2022-02-01

Magne Viking anlände Uddevalla

Tipstack Lennart Gustafsson.

Idag anlände ytterligare ett supplyfartyg till Uddevalla hamn. Det är norskflaggade Magne Viking, som närmast kommer från Montrose i Skottland. Enligt Uddevalla Hamnterminals trafiklista skall hon ligga kvar till den 22 februari. Skall vi tro på det? De här båtarna har en tendens att bli kvar i Uddevalla.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar