2022-01-31

Brändernas Uddevalla

Branden häromdagen blev en påminnelse om Uddevallas brandhistoria. Hela staden har brunnit ner sex gånger. Den stora branden 1806 sticker förstås ut. Efter den branden byggdes staden om så att svåra bränder skulle undvikas. Gatorna i staden blev brandgator för att försvåra brandspridning. Men som ovanstående bild ur Uddevallas historia visar har det varit flera kvartersbränder.

Om jag söker på ordet brand i Tidningsarkivet får jag 2139 träffar. Så många kan jag inte lägga upp här på Uddevallabloggen så jag begränsar mig till perioden 1972 - 2005. Det blir många nog. Se själv:

Datum           Innehåll

1972-02-23   Övervåning urbränd på villa i Kissleberg. Brand. Bild.

1972-03-04   Brand i lackeringsverkstad Kopperöds Bilplåtslageri och Lackering i Lane norr om Uddevalla. Bild.

1972-03-08   Brandchefen Eric Ström i Uddevalla varnar för brandfara i hem. Enl. statistik dör en människa om året i lägenhet.

1972-03-18   Två missöden med oljespill nära samtidigt i Uddevalla. Brandkåren fick ingripa för saneringsåtgärder på Trädgårdsgat.

1972-04-24   Nattlig brand vid Kämpegatan antas anlagd. Polis.

1972-05-04   Branden vid Kämpegatan på väg att klaras upp. Polis.

1972-09-05   Norrmanneröd. Brand.

1972-09-20   Två brandmän skadades vid brand i tankfartyg på varvet. Olycka. Bild.

1973-07-05   Frivilliga hjälpte till att bekämpa branden i Nordmanneröd.

1973-11-06   Vandrarhemmet Bodele får inte öppnas på nytt - för brandfarligt. Ägare Christierninska stiftelsen.

1973-11-06   Byggnaden för brandfarlig. Vandrarhemmet på Bodele får inte öppnas på nytt. Turist. Bild.

1973-12-14   Nattbrand i ett tvåvåningshus på Stenbacken i Uddevalla krävde tre människoliv. Död. Bild.

1973-12-17   Änkefru Tora Behrns, Valhallavägen 28, innebrändes sedan TV exploderat. Polis. Brand.

1973-12-17   Sex personer utblottade och hemlösa efter branden på Vallhallavägen 28. Polis. Olycka.

1974-04-10   Husvagnsbrand i Uddevalla. 9 brännskadades, därav 2 livsfarligt. Olycka. Bild.

1974-05-11   Uddevalla brandkår hårt ansträngd. Dubbelt så många bränder i vår som under hela 1973. Bild.

1974-05-13   Branden på Herrestadsfjället osläckbar tills regnet kommer. Bild.

1974-05-14   "Branden på ""fjället"" under kontroll. I17 hjälper till att bevaka området. Bild."

1974-06-21   Miljonvärden till spillo vid branden i Uddevalla hamn. Bild.

1974-07-04   Försökte anlägga brand i hyreshus vid Västgötavägen. Polis.

1974-12-11   Ny brandchef i Uddevalla. Gunnar Hasselberg tillträder efter Eric Ströms avgång.

1975-01-08   Brandchefen Eric Ström avskedshyllad. Avgår. Bild.

1975-02-10   Miljonbranden i Uddevalla när Bjurströms trävarulager brann, kunde ha slutat i en stor katastrof.

1975-03-01   Uddevalla brandkår har fått sin nye chef, Nils-Gunnar Hasselberg.

1975-03-20   31 tankvagnar bärgades undan brand i Uddevalla den 8 februari i år. SJ vill inte betala räkningen. Pengar.

1975-05-12   Vice brandchefen i Uddevalla, Anton Asplund, går i pension efter 30 år som brandman. Avgår.

1975-08-21   """Resten av Blekets ungdomsgård totalförstördes i brand. Polisen misstänker en pyroman. Brand."

1975-09-11   Anlade brand i Blekets ungdomsgård som hämnd för stängning kvällstid. Polis.

1975-10-03   21-åring dömd för mordbrand på Blekets ungdomsgård. Polis.

1976-02-20   Storbrand i Uddevalla. Brand. Bild.

1976-03-09   Brandvakter och torntutare i forna tiders Uddevalla

1976-03-11   Branden på Unda var sannolikt ett verk av mordbrännare. Polis. Bild.

1976-03-31   Bacchanalens festvåning totalförstördes vid brand. Bild.

1976-04-09   Ynglingar har erkänt branden på Unda. Polis.

1976-06-25   Hovrätten skärpte straffet för mordbranden på Unda. Polis.

1976-11-09   Uddevallachef anmäler brister i brandskyddet, en ny tjänst är nödvändig. Brand.

1976-12-24   "Brandchefen får stöd ""Anställ mer personal"". Arbetsmarknad."

1977-04-25   Explosion i Uddevalla, måleri AB:s lokaler på Bartilsgatan i centrala Uddevalla. Brand.

1977-10-03   Uddevalla Brandkår.

1977-12-02   Kålgårdsbergsgatan 1 förstört vid brand.

1978-01-25   Brand förstörde Abbas kontor i Uddevalla.

1978-02-09   Uddevallabo dömdes för mordbrand. Polis.

1978-03-17   Branden på Hönsebergshagen - Ängabo. Bild.

1978-10-23   Brandförsvaret 75 år. Jubileum.

1979-02-06   Hur gick det sén ? Brandstation blev en simhall. Byggnad.

1979-11-09   Brandkårens nya stolthet terrängenbilen Scania tgb 40. Bilar.

1979-12-01   Brand på polishuset i Uddevalla, orsak en 47 årig man tände på en madrass.

1979-12-20   Frank Eriksson utnämnd till hedersbrandkapten. Utnämning.

1980-01-30   Den stora branden 1806 ödelade stora delar av staden, politikern Petter Hegardt tog befälet av släckningen. Historia. Berättelse.

1981-03-07   Inget uppskov. 42 timmars arbetsvecka för brandmän. Arbetsmarknad. Yrke.

1981-09-07   75000 kvm skog brann vid Köperöd i Lane-Ryr. Brand. Bild.

1982-01-07   16 hästar innebrända. El-fel trolig orsak till ridhusbranden. Brand. Bild.

1982-03-15   Rådhusets kanoner finns på Bohusläns Museum och på brandstationen. Museum. Bild.

1982-04-10   Kioskbyggnaden på Sunningen brann ner till grunden. Brand. Byggnad. Bild.

1982-04-16   Ett eldsvådetillbud i handlare Lönners hus. Brand.

1982-10-06   Program för kulturminnesvård: Kungsgatans varierande stilar en följd av branden 1806. Kultur. Bild.

1982-10-07   Program för kulturminnesvård: Två monumentalbyggen vid Margretegärdesparken. Flickskolan och Gamla brandstationen. Kultur. Bild.

1982-10-18   Nära ögat för vandrarhemmet vid Bodele vid en brand på lördagskvällen. Brand. Bild.

1983-06-04   Uddevallas gamla teater 25 år efter branden. Nu försvinner också teateraktiebolaget. Bild.

1983-07-14   25 år sedan teaterbranden. Hagge Geigerts visa om teatern. Jubileum. Bild.

1983-12-10   Storbrand förstörde sista delen av före detta Tändsticksfabriken i Uddevalla. Brand.

1983-12-10   Brand nära gamla museét. Museum.

1983-12-12   Vilken utsikt vi fått säger Rut och Nils Engelbrektsson på Sillgatan, när dom fick återvända hem. Brand.

1983-12-12   Tegelstenar- och aska allt som återstår av tändsticksfabriken. Brand.

1985-03-12   Larmet gick! Brand. Bild.

1985-04-10   Gamla brandstationen 1913. Bild.

1985-08-14   Hus vid Linnebygatan förstört vid brand.

1985-11-27   Sandrén möbelaffär vid Södra Hamngatan 17, förstörd vid brand.

1985-11-27   Storbrand Södra Hamngatan-Stora Hellevigsgatan i Uddevalla. Brand.

1986-08-07   Brandstationen bygger ut. Byggnad.

1986-08-09   Brandstationen bygger om för en miljon. Byggnad.

1986-08-30   Artikel och dagens brandväsen.

1987-06-02   5-6 miljoner kronor i spillo vid en brand på Volvo i Uddevalla. Fordon.

1988-03-16   Tändsticksfabriken arbetarbostad Ängabo nerbrunnen. Berättelse av Osvald Johansson. Brand.

1988-11-10   Brand i hyreshuset Edingsvägen 8, misstänks vara anlagd.

1989-02-15   Förre brandchefen Eric Ström har släckt många bränder.

1989-12-19   Branden 1806. Julbilagan.

1990-03-02   Kvarteret Sundberg vid Norra Drottninggatan helt ödelagt vid storbrand.

1990-03-02   Ett trähuskvarter i Uddevalla centrum eldhärjades. Ingen människa skadades. Brand.

1990-04-23   Efter brand kan tillbyggnaden av Rimnersvallen tidigareläggas. Idrott.

1991-04-06   Arkitekter får tävla om gamla brandstationen, men anrikt trähus rivs. Byggnad.

1992-03-05   Tidningen Bohusläningen i St. Petersburg med ett Tack för hjälpen vid branden.

1992-09-03   Solhagen, den gamla Thorburnska familjevillan en saga all, huset skall eldas upp. Brand

1993-04-03   Musikpaviljongen på f.d. regementet förstörd vid brand. Flykting.

1993-07-29   Skönhetsbehandling i blygsam skala av gamla brandstationen. Kultur. Byggnad.

1993-12-29   Blekets skola totalförstörd vid brand. Byggd 1887.

1995-07-18   Soptippen på Havskuren har fattat eld. Brand.

1995-08-21   Kulturhus på Gustafsberg skadat vid brand. Dag Göransson upptäckte tidigt branden.

1996-06-28   Brand i f.d. hotell Riverside. Gamla fick evakueras.

1996-07-17   85 år fyller förre brandchefen Eric Ström, Uddevalla.

1996-07-30   Ramneröd avspärrat vid brand i telebil. Explosionsrisk. Olycka.

1996-10-10   50 år sedan Kristina Thordén härjades av svår brand på Atlanten. Varv. Båtar.

1996-12-02   Gustafsbergs ridhus delvis förstört vid brand. 18 hästar räddades.

1996-12-27   Vindsbrand i hus på Jarlsgatan. Ingen människa skadad.

1997-01-03   Brand på Melodivägen i Uddevalla krävde dödsoffer.

1997-02-25   Flertalet brandmän i Uddevalla fortsätter att stå utanför facket.

1997-02-28   Basarprojektet i gamla brandstationen fick EU-pengar. Bidrag. Affär.

1997-03-01   Orientalisk basar i Uddevalla gamla brandstation trots pengabrist. Affär.

1997-03-24   Man rökskadad vid lägenhetsbrand på Tureborgsvägen 24. Katten död.

1997-04-07   All tillgänglig personal fick kallas in för brand på Havskurentippen.

1997-04-08   Branden på Havskurentippen tros vara anlagd.

1997-05-24   Förre brandchefen Eric Ström, död.

1997-08-05   Gamla brandstationen i Uddevalla byggs om till basar. Affär.

1997-08-18   Lager för pappersbalar i hamnen svårt eldhärjat. Brand.

1997-10-01   Den gamla brandstationen.

1997-11-15   Exotiskt inslag i stadsbilden är basaren i gamla brandstationen. Affär. Näringsliv.

1997-12-27   1800-talshus på Östergatan eldhärjades. Brand.

1998-01-02   Bränder inledde jubileumsåret. Gamla mejeribyggnaden totalförstört. Brand. Byggnad.

1998-01-03   Raket trolig brandorsak när gamla mejeribyggnaden totalförstördes.

1998-10-17   Pyroman härjar på Skogslyckan. Brand.

1998-10-19   Ny anlagd brand på Skogslyckan.

1998-10-21   Pyromanen på Skogslyckan riskerar hårda fängelsestraff. Brand. Polis.

1998-11-25   En man anhållen som misstänkt för bränderna på Skogslyckan. Brand.

1999-01-07   Överbeläggning på medicinska akutvårdsavdelningen gör att brandvakter får patrullera korridorerna. Sjukvård.

1999-01-26   Resenärer hade änglavakt när bussen Lysekilsexpressen fattade eld vid Berghogen. Brand. Transport.

1999-01-28   Trasigt bränslerör orsakade bussbranden vid Berghogen. Brand. Fordon.

1999-02-06   Anlagd brand i Folkets Hus upptäcktes i tid.

1999-02-08   Fem bränder i Uddevalla på sex timmar. Mordbrännare jagas. Brand.

1999-02-09   Unga tros ligga bakom lördagens bränder i Uddevalla. Brand.

1999-02-10   Ynglingar erkände anlagda bränder. Brand. Polis.

1999-05-07   Brandmannen Ulf Cervinus, Uddevalla, skall åka till Albanien. Blir där bilförare för Räddningsverket. Social.

1999-06-28   Två personer skadades svårt under midsommarnatten vid villabrand på Sigelhultsvägen i Uddevalla.

1999-07-17   Full rulle på vägen till brandmannatävling. Tomas Hansson gör debut i Word Police & Fire Games. Bild.

1999-09-21   Tände på hus som hämnd. Brand. Polis.

1999-09-22   Bostäder fick utrymmas. Två män misstänkta för mordbrand på norr. Brand. Bild.

1999-10-07   Brandstyrelsen ingriper icke i sotarkonflikten i Uddevalla. Arbetsmarknad.

1999-10-22   En kolonistuga på Timanstorpet brinner. Brand. Bild.

1999-12-24   Mer än hälften av brandmännens skador sker under fysisk träning. I Uddevalla är skadorna få.

1999-12-30   35-årig man åtalad för anlagd hotellbrand. Juridik.

2000-01-15   Hyreshus på Tureborg fick evakueras när två bilar brann i garaget. Brand.

2000-01-17   Ännu oklart hur branden på Tureborg började. Bild.

2000-03-29   Kvinna rökskadad i brand i en villa i Oxevik på Bokenäset. Brand. Bild.

2000-04-10   Villabrand på Gustafsberg, en person omkom. Olycka.

2000-06-22   Tyska brandmän på studiebesök i Uddevalla. Bild.

2000-06-27   Toppbetyg för brandsyn i Uddevalla. Bild.

2000-08-22   Alltför få har brandvarnare en enkel och billig livförsäkring tycker Lars-Göran Eskilsson på räddningstjänsten Bild

2000-11-25   Idag är det 50 år sedan Ture Malmgrens stolta borg brann ner. Brand.

2000-11-29   "Ur ""Uddewalla Weckoblad"" 15 nov. 1826. Brand- och ras vid återinvigningen av ombyggda kyrkan i Herrestad dementeras."

2000-12-22   Räddad av brandvarnaren. Christina Eskilsson släckte själv elden. Brand. Bild.

2000-12-28   Så skrev B-n 1950-12-28; Brandkåren i Uddevalla gjorde två utryckningar på onsdagen till Jakobsberg.

2001-02-23   Så skrev B-n 1951-02-23; Brandkåren i Uddevalla måste på torsdagen göra en stor utryckning till Saga-huset.

2001-05-22   Brandövning ingår i högskoleprogrammets utbildning. Brandmästare Mats Johansson var på plats på Högskolan.

2001-06-21   Så skrev B-n 1951-06-21; Gräsbrand på Bulid, omkring 500 kvm mark troligen av luntande barn.

2001-08-07   Omkommen indentifierad. Gäller den man som omkom i lägenhetsbranden på Hyggestråket. Död.

2001-09-14   Så skrev B-n 1901-09-14; Tandläkare Josef Bernstone  har gjort ansökan om att uppföra brandmur vid sitt hus.

2001-09-22   Så skrev B-n 1950-09-22; Våldsam knall hördes vida omkring fredagskvällen då en tankvagn med kokande asfalt fattade eld. Brand.

2001-10-18   Högåsvilla totalförstörd. Ingen hemma när huset brann ned till grunden. Brand. Bild.

2001-12-17   Så skrev B-n 1901-12-17; Brandsignaler ljödo i staden i lördagsafton. Eld i gästgivaregården. Brand.

2002-01-14   Dramatiska dygn på Atlanten. Stig Svensson minns branden ombord på Kristina Thordén 1946. Olycka. Bild.

2002-02-20   Mordbrand? Polisen misstänker att branden på Lyktans servicehus var anlagd. Bild.

2002-03-08   Brandvarnare till alla. Uddevallahems hyresgäster värderar trygghet bäst. Bostad. Bild.

2002-03-27   Ett par i 40-årsåldern skadades vid brand på Jarlsgatan i Uddevalla tisdag morgon.

2002-04-03   Kåtan på Herrestadsfjället nedbränd. Kåtan har funnits i fyra decennier. Brand.

2002-04-18   Kvinna skadad i soprums-brand på Cyklonvägen 5 i Uddevalla.

2002-06-25   Köksfläkt fattade eld på Håljutegatan i Uddevalla. Brand.

2002-08-26   Övre delen på Kungsgatan gick tillbaka till 50-talet, med gatustånd, dåtidens brandbilar och gatumusik. Bild.

2002-09-23   Det hände då: För 10 år sedan 1972-09-23 omkom 23 svenska turister i en våldsam brand på Rhodos.

2002-11-06   Vem är det som anlägger bränder på nätterna i Källdal, Uddevalla. Affärsidkarna är mycket oroliga. Brand.

2002-11-25   Lappkåtan på Herrestadsfjället får en tredje chans, två gånger har den blivit saboterad och brunnit upp. Brand.

2002-12-22   Karl-Erik Brandt skriver om sjömanslivet under kriget. Böcker. Bild.

2003-01-08   En familj på Skogslyckan fick föras till Näl sjukhus för andningssvårigheter, när deras villa brandförstördes.

2003-01-22   Det är 100 år sedan Uddevalla fick sin första fasta brandkår. Den 4:e oktober firas 100 årsjubileiumet.

2003-07-03   Sabotage mot 3 G-bod. Brand visade sig vara anlagd. Brand. Bild.

2003-08-01   Nio lägenheter utrymda efter brand på Sångvägen. Brand. Bild.

2003-08-04   Travbana totalförstörd i Hogane. Brand. Bild.

2003-08-05   Hogane branden anlagd. Brand. Bild.

2003-08-06   Villa på Bratterödsvägen i Uddevalla brann ner till grunden. Brand. Bild.

2003-12-17   Ny räddningscentral byggs i brandstationen. Kostnaden beräknas till 13,3 miljoner kronor. Byggnad. Bild.

2004-01-17   Äldre kvinna rökförgiftad, räddades på andra våningen i brinnande fastighet på Helenedalsvägen. Brand. Bild.

2004-05-21   Storbrand i Uddevalla. Soptippen i lågor i går kväll. Brand. Bild.

2004-05-22   Ingen chans att hitta spår efter branden på Havskurentippen. Renhållningschefen tror branden var en hämnd. Polis. Bild.

2004-06-22   Två flickor åtalas för mordbrand. Försökte bränna ner behandlingshemmet Eken på Gräskärr. Polis.

2004-07-09   22-årig man tände eld på sig själv i Uddevalla. Brand.

2004-09-20   Kvinna allvarligt skadad vid brand i Uddevalla. Brand. Bild.

2004-11-08   Två rökförgiftade vid brand i Uddevalla. Brand.

2004-11-15   Kök förstördes vid brand i Kafé Hvitfeldt. Brand. Bild.

2004-11-17   Brand stoppade trafiken. Explosionsrisk på E6 när gasoldriven asfaltsmaskin fattade eld. Brand. Bild.

2004-12-06   Många bränder i återvinningscontainrar. Brand.

2005-01-13   Många bränder i containrar. Räddningstjänsten i Uddevalla gjorde sammanlagt 525 insatser förra året. Brand. Polis. Bild.

2005-05-02   Lokalägare i Uddevalla följer lagen om brandskydd. I övriga landet slarvas det med brandskyddsredogörelser. Brand. Bild.

2005-05-20   Erkände bibelbrand. Två 16-åriga pojkar medgav skadegörelse och gravskändning. Polis. Bild.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar