2009-09-30

Konstnären Sigfrid Carlsson


Häromdagen efterlyste Uddevallabloggen uppgifter om konstnären Sigfrid Carlsson. En hel del har genom Uddevallabloggens läsare kommit fram sedan dess.
Ivar Kristiansson har skickat mig ytterligare information. Han skriver:
"Uddevalla Konstförening ordnade en minnesutställning över Sigfrid Carlsson i september 1971. Här är utdrag ur Nyttokonsts utställningskatalog":
"Den 18 januari 1971 avled i Uddevalla "målaren" Sigfrid Carlsson, 56 år gammal. Bakom den korta dödsfallsnotisen skymtade ett avslutat konstnärsöde, som genom mannens och namnets bortovaro från utställningar under de senaste åren sjönk bort i tystnad. Tyvärr.
Sigfrid Carlsson var en opräglad begåvning, som man väntade mycket av. Uddevalla Konstförening vill med denna presentation av några av hans verk hylla hans minne och erinra om hans insatser.
Sigfrid Carlsson var född 18/9 1914 i Kungshamn. Han lärde målaryrket på Verkstadsskolan i Uddevalla, där rektorn Tedde Thelander inte var sen att upptäcka hans konstnärliga begåvning. Han utbildade sig konstnärligt vid Edvin Ollers och Isac Grünevalds målarskolor i Stockholm samt var en kort tid 1947 också på Acadamie de Grand Chaumiére i Paris.
Tillsammans med Gordon Macfie, Ulla och Kurt Dejmo hade han utställning på Uddevalla museum 1949 och 1950 och deltog i andra samlingsutställningar med uddevallakonstnärer i början av 50-talet.
Den första separatutställningen hade han på Nyttokonst i Uddevalla 1956 med en samling pasteller, och år 1960 utställde han på Modern konst hemmiljö i Stockholm. En resa till Frankrike efter krigsslutet tillsammans med Kurt Dejmo blev en av de tyvärr alltför få studier utomlands som Carlsson hann med under sin aktiva tid.
Efter utställningen i Stockholm blev hans produktion mycket sparsam och på de senaste tio åren hade han praktiskt taget lagt pensel och palett åt sidan och ägnade sig tidvis åt yrkesmålning. Dock medverkade han med ett grafiskt blad för Multikonst. Att han skulle gå bort just när han syntes besluten att återuppta sitt konstnärliga skapande är särskilt tragiskt.
Sigfrid Carlssons måleri var i början, på 40-talet ungt och kraftfullt, van Gogh-påverkat och med anknytning till den moderna expressionismen. Han sade sig själv även ha haft Rembrandt och Tizian som inspirationskällor. En bohuslänsk symbolik, bl a med en ofta återkommande bumerangliknande form (en utveckling av fisken) återklingar då ofta i hans målningar.
I en senare ljusare period kommer landskap med genomgående horisontlinje och med hav och sol. Han får en period med mycket gult och svart och en mer rödtonad, allt under det att hans måleri utvecklas till rymdvisioner, där alltid en sol finns med i bilden. De senaste målningarna bär prägel av en målare som tröttnat. Sigfrid Carlsson bar på svårmod och var mellan syunder av öppenhet ofta inåtvänd och grubblande.
Från utställningen av pasteller i Uddevalla nov. 1956 skrev kritikern Birger Idelius en mycket berömmande recension, vari beskrives hur Sigfrid Carlsson utgår från verkligheten men förvandlar den, rytmiserar, respektive upplöser formen på gränsen till det abstrakta, under det att färgen - från första början han främsta uttrycksmedel - blivit frigjord och visar sensibilitet och styrka som inte tycks veta av några gränser. Konstnären föredrar, skriver recensenrten, de sjungande blå och de festliga orangetonerna, "men allt som blossar och brinner i hans tavlor har sin egentliga bas i en grönblå färg som låter en ana närvaron av vatten och klorofyll".
Det heter vidare: "Genom landskap, stilleben och interiörer går hans personliga färgmelodi renare och ursprungligare än någonsin, byggd på ett rikt utspel av kontrastverkningar: blått mot rödgult, rostbrunt mot violett, grågrönt mot blekgrönt".
Uddevalla konstförening tackar nedanstående som genom att låna oss verk av Sigfrid Carlsson möjliggjort denna presentation i anslutning till Bohussalongen 1971.
SIGFRID CARLSSON
OLJA
Nr 1 Början av 40-talet tillhör : Fru Elsa Salomonsson
Nr 2 " " : Kicki o Janne G Walles
Nr 3 1945: Kicki o Janne G Walles
Nr 4 1947: Teckningslärare Nils Asp
Nr 5 1947: Fru Elsa Salomonsson
Nr 6 1947: Dir. Thorsten Steene
Nr 7 1947: Kicki o Janne G Walles
Nr 8 1948: Fru Gertrud Thorsell
Nr 9 1948: Teckningslärare Nils Asp
Nr 10 1948: Teckningslärare Nils Asp
Nr 11 1948: Kicki o Janne G Walles
Nr 12 1948: Kicki o Janne G Walles
Nr 13 1949: Köpman Gösta Jansson
Nr 14 1949: Köpman Gösta Jansson
Nr 15 1949: Rektor Werner Gillsjö
Nr 16 1949: Källarmästare Leopold Lecerof
Nr 17 1953: Kicki o Janne G Walles
Nr 18 1953: Rektor Werner Gillsjö
Nr 19 1955: Rektor Werner Gillsjö
Nr 20 1955: Rektor Yngve Nordgren

PASTELL
Nr 1 1955: Målare Gunnar Svensson
Nr 2 1955: Köpman Gösta Jansson
Nr 3 1955: Köpman Gösta Jansson
Nr 4 1955: Köpman Gösta Jansson
Nr 5 1955: Advokat Einar Hammar
Nr 6 1956: Köpman Gösta Jansson

GRAFIK
Nr 7 : Rektor Werner Gillsjö
Nr 8 1955: Rektor Werner Gillsjö
Nr 9 : Rektor Yngve Nordgren //

Chalmers har intagit staden


Idag hade jag nöjet att guida en stor grupp Chalmerister runt i centrala staden. Det är två grupper arkitekturstudenter som skall granska Uddevalla utifrån olika perspektiv. Flera av studenterna är utländska så det gemensamma språket är engelska.
Jag hade redan träffat dem då de bor på Gustafsberg. Några av dem skall studera området Skeppsviken - Gustafsberg och andra centrala staden, bl a området runt Bäveån. Kanske kan det komma en del idéer inför framtiden? //

2009-09-29

Gunnar Nilsson har avlidit


(Arkivbild)
Idag nådde mig beskedet att Gunnar Nilsson har avlidit. Gunnar föddes i Fleninge församling i Skåne. Han skulle i november ha fyllt 84 år.
Gunnar Nilsson hade många strängar på sin lyra. Han var en socialdemokrat av den gamla stammen och engagerade sig för både de stora och de små frågorna. Han var en välkänd och aktad profil inom rörelsen.
Han var skåningen som träffade sin Gullan och flyttade till Uddevalla. Där var han bl a ombudsman för hyresgästföreningen och även VD för Folkets Park. 1964 gjorde han en turistutredning för Uddevalla kommun.
Han har också arbetat inom ABF och varit verksam inom Föreningen Norden i flera decennier.
Han hade under många år också en redovisningsbyrå på Karl Gustafsgatan. På 1970-talet flyttade familjen Nilsson till Ödeborg.
Men det är som skapare av Folkrörelsearkivet i Uddevalla jag minns honom allra bäst. Han blev också den förste styrelsordföranden i arkivföreningen. Och samtidigt var han kassör. Jag tror ju att han tog på sig ordförandeskapet för att ingen annan för tillfället kände sig kallad. Folkrörelsearkivet räknar den 14 november 1968 som sin födelsedag.
Snart blev Gunnar avlöst på ordförandeposten men som en suverän kassör stannade han under drygt tre decennier.
Gunnar var mycket drivande i frågan om nya lokaler för arkivet och när Bohusläns museum skulle byggas ledde hans ansträngningar till att arkivet fick sin givna plats på museet. Det var mycket framsynt då arkivet har mycket gemensamt med museets arkiv och bibliotek.
1981 fick Gunnar Uddevalla kommuns kulturpris för sina insatser inom Folkrörelsearkivet.
Jag lärde känna Gunnar 1991 då han och arkivets ordförande Carl-Åke Åkerström rekryterade mig som chef för Folkrörelsearkivet (senare Bohusläns Föreningsarkiv). Under tiden jag arbetade på arkivet, 1991-1998, talade han då och då om att sluta som kassör, men jag hann sluta före honom. Han fortsatte ytterligare några år.
Gunnar var också aktiv inom Folkrörelsernas Arkivförbund och gjorde under 1990-talet en stor utredning om arkivens framtid för förbundet.
Trots stigande ålder brann han för arkivfrågorna och åtskilliga föreningsarkiv har räddats tack vare honom. Han arbetade också ständigt för att förbättra och utveckla arkivens möjligheter att bedriva sin verksamhet.
När Västra Götalandsregionen bildades och kulturförvaltningen ville att arkivinstitutionerna skulle samordna sig var Gunnar aktiv i skapandet av en samarbetsgrupp, där han också blev ordförande.
Som person var han en av de allra vänligaste och snällaste jag har träffat. Han hade respekt för alla människor och man hörde honom aldrig tala illa om någon.
Det känns tomt och konstigt att han nu är borta. Frid över hans minne! //

2009-09-28

Johan Wiktorsson ny ordförande för Bohusläns museum


(Bild Uddevalla kommuns hemsida)
Vid styrelsemötet för stiftelsen Bohusläns museum idag valdes Uddevallapolitikern Johan Wiktorsson (M) till ny ordförande. Det är första gången som en representant för Uddevalla kommun innehar ordförandeskapet. På förslag till ny ordförande hade Västra Götalandsregionen nominerat Jörgen Hellman (S) men votering begärdes och Wiktorsson valdes med röstsiffrorna 5 - 3.

Styrelsen är i stora delar ny och det främsta skälet till det är att Christina Rogestams utredning om Västarvet visat att det inte var tillåtet med personalunion mellan Västarvet och stiftelserna Bohusläns museum och Västergötlands museum. Så till exempel var Perallan Orrbeck (FP) ordförande i alla tre styrelserna och ytterligare några av Västra Götalandsregionens politiker satt i alla styrelserna.

Styrelsen för Bohusläns museum ser nu ut så här:

(nya i styrelsen = ny)

LEDAMÖTER

För Västra Götalandsregionen

Jörgen Hellman (S), 1:e vice ordförande
Birgitta Adolfsson (FP), ny
Maria B Lennartsson (M),
Stig Andersson (KD)
Christer Nilsson (C), ny

För Uddevalla kommun

Johan Wiktorsson (M), ordf
Inger Gillberg- Carlsson (S)

För Bohusläns Hembygdsförbund

Jan Sjöberg, 2:e vice ordförande
Verna Rydén

ERSÄTTARE

För Västra Götalandsregionen

Cecilia Sandberg (S), ny
Roger Hansson (S), ny
Britt Wall (S), ny
Björn Skår (M)
Els-Marie Ragnar (SV)

För Uddevalla kommun

Karin Ljungström (FP, ny
Lisa Blom (S)

För Bohusläns Hembygdsförbund

Ulla Swedberg
Solveig Persson
____________

Läs vad Uddevallabloggen tidigare rapporterat om turerna i Västarvet här. //

2009-09-27

Vem vet mer om konstnären Sigfrid Carlsson?(Olja av Sigfrid Carlsson som Ann-Charlotte hittat på en auktionssida på nätet)

Inskickat av Ann-Charlotte Fenander:

"Det fanns en ganska aktiv konstnär på 50-60-talen som hette Sigfrid Carlson. Han hade en del utställningar och sålde en hel del tavlor till uddevallabor, bl a till mina föräldrar. Jag minns att han var liten, tunn och blyg, kom från Stockholm men var gift här och hade en dotter som hette Pia. Jag tror han dog i slutet av 60-talet.
Nu har jag sett att flera av hans tavlor börjar dyka upp på loppisar här i staden och en hel del av dem är riktigt bra. Det skulle vara roligt att kunna samla ihop till en liten utställning med hans tavlor."


(Pastell av Sigfrid Carlsson)

Vi ber Uddevallabloggens läsare om hjälp för att få veta mer om konstnären. //

2009-09-26

Kropps herrar föll i hemmapremiären 27 - 28


(Johan Baldesjö - bäst i Kropps)
Kanske var det allvaret med Kropps hemmapremiär som gjorde att motståndarlaget Trelleborg ryckte ifrån i början. Kropps nye tränare Martin Frändesjö tog en tidig timeout och efter den började Kropps få ordning på spelet.
Strax före halvtidsvilan var Kropps ikapp och ställningen 12 - 12 efter första halvleken var rättvist.
I andra halvlek var Kropps till och med i en knapp ledning men då gjordes flera tekniska fel och så var den dagens förstörd. Om man hade satt några givna måltillfällen så hade Kropps vunnit.
Roligast tyckte jag det var att se pigge och orädde Johan Baldesjö som hade ett härligt skott. Sex mål hann han med.
Men drygt 500 personer på läktaren var en besvikelse, särskilt som tydligen väldigt många fribiljetter hade delats ut till hemmapremiären. //

Lättare att hitta i Uddevallabloggen

Nu är det betydligt lättare att hitta i Uddevallabloggen. Skriv ett sökord i "Leta i den här bloggen" och du får betydligt fler träff än i "Sök blogg" som alltid ligger längst upp till höger. //

2009-09-25

Mejladressen till Uddevalla Tändsticksfabrik?


Häromdagen kom följande mejl från en man i Holland:
"Dear Sir,
Please could you provide me of the emailaddress of somebody at the sales- or marketing department of the Tändsticksfabrik Uddevalla?
For your kind help I thank you very much.
XXXX XXXX
Den Dolder- Netherlands".
Han ber alltså om mejladressen till försäljnings- eller marknadsavdelningen vid Uddevalla Tändsticksfabrik.
Jag har svarat honom så artigt jag kunde att Uddevalla Tändsticksfabrik lades ned 1938, dvs för 71 år sedan. Men han är inte helt fel ute. Under mina år på Bohusläns museum har genom åren flera personer kommit till receptionen och frågat efter var Uddevalla Tändsticksfabrik ligger.
Förklaringen är att några av de populära tändsticksetiketterna har fortsatt att tillverkas vid andra svenska tändsticksfabriker. Särskilt Svalan, på bilden här intill, har genom åren exporterats till Holland och de holländska f d kolonierna.
1986 anordnade jag en temakväll om Uddevalla TändsticksfabrikBohusläns museum. Inför den kvällen tog jag kontakt med tändsticksfabriken i Tidaholm och disponenten där. Han var vänlig nog att skicka ett par lådor med nytillverkade Svalantändstickor. Jag har fortfarande flera askar kvar.
Så det är inte konstigt att man ute i världen tror att det fortfarande finns en tändsticksfabrik i Uddevalla.
Men hur är det idag? Är det någon som vet om det fortfarande tillverkas Uddevallatändstickor någonstans. //

2009-09-24

Jag visste det......!

I dagens Bohusläningen rapporteras det att Exxon Mobil vill öka sin produktion vid smörjoljefabriken vid Lövåsberget.

Då säger Miljö- och Stadsbyggnadsnämndens ordförande Gunilla Jivén (M) till tidningen att det känns tveksamt med hänsyn till "de värden vi fått av Strandpromenaden". Och planarkitekten Hans JohanssonMiljö och Stadsbyggnad säger att man sagt nej vid diskussioner med företaget "i så kallade samråd, av hänsyn till redan boende i området och till planerade nya bostäder i Skeppsviken".

Detta var väntat. Både Uddevalla Hamnterminal och Exxon Mobil har haft synpunkter på bostadsbyggandet på Skeppsviken. Man har velat varna för att bostadsbyggandet skall begränsa eller hindra deras redan etablerade verksamheter.

Detta har viftats bort av såväl politker och tjänstemän på Uddevalla kommun. Bostäderna i Skeppsviken skall till varje pris byggas. Priset kan bli att såväl Uddevalla Hamnterminal som Exxon Mobil inte kan bedriva sin verksamhet optimalt.

Eller som ett av stadens kommunalråd uttryckte det vid en öppen hearing för något år sedan: "Måste Uddevalla bedriva hamnverksamhet? Vi kanske skall överlåta det till Lysekil!" //

2009-09-23

Nästan fullsatt vid berättarafton


Det är fantastiskt vad bilder lockar publik till våra berättaraftnar. Kvällen var inget undantag då Hörsalen på museet nästan fylldes till sista plats och flera goda berättelser framfördes.
Och där var flera tillresta Uddevallabor i förskringringen från Borås, Göteborg och Värmland. ja, kanske någon ännu längre ifrån.
Kul var det och om en månad är det dags igen. //

Hansonska bron fyller 75 år


Precis i dagarna fyller Hansonska bron 75 år. Bron tillkom genom en donation av grosshandlare Ludvig Hanson. Han hade affären Hanson & HasselbergStora Hellevigsgatan (sedermera Edvin Andreasson).

Det sades att Ludvig Hanson, som med åren blev tämligen fet, länge varit missbelåten med att han fick gå antingen till Träbron eller Järnbron då han skulle till Uddevalla Sparbank med dagskassan. Banken låg som bekant precis på andra sidan Bäveån.

För att få till stånd en gångbro donerade han således de pengar som behövdes för att bygga bron, som alltså invigdes för exakt 75 år sedan.

Tyvärr fick Ludvig aldrig se sin bro då han avled på hösten 1933.

Bilder och tips har Jan Aronsson bidragit med. //
2009-09-22

Dags för höstens första berättarafton


Nu drar vi igång höstens berättaraftnar. Den första går av stapeln i morgon den 23 september kl 1830 i Hörsalen Bohusläns museum.
Vi tittar på Uddevallabilder och berättar minnen. Och vill du bara lyssna när andra berättar så går det lika bra. Är du nyinflyttad är du särskilt välkommen!
Och vi brukar vara många, så kom i god tid så du får en bra plats.
Väl mött! //

2009-09-21

Arkivkonferens på GustafsbergIdag träffades ca 40 representanter för folkrörelse- och föreningsarkiven i Västra Götaland till en konferens på Gustafsberg.

Det var ÄLFA (Älvsborgs Läns Föreningsarkiv) som arrangerade konferensen. Övriga arkivinstitutioner som var representerade var Skaraborgs läns Folkrörelsearkiv, Föreningsarkivet i Mölndal (som nyligen bytt namn - ursäkta "Mölndalingar" för att jag inte kan lära mig det nya namnet) och Bohusläns Föreningsarkiv.

Oppositionsrådet Jan Gunnarsson (S) hälsade välkommen och berättade om Uddevalla för gästerna.

Och sedan var det förra kommunalrådet Leif Molanders tur att berätta om sin forskning om saltverk och saltsjuderier. Det var mycket intressant att höra Leif och man märkte tydligt den gamle kemiläraren i honom då han berättade om sin forskning i olika arkiv och i olika källor. Och givetvis hade han också forskat i Gustafsbergs arkiv och haft turen att där hitta uppgifter han inte fått fram någon annanstans.


Efter lunchen på badrestaurangen blev det min tur att guida runt besökarna på Gustafsberg. Jodå, jag hade stora nyckelknippan med mig så det blev besök i olika skrymslen och vrår.
Och så slutade rundvandringen i arkivet. Och här ser vi ordföranden i ÄLFA, Bosse Dahlberg, vänd mot kameran. //

De senaste kommentarerna direkt på första sidan

Nu kan man läsa de senaste kommentarerna direkt här på förstasidan. Titta efter i högerspalten under rubriken "Senaste kommentarerna".

Det är en väldig fördel då någon kanske kommenterar ett mycket gammalt inlägg. Då kommer alltså den kommentaren upp direkt på första sidan. Så håll uppsikt efter de senaste kommentarerna..... //

2009-09-20

Nu stämmer texten på stationshuset igen


(BHK har tagit bilden och tipsat Uddevallabloggen)
Efter 106 år stämmer fr o m idag äntligen texten på Uddevalla Centralstation. Ja uppgiften om avståndet till Skee station har i och för sig stämt hela tiden men texten kom upp i december 1903 då Norra Bohusbanan invigdes och då var Skee slutstation.
Och fr om med idag vänder alltså tåget i Skee på grund av arbetena med E:6-an. Passagerarna till Strömstad får istället under 33 månader framåt byta till buss i Skee.
Bohusbanan var statlig redan från början men från Skee till Strömstad byggdes en privat tvärbana eller bibana som den också kallades. Den invigdes faktiskt samtidigt. Senare kom den att utgöra sista delen av Bohusbanan till Strömstad.

(Bild Jan Aronsson)
Avsikten med att ha Skee som slutstation var förstås att Bohusbanan skulle fortsätta på en bro över Svinesund och anslutas till Östfoldbanan. Men tyvärr! Unionsupplösningen 1905 kom i vägen och planerna fullföljdes aldrig.
Det fanns planer på flera tvärbanor men bara två byggdes, Skee - Strömstad och Lysekilsbanan. Den mest spektakulära var banan som planerades från Ödsmål, på bro via Svanesund över till Orust och vidare mot Ellös. Det hade vart nåt!
En kuriositet i sammanhanget. När sträckan Uddevalla - Skee invigdes i december 1903 har Bohusläningen en liten notis där "de resande uppmanas att medföra egen belysning".
Jag sökte på ordet järnväg i Tidningsarkivet och fick många träff. Här kommer träffarna fram t o m 1909:
1862-04-03 Kallelse till information om järnväg mellan Uddevalla-Vänersborg. Järnväg.
1862-06-19 Järnvägen stambanan Göteborg-Örebro sammanbunden. Järnväg.
1862-08-14 Staden har beslutat sig för järnväg UVHJ. Gåvor till museet. Gåva.
1863-04-27 Även Värmland vill ha UVHJ-järnvägen.
1863-08-03 Järnvägen Borås-Herrljunga invigd. Invigning.
1864-03-18 Nya undersökningar angående järnvägen.
1864-04-15 Beslut fattat igår om UVHJ-järnvägen.
1864-04-19 Järnvägsarbetena påbörjas. Bank över Brattska ängen. Järnväg.
1864-06-03 Järnvägsbanken börjar ta form. Stora stentransporter genom staden. Järnväg.
1864-08-19 Intressanta fynd vid järnvägsbyggandet på Marieberg och Samneröd. Museum.
1865-05-02 Hamnen, järnvägen- och kajerna.
1865-05-23 Tvåvåningshus av trä med 18 rum måste flyttas p.g.a. järnvägsstationen. Järnväg.
1865-05-23 Första skeppslasten med räls till järnvägen kom från England. Järnväg.
1865-07-04 Rapport över hittills utförda järnvägsarbeten. Järnväg.
1865-08-22 3 500 man arbetar med järnvägen.
1865-09-26 Om hängbron över Göta älv. Järnvägen.
1865-10-24 UVHJ:s första lok snart färdigbyggt vid Trollhättans Mek.verkstad. Järnväg.
1866-01-19 Järnvägsarbetena går skyndsamt. Järnväg.
1866-01-26 Järnvägshotellet, Uddevalla i närheten av stationen. Annons.
1866-02-18 En första tur på en del av järnvägen.
1866-02-18 UVHJ. Lok når Grunnebo för första gången. Järnväg.
1866-04-17 Varning till allmänheten att "taga gångstigar" inom järnvägens område.
1866-04-24 Järnvägen får sina vagnar från Frankrike.
1866-05-01 Järnvägsbron över Bäveån börjar byggas.
1866-06-15 Rapport över järnvägsbyggandet. Järnväg.
1866-08-14 Expropriation för järnvägen.
1866-09-11 Järnvägsarbetaren E. Johannesson från Svartbäcken död i Karlstad.
1866-09-25 Järnvägen Uddevalla-Vänersborg sammanbyggd inom 14 dagar. Kommunikationer.
1866-10-05 Första lokomotivet har gått hela järnvägen mellan Uddevalla-Vänersborg. Kommunikationer.
1866-10-12 Järnvägstrafiken öppnas Uddevalla-Salsta. Annons.
1866-10-19 Från järnvägsinvigningen.
1866-11-23 Redan livlig trafik på järnvägen i Uddevalla.
1866-11-30 Järnvägen expropierar delar av Samneröd. Ägare Rosenqvist.
1867-01-29 Om gasbelysningen i den nya järnvägsstationen. Gas.
1867-02-12 Järnvägen trafikeras mellan Uddevalla-Grästorp samt mellan Håkantorp-Herrljunga.
1867-03-05 Rekognoscering gjord för järnväg mellan Fredrikshald och Uddevalla. Järnväg.
1867-05-10 Tåg skall nu gå hela järnvägen Uddevalla-Herrljunga.
1867-05-17 Om första tåget på järnvägens hela sträcka. Claes Adelsköld heter järnvägen.
1868-02-26 Dödsolycka vid järnvägsövergången vid Ramseröd. Olycka.
1874-07-03 Två tåg i vardera riktningen på UVHJ-järnvägen enligt tidtabellen. Järnväg.
1877-07-03 Uddevalla arbetareförening har gjort järnvägsutflykt till st. Alnö. Föreningar.
1878-12-30 Snöoväder hindrade järnvägstrafiken på UVHJ. Väder.
1879-02-17 Järnvägsolycka på rangerbangården i Uddevalla. Järnväg.
1879-04-28 Stort jubel när första jernvägståget gick genom Åmål. Järnväg.
1879-07-21 Invigning av Dalslandsjärnvägen. Invigning.
1881-04-14 Nya telegrafstationer vid Dalslands järnväg.
1885-09-05 Om Lysekil-Frändefors järnväg.
1886-02-02 Tågurspåring vid Ängebackens station. Järnväg. Olycka.
1886-07-31 Det första spadtaget togs i går å Göteborgs-Varbergsbanan. Järnväg.
1886-09-14 Största tåget som passerar järnvägen från staden bestod av 40 vagnar. Järnväg.
1886-11-30 Nidingsdåd mot järnvägen vid Groröd, Ängebacken. Polis.
1887-01-15 Trafikchefen för Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg grefwe A. Taube död, 65 år.
1887-08-18 Omkring 40 qvinnor äro för närwarande anställda wid swenska statens järnvägar.
1887-10-06 Bohuslänska järnvägsfrågan.
1888-09-06 Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg skall få nya passagerarvagnar. Järnväg.
1888-10-25 En ändamålsenlig väg har färdigställts vid Uddevalla järnvägsstation. Järnväg.
1888-12-04 Insändare angående järnvägsförslagen i sydvästra Dalsland. Järnväg.
1888-12-08 Ett ovanligt stort tåg på UVHJ-banan, 29 vagnar och 2 lok ankom till Uddevalla igår. Järnväg.
1889-02-14 Järnvägstrafiken mellan Uddevalla-Herrljunga är inställd idag på grund av stora snömassor. Järnväg. Väder.
1889-05-02 Ansökan om järnvägsspår till den tilltänkta tunnfabriken sydost om Skansberget. Järnväg.
1889-05-21 En ny postkupé för Uddevalla-Herrljungabanan, har levererats af Kockums mekaniska i Malmö. Järnväg.
1889-12-07 Måndagen 16 december sker jernvägsinvigningen Mariestad-Kinnekulle. Järnväg.
1890-12-06 13 592 resande under oktober månad i år, af Uddevalla-Herrljungabanans järnväg.
1891-08-15 Lelångenbanan planeras. Järnväg.
1892-12-01 Den nya vägen till järnvägen.
1894-10-09 Nidingsdåd på Uddevalla-Lelångensjärnväg. Kommunikationer. Olycka.
1895-04-09 Munkedals nya järnvägslok kom till Saltkällan med båt.
1895-06-22 Längdbanan genom Bohuslän. Järnvägsmötet i Kviström.
1895-06-25 Längdbanan genom Bohuslän. Mötet i Lysekil. Järnväg.
1895-08-01 Uddevalla-Lelångenbanans invigning. Järnväg.
1895-08-24 Det första lokomotivet som tillverkats å Trollhättan, levererades i maj 1865 till UVH-järnväg och fick namnet "Trollhättan".
1895-09-10 Rapport från Lelångenbanan sex veckor efter invigningen. Järnväg.
1895-12-03 Raset på Munkedals järnväg vid Lilla Foss.
1897-03-09 Längdbanan genom Bohuslän. Järnväg.
1897-05-20 Hinder i järnvägstrafiken. Järnväg. Kommunikation
1897-07-31 Litligt vid Uddevalla Järnvägsstation vår centralplan. Järnväg. Hamn.
1897-08-05 Hästtjuv anhölls vid järnvägsstationen. Polis.
1898-02-12 Livlig trafik Uddevall-Herrljunga banan. Järnväg.
1898-03-31 Tretton millioner till stadsbana Göteborg-Skee. Järnväg.
1898-09-06 Osedvanligt många (omkring 800 personer) reste med aftontåget Uddevalla-Herrljunga i söndags. Järnväg.
1899-05-02 16-åring snattade en messingstrissa från en järnvägsvagn. Dömd till 15 kronors böter. Polis.
1899-12-16 Järnvägen genom Bohuslän. Stationsanläggningar föreslås av Järnvägsstyrelsen.
1900-03-24 Arbetet å den stora järnvägstunnel vid Kärra i Herrestads socken har i dagarna tagit sin början. Järnväg
1900-09-27 Herrljunga station genomgår förnärvarande en vidlyftig om- och nydaning. Järnväg.
1900-10-20 Statsbanan genom Bohuslän. Vid statsbanebygnaden är f.n. Anställda 1.046 arbetare. Järnväg.
1901-09-05 Ödesdigert ras vid järnvägsbygget dödade två och skadade fyra.
1901-09-12 De två döda järnvägsbyggarna begravda på Ramnröds kyrkogård i Uddevalla.
1901-11-30 Våldsamt uppträde i Munkedal, en järnvägsarbetere skjuten. Polis.
1901-12-03 Det av järnvägsarbetare förövade svåra brottet i Munkedal. Polis.
1902-01-25 Kasebukten fylls med snäckskal från bankarna vid Bräcke. Järnväg.
1902-02-22 Bohusbanan genom Kålgårdsberget? Järnväg.
1902-05-07 Det blir järnväg genom Kålgårdsberget. Extrablad.
1902-05-10 Statsbanan genom Uddevalla. Järnväg.
1902-06-02 Alltfler järnvägsarbetare ger sig iväg. En del lämnar kvar brummande björnar.
1902-07-05 39 hus rivs eller flyttas för Bohusbanans framdragande. Järnväg.
1902-09-12 UVHJ järnvägens kamratförening bildad.
1903-09-26 Husflyttningarna för Bohusbanan genomförda. Järnväg.
1903-12-15 Järnvägen är nu klar från Uddevalla till Strömstad.
1903-12-15 Invigning av järnvägen mellan Uddevalla och Skee.
1903-12-17 Bohusbanans invigning. Järnväg.
1903-12-17 Bohusbanan-UVHJ, lokalt järnvägsspår mellan de båda stationerna.
1904-06-21 Bohusbanan. Tunnelarbeten i Skeppsvikentunneln. Järnväg.
1904-10-29 Planer om järnvägshotell. Byggnad.
1904-11-12 Svår sprängolycka i järnvägstunneln i Skeppsviken.
1904-11-22 Järnvägsarbetena vid Kasen.
1904-12-15 Bohusbanan-Järnvägen. Kålgårdsbergstunneln beräknas kosta 70000 kr.
1904-12-22 Järnvägen-Bohusbanan. Blockad mot arbetet i Kålgårdsbergstunneln.
1904-12-24 Järnvägen-Bohusbanan. De resande uppmanas medföra egen belysning.
1905-03-02 Järnvägen-Bohusbanan. Arbetsblockaden mot Kålgårdbergstunneln.
1905-06-20 Sprängsningsolycka i Kålgårdsbergstunneln. Järnväg.
1905-06-27 Bild på det första elektriska lokomotivet vid Sveriges stadsbanor. Järnväg. Ur B-tidningen.
1905-07-27 Lelångebanan i Uddevalla firar 10-årsjubileium den 28 juli. Järnväg.
1905-08-05 Bohusbanan. Sprängningar i Kålgårdsberget. Järnväg.
1905-11-23 Bohusbanan. Kålgårdsbergstunneln. Järnväg.
1905-12-02 Bohusbanan. Hastighet 50 km i timmman. Järnväg.
1906-01-13 Ny olycka vid Bohusbanan. Ras i Kålgårdsbergstunneln. Tre döda, två svårt skadade. Järnväg.
1906-02-24 Kålgårdsbergstunneln. Järnväg.
1906-05-10 Bohusbanan. Kålgårdsbergstunneln genomsprängd. Järnväg.
1906-08-25 Kålgårdsbergstunneln mot sin fullbordan. Järnväg.
1906-09-15 Bohusbanan. Första tåget genom Kålgårdsbergstunneln. Järnväg.
1906-10-02 Bohusbanan. Järnvägsbron över Bäveån har nu påbörjats.
1906-11-06 Inspektionsresa på delen Göteborg-Uddevalla. Öppet för allmänheten. Järnvägen.
1906-12-04 Statsbanornas jubileum den 1 december 1906, 50 årig tillvaro. Järnväg.
1906-12-09 Det stora järnvägsmötet i Uddevalla. Extrablad. Söndagsupplaga.
1906-12-11 Om det stora järnvägsmötet i Uddevalla.
1907-01-01 Järnvägsporten vid Norrtull i Uddevalla. Ett 40-årsminne. Obs! Endast årtal stämmer. Julbilaga.
1907-11-09 Gångbana till statens station från vägporten vid Norrtull till avfartsv. Järnväg.
1908-01-14 Järnvägsrestaurant å statens station i Uddevalla skall anordnas i 3:e klassen.
1908-02-02 Lelångenbanan har fått en elegant inredd boggievagn med 42 platser. Järnväg.
1908-05-23 Järnvägsbron vid Norrtull är klar för kontrollbelastning nästa vecka.
1908-05-23 UVH järnvägsbro över gamla vägporten är nu undanskuffad och den utdömda järnväg.
1908-05-26 Ett missöde på Bohusbanan vid Lustig kulle. Järnväg.
1908-06-04 Den nya vägporten i Uddevalla vid norrtull är nu färdig. Idag börjar tågen passera. Järnväg.
1908-06-23 UVH-banans omläggning, Uddevalla stad köper mark för att dra banan runt Skansberget. Järnväg.
1908-06-23 Ny anhalt på Bohusbanan, vid Lustig kulle strax nedanför Höjentorp. Järnväg.
1908-10-02 Expropriationsärenden i Uddevalla med anledning av statsbanans framdragning. Järnväg.
1909-09-20 Rasen utmed Bohusbanan. Järnväg.
1909-10-19 Ras på Bohusbanan strax söder om Uddevalla. Järnväg. //

2009-09-19

Nostalgiskt besök på Ramsvikslandet


(Fundamentet till bryggan på Ramsvik gjordes som synes av 10 kompaniet 1970)
I morse var det ett strålande väder och prognosen likaså. Vi åker till Ramsvik bestämde vi. Sagt och gjort! I 17:s gamla övningsområde på Ramsvikslandet heter egentligen Grosshamn.
Där har jag varit otaliga gånger, allra flest i tjänsten. Bad, fiske, lugn och ro både för de värnpliktiga och befälen. Oftast var vi där i augusti - september och före motoriseringen i slutet av 1970-talet cyklade vi dit. Det tog en hel dag.
Vill man se stenriket Bohuslän så kan jag inte tänka mig en bättre plats. Havet når ända in till Grosshamn och mängder av minnen dyker upp då man nuförtiden går där och ser sig omkring. Befälsbaracken, bastun, matsalsbaracken och två manskapsbaracker är rivna.
Nytt för det här besöket var att man iordningsställt en parkeringsplats uppe vid bommen, vilket var bra. Det sparade några steg från parkeringsplatsen vid Fykan, där man annars fått ställa bilen.
På håll såg vi en person ute på klipporna där badplatsen och bastun låg tidigare. När jag som bäst höll på att berätta minnen för hustrun dök personen från klipporna upp. Det visade sig vara förre kollegan på I 17, Einar Fredriksson.
Einar hade inte varit på Ramsvik på minst femton år så det var förstås mycket som var förändrats sedan sist, men ändå inte.
Och gissa om vi började minnas episoder. Snart var vi i full gång med berättandet på temat: "Kommer du ihåg....?"
Som t ex befälstoaletten. Sveriges i särklass vackraste torrdass! Hit drog man sig tillbaka då nöden var stor. Den låg kanske 50 meter från befälsbaracken, där man vanligen kojade, och i mörker, hård vind och ösregn kunde det vara problem att hitta det. Väl där hörde man hur vinden ven och regnet slå mot taket. Det fanns två "eldrör" men jag minns inte att jag nånsin satt där tillsammans med någon kollega.
Här satt också någon av de mer konstnärliga kollegerna, jag har glömt vem, och målade av kustlandskapet utanför genom fönstret mot havet.

Och den här stenkällaren har jag ett alldeles särskilt minne ifrån. Kapten S stod där inne och förberedde hummerkokningen, på olaga tid förstås. Till saken hör att det är väldigt lågt i tak så han kunde inte stå upprätt med sina sysslor. Då kom kapten E förbi och fick syn på sin kollega därinne. Kapten E smög fram till ingången och ropade sedan det högsta han kunde: "FESKERIII-TILLSYYYYN!"
Reaktionen blev våldsam. Kapten S for från sin framåtböjda ställning upp mot ett förväntat upprättstående, men som sagt, taket tog emot och han slog sig väldigt illa i huvudet.
Ja, så där höll vi på en stund och drog oss till minnes episoder ur våra yrkesliv. Kul var det i alla fall att träffa en gammal kollega så där oväntat. Einar skulle vidare mot Tanumshållet för att närvara på måndag kl 0700. Ni vet väl vad som går av stapeln då? Bohusläns älgjakt, hummerpremiären förstås! //

2009-09-18

Bohusläns regemente och fältmanövern 1902


Insänt av Martin Hultgren:

"Vykort från fältmanövern 1902. Det står inte vem fotografen är men förlaget är C R Högström i Uddevalla. Bilden bör väl vara tagen ungefär vid Kapellebackarnas början för jag antar att det är Walkesborg som syns i bakgrunden. " //

2009-09-17

Kropps dam - Önnered 33 - 27 (18 - 12)


(Önnered dubbelpunktar nr 4 Sofia Nyström och nr 15 Jenny Alm)
Så var äntligen elitseriepremiären för Kropps Damer avklarad. Det var ett lag med många nya ansikten som uppträdde på plan. Sandra Larsson, Sofia Nyström, Frida Bennhage och Sofia Adolfsson var de mest framträdande. Och så målvakten Malin Salzberg förstås. De var alla trevliga bekantskaper.
Kropps tog kommandot från start och ryckte ifrån. Jenny Alm hittade Elin Enhörning inne på linjen några gånger och allt tycktes därmed vara som vanligt. Önnered kom inte in i matchen förrän man bytt målvakt och började punktmarkera först Jenny Alm och senare både Jenny och Sofia Nyström.
Andra halvleken blev därför jämn och hade Önnered täppt till bättre i den första så kunde det ha blivit match. Nu kändes Kroppssegern aldrig hotad så egentligen blev det en behaglig resa för Kroppsdamerna.
Sofia Nyström, nyförvärvet från Skånela, fick mycket rättvist pris som bästa spelare i Kropps.
Från platsen på läktare kunde jag också notera att speakern då och då ropade ut att man kunde skänka pengar till en skatteskuld. Det lät lite taffligt! Ingen förklaring gavs vad det var för en skuld.
Och så noterade jag med viss förvåning att första pris i ett av kvällens lotterier var en alkomätare. Mycket originellt på en handbollsplan på min ära! //

Nu är det svampdagar på Bohusläns museum


(Arkivbild svampkonsulent Eva Loodh och Jan Uddén, Bohusläns museum)

Den stora svamputställningen på Bohusläns museum öppnade idag. Svampkonsulenter och svampexperter hjälper Dig att artbestämma innehållen i Din svampkorg, ge tips om matsvampar och giftsvampar m.m.
Bemanning kl 10 - 16 samtliga dagar t o m söndag 20 september. Samarrangemang mellan Svampllskapet Musseronen och Bohusläns museum. //

2009-09-16

Gustafsbergsstiftelsen tar över Landbadet?


I Alliansens budget, som alltså beslutades ikväll, fanns det en passus som berör Gustafsbergsstiftelsen. "Kommunstyrelsen skall genom Kultur och Fritid ta upp en diskussion med Gustafsbergsstiftelsen om driften av Landbadet".
Jag fick också före fullmäktigemötet en signal från tjänstemannahåll om att man ville diskutera Landbadet. Vad det betyder i detalj återstår att se. //

Alliansen fick igenom sin budget i kommunfullmäktige


(Kommunalrådet Magnus Jacobsson (KD))
Som vi minns förlorade den sk Alliansen (M+FP+C+KD) voteringen om nästa års budget i kommunstyrelsen härförleden. Sedan dess har Alliansen förhandlat med Solidariskt Uddevalla (SU) och med deras stöd gick Alliansens budget igenom i kommunfullmäktige ikväll.
Beslutet togs kl 21, efter åtta timmars debatt, och voteringen utföll sålunda:
26 röstade för
6 emot
24 avstod från att rösta
Som tack för stödet från SU, fick det partiet igenom några av sina förslag i budgeten. Debatten hettade väl egentligen aldrig till. Ja, det skulle i så fall vara då Alliansen sa att Socialdemokraterna inte hade skött vägunderhållet under sina 12 år vid makten.
Den som hade förväntat sig ett regeringsskifte blev alltså besviken (?). Men lite grand valdebatt luktade det emellanåt i alla fall. //

2009-09-15

Äsperöd från ovan


Från Rose-MarieBohusläns museum har jag fått den här flygbilden över Äsperöd, som verkar vara ganska nybyggt. Det var Riksbyggen och HSB som byggde där och området var klart ca 1960.
Runt det nya bostadsområdet går Äsperödsvägen, Måltemyrsvägen och Österled.
I juni 1965 beslutade stadsfullmäktige att bygga Äsperödsskolan till en kostnad av 10 miljoner. Skolan är på bilden ännu inte byggd varför bilden alltså är från åren 1960-65.
En annan detalj att lägga märke till är manbyggnaden på gården Backen. Man ser huset inne på "gården" i bildens övre högra del. Där bodde Bäves starke man, Alfred Andersson, eller "Alfred på Backen" som han allmänt kallades. Det var på Backens marker som de nya husen byggdes.
Alfred fick bo kvar på Backen till sin död 1966 vid 89 års ålder. Då hade huset adress Måltemyrsvägen 7. Om jag inte minns fel var det förskola i huset under senare tid. Nu är huset rivet.
(Dagens Äsperöd) //

Hembygdsföreningar möttes


(Kulturarvskonsulent Marika Russberg, Yvonne Larsson och Ingemar Jakobsson, Dragsmarks Hembygdsförening samt Lars-Olof Hansson, Bohusläns Hembygdsförbund)
Igår kväll träffades hembygdsföreningarna i Uddevalla kommun för gemensamma överläggningar. Den här gången var det Dragsmarks Hembygdsförening som var värd för mötet.
Lars-Olof Hansson, som är hembygdsförbundets kretsombud för Uddevalla kommun, höll i mötet. Närvarande var även kulturarvskonsulent Marika Russberg samt kommunantikvarien Carl Casimir och kultursekreterare Stellan Hedendahl, de båda sistnämnda representerande Uddevalla kommun.
Deltagande föreningar var Dragsmarks Hembygdsförening, Bokenäs Hembygdsförening, Ljungskileortens Hembygdsförening, Backamo Lägerplats och Backamo Vänner, Föreningen Allmogebåtar, Skredsviks, Herrestads och Högås Hembygdsförening samt Uddevalla Hembygdsförening.
Två gånger om året träffas man på det här viset och informerar varanda och tar upp aktuella frågor. Och med kommunens representanter på plats handlade givetvis en hel del om samverkan med Uddevalla kommun i olika former.
Här fick vi nu för första gången höra att det finns en avdelning för föreningsutveckling inom Kultur och Fritid. Det var inte bara jag som höjde på ögonbrynen inför denna nya kunskap. Om avdelningen är lika okänd inom övriga föreningslivet undrar jag om inte de pengarna som denna verksamhet kostar kunde användas på ett bättre sätt för föreningslivet?
Frågan om krympande anslag står förstås ständigt på dagordningen vid dessa träffar. För Uddevallas och Bokenäs hembygdsföreningar är situationen likartad. Föreningarna hyr byggnader av Uddevalla kommun men är ansvariga för underhållet av dessa. Och det kostar skjortan vill jag lova. Och hyran höjs hela tiden samtidigt som bidragen sänks.
Föreningarna har genom sin verksamhet räddat gamla byggnader som kanske inte hade funnits idag och det helt utan kostnad för kommunen! Kan detta vara riktigt?
Det som kanske retar mig allra mest är att Tekniska kontoret varje år gör en besiktning (i smyg) av byggnaderna och sedan kommer det ett protokoll med posten där man påpekar vissa brister i underhållet. Oftast handlar det om småsaker (det går alltid att hitta).
Föreningarna har länge velat köpa byggnaderna för 1 krona. Så har man gjort på Orust och i andra kommuner. Givetvis skulle det i ett sådant köpeavtal då vara inskrivet att kommunen äger rätt att köpa tillbaka byggnaden för samma belopp om föreningen skulle upphöra. Men i Uddevalla tycks detta vara en utopi. Här vill man ha ut marknadsmässiga priser.
Svårigheten med att föreningen inte själv äger sina lokaler blir särskilt tydlig då vi söker pengar för restaurering av exempelvis Thordénstiftelsen. Av förståeliga skäl tvekar man att lämna bidrag som skall gå till en kommunägd byggnad.
Hur som helst, det var ett trevligt och nyttigt möte och särskilt roligt var det att kommunen var representerad av herrar Casimir och Hedendahl. Och tack Dragsmarks Hembygdsförening för trevligt värdskap och goda mackor!
Och till våren fortsätter vi med mötena och då ses vi hos Forshälla hembygdsförening. //

2009-09-14

Pollaren på GustafsbergDen här pollaren på Gustafsberg tittar jag ofta på då jag går förbi. Den är till synes helt omotiverat placerad i anslutning till några buskar, inte så långt från det gamla varmbadhuset (nuvarande vandrarhemmet).

Varför i allsin dagar står den där? Och vad är den gjord av för den rostar knappast alls. Och vilken smed gjorde den?

Jag har tittat igenom många gamla Gustafsbergsbilder och återfunnit den på några. Den måste ha stått där väldigt länge.

Kan det rent av vara så att den stått där sedan 1814? Det året invigdes varmbadhuset och det var då placerat på stenar ute i vattnet och enda landförbindelsen var en bro som var flera meter lång. Kanske var den bron förankrad i pollaren?

På den här bilden ser man pollaren som sticker upp ur berget i förgrunden. Håll med om att det är en spännande tanke! //

2009-09-13

Villa Dyrhaven


Den här bilden på Villa Dyrhaven från 1902 har Martin Hultgren skickat mig. Han skriver::

"Privattagen bild av okänd fotograf. Lägg märke till den senare borttagna verandan med krukor och lyktor på balkongstolparna".

Det finns otaliga bilder på Villa Dyrhaven men den här har jag faktiskt aldrig sett. Huset är byggt av envoyé BildtBäve gamla kyrkogård. Jag är osäker på byggåret men det är i alla fall 1800-tal. Huset är kanske mest känt för att här var det småskollärarinneseminarium en tid.

Idag ägs huset av PRI TRYCK AB ( www.pritryck.se ). //

Stensättningen på Skolgatan fullbordad


I fredags lades den sista stenen på plats på Skolgatan. Nja, inte riktigt då lite arbete med att foga ihop Skolgatan med Linnebygatan (till höger i bild) tycks återstå.
Förbudsskyltarna mot genomfart är dock fortfarande på plats då det återstår en del finslipning av stensättningen. //

2009-09-12

Kaparegatan 2 och 4 - 60 år sedan första spadtaget

Champagnekorkarna for i luften då bostadsrättsföreningen på Kaparegatan 2 och 4 fyllde 60 år idag. Här öppnar föreningens ordförande Sture Agnholm den första flaskan.

På dagen, exakt för 60 år sedan, togs det första spadtaget och givetvis fanns spaden på plats. Min barndomskamrat och senare kollega Sture Agnholm hade bett mig att komma och berätta om hur det såg ut på platsen förr i tiden.

Den bild som bäst beskriver Söderängarna innan byggnationen kom igång är denna. Det var ett vattensjukt och lerigt område som bebyggdes. I bakgrunden ser vi den långa huslängan på Packhusgatan som byggdes 1936.

I förgrunden ser vi att Göteborgsvägen är anlagd. Den blev klar 1940. De vattensjuka ängarna utgjorde utmärkta skridskobanor om vintrarna.

Självklart var det besvärligt att bygga här och alla husen står på träpålar i leran. Husen började som sagt att byggas 1949 och ett år senare var de inflyttningsklara.

(Några av de boende som firade dagens högtid) //

Huset vid Västgötavägen igen


I Uddevalla Hembygdsförenings bildarkiv hittade jag den här bilden på huset vid Västgötavägen i föregående inlägg. Huset närmast järnvägsövergången minns jag väl. Det låg en affär i det bortre hörnet.
Kjell Berggren som är barnfödd i området berättar följande om huset i bildgåtan: "Huset på Västgötavägen i din blogg brandskadades under första delen av 50-talet och vad jag minns revs det efter lång tid. Stod där spöklikt och övergivet.
F.ö. sanerades Västgötavägen från alla risiga kåkar och utedass i samband med Gustav VI Adolfs besök i Uddevalla (eriksgatan???). Man rev, planade ut, sådde och planterade. Inte kunde ju kungen få ögona på allt förfall på sin väg till I17". //

2009-09-11

Västgötavägen - svaret på bildgåtan


"Hej Gunnar!
Svaret på bildgåtan är: Ett hus på Västgötavägens norra sida mellan Lilla Torget och järnvägen.
Skuggan som faller på huset tillhörde Västgötavägen 4 som pga sitt utseende lär ha kallats Hongkong. Vilka personerna på bilden är eller vilka som bodde i huset har jag ingen aning om men på kortets baksida står det ...från morfar och mormor till Fröken Inga Maj Berntsson.
Jag bifogar en del av en flygbild där jag satt ett kryss på huset. Här har huset fått ett stort stenhus till granne. Det ser ut som man förbereder för Tigerfabriken så bilden bör väl vara från 40-talet.
Hälsningar
Martin Hultgren"

2009-09-10

Världsrymden anfaller


Insänt av Jan Aronsson:

"En stor ballong flög idag över norra Uddevalla och till slut landade den snyggt och prydligt kl 19.50 på "Ängen " vid Kurveröd.

Den hade varit ganska lågt över husen vid Januarivägen och man trodde att den var på väg ner i backen, men den gick uppåt igen och förflyttade sig till en bättre plats. Skickligt gjort.
Mvh
Jan"

En stilla och varm sommarkväll. Måste har varit perfekt för ballongflygning. Ballongen, SE-ZGT, tillhör Dalslands ballongklubb. Se fler av Jan Aronssons bilder här. //

Skolgatan just nu


Igår kväll såg det ut så här på Skolgatan. Bara några få meter kvar tills man knutit ihop den nya gatubeläggningen med den gamla. //

2009-09-09

Förbereder mastningen


(Far och son Göran och Johannes Nyberg)
Förra året bröts förmasten på Göran Nybergs (Göran är mest känd som Uddevalla-Postens chefredaktör) skuta av strax ovanför mitten. Sedan dess har han arbetat för att få en ny mast på plats och nu är det nära.
Masten är en Härrydamast, dvs särskilt utvald av skickliga masttillverkare i Härryda. Göran har gjort otaliga turer till Härryda och oljebehandlat den nya masten.
Idag var han och sonen fullt sysselsatta att förbereda mastningen. Här håller de på att kläda ett vant i form av en wire. Först oljades wiren in, sedan kläddes den in med lakansväv och sist men inte minst kläddes det hela med hampsnöre (heter det så?). För att spänna snöret hårt runt wiren användes en klädkil.
På fredag skall masten på plats och riggen skall då provas in så att den passar. Sedan skall masten tas av igen för att definitivt komma på plats på måndag. //

2009-09-08

Bildgåta


Martin Hultgren har skickat mig den här bilden som en ny bildgåta. Efter att noga ha studerat den, kan jag banne mig inte se var det är. Martin låter hälsa att det går att lista ut var detta huset ligger, eller kanske låg. //

Lars Karlsson avgår med omedelbar verkan

Chefen för ortopedkliniken Lars Karlsson avgår med omedelbar verkan. Hans avgång har att göra med ett pressmeddelande som sjukhusdirektören Sten Axelsson gått ut med tidigare idag. Axelsson är där kritisk till hur bemanningsläkare har varit anställda i verksamheten.

Min första tanke är att med Lars Karlsson borta står vägen öppen för flytt av också den kliniken till NÄL. Och det lär vara så, att inom Västfastigheter talar man öppet om "ortopedflytten". Har det hela tiden varit meningen? //

Kritiken mot Västtrafiks nya biljettsystem är inte nådig


Debatten om Västtrafiks nya biljettsystem rasar för fullt. Framförallt är det göteborgarna som är ilskna men även övriga "Västra Götalänningar" har anledning att vara kritiska. Nu har riksdagsledamoten Eva Flyborg (FP) lagt sig i debatten på GP:s nätupplaga. Hon kräver att Västtrafik gör om hela systemet, som hittills lär ha kostat över 400 miljoner kr. //

Vart skall cirkusarna ta vägen?Enligt planerna skall Folkets parkområdet bli ett nytt bostadsområde. Om planerna realiseras försvinner också den gamla cirkusplatsen mellan utedansbanan och Göteborgsvägen. Där har cirkusarna huserat sedan man fick flytta från Brattska ängen.
Är det någon som har förslag på en ny cirkusplats? //

2009-09-07

Hälsovårdsföreskrifter


I dessa svininfluensans tider kan det kanske vara intressant att läsa den här instruktionen för soldater i armén 1922. Det var vid en tid då Spanska sjukan hade härjat i omgångar och var i färskt minne.
Håller anvisningarna fortfarande?
BHK har skickat mig bilden. //

Kajsa Wedberg kommenterar medias ansvar

"Som skolreporter på Bohusläningen har jag sedan 2001 bevakat barn- och utbildningsnämnden i Uddevalla. Hur många nämndsammanträden jag bevittnat genom åren vet jag inte. Men jag vet att min och tidningens viktigaste uppgift är att förmedla vilka beslut som är på väg att fattas, hur våra politiker argumenterar för sin sak och hur de beter sig på offentliga möten.

Kort sagt, ge läsarna chans att själva bilda sig en uppfattning om hur våra folkvalda sköter sig. Om det medför att somliga politiker framstår som trotsiga barn i sandlådan, är det bara att beklaga. Personligen tycker jag att det är synd att nämndens nya ordförande, Magnus Jacobsson, inte låter den nya "bantade" nämnden öppet visa väljarna att de kan bättre än så.

Kajsa Wedberg"

NU-sjukvården byter namn

Det ryktas att NU-sjukvården skall byta namn när väl traumaenheten har flyttats över till NÄL senare i höst. Skälet sägs vara att namnet NU-sjukvården förknippas med alltför stor negativitet.

Nyligen har Vägverket produktion bytt namn till SVEVIA och Fyrstads kraft blir BIXIA.

Nåväl, kärt barn har många namn sägs det ju. Jag tänkte att Uddevallabloggens läsare skulle få komma med förslag till NU-sjukvårdens nya namn. Det bästa och fyndigaste förslaget belönas med ett exemplar av boken Historien om Uddevalla. Skriv i kommenterarna här under eller mejla mig. Tyvärr går det ju inte att vara anonym om vinnare skall kunna utses. //

Inte många meter kvar på Skolgatan


Nu är det inte många meter kvar för stensättarna på Skolgatan. När de i morse fortsatte jobbet såg det ut så här. Klart senast imorgon? //

2009-09-06

Prestige Ace i hamn


Exakt kl 18 anlände månadens ACE-båt, nämligen Prestige Ace. Hon ser likadan ut som de flesta ACE-båtarna. Måtten är 200 m lång, 32 m bred och har ett djupgående på drygt 8 m.
Enligt tidtabellen skulle hon anlända först imorgon. Hon skall lasta de sedvanliga "used chassie" och avseglar antagligen i morgon eftermiddag/kväll. //

Väldigt många kom till Gustafsberg


Överraskande många hade sökt sig till Gustafsberg idag och var med på rundvandringen. Många kom med M/S Sunningen. Vi hade ju en osedvanligt tur med uppehåll i regnandet och ett strålande väder.

Jag hoppas alla fick valuta för besöket. De fick i alla fall komma in i:
  • Det bevarade badrummet i varmbadhuset (nuvarande vandrarhemmet).
  • De berömda rummen med de kinesiska handmålade rispapperstapeterna i Hotell Slottet.
  • Societetssalongen (bilden - foto Jüri Kiviloo)
  • Skolhuset
  • Arkivet //