2009-09-16

Alliansen fick igenom sin budget i kommunfullmäktige


(Kommunalrådet Magnus Jacobsson (KD))
Som vi minns förlorade den sk Alliansen (M+FP+C+KD) voteringen om nästa års budget i kommunstyrelsen härförleden. Sedan dess har Alliansen förhandlat med Solidariskt Uddevalla (SU) och med deras stöd gick Alliansens budget igenom i kommunfullmäktige ikväll.
Beslutet togs kl 21, efter åtta timmars debatt, och voteringen utföll sålunda:
26 röstade för
6 emot
24 avstod från att rösta
Som tack för stödet från SU, fick det partiet igenom några av sina förslag i budgeten. Debatten hettade väl egentligen aldrig till. Ja, det skulle i så fall vara då Alliansen sa att Socialdemokraterna inte hade skött vägunderhållet under sina 12 år vid makten.
Den som hade förväntat sig ett regeringsskifte blev alltså besviken (?). Men lite grand valdebatt luktade det emellanåt i alla fall. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar