2021-01-31

Var ligger denna gatan?

Ytterligare en bild som Ole Borch har tagit, närmare bestämt 1973. Men var ligger eller låg denna gatan?  //

2021-01-30

Finns kvarteret Lönner?

Jag fick frågan härom dagen: "Finns det ett kvarter som heter Lönner?" Nej, jag kunde inte komma på att det fanns ett sådant kvarter så jag sa att det gör det inte.

Men jag kunde inte släppa det riktigt så jag letade fram Adresskalender för Uddevalla stad 1947. Där finns kvarter och gatuadresser. Och si, där hittade jag kvarteret Lönner. Gatuadresser i kvarteret var Stora Nygatan 19, 21, 23 samt Lillgatan 1. Och på den här kartan från 1940 hittade jag det.
Idag är det en parkeringsplats och kvartersnamnet är borta. Stora Nygatan östra sträckning har också bytt namn till Färgaregatan.

Vem var då Lönner som fått ett kvarter uppkallat efter sig? I Uddevalla stads historia del III finns tre med det namnet. Carl Lönner stadsläkare, Alexis Lönner köpman och ledamot av drätselkommissionen samt Nicolaus Lönner handlare. Av dessa skulle jag tro att det handlar om Alexis. Med det finns ju fler med namnet Lönner.

Många äldre Uddevallabor minns säkert major Gustaf Lönner på Emaus. Det var hans dödsbo som sålde Emaus till Uddevalla stad.  //

2021-01-29

Rätt om den här bilden

Jag känner att vi måste reda ut vad som är rätt med den här bilden. Det har varit mycket diskussion inte minst på Facebook.

Mopedisten kör på Norra Järnvägsgatan. Han har just passerat Östra Gröngatan som går upp till höger utanför bild. Om han svänger vänster här framme fortsätter han på Norra Järnvägsgatan i riktning mot Brattås. Där var det lastbilstrafik förbjuden. Innan Lelångenbanan revs var det en smal järnvägsövergång innan man kom fram till gården Brattås.

På den här bilden har rälsen på Lelångenbanan brutits upp och där är en tid bara en banvall. Bilen där framme står på den banvallen. Fortsätter man till höger över den gamla banvallen kommer man till Västra Gröngatan. Senare anlades Lelångenvägen där den gamla banvallen fanns.  //

2021-01-28

Sju miljoner (7 000 000) besök på Uddevallabloggen

Lars Barkman var uppmärksam och hann före mig att notera att Uddevallabloggen just passerade sju miljoner besök sedan 2007-04-21 då jag startade Uddevallabloggen. Det som triggade mig då var turerna i sjukvården och den debatten tycks ju fortfarande vara aktuell.

Vill du minnas tillbaka till hur det var så tycker jag att du skall gå in på Ulf Green powerpointbilder om NU-sjukvården, som ligger som en länk här på bloggen.

Antalet besök på Uddevallabloggen har hela tiden ökat och ligger nu omkring 2 - 3 000/dygn. Till dags dato har jag skrivit 6654 inlägg. Och jag har inga planer på att sluta.  //

Meddelande till Uddevalla Hembygdsförenings medlemmar

Tyvärr har uppgifter om medlemsavgifterna fallit bort i årsskriften som just nått föreningens medlemmar. Den är 150 kr och 300 kr för familj. Bankgiro 5984-9059. För vidare information se föreningens hemsida https://www.uddevallahembygd.se/  //

2021-01-27

En fartfylld bild av Ole Borch

Den här bilden av Ole Borch är tagen 1973. Men känner du igen var den är tagen?  //

2021-01-26

Vad är det för tecken på skyltarna?

Foto Ulf G Eriksson

I korsningen Kytevägen och Hoforsvägen på väg till Nisses växter står den här stolpen. Men vad betyder tecknen på skyltarna med pilarna?? Någon som vet?  //

2021-01-25

Mer från Väster

Jag fortsätter med en bild av Ole Borch från 1973. Platsen känns förstås igen?  //

 

2021-01-24

Var är detta?

Foto Ole Borch.

Frågan är, var är bilden tagen och vad är det för en ICA-affär?  //
 

2021-01-23

Strömstadsvägen 2 byggs

Någon gång på 1940-talet byggdes Strömstadsvägen 2. Det lustiga är att det även är Västerlånggatan 7.  //
 

2021-01-22

Branden i gamla tändsticksfabriken i kvarteret Herrnhut

Foto Anders Fjell

Javisst är det storbranden i gamla tändsticksfabriksbyggnaden. Det var i företaget Grundéns regnkläder som branden började på eftermiddagen fredagen den 9 december 1983. För egen del minns jag att jag skulle ta emot de värnpliktiga på Idrottsplutonen för veckans permissionsuppställning. Normalt sett skulle beväringarna ha bråttom att komma hem. Men när jag ut i korridoren så fanns ingen på plats i korridoren. När jag tittade in på ett av logementen fick jag se att beväringarna hängde i fönstren och tittade ner mot stan. Jag tittade och fick också se det svarta molnet som väl bestod av rök från brinnande regnkläder.

Foto Lars-Erik Hammar

Branden var ett halvår innan Bohusläns museum skulle invigas och museet var i mångt och mycket en byggarbetsplats som framgår av bilden.  Båda fotograferna var anställda på museet.  //

2021-01-21

Minns du den här branden

Foto Anders Fjell

Minns du den här branden? I så fall vad var det som brann och när var det?  //

2021-01-20

Det var här huset på den förra bilden låg

Bild Google Street
 

Det var flera som gissade på hörnet Södra hamngatan - Stora Hellevigsgatan, men det var det inte. Så här skriver Martin Hultgren som var den förste som hade rätt: Det är hörnet Lagerbergsgatan-Norra Drottninggatan i Kv Bilde, dvs Sahlbergska huset. Det flyttades till Skansberget och är idag den s.k. Gillestugan.


Och här ser vi huset från Lagerbergsgatan (egentligen Stora Norrgatan)  //

2021-01-19

Var är bilden tagen?

Den här bilden blir jag inte klok på. Jag behöver din hjälp att lokalisera platsen.  //
 

2021-01-18

Sprängningar och rondellbygge vid Västgötavägen

Bild Uddevalla kommun

Den 1 februari inleds arbetena med att bygga rondell och infart till den blivande brandstationen på Samneröd. Och trots att bara en liten del av Tavelberget berörs så skall hela berget sprängas ner. Så här beskriver Uddevalla kommun de kommande arbetena:

Den 1 februari startar sprängarbeten inför bygget av Uddevallas nya brandstation och en ny rondell på Västgötavägen. Fram till och med 7 mars kommer en sprängning att ske varje vardag i huvudsak klockan 13.00. Vid varje sprängning kommer Västgötavägen, Excercisvägen, Infanterivägen och Fossumsbergsvägen stängas av för all trafik cirka 5 minuter.  //

2021-01-17

Mer om Tavelberget


Insänt av Lars-Åke Nilsson

Hej Gunnar ! Här är en gammal bild. Drygt 100 år. Rimnersvallen invigd 1923 finns inte med.Tavelberget som skall ge plats åt den nya brandstationen ses på bilden. Bilden är tagen från berget öster om grusplan vid Thordengården. (Fossum) Jag tog mig upp i berget till samma plats och så här (nedan) ser det ut idag. (20-12-25) Vi får följa områdets utveckling framöver. M.V.H L-Å Nilsson
2021-01-16

Skridskoåkning och bad på Gustafsberg


Stefan Mellgren till vänster har just kommit in efter en skridskotur på Byfjordens is tillsammans med tre kamrater. Inne vid pontonbryggan möter han kallbadaren Lars Nilsson från Uddevalla Kallbadare, som oförskräckt tar sig ett dopp efter att han värmt upp sig i varmbadhusets bastu.  //

2021-01-15

Stadsmusikkårens 20-årsjubileum 1963

Insänt av Bill Rönnqvist.


Hej Gunnar!
Uddevalla Stadsmusikkår underhåller på torget.
Året är 1963.Överlärare Einar Dahl
var initiativtagare till bildandet av musikkåren 1943.
Einar Dahl var varmt intresserad för amatörmusikkårernas
och skolorkestrarnas verksamhet.
Dirigent Oscar Rönnqvist.
Foto.(privat)
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2021-01-14

Tavelberget snart ett minne blott

Tipstack till Lars Olsson.

Tavelberget intill Västgötavägen i höjd med Byggmax håller nu på att sprängas ner. Här skall den nya brandstationen byggas.

Men varför heter det Tavelberget? Jo det är på grund av två målade "pricktavlor" på den här plana nordväggen. När jag var liten (född 1945) kunde man tydligt se en stor kvadratisk precisionstavla till höger och till vänster en helfigur. Vet man om det kan man fortfarande ana målningarna. Mot dessa hade soldaterna riktningsövningar med sina vapen.

Ni som är till åren komna och som gjorde lumpen på I 17 minns säkert målningarna som med åren försvunnit. I västra foten av Tavelberget fanns det dessutom en liten miniatyrskjutbana för skjutning med kammarammunition.
Det var en sådan här precisionstavla som var målad på bergväggen.  //

2021-01-13

Sybehörspåsen 100 år

Insänt av Lars Barkman.

Hej Gunnar!
Hittade denna 100 åriga relik mtbh (med tillbehör) i dag. Det är säkert många i din läsekrets som någon gång har utrustats med en liknande. Någon av de olika knapparna kan säkert kännas igen. Detta var på den tiden man själv fick sy i knappar och fästa kompani teckningar mm.
Mvh
Lars Barkman  //

2021-01-12

Backamo i början av 1900-talet

Insänt av Bill Rönnqvist

Hej Gunnar!
Denna bild låg bland foton från Backamo.
Det står att läsa, Backamo på 1900-talets början.
Några namn finns inte men man ser att det
är kockar.Tyckte bara bilden var intressant.
Mvh Bill Rönnqvist  //

2021-01-10

Uppdatering Svalgatan och Linneby

Den här bilden har Lars-Åke Nilsson bidragit med. Bilden är tagen  1969 och här får vi en överblick över ett större område. Det pågår en hel del byggnadsarbeten. Kan det bl a vara byggandet av Östraboskolan? 

P-O Andreasson berättar mera:

Hej ! Kul att se gamla bilder från Linneby. Tänkte komplettera med lite personer som bodde på Linnebygatan under 1940-50 talet. I det första vita huset på höger sida bodde fam Svensson , mamma Katrin , pappa Axel och sönerna Gunnar och Olle. Den senare segelentusiast och dragspelare.

I nästa hus t.h. bor fortfarande Jan-Åke Hansson känd som bilmekaniker hos Sixtens på Kämpegatan. 

En liten strimma av ett hus syns t.h. och där bodde fam. Hansson med döttrarna Dagny och Isa. Isa gifte sig sedan med Leif Andersson ( Lea ) som har arbetat på I 17 och Dagny med målaren Karl-Erik Johansson.

I det tredje huset bodde fam. Andersson med dottern Lilian ( gift Lindberg ) och sonen Kjell.

I hus nr fyra på höger sida bodde bl.a. fam Ringnér med dottern Marianne. På vänster sida fanns en kiosk framför det röda huset ( innehavare Claes Johansson/ Arne Hellström ) Johansson bodde i det röda huset. I huset bakom flyttade fam Högsell in. I det tredje huset på berget bodde fam. Oscarsson med sönerna Enar och Rolf. Kanske är det någon som känner igen sig.

P-O Andréasson
Här är en bild på Olle Svensson som nämns i texten från Linneby. Han
sitter och stående är Björn Karlin.
P-O  //

2021-01-09

Svalgatan

Flera av Uddevallabloggens läsare identifierade var bilden var tagen. Den här bilden jag tog idag är från ungefär samma plats men från markplanet och inte från höjden bakom mig.

Det är alltså Svalgatan på Linneby som är en tvärgatan till Erik Dahlbergsgatan som går in rakt fram. Några av husen finns kvar idag.  //

2021-01-07

Tjugondedag Knut 1960


Insänt av Bill Rönnqvist.

Hej Gunnar!
Denna bild är tagen vid Östrabobackens början 1960.
Bakom oss syns en pumpstation.
Personerna på bilden från vänster:
Roy, Bengt och Bill.Det är jag som håller i den
nyutslängda granen.På denna plats ligger Östraboteatern
idag.Ett Gott Nytt 2021.
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2021-01-06

Backamo 1912

Insänt av Lars Barkman.

Hej Gunnar!
Ja 2020 gick ju inte förbi som munterhetens år precis! Men på bifogat vykort kan man se hur man muntrade upp stämningen på Backamo 1912. Denna bild är förmodligen tagen i samband med den årligen återkommande maskeraden. Kortet är skickat till löjtnant Aminoff, som vid tillfället var boende i Rosersberg.
Mvh
Lars Barkman  //

2021-01-05

Vinter på Gustafsberg

Så kom då snön. Länge sedan sist. Det tycks som att den skall kunna ligga kvar några dagar.

2021-01-04

Här skall det byggas nytt

1921 fick handlanden Fredrik Friberg lagfart å tomt nr 10 i kvarteret S:t Anna äng som han köpt av egnahemsföreningen på Ådalen.

Huset har byggts om och till, lite oklart när det skedde. Nu är det tomt och en rivning tycks nära förestående.
I en annons från Svensk Fastighetsförmedling (tror jag) såg jag den här bilden häromdagen. Det är alltså Tureborgsbron till höger.  //

2021-01-03

Det skrev tidningarna om 1946


 För sjuttiofem år sedan var Bohusläningen den dominerande tidningen. 1910 hade Bohus-Posten startat och 1921 flyttade Lysekils-Kuriren från Lysekil till Uddevalla och blev Kuriren.

Här under kommer en lista över vad tidningarna skrev om 1946.

Och som vanligt kan ni ta del av dessa artiklar på Bohusläns föreningsarkiv. Kontakta arkivet på info@ bohusarkiv.se så hjälper de er vidare.

Datum         Innehåll

1946-01-02 Antonsson & Bellmans Kafé & Thebrödsbageri, Västgötavägen 59 öppnar 7 januari. Annons.

1946-01-02 Namnändring R Janssons Färg och kemikalieaffär till Husmarks Färghandel.

1946-01-02 Två unga män på hemsk bilresa nyårsmorgonen. Dr Åhrens bil hade stulits. Död. Polis.

1946-01-02 Klart för ny skola i Uddevalla. Byggnad.

1946-01-02 Ägg fria från årsskiftet. Ransoneringen.

1946-01-03 Uddevalla köper strandrätt mm vid Köperödssjön.

1946-01-03 Isbrytningen har börjat. Väder. Bild.

1946-01-04 Åke Larssons Kafé och Matservering, före detta Folkets Hus Kafé.

1946-01-04 Avskedsmöten i Betel, Uddevalla för missionär Aina Lantz. Kyrka.

1946-01-04 Sillfångster för 400 000 kronor gjordes igår vid bohuskusten. Fisk.

1946-01-05 Brand i vedstapel vid gasverket.

1946-01-05 En mystisk gas stiger ur isen på Kopparsberg, Kasenbukten.

1946-01-08 Verkstadsskolan i Uddevalla 10-årsjubileum.

1946-01-08 AB Svensk Klänningsindustri, Packhusgatan 8, (Frk Skoglund efterfrågas). Annons.

1946-01-08 Krigserfarenheter tillämpas på Fords första fredsbil, visas i Uddevalla. Fordon.

1946-01-08 "Åter saltvatten i varmbadhuset. ""Hake"" kom med 60 000 lit vatten ute från Marstrand."

1946-01-08 Tysk intern fast i Färgelanda, arbetade hos en lantbrukare. Rymde från Grunnebo. Flykting.

1946-01-09 I17 i Uddevalla blir av med tvätten när den centraliseras till Herrljunga. Regemente.

1946-01-11 F.N. Startar.

1946-01-11 65 år fyller avdelningschefen Paul Hohner.

1946-01-11 65 år fyller bankdirektören Karl Runge.

1946-01-11 50 år fyller postiljonen Curt Josefsson.

1946-01-11 Det första i Sverige byggda elektromikroskopet har i dagarna blivit färdigt. Bild.

1946-01-11 Staden igår. Om Knutsdagen av Cox. danskt helgon som dog 7 jan 1130.

1946-01-12 50 år fyller kaptenen Sune Beckman.

1946-01-12 Sex dagars vaktarrest i von Hennigs-mål. Regemente.

1946-01-12 Nazistledarna fruktansvärt råa. Läkare tvingades flå sina kamrater. Krig.

1946-01-12 Tysk general gör avslöjande i finska ansvarighetsmålet.

1946-01-14 Julgransdans på Kungstorget igår. Nöjen.

1946-01-14 Tjörn ordnar brandförsvaret.

1946-01-14 Stora delar av Sverige i mörker, tåg stannade radion tystnade. Energi.

1946-01-14 Ett antal polska före detta interner från tyska koncentrationsläger.

1946-01-15 Blott ungdom skall övas i civilförsvar. Sjukvård.

1946-01-15 Dräll damastdräll- och damast. Hemslöjd.

1946-01-15 Obevakad järnvägsövergång mitt i sta´n. Chaufförer vägra köra till Västra Gröngatan.

1946-01-15 Totalt mjölkstopp över hela landet. Strejk.

1946-01-16 Skall gaturenhållningen övertagas av staden. Motion i Fullm. O. W. Johhansson, Ein.

1946-01-16 Över 6 milj kwh ur Bävefallen ifjol. Fossumsberg gav 3.825.000 kwh. Bild.

1946-01-16 6 miljoner KWH vatten ur bävefallen i fjol. Energi.

1946-01-16 Mjölkstrejken uppskjuten RLF. Vill ha dörren öppen för förhandlingar. Strejk.

1946-01-16 Bil innebränd i garage i Jättesås. Brand.

1946-01-17 Uddevalla nya Folkets hus är en ståtlig arbetarborg. Byggnad.

1946-01-17 Goda erfarenheter från I17:s sjukhus, manlig sjukhuspersonal lättade sköterskebrist. Sjukvård. Regemente.

1946-01-17 Stiftelsen Bohusgården har mottagit en förnämlig oljemålning av prins Eugen. Konst.

1946-01-17 Svårt problem i Uddevalla många bostadslösa familjer. Bostad.

1946-01-17 "Motorgeleasen ""Prins Carl"" av Ellös minsprängdes vid Jylland. Orust. Båtar."

1946-01-18 Framgång för Ester Rock-Hansen på blanchteatern i Stockholm, bördig från Uddevalla. Teater.

1946-01-18 "Bild på ""Prins Carl"" och skeppare Algot Olsson. Orust. Båtar."

1946-01-18 Konservfabriken Neptun, Havstensund flyttar in i nybyggnad. Fisk. Annons.

1946-01-19 Göteborgsdramat upplöstes snabbt tack vare fyra rådiga uddevallabor. Polis.

1946-01-19 Spindeln i nazistnätet. Rudolf Hess organiserade massorna år Hitler. Krig.

1946-01-19 De underkuvade skulle utrotas genom arbete. Tyska slavarbetstjänsten avslöjas. Krig.

1946-01-21 Chaufförerna glada över att köra på bensin.Trafikbilägare Joh:s Andersson. Bild

1946-01-21 Ole B. Meyer tackar hjärtligt för hjälpen från Halden till Uddevalla Bidrag.

1946-01-21 """Fransk kris"", General de Gaulle avgår. Politik."

1946-01-22 Överste Öberg leder tvådagarskamp i samnerödsskogen. Regemente.

1946-01-22 """Församlingshem utredes"", pastorsämbetet har samma lokaler som år 1898. Kyrka."

1946-01-22 Doktor Walter Funk utplundrade Europa med sedelpressens hjälp. Krig.

1946-01-23 55 år fyller distriktsbarnmorskan Anna Nicklasson.

1946-01-23 Byggmästare Josef Larsson, Elseberg, död. 84 år.

1946-01-23 Balternas skola sändas iväg. Krig.

1946-01-24 Staren kom igår till Walkesborg och sågs på snöig kvist. Fåglar.

1946-01-24 Hitler visste ej om Hess flykt 1941. Hess trodde han skulle bli mottagen.

1946-01-24 Balterna utlämnas idag ryskt sjukfartyg hämtar. Krig.

1946-01-25 Gatuarbete skall förbinda Egersberg med Hedegärde. Via den berömda Himlabacken.

1946-01-25 Schäferhund hjälpte till att haffa spritsmugglare. Alkohol.

1946-01-25 """Fri sjukvård"", Sjukkassorna skulle bekosta vården under 2 år, över 67 år ett år på allmän sal."

1946-01-25 Bohuslänska Curlingklubben 95 år nästa år, tecknad bild av ordföranden Axel Lange.

1946-01-26 Kung Oscar i Uddevalla hamn 1895. Fru Vivi Thorburn berättar gamla minnen.

1946-01-26 När Björnstierne Björnsson tog ordet teg församlingen. Vivi Thorburn berättar gamla minnen. Berättelse.

1946-01-26 Ekoradion ett vetenskapens underverk.

1946-01-26 65 år fyller finansministern Ernst Wigforss.

1946-01-26 50 år fyller direktören Axel E. Berg från St. Höghult.

1946-01-28 1:a februari öppnar Ernst Andersson Rak- och frisersalong i Gamelius nybyggnad vid Centralstationen. Affär.

1946-01-28 60 år fyller disponenten Nils Drejer, anställd vid Kampenhof.

1946-01-28 "Stort intresse för cirklar och kurser ""engelska"" i Uddevalla."

1946-01-28 """Vägeröd dalar"" blir Bohusläns största naturpark."

1946-01-29 Ny assistent vid socialbyrån, Eivind Wogenius.

1946-01-29 60 år fyller direktören Eugen Mossberg, startade egen charkuteriaffär vid Kungsgatan 19.

1946-01-29 Brita Lagerbergs lekskola börjar 1 februari i Frälsningsarmens lokal vid  Stora Nygatan. Annons.

1946-01-29 Första tävlan med draghundar i Uddevalla. Lyckat arrangemang av Brukshundsklubben.

1946-01-29 Hitler satt på glödande kol vid Norge-Danmark aktionen. Krig.

1946-01-29 Affärsöverlåtelse i Rotviksbro, Torsten Bergman till A.G. Andersson.

1946-01-30 Byggnadstillstånd för Kampenhof AB för att bygga transformator på Kampenhof.

1946-01-30 65 år fyller vaktmästaren vid Uddevalla Saluhallar, J.A. Lidén.

1946-01-30 Rekord kort i fullmäktige, 35 ärenden klara på 45 minuter. Politik.

1946-01-30 "Ekoradio nådde kontakt med solen. Australiska vetenskapsmän fingo ""svar""."

1946-01-30 Gustafsbergsgårdar i Skredsvik säljas. Fastighetsaffär.

1946-01-30 Tryggve Lie blir F.N. Sekreterare.

1946-01-30 Amerikansk kedjesåg i Forshällaskogarna, ½ minuts trädfällning i stället för 10 minuter.

1946-01-31 En tretons lastbil från Orust fastnade i en kulvertledning. Vägarbete.

1946-01-31 Uddevallaborna förbrukar 15 000 liter mjölk om dagen. Mat.

1946-01-31 Foss bygger industribyggnad, i Munkedal.

1946-02-01 Orustbil fast i underminerad Lagerbergsgatan Kulvertledning nedlagd. Ledningar.

1946-02-01 Sandrens Manufaktur (före detta Dahlborgs Eftr) Södra Hamngatan 17. Annons.

1946-02-01 Kasebäcken går nu under jord. Kulvertledning från landsvägen till mynningen. Bild.

1946-02-01 Kortvågssändare planeras. Churchill och tefatmusik på skiva. (Åke Seinknecht). Bild.

1946-02-02 Uddevallaköpman var kapten Ekströms agent. Krig.

1946-02-02 Godkända tomtindelningar i kvarteren Kaparen, Fullriggaren och Sleipner.

1946-02-02 Järnhandlarem Ernst Niklasson har köpt fastigheten Kungstorget 5.

1946-02-02 Mjölk och Brödaffär öppnas 4:e februari i Gamelius nybyggnad vid Skansplan, Ingrid Dahl.

1946-02-02 Idag flyttar Damfriseringen La Vouge till Norra Drottninggatan 10, Svea Ljung.

1946-02-02 Omkring 4.000 böcker, priser och tavlor bildar en trivsam civil hemmiljö i regementets biblotek.

1946-02-04 Syco-fabriken i Strömstad tillverkar förnäma urnor och blomsterskålar. Bild.

1946-02-04 Förre stadsläkaren i Lysekil Axel Nilsson, död. 84 år.

1946-02-04 Storsmuggling av rakblad till Norge från Bohuslän. 7 milj rakblad till norgetysk.

1946-02-05 Ny charkuteriaffär öppnas 7 februari vid Strömstadsvägen 36 av Törner Carlsson och Otto Pettersson.

1946-02-05 """Skorelisation"", REKORDKÖ vid Wassenius & Eriksson. Affär. Bild."

1946-02-06 "Staden igår: ""Dansbanan"" på berget ovanför Norra Kyrkogården plockas äntligen ned. Nöjen."

1946-02-06 KFUM att få bygga 3 vånhus i kvarteret Klocktornet. Förening.

1946-02-06 Rallare reste omkring och bildade loger i Bohuslän. Logen Skansen - 40 årsjubileum. Förening.

1946-02-06 Fortfarande dåliga tider för motorsegelsjöfarten. Båtar. Bild.

1946-02-06 Varmvatten under 14 dar 18 februari - 3 mars. Bad.

1946-02-06 Ekoradio i stället för fyrar.

1946-02-07 40-årsfest i logen Skansen. Jubileum. Förening.

1946-02-07 Vernissage på museet av Svensk-danske konstnären John Valentin.

1946-02-07 På söndag den 10 feb, invigs nya Folkets hus. Byggnad.

1946-02-07 Strykande åtgång på biljetterna till söndagens SM-brottningar. Idrott.

1946-02-07 Kring ett barnhem. De nya lagarna om barnavård, vissa får upphöra med verksamheten.

1946-02-07 Storskottet i Hogdal för vägbygget. Vägarbeten.

1946-02-08 Om penicillin. Sjukvård.

1946-02-08 Staden bygger bilkiosken vid Norra Hamngatan, en bensinstation och turistbyrå.

1946-02-08 Rekord för ABF i Uddevalla 41 studiecirklar med många ämnen. Studieförbund.

1946-02-08 Skiftesgodemannaeden avlades av Ivar Pettersson, Arnold Olsson, Oscar Gustavsson.

1946-02-08 En rättegång som lät tala om sig. Ett 90-talsminne vid Kville häradsrätt.

1946-02-09 Gammelgården, Södra Hamngatan 14 har från 5 febr övertagits av Agnes Göransson.

1946-02-09 Kasenskolan bör ej anordnas enligt B 3-formen.

1946-02-09 AB Klingvalls Färgeri och Kemiska Tvättanstalt, Storgatan 4 firar 35 årsjubileum. Affär.

1946-02-09 Förrymde tyske greven fast igår, bodde hos ett par damer på Ramneröd över en vecka. Polis. Flykting.

1946-02-09 """Folkets husinvigning"", pampig byggnad med expeditioner, kafelokaler, tandklinik, kostade 700 000 kr. Bild."

1946-02-09 En skärhamnskapten berättar, segelfartyg på Tjörn. Båtar.

1946-02-11 Festlig Folkets Hus invigning.

1946-02-12 60 år fyller fru Agnes Rahm, Regementsvägen 7.

1946-02-12 Folktandvården börjar hos 3-åringarna. Uddevallas nya poliklinik öppnad. Sjukvård.

1946-02-12 Simmersröds barnhus blir upptagningshem, Sam Bergius testamente 1859. Barnhem.

1946-02-13 Staden igår: Gamle brevbärare Lundberg står på Träbron och berättar.

1946-02-13 "Sibiriens ängel"" i Uddevalla Elisabeth Busck avgår, nyvald Fru Greta Zachau."

1946-02-13 Simmersröds barnhus får användas såsom skolhem för elever i lantbrukets yrkesskola.

1946-02-13 Två Hönö-fiskare omkomna i Nordsjön. Olycka. Båtar.

1946-02-14 Industriplaner på Frölands gård. Men oljeraffinaderiet gick Uddevalla förbi.

1946-02-14 Marsvin kommer till Bohusläns regemente för att pröva på influensan. Sjukvård.

1946-02-14 Tidigast 1948 har Uddevalla ett nytt museeum, kostnaden liger runt 800 000 kronor.

1946-02-14 2.149 telefonabonnenter å Orust och Tjörn, Varekilsstationen noterar största ökning.

1946-02-15 Konsertevenemang i nya Folkets Hus. Sångstjärnan Birgit Nilsson solist. Musik o sång.

1946-02-16 Sjömanslivet ersatte inte militärtjänst. Regemente. Krig.

1946-02-16 50 år fyller Karl Arthur Göthberg, vaktmästare på Röda Kvarn.

1946-02-16 Tunnfabrik startas i Skärhamn, fabriksbyggnad påbörjas omedelbart. Industri.

1946-02-20 Hamnen; Intermezzo.

1946-02-20 Starar vid Jörgens gränd. Vintergäck och sälgen börjar slå ut. Fåglar. Blommor.

1946-02-20 Förra lärarinnan E. Ammelin, död, 84 år. Hon avlade examen vid småskoleseminariet.

1946-02-20 Hamnintermesson. Dålig reklam för Uddevalla hamn.

1946-02-20 En av stans äldsta änkefru Olivia Wallander, broderade åtskilligt till Bohusslöjd, död. 90 år.

1946-02-21 Kulvertarbetet har nu hunnit till Kungsgatan. Ledningar.

1946-02-21 Avröjningen av Kasenabben, hamnplatsen för det gamla Oddevold. F.E.K.

1946-02-22 Ny inredning på Grand Bio.

1946-02-22 Bergslagsbanan, det första elektriska direkttåg Gävle-Falun-Göteborg den 18 febr. Järnväg.

1946-02-22 Med ritstift och skaldepenna i Munkedal på rim.

1946-02-22 Generalplan för Grebbestad för vatten och avlopp. Ledningar.

1946-02-23 Sandsugaren Suomi har sprutat 65.000 kbm över strandängarna vid Kasen.

1946-02-23 70 år fyller byggmästaren Richard Nordgren. Bild.

1946-02-23 Utsiktens Bryggeri får göra påbyggnad av källare.

1946-02-23 Lagmansgatan 3 där Washington Olsson förr hade sitt slakteri. Bild.

1946-02-25 El.tåg på UVHJ nyåret 1948, ont om järn till stolpar och koppar till kablar. Järnväg.

1946-02-25 60 år fyller Walfrid Wadström, i unga år biträdde han sin far i dennes stuverifirma.

1946-02-25 Våldsamt snöfall under veckoskiftet, bussar körde fast i snöstorm. Väder.

1946-02-25 Skeppsredare Gustav Thordén har givit anbud på stort USA-varv. Båtar.

1946-02-25 Våldsam brand i natt i Konsum affärsfastighet, Foss Munkedal

1946-02-25 Orust- och Forshällabussar körde fast i snöstormen igår. Väder.

1946-02-26 85 år fyller Prins Carl. Kungligt.

1946-02-27 Qvists Herr och Damskrädderi, vid Strömstadsvägen 38 öppnar 1:a mars 1946. Affär.

1946-02-27 Frans Larsson, orustpojken och slöjdläraren  konstutställning sålde 102 av 106.

1946-02-27 Turismen tillför Bohuslän 12 milj.

1946-02-28 Folk bör läras att umgås med elektricitet. Intressanta el-föredrag. Energi.

1946-02-28 Brand i torkskjulet för säckar vid Sannes.

1946-02-28 Influensan som grasserat på I17 heter influensa B. Sjukvård.

1946-02-28 Svenska handelsbanken 75 år. 1871-1946. Bank.

1946-02-28 I17 vinterutbildas nu på hemmaplan. Regemente.

1946-02-28 Elektrifieringen av Orust och Tjörn.

1946-03-01 50 år fyller Einar Göthberg, arrenderade Underås och anlade handelsträdgård.

1946-03-01 Arnolds Livsmedel öppnar fredagen 1 mars affären i Saluhallen.

1946-03-01 Uddevalla fick höjd bostadskvot. Ökning med 50 lägenheter.

1946-03-01 Verkstadsskolan bygger sportstuga på Herrestadsfjället. Byggnad.

1946-03-01 Abba-gården en mönstergill personalbyggnad i Gravarne.

1946-03-01 Stenindustrin bör få kooperativ organisation.

1946-03-02 Regnbågens Kemiska tvätt, Brattgatan 10, öppnar den 4:e mars. Affär.

1946-03-02 Brödransoneringen skärpes utmalningen av vete höjes.

1946-03-04 Mannarna på Kampenhofs skorsten, står 40 meter upp och röker sin pipa.

1946-03-04 Bisättningsrum i berget vid kyrkan.

1946-03-05 I17 kamratförening får fin fana. Efter mönster av Gröna dragonernas standar.

1946-03-05 Flickskole-ungdomar på fjällresa till Åre. Skola.

1946-03-05 Scharlakansfeber på I17, kompani isolerats. Regemente. Sjukdom.

1946-03-05 President Mannerheim har avgått, Finland. Krig.

1946-03-06 Oscar Andersson avgår som platschef på Rimnersvallen.

1946-03-06 F.steward Johan August Hallberg, Lindås Uddevalla, död. 72 år.

1946-03-06 Höjning av broar, Marieberg, Hästevadet, Lilleskog, gångbro Vallgatan. Järnväg.

1946-03-06 Stor import av bildäck gör ransoneringen obehövlig.

1946-03-07 Vid årsmötets idrottsplatsförenig avgick Oscar Andersson som platschef för rimnersvallen. Idrott.

1946-03-07 Hur skatten vid källan verkar. En redogörelse för innebörden i nya skattereformen. Politik.

1946-03-08 Staden igår. Husvagnen med spännande historia. Ägare en dansk ingenjör Henry Dahl.

1946-03-08 Biltrafiken i länet hälften mot 1939. Antalet vagnar som åter sättas igång ökar. Fordon.

1946-03-08 Den 31 dec.1938 var 14-777 person och lastbilar  och bussar i gång i länet. Fordon.

1946-03-09 60 år fyller redaktionssekreteraren på Bohusläningen Alban Olsson, därav 45 år i tidningen.

1946-03-09 Uddevalla får ny poststation i kv. Klockaren på söder. Post.

1946-03-09 Ryssarna evakuera Bornholm. Tillfredsställande Moskvasvar. Krig.

1946-03-11 Bohusgården har redan blivit nordiskt centrum.

1946-03-11 Ny Engross-firma i Uddevalla AB Gamol. Färg & Kemikalieaffär. Annons.

1946-03-11 50 år fyller föreståndarinnan för Uddevalla stads barnbespisning, fru Maja Månsby. Bild.

1946-03-11 Danskar redo överta vakten på Bornholm, när ryssarna avseglet. Krig.

1946-03-12 IK Kongahälla firar 40-årsjubileum.

1946-03-12 Finlands nye president Juho Kusti Paasikivi.

1946-03-13 Uddevalla köpmän ger mer än 2 ton nyttiga varor till finska fadderorten Loimaa. Affär.

1946-03-13 65 år fyller avsynaren Johan E. Pettersson född å Mollsjö på Stadsfjället.

1946-03-13 Sjukkassorna noterar rekord om sjukanmälningar, influensan på retur. Sjukvård.

1946-03-14 Skötseln av fåglarna i Hasselbacken skall fortsätta.

1946-03-14 Gustafsberg blir skolhem för 30 elever. Stiftelsen betalar för en del av pojkarna.

1946-03-14 Mjölkpriset höjs med 0,5 öre genast 1 öre från 1 september. Mat.

1946-03-14 Skogsägareföreningen anlägger nytt sågverk. Bilder på Smevikens och Blomsholms sågverk.

1946-03-14 Lysekils Fotbollsförening 25-årsjubileum. Idrott.

1946-03-15 Västmakterna hade lovat Göring att få Österrike. Krig.

1946-03-15 Spännande skidstaffet för I17:s killar, fänrik Plogvalls bästa sträcktid. Idrott.

1946-03-15 Gammal Munkedalsaffär i nybyggda lokaler.

1946-03-15 Staleborna har i dagarna fått en modern speceriaffär.

1946-03-15 Sjökapten Rudolf Pyk berättar minnen från Afrika. Berättelse.

1946-03-16 50 år fyller handlaren J. G. Johnsson, 1931 etablerade han sig på Södra Hamngatan.

1946-03-16 60 år fyller fru Greta Sanne, född Haglund.

1946-03-16 Anette´s Damfrisering S. Järnvägsgatan 13, öppnar den 21 mars. Affär.

1946-03-16 Bild på Thordéns kontorsbyggnad på Aspekullen.

1946-03-16 Dragsmarks klostergård. F.E.K. hem.äg. Rudolf Hammar, S:ta Marias stiftelse.

1946-03-18 Postdirektionen föreslår poststation Uddevalla 3, hörnet Valhallavägen-Storgatan. Post.

1946-03-18 Ett åtråvärt skidmärke heter skidlöparmärket, det finns 500 st. på I17. Idrott. Regemente.

1946-03-18 Den närmaste framtiden blir det stor byggnadsruch i Lysekil.

1946-03-18 Ryssarna ha inlett hemfärden från Bornholm. Besättningsstyrkan 8.000 man. Krig.

1946-03-19 Son efterträder sin fader i presidium Bengt Blomdahl ny ordf i Uddevalla arbetar.

1946-03-19 Greve von Eckstaedt till Uddevalla klädd som dam. Polis.

1946-03-19 Rådman Eric Blomdal slutar inom arbetarkommunen efterträdes av sonen Bengt Blomdal. Politik.

1946-03-19 Om Uddevallas stad- och dess framtid talar Professor W. William Ohlson i Folkets hus röda sal. Hembygd.

1946-03-19 Smögen får samlingslokal.

1946-03-19 Det går att förfalska Liljefors och Zorn men västkustens Willhelmsson går inte. Konst.

1946-03-19 Köpenhamnsbataljon får vakten på Bornholm. Uppbrott i alla ryska läger på ön.

1946-03-19 Stor konst på västkusten. Det går att förfalska Liljefors och Zorn men inte Wilhelmsson.

1946-03-20 Omsättningen på VSS över 27 miljoner i fjol, ökad kreatur mindre svinslakt. Industri. Mat.

1946-03-20 Arbetarsemestern uppdelas i sommar den sprids över längre tidsperiod. Arbetsmarknad.

1946-03-20 Orustgård lagd i aska. Brand.

1946-03-20 Tre gånger under krigsvintrarna blev Kornö utan post, föraren genom isen.

1946-03-21 Dir Alderborn ordf. i I17:s Kamratförening. Regemente.

1946-03-21 Potatistäpporna få vika för bebyggelse. Trädgård. Bild.

1946-03-22 Arbetet på det nya varvet börjar genast. Hamnbyggnadsbyrån fick 3-miljoners.

1946-03-22 Hamnen i Uddevalla stadens framtid. Professor William-Olsson om stadens utveckling.

1946-03-22 Gult fasadtegel blir det på nya ålderdomshemmet i Esperöd. Byggnad. Bild.

1946-03-22 11.000 kbms fyllnad i vägbank i Strömsvattnet. Del av Strömstads bryggeri rives.

1946-03-22 Dr. Marcel Pètiot fransk mångmördare rannsakas, 70 resväskor i källare efter sina 27 offer. Polis. Bild.

1946-03-22 Ljungskileskolan får ett nytt elevhem. Berättelse om då och nu.

1946-03-22 Ljungskileskolan får ett nytt elevhem i år. Skola. Bild.

1946-03-23 60 år fyller järnhandlaren Herman Andersson. Innehavaren av Nya Järnhandeln. Affär.

1946-03-23 Om man skall hjälpa ungdomen måste det finnas en ungdomsgård. Social. Politik.

1946-03-23 Skredsvik fick ej byggnadstillstånd. Nya kyrkoherdebostaden får vänta. Kyrka.

1946-03-23 Lärkan har kommit till Källegren i Forshälla. Fåglar.

1946-03-26 75 år fyller Kristina Olsson Humlevägen 5 A. restauratris på  ångbåtar.

1946-03-27 Herr- Dam- & Pälsskrädderi öppnat vid Kungsgatan 45 i juni, huvudaffär vid Strömstadsvägen 10.

1946-03-27 Vårens första blåsippor plockades igår i museigården vid Kungsgatan. Blommor.

1946-03-27 Brandkåren ryckte ut på årets första gräsbrand. Brand.

1946-03-28 Gustafsberg: Berättelse av en barnhustorparepojke i fjärde generationen.

1946-03-28 Brand i magasin vid Eriksfors sågverk vid Bräcke. Ägare G. Sundbäck.

1946-03-28 "Första tävling igång, ""slottskogen runt"" för bohusläningens idrottsklubb."

1946-03-28 Ryssland lämnar F.N.

1946-03-29 Tjörnborna sätter redan sin potatis. Jordbruk.

1946-03-30 Uddevalla stad bygger 70 lägenheter på Jacobsberg. Bostad.

1946-03-30 Nazismen blomstrar upp bland svältande tyskar. Hätsk stämning mot de allierade.

1946-03-30 Ärlan har anlänt till Resteröd. Fåglar.

1946-04-01 Bohusläningens redaktör Torsten Sandberg, död. 46 år.

1946-04-01 1892 Enligt lag av denna dag får kvinna först vid fyllda 17 år träda i äktenskap.

1946-04-01 "Lysning för stenarbetaren Knut Hjalmar Jarnedal och frk, Karin Amalia Johansson ""Huldas Karin"". Familenytt."

1946-04-02 Uddevalla Mek. verkstaden har invigt nytt personalrum mm. Thordénbolaget.

1946-04-02 Blott dagsböter för döljandet av Eckstaedt. Polis.

1946-04-02 Uddevalla prydes upp med skulpturer utförda i nytt konstmaterial benämnt stengöt. Staty.

1946-04-03 Sko-Uddgrens Kilbäcksgatan 23. Annons.

1946-04-03 Svanexercis på kaserngården å  I17. Regemente.

1946-04-03 Råttorna äter upp skolbarnens mat. Fönster saknas i Orust skola olidliga förhållanden.

1946-04-03 Skolproblem i Bohuslän, varannandagsundervisningen lever ännu. Skola.

1946-04-04 Hemmet för gamla- och sjuka köpt av Uddevalla Tunnfabrik- och Trävaruaktiebolag. Fastighetsaffär.

1946-04-04 Flickskolans kamratförening planeras sommarfest, för 200 flickor på Gustavsberg. Skola.

1946-04-04 Olidliga förhållanden i Röra skola fönster saknas och råttorna äter upp barnens mat.

1946-04-05 Kronprinsen uttalar sig till alla, vi måste visa ansvar i trafiken. Trafik.

1946-04-05 En apell till envar, trafiken på våra vägar ökar, därmed många olyckor  med dödlig utgång. Gustav Adolf.

1946-04-05 85-årig stenhuggare berättar Amandus Hansson Tuntorp Brastad.

1946-04-06 Lane-Ryrs sjukkassa firar femårsjubileum.

1946-04-06 Om Torsten Sandbergs begravning. T. S-g.

1946-04-06 En del blir obotliga några dör för att professor Olivercronas klinik är för liten. Sjukvård.

1946-04-06 Boningshus i aska i Nösund, Orust. Hela samhället lades i mörker. Brand.

1946-04-06 Skeppsredare Thordén köper mera mark, äger redan Överby gård.

1946-04-08 Stängsel- och gula linjer vägleda gatutrafikanter. Hallmans hörn ett av de första. Gatuarbete.

1946-04-08 Bohusläns körförbund firade sitt 20-årsjubileum med konsert i kyrkan.

1946-04-08 Medaljering av kommunalmän och fabriksinvigning i Hunnebostrand.

1946-04-08 Kristineberg, Fiskebäckskil tillbygges.

1946-04-08 Körsången i Bohuslän, 20 årsjubileum.

1946-04-09 70 år fyller förre stationskarlen Carl Oskar Hall.

1946-04-10 Flyttning av stadens trädgård till Gustafsberg.

1946-04-10 60 år fyller bokhandlare Wiktor Wallgren. Anställd hos Hallmans bokhandel i 47 år.

1946-04-10 Tjörns hembygdsförening.

1946-04-11 Fröken Hilma Ulrika Schiller, Kuröd, död. 86 år.

1946-04-11 Två hästdroskägare i Uddevalla få djurskyddsmedalj. Utmärkelse.

1946-04-12 Hästdroskägare fingo medalj, pållarna socker. Utmärkelse.

1946-04-12 Allmäna djurskyddsföreningen överlämnade silvermedalj och diplom, hästarna fick en påse socker. Utmärkelse.

1946-04-12 Staden är gjord för cyklar idag finns det 7.000 stycken. Trafik.

1946-04-12 Majblomman i år är en liten sippa i ljus lila, antalet sålda år 1945 var 7.200 000 rekord.

1946-04-13 60 år fyller handlaren Sven Magnusson.

1946-04-13 Överste Öberg hälsar årets rekryter välkommna till I17, efter all oro och krig.

1946-04-13 Stenhuggarna i Lysekil.  50 årsjubileum.

1946-04-13 Den äldsta fackliga organisationen är avd, 11 svenska stenindustriarbetarförbundet som firar 50 år.

1946-04-13 Einar Magnuson Håverud Bohuslän-Dals främste skidlöpare fick bohusläningens guldmedalj. Idrott.

1946-04-17 Staden köper återstående delen av Esperöd 3 tillhörigt Alfred E Andersson m. fl.

1946-04-17 Volvos fredstraktorer har kommit. Bröd Brandt, Uddevalla. Fordon.

1946-04-17 Grosshandlare C. A. Andersson med maka donerade 1.3 miljoner till sjuka i Göteborgs- och Bohuslän. Gåva

1946-04-17 Tall i Naverstad moderträd åt bohuslänska elitskogar, fröodlingsplantage på Jord. Natur.

1946-04-17 Vägeröds dalar har fridlysts som naturpark. Bohusläns största naturskyddsområde. Parker.

1946-04-18 Lagfart: Granit AB Kullgrens Enka del av södra hamnområdet.

1946-04-18 Till- eller ombyggnad av Uddevalla lasarett. Sjukvård.

1946-04-18 Landets nya veckotidning heter Året runt. Tidning.

1946-04-18 Kriget kunde avgjorts redan före jul 1944.

1946-04-24 Första kölen på Uddevallavarvet sträcks i år. Arbetskraft utbildas i Verkstadsskolan. Båtar.

1946-04-27 Bild på skolklass på flickskolans trappa 1906, även pojkar i klassen.

1946-04-27 Förre musikfanjunkare vid Bohusläns regemente Tuve Wilhelm Törne död, 57 år.

1946-04-27 "Pansarkryssaren ""Fylgia"" och två jagare kommer till stan på valborgsmässoafton. Båtar."

1946-04-27 100 000 man i byggnadsbranchen har fått nytt avtal, timlön höjd med 11 öre. Arbetsmarknad.

1946-04-27 Alla svenskar över 10 år skall skärmbildsfotograferas ett krafttag mot turberkelosen. Sjukdom.

1946-04-29 Thordénska kontorsfastigheten vid Strömstadsvägen har taklagskransen uppe. Byggnad.

1946-04-30 Klädesholmen, Tjörn-konserver- och fiskebåtar. Mycket att läsa. Öar. Industri.

1946-05-02 """Arbetarkrav"" 1.500 i demonstrations tåget på väg till Folkets hus. Politik."

1946-05-02 Arvprinsen har kommit till haga, hälsades med 84 salutskott. Kungligt. Född.

1946-05-03 Kulvertering av Bävebäcken återupptages.  Vägarbete.

1946-05-03 Den Baggeska donationen från 1716 får säljas till staden, Bergshagen. Gåva. Kyrka.

1946-05-03 Först i Väst-Sverige med frontalexpeditio är Udevalla-Posten. Tidning.

1946-05-04 Göken hördes den 2 maj i Bratterödsdalen, Forshälla. Fåglar.

1946-05-08 Turistbyrån vid hamnen håller på att rivas. Taxi- och turistbyrå klara vid månad.

1946-05-08 Hästdroskorna blir reklamskylt för nya turistbyrån. Turist.

1946-05-08 Lapp-Lisa kommer och sjunger på Frälsningsarmen. Musik o sång.

1946-05-08 Bagarmästaren Einar Henning död, 56 år.

1946-05-09 Flickskolan omändras. Vaktmästarbostad blev frukostrum.

1946-05-09 Bergshagen- och andra Baggedonationer. F.E.K.  Flera Baggedonationer. Gåva.

1946-05-09 """Ett tack från Holland"", till fam. Nils Lindblom strömstadsvägen 2 e, för omsorgen av deras son."

1946-05-09 Förhandlingar om Lelångenbanans utbyggnad till normalspårig.

1946-05-09 Kafébolag köper gården Rörbäck i västra Bokenäs.

1946-05-10 100 år fyller f.d uddevallabon änkefru Justina Börjesson adress Lutherska ålderdomshemmet Amerika.

1946-05-10 Den 65 m. höga Svinesundsbron en av Europas mest imponerade broanläggning. Invigning.

1946-05-10 Ekoradion besegrade de tyska ubåtarna, 670 förstördes under kriget.

1946-05-10 Kyrka får inte likna gravkapell. F.E.K.

1946-05-11 Berget på Kasenabben borta om 5 månader. Byggnadstillstånd för tre stapelbäddar.

1946-05-11 Till Prins Carl Gustafs dop kommer Karl XI:s dopvagga fram, det är 30 år sedan. Kungligt.

1946-05-13 Karlstadssolen i moln i Uddevalla, kamraterna vann med 2-1 på Rimnersvallen. Idrott.

1946-05-13 Änkefru Amanda Jörnstedt efterlämnar 4 barn därav köpman Torsten Jörnstedt, död. 78 år.

1946-05-13 Uddevalla köpmannaförening firade i lördags på Carlia sin 90-årsdag. Jubileum.

1946-05-14 Omläggning av pumpbron i Munkedal. Vägarbete.

1946-05-15 Staden köper fastigheter, Västgötavägen 21 och Kålgårdsbergsgatan 11. Fastighetsaffär.

1946-05-17 Folkets Park. Bild.

1946-05-18 S. E. Hennings Bageri, Kämpegatan 26 såld till Carl Ek. Fastighetsaffär.

1946-05-18 AB Parkett & Byggnadsvaror, nybildat bolag av John Petersson. Affär. Annons.

1946-05-18 Här skall rivas, omkring Kyrkogårdsgatan- och Norra Kyrkogården. F.E.K.

1946-05-18 Minnen kring en gammal färja, Svinesund. Båtar. Bild.

1946-05-20 Jordens oro av F.E.K. Om kaminen som tändes med sprit i en fastighet vid Kungstorget.

1946-05-20 Bohuslän-Hallands sjukkassa betalade ut 4,5 miljoner 1945. Sjukvård.

1946-05-20 Distriktets årsmöte i Bohuslän för hantverkare. Yrke.

1946-05-20 Mollösundstomt har 105 ägare. Byggnad.

1946-05-21 Brittiska radarbilarna på I17-besök i går. Regemente. Fordon.

1946-05-22 Petersons Wienerbageri flyttar till Skolgatan 24. Annons.

1946-05-24 Lelångenbanan bör breddas, vitalt intresse för Dalsland. Ny sträckning vid Uddevalla. Järnväg.

1946-05-24 Islandstunnona staplas i hamnen, 60 000 tunnor till Island. Fisk.

1946-05-24 Storskott i Gravarne, 2.300 kg dynamit för hamnen.

1946-05-24 Nybyggnad i Hunnebostrand. Bank.

1946-05-25 Trähusfabriken i Strömstad totalförstörd vid brand.

1946-05-25 Boningshus i Rosseröd nedbrunnet tillhörigt Viktor Magnusson. Brand.

1946-05-27 Rimnersvallen i lågor huvudläktaren nedbrunnen. Brand.

1946-05-27 Kampenhof firade sitt 90-års jubileum i  kyrkan och Carlia.

1946-05-27 IFK Norrköping vann allsvenskan. Idrott.

1946-05-28 Elektrifiering av Ugglehult och Råsseröd. Energi. Ledningar.

1946-05-28 30 år i stadsfullmäktige, major H E Uddgren. Register över Fullm. beslut 1913-1942. Politik.

1946-05-29 Petterssons Wienerbageri har flyttat till nya lokaler. Byggnad.

1946-05-31 Det gamla Gustafsberg och det nya.

1946-05-31 Folkskolelärarinnan Valborg Berntson segnade ner död vid nykterhetsmötet på kungstorget. Död.

1946-06-01 Brudkrona skänkt till Ödsmål kyrka av JUF.

1946-06-01 KFUM byggnadsförening å tomterna 14 och 15 i kvarteret Klocktornet. Fastighetsafär.

1946-06-01 Sista vattenkvarnen i Fräkne restaturerad. Bevaras av Ljungskile hembygdsförening.

1946-06-04 Eklunds Pensionat Kungstorget 6 övertagit av Göta Högström 1 juni 1946. Annons.

1946-06-04 "Skapifabrikens 10-årsjubileum- och flyttningen till ny fabrik på ""Brattska ängen"". Industri."

1946-06-05 Hushållsinköp AB öppnar affären på Gustafsberg för säsongen.

1946-06-05 Skapi inviger sina nya lokaler. Tillverkningen en miljon pipor per år.

1946-06-06 70 år fyller förre folkskoleinspektören Carl Agner.

1946-06-06 Rusthållsförbund för Uddevalla Fo har bildats. Regemente.

1946-06-06 22 stycken välklädda flickor våra första flygvärdinnor. Flyg.

1946-06-06 """Rationaliseringsåtgärd"" gårdarna Eriksgård och Västergård har bildat bolag."

1946-06-06 Umberto ll fick blott behålla kungatiteln i 26 dagar. Italien har valt republik.

1946-06-07 Köpman Einar Petterson.1935 startade han Petterson & Nordberg = Penord. Död.

1946-06-08 Carlson på Öster Spec.affär.

1946-06-08 Skogsvårdsstyrelsen får köpa Hensbacka. Skola.

1946-06-08 Intresset stort för slöjden både bland tillverkare och köpare. Hemslöjd.

1946-06-11 Fyra kungliga generationer på dopbild. Kungligt.

1946-06-11 Prins Carl Gustaf är döpt. Kungligt. Bild.

1946-06-11 Nils Karlsson (mora-nisse) vann igen, det var 23:e vasaloppet. Idrott. Tävling.

1946-06-12 70 år fyller major H.E. Uddgren

1946-06-12 Radiotjänst gör ett omfattande Bohuslänsrepotage, starten började i Uddevalla. Radio.

1946-06-12 Författare Gerhart Hauptman född 1862 död. 1912 fick han Nobelpriset i litteratur.

1946-06-13 Lelångenbanan i Brattåstunnel? Nytt förslag till infarten i Uddevalla.

1946-06-13 City Möbler öppnar 15 juni 1946. Södra Hamngatan 7, 2:a vån. invid Västerbron. Annons.

1946-06-13 3:e vattenledningen lägg till söder under Västerbron. Vägarbeten.

1946-06-13 Boxhult av F.E.K.

1946-06-13 Långa riksdebatter om fria skolmåltider. Skola. Mat.

1946-06-13 75 år fyller idag skeppsbyggmästare Anders Mattsson, Kungsviken.

1946-06-13 Slätten får många nya gatunamn, Lysekil. Gatuarbete.

1946-06-14 Grötöhamnen ett led i hamnutvecklingen, Lysekil. Mycket att läsa om hamnen.

1946-06-15 Uddevallas 1:a boulevardservering Centralens konditori. Kafe.

1946-06-15 Lärdomar från våra muséer av F.E.K.

1946-06-15 Grötöhamnens invigning 14 juni 1946 i Lysekil.

1946-06-15 Yrkeshemmen ge en gedigen utbildning, Forsane Frändefors. Mycket att läsa. Skola.

1946-06-15 Props till Holland ur Bohusläns skogar. Hamn.

1946-06-15 Krönika från Bohus Malmön.

1946-06-17 Kunglig folkfest vid Svinesundsbrons invigning. Bild.

1946-06-17 Optimism präglar Strömstad och Skee. Bild.

1946-06-18 Röra kyrka, Orust 100 årsjubileum.

1946-06-19 85 år fyller förre bokhållaren Anders Magnusson. 40 år som bokh på Kasen.

1946-06-20 50 år fyller godsägare C.E. Söderlund, Anfasteröds gård.

1946-06-21 Folkpensioneringen är nu i hamn, lagen träder i kraft 1 januari 1948. Politik. Pengar.

1946-06-21 Lagfart: Yngve Brycker på  tomterna n:ris 4 o 5 i kv Tendern. Fastighetsaffär.

1946-06-21 Lagfart: Valborg Brycker på tomten nr 3 i kv Flickskolan. Fastighetsaffär.

1946-06-22 50 år fyller fru Maria Karlsson, Fossumsberg.

1946-06-22 Kontorschefen vid Skandinaviska Pipfabriken Margaret Fornander, död. 56 år.

1946-06-22 Maskinmäst Carl Lundström, anställd i Sannes rederi, död. 73 år.

1946-06-22 Kapten Einar Ekström dömd för spioneri avsatt från Bohusläns regemente. Bild.

1946-06-22 Ett år och sex månader straffarbete för kapten Ekström, avsatt kapten vid I17. Regemente.

1946-06-22 En midsommardag på gamla Backamo av F.E.K. Regemente.

1946-06-22 75 år fyller förre fiskhandlaren Filip Winberg.

1946-06-25 80 år fyller innehavaren av Frideborgs kafé herr C. F. Hedlund.

1946-06-25 Civilekonomen Olle Axberg från Ljungskile hemkommen från krigsfångearbetet i Amerika. Krig.

1946-06-27 Strumptjuven Arne Bertil Turnèus fick 1 år och 2 månader för grov stöld. Polis. Berättelse.

1946-06-27 Centrala verkstadsskolans verkstäder i arbete Kungsgatan 37 och före detta Cösterska.

1946-06-27 Lokal att hyra i Sagahuset, tidigare Defas barservering. Affär.

1946-06-27 Fastighetsaffär Axel Weifors å tomterna 5, 6, 8 i kvarteret Sundberg .

1946-06-27 Nytt läkemedel mot tuberkulos. Märklig svensk forskargärning. Sjukdom.

1946-06-27 Svenska hjälpen i Tyskland upphör, 18 000 i Hamburg ha fått mat och kläder. Krig.

1946-06-28 Besök Kafé Linnea, Kungsgatan 28, OBS ändrad adress. Annons.

1946-06-28 90 års jubileum firat av Lysekils Sparbank.

1946-06-28 Skall Svenshögens sanatorium nödgas slå igen för personalbrist. Sjukvård.

1946-06-29 Målarläring Alf Hilding Evert Karlsson dog av skador han ådrog sig under fotbollsspelning, död. 16 år.

1946-06-29 Småbåtarna sätter en idyllisk prägel i hamnen.

1946-06-29 50 år fyller majoren Erik Silverhielm.

1946-06-29 Terbovens högkvarter kostade 20 miljoner, 65 rum 80 meter under jorden.

1946-06-29 Seglarna vill ha bättre hamn, motorbåtsmännen upplagsplats. Båtar.

1946-07-01 Atombomben fälldes programenligt, lagunen försvann i massor av rök. Miljö.

1946-07-02 Avgående lärarinnan Anna Pettersson berättar skolminnen. Orust - Tjörn.

1946-07-02 80 år fyller hemmansägaren och kommunalordföranden B.L. Andersson, Svensland, Hogstorp.

1946-07-03 Bankdirektör Georg Karlsson till Handelsbanken Uddevalla.

1946-07-03 Donation, Axel- och Hedda Bildts minne, till Uddevallas fattiga. Gåva.

1946-07-03 Atombomningens resultat skall ej ofentliggöras, bomben det hemskaste vapen som skapats. Miljö.

1946-07-03 70 år fyller förre riksdagsmannen Oskar Osberg i Åseby, Bärfendal.

1946-07-04 Sveriges största sparbössa finns att beskåda på gävleutställningen. Bank. Pengar.

1946-07-05 Pga råvarubrist hålles konditorierna Havet, Vetekransen stängda 8-21 juli. Affär.

1946-07-05 Skollovskoloni i Runtången, Valla inviges 4 aug.

1946-07-05 Bovallstrand får en stor varvsanläggning. Båtar.

1946-07-05 Handl. Edvin Wessberg, 1913 övertog han affären Dan Mattsson & Co. död. 67 år.

1946-07-06 Den äldsta badorten i nordeuropa har stolta traditioner att bevara. Gustafsbergshistoria.

1946-07-06 80 år fyller förra innehavaren av Bohusläns affärs- och räkenskapsbyrå Carl A. Bohlin.

1946-07-06 50 år fyller typograf Yngve Fält anställd vid Hallmans civiltryckeri.

1946-07-06 40 000 kbm sten tygla strömmarna i Malösund. Farleder.

1946-07-08 Förre soldaten vid Bohusläns regemente Carl Fredrich Svahn död. Gravsatt på Ramneröds kyrkogård.

1946-07-08 60 år fyller förre poliskonstapeln K.O. Falk.

1946-07-08 Skolkökslärarinnan i kooperativa förbundet fru Mary Thorburn-Eriksson Saltsjöbaden, död. 34 år.

1946-07-08 Kvilles vattenförsörjning beräknas kosta 2,5 milj.

1946-07-09 75 år fyller godsägaren William Schiller. Bördig från Munkedal.

1946-07-09 Sångerskan Ulla Billqvist född år 1907 är död.

1946-07-10 Massor av uddevallabarn med till Lindesnäs badbussar mycket populära. Bad.

1946-07-11 Riksbyggen igång med tre hus. Stor bebyggelse kring Norra Järnvägsgatan.

1946-07-11 Första lasten av varvsmaskiner och utrustning från USA. avklarats. Båtar

1946-07-11 Nya Folkets Hus blir konstnärligt utsmyckat. Konst. Bild.

1946-07-11 Första maskinerna till Thordén-varvet i hamn.

1946-07-11 Gullmarsvallen brukbar för fotboll igen. Idrott.

1946-07-12 Linnés resa i Bohuslän av F.E.K. Sjöbommen vid Uddevalla var om aftonen tillsluten.

1946-07-12 City Möbler, Bröderna Larsson- och Schyberg, Södra Hamngatan 7, 2 vån. Affär. Annons.

1946-07-12 Vi vill ha vår egen självständighet, för närvaro biltom ö-kommun. Fordon.

1946-07-12 Seglingsolycka vid Nösund, far- och dotter döda. Båtar.

1946-07-12 "G. Thordén har köpt ""Gullmar lll"". Skänker den till Lysekils SS. Båtar."

1946-07-13 Fotoklubben- och Bohusläningen söker karaktäriska Uddevalla bilder för tävling.

1946-07-13 Bohusläns regemente 275 år.

1946-07-13 Dingleskolan firar nu sitt 40-årsjubileum.

1946-07-15 Ångaren Borgila fick en tub sprängd i ångpannan. Båtar. Olycka.

1946-07-15 700 ton maskindelar kom med Kristina till varvet. Båtar.

1946-07-15 Bouppteckningar på Orust och Tjörn. Namn och belopp.

1946-07-16 Hundra år sedan Kullgrenska startade den moderna granitinustrin. Jubileum.

1946-07-16 60 år fyller läraren vid Uddevalla folkskolor Erik Bohlin, bördig från Göteborg.

1946-07-17 75 år fyller förre soldaten vid Bohusläns regemente Otto Berg.

1946-07-17 Bohusläningens chefredaktör Sten Björkman, död. 66 år.

1946-07-17 Turistbyrån återvänder imorgon till Norra Hamngatan.

1946-07-17 Ny Lyse-industri första halmfläktstillverkare.

1946-07-18 Bohusläningens nybygge närmar sig sin fullbordan. Tidning. Byggnad.

1946-07-18 "Arbetets veteraner; första separatorn  blev provad på torget. ""Sensation"" ."

1946-07-18 Det skall vara flätor i sommar och yllebaddräkt. Bad.

1946-07-18 Hemvända filmstjärnan Greta Garbo fortfarande hemlighetsfull. Bio.

1946-07-19 Skattekronan har ökat rekordartat 19 procent sedan ifjol. Politik.

1946-07-19 Turistbyrån har flyttat in i nya lokaler på hamngatan med taxicentralen. Turist.

1946-07-19 Lantmannaskolans 40-årsjubileum i festlig sommarprakt. Jubileum.

1946-07-20 70 år fyller doktorinnan Sigrid Johansson, maka till framlidne provinsialläkaren Herman Johansson.

1946-07-20 """Parker 51."" Reservoarpennan som skriver torrt med vått bläck. Bild."

1946-07-20 Lagfart: J. A. Hagberg på tomt nr 5 i kv Sinclair köpt av Ellen Eriksson. Kungsgatan. Fastighetsaffär.

1946-07-20 Lagfart: G. W. E. W.I M-A Sahlsten på tomt nr 1 i kv Bagge, arv efter sin avlidna. Fastighetsaffär.

1946-07-20 Klockarekroken av F.E.K. Om Lenas Bageri vid Stora Norrgatan, Sörkällan.

1946-07-20 På grund av Hans Majestäts Konungens hjärta måste Kungen sluta spela tennis. Kungligt. Sport.

1946-07-20 Två års pojke ormbiten, fick åka till Ljungskile för att möta bil med serium från Göteborg. Olycka.

1946-07-22 Bohusrundan en sträcka på 72,6 km. vanns av Harry Snell 2,10, 46,4. Idrott.

1946-07-23 Åke Ohlsson Rak- och Frisersalong har övertagits av Thureskog och Stålklang. Annons. Affär.

1946-07-25 80 år fyller fru Agnes Mellin född Bachman, maka till framlidne advokaten Albert Melin.

1946-07-25 Gamla slakteritomten vid Skansberget upplåtes till ny fabrik, Uddevalla Nickel.

1946-07-25 1699-tals predikstol till heders i Myckleby kyrka. Orust.

1946-07-27 Elektrifiering av UVHJ-banan inledd vid Varberg. Järnväg.

1946-07-27 Första bidraget till fotoklubben inkommit, Kristina Thordén badökajen.

1946-07-27 Första västkusttrailern har byggts i Uddevalla av Banér Abrahamsson verkstad. Bilar.

1946-07-27 Bild på Kristina Thordén lämnar Badökajen. Båtar.

1946-07-27 Uddevallavarvet fick byggnadstillstånd att uppföra plåtverkstad.

1946-07-27 Nürnbergprotokollen skammens dokument har blottat århundradets fördärv. Krig.

1946-07-30 Rekord i sommar, för tågresenärer, dagsiffra 3,000 personer. Järnväg.

1946-07-30 Över 7 miljoner lokalsamtal i Uddevalla 1946. Telefon.

1946-08-01 Poliskonstapel Arvid Theodorsson avgick i går med pension efter 32 tjänsteår som polis.

1946-08-01 Två jaktplan stötte samman vid låganfall båda förarna omkommo. Olycka.

1946-08-01 Hotade Fjällbackahusens ägare, äro emot inlösen. Fastighetsaffär.

1946-08-02 Fototävlingen: En bild från gamla Uddevalla.

1946-08-02 Arbetsmarknadskommissionen meddelande i går söderskolan får påbörjas. Skola.

1946-08-02 80 år fyller änkefru Lina Andersson Sörkällegatan 16, känd som baderska vid varmbadhuset.

1946-08-02 Stadsplaneläggning: Ramneröd får punkthus och Bleket torg och handelscentrum. Affär.

1946-08-02 Schwartzman startar fabrik i Bengtsfors. Bristen på arbetskraft anledningen.

1946-08-05 """Värmebölja"" skeppsvikens badplats har 20º  i vattnet och 29º i skuggan. Väder."

1946-08-05 Första allsvenska matchen i Dalsland mellam Billingsfors-Gais. Idrott.

1946-08-07 Vattnet från garveriet i Kuröd rensas. Industri.

1946-08-07 """Slagruteman"" Josua Svensson anlitad av skeptiska vetenskapsmän för att finna vatten. Seder o Bruk."

1946-08-08 Intresset för bygdegårdar är mycket stort i Bohuslän- och Dalsland. Hembygd. Kultur.

1946-08-09 Ny barnkoloni vid Sundsandvik sommarvistelse åt ett 50- talbarn. Social.

1946-08-09 Röda Korset ordnade en utfärd med stans gamla till Gustafsbergsträff. Resor.

1946-08-09 Fototävling: Hamnen- och sjöfarten intressanta foton.

1946-08-09 Soldaten Book drar stamrulla ur minnet. Regemente.

1946-08-12 Bil krossad av Lysekilståg, bilförare bländad, 2 döda. Olycka.

1946-08-12 Simmersrödshemmet helt igång 15 aug. Sjukvård.

1946-08-13 Första 45 tonskranen uppmonterad på Badö. Hamn.

1946-08-13 Gatu- och kvartersnamn. F.E.K.

1946-08-14 Kranar, skjortor, nylonstrumpor- och bakpulver i lasten när Selma Thordèn åter är hemma. Båtar.

1946-08-14 Stadsträdgårdsmästare Rudolf Gunnar Haglund, död. 58 år.

1946-08-14 70 år fyller förre stadsfiskalen A . L. Norlander.

1946-08-14 Den engelske författaren H.G. Wells har avlidit, död. 79 år.

1946-08-15 Solstickan bygger en ny barnkoloni. Social.

1946-08-15 Redaktör Fritiof Blomberg och redaktionschef  Elle Linderoth bohusläningens nya ledning. Tidning.

1946-08-15 Lagfart för John Widgren å tomt nr 12 och 13 i kv Sundberg transport till Bokförlag.

1946-08-15 Ljungs brandstation är föredömlig för landsbygd. Bild även kommunalhus.

1946-08-16 60 år fyller trafikbilägaren Johannes Andersson.

1946-08-16 Kyrkobuller av F.E.K. Om bänkplatser efter olika taxor därest komma stalldörrar.

1946-08-16 Kyrkogårdsinvigning i Jörlanda. Kyrkan.

1946-08-16 Hamburgsunds första industri tagen i bruk. Konservfabrik med 40 anställda.

1946-08-16 Bohusläns köpmän, låt husmödrar få semester. Social.

1946-08-17 70 år fyller direktör Carl Grundén, Grundsund, 1927 startade han oljeklädesfabrik.

1946-08-19 Hagströms Musik, Frithiof Axelsson. Annons. Affär.

1946-08-19 Råg av årets skörd har förmalts vid Fossumsbergs kvarn.

1946-08-19 Hermesböckers tillkomst studeras, kursavslutning  i Uddevalla för medarbetare.

1946-08-19 Raset på Orust, vägen går från trakten av Rålanda korsväg till Morlanda.

1946-08-20 Selma Thordén till USA med 300 ton sten från Kullgrens, modern bilkran i arbete.

1946-08-20 "Landsvägar- och ""taverer"" av F.E.K. Broar- ch gästgiverier."

1946-08-21 Husmanskost av F.E.K.

1946-08-21 Dragspelscentralen, Åke Johansson, Lilla Norrgatan 5. Uddevalla. Musik o sång. Annons.

1946-08-21 Olof F Aarös berättar om klostret i Dragsmark från 1200-talet. Se även B-n 1946.

1946-08-21 Schwartzmans har köpt 2 fastigheter, Bengtsfors Hotell- och Rosellska. Fastighetsaffär.

1946-08-22 Över 15 000 tusen får rösta den 15 september, i sex lokaler. Politik.

1946-08-22 Elever i folkskolan är 1.450 barn, antalet nyinskrivna är 270 stycken. Skola.

1946-08-22 Bohusläningen AB å tomten nr 15 inom kv Hvitfeldt. Fastighetsköp.

1946-08-22 75 år fyller skomakaremästaren och skohandlaren Johan Uddgren.

1946-08-22 75 år fyller K.J. Andersson, började 1919 vid Bohusläningen.

1946-08-22 "Dystert 75 årsminne ""Gloria Deo"" av Käringön gick bort med man och allt. Orust B."

1946-08-23 USA väntas bryta med Jugoslavien. Stalin till Titos undsättning i FN.

1946-08-23 Konsum hyrde lokal i Kilbäcksgatan 26, ett rum och kök, hyran 200 kr per år.

1946-08-23 Idag är det premiär för Nynäs A-bensin, AB Nynäs-Petroleum Västerlånggatan 3.

1946-08-23 Konsum Uddevalla 40 årsjubileum. Annons. Berättelse.

1946-08-23 "Thordéns ""Melita"" får disponers för färden till Sotenkanalen, pressreseprogram. Båtar."

1946-08-23 Bouppteckningar vid Suneviken

1946-08-23 Käringöns kyrka 150 år sedan kyrkan invigdes och första prästvalet ägde rum.

1946-08-24 Från och med 1 juli 1946 har jag övertagit Uddevalla Vedhuggeri, J. Wingård. Annons.

1946-08-24 Småskollärarinnan Anna Ingeborg Forsberg död, 41 år, examen 1927. Skola.

1946-08-26 Årets rekordpublik på rimnersvallen 2000 såg I.F.K.-derbyt.

1946-08-27 En häst tillhörande Frans Söderqvist åkeri blev skrämd och ramlade i bäveån. Olycka. Bild.

1946-08-27 Våra kontor äro från och med idag flyttade till varvet vid Kasen. Annons.

1946-08-27 Häst föll i Bäveån, ägare Frans Söderqvist åkeri, Sörkällegatan 11. Olycka.

1946-08-27 Vackert naturreservat Bräcke Skalgrusbankarna. Bild.

1946-08-27 Lane-Ryrs kyrka har beslutats att låta inleda elektriskt ljus i kyrkan.

1946-08-27 Arbetets veteraner: Åttioårige Gesäterbo berättar om utvecklingen. Aug. Fägersten. Berättelse.

1946-08-29 Gösta Ohlsson har givit IFK kondition. Idrott.

1946-08-29 Uddevalla kamraternas center Sture Johansson lämnar klubben för Tidaholm. Idrott.

1946-08-29 På jakt efter Bohusstjärnan hos fru Sanne på Morlanda, Orust. Hembygd.

1946-08-30 Fototävling: Tävlingstiden utgår den 30 september.

1946-08-30 85 år fyller J A Björkman, Västgötavägen 25. Berättar om gamla tider.

1946-08-30 Brand på Gustafsberg, Astrid Hagelbergs villa, öppen spis.

1946-08-30 "Uddevallautställning i Kongresshallen ""Arbetets ära""."

1946-08-30 70 år fyller Harald Bildt, Morlanda.

1946-08-31 Skeppsredare Thordèn visar kammarrättsrådet Rosenqvist det blivande Uddevalla-varvet.

1946-08-31 50 år fyller folkskolläraren Carl A .Hamberg.

1946-08-31 Brand i militärbarack vid Lancasterskolans gård, vedupplag. Bild.

1946-08-31 Fr.o.m. 2-9 kommer samtliga droskbilar att sammanföras till gemensam station Norra Hamnen. Annons.

1946-08-31 Nya män till tidningen Bohusläningen polisöverkonstapel Sven Rosby och Ebbe Bohlin.

1946-08-31 Taxi får sin premiär på måndag 2-9,19 bilar, 25-30 chaufförer. Fordon.

1946-08-31 Småbrukare på Tjörn. Bild på Billströmska folkhögskolan i Tyft. Jordbruk.

1946-08-31 Kung Oscar ll på Backamo. Ur Bohusläningen augusti 1896. Regemente.

1946-09-02 Tolv plutoner från I17 på skördehjälp till jordbruk i Bohuslän, Dal och Västergötland.

1946-09-02 Alla eltåg stoppades, starkströmsprov mellan Malmberget och Gullmarsfjorden. Järnväg.

1946-09-03 Förnämlig byggnad för socialdemokratiska Kuriren vid trädgårdsgatan. Tidning. Bild.

1946-09-03 Taxi har 19 bilar- och 25-30 chaufförer. Fordon.

1946-09-03 Skolmåltid även i flickskolan. Ruth Thorburn efterträdes av fröken Rudström. Mat.

1946-09-03 Premiär för Taxibilarna gick utmärkt. Taxicentralen har flyttat in i sina lokal. Fordon.

1946-09-03 Regnbågen Kem Tvätt ändrar namn Kemiska Tvättcentralen, Brattgatan 10. Affär.

1946-09-03 Philips tillverkar lampor sedan 1891. Energi. Annons.

1946-09-03 Bohusgraniten följer modets lagar, ersätter materialbrist. Industri.

1946-09-04 Skolmåltid även i flickskolan. Skola.

1946-09-04 Prosten Bagges minne av F.E.K. Kyrkan.

1946-09-04 När Sverige blev Fn medlem, Fn-delegater i Lake Success.

1946-09-05 B-N-nytt, två sättmaskiner kom igår från USA. Tidning.

1946-09-05 Två sättmaskiner kom igår från USA till tidningen Bohusläningen. Bild på kranen i hamnen.

1946-09-05 Blå bensinen börjar sitt segertåg Oljeraffinaderiet i Nynäs världens modernaste. Petrolium.

1946-09-05 Lysekilsbo begravdes i grusgrop. Dödsolycka i Alsbäck. Död.

1946-09-06 Två nya beklädnadsindustrier till Munkedal.

1946-09-07 Rådman Erik Blomdahl, inledde grävandet för nya söderskolan. Bild.

1946-09-07 Vy från Håljuteberget över Trappgatan- och Klocktornet, Uddevalla Fotoklubb.

1946-09-07 A. Bergmans skrädderi, Kålgårdsbergsgatan 14. Herr och dam.  Annons.

1946-09-07 Det första spadtaget till nya Söderskolan togs av rådman Erik Blomdahl. Bild.

1946-09-07 Telefon till stadsfjället ordnas på stadens bekostnad. Installeras hos Björkdahl.

1946-09-07 Om flickskolans invigning, fältspatgruvorna på Orust. För 50 år sedan.

1946-09-07 Dödsolycka. Treåringar i Bovallstrand drunknade vid brygglek. Död.

1946-09-09 Ny möbelaffär i Uddevalla, Möbelkompaniet, Norrtullsgatan 11.

1946-09-09 Dr. Erik Lindström litterär ledare för bokförlaget Hermes. Böcker.

1946-09-09 Fiskmarknaden av F.E.K.

1946-09-10 Veterinärbostaden i Varekil färdig. Byggnad.

1946-09-10 Gulf bensinstation Trädgårdsgatan 8, ren bensin ej uppblandad med tetraetylbly. Petrolium.

1946-09-10 Fri försäljning av ljus. Ransoneringen upphör på stearinljus.

1946-09-11 SJ-buss från Orust körde i diket ett 30-tal personer kastades om varandra. Olycka.

1946-09-11 Förre stenhuggeriförmanen Leo Dahlgren färdig med sitt 21:a modellbygge.

1946-09-11 Förre landsfiskalen C.O. Ahlenius, död. 80 år.

1946-09-12 "Slagregnet tog musten ur sex-dagarscyklister ""svängis"" Johansson vann. Idrott."

1946-09-12 85 år fyller förre etikettskäraren och brännvinsbrännaren Adolf Ludvig Olausson.

1946-09-12 Varvsanläggningen kostar 16 milj. Entreprenörerna för arbetena har utsetts.

1946-09-12 Fabriksbrand på Klädesholmen mitt i samhället.

1946-09-13 Fototävling: segelbåtar som ligger i hamnen. Bild.

1946-09-14 Auktion p.g.a. rörelsens upphörande Kaféidkerskan Hulda Dahl Västerlånggatan 26.

1946-09-14 Bottna hembygdsstuga färdig. Ryggåsstuga vid Stenbacka. Bild.

1946-09-16 Stormen- och skyfallet medförde översvämningar i hamnen. Väder.

1946-09-16 Ändrad tomtindelning i Kv Ruthenbäck o Sundberg. Beslut 10 maj 1946.

1946-09-16 Socialdemokratisk tillbakagång folkpartiet tog landstingsmandat i Uddevalla. Politik.

1946-09-17 Reformen i kraft 1948, men nu blir den omlagd 700.000 pensionärer får fylla i nya blanketter.

1946-09-18 Konstnären Francis Poulbot känd för sina karikatyrer av parisiska gatpojkar, har avlidit 67 år. Död.

1946-09-19 70 års jubileum Zachrissons Civel & Militärskrädderi. Annons.

1946-09-19 Fr.o.m. 23 sept 1946  kommer Nya Folkets Hus Kafé o Konditori, även matservering.

1946-09-20 50 år fyller trädgårdsmästaren Gustaf Forsberg, Rosenhill.

1946-09-20 75 år fyller förre slaktmästaren Senius Jensen, till Uddevalla 1913 vid gamla slakteriföreningen.

1946-09-20 Varmvattnet blir fritt 1 oktober 1946.

1946-09-23 Tidningen Bohusläningen får nya sättmaskiner.

1946-09-23 60 år fyller småskollärarinnan Ester Johansson, kom till Uddevalla 1913.

1946-09-23 Bohusläningens första sida har i dag ett något förändrat utseende. Tidning.

1946-09-23 Spantmaterialet till varvets första fartygsbygge har nu anlänt. Båtar.

1946-09-23 Fototävling: stadens dagliga liv kommers på torget. Bild.

1946-09-23 Förböner i kyrkorna för skörden. Mat. Kyrka.

1946-09-23 Kyrkan på Käringön, 150 års-jubileum.

1946-09-23 3 miljoner konservburkar årligen från nya konservfabriken i fisketången. Industri.

1946-09-24 Fiskebåten Skandia från Åstol förlist. Båtar. Olycka.

1946-09-24 Snickaren John Andren, bildade uddevalla-kamraterna 1906, första ordförande, död. 70 år.

1946-09-24 "Gunnar Martenz före detta ""Patty officer of first class i amerikanska flottan"" berättar om fasansfulla minnen. Berättelser."

1946-09-24 Traditioner av F.E.K. Om Sannemarknan, Saltkällan.

1946-09-25 Elspisar i nybyggen, gasverket är belåtet. Ledningar.

1946-09-25 Strumstoppning bör nu göras med maskin, Husqvarnas lokaler på kilbäcksgatan. Affär. Bild.

1946-09-25 Röda korsdamer i sy och sticktagen. Social. Bild.

1946-09-26 Lekplats anlagd vid S Järnvägsgatan. Parker.

1946-09-26 Fotograf Arne Andersson, föreståndare för Södergrens Foto blir Bohusläningenns pressfotograf.

1946-09-26 50 år fyller fru Elsa Alderborn, född Wingård.

1946-09-26 Telefonen ökar snabbt i Uddevalla. Telefon.

1946-09-26 Brattska ängen har blivit en lekplats för många barn. Bild.

1946-09-26 Djupviksvarv förser islandsbåt med radar. Båtar. Bild.

1946-09-26 Korsordet har i år funnits i 20 år. Tidning.

1946-09-26 """Västanfors"" av Rörö, byggd av bröderna Ohlson & C:o i studseröd. Båtar."

1946-09-26 "Sveriges sista brigg ""Briggen Gerda"" ger votivskepp åt Hällevikstrands kyrka."

1946-09-27 Asplundsgatan av F.E.K. Lancasterskolan byggdes 1822.

1946-09-28 Bohuslän för 50 år sedan. Om ogifta karamellförsäljerskan Amalia Larsson på torget.

1946-09-28 Skatt vid Källan med övergångsbestämmelser. Annons.

1946-09-28 Före detta tändsticksarbeterskan Augusta Strid, Groröd innebrändes i sin bostad. Hon blev  82 år. Död.

1946-09-30 Nya befälhavaren för Uddevalla, Fo överste B. Reuterschiöld. Regemente.

1946-09-30 Den 1 okt 1946 övertogs Savoy Kungsgatan 22 av Helge Sörensson från Maria Rodhe.

1946-09-30 Holländska damhandbollslaget Hygiea fick besöka bohusläningen för att se hur man gör en tidning.

1946-09-30 IK Oddevold tog sin tredje raka seger 4-0 mot Groheds IF. Idrott.

1946-09-30 Om Skärhamn- och Bleket, två samhällen på frammarsch.

1946-09-30 Avskedsintervju med rektor Klas V. Eriksson Tyft. Skola.

1946-10-01 Medaljerad brandförman Johan Gillberg, 34 år vid brandkåren. Utnämning.

1946-10-01 Halvfärdiga lägenheter vid oktober-flyttningen.Inga klosetter tvättställ eller spis. Byggnad.

1946-10-01 Nazistiska ledare förklaras skyldiga. Krig.

1946-10-02 25 m vattentorn på 6½ dygn. Glidformen sparade 13.800 kr. Annons.

1946-10-02 Gamla militärboställen av F.E.K.

1946-10-02 Zachaus advokatbyrå, Kungsgatan 13 övertages 1 okt, av jurist kandidat Bertil Sven.

1946-10-02 Till ombudsman hos Thordénbolaget har antagits advokaten Frank Zachau. Varvet.

1946-10-02 Tolv dödsdomar i Nürnberg. Krig.

1946-10-02 Ödeläggande brand på Tjörnekalv - samhällets enda affär.

1946-10-02 Backamovolontär hade 50 kr i kvartalet plus tobaksskilling. G. A .Rydén 47 år vid Regemente.

1946-10-03 Jordfästningar i kyrkan bliva nu avgiftsfria.

1946-10-03 Grohedspojke cirkusartist med framgång. Reino Karl-Otto Andersson, 24 år.

1946-10-03 Det framgående Brastad får ett nytt tillskott Bepe öppnar modern filial. Fabrik.

1946-10-03 "Görings sista intervju ""Jag gick i borgen för Sveriges neutralitet"" Krig. Bild."

1946-10-04 Från Kalle Värmes hink till moderna badrummet. Trotjänare berättar om gångna år.

1946-10-04 """Sunnervikens domsaga"". Häradshövding Thorsten Gislander studerar nya fastighetsböcker."

1946-10-04 "Briggen ""Gerda"" Sveriges sista brigg. Båtar. Bild."

1946-10-05 Uddevalla skidklubb har erövrat 8 dm av 10 budkavleorientering. Idrott.

1946-10-05 Svenskar studerar TBC-forskning i U.S.A. Sjukdom.

1946-10-05 Auktion: Den 11 okt försäljes Groheds Tingshus. Byggnad.

1946-10-07 Över 100.000 betalande i folkparken under säsongen.

1946-10-07 Per Albin Hansson avled i spårvagn av hjärtförlamning. Död.

1946-10-08 Sv Handelsbanken 75 års jubileum.

1946-10-08 Uddevalla förvärvar Sörvik. Fastighetsaffär. Byggnad. Bild.

1946-10-09 "Fiskebäckskils sjöfartsmuseum 5 årsjubileum med ny fullriggare ""Ellen""."

1946-10-10 Lagfart för Uddevalla stad på Groröd 1.11 och 1.27 köpt av Ing. Henry Thorburn o h h . Fastighetsaffär.

1946-10-10 Medaljerad brandman Johan Gillberg har varit vait sitt yrke troget i 34 år. Utmärkelse.

1946-10-10 Tage Erlander blir vår nye stadsminister, hård dragkamp med Möller. Politik.

1946-10-10 Ingen nåd för Göring. Ansökan avslogs. Krig.

1946-10-11 Skansplansparken klar. Stadsträdgården har börjat flytta till Gustafsberg. Bild.

1946-10-11 Med livsmedelslaster Hälsingborg-Hamburg. Ung skärhamnskapten berättar. Båtar.

1946-10-12 Folkes Bageri, Kungsgatan 47 och Saluhallen öppnar den 15 okt 1946.

1946-10-12 Kristina Thordén i brand på Atlanten, full storm, tre döda. Varv. Båtar.

1946-10-12 Tingshuset i Grohed blir boningshus. Domarstolen till Forshälla hembygdsförening.

1946-10-14 Kristina Thordén bogseras till Uddevalla, branden släckt. Båtar.

1946-10-14 Prästgårdarnas kulturhistoriska värde bör bevaras. Kyrkan. Byggnad.

1946-10-14 Per Albin Hanssons minne hyllat på 7 språk. 50.00 personer i sorgetåget. Död.

1946-10-14 Två döda norr om Orust på Koljöfjorden. Båtar. Olycka.

1946-10-15 50 år fyller författaren Ruben Nyström.

1946-10-16 Succé start för lekskolan barnens förtjusning, färgkritor, sybehör och modellera. Skola.

1946-10-16 De dödsdömda i Nürnberg avrättade, Göring tog giftampull. Krig.

1946-10-16 "Museum gav ide åt bohusslöjdare ""mjölksil""."

1946-10-17 Hamnstyrelsen vill utarrendera värmestugan i hamnen.

1946-10-17 Muddring till 7 meters djup  från den blivande kajen vid varvet till Brattås. Hamn.

1946-10-17 Nya Jacobsberg blir en stad i staden Intressant projekt för bebyggelsen vid Bleket.

1946-10-17 Göring som skulle hängts först lyckades någon timma tidigare intaga en giftampull avled omedelbart.

1946-10-18 100 kg kläder tvättas och torkas på en timma i nya Trimmaskinen, Kemiska Tvättcentralen.

1946-10-19 Rivning av ett äldre hus intill Norra kyrkogården,ägare fru Svea Morell.

1946-10-19 Uddevalla får modernaste reningsverket i Sverige, uppföres vid Skansberget.

1946-10-19 Värmestugan blir ej längre stadens. Byggnad. Hamn.

1946-10-19 Carl Daniel Ekman, Sulfitmetodens uppfinnare, banbrytare inom svensk industri.

1946-10-21 70 år fyller fru Maria Lönner maka till major Gustaf Lönner, Emaus. Bild.

1946-10-21 Smögens Kooperativa nybyggnad under tak. Affär Konsum.

1946-10-22 Förrymd värnpliktig leker Helgonet på I17, bravader i ren thrillerstil. Regemente.

1946-10-22 Radioverkstaden Trim vid Strömstadsvägen 22 öppnar idag. Innehavare G. Carlsson. Affär.

1946-10-23 """Helgonet"" från I17 fast i går. Regemente. Polis."

1946-10-23 KFUM:s bostadsbygge vid Agnebergsgatan påbörjas i veckan. Bild.

1946-10-23 Varumässa på stadshotellet, solstickan i nytt format.

1946-10-23 F.N:s generalförsamling öppnad. Världsfred måste grundas.

1946-10-23 Genom branden på före detta Grand hotell i Lysekil, blev 55 personer husvilla. Brand. Bild.

1946-10-23 85-årige skomakaren Georg Olsson först på modern cykel i Bro, för 55-årsedan kostade den 200 kr.

1946-10-23 """Den första vinterknäppen"" sista havren kördes in i snöyran. Väder. Bild."

1946-10-23 Förre repslagaren Johan Oskar Kärrqvist, död. 70 år.

1946-10-24 50 år fyller fanjunkaren vid Bohusläns regemente Emil Sandberg.

1946-10-24 Ernst Niklassons Järnhandel, nederlag för karbid även karbidgasverk. Annons. Affär.

1946-10-24 Moderniserat I17 bageri, bild på bagaremästare A Bucklin 40 år som bagare.

1946-10-24 Mathilda Thordén frigiven av allierade myndigheter, kommer till Sverige med koks. Båtar.

1946-10-24 Omsättningsskatten slopas 1 jan 1947?

1946-10-24 55 personer blev husvilla vid branden i Lysekil, 52 baltiska flyktingar.

1946-10-24 Nya ålderdomshemmet blir förnämligt. Social.

1946-10-24 Interner i Backamo fingo bo i arresten. Regemente.

1946-10-25 Kristina Thordén åter i Uddevalla, fyra dygns övermänsklig kamp mot lågorna. Båtar.

1946-10-25 Saronförsamlingen får ny kyrksal vid Kilbäcksgatan 18, tidigare Kungstorget 6.

1946-10-25 Selma Thordén lade till vid Badökajen. Befälhavaren fick blommor av Gustav Thordén. Båtar.

1946-10-25 Gravkammaren vid kyrkan färdigbyggd, väntar bara på kopparn till porten.

1946-10-25 "Filial till ""markan"", den nybyggda kiosken för värnpliktigas behov av godis."

1946-10-25 Lysekil köper mark för 25 000 för omläggning av Norra Hamngatan. Fastighetsafär.

1946-10-25 Bron vid Kållebråten en fara för trafiken. Bild.

1946-10-26 Stockholmsmålaren Gert Olof Marcus öppnar en utställning av oljemålningar och teckningar på museèt.

1946-10-26 "Det mycket omtalade jättepartiet av sten ""granit"" som Tyskland beställt går nu under klubban."

1946-10-26 Gravarne får utge 68 700 i hamninlösen. Hamnen.

1946-10-28 Uddevalla får oljehamn vid Sörvik. Oljeledning tvärs över Sverige?

1946-10-28 "Fototävling: ""vår stad"" har nu slutbedömts, bild på gammalt hus."

1946-10-30 Uddevalla köper Sörvik. Fastighetsaffär.

1946-10-30 "Fototävlingen avgjord: 1:a priset till Bo Seinkneckt ""för solen bryter igenom""."

1946-10-30 Uddevalla förevigat i förnämlig fototävling.

1946-10-30 Lindansare- och handboll i idrottshallen en av Reinos prestationer. Idrott.

1946-10-30 104 år fyller före detta Roddkarlen Johan Svensson i Ström. Bild.

1946-10-31 Hur Karl XlV Johan hyllades i Uddevalla av F.E.K.

1946-10-31 Skeppet vänder åter. Torsten Sandberg nya Uddevallaroman. T. S-g.

1946-11-01 Thoréns charkuteriaffär öppnar på Barkvägen 1.

1946-11-01 Tegnérminnen i Uddevalla:tecknad bild (år 1841 o 1842).

1946-11-01 Bara 22 arbetslösa vid månadsskiftet, därav 13 försörjningspliktiga. Arbetsmarknad.

1946-11-01 "70 år fyller fiskaren Johannes Svensson mest känd som ""svenske-Johannes""."

1946-11-01 "Esaias Tegnèr gästade ""brunns och badorten"" Gustavsberg år 1841 & 1842. Bild."

1946-11-01 Uddevalla Atletklubb fyller 25 år. Idrott

1946-11-01 Tandberg vann överlägsen poängseger mot fransmannen Steve-Olek. Idrott.

1946-11-01 Uppförandet av nya lasarettet är i full gång. Byggnad.

1946-11-02 Affärsöverlåtelse: Bellman & Antonssons Thebrödsbageri, Västgötavägen 59 .

1946-11-04 Rekordmudderverk i hamnen. Lersugaren.

1946-11-05 Knut Fridell har tagit 13 Dm i grekisk-romersk. Idrott.

1946-11-06 Frölands gård de felslagna uddevallaförhoppningarnas plats. Hamn.

1946-11-06 Stor kabeldragning har nått Uddevalla 444 samtal samtidigt vid nya-kabeln. Telefon.

1946-11-08 Hur Axel Wenner-Gren började av F.E.K.

1946-11-11 Norra Stadsfjället får el.ljus till jul. Ledningar.

1946-11-11 Brattska ängen Rådman Henrik B. Bratt donation. F.E.K. Donationsängen Storhagen.

1946-11-11 Brattska ängen: modell av kvarteret Silverlod, som väntar på stadsplan. Bostad.

1946-11-11 Uddevalla Fo tillhöriga baracker till försäljning. Regemente.

1946-11-11 Stadsträdgårdsmästaren A. Hansen sätter färg åt stadsdelen med blommor & grönt. Bild.

1946-11-12 Affäröverl: Yngve Kock, Storgatan 1 till  Karl Wilhelm Svensson, speceriaffär.

1946-11-12 Fototävlingen: ett dussin av de bästa bilderna från tävlingen finns utställd i Helsings pappershandel. Affär.

1946-11-12 Bohusläns märkligaste lövskog, vårdad av samma släkt sedan vikingatiden. Fridlysning bör ske.

1946-11-12 En lysande ceremoni, den heliga mattan föres till Mecka.

1946-11-13 En stor brand med skador för c:a 600 000 kr:s värde i AB. Richters konservfabrik. Brand.

1946-11-14 "Tunnlarna på Bohusbanan norr om Uddevalla skall ""sänkas"" stationerna måste byggas om."

1946-11-15 Vår nya verkstad i Uddevalla, Kontorsmaskiner  And Skog AB, Strömstadsvägen 11. Affär.

1946-11-15 Idag öppnar Carlquist Konditori, Kyrkogatan 3, Uddevalla, invid torget.

1946-11-15 Över 700 babyplagg från Uddevalla till adoptivorten Loimaa, initiativ av fru Elisabeth Busck. Social.

1946-11-15 Bibehållit gasverk bäst för staden, belysningsstyrelsen vill skjuta på avgörandet. Energi.

1946-11-15 Livligt besök i blå hallen på Gästis när Uddevalla Husmodersförening visade bohuslänsk hemslöjd.

1946-11-15 Ladugårdsbrand på Bräcke gård, Tjörn. 3 hästar och 10 kor innebrända.

1946-11-15 Svenska Akademin har tilldelat schweiziske 69-årige författaren Herman Hesse årets nobelpris i litteratur.

1946-11-15 "Böckerna i ABF biblotek är så ""sönderlästa"", förbundet vill lägga ner bibloteket. Böcker."

1946-11-16 Första oljeeldade SJ-loket i trafik på UVHJ, nästa vecka. Järnväg.

1946-11-16 Nävrekärr har vårt lands äldsta släkttradition, i arv inom samma släkt sedan vikingst.

1946-11-18 Ny affär: Bagarn Dahlberg, Brattgatan 6, premiär tisdag 19 nov 1946.

1946-11-18 Sista skatteuppbörden av kronoskatten i Uddevalla. Rådhuset. Bild.

1946-11-18 Ett fullsatt Frideborg, rekordbesökt folkpartifest, föredrag av proffessor Bertil Ohlin. Politik.

1946-11-18 Fru Anna Andersson, 68 år maka till maskinmästare Oscar på teatern, mor till Ester Roeck-Hansen. Död.

1946-11-19 Solstickan 10-årsjubilerar 800 000 avsattes förra året till barn och gamla. Social.

1946-11-19 """Efterlyst av 15 polismyndigheter"" stal klockor i Brålanda och sålde dem i Norge. Polis."

1946-11-19 Vid svenska Aeroplanbolagetr Saab provflögs för första gången Saab Scandia.

1946-11-20 Idag öppnar Jarlows herrekipering, Kungsgatan 10, Uddevalla. Affär.

1946-11-20 Vilket blir andra-språk för flickskolan, tyska, franska, i Uddevalla flickskola blir det engelska. Skola.

1946-11-20 Far i Näverkärr och Malmöbarnen av F.E.K.

1946-11-21 DK beslöt gasverkets nedläggande ej aktuellt.

1946-11-21 Den 47-årige Bert Couzens fullbordade sin 48-dagars marsch om 8.000 engelska mil.(4.827 km.) Idrott.

1946-11-22 Kristina Thordén räddades av  5 man från totalhaveri. Offentligt erkännande. Olycka.

1946-11-22 År 1878 metersystemet införes i Sverige. Det skulle ske succesivt intill 1888.

1946-11-22 Utrikesminister Undèn undertecknar dokumentet om Sveriges inträde i FN. Politik.

1946-11-22 Kungälv upprustar för framtiden men bevarar sin idyll.

1946-11-23 Bläster o Industrilackering har öppnats vid Bastionsgatan norr om Skansberget.

1946-11-23 Vem blir Nordbohusläns Lucia 1946, 1, 2, 3, 4, eller femman. Bild.

1946-11-25 Hovrätten ändrade ej dom om Nävrekärr.

1946-11-26 Ströms säteri sålt, Bohusläns mest traditionsrika jordagods minnen från Rutger.

1946-11-27 Gasverket skall icke nedläggas. Energi.

1946-11-27 En torpare under Konungsberg av F.E.K.

1946-11-28 Yrkeskvinnors klubb firade 10 årsjubileum.

1946-11-28 VSS är störst av landets slakteriföreningar. Mat.

1946-11-28 S.J. Mordeniserar sin busspark med 2 hypermoderna Volvo-bussar. Trafik.

1946-11-30 Regementets matsal är nyrenoverad och nymålad.

1946-11-30 Walles Bokhandel, Kungsgatan 10, öppnar måndagen den 2 dec 1946. Affär.

1946-11-30 "Fru Anna-Lisa Öst ""Lapp-Lisa"" kommer till frälsningsarmens möte ""Adventstoner"". Kyrka."

1946-11-30 Middagsmålet smakade utmärkt efter att ha avverkat åtta mil.gång. Regemente.

1946-11-30 Pappersbruket i Munkedal firar i dagar två 8-9 dec. 75-årsjubilieum.

1946-12-03 Hunnebo-auktionen filmades när Hitler-stenen gick under klubban. Historia.

1946-12-04 Söndagsskoleverksamheten visar stort uppsving över 800 barn. Kyrka

1946-12-06 Familjen satt till bords medan huset flyttades på rullar. Byggnad.

1946-12-07 Kontraktsprosten Richard Helde, Tanum. Död.

1946-12-09 1000-talet anställda hos Munkedals AB fick gratifikation vid jubileum. Gåva.

1946-12-11 Kanontornen svetsas bort på Mathilda Thordén i Uddevalla. Kristina klar först på vårsidan. Båtar.

1946-12-11 Glans- och fest vid årets Nobelfest, 50-årsminnet av Nobels död. Nöjen.

1946-12-12 Elljuset på landsbygden fyller 60 år. Thorskog första lantegendomen som elektrifierades.

1946-12-12 Nummer 4, fröken Rut Johansson blev utvald till årets ljusdrottning. (Lucia). Utnämning.

1946-12-13 Ärkebiskopen Sundberg på nära håll avF.E.K.

1946-12-13 Urmakaren Axel Lindelöf, Uddevalla. Död.

1946-12-13 Kommunal stiftelse bygger 88 lägenheter Uddevalla stad och HSB exploatera Jakobsberg.

1946-12-13 Viktiga framsteg i framställningen av  vaccin mot barnförlamning. Sjukvård.

1946-12-14 Årets lucia fröken Kerstin Borg krönt i Folkets hus, men bördig från Lysekil. Utnämning.

1946-12-14 Gustafsberg säljer Gullmarsbergsgården till överste löjtnant Nils Falk i Linköping.

1946-12-17 200-årigt släkttorp rättlöst vid Gullmarsbergs säteris försäljning. Berättelse. Bild.

1946-12-17 Framtidsperspektiv på Ljungskile och Lyckorna, Bild på Ljungskile badrestaurang.

1946-12-18 75 år fyller cigarrhandlare C.A. Persson. Bild.

1946-12-19 400 m lång tunnel genom Kålgårdsberget löser järnvägarnas nya infart till Uddevalla.

1946-12-19 Framlidne urmakare Axel Lindelöf donerar 20 000 till barnhem för flickor. Gåva.

1946-12-19 Riksdagen har beslutat om allmäna sjukförsäkringar. Sjukdom. Social.

1946-12-19 Stenungsund är en gammal handelsplats. Berättelse från 1800-talet.

1946-12-19 En gång skulle Ellös på Orust blivit stad. Kungen ansåg hamnen bli norra halvklotet.

1946-12-19 Nationalmuseum köper konst av en Bovallstrands amatör, åkare Carl Florén.

1946-12-19 Småskollärarinnan Klara Södergren, död. 65 år.

1946-12-20 Distriktssköterska Anna-Lisa Hedlund, 41½ år, dotter till kaféidkare Hedlund. Död.

1946-12-21 """Chefsskifte"". Direktör Carles Thorburn efterträdes av dir. Thomas Thorburn. Avgår."

1946-12-21 Brand i Sörbygden: Före detta soldaten och kyrkovaktmästaren Johan Martin Dahlqvist innebrändes. Död.

1946-12-23 Gullmarsbergs säteri såldes av enigt SF. Staden köper strandområdet till friluftsområde.

1946-12-23 Mängder av julfest, sortering i postkupen 383. Bild.

1946-12-24 En hantverkarejul i gamla Uddevalla, fru Svea Morell är säker ciceron. Berättelse. Bild.

1946-12-27 Rekordlivligt vid posten, 1/4 miljon julkort, 10.000 paket.

1946-12-28 Järnvägsfacit 1946. Bild på SJ:s första vägbuss för 14 passagerare. Fordon.

1946-12-28 453 miljoner postens vinst under 21 år.

1946-12-28 Telegrafens materialbrist prekär, kabelreserverna nu slut. Telefon.

1946-12-30 Första spanienfartyget i Uddevalla efter kriget. Hamn. Båtar.

1946-12-30 Hällers stora salteri i aska, värden för 250.000 kronor. Brand.

1946-12-31 Kamrersskifte vid Göteborgs Bank, Allan Halldin avgår, Erik Andersson kommer.

1946-12-31 Metallgjuteri, Lagerbergsgatan, Otto Forgbert överlämnar till Torsten Andersson.

1946-12-31 Uddevallas folkmängd närmar sig nu 22 000, 400 födda i år. Befolkningssattistik.

1946-12-31 Smöret höjs med 55 öre, mjölken 2 öre vid årskiftet. Mat.