av allsköns skulpturer i trä, terracotta, gips och vitcement och krossad marmor. De ger ett tydligt uttryck för att Eriksson inte bara har anlag och begåvning för denna konstart utan även att han hunnit ett gott stycke på väg, när det gäller att omsätta gåvorna i praktiska resultat. Det ligger grundliga anatomiska studier bakom arbetet och Eriksson äger förmåga att ge liv och rytm åt skapelserna, det må vara ”Stående flicka” eller bollfångande målvakt han trollar fram under kniven.

Eriksson berättar om gången i arbetet när det gäller att framställa en träskulptur och det är inga yrkeshemligheter man förråder, när man omtalar att en dylik skulptur inte kan göras direkt efter levande modell utan först måste utföras i lera. Därefter överföres dess form och skönhet i trä. Ty trä är ett mycket känsligt material. Det duger inte att missa ett enda drag. Ett misstag skulle inte kunna repareras. Varenda ”flis” måste vara väl övertänkt.

Det ligger mycket arbete bakom en träskulptur, även den som ser allra enklast ut. Men så är det med allt som bär konstens prägel. Och det gör Erikssons arbeten. Det skall därför bli intressant att följa hans utveckling i fortsättningen. Begåvad och ambitiös som han är, kan man vänta en hel del.

Pebe” //

2008-09-12

Motorcykelvagabonden


Kommer ni ihåg motorcykelvagabonden som jag skrev om häromdagen? Han har väckt uppmärksamhet de senaste dagarna och befann sig i vart fall i morse fortfarande i Uddevalla.

Kjell-Åke träffade på honom vid S:t Mikaelskapellet och skriver:

"Hej Gunnar !
Ovanför dörren till Mikaelskapellet, som tidigare bar namnet "kyrkans gravkapell" fanns inskriptionen TÄNK PÅ DÖDEN.
I arla morgonstund på väg till mitt arbete fanns denna sovande person under ett duntäcke utanför dörren till kapellet. Jag undrar vad han tänkte på.
Hälsningar
Kjell-Åke" //

2008-09-11

Plats för långfilmsinspelning sökes

Götafilm i Göteborg skall spela in en långfilm som bygger på Åke Edwardsons roman Samurajsommar. Den utspelar sig på en barnkoloni på 60-talet. Man letar alltså efter ett hus som kan fungera som barnkoloni.

*stort trähus (ju större desto bättre)
*stora salar som kan fungera som sovsal och matsal
*det skall ligga någon stans i Dalsland, Uddevalla eller Vänersborgsområdet.
*det skall vara lantlig miljö och gärna nära sjö
*det kan vara ett tidigare kollo men också en institution, skola, militärt, "kråkslott"

eller liknande

*byggt före 1930
*ej i direkt anslutning till större trafikleder (ljudproblem)
*förfallet eller välbevarat går bra båda delar

Götafilm skulle bli jätteglada om någon har tips även om de inte uppfyller hela den långa listan på önskemål. Trots att det skett stora förändringar sedan 60-talet så kan objekten ändå vara intressanta.

Har någon av Uddevallabloggens läsare en idé så kontakta mig via e-post så vidarebefordrar jag tipsen till Götafilm. //

Genial idé om Blue House


På den här platsen vill en del att ett nytt kulturhus skall byggas. För säkerhets skull har den styrande alliansen valt att kalla projektet för Blue House eftersom man inte gillar att den s-dominerade Folkets husföreningen tagit initiativet till bygget.
En utredning pågår om Blue House och om en månad skall stadsbyggnadschefen Håkan Björkman presentera den.
I går lättade han lite på förlåten i Bohusläningen där han sa att byggnaden inte skall pålas utan byggas med källare. "Det blir ju billigare eftersom man slipper kostnaderna för pålning", sa han.
Men Uddevallabloggen kan i dag avslöja att Håkan Björkman har ytterligare ett äss i rockärmen. Han kommer nämligen att föreslå att projektet slås ihop med planerna på en ny simhall. Och den kommer att inrymmas i källaren på Blue House.
Uddevallabloggen gratulerar i förväg till denna geniala idé. //

2008-09-10

Har svalorna återvänt?


För lite sedan skrev jag att svalorna lämnade Gustafsberg den 27 augusti. Men döm om min förvåning då jag kom ut dit i dag . Det var kallt och strilande regn men det svärmade av svalor. De höll på ända in mot kvällen.
Vad i allsin dagar har hänt? Har de återvänt eller är det en ny flock som passerar på väg söderut? //

Lillön engagerar

Att Lillön engagerar det visade sig då jag publicerade frågan med ställningen.
Jan Aronsson har levererat dessa bilder och skriver:
"Här är väl Lillön med kappsegling, visserligen redan 1923 och bilden är av Maria Lundbäck förstås, men det kanske visar hur det gick till då. Ett trevligt kort i alla fall

Man kanske kan ana nåt slags ställning framför fören på båten ?

Hur bar dom sig åt för att hoppa vattenskidor uppe på ön ??

Jan"
Lägg också märke till, på den högra bilden, den stora vita byggnaden alldeles vid vattnet ute Gustafsberg. Det är kallbadhuset på sin ursprungliga plats. Det flyttades 1930 till Sörkullen och som vi vet brann resterna av det ned till grunden den 12 april. //

2008-09-09

Excellent Ace


En ny "Ace-båt" är nu på väg mot Uddevalla. Kl 22.15 ikväll ser vi här på AIS-en ( http://ais3.siitech.net/VTSLite/AView.aspx ) Excellent Ace som har kommit fram till Pater Noster-arkipelagen utanför Marstrand.

Här ute tar hon ombord lots för den fortsatta färden mot Uddevalla. Jag gissar att hon är framme i Uddevalla innan gryningen. Och återigen så är det en ny ACE-båt som kommer. Inte någon gång, sedan jag först uppmärksammaste dessa skrotbilslastande båtar, har det varit samma båt som kommit.

På bilden anländer Marvellous Ace i fjol och hon är en systerbåt till Excellent Ace.//

Häftig motorcykel?

Den här motorcykeln stod i dag parkerad på Strandpromenaden mellan Gustafsberg och Lindesnäs. Lägg märke till pinnar och brädor som är fastbundna på ekipaget, som hade utländska registreringsskyltar.

Lite senare mötte jag en person och jag förstod direkt att det var motorcykelföraren. En väldigt väderbiten äldre gentleman.

Lite senare kom han körande förbi mig. Körställningen var mycket speciell. Han halväg bakåt med benen utsträckta på brädorna framåt. Han hade hälarna någonstans i höjd med främre delen av framhjulet. Kanske någon mer som har sett honom?//

2008-09-08

Swanbergska huset


Peter frågar:

"När revs det Swanbergska huset i korsningen Norra Hamngatan - Trädgårdsgatan?"

Det är alltså detta karaktäristiska hus i Kungstorgets sydvästra hörn som avses. Tidigare har man också kallat det för Åbergska huset och Bildtska huset.
På några bilder jag sett ser man att detta hus var i starkt behov av reparation. Bl a har jag sett en bild där det hänger en presenning uppe på hörnet för att hindra fukt att komma in.
Med dagens byggmetoder hade man säkert kunnat rädda huset men jag antar att det inte var "ekonomiskt försvarbart" när man 1948 beslutade att riva huset.

Och det tog säkert sin rundliga tid att riva det. När jag ser dagens grävmaskiner där föraren i princip kör med en joystick kan man inte låta bli att tänka på dem som körde dåtidens vajerstyrda maskiner. Det gällde säkert att ha kraft i arm.

Bilderna är från rivningen på hösten 1949.//

2008-09-07

Vad är det för ställning på Lillön?


Lillön är en sådan där ö som man aldrig går iland på utan bara passerar. Möjligen var jag iland där på 1950-talet då vi åkte skridskor mellan de upplagda fartygen. De var akterförtöjda i Lillön.
Under senare år har jag hört spekulationer om vad det är för en ställning man kan se på ön?

Från flera håll har jag hört att det skulle vara ett bandymål som blivit kvarglömt men den teorin kan vi nog glömma. Om vi tittar närmare på ställningen så ser vi att den är fastborrad i berget.
Häromdagen hörde jag en annan teori och vederbörande som sa det var säker på att det var rester efter ett vattenskidhopp.

Är det någon av Uddevallabloggens läsare som kan bekräfta den teorin, eller har en annan? Välkomna att i så fall lämna en kommentar här under!

En sak är i alla fall säker. Vill man få se ålekråkor på nära håll ja då skall man närma sig Lillön, för de sitter ofta på ställningen.//

2008-09-06

Upplev Uddevalla 7 septemberI morgon den 7 september kl 11 - 15 kan man uppleva Uddevalla på många olika sätt. Det är ett späckat program för den intresserade. Själv skall jag guida på Gustafsberg förstås. Kl 11 är det avfärd med en av de vita båtarna från Turistbyrån vid hamnen. Väl framme på Gustafsberg skall jag vara försedd med den stora nyckelknippan, dvs det kommer att vara unika tillfällen att komma in i en del av de härliga miljöerna.

Och under dagen kan man köpa Uddevalla Natur- och Kulturguide för halva priset. Den är fantastisk!

Läs mer om de olika guidningarna, programmen och utställningarna på www.uddevalla.se //

2008-09-04

Mest översvämningsdrabbade affären


Affären med TEXTIL-skylten var nog på sin tid Uddevallas mest översvämningsdrabbade affär. Affärsinnehavarna var väl förberedda på översvämning bl a genom den "slussport" som apterades framför entrédörren mellan de båda betongfundamenten som mannen och kvinnan sitter på. Så fort det blev en antydan till översvämning var man där och satte upp spärren.
Affären låg i Sannes hus på Norra Hamngatan, ungefär mitt på kvarteret Koch. I dagens stadsbild ungefär mittemellan Kochska gränden och Apoteket Lejonet.
Och är det någon som känner igen paret på bilden och vad var det för affär? //

Annaa M:s barndoms gård - Kilbäcksgatan 28


Förra bildgåtan visade sig ju vara gården på Kilbäcksgatan 28. Det är Annaa Mattssons barndoms gård, så jag bara väntade att hon skulle vara den första att känna igen den. Men systersonen Jonas hann före.
Läs vad Annaa skriver om gården på sin blogg http://annaamattsson.blogg.se/2008/september/utkast-har-glomt.html
Läs även hennes inlägg om Epidemin här http://annaamattsson.blogg.se/2008/september/den-stora-skracken.html //

2008-09-03

Överföringsledningen närmar sig Hästepallarna


I kväll var det aktiviteter ute på Byfjordens vatten. Det är den beryktade överföringsledningen som nu närmar sig Hästepallarna. Två båtar höll på att dra i ledningen. Tidigare har röda bojar placerats ut där ledningen skall läggas ned.

Vi minns att det blev backning på den ursprungliga dragningen av ledningen och nu skall den i stället korsa Strandpromenaden vid Bodele för att gå rätt upp för berget.

Där skall den även korsa landsvägen och via parkeringen vidare upp mot Bohusgården.

På parkeringen har man nu fällt ganska många stora ekar. Jag antar det är för att man där skall spränga ned en pumpstation. Man har ju sagt att det inte skall synas särskilt mycket av den då den är klar.

Kartan här visar hur ledningen skall dras. Pumpstationer skall det också bli vid småbåtshamnen vid Rödön samt i anslutning till Bodelebäckens mynning. Båda platserna på Gustafsbergsstiftelsens mark.
För övrigt fick jag i dag en fråga från boende på Lindesnäs om det fanns några planer på att kunna ansluta husen där till överföringsledningen. Några sådana planer har jag inte hört talas om, men man kan ju tycka att det vore en god idé då ju ledningen går förbi genom området.//

2008-09-02

UpplevelseladanUtanför mitt fönster på Gustafsberg ser jag ibland en sådan här syn. Det är Upplevelsebolaget ( http://www.upplevelsebolaget.com/ ) som arrangerar diverse äventyr för olika grupper. Sju personer som "åker" på samma par skidor i gröngräset.

Jag lovar att jag skrattar högt i bland.//

2008-09-01

Epidemisjukhuset på Kapelle


(Bilden levererad av Jan Aronsson)

Åsa Holmqvist har frågat mig om var fattighuset på Kapelle var beläget och nu senast frågade Jan Gustafsson i en kommentar var epidemisjukhuset låg.

Båda byggnaderna låg här på Hospitalsängen. Uddevallas fattighus hade anor från 1700-talet och skälet till att det låg utanför tullarna var förstås att man inte ville ha de sjuka och fattiga inne i staden.

För den som eventuellt inte känner igen platsen kanske det är lättare om jag säger att här låg Kapellehemmet tills för bara några år sedan. Och den högra byggnaden på bilden finns fortfarande kvar.

Uddevalla byggde ett nytt fattighus, den s k försörjningsinrättningen på Österängen, 1906 och därmed blev fattighuset på Kapelle ett mer renodlat sjukhus för smittsamma personer.

Jag har hört många berättelser om hur det var att bli inlagd på "Epidemin". Hade man en sjukdom när man lades in så fick man snart flera stycken. Och jag mínns själv när den gröna ambulansen från "Epidemin" hämtade kamraten Bertil. Vi andra småungar på Hallavägen trodde att nu var Bertils sista stund kommen.

"Epidemin" hade för övrigt Uddevallas första bilambulans. Den kördes av vaktmästaren och han bodde på norr. Han hade egen tjänstetelefon för att kunna rycka ut när det blev ett larm. Då satte han sig på cykeln och trampade genom staden till "Epidemin" där han satte sig i ambulansen och for iväg. Någon bisittare hade han inte så man kan ju undra hur det hela fungerade?

Tidningsarkivet ger följande träff vid en sökning på epidemi.

1903-01-31 Beslutades att uppsätta 2-3 oljelyktor mellan Södertull- och epidemisjukhuset. Energi.
1916-12-12 Elektriska ledningar till epidemisjukhuset och fastigheter söder om järnvägen mm.
1917-08-18 Stadsfullmäktige beslöt om elektriskt ljus inne i epidemisjukhuset. Energi.
1920-02-05 Epidemisjukhuset på Kapelle överlåtes till Landstinget.
1920-03-06 Anbud om entreprenad för epidemisjukhuset, Kapelle.
1921-12-19 På epidemisjukhuset vårdas f.n. 7 difteripatienter och 1 scharlakansfeberpatient. Sjukvård.
1922-06-22 Avloppsledning från epidemisjukhuset i riktning mot hamnen. Vatten och avloppsledning.
1922-08-02 Epidemisjukhuset i Uddevalla övertogs igår av landstinget med god plats för 60 patienter. Sjukvård.
1922-08-03 Nya epidemisjukhuset i Uddevalla övertogs 1 aug av landstinget. Sjukvård.
1925-07-22 Paratyfus har nu även utbrutit i Uddevalla. Å epidemisjukhuset vårdas f.n. 11 patienter. Sjukvård.
1932-10-21 Barnförlamningsepidemien i Bohuslän.15 patienter f.n. på Epidemisjukhuset. Sjukvård.
1936-07-31 Respirator vid epidemisjukhuset i Uddevalla. Sjukvård.
1936-08-20 Epidemisjukhuset har nu fått sin respirator. Sjukdom.
1936-09-07 Epidemisjukhuset fick 12 nya patienter. Sjukdom.
1941-03-20 50 år fyller vaktmästaren vid Epidemisjukhuset, Arivid Johansson.
1941-06-13 Epidemisjukhuset i Uddevalla ombygges, ritning på röda paviljongen.
1941-06-13 Epidemisjukhuset i Uddevalla skall tillbyggas. Byggnad.
1941-09-23 Nu byggs "telefonarestaden" på Hospitalsängen på Kapelle, vid epidemisjukhuset. Bostad.
1942-01-21 Till entreprenör för målning av Röda Paviljongen vid epidemisjukhuset har antagits målarmästare E.Thorild, Uddevalla
1942-03-05 85 år fyller förra sköterskan vid epidemisjukhuset Ida Engholm.
1948-02-12 Röda paviljongen vid epidemisjukhuset i Kapelle upplåtes, hem för kroniskt sjuka. Sjukhem.
1949-10-15 Stadsläkaren B. Åhrén meddelar att 45 patienter finns på epidemisjukhuset för scharlakansfeber. Sjukdom.//

Arbetena på Skolgatan går vidare


Arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar i Skolgatan går vidare. Man har nu hunnit två tredjedels väg. Det betyder att vi åter kan komma in med bilen i vårt garage på Skolgatan 8, men nu nerifrån istället.
Och vilken smäcklera det är nere i backen. Visserligen såg jag den mest fantastiska blålera då Polishuset byggdes men att det uppe i Skolgatebacken också skulle finnas så mycket lera trodde jag inte.
Enligt hörsägen skall gatan asfalteras i höst för att till våren förses med smågatsten ("knott") precis som förut. Och då lägger man gatstenen uppe på asfalten?//