2022-01-31

Brändernas Uddevalla

Branden häromdagen blev en påminnelse om Uddevallas brandhistoria. Hela staden har brunnit ner sex gånger. Den stora branden 1806 sticker förstås ut. Efter den branden byggdes staden om så att svåra bränder skulle undvikas. Gatorna i staden blev brandgator för att försvåra brandspridning. Men som ovanstående bild ur Uddevallas historia visar har det varit flera kvartersbränder.

Om jag söker på ordet brand i Tidningsarkivet får jag 2139 träffar. Så många kan jag inte lägga upp här på Uddevallabloggen så jag begränsar mig till perioden 1972 - 2005. Det blir många nog. Se själv:

Datum           Innehåll

1972-02-23   Övervåning urbränd på villa i Kissleberg. Brand. Bild.

1972-03-04   Brand i lackeringsverkstad Kopperöds Bilplåtslageri och Lackering i Lane norr om Uddevalla. Bild.

1972-03-08   Brandchefen Eric Ström i Uddevalla varnar för brandfara i hem. Enl. statistik dör en människa om året i lägenhet.

1972-03-18   Två missöden med oljespill nära samtidigt i Uddevalla. Brandkåren fick ingripa för saneringsåtgärder på Trädgårdsgat.

1972-04-24   Nattlig brand vid Kämpegatan antas anlagd. Polis.

1972-05-04   Branden vid Kämpegatan på väg att klaras upp. Polis.

1972-09-05   Norrmanneröd. Brand.

1972-09-20   Två brandmän skadades vid brand i tankfartyg på varvet. Olycka. Bild.

1973-07-05   Frivilliga hjälpte till att bekämpa branden i Nordmanneröd.

1973-11-06   Vandrarhemmet Bodele får inte öppnas på nytt - för brandfarligt. Ägare Christierninska stiftelsen.

1973-11-06   Byggnaden för brandfarlig. Vandrarhemmet på Bodele får inte öppnas på nytt. Turist. Bild.

1973-12-14   Nattbrand i ett tvåvåningshus på Stenbacken i Uddevalla krävde tre människoliv. Död. Bild.

1973-12-17   Änkefru Tora Behrns, Valhallavägen 28, innebrändes sedan TV exploderat. Polis. Brand.

1973-12-17   Sex personer utblottade och hemlösa efter branden på Vallhallavägen 28. Polis. Olycka.

1974-04-10   Husvagnsbrand i Uddevalla. 9 brännskadades, därav 2 livsfarligt. Olycka. Bild.

1974-05-11   Uddevalla brandkår hårt ansträngd. Dubbelt så många bränder i vår som under hela 1973. Bild.

1974-05-13   Branden på Herrestadsfjället osläckbar tills regnet kommer. Bild.

1974-05-14   "Branden på ""fjället"" under kontroll. I17 hjälper till att bevaka området. Bild."

1974-06-21   Miljonvärden till spillo vid branden i Uddevalla hamn. Bild.

1974-07-04   Försökte anlägga brand i hyreshus vid Västgötavägen. Polis.

1974-12-11   Ny brandchef i Uddevalla. Gunnar Hasselberg tillträder efter Eric Ströms avgång.

1975-01-08   Brandchefen Eric Ström avskedshyllad. Avgår. Bild.

1975-02-10   Miljonbranden i Uddevalla när Bjurströms trävarulager brann, kunde ha slutat i en stor katastrof.

1975-03-01   Uddevalla brandkår har fått sin nye chef, Nils-Gunnar Hasselberg.

1975-03-20   31 tankvagnar bärgades undan brand i Uddevalla den 8 februari i år. SJ vill inte betala räkningen. Pengar.

1975-05-12   Vice brandchefen i Uddevalla, Anton Asplund, går i pension efter 30 år som brandman. Avgår.

1975-08-21   """Resten av Blekets ungdomsgård totalförstördes i brand. Polisen misstänker en pyroman. Brand."

1975-09-11   Anlade brand i Blekets ungdomsgård som hämnd för stängning kvällstid. Polis.

1975-10-03   21-åring dömd för mordbrand på Blekets ungdomsgård. Polis.

1976-02-20   Storbrand i Uddevalla. Brand. Bild.

1976-03-09   Brandvakter och torntutare i forna tiders Uddevalla

1976-03-11   Branden på Unda var sannolikt ett verk av mordbrännare. Polis. Bild.

1976-03-31   Bacchanalens festvåning totalförstördes vid brand. Bild.

1976-04-09   Ynglingar har erkänt branden på Unda. Polis.

1976-06-25   Hovrätten skärpte straffet för mordbranden på Unda. Polis.

1976-11-09   Uddevallachef anmäler brister i brandskyddet, en ny tjänst är nödvändig. Brand.

1976-12-24   "Brandchefen får stöd ""Anställ mer personal"". Arbetsmarknad."

1977-04-25   Explosion i Uddevalla, måleri AB:s lokaler på Bartilsgatan i centrala Uddevalla. Brand.

1977-10-03   Uddevalla Brandkår.

1977-12-02   Kålgårdsbergsgatan 1 förstört vid brand.

1978-01-25   Brand förstörde Abbas kontor i Uddevalla.

1978-02-09   Uddevallabo dömdes för mordbrand. Polis.

1978-03-17   Branden på Hönsebergshagen - Ängabo. Bild.

1978-10-23   Brandförsvaret 75 år. Jubileum.

1979-02-06   Hur gick det sén ? Brandstation blev en simhall. Byggnad.

1979-11-09   Brandkårens nya stolthet terrängenbilen Scania tgb 40. Bilar.

1979-12-01   Brand på polishuset i Uddevalla, orsak en 47 årig man tände på en madrass.

1979-12-20   Frank Eriksson utnämnd till hedersbrandkapten. Utnämning.

1980-01-30   Den stora branden 1806 ödelade stora delar av staden, politikern Petter Hegardt tog befälet av släckningen. Historia. Berättelse.

1981-03-07   Inget uppskov. 42 timmars arbetsvecka för brandmän. Arbetsmarknad. Yrke.

1981-09-07   75000 kvm skog brann vid Köperöd i Lane-Ryr. Brand. Bild.

1982-01-07   16 hästar innebrända. El-fel trolig orsak till ridhusbranden. Brand. Bild.

1982-03-15   Rådhusets kanoner finns på Bohusläns Museum och på brandstationen. Museum. Bild.

1982-04-10   Kioskbyggnaden på Sunningen brann ner till grunden. Brand. Byggnad. Bild.

1982-04-16   Ett eldsvådetillbud i handlare Lönners hus. Brand.

1982-10-06   Program för kulturminnesvård: Kungsgatans varierande stilar en följd av branden 1806. Kultur. Bild.

1982-10-07   Program för kulturminnesvård: Två monumentalbyggen vid Margretegärdesparken. Flickskolan och Gamla brandstationen. Kultur. Bild.

1982-10-18   Nära ögat för vandrarhemmet vid Bodele vid en brand på lördagskvällen. Brand. Bild.

1983-06-04   Uddevallas gamla teater 25 år efter branden. Nu försvinner också teateraktiebolaget. Bild.

1983-07-14   25 år sedan teaterbranden. Hagge Geigerts visa om teatern. Jubileum. Bild.

1983-12-10   Storbrand förstörde sista delen av före detta Tändsticksfabriken i Uddevalla. Brand.

1983-12-10   Brand nära gamla museét. Museum.

1983-12-12   Vilken utsikt vi fått säger Rut och Nils Engelbrektsson på Sillgatan, när dom fick återvända hem. Brand.

1983-12-12   Tegelstenar- och aska allt som återstår av tändsticksfabriken. Brand.

1985-03-12   Larmet gick! Brand. Bild.

1985-04-10   Gamla brandstationen 1913. Bild.

1985-08-14   Hus vid Linnebygatan förstört vid brand.

1985-11-27   Sandrén möbelaffär vid Södra Hamngatan 17, förstörd vid brand.

1985-11-27   Storbrand Södra Hamngatan-Stora Hellevigsgatan i Uddevalla. Brand.

1986-08-07   Brandstationen bygger ut. Byggnad.

1986-08-09   Brandstationen bygger om för en miljon. Byggnad.

1986-08-30   Artikel och dagens brandväsen.

1987-06-02   5-6 miljoner kronor i spillo vid en brand på Volvo i Uddevalla. Fordon.

1988-03-16   Tändsticksfabriken arbetarbostad Ängabo nerbrunnen. Berättelse av Osvald Johansson. Brand.

1988-11-10   Brand i hyreshuset Edingsvägen 8, misstänks vara anlagd.

1989-02-15   Förre brandchefen Eric Ström har släckt många bränder.

1989-12-19   Branden 1806. Julbilagan.

1990-03-02   Kvarteret Sundberg vid Norra Drottninggatan helt ödelagt vid storbrand.

1990-03-02   Ett trähuskvarter i Uddevalla centrum eldhärjades. Ingen människa skadades. Brand.

1990-04-23   Efter brand kan tillbyggnaden av Rimnersvallen tidigareläggas. Idrott.

1991-04-06   Arkitekter får tävla om gamla brandstationen, men anrikt trähus rivs. Byggnad.

1992-03-05   Tidningen Bohusläningen i St. Petersburg med ett Tack för hjälpen vid branden.

1992-09-03   Solhagen, den gamla Thorburnska familjevillan en saga all, huset skall eldas upp. Brand

1993-04-03   Musikpaviljongen på f.d. regementet förstörd vid brand. Flykting.

1993-07-29   Skönhetsbehandling i blygsam skala av gamla brandstationen. Kultur. Byggnad.

1993-12-29   Blekets skola totalförstörd vid brand. Byggd 1887.

1995-07-18   Soptippen på Havskuren har fattat eld. Brand.

1995-08-21   Kulturhus på Gustafsberg skadat vid brand. Dag Göransson upptäckte tidigt branden.

1996-06-28   Brand i f.d. hotell Riverside. Gamla fick evakueras.

1996-07-17   85 år fyller förre brandchefen Eric Ström, Uddevalla.

1996-07-30   Ramneröd avspärrat vid brand i telebil. Explosionsrisk. Olycka.

1996-10-10   50 år sedan Kristina Thordén härjades av svår brand på Atlanten. Varv. Båtar.

1996-12-02   Gustafsbergs ridhus delvis förstört vid brand. 18 hästar räddades.

1996-12-27   Vindsbrand i hus på Jarlsgatan. Ingen människa skadad.

1997-01-03   Brand på Melodivägen i Uddevalla krävde dödsoffer.

1997-02-25   Flertalet brandmän i Uddevalla fortsätter att stå utanför facket.

1997-02-28   Basarprojektet i gamla brandstationen fick EU-pengar. Bidrag. Affär.

1997-03-01   Orientalisk basar i Uddevalla gamla brandstation trots pengabrist. Affär.

1997-03-24   Man rökskadad vid lägenhetsbrand på Tureborgsvägen 24. Katten död.

1997-04-07   All tillgänglig personal fick kallas in för brand på Havskurentippen.

1997-04-08   Branden på Havskurentippen tros vara anlagd.

1997-05-24   Förre brandchefen Eric Ström, död.

1997-08-05   Gamla brandstationen i Uddevalla byggs om till basar. Affär.

1997-08-18   Lager för pappersbalar i hamnen svårt eldhärjat. Brand.

1997-10-01   Den gamla brandstationen.

1997-11-15   Exotiskt inslag i stadsbilden är basaren i gamla brandstationen. Affär. Näringsliv.

1997-12-27   1800-talshus på Östergatan eldhärjades. Brand.

1998-01-02   Bränder inledde jubileumsåret. Gamla mejeribyggnaden totalförstört. Brand. Byggnad.

1998-01-03   Raket trolig brandorsak när gamla mejeribyggnaden totalförstördes.

1998-10-17   Pyroman härjar på Skogslyckan. Brand.

1998-10-19   Ny anlagd brand på Skogslyckan.

1998-10-21   Pyromanen på Skogslyckan riskerar hårda fängelsestraff. Brand. Polis.

1998-11-25   En man anhållen som misstänkt för bränderna på Skogslyckan. Brand.

1999-01-07   Överbeläggning på medicinska akutvårdsavdelningen gör att brandvakter får patrullera korridorerna. Sjukvård.

1999-01-26   Resenärer hade änglavakt när bussen Lysekilsexpressen fattade eld vid Berghogen. Brand. Transport.

1999-01-28   Trasigt bränslerör orsakade bussbranden vid Berghogen. Brand. Fordon.

1999-02-06   Anlagd brand i Folkets Hus upptäcktes i tid.

1999-02-08   Fem bränder i Uddevalla på sex timmar. Mordbrännare jagas. Brand.

1999-02-09   Unga tros ligga bakom lördagens bränder i Uddevalla. Brand.

1999-02-10   Ynglingar erkände anlagda bränder. Brand. Polis.

1999-05-07   Brandmannen Ulf Cervinus, Uddevalla, skall åka till Albanien. Blir där bilförare för Räddningsverket. Social.

1999-06-28   Två personer skadades svårt under midsommarnatten vid villabrand på Sigelhultsvägen i Uddevalla.

1999-07-17   Full rulle på vägen till brandmannatävling. Tomas Hansson gör debut i Word Police & Fire Games. Bild.

1999-09-21   Tände på hus som hämnd. Brand. Polis.

1999-09-22   Bostäder fick utrymmas. Två män misstänkta för mordbrand på norr. Brand. Bild.

1999-10-07   Brandstyrelsen ingriper icke i sotarkonflikten i Uddevalla. Arbetsmarknad.

1999-10-22   En kolonistuga på Timanstorpet brinner. Brand. Bild.

1999-12-24   Mer än hälften av brandmännens skador sker under fysisk träning. I Uddevalla är skadorna få.

1999-12-30   35-årig man åtalad för anlagd hotellbrand. Juridik.

2000-01-15   Hyreshus på Tureborg fick evakueras när två bilar brann i garaget. Brand.

2000-01-17   Ännu oklart hur branden på Tureborg började. Bild.

2000-03-29   Kvinna rökskadad i brand i en villa i Oxevik på Bokenäset. Brand. Bild.

2000-04-10   Villabrand på Gustafsberg, en person omkom. Olycka.

2000-06-22   Tyska brandmän på studiebesök i Uddevalla. Bild.

2000-06-27   Toppbetyg för brandsyn i Uddevalla. Bild.

2000-08-22   Alltför få har brandvarnare en enkel och billig livförsäkring tycker Lars-Göran Eskilsson på räddningstjänsten Bild

2000-11-25   Idag är det 50 år sedan Ture Malmgrens stolta borg brann ner. Brand.

2000-11-29   "Ur ""Uddewalla Weckoblad"" 15 nov. 1826. Brand- och ras vid återinvigningen av ombyggda kyrkan i Herrestad dementeras."

2000-12-22   Räddad av brandvarnaren. Christina Eskilsson släckte själv elden. Brand. Bild.

2000-12-28   Så skrev B-n 1950-12-28; Brandkåren i Uddevalla gjorde två utryckningar på onsdagen till Jakobsberg.

2001-02-23   Så skrev B-n 1951-02-23; Brandkåren i Uddevalla måste på torsdagen göra en stor utryckning till Saga-huset.

2001-05-22   Brandövning ingår i högskoleprogrammets utbildning. Brandmästare Mats Johansson var på plats på Högskolan.

2001-06-21   Så skrev B-n 1951-06-21; Gräsbrand på Bulid, omkring 500 kvm mark troligen av luntande barn.

2001-08-07   Omkommen indentifierad. Gäller den man som omkom i lägenhetsbranden på Hyggestråket. Död.

2001-09-14   Så skrev B-n 1901-09-14; Tandläkare Josef Bernstone  har gjort ansökan om att uppföra brandmur vid sitt hus.

2001-09-22   Så skrev B-n 1950-09-22; Våldsam knall hördes vida omkring fredagskvällen då en tankvagn med kokande asfalt fattade eld. Brand.

2001-10-18   Högåsvilla totalförstörd. Ingen hemma när huset brann ned till grunden. Brand. Bild.

2001-12-17   Så skrev B-n 1901-12-17; Brandsignaler ljödo i staden i lördagsafton. Eld i gästgivaregården. Brand.

2002-01-14   Dramatiska dygn på Atlanten. Stig Svensson minns branden ombord på Kristina Thordén 1946. Olycka. Bild.

2002-02-20   Mordbrand? Polisen misstänker att branden på Lyktans servicehus var anlagd. Bild.

2002-03-08   Brandvarnare till alla. Uddevallahems hyresgäster värderar trygghet bäst. Bostad. Bild.

2002-03-27   Ett par i 40-årsåldern skadades vid brand på Jarlsgatan i Uddevalla tisdag morgon.

2002-04-03   Kåtan på Herrestadsfjället nedbränd. Kåtan har funnits i fyra decennier. Brand.

2002-04-18   Kvinna skadad i soprums-brand på Cyklonvägen 5 i Uddevalla.

2002-06-25   Köksfläkt fattade eld på Håljutegatan i Uddevalla. Brand.

2002-08-26   Övre delen på Kungsgatan gick tillbaka till 50-talet, med gatustånd, dåtidens brandbilar och gatumusik. Bild.

2002-09-23   Det hände då: För 10 år sedan 1972-09-23 omkom 23 svenska turister i en våldsam brand på Rhodos.

2002-11-06   Vem är det som anlägger bränder på nätterna i Källdal, Uddevalla. Affärsidkarna är mycket oroliga. Brand.

2002-11-25   Lappkåtan på Herrestadsfjället får en tredje chans, två gånger har den blivit saboterad och brunnit upp. Brand.

2002-12-22   Karl-Erik Brandt skriver om sjömanslivet under kriget. Böcker. Bild.

2003-01-08   En familj på Skogslyckan fick föras till Näl sjukhus för andningssvårigheter, när deras villa brandförstördes.

2003-01-22   Det är 100 år sedan Uddevalla fick sin första fasta brandkår. Den 4:e oktober firas 100 årsjubileiumet.

2003-07-03   Sabotage mot 3 G-bod. Brand visade sig vara anlagd. Brand. Bild.

2003-08-01   Nio lägenheter utrymda efter brand på Sångvägen. Brand. Bild.

2003-08-04   Travbana totalförstörd i Hogane. Brand. Bild.

2003-08-05   Hogane branden anlagd. Brand. Bild.

2003-08-06   Villa på Bratterödsvägen i Uddevalla brann ner till grunden. Brand. Bild.

2003-12-17   Ny räddningscentral byggs i brandstationen. Kostnaden beräknas till 13,3 miljoner kronor. Byggnad. Bild.

2004-01-17   Äldre kvinna rökförgiftad, räddades på andra våningen i brinnande fastighet på Helenedalsvägen. Brand. Bild.

2004-05-21   Storbrand i Uddevalla. Soptippen i lågor i går kväll. Brand. Bild.

2004-05-22   Ingen chans att hitta spår efter branden på Havskurentippen. Renhållningschefen tror branden var en hämnd. Polis. Bild.

2004-06-22   Två flickor åtalas för mordbrand. Försökte bränna ner behandlingshemmet Eken på Gräskärr. Polis.

2004-07-09   22-årig man tände eld på sig själv i Uddevalla. Brand.

2004-09-20   Kvinna allvarligt skadad vid brand i Uddevalla. Brand. Bild.

2004-11-08   Två rökförgiftade vid brand i Uddevalla. Brand.

2004-11-15   Kök förstördes vid brand i Kafé Hvitfeldt. Brand. Bild.

2004-11-17   Brand stoppade trafiken. Explosionsrisk på E6 när gasoldriven asfaltsmaskin fattade eld. Brand. Bild.

2004-12-06   Många bränder i återvinningscontainrar. Brand.

2005-01-13   Många bränder i containrar. Räddningstjänsten i Uddevalla gjorde sammanlagt 525 insatser förra året. Brand. Polis. Bild.

2005-05-02   Lokalägare i Uddevalla följer lagen om brandskydd. I övriga landet slarvas det med brandskyddsredogörelser. Brand. Bild.

2005-05-20   Erkände bibelbrand. Två 16-åriga pojkar medgav skadegörelse och gravskändning. Polis. Bild.

2022-01-30

Kurs i bevarande av kulisser


 Kurs i bevarande av kulisser
- med konservator Maria Lagerqvist

KURSINNEHÅLL
En kurs om 10 träffar à 3 timmar där kursdeltagarna, under ledning av konservator Maria Lagerqvist, får lära sig:
+ Hur, vad och varför man dokumenterar - Materialgenomgång av papper och färg

. Hur man rengör

. Hur man lagar

Hur man retuscherar och varför

+ Monteringstekniker

+ Utställningsmetoder

När:

Start 26 februari, 2022 10 träffar á 3 timmar

Pris:

700 kr (inkl. fika)

Plats: Backamo Lägerplats, Ljungskile

Anmälan: ingrid.fuxwall@telia.com & info

Målet är att deltagarna efter avslutad kurs skall kunna fortsätta arbetet med resterande kulisser.

BACKAMO 1945

Efter krigsslutet 1945 internerades ca 1200 personer från den tyska armén på Backamo Lägerplats.

De krigströtta internerna sysselsatte sig med sådant de inte kunnat göra under kriget och det bildades bland annat ett teatersällskap. Till teaterföreställningarna tillverkades kulisser, som 2016 hittades på en vind inför en utställning av 70-årsminnet av lägret.

Backamo Vänner har fått bidrag av

Thordenstiftelsen för restaurering av dessa kulisser.

Backamo Vänner

www.backamovanner.se

| facebook.com/backamovanner
2022-01-29

Stormens framfart

För andra gången på fjorton dagar har stormen fällt ett stort träd över vägen på Gustafsberg. Den här gången närmare Gustafsberg i höjd med parkeringen till Landbadet. Medan jag väntade på att komma fram till kommunens jour dör det upp ett glatt gäng som från ingenstans. De hade fått larm från en person som inte kom fram för trädets skull. Så de satte sig i några bilar och körde fram till platsen och satte igång att röja. Motorsåg hade de med sig.

Personal från Gustafsbergsstiftelsen anslöt och med hjälp av stiftelsens hjullastare kunde vägen rensas från det gigantiska trädet. Samtidigt kom kommunens jourstyrka med en kranbil men den behövde aldrig användas.
Den frivilliga arbetsstyrkan

I sedvanlig ordning blev det översvämning inne i stan. Här ser vi att vattnet stod nästan 120 centimeter över normalvattenstånd. Bastiongatan och Kampenhof var mest utsatta innan vattnet började sjunka undan. Även på Gustafsbergs steg vattnet. Den här gången upp över kajkanten framför Snäckan, men det blev inga skador. Peppar, peppar! Det blåser fortfarande rejält nu kl 20:20.  //

2022-01-27

Branden dagen efter

Idag vid lunchtid så det ut så här på brandplatsen i hörnet Asplundsgatan - Stora Hellevigsgatan. Hörnhuset är helt ödelagt och grannhuset där borta likaså. Tyvärr är det nog stor risk att vi kommer att få se ytterligare en "brända tomten" i stadskärnan.

Här fanns en liten intim musiklokal som drevs av Uddevallakassetten. Dess ordförande Lars Wallin bodde också här. Både lokalen och hemmet är förlorade i branden. Familjen Wallin saknar i princip allt utöver kläderna på kroppen. Lyckligtvis berättade Lars för mig idag att familjen redan fått ett hyreskontrakt på en lägenhet i centrum. En ljuspunkt i tillvaron.


2022-01-26

Svår brand i centrala Uddevalla - uppdatering

Foto Lisa Klasson.

Vid 14-tiden utbröt en brand i hörnhuset Stora Hellevigsgatan - Asplundsgatan. Det kallades tidigare det Syrénska huset. Det är en fullt utvecklad brand i ett av de gamla trähusen. Det uppges att en äldre kvinna har förts till sjukhus.
Det gick ut ett VMA = VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLMÄNHETEN om att man skulle stänga fönster och dörrar mm. Den varningen är nu återtagen.

Det verkar som huset intill har fått en del skador.

Foto Erik Zienau
Foto Erik Zienau

Räddningsledaren har sagt att man låter huset brinna ner och istället försöker rädda grannhusen.  Frågan är om det var ett förhastat beslut med tanke på att man nästan tycks ha släckt branden?  //

2022-01-24

Är det Rimnersvallen?

Barkmanarkiv

Först var det solklart för mig. Men så kom tvivlet. Är det verkligen Rimnersvallen? Om inte, vilken arena är det i så fall?  //

2022-01-23

Fattigförsörjningshemmet

Barkmanarkiv

Fattigförsörjningshemmet invigdes 1906. Byggnaden ingår i dag i Österängenkomplexet. Mycket har hänt här. 2007 skrev jag ganska utförligt om utvecklingen.

Skriv in den här länken https://www.uddevallabloggen.se/2007/06/sterngen.html och läs mer.  //
 

2022-01-21

Uddevallavarvet

Barkmanarkiv.

Den här bilden är från tiden då man byggde båtar på de ursprungliga stapelbäddarna. Men jag tycker mig ändå ana en båt på en stapelbädd på det blivande Sörviksvarvet. Kan det vara så?  //

2022-01-20

Kanonbullarna och receptet

Foto Bohusläns Försvarsmuseum. Kronobagaren Rolf Andersson.

Igår och idag har P4 Väst med reporter Samuel Stålros uppmärksammat I 17:s legendariska kanonbullar i sina sändningar. Den stora frågan har varit hur ser receptet ut?  Björn Fritzén hade svaret. Hans farfar Gösta Fritzén var den som skapade kanonbullen på regementets Kronobageri.

Kronobageriet låg länge i källaren på marketenteribyggnaden. Där kunde vi stamanställda handla kanonbullar och andra bakverk utan att bli störda av "civilister".

När den nya militärrestaurangen invigdes 1971 och marketenteribyggnaden revs flyttade Kronobageriet ner till korsningen Regementsvägen - Västgötavägen och började sälja sina bakverk till allmänheten direkt ut på gatan. Njae, inte riktigt sant! Det var fortfarande så att endast statsanställda skulle få handla där.

Problemet var att vem som helst kunde säga att man var statsanställd och personalen kunde förstås inte hålla på att kontrollera detta. Med tiden kunde således var och en handla där.

Nu 30 år efter regementets nedläggning har således kanonbullarna fått en renässans genom att Björn Fritzén har släppt receptet och tidigt i morse kunde man följa kanonbullebaket i direktsändning från Teres Johanssons bageri i Kungshamn. Teres jobbade på Kronobageriet i sin ungdom och startade eget bageri i Kungshamn därefter.

Och idag har det mytomspunna receptet lagts ut på P4 Västs  hemsida och i sociala medier. Och givetvis kommer det även här på Uddevallabloggen:

Receptet på regementets kanonbullar:

(15 kanonbullar)

6 dl vatten
60 g socker
1 msk salt
50 g jäst
40 g margarin
1 kg vetemjöl

”Arbeta degen i bakmaskinen länge. Lägg upp degen på bordet och dela upp den i ca 15 st delar. Lägg på plåt direkt knåda inte degen tryck bara till bullarna en gång och jäs dom i ca 1 timme. Strö lite mjöl över innan ni sätter in dom i ugnen."

Strö över lite mjöl och baka i ca 6 min på 230 grader utan ånga.  //

2022-01-19

En gammal hamnbild


 Barkmanarkiv. Avsänt vykort.

Uddevalla hamn men frågan är när bilden togs? Finns det några ledtrådar?  //

2022-01-18

Margretegärdeparken

Barkmanarkiv.

Det här vykortet har ställt till det genom åren. Vykortsförlaget kallar Margretegärdeparken för Margaretaparken, vilket är alldeles fel. Jag har genom åren stött på att Uddevallabor har uppfattat det så att det heter Margaretaparken. Där ser man vad lätt det är att sprida felaktigheter. Fotot är taget före 1949 då den nya fontänen tillkom.  //

2022-01-17

Stormfällda träd


 Strax före kockan 6 i morse fick jag meddelande om att ett av de stora träden i Gustafsbergsallén låg över vägen. Gustafsbergsstiftelsens egen personal larmades och kontakt togs med kommunens parkavdelning. Personal från båda ställena var snabbt på plats och satte igång att såga upp trädet i delar för att sedan med stiftelsens egen hjullastare knuffa trädet åt sidan så att trafik kunde passera.

Det har blåst kolossalt under natten och träd på många håll i vårt område har fallit. Parkavdelningens personal åkte vidare mot Emausområdet där ytterligare ett träd blockerade vägen.  //

2022-01-16

Rimnersvallen 15 januari

Lars-Åke Nilsson klättrade igår upp på berget norr om Rimnersvallen och tog de här bilderna. Det händer en hel del nu.


2022-01-15

Flygplan på Gustafsberg på 1920-talet

Insänt av Majvor Berndtsson

Hej Gunnar!
Berättade att jag hade ett foto från Gustafsberg.
Från vänster Sara Frödin, hennes mor Ella Frödin. Dessa är släktingar från Karlstad till
min farmor Hildur född 1895.
Min farfar Oskar Hansson, född 1891 från Nättjebacka står vid sidan av.
En avliden farbror till mig, har sagt att det är på Gustafsberg som kortet är taget.
Troligen på 1920 talet.
Med vänlig hälsning
Majvor Berndtsson

Jag kan direkt bekräfta att bilden är tagen på Gustafsberg. Den gamla ångbåtsbryggan syns under vingen till vänster och hus som skymtar är Villa Lillhyttan, Drakenborg och Villa Majsol.

I Tidningsarkivet hittar jag nedanstående tidningsartiklar som visar att i flygets barndom förekom flygningar över Uddevalla redan tidigt.

Datum        Innehåll
1914-07-22 En flyguppvisning i Uddevalla med Bleriotmonoplan av flygaren Germundsson.
1914-07-27 Söndagens flygning i Uddevalla. Oscar Germundson med sitt Blériotmonoplan. Bild.
1914-11-20 En flygare från Munkedal, Carl Sjölander. Flyg.
1916-05-26 En flygmaskin, svensk föll på grund af maskinskada ned å Kurödsgärde öster om Uddevalla. Flyg. Olycka.
1918-07-17 En ny flygkatastof. Denna gång i Lysekilsskärgården. Olycka.
1921-01-13 Uddevalla kommunala vedaffär inrymd i rådhusets östra flygel.
1921-10-13 Flygningar på Samneröd, vid regementet, passageraruppstigningar- och fallskärmshopp.
 norsk pilot.
1923-08-13 Margarinbolag anordnar reklam- och passagerarflygning med hydroplan.
1926-07-12 Flyguppvisningar på Byfjorden. I går hade mycket folk samlats på stränderna.
1926-07-29 Flyg över Uddevalla med omnejd. Annons.
1927-05-24 Lindbergs atlantflygning lyckades. Färden tog en tid av 33 timmar och 47 minuter mellan New York och Paris. Bild.
1927-05-24 Charles Lindbergs atlantflygning, mellan New York och Paris lyckades. Flyg. Bild.
1928-09-18 En flygtur i aftonskymningen. Ute vid Skeppsviken, där Ahlén & Holms flygplan ligger startklart. Annons. Bild.
1928-11-27 Åhlèn & Holms flygturne Sverige runt 1928. Flygbild över Uddevalla.
1928-11-27 Uddevalla från luften. Åhlen & Holms flygturné Sverige runt 1928. Bild.
1929-10-28 Backamo blir flygfält. Ett 20-tal smärre områden skola försäljas. Fastighetsaffär.  //

2022-01-14

Mer om Savoy och Jönsagille


 Frågan o Savoy väckte ett stort intresse och det finns fler bilder. Ove Kinander bidrar med bilderna i det här inlägget och Per N skriver i en kommentar:

Bra tips - där var fyra bilder och på två av dem ser man (mörkt hår + glasögon) Hans-Olof Hagren som 1959 blev rektor för flickskolan se https://digitaltmuseum.se/011014312843/enligt-notering-jonsagille-pa-savoy-26-3-55 mannen intill känner jag igen som en annan lärarprofil men kommer inte på namnet - Helge Lyngby?
Per N
Att det är rektor Hagren som är med på två av bilderna råder det ingen tvekan om. Men vad gör de på den nedre bilden?

Jönsagille kan jag inte hitta men det fanns något i Skåne som kallades Sanct Jöns Gille. Kanske kan Petter Cronberg skingra mystiken?

2022-01-13

Fråga om Savoy och mannen på bilden

Foto Arne Andersson. digitalmuseum

Insänt av Petter Cronberg:

Hej!
Jag heter Petter Cronberg och är verksam vid Höganäs museum.
På ett foto från Bohus Museum figurerar en jönsare. Sådana har funnits i Höganäs också och jag är intresserad av detta sällskap.
Fotot är taget av en Arne Andersson och ska ha tagits i mars 1955 på Savoy. Fanns det ett Savoy i Uddevalla vid denna tid? Kan någon som vet svara på det genom att känna igen interiören? Vem är mannen på bilden? Finns det ett reportage i anslutning till detta foto?
Hälsningar Petter Cronberg

 
Ja vet du något om Savoy? Och känner du igen mannen på bilden?
I Tidningsarkivet hittar jag detta:

Tidning Datum Innehåll
Kur 1945-10-31 Kafé Savoy öppnar på Kungsgatan 22, den 1 nov 1945.
B-n 1945-10-31 1 nov öppnas ett hemtrevligt Kafé & Pensionat Savoy, Kungsgatan 22, Maria Rodhe.
B-n 1946-09-30 Den 1 okt 1946 övertogs Savoy Kungsgatan 22 av Helge Sörensson från Maria Rodhe.  //

2022-01-10

Flickskolans utveckling 1896 till idag

Flickskolan som den såg ut från början. Den byggdes 1896 och efterträdde då Eva Rodhes flickskola. 1916 fick flickskolan en tillbyggnad i form av en flygel på baksidan längs Skolgatan. Ursprungligen var planerna att bygga en likadan tillbyggnad på andra sidan.

Som kommunal flickskola lades den ned 1971 och blev så småningom musikskola och senare kulturskola.

I Tidningsarkivet kan vi se utvecklingen om jag söker på ordet flickskola. Träfflistan ser du nedan:

Datum         Innehåll

1879-01-20 Scharlakansfeber stänger Flickskolan. Sjukdom.

1891-01-08 Enkefru Carolina E. Andersson, död. Född i Uddevalla 8 mars 1803. Hon öppnade och förestod under många år Uddevalla flickskola.

1891-10-06 Tiderna förändras, nya lokaler och andra användningsområden såsom flickskolan. Byggnad. Stad.

1895-05-07 I går påbörjades sprängningarna för nya flickskolan vid Margretegärde. Byggnad.

1895-05-07 Sprängningen har påbörjats till den nya Elementarläroverket. (Flickskolan).

1895-05-07 Ingenjör Bååt har åtagit sig sprängningsarbetet för den nya Flickskolan.

1895-07-06 Byggmästare J. P. Andersson från Sköfde, skall uppföra den nya skolan. (Flickskolan).

1895-08-15 Grundläggningsarbetet till den nya elementarläroverket (flickskolan) är nu fullbordat.

1896-05-23 Berättelse om den nya elementara flickskolan. Idag inrymdt i den förhyrda lägenheten vid Stora Norrgatan. Skola.

1911-06-23 Folkskollärare J. E. Dahlén i Uddevalla på tomt nr 4 i kv Flickskolan. Fastighetsaffär.

1929-12-09 Elementarläroverk för flickor blir kommunal flickskola? Eller skall det helt ned.

1929-12-13 Kommunala flickskolan under debatt.

1930-02-24 Uddevalla elementarläroverks omläggning till kommunal flickskola.

1930-04-03 Elemntärläroverket blir kommunal flickskola. Skola.

1930-07-28 Uddevalla flickläroverk erkänt som kommunal flickskola med rätt till statsbidrag.

1933-03-07 Till vaktmästare vid kommunala flickskolan och Kålgårdsbergsskolan.

1936-08-01 Flickskolan, Uddevalla elementarläroverk för flickors grund 1881.

1938-02-04 Staden igår: Mot Skolgatan invid flickskolan har man tagit bort en rad lindar.

1940-04-02 Förre vaktmästaren vid Högre folkskolan och Flickskolan, Leonard Karlsson Uddevalla död, 79 år. Familjenytt.

1940-04-02 Förre vaktmästaren vid flickskolan Leonard Karlsson, död,  79 år.

1940-11-11 Flickskolans elever får lära sig sjukvård, kurs på 18 timmar. Bild.

1943-06-04 75 år fyller förra föreståndarinnan vid Flickskolan Ida Frykman, Strängnäs.

1943-06-10 Skolavslutningen i sommarsol. Läroverket och flickskolan avslutade igår. Skola. Bild.

1943-08-26 Flickskolans elever tränar luftskydd i Uddevalla. Skola. Bild.

1944-04-27 Uddevalla Kommunala Flickskola inviger sitt nya skolkök, fröken Svenny Svensson som varit själen i det hela. Skola

1944-05-19 Kungligt besök vid årsfesten i Flickskolans kamratförening. Prins Wilhelm läser dikter.

1945-06-12 Efter 7 år var det premiär för vit mössa vid flickskolan.

1945-08-18 Skolorna börja: Läroverket 28 aug, Flickskolan 25 aug, Folkskolorna  10 sept.

1946-04-04 Flickskolans kamratförening planeras sommarfest, för 200 flickor på Gustavsberg. Skola.

1946-04-27 Bild på skolklass på flickskolans trappa 1906, även pojkar i klassen.

1946-05-09 Flickskolan omändras. Vaktmästarbostad blev frukostrum.

1946-06-21 Lagfart: Valborg Brycker på tomten nr 3 i kv Flickskolan. Fastighetsaffär.

1946-09-03 Skolmåltid även i flickskolan. Ruth Thorburn efterträdes av fröken Rudström. Mat.

1946-09-04 Skolmåltid även i flickskolan. Skola.

1946-09-07 Om flickskolans invigning, fältspatgruvorna på Orust. För 50 år sedan.

1946-11-20 Vilket blir andra-språk för flickskolan, tyska, franska, i Uddevalla flickskola blir det engelska. Skola.

1947-01-18 Fönsterkrossare har härjat vid Flickskolan och Läroverket.

1947-05-07 Flickskolans kamratförening hade igår sitt årsmöte i Uddevalla.

1948-04-17 Uddevalla flickskola fem-årsjubileum.

1948-05-05 Författarinnan Jeanna Oterdahl född i Uddevalla, har skrivit 3 tidsbetonade enaktare, de uppföres för flickskolan.

1948-05-07 Flickskolans kamratjubileum samlade 250 deltagare, ordförande Fru Strand, hedersgäst J. Oterdahl.

1948-11-05 Terassen vid flickskolan, mittrappan har ersatts med trappor på båda sidor. Skola.

1949-11-21 Flickskolan ställer till dans, bjuder in pojkar från läroverket. Nöje.

1949-12-17 Bild på praktiska mellanskolan- och flickskolan. Byggnad.

1950-02-27 Kommunala flickskolans elever har åkt till Storlien.

1950-11-09 Kommunala flickskolans IF-UFI har hållit årsmöte. Idrott.

1951-09-19 Livmedikus Thorolf Hedborg med maka, har överlämnat ett porträtt av rektor vid flickskolan Eva Rodhe.

1952-03-29 Flickor från flickskolan på tvättstugepremiär vid Hålgjuteberget. Skola.

1952-05-02 Våren hälsades med, flickskolans körsång, fackeltåg, jättebrasa i Skeppsviken, fyrverkeri i Folkets Park.

1952-07-01 Flickskolans 6-7 klassflickor på skolresa till Mainau. Skola.

1953-02-05 Flickskolans 7:e klassare gav 128 kr. till Hollandshjälpen, meningen var en fjällresa. Gåva.

1953-05-15 Flickskolans kamratförening 10-årsjubilerar. Jubileum.

1953-06-11 Bild på flickskolans avgångsklass.

1954-06-14 Fröken Ester Lidén lämnar flickskolan efter 42 tjänsteår. Avgår.

1954-10-29 Flickskolan får ny rektor från 1:a januari, det är Arnold Otto Möller. Utnämning.

1955-02-08 Uddevalla skolkommité ej enig om flickskolan.

1956-06-09 """Spinn, spinn, dottern min"" är inte flickskolans melodi. Jubileum. (60 år) Bild."

1956-06-11 Högtidlig årsavslutning i Uddevalla kommunala flickskola. Skola. Bild.

1957-06-15 Flickskolan begär tillbyggnad. Ny flygel för 380 000 kronor. Skola. Bild.

1957-06-17 20-årsjubileum vid Flickskolan. Jubileum. Skola. Bild.

1957-08-29 Uddevallaläroverket växer. Flickskolan differentieras. Skola. Bild.

1958-04-18 När seklet var ungt, en bild på Flickskolan.

1958-07-08 Bilder på gamla Margretegärde med Praktiska realskolan och Kommunala flickskolan bl.a.

1959-05-20 Till rektor vid flickskolan i Uddevalla förordas Georges Moulaisson.

1960-05-25 Elever från flickskolan firar femtioårsjubileum. Bild.

1961-05-10 18-årig flicka vittjade kläder vid flickskolan. Polis.

1961-06-09 Lärarinnan Agnes Thorén vid flickskolan avgick efter 41 års tjänst. Avgår. Bild.

1962-05-15 I gamla tider gick också pojkar i Uddevallas 100-åriga flickskola. Bild.

1962-05-15 Flickskolans kamratförenings jubileum.

1962-06-01 Flickskolan i Uddevallla jubilerade i grevens tid. Jubileum. Bild.

1966-03-10 300 kronor stals vid lektion i flickskolan. Polis.

1966-06-10 Lärarinnan Karin Norrman avtackades vid Flickskolans avslutning. Avgår. Bild.

1971-04-13 Sista terminen för Flickskolan. Byggnadens öde avgörs snart. Bild.

1971-04-14 Flickskolan är snart ett minne blott. Utbildning. Nedläggning. Bild.

1971-05-26 Flickskolans nedläggning firad med pompa och ståt. Skolan startade 1862. Skola.

1971-05-27 Kamratförening ska vårda flickskoleanda efter Flickskolans nedläggning.

1971-05-29 Flickskolan i Uddevalla blir musikskola. Skola.

1971-06-11 Final i Flickskolan i gammal stil. Sista flickskoleexamen. Nedläggning. Bild.

1972-02-29 Frimärksexpo i Uddevalla med egen specialstämpel. Utställning i Flickskolan. Bild.

1972-11-21 Hembygdsminnen. Bild på 3 skolor, Margretegärde, Flickskolan- och Praktiska realskolan.

1973-05-09 Flickskolans kamratförening firar 30-årsjubileium. Skolan nedlades 1971.

1974-05-16 Uddevalla Flickskolas kamratförening höll årsmöte. Föreningar.

1975-06-02 1935-års avgångsklass vid flickskolan i Uddevalla har träffats igen och firat 40-årsjubileum. Bild.

1975-10-15 Staden köper kvarteret Flickskolan. Fastighetsaffär.

1975-12-18 Flickskolan i vägen för ett nytt polishus. Byggnad. Bild.

1975-12-18 Om det nya polishuset ska ligga i kvarteret Flickskolan måste den gamla huset bort. Rivning.

1981-05-21 Uddevalla Flickskolas Kamratförening höll årsmöte. Föreningar.

1982-08-06 Ragnar Linsten återskapar f.d. Flickskolans gamla målningar. Konst. Bild.

1982-10-07 Program för kulturminnesvård: Två monumentalbyggen vid Margaretegärdesparken. Flickskolan och Gamla brandstationen. Kultur. Bild.

1983-05-26 150 kom till Uddevalla kommunala flickskolas jubileum.

1985-06-06 Flickskolans avgångsklass anno 1940. Bild.

1985-07-16 1940-års avgångsklass vid Flickskolan träffas igen. Bild.

1987-01-01 Uddevalla Tidender nr 1. 1987. Historik över Uddevalla flickskola. Byggnad.

1988-01-07 Flickskolans klass sex från 1925.

1990-08-09 Skolkort från Flickskolan 1928.

1995-08-16 Flickskolan-musikskolan, med Kerstin Hagren. Kulturbyggnad.

1998-03-20 Sune Sundberg berättar om flickskolan som blev musikskola. Byggnad.

1999-11-16 "Seklets bilder. Tidiga ""kroppsare"", bandy på Bäveån 1918. Klasser från flickskolan 1899 och 1930. Hembygd."

2002-06-25 Gick ut Flickskolan för 50 år sedan. Jubileum. Bild.  //

2022-01-07

Två dagar kvar av utställningen Vi fåglar

Lördag och söndag är det sista chansen att se den fina utställningen Vi fåglar. Missa inte den chansen! Det är en väldigt fin och påkostad utställning som Bohusläns har jobbat länge med. Den har förlängts då den fick pausas under tiden då museet stängde under pandemin.


2022-01-06

Nu finns jubileumsboken att köpa

Nu finns Uddevalla kommuns jubileumsskrift att köpa. Skriften är författad av Ulf G Eriksson och presenterades i Hörsalen på Bohusläns museum den 24 november.

Den finns nu att köpa på Bohusläns museum.  //

2022-01-05

Det skrev Bohusläningen om 1972


Det blir ytterligare en tillbakablick på artiklar från Tidningsarkivet, den här gången enbart från tidningen Bohusläningen. Eftersom det ligger förhållandevis nära i tid har jag gått igenom alla posterna och rensat dem från eventuella känsliga personuppgifter. Där personnamn förekommer har jag bedömt dem vara "harmlösa" eller så har jag kollat att personerna sannolikt är döda.

Och återigen: Detta är bara ett register över tidningsartiklar. Vill du läsa någon av artiklarna får du vända dig till Bohusläns Föreningsarkiv. Där finns allt.

Datum           Innehåll

1972-01-01   Trappgatan 16. Rivning. Historia.

1972-01-04   Myntlast till Uddevalla. Nya slantar i omlopp, ett och tvåöringar och gamla femöringar försvinner. Mynt. Bild.

1972-01-04   Bilregistret över på data. Nya registreringsskyltar. Fordon.

1972-01-07   Tack Lisbeth! 10-årig flicka drog upp sin morfar ur vak. Olycka.

1972-01-10   Märklig samling stenåldersflinta på Skaftö. Kultur. Historia. Utgrävning.

1972-01-12   Trehundra år sedan fiskeläget Strömstad blev stad. Jubileum.

1972-01-13   Första spadtaget för Östrabo II. Byggnad. Skola.

1972-01-14   Rånare i teleuniform kom över 1.800 kronor i lägenhet på Lagerbergsgatan. Polis.

1972-01-15   Kung Fredrik av Danmark har avlidit  72 år. Kungligt. Död.

1972-01-15   Misshandlade systrar svårt. Dömd till två års fängelse. Polis.

1972-01-16   Årets första snö kom den 15 januari. Väder. Bild.

1972-01-17   Villa brann ner till grunden. Svinesundsfamilj fölorade allt. Brand. Bild.

1972-01-17   Kungsörn hittad i Svarteborg. Troligen kvicksilverförgiftad. Djur. Bild.

1972-01-17   Mystik kring miljonlöfte från Wenner-Gren om anslag till kulturens hus i Uddevalla.

1972-01-19   Bondekämpe från Flatön fick kunglig silverdosa för oskyldiga fängelseår.

1972-01-19   Om silversmeder.

1972-01-20   Kanonfynden utanför Gåsö tillfaller hembygdsföreningen. Historia.

1972-01-20   Axel Wenner-Gren hade planer på en donation till Uddevalla. Gåva.

1972-01-22   Stenhistoria (1) av Gustaf E. Karlsson. Industri. Kullgren.

1972-01-22   Ytterligare ett fartyg läggs upp i Byfjorden.

1972-01-23   Stenhistoria (2) av Gustaf E. Karlsson. Industri. Kullgren.

1972-01-24   Första postsändningen till Lur delades ut av fjärdingsmannen. Historia.

1972-01-25   Världens mista baby? Fick plats i cigarrlåda. Familjenytt. Bild.

1972-01-25   Statsintresse för pipe-line i Uddevalla? Ledningar.

1972-01-25   Sveriges första pipe-line för olja mellan Uddevalla och Vänersborg. Petroleum.

1972-01-26   Kronofogden i Uddevalla överfölls i tjänsterummet av uppretad Kungshamsbo. Polis.

1972-01-31   Pojke nära stypas i skidlift. Fastnade i sin egen halsduk. Olycka

1972-02-02   "Författaren Fritjof Nilsson ""Piraten"" Kivik, död. 76 år. Död."

1972-02-03   Kommunen krävs täcka underhåll för Uddevallahem. Bostad.

1972-02-04   Bohuslänsk ordbok förbereds. Femtio års forskning i ortnamn och dialekt. Kultur. Bild.

1972-02-05   Fritidsgård och motionsavdelning kommer att byggas i anslutning till den nya Sommarhemsskolan. Social. Nöjen.

1972-02-07   Gullmarsberg: Upprustat säteri som genomlevt 300 års äventyr. Kultur. Bild.

1972-02-08   Rederi gav kapten sparken då han tog lots till Uddevalla. Farleder.

1972-02-09   Bygglov åt Uddevallahem får nio hus på Sälghugget. Bostad.

1972-02-11   Gård på Kynnefjället får äntligen el-ström. Hos syskonen Otto och Magnus Karlsson. Energi. Bild.

1972-02-12   Riksyrkesskolan i Hunnebostrand har 100 elever från hela landet, som är inrymd i en tidigare fabrikslokal. Bild

1972-02-12   Farlig Hallinden-kurva Lysekilspolisen har uppmärksammat Statens vägverk. Väg 162 är trafikfarlig. Trafik. Bild.

1972-02-12   Silverskatt från Färgelanda visas i Vikinga-utställning. Kultur. Bild.

1972-02-12   Olämpligt lägga skolan vid affärer på Dalaberg, planerna på att lägga högstadieskola i det nya bostadsområdet.

1972-02-14   18-årig dinglehoppare Bertil Ljungqvist placerade sig som tvåa vid UP-finalerna i Göteborg. Idrott.

1972-02-14   Krock i ökänd Henån-kurva. Sju personer skadades. Olycka. Bild.

1972-02-14   Tandvårdsplan kommer i höst. Syftet är att likhet med sjukförsäkringen. Sjukvård.

1972-02-14   Åke Wingskog vann Karolinerloppet på skidor. Idrott.

1972-02-15   Färgelanda förvärvar radhus av Stigtex AB. Byggnad. Bild.

1972-02-15   Landstingsköp i Färgelanda; Bank- och postkontor som Färgelanda köper av Älvborgs-läns landsting. Byggnad. Bild.

1972-02-15   Nattvakter kunde gripa tjuv strax efter inbrott på varuhuset Domus i Uddevalla. .

1972-02-15   Bilister i Uddevalla bryter mot förbud köra på tomgång. Miljö.

1972-02-15   Folkdanscentrum byggs i Lysekil helt med frivilliga arbetsinsatser. Föreningsdans. Bild.

1972-02-15   Ännu en lanthandel läggs ned i Bullaren. Dålig lönsamhet säger Helge Alfredsson. Nedläggning. Bild

1972-02-15   Förfalskade kronor i florerar i Lysekil.

1972-02-16   300 byggarbetare arbetslösa, men outbildade får OK-jobb. Arbetsmarknad.

1972-02-17   Uddevallafabrik flyttar till Åmål, Grundéns Regnklädesfabrik lägger ner sin tillverkning i Uddevalla. 20-tals berörs.

1972-02-18   Kvarteret Folkskolan nytt tomtförslag för simhallsbygge i Uddevalla. Bad. Byggnad.

1972-02-18   Hyrestvisten i Uddevalla på väg mot sin lösning. Gäller Uddevallahem och kv Trubaduren.

1972-02-18   Länsförening mot reumatism har nu  bildats i Bohuslän. Föreningar. Bild.

1972-02-19   Smakstötarna i vattnet elimineras i Uddevalla, klorgas räcker inte för att bryta ner i Köperödssjöarna. Miljö.

1972-02-19   Färre arbetslösa i Strömstad. Läget är dock kritiskt ännu. Arbetsmarknad.

1972-02-21   Fiskebåten LL 785 Dana av Smögen på grund vid Hållö.

1972-02-21   Internationell konst visas på Uddevallaexpo. Utställning, konst. Bild.

1972-02-21   62-årige handikappad Gustav Lundgren från Varpet från Hovenäset tvingas bära sopor till uppsamlingsplats.

1972-02-21   Hjärtsjuk man misshandlades på Skogslycketorget i Uddevalla. Polis.

1972-02-21   50 år fuller kommunalrådet Harry Torneskog.

1972-02-22   Vid ett postrån på Postkontoret-Kungsgatan 35 i Uddevalla fördröjde Eva Green rånaren tills polisen kom. Bild.

1972-02-22   Nervös postrånare flydde tomhänt. Kassör fördröjde överlämnandet av pengar.

1972-02-23   Maten är av stor betydelse för sjukas tillfrisknande säger Hanna Fischer och Elsy Wallström på U-a sjukhus. Bild

1972-02-23   Förre fiskaren Arvid Abrahamsson- och hans maka Fredrika, Henån har firat Diamantbröllop. Bild.

1972-02-23   Övervåning urbränd på vila i Kissleberg. Brand. Bild.

1972-02-23   Brastadsbo 27- årige Lars Erik Larsson investerar 700.000 kronor för utökning i restaurangrörelse. Bild.

1972-02-23   Fyra broar och tunnel för östra genomfarten och gamla Hedegärdebron i Uddevalla försvinner. Bild.

1972-02-24   Regementet har problem att rekrytera befäl. Regemente.

1972-02-24   Uddevallapoliserna lagsegrade vid Länsmästerskapet på skidor. Idrott. Bild.

1972-02-25   Frikyrkliga Samarbetskommittén har haft årsmöte. Vädjan till Sveriges Radio-TV om att undvika sex och våld. Kyrka.

1972-02-25   Stora sillfångster togs utanför Hållö, det var fiskebåt GG 887 Camilla av Skärhamn. Fisk. Bild.

1972-02-25   "Vegakryssare störtade av trailer och ""kryssade"" över uddevallagata Lagerbergsgatan - Trädgårdsgatan. Bild"

1972-02-25   Fastemarsch genom Uddevalla för första gången, arrangör är Kyrkans Ungdom.

1972-02-25   Jagare fick läcka gick mot bergvägg i tät tjocka, med en Lysekillots ombord tog sig in till Lysekils hamn. Bild.

1972-02-26   När tjälen gått ur marken skall Tossene kommun sätta upp gatunamnsskyltar- och husnummerskyltar. Gatuarbete.

1972-02-26   Lantbrukare Erik Tengberg på Stora Joreds gård i Kville tog ledigt och reste till vinter-OS i Sapporo. Idrott.

1972-02-26   Gamla stilen bevaras i nytt församlingshem i Färgelanda. Byggnad. Bild.

1972-02-26   "Hemslöjdsintresset stort i Munkedal. En gammal teknik är ""nålbindning"" typisk bohuslänsk vävteknik. Hemslöjd.Bild"

1972-02-28   Vårtecknen börjar bli många i Ljungskiletrakterna. Väder. Natur.

1972-02-28   Linnea Wallgren har funnit en okänd stenåldersboplats vid Medbo. Kultur. Bild.

1972-02-28   Fiskmjölsfabriken på Malö har anor från forna tider, John Strömberg tömmer tunnor med sillavfall. Bild.

1972-02-28   Lutande skorsten på Bohus-Malmön finns vid sjömärkets gamla fabrik. Byggnad. Bild.

1972-02-28   Fridfullt på Malön vintertid, endast 17 åretruntboende.

1972-02-28   Lysekilsskeppare Allan Macfie skriver sjöminnen från den gamla segeltidepoken. Berättelse. Bild.

1972-02-29   Hus brann ner i Svarteborg som ägdes av fabrikör Helge Andersson på Grinås i Svarteborg. Brand. Bild.

1972-02-29   Uddevalla sportfiskarna fick egen sjö på Herrestadsfjället. Föreningar.

1972-02-29   Bankdr. Eric Andersson avgår i pension efter fyrtio år i Göteborgs Bank. Avgår. Bild.

1972-02-29   """Krysantemumhunden"" Chih-Tzu. Huvudet ger ett tydligt uttryck av denna blomma. Ägare Tage Stålklang. Djur. Bild."

1972-02-29   Frimärksexpo i Uddevalla med egen specialstämpel. Utställning i Flickskolan. Bild.

1972-02-29   Smögenbo fiskexportör Folke Samuelson med historiska intressen har lagt ned betydande arbete om gamla Smögen.

1972-03-01   65-årige Folke Olsson, Lysekil lämnar tjänsten efter 34 år som fiskauktionsföreståndare. Avgår. Bild.

1972-03-01   Uddevalla minskar sitt bostadsbyggande. Plan för saneringsombyggnad tillstyrks. Byggnad.

1972-03-01   Museitåg med ånglok för dyrt för Uddevalla. Järnväg.

1972-03-01   Uddevallas nya centralarkiv ett stort forskningscentrum arkivvårdare Carl-Axel Gunnarsson. Bild.

1972-03-01   Stadsbibliotekets musikkväll med sånggruppen  Arnolds. Musik o sång.

1972-03-02   Delar av Uddevalla hemvärn övningslarmades. Regemente.

1972-03-02   Poststationen stängd i Lur. Postföreståndarinnan fru Edit Runnskog stänger definitivt poststationen i Lur. Bild.

1972-03-02   Bättre E 6 i Bratteröd men inte bredare bro. Vägarbete. Bild.

1972-03-02   Uddevalla hemvärn i nattliga strider. Regemente. Bild.

1972-03-02   Uddevallas nya centralarkiv ett stort forskningscentrum. Bild.

1972-03-03   "Minsprängning fick inställas den ""mina"" som fiskebåten Zaida av Hamburgsund fick i trålen."

1972-03-03   Polisen i Uddevalla använder spikmattor. Trafik. Polis.

1972-03-03   60 år fyller byggmästare Johannes Nilsson, Kungsgatan 13 Uddevalla.

1972-03-03   Strömbergsgatan skall få dubbla körfiler. Perspektivskiss utförd av stadsarkitekt Bengt Kocken. Trafik. Bild.

1972-03-03   Sjösättning på varvet. Ombyggd bädd invigd. M/S Anco Stane. Först i Sverige med denna typ av bädd. Bild.

1972-03-03   Ung kontorist fick order bokföra för små belopp. Polis.

1972-03-04   Polisen i Munkedal har fiskat upp stöldgods ur älven. Polis.

1972-03-04   "En av vårt lands ""saltaste"" 63-årige Einar Carlsson-Backman alias ""Calle Sweden"" från Fiskebäckskil. Berättelse."

1972-03-04   Brand i lackeringsverkstad Kopperöds Bilplåtslageri och Lackering i Lane norr om Uddevalla. Bild.

1972-03-06   18-årig yngling sprängde tidning i Kristiansand. Polis.

1972-03-06   Aborter ökar snabbt i Uddevalla. Över 300 utfördes senaste året. Sjukvård.

1972-03-06   Svensk olympier Lars-Arne Bölling vann det 49:e Vasaloppet, bäste bohusläning blev Sven Andersson, UIS. Idrott.

1972-03-06   90 år fyller förre byggnadsarbetaren Karl Ivar Johansson, Hasselvägen 4 Uddevalla. Bild.

1972-03-06   Tårgas vapen mot bärsärk i polisarrest.

1972-03-07   Flicka dödad av bil på Södra Drottninggatan, föraren en 20 årig uddevallabo har åtalats. Olycka. Polis.

1972-03-07   Blixthalka i Uddevalla, ymnigt snöfall, temperaturen sjönk under nollstrecket medförde halka på gatorna. Väder.

1972-03-07   Dödsolycka i Stenungsund. Lastmaskin slog runt föraren klämdes ihjäl. Olycka. Bild.

1972-03-07   Valbodalens sjöbodar har flyttats från sina gamla platser till de nya inne vid bergmassivet. Bild.

1972-03-08   Stenkrossarna mal ner Fröland. Miljö.

1972-03-08   Ny  Saab-modell har introducerats på den svenska marknaden-Saab 99 EMS. Fordon. Bild.

1972-03-08   Fågelvän i Limhall. Sven Svensson i Limhall på Tjörn utfordrar dagligen 125-talet knölsvanar. Fågel. Bild.

1972-03-08   Brandchefen Eric Ström i Uddevalla varnar för brandfara i hem. Enl. statistik dör en människa om året i lägenhet.

1972-03-08   Distributionscentral flyttas från Uddevalla till Göteborg. 70-tal anställda på AB EOL berörs.

1972-03-09   Svenska sjömän räddade, drev sex dygn på en gummiflotte i Biscayabukten.

1972-03-10   En uddevallabo som kör postbil mellan Uddevalla-Strömstad kör av vägen- och hamnar i bäck. Olycka

1972-03-10   Trillingfödsel i Högsängen, en sådan kalvning som lantbrukare Erik Johansson på gården Högsängen - Färgelanda.

1972-03-11   Det kan bli sänkningar av den direkta skatten. Politik.

1972-03-12   Angeläget med reguljärt flygfält i trestadsregionen. Flyg.

1972-03-13   Härliga dagar för skidåkning på Herrestadsfjället. Friluftsliv.

1972-03-13   Systrar Elsa- och Hula Hansson slutar efter 53 år i familjefirman i Kungshamn på Bäckviksgatan 12. Bild.

1972-03-13   "Kronhjort på ""visit"" hos lantbrukare Lars Dahlborg, Eskilseröd, Bokenäs. Djur."

1972-03-13   Billigare ringa inom Trestad, Länsstyrelsekrav. Länstyrelsen pekar i länsprogram 70 på behovet att ändra. Telefon.

1972-03-13   Uddevalla får nytt posthus. Flera småstationer slopas. Post. Byggnad.

1972-03-13   """Uddevallaflicka"" startar filmkarriär i Hollywood !  21-åriga Monika Svensson med föräldrar från Uddevalla - Åmål. Bild."

1972-03-14   Då och nu ! Rabbalshede station med handlanden Gustaf Jönssons fastighet 1907. Byggnad. Bild.

1972-03-14   90 år fyller förre läraren Ida Charlotta Alfredsson, Stampgatan 2 A, Uddevalla. Bild.

1972-03-14   Kjolen ovanför knäet på svenskan i vår, sjömansmodet i alla dess variationer. Mode. Bild.

1972-03-14   En företagare från Kungshamn åtalas för bråket mot Kronofogdemyndigheten i Uddevalla.

1972-03-14   Åtalas för bråket på fogdekontoret. Polis.

1972-03-15   Olsson Mekaniska, företag i Hällevadsholm bygger specialmaskiner bl.a. Räkfyllningsmaskinen. Industri. Bild.

1972-03-15   Nytt småhusområde i Lysekil ger plats för 69 byggnader, det nya ligger mellan Bergmansliden-Tröten-Mariedal.

1972-03-15   Budgetunderskott på 1,24 milj för Uddevalla hamn förra året.

1972-03-16   Våra järnvägar. Bild på Ljungskile station. Kommunikationer.

1972-03-16   Vrakfisk på 3 870 gr från Medelhavet unik fångst i Väderöfjorden infördes till Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Fisk.

1972-03-16   10 årige Lars Alsterqvist, Kungshamn fångade jätteabborre under isfiske på Dalevattnet, 1,6 kilo. Fisk. Bild.

1972-03-17   Gullholmsprojektet. Morlanda kommun erbjuds att förvärva Resoanläggningen. Gullholmsbaden tomt under vintertid.

1972-03-18   Det blir inga tångbad i sommar i Gustafsbergs gamla ärevördiga varmbadhus. Bad.

1972-03-18   Hagge Geigerts revy gästspelar på Östraboteatern. Teater.

1972-03-18   Gustafsbergs tångbad slut men bastubad i vanlig utsträckning. Besöksfrekvensen har sjunkit starkt.

1972-03-18   Två missöden med oljespill nära samtidigt i Uddevalla. Brandkåren fick ingripa för saneringsåtgärder på Trädgårdsgat.

1972-03-18   Rossö-sovande sommarparadis. Åke Adamsson har haft affär sedan 1940, 200 personer bor året om. Hembygd.

1972-03-20   Nykterhetslogen Vikingen firade 90-årsjubileum. Föreningar. Bild.

1972-03-20   Kanonad i Lysekilsberg, hårspray sprängämne, en våldsam kanonad vid Gullmarsskolan i Lysekil. Brand. Bild.

1972-03-20   Uddevallapar vann pimpeltävling i Lur. Vinnare i damklassen Anita Tangegård och dottern Susanne. Tävling. Bild.

1972-03-20   """Socialvård idag och i morgon"", av varje hundralapp betalar vi 43 öre i skatt till socialhjälp."

1972-03-21   Uddevallavarvets VD Johan Schreil berättar om affärsbesöket i Kina. Resor.

1972-03-21   Nya läkartjänster i Uddevalla. Rosenhäll öppnas redan i maj.  Sjukvård.

1972-03-22   Abba investerar 22 miljoner i Uddevalla 80 anställda nästa år-kan bli 500. Arbetsmarknaden. Bild.

1972-03-23   Stora hotellet i Fjällbacka skall byggas om för en miljon. Byggnad. Bild.

1972-03-24   Sundsterminalens första etapp väntas klar att tagas i bruk  -75. Hamn.

1972-03-24   Uddevalla bygger storhamn. 400 får arbete. Hamn.

1972-03-25   Uddevalla manskör har haft årsmöte. Musik o sång.

1972-03-25   Väne Ryrs kyrka har varit utsatt för skadegörelse av småråttor. Byggnad.

1972-03-27   Lantbruksnämnden köpte kvillegård. Jordbruk. Fastighetsaffär.

1972-03-27   Rånare skrämd på flykt av pensionasvärdinna. Polis.

1972-03-27   Uddevalla Boxningsklubb firar 30-årsjubileum på Bacchanalen. Idrott.

1972-03-28   Takmålning av okänd mästare i 100 år gammalt Lysekilshus.

1972-03-28   Sex eftertraktade yxor från Hjärtum varje dag. Bild. Arbetsmarknad.

1972-03-29   50 år fyller riksdagsmannen Gunnar Gustafsson.

1972-03-29   Västsveriges andra bostadshotell snart inflyttningsklart i Lysekil. Hotell. Bild.

1972-03-29   Fyra vinterbadande damer i Fjällbacka.

1972-03-30   Bil körde in i konditori.Två skadades alvarligt. Olycka.

1972-04-01   KO anmäler Svenska mejeriföreningens annons om att mjölk är ofarlig.

1972-04-01   Två affärer i Kåtebol och Hedekas vandaliserade under påsken. Polis.

1972-04-04   Klarar Uddevalla en Sund-satsning? Av Wilhelm Hansson.

1972-04-04   Stora problem på E6:an efter raset vid Skee. Bild. Trafik

1972-04-04   Ungdomar stal telefon ur telefonkiosken vid Bodele.

1972-04-05   Att plocka russinen ur kakan. Trestad. Industri.

1972-04-06   Forshällabonde får järnväg rakt genom sin ladugård. Järnväg. Bild.

1972-04-06   Komminister Staxäng framträdde på Grebbestads torg i abortfrågan.

1972-04-07   Nu spricker Trestad Uddevalla hoppar av. Politik.

1972-04-07   Lastbilar i frontalkrock. En timmes-stopp på E6. Olycka. Bild.

1972-04-07   Stig Johansson domare vid NM, min främsta uppgift. Idrott. Bild.

1972-04-07   17-åring försökte råna hotellvärdinna. Polis.

1972-04-08   De kinesiska skrivtecknen skall ersättas av latinska bokstäver säger Mao Tsetung.

1972-04-08   Fotbollsdomaren Nemon Lindström, Uddevalla, uttagen till landskamp.

1972-04-10   60-tal svensk-norska skolledare debatterade undervisningsfrågor. Skola. Bild.

1972-04-10   Dimma tvingade flygare gå ner på Skaftö-åker. Flyg. Bild.

1972-04-10   Danskt privatflygplan nödlandade på Skaftö.

1972-04-11   Folkrörelsearkivet får bidrag från Bohuslandstinget. Föreningar.

1972-04-11   Folkrörelsearkivet väntar på museet. Arkiv. Museum.

1972-04-12   Spritbolag räddade Uddevallas ekonomi. Berättelse. Historia.

1972-04-13   Vägverket bäddar för strid. Tunnel vid Bohusgården ställs mot Sunningeleden. Vägarbeten.

1972-04-14   Tidningen Norrskensflamman häcklar hysterin kring Solsjenitsyns Nobelpris.

1972-04-15   Lennart Bertilsson, Grundsund, skicklig imitatör.

1972-04-18   Varvet vill flytta Bohusbanan från Sörvik till Brattås. Genomfartsetapp kan försenas. Vägarbeten.

1972-04-19   Ståltrålare från Färöarna gick på grund utanför Mollösund. Båt.

1972-04-19   Insjöfisken gråsik togs vid havsfiske utanför Lysekil.

1972-04-20   Vänersborgsarkiv växer snabbt. Har flyttat till nya lokaler. Bild.

1972-04-20   Skomakaregränd. Bild och dikt av Rikard.

1972-04-21   Expo med bronsåldersbilder invigd på Uddevalla museum. Kultur. Museum. Bild.

1972-04-21   Fiskarkåren i Tanum har minskat med hälften under de sista tio åren. Fisk.

1972-04-21   Uddevallabo åtalas. Vapenhotade frun. Polis.

1972-04-21   Landsantikvarie Åke Fredsjö öppnade bronsåldersutställning på Uddevalla museum.

1972-04-22   Folkilsken tjädertupp vid Hafsten. Fåglar.

1972-04-22   Om Lane BK. Fotbollslag från 1930-talet.

1972-04-24   Nattlig brand vid Kämpegatan antas anlagd. Polis.

1972-04-26   Lysekilskonserverad fisk klarade inte tropiskt klimat. Stopp för Svenskt Colmbia-Bistånd.  Bistånd.

1972-04-26   Sundsterminalen går med förlust de tre första åren. Hamn.

1972-04-26   Strumpbyxor till Valborg i modefärger från 3.95 kr hos Jörnstedts. Annons.

1972-04-27   Norrman blev totalt nerlusad. Porrhus i Svinesund hälsovårdsgranskas. Miljö.

1972-04-27   Byfjordenvänner kritiserade hårt Sundsterminalen. Hamn.

1972-04-28   Kyrkoherde Gerhard Franck tog första spadtaget för Unnerödskyrkan i Uddevalla på torsdagen. Kyrka.

1972-04-28   Årets vårmarknad i Rabbalshede lockade 20 000 personer vilket är rekord. Affär.

1972-04-29   101 år fyller Uddevallas äldsta Amalia Arvidsson. Personhistoria.

1972-04-29   101 år fyller Amalia Arvidsson Uddevallas äldsta. Familjenytt. Bild.

1972-04-29   Albert Anderssons hus Elsebergsgatan 5. Historik av Gustaf E. Karlsson.

1972-04-29   Rökbomb utlöstes på Saga-biografen i Uddevalla.

1972-04-29   Förre boxningsvärldsmästaren Ingemar Johansson vill bygga hus på Skaftö.

1972-05-02   Protesterna mot USA:s krig i Vietnam dominerade årets första maj-demonstrationer.

1972-05-03   Journalisten Kjell Edman har återvänt till Uddevalla och Bohusläningen. Tidning.

1972-05-04   5 maj är det säsongspremiär för musikparaden i Uddevalla. Skyttekårens musikkår 1872. Regemente. Bild.

1972-05-04   Högmässan på lilla Kornö är genomsnittet 3 personer. Kyrka.

1972-05-04   Gamla dagars fattigvård. Tvååring auktionerades bort till lägstbjudande. Berättelse. Bild.

1972-05-04   Branden vid Kämpegatan på väg att klaras upp. Polis.

1972-05-05   Första patienterna har anlänt till Rosenhällshemmet. Sjukvård.

1972-05-05   Uddevalla idrott har blivit en institution fattigare. Det är fotbollsplanen vid Walkeskroken. Idrott. Bild.

1972-05-05   Idrotts- och Friluftslivet på Herrestadsfjället blomstrar som aldrig förr. Idrott. Bild.

1972-05-06   Alaska i Strömstads skärgård unik, världsberömd friluftsoas. Kultur. Bild.

1972-05-06   Rektor Arnold Möller vid Agnebergsskolan gör sin sista arbetsdag på fredag.

1972-05-08   Den tredje renoveringsetappen på Gustafsberg ger 17 moderna husrum. Kultur. Turist.

1972-05-09   Systembolagets direktör en av de första besökarna i nya butiken. Affär.

1972-05-09   Bohuslänska musiker i TV inspelning vid Gustafsberg. Musik o Sång. Bild.

1972-05-10   Så har Oddevold en hemmamatch i årets div. tre serie. Idrott.

1972-05-10   Kanonbullens upphovsman. I17-bagare i dag i pension. Arbetsmarknad. Bild.

1972-05-10   60 år fyller Gösta Fritzèn kanonbullens upphovsman vid regementets kronobageri.

1972-05-12   Konditori skall öppna i kulturhuset Snäckan på Gustafsberg. Mat.

1972-05-13   Dödskrasch vid Ljungskile, lastbil krossad av tåg på obevakad övergång. Olycka. Järnväg.

1972-05-13   EPA håller söndagsöppet. Problem för konkurrenterna. Handel. Affär.

1972-05-16   Jättegrytorna i Hönseberget är ett fornminne som är livsfarligt för barn. Kulturminne. Bild.

1972-05-16   Bo Gustafsson Strömstad blev tvåa i gångtävlingen AROS-trampen. Idrott.

1972-05-17   Köldvåg gav tre minusgrader i Fisketorp, Sörbygden, Munkedal.

1972-05-19   Vägverket kovänder om genomfartsleden (stadsmotorvägen), ledare. Vägarbeten. Trafik.

1972-05-19   Sunningeleden aktuell igen. Vägarbeten.

1972-05-20   Bergras vid sprängningarna på Ekbacken vid Samneröd. Vägarbeten. Olycka.

1972-05-20   Med hjälp av flyg skall fågelräkning av svanar utföras vid Bohuskusten. Fåglar.

1972-05-20   Brev på avvägar. Post. Kommunikation.

1972-05-20   Minnen från en ödesmättad tid vid Idefjorden. Historia. Krig.

1972-05-24   Divisions derby tre mellan Oddevold- och IFK Uddevalla slutade 1-1. Idrott.

1972-05-24   Ökad godsmängd i Uddevalla hamn.

1972-05-27   Gerhard Frank utnämnd till prost. Utnämning. Kyrka

1972-05-27   Rölanda kyrka glömdes bort efter digerdödens härjningar. Bild.

1972-05-27   Några kommuner måste offra sig för naturvården och friluftslivet. Natur. Miljö.

1972-05-29   Bohusläns regementes kamratförening har haft årsmöte. Nu kan även damer bli medlemmar. Föreningar.

1972-05-30   Frimärket med Erik XIV:s krona segrade i postverkets omröstning om det vackraste frimärket 1971. Post.

1972-05-30   Bohuslänska sjöfartens historia skall upptecknas. Båtar. Farleder.

1972-05-30   Bild och artikel om Cramers hotell. Det som sedan blev stora hotellet.

1972-06-01   En gång klosterplats på Tjörn nu välskött hembygdsmuseum.

1972-06-01   Ökade möjligheter att rädda skadade dykare i Bohuslän. Sjukvård.

1972-06-01   I 50 år har Karl Elam Hjelm Varit cyklande brevbärare i Ljungskile. Post.

1972-06-01   Musikglimtar från staden, artikelserie under juni-juli.

1972-06-02   Gamla Hedegärdebron raseras. Ny bro klar redan före jul. Kommunikationer. Bild.

1972-06-02   Trestadsflygfältet byggs strax norr Finngårdsred. Flyg.

1972-06-02   Kl. 6 igår morse sattes stoppskyltar upp på ömse sidor om bron och trafiken dirigerades.

1972-06-03   En bilskola i Uddevalla blev utsatt för inbrott. Polis.

1972-06-03   Garnmakrillfiskarna i Lysekil arga över allt skräp i havet som fastnar i deras redskap. Miljö. Fisk.

1972-06-03   Badstränder i Bohuslän förstörs av oljeklumpar. Miljö.

1972-06-03   Tingsrätten behandlar strid hos kronofogde. Polis.

1972-06-05   Uddevalla-Lasse- och andra original i början på seklet. Hembygd. Personhistoria.

1972-06-06   Mjölkproduktionen åter lönsam. Ko -antalet

1972-06-06   Bromsarna defekta på uddevallabilen som dödade flicka på Södra Drottninggatan. Olycka.

1972-06-07   Rektor Richard Arvidsson avgår efter 44 år. Skola.

1972-06-07   "Svartlistad skiva beställdes till Bertil Perrolfs ""skivor till kaffet"". Radio. Musik o sång."

1972-06-07   Eric Agneman avtackades efter 35 års tjänst på Ljungskile Folkhögskola. Skola.

1972-06-08   Bilen Apollo från 1910 rullar på dalslandsvägarna. Kommunikationer. Fordon. Bild.

1972-06-08   Eleverna bjöd på jazz. Musik o sång.

1972-06-08   Gullmarsfjorden ny nationalpark? Natur. Miljö.

1972-06-09   Uddevallabo vår förste Livräddningskonsult. Sjukvård.

1972-06-09   77-årig veteran: Slagan på logen i Svarteborg för alster till halmflätning. Hemslöjd.

1972-06-10   Stavhopp. Idrott.

1972-06-10   Länsveterinären kritisk. Uddevalla slakteri hårt nedslitet, massor av livsmedel beslagtogs. Miljö.

1972-06-11   "Radions Sven Jerring sänder sin sista ""Barnens brevlåda""."

1972-06-12   Farbror Svens sista program. Radio.

1972-06-12   Barndaghem med 48 platser skall byggas i Tanumshede. Byggnad.

1972-06-12   Ett 40-tal amerikanska läkare studerar inom Göteborgs- och Bohus läns sjukvårdsområde.

1972-06-12   Ung livräddare Lisbeth Johansson, Kåtebol får genom rektor Gösta Augustsson ta emot Carnegiebelöning. Bild.

1972-06-12   400 cyklar och 100 båtar deltog i Orust Runt lopp. Tävling. Bild.

1972-06-12   Olja i Skeppsviken, hamnen stängdes av med hjälp av länsarna- och tre slamsugare. Miljö. Bild.

1972-06-12   Lysekilselever levde i skräck. Målsmän försöker få lärare avskedad, följd av lärarens undervisningsmetoder. Skola.

1972-06-12   Elever ölberusade vid skolavslutning. Ett antal från Brastad kom till avslutningen högljutt och störande. Alkohol.

1972-06-12   Byggnad från forna tider, finns kvar på Orust vid Hätteröd tillhörande Morlanda gård. Byggnad. Bild.

1972-06-13   På måndagen var det premiär för simskolan på landbadet på Gustafsberg.

1972-06-13   18-åriga Lisbeth Åkesson sköter gården åt skadad lantbrukare Allan Eliasson i Ljungskile. Jordbruk. Bild.

1972-06-13   Ansågs syndigt att spela fiol, bygdespelman Nicklas Larsson, Liane nekades konfirmation 39 gånger. Kyrka.

1972-06-13   300 unga höll ölfest på Rödön helt nergrisad, Bodele, Lindesnäs och Skeppsviken har haft skadegörelse. Polis.Miljö.

1972-06-13   Smedveteran Otto Karlsson 76 år i Hedekas sitter vid städet och formar vackra ljusstakar. Hemslöjd. Bild.

1972-06-14   Ett par hundra personer deltog i sommarfesten på Rabbalshede idrottsplats. Nöjen.

1972-06-14   Riksplanen tillåter Uddevalla förorenas av bara industrin ej kommunen. Miljö.

1972-06-14   Uddevalla har inte råd ge Äsperöd fjärrvärme. Energi.

1972-06-14   Professor Thorburn ger utlåtande om Sund Terminalen avgörande för Uddevalla hamn.

1972-06-15   "Olle ""Piano"" Olsson och Stanley Olsson 80 resp. 74 år spelat tillsammans sedan stumfilmstiden. Berättelse. Bild."

1972-06-15   Systrar från Krokstrand återsåg sin hembygd efter mer än 50 år. Hulda- och Elin Olausson emigrerade till USA 1916.

1972-06-15   Sockenmuseum i Ucklum-sevärdhet med rariteter. Hembygd.

1972-06-16   Telefonterror.

1972-06-16   Vägbank i Lysekil rasade ut i havet den senast byggda väg från Bansvik till Badhusberget. Bild.

1972-06-16   Fräck stöld på Uddevallavarvet. Avlöningskuvert med 14 000 kronor stals ur förmans skrivbord. Polis.

1972-06-16   "Lindansaren från Grohed ""Reino"" Karl-Otto Andersson som blev en världsartist. Nöjen. Bild."

1972-06-17   Lantbrevbärare Bertil Augustsson avtackades på postkontoret Uddevalla 1. Avgår.

1972-06-17   Avloppsutsläpp på rätt ställe kan ge bättre Byfjordsvatten.Miljö.

1972-06-17   Orustbo på hembesök efter 62  år i USA. Emma Jansson från Bogane i Myckleby. Utvandring. Bild.

1972-06-17   Krockade uddevallahus, stolpe och bil facit av två bilburna ynglingars framfart på Junogatan och Tjärhovsgatan.Polis.

1972-06-17   Stölden på varvet ännu ouppklarad. Polis.

1972-06-19   Nils Andersson föll i trappan i en sjöbod, dödsskadades, han sökte efter en bekant. Olycka. Polis.

1972-06-19   Kronprins Gustav Adolf besökte Dingle hembygdsmuseum 1935 till invigning av Sotenkanalen. Berättelse.

1972-06-20   Brevduva hittad på Harska gård. Djur.

1972-06-20   Allt fler ädelfiskar inplanteras i Lysekil. Alfred Hjelm sköter ädelfiskdammarna. Fisk. Bild.

1972-06-20   Sotenkanalen fin turistled en av Sveriges vackraste farleder, men nyttotrafiken minskar. Farled. Bild.

1972-06-20   Tossene kyrka renoverad för drygt 325 000 kronor. Kyrka. Bild.

1972-06-20   """Brattvåg"" nytt hopp för Åstol. Skeppare Aldor Ludvigsson tillsammans med son och svåger tror på fisket. Båtar. Bild."

1972-06-21   Brastadsindustri trångbodd. Expansion en omöjlighet. Önskedröm för bröderna i Brastad säger Leif- och Johnny Spindel

1972-06-21   Järnvägsspåren rätas ut i trakten kring Uddevalla. Bild.

1972-06-21   Två Uddevalla-pojkars stora kupp slöt i gråt, de skulle stjäla hela avlöningskassan på varvet. Polis.

1972-06-21   Sven Rydstrand ger ut sin tionde bok på 40 år. Den första 1932. Böcker. Bild.

1972-06-21   Pittoreskt Lysekilshus jämnas med marken, förre detta AB Slätteskärs hus. Rivning. Bild.

1972-06-21   Rörligt liv i forna dagar kring idyll vid Kärnsjön. Byggnad. Bild.

1972-06-21   Ytterligare hällristningar upptäckta vid Vitlycke. Bild.

1972-06-21   Många intressanta upplevelser väntar Wiknerspelens besökare. Till minne av Pontus Wikner. Hembygd. Bild.

1972-06-22   Så kommer genomfartsleden (stadsmotorvägen) att ligga. Vägarbeten. Trafik.

1972-06-22   Nytt vägsystem i Uddevalla. Fjällvägen och Lasarettsinfarten. Vägarbeten. Bild.

1972-06-22   Blev friad för bråket hos fogden. Polis.

1972-06-23   Sven Jerring, 76 år, gifte sig med Barbro Wessel, 52 år, i Oscarskyrkan i Stockholm. Familjenytt.

1972-06-23   Glömt sätt att sätta färg med växter från skogen. Damer från Uddevalla- och Munkedal vid Torreby säteri. Hemslöjd.

1972-06-23   Dåligt paketerat glassplitter farligt avfall i papperssäckar, packetera  ordentligt manar man på Renhållningsverket.

1972-06-23   Fiolspelare Bill Hansson från Uddevalla vann fin utmärkelse i Gävle. Fiolen har han byggt själv. Utmärkelse. Bild.

1972-06-23   Jättekran på 900 ton anlände till Sörviksvarvet, den skall monteras på pråmen. Varv. Bild.

1972-06-23   Uddevallas hundar förorenar trots uppförda hundtoaletter. Miljö. Bild.

1972-06-23   Varven behöver på nytt mer sk grå arbetskraft. Varven är åter i behov säger dir. Gustaf Mattsson. Varv. Bild.

1972-06-26   Värsta midsommarhelgen i Bohuslän. 200 polisingripanden. Polis.

1972-06-26   1000 glada midsommarfirare dansade kring lövad stång i Uddevallas Folkets park. Dans. Bild.

1972-06-27   Nya handikappbussen inköpt bakom projektet står Bohusläningens insamlingsfond Kions- och DHR. Fordon. Bild.

1972-06-27   Lantmännens första oljelast en ny oljedepå togs i bruk i Skeppsviken. Cisternanläggningen en av stans största.Bild.

1972-06-28   Friidrottslandskamp Sverige-Norge. Idrott.

1972-06-28   Gammal smedja i Råsseröd ,ägaren Hugo Johansson använder den fortfarande då och då. Yrke.

1972-06-28   Vägförvaltningen; Sunningeled kommer före motorled norr om Stora Höga. Vägarbeten.

1972-06-28   Donation gav Strömstad rådhus av stort format, donatorn var grosshandlare Adolf Fritjof Cavalli-Holmgren. Gåva.

1972-06-28   Folkpartiet vill ta bort momseffekten på mat. Politik.

1972-06-28   Släckningar till Pontus Wikner överlämnade till hembygdsför.ett släktregister från 1781 då stamfadern föddes. Gåva.

1972-06-28   Nya SMHI- station på Smögen ett unikt bygge vid Flundrebogsand på Smögen. Byggnad. Bild.

1972-06-28   Gammal smedja i Råsseröd. Ägaren Hugo Johansson drar fortfarande bälgen. Bild.

1972-06-28   Lane-Ryrs kyrka 100 år. Nyrenoverad för 80 000 kronor. Jubileum. Pengar.

1972-06-29   Miljövården måste ha större utrymme i riksplaneringen. Natur.

1972-06-29   Ett mera differtientierat näringsliv målsättning i Tanums generalplan. Hembygd.

1972-06-29   Ladugårdsbyggnad tillhörande lantbrukare Sven Karlsson, Hamburgsund brann ned till grunden. Brand. Bild.

1972-06-29   Långtradare försköt viadukten. Tågstopp i Ljungskile. Trafik. Bild.

1972-06-29   "Start för bohuslänsk roman av ""tanumspojken"" Kurt Hansson .Berättelse om Bohuslän under 1800-talets början."

1972-06-29   Slagen, rånad efter spritfest på Kålgårdsberget. Polis.

1972-06-29   Uddevallabo stämd. Är inte tandläkare, lagade tänder ändå. Polis. Sjukvård.

1972-06-30   Bohusläns camping behöver både industri- och jordbruk för att leva vidare säger Åke Kristiansson. Näringsliv. Bild.

1972-06-30   Brunnssalongen - Historik-Glimtar från 1800-talets Uddevalla-Gustafsberg. Kultur.

1972-06-30   "1.700 Japan-bilar lossas i Uddevalla hamn för att skickas vidare till andra länder. Oslo-båten ""Hoegh Merit"" lastar."

1972-06-30   Räkfiskare fick delfin i trålen den 2 meter långa delfinen fångades under räkfiske mellan danskt- och svenskt fastland.

1972-06-30   Bankerna tar emot småmynt ett år till. 1 juli kan vi inte handla med de gamla hederliga fem-två och ettöringar. Bild.

1972-06-30   Fullt upp för skräddare på I17. Regemente.

1972-07-01   Industriaffär Magna i Uddevalla sålt till malmöföretag. Industri. Bild.

1972-07-03   Portarna öppnades. Väder.

1972-07-03   Föreningen Byfjordens årsmöte: Folkopinionen bör beaktas när Sundsfrågan avgöres. Hamn.

1972-07-04   Ungdomar åtalade för fylleri och missfirmelse. Polis.

1972-07-04   Ny gatubeläggning bortspolad efter oväder i Fiskebäckskil. Väder. Bild.

1972-07-04   Musikglimtar från 1800-talets Uddevalla och Gustafsberg.

1972-07-05   En älgtjur på simtur i Sotenkanalen. Djur. Farled.

1972-07-05   Trafikrush i Uddevallahamn. Svårt få tillräckligt med folk. Stuvare tar fruarna med sig. Hamn.

1972-07-06   Svensk-amerikan Philip Paulsson besökte sina föräldrars hembygd i Tanum efter 70 år. Utvandring. Bild.

1972-07-06   Musikglimtar från 1800-talets Uddevalla och Gustafsberg. Kultur. Histora.

1972-07-07   Johan Thampson emigrerade år 1913 till Kanada, besöker sin syster Dagny Johansson i Hedekas. Utvandring. Bild.

1972-07-07   Dyrare i Uddevalla än i Stockholm, solidarisk prispolitik i Bohuslän en orsak.

1972-07-07   Fiskar i ölburk ovanligt dykarfynd Fredrik Hård, gjorde ett egendomligt fynd vid Stången utanför Uddevalla. Fisk. Bild.

1972-07-10   Det var inte syndafloden som bildade snäckskalsbankarna. Miljö. Natur. Bild.

1972-07-10   Kvinna svårt skadad i frontalkrock på E6 vid Saltkällan. Olycka.

1972-07-11   600-800 tals gravar finkammas. Utgrävarlaget letar fornfynd vid gravfältet i Herrestad. Utgrävning. Bild.

1972-07-11   Stenhuggare Elmar Carlsson på Malmön framgångsrik konstnär. Bild.

1972-07-12   Sopor ej hämtade på halvår. Stanken olidlig på Rossö. Miljö. Bild.

1972-07-12   Hälleviksstrand har ståtlig norskinspirerad träkyrka. Kyrka. Bild.

1972-07-12   Uddevalla tingsrätt får nya lokaler omkring 1 nov, Thordéns rederikontor.

1972-07-13   Fjällvägen öppnad efter ombyggnad. Vägarbete. Trafik.

1972-07-13   Fullmäktigeveteran Knut Sjöman lämnar kommunalpolitiken efter 52 aktiva år. Avgår. Bild.

1972-07-14   Väg 702 i uruselt skick vägen från Uddevalla mot Valbo Ryr  och Färgelanda är under all kritik. Bild.

1972-07-14   Ellös-färjan tioårsjubilerar en viktig länk i trafiknätet leden Rågårdsvik-Ellös. Jubileum. Bild.

1972-07-15   Brist på nya femöringen. Pengar.

1972-07-15   Kurt Blad, Uddevalla byggde kosterbåt på fritid under 6 år. Båtar. Bild.

1972-07-17   Uddevalla stadsmusikkår på turné i Polen. Musik o sång.

1972-07-17   Dramatiska dagar i krigstid, svensk sjöman minns tillbaka. Histora.

1972-07-18   Nästan glömd minnessten vid Hällemörks skansar. Historia.

1972-07-18   Plastracerbåt körde in bland badande vid Lanesund. 13-årig uddevallaflicka skadades svårt. Olycka.

1972-07-19   Högtryck lockar människor till Bohuslän. Väder.

1972-07-19   Tre nya reningsverk i norra Bohuslän. Miljö.

1972-07-19   Munkedals Bruk bygger sedimenteringsanläggning. Byggnad.

1972-07-19   Brudkronor i 20-tal kyrkor från guldsmed i Uddevalla. Bild.

1972-07-20   "Långdansarna i Uddevalla. Många utmanar ""Storveta"". Bild"

1972-07-22   Stopp i arbetet på Bohusläningen. Tidning.

1972-07-22   Hiss för 10 våningar i varvets nya jättekran. Bild.

1972-07-22   Alla hus i Uddevalla fotograferas av Bohusläns museum. Kultur. Bild.

1972-07-22   Hundra års havsforskning når botten med television. Fisk.

1972-07-24   Första hajfångsten på länge har inkommit till kajen i Grundsund. Fisk.

1972-07-25   Uddevallamusiker på succéfärd spelade sig genom Polska tullen. Musik o sång.

1972-07-25   Delfin eller tumlare utanför Uddevallavarvet. Fisk. Bild.

1972-07-25   Guldsmed Alf Jacobsson, Uddevalla, död. 73 år. Bild.

1972-07-25   Jättefisk ger populär uppvisning i Kasebukten. Bild.

1972-07-26   Skredsviks kyrka renoveras för 80 000 kronor.

1972-07-27   Rekordskorstenen klar i morse. Utsläpp som från 100 000 villor. Miljö. Industri.

1972-07-28   "Vilket gästspel! Tommy Reinhardt gjorde ""hat tric"" mot Oddevold. Idrott. Bild."

1972-07-28   Käringöns revben välkomnar massor av besökare varje år.

1972-07-29   Vese gamla manbyggnad tillhörande Vese herrgård i Brodalen, där Karl XII:s amiral bodde. Byggnad.

1972-07-31   Ishockeyspelaren Lennart Lill-Strimma Svedberg omkom i bilolycka. Idrott. Död.

1972-07-31   """Sommarkväll  vid  Gustafsberg"". Dikt."

1972-07-31   """Storgatan"" på lotsplatsen. Lotsarnas gamla hem på Väderöarna."

1972-07-31   Om Väderöarna. Berättelse av Wilhelm Hansson.

1972-08-01   "Brittiska pansarkolonner rullade på måndagen in i de ""förbjudna"" områdena på Nordirland. Krig."

1972-08-02   Terminalen vid Sund närmare verklighet. Expertutlåtande utan nyheter. Hamn. Bild.

1972-08-02   I tolv dagar har Vega bogserat fyren Brandskärs flak från byggplatsen söder om Piteå till Lysekil. Båtar.

1972-08-03   Efter sekelskiftet: Initiativrika personer startade ångbåtstrafiken på Bullaresjön. Bild.

1972-08-03   Säsongsfinal i Folkets Park i Strömstad med Jokkmokks-Jokke och Ted Gärdestad. Musik o sång.

1972-08-03   EEC-frågan diskuterades på seminarium i Uddevalla. Politik. Bild.

1972-08-03   Naturvårdsstrid på 1700-talet gav bevis åt forskare idag.

1972-08-03   Historik-Stora sillfiskeperioden naturvårdsstrid på 1700-talet gav bevis åt forskare idag. Fisk.

1972-08-03   Badning och badhus i Uddevalla. Bild på badhuset som är byggt 1908. Kultur.

1972-08-03   28-årig man åtog sig att göra sabotage i bingohall i Uddevalla. Polis.

1972-08-04   Första musselodlingen har startat i överby i norra Bohuslän. Fisk.

1972-08-05   Skid- och Friluftsfrämjandets stuga på Herrestadsfjället har haft inbrott. Polis.

1972-08-05   Applåder i kyrkan vid konsert. Musik o sång.

1972-08-07   Clark Olofssons rymning från anstalten Lingatan vid Hallinden utlöste omedelbart rikslarm. Polis.

1972-08-09   "Stora Hotellet i Fjällbacka högkvarter för personer som skall spela in filmen ""Ett köpmanshus i Skärgården"". Hotell. TV."

1972-08-10   Hjärtums hembygdsmuseum. Kultur.

1972-08-11   Slutkavlat för uddevallabagaren Jan Gehandler. Nu ger han bort rörelsen. Affär. Bild.

1972-08-11   50-talsrockaren Bill Haley framträder i Munkedals Folkpark. Musik o sång. Bild.

1972-08-11   Frankensbergs gamla bebyggelse mellan Strömbergsgatan och Håljuteberget bör sparas. Kultur. Bild.

1972-08-11   Renoveringsarbete igång på Fjällbackas kyrktorn. Kyrka.

1972-08-11   Han hittade hällristningar på egna tomten. Historia. Kultur.

1972-08-12   Fluga i ögat orsakade avkörning vid Miltons camping. Olycka.

1972-08-12   98-åriga fru Edit Lindén från Uppsala, sommargäst i Rågårdsvik, badar varje dag oavsett väderlek. Bad.

1972-08-12   Turistby-debatt på Kosteröarna. Bister kritik mot arkitekt. Byggnad.

1972-08-12   Här byggs nytt reningsverk. Tre stora sprängningar per dag i Skansberget. Ledningar. Bild.

1972-08-12   Fel statistiksiffror av hamnen. Ton och kubikmeter förväxlade. Hamn.

1972-08-12   Demonstration av trafikolycka på Samneröd för regementets soldater.

1972-08-14   På Kungshamnsvallen förlorade nedflyttningshotade Kungshamn mot IFK Göteborg. Idrott.

1972-08-14   VM-seger i motocross för Håkan Andersson i Husqvarna. Motorsport. Bild.

1972-08-14   Kräftfisket i Dalsland ger fortfarande god fångst. Fisk.

1972-08-14   Uddevallaroddarna vann vid falkenbergsregatta. Båtar. Tävling.

1972-08-14   Berättelse om Gullholmen. Av Lars Åhrén.

1972-08-15   Bohusläningen ligger i år i toppligan bland landsortstidningar när det gäller upplageökningar. Tidning.

1972-08-15   Ny storm kring Sund över 100 protesterar. Hamn.

1972-08-15   AB Uddevallaflagg syr flaggor till varvets båtar. Industri.

1972-08-15   Odlare på Skaftö saltar 25 ton dill per säsong. Mat.

1972-08-16   Hasse Tellemar konferencier vid dragspelstävling i Dalabergsparken. Musik o sång.

1972-08-16   Stenungsund bygger nytt reningsverk. Miljö.

1972-08-16   Vägverkets planer för E6:an, R44:an och andra vägar. Vägarbeten.

1972-08-16   "Hamnstyrelsen till motattack: Grova felräkningar om Sund ""Byfjorden"" glömde 14 milj."

1972-08-16   Hamntrafiken steg kraftigt.

1972-08-16   Uddevallas hamnchef: En större hamn eller ingen hamn alls! Bild.

1972-08-17   Krokigt stycke E6:an avlöst. Nya motorvägen Solbräcke-Kode invigd. Trafik. Invigning.

1972-08-17   Genne om Byfjorden-skrivelse. - Nu går det ändå för långt! Hamn.

1972-08-18   "Sommar-OS i Luma färg-TV 26"" 3 795 kr. finns på Domus i Uddevalla. Annons."

1972-08-18   Lindarna fälls i planteringen vid Västerlånggatan-Strömstadsvägen. Parker.

1972-08-19   15 interner från Kumla-fängelsets isoleringsavdelning är fortfarande fria. Polis.

1972-08-19   Polis och hälsovårdsmyndighet har fått upprepade klagomål om störande ljud från högtalaranläggning.

1972-08-19   ABF:s årsmöte i Uddevalla redovisar ökat antal studietimmar. Studieförbund. Bild.

1972-08-19   Svenssons konditori upphör, Centralens konditori öppnar istället. Kafé.

1972-08-21   Storfisken i Byfjorden var delfin eller vitnosing. Bild på när den hoppar.

1972-08-23   Bobby Fischer hotade lämna VM-matchen i schack. Idrott.

1972-08-23   Svensk skogsexpert utdömer terminalprojektet vid Sund. Hamn.

1972-08-25   Tio olympiader har jag hunnit med hittills, berättar Hilding Pettersson, Uddevalla. Idrott.

1972-08-25   Bohusläns FBU-förbund har uppsatt nya vandringspriser inför det nya utbildningsåret. Regemente.

1972-08-25   Uddevallabon Hilding Pettersson (Bil-Fido) besöker sin elfte olympiad. Idrott. Bild.

1972-08-26   Firande av barnens dag på Kungstorget bl.a. Seder o bruk. Nöjen.

1972-08-26   Presskonferens i Reykjavik om schackvärldsmästaren Boris Spasskijs stol. Tävling.

1972-08-26   Uddevallas hamnchef Rolf Genne: Fel i Byfjordens expertsiffror. Hamn.

1972-08-26   Kommunstyrelsen sa ja till hamnbygget på Sund. Politik.

1972-08-26   25-årsjubileum firade Uddevallavarvets SIF-avdelning på fredagen. Bild.

1972-08-28   Föreningen Byfjorden går till länsstyrelsen. Föreningar.

1972-08-28   Trossö, Kalvö och Lindö har kvar sin atmosfär, berättelse av Wilhelm Hansson. Kultur.

1972-08-28   OS i München: Svensk drömstart, skytten Ragnar Skanåker tog spelets första guld. Idrott. Bild.

1972-08-29   Kumlarymlingen Tony Rosendahl fortfarande fri, intervjuades i Rapport. Polis. Böcker.

1972-08-29   OS i München: Silvermedalj i svikthopp till Ulrika Knape. Idrott. Bild.

1972-08-30   Tjuvar stal Munkedals IFA-lags dräkter och slängde dem i älven. Polis. Idrott.

1972-08-30   Sund förvärvades 1967. Annons.

1972-08-30   Principbeslut klart. Fullmäktige säger ja till terminalen på Sund. Politik.

1972-08-30   Principbeslut klart. Fullmäktige-ja till terminalen. Hamn. Bild.

1972-08-31   Biografi av Emilie Flygare-Carlén med anledning av en TV-serie en av hennes böcker.

1972-08-31   Digert utredningsarbete om Sund bakom kommunstyrelsens förslag. Politik.

1972-09-01   Ett fint verksamhetsår för riksteaterföreningen i Uddevalla. Förening. Teater.

1972-09-01   Femtio grånade före detta rekryter möttes på I17 efter femtio år. Regemente. Jubileum. Bild.

1972-09-01   Stor mängd massaved upplagd utmed Junokajen i Uddevalla. Bild.

1972-09-02   Strömstads Folkets park förstördes vid en brand tidigt på fredagsmorgonen. Brand. Byggnad.

1972-09-02   Kochska huset har bytt ägare. Familjen Gergils har sålt till Länsförsäkringar. Fastighetsaffär. Bild.

1972-09-02   Bobby Fischer vann VM i schack mot Boris Spasskij. Idrott.

1972-09-04   Storpublik vid Regementets Dag. Bild.

1972-09-04   Luftfärd på 110 meter. Två män skadades vid en bilolycka vid Bokenäs. Bild.

1972-09-04   OS i München: Ulrika Knape tog guld i höga hopp. Idrott. Bild.

1972-09-04   Protester i Rabbalshede. Saltningen av E6 orsakar förorenat dricksvatten. Miljö.

1972-09-04   OS i München: Gunnar Larsson tog guld på nya världsrekordet 2,07,2 sekunder. Idrott. Bild.

1972-09-05   Norrmanneröd. Brand.

1972-09-05   Barockonsert i Uddevalla.

1972-09-05   Västerlånggatan i Uddevalla får en ansiktslyftning. Gatuarbete. Bild.

1972-09-05   Brastads Folkets Hus invigt. Två konstverk överlämnade. Invigning. Bild.

1972-09-06   Hoppet står till AMS för ombyggnad av Kvistrumskrysset. Vägarbeten.

1972-09-06   Huvudmän samlade på folkhögskolan. Föreningar.

1972-09-06   Kommunstyrelsen säger nej till trafikljus vid utfart från Kasen. Vägarbeten. Politik. Trafik.

1972-09-06   Palestinsk gerillaatack stoppade OS. Massaker i München. Polis. Bild.

1972-09-06   96 000 tons tankbåt sjösatt på varvet i Uddevalla. Båtar. Bild.

1972-09-07   Torbjörnsskärs fyr hundra år, en enslig utpost mot havet. Farleder. Jubileum.

1972-09-08   Förslag bygga ut Agnebergsskolan.

1972-09-08   Folkhögskolan i Grebbestad har rekordmånga elever i år.

1972-09-08   Är han yngst i landet? Sexårige uddevallagrabben Robert Nilsson kör cross på Glimmingen. Motorsport. Bild.

1972-09-08   Fyra tonfiskar fångade i flyt-trål utanför Skaftö.

1972-09-09   Kyrkan- och nykterhetsrörelsen i 1890-talets Bohuslän. Föreningar. Bild.

1972-09-09   Fornfynd ämne på hembygdskväll. Kultur. Historia.

1972-09-09   Rosenhäll invigdes med lovord. Sjukvård.

1972-09-09   Fartyg läckte ut tunnolja två slamsugare i aktion. Miljö. Bild.

1972-09-09   Israeliskt flyg attackerar arabiska gerillabaser. Flyg. Krig.

1972-09-09   1942-årsvolontärer samlade på regementet.

1972-09-11   Finlandsdag i Munchens olympiastadion. Idrott.

1972-09-11   "Håkan Andersson vann på Glimmingen. ""Min bästa säsong hittils"", säger Håkan. Motorsport. Bild."

1972-09-12   Gris i kartong. Affär.

1972-09-14   Ellös-bo blev den siste polismannen på Orust. Polis.

1972-09-14   Christina Willstrand har utsetts som ny platschef för Magna Konfektion AB. Fabrik. Bild.

1972-09-14   """Vem är rädd för Virginia Wolf"" spelas i Vänersborg och Uddevalla. Huvudrollerna har Irma Christensson och Lauritz Falk. Teater. Bild."

1972-09-14   Herrnhut blir allmän P-plats under veckosluten. Fordon.

1972-09-16   SAS-flygplan kapades av kroater. Polis.

1972-09-16   Pris till Bert Nestorsson. Nöjen.

1972-09-18   Fido-Pettersson hittade guldmedalj. Idrott.

1972-09-18   109 kronor per kvm. Hyrorna på Sälghugget är de högsta i Uddevalla. Bostad.

1972-09-19   Jehovas vittnen gästade Uddevalla under veckoslutet. Kyrka.

1972-09-19   Ombyggnaden av riksväg 44 beräknas starta nästa höst. Vägarbeten. Bild.

1972-09-20   "Samfundet för hembygdsvård uppvaktar Gunnar Sträng: ""Rädda ortnamnen"". Kultur."

1972-09-20   Två brandmän skadades vid brand i tankfartyg på varvet. Olycka. Bild.

1972-09-20   Uddevalla har nu 130 skolpoliser. En grupp får resa till Oslo i höst. Skola. Bild.

1972-09-21   Livräddarsilver till nioårige Bendik Heindal. Utmärkelse.

1972-09-21   Trafikfälla försvinner redan i år. Kvistrumskrysset byggs om. Bild.

1972-09-21   Sportklubbsfusion i Uddevalla. Oddevold- och IFK ämnar slå samman. Idrott. Bild.

1972-09-21   Uddevallabon major Bror Hansson blev segerskytt på Cypern. Regemente. Bild.

1972-09-21   90 år fyller Julia Maria Rosén. I över 50 år drev hon och maken handelsträdgården på Ranneberg. Bild.

1972-09-22   Sund-beslutet nu överklagat. Politik.

1972-09-22   Ett olustigt rekord har Stenungshallen, tre inbrott på fyra dagar jämfört med 22 under 4 år. Polis.

1972-09-23   Hänt i Bohuslän för 100 år sedan. Tidning. Historia.

1972-09-25   Tappad plånbok på brottsplats löste inbrott på pripps lager. Polis.

1972-09-26   Uddevallasportens barndom del 1; Curling hade svensk premiär i Uddevalla. Idrott. Bild.

1972-09-26   "Länsstyret anser hamn i Sund ""mindre lyckad"". Hamn."

1972-09-26   15-årige Björn Eklöv återfanns välbehållen. Ynglingen kapsejsade med båten, drev i 38 timmar. Olycka. Bild.

1972-09-26   Uddevalla modellflygklubb erövrade silverplats vid SM. Hobby. Bild.

1972-09-27   Fynden av död säl fortsätter i oförminskad skala i norra Bohuslän. Djur. Miljö.

1972-09-27   Matjordstäkt kan bli problem. Natur.

1972-09-27   Världsnyhet från Toppfrys i Brålanda. Lösfrysning av grönsaker i småbitar. Mat.

1972-09-27   Uddevallasportens historia del-Vintersporter. Idrott. Bild.

1972-09-28   Uddevalla konsertförening höll årsmöte.

1972-09-28   Utgrävningar i Herrestad gav fynd från vikingatiden. Historia. Bild.

1972-09-28   Brastads kyrktorn utsatt för bisvärmar. Djur. Kyrka. Bild.

1972-09-28   Kvinnor har svårt att få jobb inom uddevalladistriktet. Arbetsmarknad.

1972-09-28   Hotell Carlia i Uddevalla behöver byggas ut. Byggnad.

1972-09-28   Stor satsning på varvet väntas. Docka för 500 000-tonnare byggs. Båtar.

1972-09-28   Kranar till nya hamnpiren. Hamn. Bild.

1972-09-30   Militärmusikkåren har slutmarscherat för säsongen. Regemente. Bild.

1972-09-30   Åtal för våld med gitarr. Polis.

1972-09-30   Vatten på kvarn. Insändare.

1972-09-30   Stångenäsbo berättar om hårda valfångstår. Fisk.

1972-10-02   Nykterhetspolitik, debattämne vid konferens i Färgelanda. Alkohol.

1972-10-02   Slöjdlärare Lennart Martinsson har Sida-tjänstgöring i Kenya. Berättelse. Bild.

1972-10-03   Hembygdskunskapen, ett ämne som blir allt populärare på Billströmska folkhögskolan. Kulturminne. Bild.

1972-10-03   Uddevallabo hoppas att ånglok ska räddas åt eftervärlden. Järnväg. Kommunikationer. Bild.

1972-10-03   En cigarraffär i Lysekil visade sig plötsligt ha blivit en ornitologisk affär. Affär.

1972-10-03   Stig Samuelsson har byggt ett ånglok i skala 1:10. Bild.

1972-10-03   Bohusläns äldste blev 146 år och 40 dagar högbåtsman Christian Jacobsen Drakenberg, avled den 9 okt. 1772.

1972-10-03   Sällskapet Länkarna firade 20-årsjubileium på hotell Carlia.

1972-10-03   Vackra stigar på Skansberget, som uddevallaborna fortfarande kan vandra på.

1972-10-03   Besvärlig kurva försvinner vid Prästtorp Brastad. Vägarbeten.

1972-10-03   Stångenäs jordbrukskassa har fått nya kontorslokaler i Oasens bottenvåning i Brastad. Bank.

1972-10-04   Länsstyrelsen tillstyrkte förslaget 1782, att Dals Ed skulle bli stad.

1972-10-04   Kisslebergs mulleskola i Uddevalla firar 10 år. Jubileium. Bild.

1972-10-04   Bild på Vänersborgs museum.

1972-10-05   Abba lägger ner i Grebbestad, kvinnorna drabbas mest. Nedläggning.

1972-10-05   Engelsk serie i 15-delar i TV. ONEDIN-LINJEN.

1972-10-05   Putte Wickman- och Leif Asp spelade för långtidssjuka på Uddevalla Lasarett. Musik o sång.

1972-10-06   Naturvårdare vill stoppa fritidsby vid Stenungsund. Fåglar. Natur.

1972-10-06   Bilder- och berättelse från säregna Lyrö.

1972-10-06   Nu får det vara färdigarbetat säger 90-årige Severin Olsson, som arbetar på lagret i Konsum. Bild.

1972-10-06   Gesätersborna blir nu utan affär, hundraåriga lanthandeln slår igen. Nedläggning. Bild.

1972-10-07   Ett danskt silvermynt från 1694 påträffades nyligen i Grundsund. Mynt.

1972-10-07   Duvhök på besök i Lysekils centrum. Fåglar.

1972-10-07   Jörgens gränd kullerstensätts, stenarna grävs fram- och gatan rätas upp. Gatuarbete.

1972-10-09   Bohusläningens guldmedalj 1971, till orienterar- och skidlöparflickan Bibbi Siljeblad, Eds SK.

1972-10-09   Bild på Oddevolds serie-segrare. Idrott.

1972-10-09   """Grattis Oddevold"" Frölunda nästa. Idrott."

1972-10-09   1200 såg TV-pucken i Skee. Bra match av Bohuslän-Dal. Idrott.

1972-10-10   Hembygd och fornminnen ämne vid norsk-svensk träff när föreningen Norden samlades. Kulturminne. Bild.

1972-10-10   """Nu ska vi upp i trean"", optimistiska tongångar från Göran Thörngren, bandytränare i klubben IK Svane. Idrott."

1972-10-10   Nya sillarter räddar fisket.

1972-10-11   Stadsarkitekt B. Kocken promenerar Kungsgatan med svarta glas för ögonen med poliskonstapel Kurt Ryhage. Bild.

1972-10-12   Stenungsunds IF firar 45-årsjubileum, förening där fotboll varit en röd tråd. Idrott. Bild.

1972-10-12   Centralpolitiker avsäger sig sina uppdrag. Politik. Avgår.

1972-10-12   Majnyckelblommor i oktober.

1972-10-12   Kronprins Carl-Gustaf premiärjagar älg på Halle-Hunneberg. Kungligt. Djur.

1972-10-12   Kvinnolik funnit av fiskebåten LL 785 Dana från Smögen. Polis.

1972-10-12   Marknad med gamla traditioner, men hästar- och kor har försvunnit.

1972-10-12   Järnvägsbron över Nordre Älv svårt skadad av förskjuten last. Måste byggas om.

1972-10-13   Elever från Norrskolan flyttade till stenåldern. Utbildning. Bild.

1972-10-13   Nordströmmarna och fem öar krävs bli landskapsskyddade. Natur.

1972-10-13   En vitmålad eka har stulits i Fiskebäckil. Polis.

1972-10-13   Den döda kvinnan som påträffades av LL 785 Dana, har ej kunnat identiferats. 1972-10-13                      Uddevallaungdomar fick delta i narkotikakonferens på Laxsjöns friluftsgård.

1972-10-14   Charmiga Kapelleskolan är äldst i stan. Bild.

1972-10-14   Bild över Munkedal, tagit från Kvistrums-bergets krön.

1972-10-14   Bild på en livsfarlig övergång för trafikanter. I bakgrunden kan man se Lysells affär.

1972-10-16   Det nybildade Uddevalla-företaget Scancon, har fått stororder. Anställning  300 personer. Arbetsmarknad.

1972-10-17   Det bästa BB i landet är i Vänersborg. Sjukvård. Bild.

1972-10-18   Vad händer med tingshuset då Kvistrumstinget dras in ? Byggnad.

1972-10-18   Cornelius Wreevijk har varit i Uddevalla. Musik o Sång.

1972-10-18   Kvalfotboll, Oddevold-Kristianstad. Idrott.

1972-10-18   "Samlare från V-borg med i Stockholms-utställningar. Titel på monter ""Från speldosa till trattgrammofon"". Bild."

1972-10-18   Naturvårdsverket mot Sund-hamn. Miljö.

1972-10-18   Uddevallakvinna fann kryphål, lurade socialbyrån 104 gånger på sex år. Polis.

1972-10-19   Lantbrukare Torsten Hansson Lundby, Töftedal, satsar på mjölkproducerande kor- och arrenderar sju gårdar. Bild.

1972-10-19   20-årsjubileium på EPA i Uddevalla.

1972-10-19   Sommarhemsskolan står färdig hösten 1973, och är beredd att emot 540 högstadieelever. Bild.

1972-10-19   Lennart Hemberg en av veteranerna- och stöttepelare i Oddevold säger, andan i laget har aldrig varit bättre. Idrott.

1972-10-20   """Rädda ortnamnen"". Sträng uppvaktades av samfundet för hembygdsvården Kultur."

1972-10-20   Ett unikt prov gjordes i Uddevalla då två förslagna platser för musikpaviljong i Hasselbacken. Musik o Sång.

1972-10-20   Studio 32 får egen salong på Kungsgatan 32. Teater. Bild.

1972-10-20   80 år fyller musiklöjtnant Edvin Jacobsson Kilbäcksgatan 36 Uddevalla. Idrott.

1972-10-20   Blomsterälskaren Hildur Johansson har en ståtlig hortensia med 200 blommor- och är nu 39 år gammal. Bild.

1972-10-20   Den 1:a nov. kommer alla boxningsintresserade att samlas för att bilda en ny boxningsklubb. Idrott.

1972-10-20   Brandförsvaret i Sotenäs kostar 277.000 kr.

1972-10-20   Forna dagars marknader.

1972-10-21   Drygt 20 personer anställas vid Vattenfall nästa år, för att förse Scanraff med elektricitet. Arbetsmarknad.

1972-10-22   Stadens köpmäns oktobermarknad var välbesökt av Uddevallaborna. Affär. Näringsliv.

1972-10-23   Skredsviks kyrka nyrenoverad.

1972-10-23   Västgöta-Sigge och hans bror Pelle underhöll med musik o sång på torget under oktobermarknaden. Bild.

1972-10-24   Dalslands Gille 40-årsjubilerar i egna stugan. Föreningar. Jubileum. Bild.

1972-10-24   Kvalsegern i fotbollen bästa presenten till 40-åringen Skärhamns IK. Idrott. ild.

1972-10-24   Årsmöte för Melleruds Tennisklubb som bytt namn till Melleruds Bordtennisklubb. Idrott.

1972-10-24   Den svenska monarkin genom tiderna, av fil. Dr Ragnar Olsson. (1).

1972-10-24   "Bild på Gunnar Wallströms tavla ""Blommande träd"".  Konst."

1972-10-24   FN-dagen i Uddevalla inleddes med fackeltåg. Bild.

1972-10-24   Bygghälsan synar arbetsplatser, säkerheten får inte ta semester. Bild.

1972-10-24   Konstnärsparet Kristina och Josef Lagerblom, stortrivs med Båleröd- och affären Bålerödstugan. Bild.

1972-10-24   Dansen i Järbo fick avbrytas för raggare med knogjärn. Polis.

1972-10-25   Kvinnan som hittades drunknad av LL 785 Dana, är en danska och är bosatt i Oslo. Polis.

1972-10-25   Skandaler genom tiderna, en dam på cykel. Bild.

1972-10-25   "Bertil Perrolf i Uddevalla med ""skivor till kaffet"" som sändes från socialkontoret. Musik o sång. Bild."

1972-10-25   "Bild- och dikt från ""gamla stan i Lysekil"" av Anders Bernemark."

1972-10-25   Islandssillen definitivt borta. Skagen har ändå vanlig rush. Fisk.

1972-10-26   Driften vid Skandinaviska Pipfabriken AB i Uddevalla har räddats. Industri.

1972-10-26   Utställning om forna tiders mentalvård visas på S:t Jörgen. Sjukvård. Historia.

1972-10-26   Lottakåren invigde på onsdagskvällen sina nya lokaler, Tjärhovsgatan 5. Bild.

1972-10-26   Den svenska monarkin genom tiderna, av fil. Dr Ragnar Olsson. (2).

1972-10-27   Uddevallakorpar till duktiga cyklister, R Svensson, S-E Gustafsson, I Zackrisson- och T Simonsson. Bild.

1972-10-28   Arne Wallin dirigerar regionsmusikkåren i storbandsjazz. Musik o sång. Regemente.

1972-10-28   Under älgjakttiden har älgarna på Stångenäset varit försvunna. Djur.

1972-10-28   Milorad Zivkoic Oddevold, får en kristallvas utav sportchefen Lennart Floodberg som årets bäste IKO:are.

1972-10-28   Köpman Boris Melander 22 år, har övertagit lanthandeln efter sin fader Gösta Melander. Affär. Bild.

1972-10-30   Många fick utmärkelser när Skärhamns IK 40-årsjubilerade. Jubileum. Idrott. Bild.

1972-10-30   70-års-jubileium för Metalls avd 116 i Lysekil.

1972-10-30   Inflyttning på Dalaberg, onsdag den 1:a nov. Bostad.

1972-10-30   Hembygdsföreningen i Bengtfors har fått ett framgångsrikt år. Bild.

1972-10-30   Bengt Johansson Kungshamn, ny tränare för Kamraterna. Bild.

1972-10-30   Köpman Riber Bratell, visar upp en ovanlig sjöstjärna fångad i Gullmaren. Bild.

1972-10-31   Grebbestads IF fyller 50 år, men borde fylla 85. Idrott. Bild.

1972-10-31   Uddevalla som skeppsbyggarstad. Varv.

1972-10-31   """Chock för de anställda"". Nedläggning av Odhners fabrik i Strömstad."

1972-10-31   Rektor Erik Palmqvist visar upp ett rakskrin från 1795. Kultur. Bild.

1972-10-31   Bild på många vackra saker på Äsperöds terapiförsäljning. Hemslöjd.

1972-11-01   Fem nya damfrisörskor har tagit examen- och fått sina gesällbrev. Bild.

1972-11-01   Ormexpo i stan, Kaj Engelbrektsson bekantar sig med afrikansk klipp-pyton.

1972-11-01   Bild på Vänersborgs-marknaden, drygt 20.000 besökare.

1972-11-01   90 år fyller Karl Olsson Kvarnhagen, som är landets ende torparrendator. Bild.

1972-11-02   Ny bohusläningenfasad. Bild.

1972-11-02   Den största bautastenen som rests i Norden, finns i Vinbräcka Brastad. Den är 8 m hög väger 2 ton. Bild.

1972-11-03   Läkare åtalad för tjänstemissbruk. Polis.

1972-11-03   Jordfalls tegelbruks sista skorsten sprängdes i tisdags. Rivning. Industri.

1972-11-03   Ångerfylld pojke sålde flaskor, för att betala 200 kr som han stulit. Bad om ursäkt till polisen.

1972-11-03   Berghogens ståtliga ekar var i vägen för en transport. Tankbilen fastnade i grenarna, som fick sågas av. Bild.

1972-11-03   Bohusläns Kooperativa stenindustri i Prästorp, Brastad, slår igen den 15 dec. Nedläggning.

1972-11-03   Stenungsunds brottarklubbs damsektion bäst i friidrott. Hedvig Wallin.

1972-11-03   "Anhållen lämnar starkt alibi. ""Rånet kusligt välplanerat"". Bild. Polis."

1972-11-06   Bild på Jordfalls tegelbruk.

1972-11-07   Åke Lennart Larssons doktorsavhandling där ål visar obotlig skada på fisk efter giftutsläpp. Fiske. Miljö. Bild.

1972-11-07   Vi är vana vid höga höjder säger fyrbyggare. Farleder.

1972-11-07   Rekordkran till Uddevalla säteri, den lyfter totalt 30 ton. Bild.

1972-11-07   "Välkommen till centralens konditori Kungsgatan 18. Missa inte ""Ristoriatårtan"". Kafé."

1972-11-07   Lennart Gustafson- och Dan Egerup, har plockat 5 vitsippor i Kapelledalen, den 6 nov. Blommor.

1972-11-07   Farlig trafikfälla i centrala Uddevalla, träklädda järnbron.

1972-11-08   Unnerödkyrkan får skulpturfris gjord av konstnären Bertil Berggren-Askenström. Kyrka. Bild.

1972-11-08   Rånaren i en glasvaruaffär anmälde sig själv. Polis.

1972-11-09   Bibel, jubileumsmynt och tidning murades in i Unnerödskyrkan inför invigningen. Bild.

1972-11-09   Nixon, USA:s nya president, vann med 38 % över Mc Govern.

1972-11-09   För åttonde året i rad som Bohusläningen arrangerar tillsammans med Lions club: Lionsbridgen, den 18 nov.

1972-11-09   På Ljungskilegården sjunger ikväll Artur Erikson. Musik o sång.

1972-11-09   Överbefälhavaren general Stig Synnergren, slog till på I17.

1972-11-10   """Kärnan"" i Vattenfalls nya anläggning vid Ramseröd är på plats, väger 88 ton."

1972-11-11   Skaftö skola är för liten.

1972-11-11   En tam räv tassar omkring på det militära området Bulid. Djur.

1972-11-11   Färgelanda kyrka restaurerad, lovprisad av biskop Gert Borgenstierna.

1972-11-11   Magasin-bygge och ny lastramp provisorisk lösning i hamnen. Bild.

1972-11-11   90 år fyller Kung Gustav VI Adolf.

1972-11-13   Docenterna Claes-Göran Bäckström- och Raoul Malmcrona, står bakom batterihjärtat (pacemaker) på U-a lasarett.

1972-11-13   Sven Segerstedt och Ingrid Lindstedt Dragsmark, är första brudparet i före detta Thordénska huset vid Strömstadsvägen.

1972-11-13   Svenska skridskoförbundets silverblankett tilldelas Knut Larsson U-a. Sektionen firade också sitt 15-årsjubileium.

1972-11-14   Åke Hagström Strömstad, var den första postkunden hos Scanraff i Lyse. Bild.

1972-11-15   En vildstrejk utbröt vid Uddevallavarvet, anledningen var missnöje vid dödläget i förhandlingarna. Näringsliv.

1972-11-15   "Svanes Kamratförening har utsett Sture ""Ockie"" Nilsson till årets medlem. Idrott."

1972-11-15   Ny typ av lekplats har introducerats på Hovhult knallar i Uddevalla. Bild.

1972-11-16   1 års jubileium på Bacchanalen med Sylvia Wrethammar, dans till Svante Thuresson. Räkor, smör och painrich 17 kr.

1972-11-17   FBU i Uddevalla firar 60-årsjubileum med fest i nya militärrestaurangen på I17. Regemente.

1972-11-17   Förre riksdagsmannen C. P. Olsson, Mellerud död. 91 år.

1972-11-18   Populära Max Albin Dahlgrens skolhem startade som barnhem. Husmor Thorborg Nilsson Skola. Bild.

1972-11-18   Landskapsvård kring Scanraff. Natur. Miljö.

1972-11-18   Uddevallavarvet har levererat tankfartyget Evina på 96 000 ton. Båtar.

1972-11-18   Populär tillställning i Lysekil, Bokens dag. Böcker.

1972-11-18   60- årsjubilerande FBU, fick stadens standar. Bild.

1972-11-18   Bild på Uddevallas gamla teater. Teatern stod färdig år 1862 och brann ner 1958. Berättelse.

1972-11-18   Mollösundsfödde Åke Hermansson med nytt orkesterverk, direktsändning från Cirkus i Stockholm. Musik o sång.

1972-11-18   Munkedals båtklubb firar 35-årsjubileium.

1972-11-20   Bilder från Lysekil förr- och nu.

1972-11-20   Det blir mer- och mer misstänkta rattfyllerister i Kungshamn. Polis. Trafik.

1972-11-21   Hembygdsminnen. Bild på 3 skolor, Margretegärde, Flickskolan- och Praktiska realskolan.

1972-11-21   Svenska Dagbladets guldmedalj går i år till Ullrika Knape Göteborg.

1972-11-22   Frändefors IF 50-årsjubilerar. Bild.

1972-11-23   Hamnen i Uddevalla väntas gå ihop i år. Bild.

1972-11-23   Bild på Agnebergselever som lär sig dansa. Musik o sång. Skola.

1972-11-24   En tuggummiautomat stals natten till torsdag vid Holma handel. Polis.

1972-11-24   Ny dir, vid AB Nordverk, blir Karl-Åke Svensson. Utnämning.

1972-11-24   LO-ordföranden Arne Geijer på besök i Uddevalla.

1972-11-24   Urmakare Sven-Ivar Jogling Lysekil, har en ur-raritet som är 326 år gammal. Kultur. Bild.

1972-11-24   170.000 medlemmar över hela landet har Barnens Trafikklubb, som lär barnen rätt beteende i trafiken. Bild.

1972-11-25   50 år fyller musikdirektör Gunnemar Carlstedt Stora Nygatan 1.

1972-11-27   Ellida har startat julseglasten med öppet hus i Vänersborg. Musik o sång. Bild.

1972-11-28   Ett hundra årsminne av Hugo Alfvén. Berättelse.

1972-11-29   Stadens äldsta fackförening, Grafiska fackföreningen uppgår i ny grafisk organisation. Föreningar. Bild.

1972-11-29   Prinsessan Sibylla död. Kungligt.

1972-11-29   Stig Schultz-Eklund sj:s nya uddevallachef, vill öka godstrafiken. Bild.

1972-11-29   Bohusläns senaste i musiklivet är trion ÖBARNA. Musik o sång.

1972-11-30   90 år fyller fotograf Oscar Färdig Munkedal.

1972-11-30   Lysekilsmakar begärs häktade för en svindlande penning-affär. Omkring 1,5 milj till ett bankkonto i Schweiz. Polis.

1972-11-30   Till våren 1973 blir det ljusreglering i Uddevallas stora trafikkryss. Bild.

1972-11-30   Bild på 3 profiler inom brottningen. (UIS). Idrott.

1972-12-01   Sven i Tegen slapp gapestock i Färgelanda kyrka, betalade med ur.

1972-12-01   71 ungdomar (grenadjärer) från Idd skolemusikcorps, Halden, kommer till Lysekil- och spelar. Musik o sång. Bild.

1972-12-01   Första söndagen i advent år 1872, firades första högmässan i Lane-Ryrs kyrka. 10-årsjubileium.

1972-12-01   Rektor Erland Johansson har invigt Ljungskiles folkhögskolas pampiga sporthall. Invigning.

1972-12-01   Fällande dom i hovrätten för bråk på fogdekontoret. Polis.

1972-12-02   Docent Jan Öyvind Swan talar om flygande tefat. Berättelse.

1972-12-02   Magert tjuvbyte vid inbrott på begravningsbyråns kontor. Polis.

1972-12-02   Nu är även Flatholmen öde, berättelse av Wilhelm Hansson. Kulturminne. Politik. Fastighetsaffär.

1972-12-02   Gratifikationer för lång tjänst utdelades till VSS-anställda. Bild.

1972-12-02   Gunnel Tuvdal Uddevalla, reser till Teneriffa för att krönas till ljusdrottning (Lucia). Bild.

1972-12-02   Efter 36 år i lotta-styrelsen slutar Gertrud Lind. Avgår. Regemente.

1972-12-04   Tjädertupp vandrar omkring i Östad. Djur. Natur.

1972-12-04   Lane-Ryrs kyrka 100 år. Jubileum.

1972-12-04   Herrestads kyrka återinvigs efter omfattande restaurering.

1972-12-04   Guld till Knut Fridell- och Sanfrid Söderqvist. Utnämning. Idrott. Bild.

1972-12-04   Bild på den nya Hedegärdebron, som är trafikklar före jul.

1972-12-04   Stor släktträff i Tanum. Ett 40-tal släktingar till bygdespelmannan Niklas Larsson, Lianehult Svarteborg. Bild.

1972-12-05   Behandlingsobjekten på Scanraffs sjukvårdsmottagning är ögonskador. Sjukdom.

1972-12-05   Lutfisken har gamla anor i Norden, den fanns redan på medeltiden. Fisk.

1972-12-05   Vandalisering på Skogslyckan. Polis.

1972-12-06   Från tisdag är busstaxorna för stadstrafiken höjda med 15 öre. Pengar.

1972-12-07   Kandidat nr. 5, Anette Hellström utvald till Uddevalla Lucia. Utnämning.

1972-12-07   Rånförsök i glasvaruaffär vid Östergatan. Kvinna slagen med järnstång. Polis.

1972-12-08   10-årsjubileium för Lane-Ryrs kyrkokör.

1972-12-08   Världsberömde accordeon-spelare danske Mogens Ellegaard, på besök i uddevallaskola.

1972-12-08   Anonymt bombhot mot EPA-varuhuset. Polis.

1972-12-09   Spelande orustungdom värnar om gamla låtar. Musik o sång.

1972-12-09   Munkedals tätort har fått ny postbil. (Tjorven)

1972-12-09   Textilkonstnärinnan C. Westman, Vävkammaren Göteborg, visar här upp sin röllakanmatta, som finns i Bokenäs kyrka.

1972-12-11   Klubben Oddevold intar på lördag Åtorp, Munkedal, för att fira sina 40 år. Idrott. Jubileium.

1972-12-11   Posten i Strömstad flyttar tillbaka till Södra Hamngatan. Bild på postdiligensen.

1972-12-12   Challenger landar på månen. Fordon. Månlandning.

1972-12-12   Bengt Snis ny lagledare för IFK. Idrott. Bild.

1972-12-12   Kyrkovärden Torsten Olsson Dragsmark, visar upp två nattvardskalkseten, som är från 1200-talet. Kyrka. Bild.

1972-12-13   Rena marodördådet har förövats på Tjörn nio enarmade banditer och en husvagn slogs sönder. Polis.

1972-12-13   Förre riksdagsmannen J. W. Mårtensson Skogslyckehemmet död. 88 år.

1972-12-13   Första båten med gods till Scanraffs styckegodshamn.

1972-12-13   "Hitchcocks spännande thriller ""FÅGLARNA"" kan ses på Riobiografen."

1972-12-13   Bengt Marberg satsar stenhårt för sin position, som är en av Sveriges två bästa vattenskidåkare. Idrott. Bild.

1972-12-13   Kvistrumskrysset är nu klart, och nu blir det säkrare högersväng. Bild.

1972-12-14   Femkronan en miss, ingen tycker om den. Silverfemman har varit i bruk ett halvår. Pengar. Bild.

1972-12-14   Uddevallafödde konstnären Jan Jarlow, är utsedd till årets kulturstipendiat.

1972-12-14   Ny ordförande för IKO är Cay Persson. Idrott. Bild.

1972-12-15   Fanjunkare blir präst. Sergei Simsson. Personberättelse. Kyrka.

1972-12-15   Dingle lanthushållsskola firade sitt 50-årsjubileum.

1972-12-15   Konstnären Gordon Macfies segelfartyg med tiderna visas ikväll på Uddevalla museum.

1972-12-15   Fru Gunvor Möller har målat porslin i 40 år. Bild.

1972-12-15   Den 21 nov 1942 bildades Filatelistföreningen, och nu firas 30-årsjubileium. Bild.

1972-12-15   Årets julklapp är en färg-TV.

1972-12-15   Kyrkogård för 140 000 kronor anläggs i Grebbestad. Kyrka.

1972-12-16   Hamnen inte olönsam. Styrelsen visar siffror. Bild.

1972-12-16   Järnvägsövergången vid Kyrkogatan förvandlades till en livsfarlig trafikfälla, bommarna gick ej ner. Bild.

1972-12-18   Många hyllade IKO på deras jubileium.

1972-12-19   "Aina Eklind har nu kommit med sin andra diktsamling ""Skymningstunder"", den första ""Blomster vid allforsvägen""."

1972-12-20   Krisen 1942 - ÖB trodde på tysk seger. Doktorsavhandling.

1972-12-20   Christer Eriksson, sångare i Hillybilly five åren 1963-1970, slutade med sången- och öppnade lanthandel. Affär.

1972-12-21   Konstnär Gunnar Wallström, ägare till Gawalls ungdomsekipering död. 46 år. Bild.

1972-12-21   I dag kl 11 öppnas den nya Hedegärdebron. Bild.

1972-12-22   Moraliskt förfall i 1800-talets Bohuslän. Häradsrätten avsatte myndig kyrkoherde. Kyrka. Historia.

1972-12-22   Logen Klippan i Klevmarken Ed är troligen landets minsta nykterhetsföreningm i medlemsantal räknat. Föreningar.

1972-12-22   Skiss på nya badhuset Windingsborg, som skall påbörjas i aug 1973. Byggnad.

1972-12-23   Ikväll julvaka med Bengt Sändh, flickor fri entre före kl. 22. Dans. Musik o sång.

1972-12-23   Gunilla Stävholt Sveriges yngsta damfrisörmästare. Yrke. Utnämning. Bild.

1972-12-27   Banditer stjäl banditer. Polis

1972-12-27   Krokstrands kyrka är nu fasadbelyst.

1972-12-27   Konditor Åke Jönsson Lysekil, har en ovanlig samlarpassion, nämligen elefanter. Bild.

1972-12-28   Beväringsvisa från Backamo vid sekelskiftet. Ej den riksbekanta. Bild från förr över  Backamo. Regemente.

1972-12-28   Beväringsvisa från Backamo vid sekelskiftet. Musik o sång.

1972-12-28   Lillemor Pettersson visar korgar- och äggostformar som Arvid Gullberg tillverkat för hand. Hemslöjd. Bild.

1972-12-29   Fiskekris på den genuina fiskarön Åstol, nu kommer fritidsfolket.

1972-12-29   Tjuvar bröt sig in i Uddevalla kyrka. Polis.

1972-12-29   Distriktets bäste idrottsman BMK:s crossförare Håkan Andersson. Idrott.

1972-12-30   Gullmarsfjorden unikt värde att skydda. Natur.

1972-12-30   Bohusläningens 30:e guldmedaljör Jonny Påhlsson Nimrod. (Trapskytte).

1972-12-30   "TV-filmen ""Ett köpmanshus i skärgården"", visas på nyårsdagen."  //