2013-09-29

Äldreboendet i kvarteret Rud och Kagg inflyttningsklart

Inom kort flyttas de första boende på Äsperödshemmet till det nya äldreboende i kvarteret Rud och Kagg.

2013-09-28

Officersmässen vid Kungl. Bohusläns regemente 100 år

Nästan på dagen för 100 år sedan invigdes Officersmässen vid Kungl. Bohusläns regemente och det skulle så klart firas. 50 officerare dök upp för att fira födelsedagsbarnet.
Först var det samling i Aschebergsrummet för en välkomstdrink och information av mässofficeren Bo Andersson.
Jan-Olof Borgén var regementschef 1985-1987. Här är han intill sitt regementschefsporträtt som hänger på väggen i Officersmässen.
Regementets siste chef Lars Andreasson var också plats ikväll. Här intill regementets fana och sitt regementschefsporträtt
Såklart inlleddes kvällen med att skåla för regementet. Här är det honnörsbordet som skålar.
Från vänster Bengt Nordlund, Bertil Olofsson, Roger Johansson, Bo Andersson och Ralph Steen.
Två regementschefer deltog vid firandet. Jan-Olof Borgén och Lars Andreasson här inbegripna i en diskussion.
Från vänster Ulf Gustavsson, Robert Trickman och Lennart Berg.
Håkan Johansson och Lennart Fors.
Bo Sandell berättade om när regementet för 100 år sedan lämnade Backamo och gick in till de nya kasernerna på Kvarnberget.
Ordförande i Officersklubben Mats Olsson, till vänster, prisade de båda regementscheferna Jan-Olof Borgén och Lars Andreasson genom att utnämna dem till hedersledamöter i Officersklubben.
En som hyllades alldeles särskilt varmt var Bertil Olofsson, till höger i dörröppningen, som vi alla f.d. officerare har att tacka för att mässen fortfarande finns och som har arrangerat många festligheter på mässen. Stort TACK Bertil!
Fast Jan-Olof Borgén bara var regementschef i två år, 1985-1987, så mindes han åren vid I 17 med stor värme. Vi minns också norrlänningen Borgén som var en frisk fläkt då han var vid regementet.
Kommunfullmäktiges ordförande i Uddevalla, Ralph Steen, överlämnade en tavla som present till 100-åringen. Här tar Officersklubbens ordförande Mats Olsson emot gåvan.
Per Norberg, ordförande för regementets kamratförening och Backamo lägerplats underhöll med ett spirituellt tal.
Den officiella delen av firandet avslutades på Kaserngården genom att Jörgen Winblad blåste arméns tapto.  //

Nu rivs Folkets park

Nu rivs Folkets Park. Gammeldansbanan är redan borta och Kongresshallen ser ut så här idag.

Peter Götell hör det han vill höra

I dagens Bohusläningen svarar jag Peter Götell på hans ledare i gårdagens Bohusläningen. Han kontrar med att hävda att det han skrev är hundraprocentigt korrekt och citerar från bandinspelningen mellan mig och reporter Blomgren. Det är bara det att han är inne i den återgivningen och har en egen kommentar som är alldeles uppåt väggarna.
 
Så bra att det finns på band så jag kan kommentera det.
 
Blomgren frågar: "Vad innebär det att det inte är tillåtet att skicka ut vatten i ledningarna?" (Lägg märke till att han inte frågar: "Vad innebär det att det inte är tillåtet att skicka ut otjänligt vatten i ledningarna? Då hade han förstås fått ett helt annat svar av mig).
 
Klasson svarar: "I praktiken innebär det ingenting för vi skiter i beslutet. Vi kan inte stoppa det. Hur skulle det gå till...."
 
Efter meningen "Vi kan inte stoppa det." Skriver Götell: (Beslutet alltså, min kommentar).
 
Varför är Götell inne och manipulerar en citerad text från en bandinspelning i stället för att återge den som den är helt utan egen kommentar. Särskilt när han tolkar meningen "Vi kan inte stoppa det" fel.
 
Ordet det syftar förstås på vattnet, inte beslutet. Det är ju vattnet Blomgren frågar om. Vi kan alltså inte stoppa vattnet, är mitt svar på Blomgrens fråga. Beslutet har jag ju ingen möjlighet att stoppa.
 
Sedan avslutar Götell det hela med: "Elitisten, han som står över lagen, har talat. Ridå"
 
Så här skriver jag i dagens Bohusläningen. Bedöm själva om jag ljuger:
 
"Nej, Peter Götell, jag skiter inte i lagen som du skriver i ledaren 27 september. Du skall inte tro allt som står i tidningen. Det jag skiter i, och som jag svarade på reporterns fråga, var om jag tänker stänga av vattnet på Gustafsberg. Det var så orimligt och dumt så det måste jag kunna reagera på. Det tror jag alla tidningens läsare förstår. Däremot arbetar jag för att förbättra vattenkvalitén på Gustafsberg. Där är jag enig med Miljö och Stadsbyggnad.
 
Men att drämma till med ett förbud i ett läge där vi inom några veckor kommer att vara inkopplade på kommunens ledningsnät, och därmed ha tagit ett första steg mot en bättre vattenkvalité, tycker jag är urbota dumt och stör mitt arbete därvidlag.
 
Sedan måste jag rätta dig. Gustafsbergsstiftelsen är ingen kommunalt förvaltad stiftelse. Stiftelsens högsta beslutande organ är direktionen, dvs styrelsen.
 
Gunnar Klasson
Förvaltande direktör
Gustafsbergsstiftelsen"  //

2013-09-27

Antirasister störde Jimmie Åkessons boksignering

Idag hade Sverigedemokraterna bjudit in till boksignering med partiledaren Jimmie Åkesson på Kungstorget. Men det var inte lugnt som vid en vanlig boksignering utan på andra sidan torget omgärdade av poliser gjorde antirasister sitt bästa för att få Åkesson ur humör genom att skandera "Inga rasíster på vårat torg!" och liknande.
Åkesson tog det emellertid lugnt där han satt i sitt partytält och signerade böcker för en strid ström av köande Uddevallabor som ville ha hans namnteckning.
Polisen var på plats med två polisbilar på torget och ett par som hela tiden cirklade runt beredda att ingripa om något spårade ur. En Sverigedemokrat sa till mig att demonstranterna kom från Göteborg.  //

Kvarndag i Ljungskile lördag 28 september


Jag skiter heller inte i lagen.....

(Arkivbild)
Idag skriver Bohusläningens ledarskribent om bl a mig under rubriken Problematisk syn på lagen. Och det gäller alltså mitt uttalande i Bohusläningen igår och uttrycket "Jag skiter i det", dvs beslutet från Miljö och Stadsbyggnad om vattnet på Gustafsberg. Han menar att jag skiter i lagen.

Av mitt förra inlägg här på Uddevallabloggen vet ni nu hur det gick till när jag fällde mitt yttrande. Ingen annan journalist på Bohusläningen än Ulf Blomgren skulle citera mig så ordagrant och även lite ur sitt sammanhang. För övrigt är Blomgren en vaken journalist som tycks vara involverad i det mesta i tidningen som ger rubriker runt om i medievärlden.

Av både miljöinspektörens muntliga besked till mig och senare det skriftliga förbudet uppfattade jag att vi inte alls fick fortsätta att distribuera Gustafsbergsvattnet. Det var ett orimligt beslut, det går inte att stänga av kranarna, och man har faktiskt rätt att reagera på det.

Nu fick jag igår miljöchefens Martin Gustafssons överklagande till länsstyrelsen av vårt överklagande. Där tycker jag han har försökt att nyansera förbudet där han understryker att det är just icke godkänt vatten som förbudet gäller. Och där uppfattar jag att han inte är emot totalförbud av vattendistributionen på Gustafsberg. Där har vi samma uppfattning att vi skall leverera ett bra vatten och det är det vi jobbar för. Vi är alltså ganska överens.

Då både Gustafsbergsstiftelsen och kommunens Miljö och Stadsbyggnadsförvaltning delar uppfattningen att Gustafsbergsvattnet skall vara godkänt så vidhåller jag att det är obegripligt att miljöinspektören fattar ett så drastiskt beslut när vi är så nära anslutning till kommunalt vatten. Det bara stör vårt arbete. Det hade varit bättre om Miljö och Stadsbyggnad hade gett oss lite vägledning i frågan om vad som är godkänt vatten eller inte enligt deras mening.

Sedan är Götell, som har många sympatiska drag enligt min mening, ute och cyklar då han skriver att Gustafsbergsstiftelsen är en kommunalt förvaltad stiftelse. Sannerligen inte! Gustafsbergsstiftelsen styr sig själv och direktionen är stiftelsens högsta beslutande organ. Om nu Peter Götell skulle få för sig att kolla upp detta och går till Uddevalla kommuns hemsida och hämtar stadgarna så kan jag lugna honom med att det pågår ett permutationsärende om stadgeändring hos Kammarkollegiet. Stiftelselagen som trädde i kraft 1996 fanns inte när de nuvarande stadgarna antogs 1976.

Sant är dock att kommunfullmäktige i Uddevalla utser den förvaltande direktören och sju ledamöter, alltså tillsammans åtta, medan Länsstyrelsen utser två representanter.  //

2013-09-26

Jag skiter verkligen inte i vattenkvalitén på Gustafsberg

Idag gör Ulf Blomgren i Bohusläningen ett stort nummer av en kommentar som undslapp mig när han intervjuade mig igår. Sådan tur då att jag har detta forum så att jag kan få förklara mig. På fråga om jag tänker stänga av vattenkranarna nu sedan en miljöinspektör utfärdat ett förbud mot att distribuera Gustafsbergsvattnet sa jag med en suck: "Nej, jag skiter i det!" Vad jag menade var förstås att det inte går att stänga av kranarna och det menar jag fortfarande. Hur skulle det bli?

Låt mig också berätta att nämnde Blomgren brast ut i ett hysteriskt skrattanfall som aldrig tycktes ta slut. Jag kände förstås genast på mig att han skulle göra ett nummer av mitt yttrande. Men han sa att han skulle skriva artikeln och sedan ta kontakt med mig för komplettering. Det gjorde han aldrig för han visste att jag inte skulle godkänna den formuleringen. Jag insåg därför igår kväll vad jag hade att vänta i dagens tidning. För övrigt gör det mig inte så mycket. Jag har fått många glada tillrop idag.

Till själva frågan om vattnet då. Jag har jobbat jättemycket för att höja vattenkvalitén på Gustafsberg. Den som känner mig vet att jag vill ha ordning på saker och ting. Och det har det blivit. Efter några enstaka tillfällen där vattnet varit otjänligt pga exempelvis för hög halt av koliforma bakterier har vi nu en snabb rutin för att åtgärda problemet. Snabb klorering har visat sig mycket effektivt och när vi tagit nya prover strax därpå har värdena varit bra.

När jag hört mig för vad det kan bero på att det plötsligt finns för mycket koliforma bakterier i vattnet har man sagt att det kan bero på att bakterier tar sig in efter ihållande regn. Vi vet inte om det är så men har tätat reservoaren mer och mer och i skrivande stund håller Uddevalla Plåt & Svets på att göra en ny lucka så att reservoaren kommer att bli hermetiskt tillsluten.

Nu skall man veta att Gustafsbergsvattnet alltid innehållit mycket järn. Redan när stadsläkaren Boëthius i Göteborg 1729 analyserade vattnet i Baggetofta hälsokälla fann han att det innehöll en hög halt av järn och att det "hoppar och spritter öfver glasbredden". Idag kallas det turbiditet (grumlighet).

Vattenanalyserna som tas regelbundet har oftast varit tjänligt med anmärkning. Anmärkningen har oftast varit just hög halt av järn, turbiditet, mangan och lågt ph. Det man frågar sig är om vattnet därmed är drickbart? Ja, det anser jag och Gustafsbergarna har i åratal druckit av detta vattnet och ingen har så vitt känt blivit sjuk av det.

För mig är otjänligt vatten solklart. Det skall man inte dricka. Därför har vi som jag beskiver ovan utvecklat en snabb rutin för att rena vattnet.

Men nu tycks miljöinspektören infört ett nytt begrepp: godkänt! Hon hävdar alltså att om vattnet är tjänligt med anmärkning så behöver det inte vara godkänt. Alltså får vi inte distribuera vatten som är tjänligt med anmärkning för det behöver inte vara godkänt.

Man frågar sig då, var går gränsen för godkänt? Det har vi inte fått veta och hur agerar man då?

Hur som helst så vill Gustafsbergsstiftelsen inte distribuera vatten som myndigheterna inte är nöjda med så därför beslutade direktionen för att par år sedan att vi skulle koppla in vårt ledningsnät på kommunens. Det har varit en stående punkt vid direktionsmötena sedan dess.

Hösten 2012 gjordes ett test av en sådan inkoppling. Vi lade en slang på backen från en punkt till en annan och försöket slog väl ut. Det fungerade som vi tänkt. Här fick vi tacksam hjälp av kommunens VA-kontor, som också föreslog att vi även med kommunalt vatten skulle använda oss av vår egen reservoar som rymmer drygt 200 kbm. Pumpa upp det kommunala vattnet till den således. Och även det fungerade så plötsligt hade vi kommunalt vatten i våra ledningar. Låt mig också berätta att vi innan vi kopplade in kommunens vatten hade sanerat reservoaren och VA-kontoret hade installerat en backventil på sin utrustning så stiftelsens vatten inte skulle rinna ut i kommunens ledningsnät.

Allt fungerade bra i några dygn men så slog vinterkylan plötsligt till och vi blev tvungna att avbryta försöket. I våras skulle vi så återuppta försöket för att slutligen göra en permanent inkoppling. Det har inte låtit sig göra, främst av faktorer som vi inte rått över.

Stiftelsen har betalat anslutningsavgiften och har sedan i somras vattenrätt i kommunens nät. Nu återstår själva inkopplingen som i dagarna inleds.

Då blir jag uppringd av miljöinspektören som vill ha ett möte. Eftersom inget hänt i sak tyckte jag det var bättre att ha det efter inkopplingen. Då slog hon till med sitt förbud för stiftelsen att distribuera vårt vatten. jag föreslog att hon skulle avvakta tills vi var inkopplade, men icke.

Ja, detta blev en lång historia och jag har fått lägga ytterligare kraft och onödig energi på denna segdragna historia, men självklart har vi överklagat beslutet. Så himla onödigt!

Vårt överklagande följer här:


ÖVERKLAGANDE AV BESLUT ENLIGT Dnr: 2013.1825. Beslutsnr: D 0505
 
Undertecknad förvaltande direktör har tagit del av förbudet enligt beslutet enligt ovan. Jag tycker det är en märklig och minst sagt spretig hantering av kommunen. Självfallet går det inte att stänga av stiftelsens dricksvattenanläggning ”med omedelbar verkan” som det står i beslutet. Var finns helhetssynen? Och står det fritt för en enskild handläggare att fatta ett beslut av denna dignitet?
 
Beslutet ter sig desto märkligare mot bakgrund av att inspektören ifråga väl känner till att Gustafsbergsstiftelsen inom kort (inom högst ett par veckor) kommer att vara inkopplad på kommunens vattenledningsnät. Arbetet pågår.
 
Analyser av stiftelsens dricksvatten har de senaste åren skett regelbundet enligt en plan som är godkänd av Miljö och stadsbyggnad. Någon enstaka gång har vattnet befunnits otjänligt. Åtgärder för att rena vattnet har då snabbt vidtagits och lett till bra resultat. Vid förnyad analys har vattnet alltid varit tjänligt. Ingen, som använder Gustafsbergsvattnet, har så vitt känt blivit sjuk av det.
 
Vanligen har vattnet vid provtagningarna varit tjänligt med anmärkning. Dvs de parametrar som varit för höga är turbiditet, järn, mangan och lågt ph. Dessa faktorer är kända sedan lång tid på Gustafsberg. Icke förty är det direktionens uppfattning att det inte räcker och därför togs beslutet att koppla in oss på kommunens nät.
 
Det arbetet har pågått under en längre tid, men försenats av faktorer som stiftelsen inte rår över (omorganisationer inom kommunen/Västvatten bl a). Stiftelsen har betalat anslutningsavgiften och har sedan i somras vattenrätt i det kommunala nätet.
 
För att förebygga eventuella problem har stiftelsens egen personal dessutom vid några tillfällen under den gångna sommaren klorerat vattnet efter anvisningar från kommunens vattenverk. Jag hävdar därför att dricksvattnet idag är bättre än på länge.
 
Att i det läget förbjuda stiftelsen att distribuera vattnet är orimligt och kommer inte att kunna ske. Den snabbaste vägen till en bättre vattenkvalité är anslutningen till det kommunala vattnet. Den är alltså inom kort genomförd.
 
För Gustafsbergsstiftelsen
 
Gunnar Klasson
Förvaltande direktör.
Tel 0522-518 451
Mob 070-735 64 88

2013-09-25

KungstorgsPaviljongen - Medborgarförslag om Kungstorgets utformning


Medborgarförslag om ny permanent fontän/isbana med konstfrusen is/permanent scen och orangeri/växthus på Kungstorget. Arbetsnamn: KungstorgsPaviljongen.

Idèupplägg & framtagning av visningsmaterial till detta medborgarförslag kommer från: Promotor Reklambyrå AB med säte i Uddevalla.

Lars Ragnevi, projektledare, upphovsman. Mattias Karpinen, 3D illustratör Nils Erikson, ad/formgivare.

Från Strandpromenaden till Kungstorget ”Som initiativtagare till Strandpromenaden tillsammans med Christer Jansson på Arkitektkopia ser jag paralleller i dessa båda projekt. Jag är säker på att Kungstorgets vidareutveckling enligt denna modell skulle väcka lika mycket entusiasm hos Uddevallaborna som Strandpromenaden gjorde när den presenterades.

Uddevallaborna behöver ett projekt att samlas kring – Kungstorget ligger helt rätt i tiden – när fokus fortfarande ligger på Ikeaetableringen och Torputbyggnaden kan en förstudie och presentation av fontänen och KungstorgsPaviljongen ge en balans i mediabruset.

Läs mer om förslaget på www.uddevalla.se Kommun och Politik  //

Bohusläningen gör en pudel och medger felcitering av El-Naggar

Essam El-Naggars uttalande om händelserna i Egypten har diskuterats på Bohusläningens ledarsida. Kritiken har inte varit nådig.

El-Naggar befann sig i Egypten när kravallerna pågick som bäst och blev uppringd och intervjuad av Bohusläningens reporter. Hans uttalande att det var "nödvändigt" av regimen att ingripa på det våldsamma sätt som gjordes är en felcitering av vad han sa, hävdar han själv. Han använde aldrig ordet "nödvändigt". Han menar att Bohusläningen har lagt ordet i hans mun.

Nu ger Bohusläningen honom rätt. I ett mejl till El-Naggar från ledarskribenten Götell skriver denne:

Hej, 
Jag har talat med Angelica Dimaiks om ert samtal för en tid sedan. Jag skriver en bakgrund till och en korrigering/klarläggande av att ordet ”nödvändigt” inte använts i de sammanhang vi påstått. 
Men debatten om Egypten hoppas jag fortsätter både i våra spalter och i andra sammanhang. Den är viktigt. 
Peter Götell

- - - - -- - - - - - - -

(Förtydligande rörande ovanstående mejl från Götell till El-Naggar:

Angelica Dimakis namn nämns i detta mejl. Det ska förtydligas att hon som reporter på Bohusläningen varken skrivit någon artikel i ämnet eller varit inblandad i arbetet kring artiklarna på annat sätt än att hon fungerat som en neutral och oberoende förmedlare av El-Naggars synpunkter kring artiklarna till ledarredaktionen.

För den som fortsatt läsa i ämnet på Roger Johanssons Facebooksida nedan kan det vara värdefullt att veta att eventuella löften om att få läsa det som ska publiceras i Bohusläningen i förväg endast görs mellan skribenten i fråga (i detta fall Peter Götell) och den citerade (Essam El-Naggar). Inte heller där hade Dimakis någon roll.)
- - - - - - - - -
 
Ursäkten framförs på dagens ledarsida, men som vanligt när tidningar medger fel så blir det inte särskilt framträdande eller med stora rubriker.
 
Eller som Roger Johansson skriver på sin Facebooksida idag:
 
Kors i taket! Bohusläningens ledarredaktion medger att den kan ha lagt ord i munnen på kommunalrådet Essam El-Naggar (FP) och beklagar detta. Så nära en redaktionell sensation man kan komma.
 
 Fast ändå inte. Efter en lång utläggning om hur isolerad El-Naggar är i sin syn på situationen i Egypten, demokratiunderskottet, redaktionens egen egyptologiska kompetens och övergrepp på journalister smygs beklagandet in.
 
Redaktionen uppmanar insändarskribenter att skriva kort. Om samma princip gällt redaktionen själv och den dessutom rakryggat stått för sina misstag hade några rader räckt. Förslagsvis "Bohusläningen har felaktigt lag ord i munnen på Essam El-Naggar, vilket medfört att El-Naggar utsatts för kritik. Det ber vi om ursäkt för."
 
För tydlighetens skull - självklart ska El-Naggars, i likhet med andras, uppfattning kunna granskas. Det är inte det saken handlar om.  //

2013-09-24

Hasselbackshuset 1928

Just nu diskuteras Kungstorgets framtida utformning. Kommunens tjänstemän har lagt sitt förslag och medborgarna har inbjudits att komma med sina idéer och det tycks vara ett stort intresse.

1928 såg Hasselbackshuset ut så här. Observera att bilden är tagen från Kungstorget.

Förutom det så är bilden unik i sig. Det är fotografen Gustav Wernersson Qronqvist som kom till den stora Uddevallautställnigen 1928 och gick runt i staden och tog de allra första färgbilderna från staden. Alla färgbilder före 1928 är kolorerade svartvita foton, oftast vykort.

Bilden finns i Bohusläns museums fotoarkiv. Och det finns också på internet på adressen www.digitaltmuseum.se .  //

Nära att Bohusläningen åkte i pappersåtervinningen

Idag kom det här reklambladet, vilket föranledde mig att genast förpassa det till pappersåtervinningen. Men så upptäckte jag att det var ett nytt sätt för Bohusläningen att dra in pengar till sin skrala kassa. Frågan är hur de lojala prenumeranterna ställer sig?  //

2013-09-23

Höstens första berättarafton onsdag 25 september


På onsdag den 25 september kl 18.30 startar vi upp höstens första berättarafton på Bohusläns museum. Fri entré och alla är hjärtligt välkomna!!  //

2013-09-22

Gubben Fröland

Insänt av Åke Andersson:

Hej Gunnar!
Ja som du ser så har “Gubben Fröland”s profil kommit i dager och blivit
väckt ur sin skönhetssömn efter allt mejslande i berget. Fotot är taget från Frölandsvägen vid infarten till Brunegårdsvägen Uddevalla.
 
Bästa hälsningar
Åke  //

2013-09-21

Sista dansen med Monica. En fotoutställning av Hans Jonsson.

När filmen om Monica Z går på biografer runt om i landet visar Folkets Hus i Uddevalla en helt unik fotoutställning.

År 1997 reste jazzlegenden Monica Zetterlund land och rike runt för sin allra sista turné. En tack och avskedsföreställning från en av Sveriges mest älskade artister. Fotografen Hans Jonsson dokumenterade en klassisk bussturné som ömsom var ett segertåg genom landet till sista ståplats
fyllda konsertlokaler, ömsom en kamp mot den värk och rampfeber som varit Monicas ständiga ressällskap under en lång karriär.

– Ibland tyckte Monica att jag var lite väl påträngande, men vår överenskommelse var att jag fick tillträde överallt så länge jag inte försökte regissera henne eller arrangera några bilder, berättar Hans Jonsson.

Bland Hans Jonssons uppdragsgivare hittar man en kompott av kreativa reklambyråer, välkända tidskrifter och magasin, men även enskilda företag och emellan åt ett eget dokumentärprojekt.

Hans finns representerad på Gripsholms Slott, Svenska statens porträttsamling.

Utställningen kan ses varje dag mellan klockan 11.00 och 15.00 från 25 september till och med 13 oktober.

2013-09-20

Stadsmusikkårens jubileumskonsert lördag 21 september kl 15


Första spadtaget för nya superbion

Idag togs första spadtaget för Uddevallas nya hundramiljonersprojekt den nya superbion BIOSTADEN UDDEVALLA i kvarteret Lancaster. På bilden från vänster byggmästare Roland Hanzén, HA BYGG, Eric Hemberg, fastighetsägare samt Peter Fornstam, Svenska Bio. I bakgrunden Patric Westdahl, Eric Hembergs AB.
Fastigheten som idag är ett parkeringshus kommer att byggas om med en glasfasad och foajé mot Göteborgsvägen samt  en hypermodern biograf med fem biosalonger för totalt över 500 besökare överst i byggnaden.  Den största salongen kommer att ha Sveriges största bioduk med 19 meters bredd!
 
Biostaden i Uddevalla är Sveriges första biograf att erbjuda Dolby Atmos.
 
Utöver att erbjuda Sveriges största bioduk i Biostadens stora salong kommer även ljudsystemet Dolby® Atmos™ installeras. Dolby Atmos levererar en mer naturligt och realistiskt ljudfält och ger filmerna en upplevelse som ger dig en känsla att du befinner dig inuti filmen.
 
Då Svenska Bio bildades 1987 bestod kedjan av fem biografer varav Uddevalla var en. –”Filmintresset är väldigt stort i regionen och vi är väldigt glada att kunna erbjuda en absolut toppmodern biograf nästa år”, säger Peter Fornstam, VD på Svenska Bio.
 
Uddevalla centrum får nu en besöksattraktion med besökare från ett stort upptagningsområde. Hotell och restaurangverksamheter och andra eventarrangörer kommer ha glädje av etableringen. De som är boende i närheten av Uddevalla kan gå på de stora filmerna på hemmaplan och utbudet blir större både i variation och antal dagar som filmerna kommer att vara kvar.
 
Svenska Bio är idag Sveriges näst största biografkedja. Företaget har anor sedan 1914 och drivs av tredje generationen Fornstam. Svenska Bio har 36 biografer på 33 orter med 126 salonger, varav 3 städer och 14 salonger ligger i Danmark och Finland. Företaget sysselsätter 400 personer och hade 2012 ca 2,9 miljoner biobesök.
 Peter Fornstam, Svenska Bio, tredje generationen biografägare.
Eric Hemberg, fastighetsägare.
Täckelset föll.
Patric Westdahl, Eric Hembergs AB.  //

2013-09-19

Stort intresse för Kungstorgets och Hasselbackens utformning

Ikväll hade Uddevalla kommun bjudit in medborgarna till Rådhuset där ett tjänstemannaförslag till ett nytt Kungstorget och Hasselbacken presenterades. Och intresset var mycket stort. Här ser vi Gatu- och parkchefen Martin Hollertz diskutera med några Uddevallabor.
Förutom kommunens egna idéer presenterades några andra. Här är det Lasse Ragnevis förslag.
Lasse Ragnevi här i mitten.
Bengt Rahm och Annie Lexberg (sittande) har tidigare lagt förslag till torgets utformning och återkom nu med sitt förslag som bygger på en fontän där Uddevallas världsunika skalbankar presenteras i en fontän på torget. Här lämnar de över sitt förslag till Tekniska nämndens ordförande Zeidi Ström (M).
Fram till 20 oktober kan man beskåda kommunens förslag och komma med synpunkter eller komma med egna förslag. Förslagen kan bl a ses på www.uddevalla.se/centrum . Efter den 20 oktober sammanställs inkomna synpunkter och presenteras sedan på Bo & Leva-mässan på Bohusläns museum.

Därefter kommer det slutgiltiga förslaget att arbetas fram för politikerna att ta ställning till. Ta chansen och var med och påverka!  //

Vi i femman-segrarna på stadsvandring

I dag hade jag nöjet att träffa klassen som vann riksfinalen i Vi i femman tidigare i år. Ljungskileskolans femteklassare går nu i sjätte klass. På bilden ser vi dem tillsammans med läraren Patrik Björk och föräldern Roland Christoffersson.

Det var skolchefen Hans-Lennart Schylberg som frågade mig om jag kunde ta med klassen på en tur med historiska förtecken runt i staden.

Vandringen startade med Kungstorget med nedslag i historien i form av Karl XII:s död 1718, kronprins Karl Johan och anfallet mot Norge 1814 och statyinvigningen 1915. Därefter ilade vi upp till klocktornet och klättrade upp i tornets branta trappor. Vi delade upp klassen i tre grupper som gick upp en i taget med mig som guide. Det var flera som tyckte det var ganska läskigt att klättra upp, men det gick bra. Här får man tänka på att ta det lugnt och se var man sätter fötterna.

Och så måste man ha koll på  klockan så man inte råkar befinna sig vid klockan som slår kvartsslagen. Men också det gick bra och vi hann ut innan klockan slog 10.

Därifrån gick vi till Bohusläns museum där konservator Marie Johansson tog med klassen in bakom kulisserna och till magasinen där det finns väldigt mycket spännande att se. Här finns bl a det tornur som Karl Johan skänkte till Uddevalla 1832.

Efter rundvandringen blev det mat ur medhavd matsäck och buss tillbaka till Ljungskile. En trevlig klass må jag säga!  //

Ny belysning i Gustafsbergsallén

Just nu pågår byte av belysningsarmaturerna i Gustafsbergsallén. Det har jag sett fram emot länge.
Och det blir likadana armaturer som redan finns på Gustafsberg och längs Strandpromenaden förbi Gustafsberg mot Lindesnäs.
Samtidigt byts insatserna i de befintliga armaturerna till miljövänligare och effektivare sådana.  //