2022-02-21

Natt och Dags bryggeri i kvarteret Dagson

Natt och Dags bryggeri i kvarteret Dagson. Bryggeriet var Uddevallas största på sin tid. Porten där borta vetter ut mot Södergatan. Bryggeriet lades ner 1924. Då hade byggnaderna köpts av Schwartzman & Nordströms och man började här uppföra den så kallade Tigerfabriken, som öppnade 1929.

En sökning på ordet Bryggeri i Tidningsarkivet ger oss ett stycke bryggerihistoria:

1884-11-13 Förra Hulberska bryggeriet skall åter träda i kraft. Den nye ägaren är källarmästaren S.A. Berg.

1889-01-26 Ett 50-tal vagnslaster is från Ängebacken lär vara rekvirerade till bryggerierna i Uddevalla. Mat.

1890-12-06 Iskällardricka finnes hos Svante Natt och Dags bryggeri. Annons.

1891-04-24 Forsters bryggeri rekommenderar 1:a bayersk Lager-Öl. Konrad Forster. Alkohol.

1893-06-08 Bryggeriidkaren och riddaren herr Svante Elof Natt och Dag död, 63 år. Död.

1900-12-15 Bryggeriaktiebolaget Svante Natt och Dags utmärkta Jul-öl rekommenderas hos allmänheten. Annons.

1902-02-13 Taklagsöl firades på tisdagen hos Natt och Dags nya bryggeribyggnad på söder.

1902-07-31 Natt och Dags bryggeri nybyggt.

1904-11-08 Utsiktens bryggeri sålt. Fastighetsaffär.

1910-12-09 Bryggeriägaren A. N. Sjöstrand död.

1911-11-07 Stor översvämning i Uddevalla, vattnet steg upp till Natt och Dags bryggeri.

1918-07-31 70 år fyller bryggeriägaren August Andreasson, Uddevalla. Bild. Familjenytt.

1918-07-31 70 år fyller bryggeriägaren och förre handlaren Aug. Andersson.

1921-05-17 Inbrottsstöld på Utsiktens bryggerier. Polis.

1921-11-22 Uddevalla Bil- och Motorverkstad har öppnar i före detta bryggeriet vid Södra Hamngatan. Annons.

1921-12-16 Julöl säljes från och med 15/12 1921 i Natt och Dags Bryggeri. Annons.

1922-05-06 Bryggeriarbetarna i Uddevalla har träffat nytt avtal med arbetsgivarna. Förening.

1924-02-26 Firman Schwartzman & Nordström har inköpt bryggeriaktiebolaget Svante Natt och Dags fastighet. Fastighetsaffär.

1924-04-15 Natt och Dags bryggeri nedlägges. Nedläggning.

1924-04-17 Driften nedlägges den 14 dennes vid Natt och Dags bryggeri och rörelsen Annons.

1924-05-13 Till entreprenör för ombyggnad av Natt och Dags bryggeri till Schwartzman & Nord.

1924-05-17 Auktion i övre våningen i före detta Bryggeri AB Natt och Dags hus, inre lösöre.

1924-10-17 Bryggeriarbetarna får höjda löner. 85 öre höjs till 1:- i timmen. Chaufförernas veckolön från 40 kr till 47.50 i veckan. Politik.

1925-01-28 Utsiktens bryggeri moderniseras. En genomgripande reparation och nya maskiner.

1925-01-30 Utsiktens bryggeri kommer att moderniseras. Industri.

1925-05-09 Utsiktens bryggeri modärniseras. Ett av Sveriges förnämsta småbryggerier. Bild.

1925-05-09 Utsiktens Bryggeri modärniseras. Byggnad. Bild.

1926-04-26 Dynamitinbrott i Utsiktens bryggeri i Uddevalla. Två kassaskåp sprängda. Polis.

1926-07-20 Två sjömän erkänner dynamitinbrottet å Utsiktens bryggeri natten till den 25 sistl. april. Polis.

1926-09-20 Utsiktens Bryggeri Uddevalla. Grundlagt 1854. Ombyggt 1925-26. Annons.

1926-09-21 Utsiktens bryggeri i Uddevalla. Grundlagt 1854. Ombyggt 1925-26. Maltdrycker. Läskedrycker. Annons. Bild.

1926-09-21 Utsiktens Bryggeri i moderniserat och ombyggt skick. Industri.

1928-09-08 Svagdricka  som tillhandahålles å glasdamejanner. Utsiktens Bryggeri. Annons.

1929-07-26 Jubilerande Uddevallabryggeri. J.L. Larssons firma 50 år. Jubileum. Bild.

1931-04-28 Bryggeriarbetare fackföreningen 25-årsjubilerar. Jubileum.  Bild.

1931-10-07 Alingsås Bryggeri Nederlag i Uddevalla, innehavare Åke Rylèn har flyttat sina kontor.

1932-06-04 50 år fyller innehavaren av Uddevalla bryggeri. A.N. Karlsson.

1932-06-07 50 år fyller innehavaren av Uddevalla Bryggeri A.N. Karlsson. Familjenytt.

1932-11-23 50 år fyller disponenten vid Utsiktens bryggeri Gottfrid Törnskog Uddevalla. Bild.

1933-01-18 Inbrott i Utsiktens bryggeri. Polis.

1933-01-19 Inbrott med kassaskåpsspängning på Utsiktens Bryggeri. Polis.

1933-03-08 65 år fyller förre ölhandlanden C.A. Rylén, ölutkörare hos Natt och Dags bryggeri.

1936-11-19 Bryggeriavtal i vardande. Arbetsmarknad.

1937-01-16 När Utsiktens bryggeri brann. Band. Historia.

1937-07-19 Kretsens bryggeriarbetare på kamratmöte i Uddevalla. Föreningar. Bild.

1937-11-23 55 år fyller disponenten för Utsiktens Bryggeri, Gottfrid Törnskog.

1940-01-02 Ännu ett klass II-bryggeri i Uddevalla? Framställning från Uddevalla bryggeri. Mat.

1941-11-29 "En välsmakande dryck är "" Uddevalla mörka"" den bör ni köpa hem, Uddevalla Bryggeri. Annons."

1942-01-28 Den kallaste eldsvåda vi någonsin haft ansåg brandkåren om Utsiktens Bryggeri i Uddevalla. Brand.

1942-06-05 60 år fyller bryggeriägaren Anders Karlsson, bördig från Svarteborg.

1942-10-07 J. L. Larsson Bryggeri. Köp Larssons Extradricka med vitaminer och maltextrakt. Annons.

1943-01-04 Bryggeriägaren Anders M. Karlsson död.

1945-07-18 42 000 halvor läsk per dag från utsiktens bryggeri. Mat.

1945-08-11 Utsiktens bryggeri bygger ut sin verksamhet.

1946-02-23 Utsiktens Bryggeri får göra påbyggnad av källare.

1947-08-18 Fru Inez Wesslau, maka till f. d. disponenten för Natt och Dags bryggeri. Död.

1953-03-25 """Gammal uddevallabild"". Gården till Svante Natt och Dags bryggeri. Bild."

1959-10-21 Överkvalificerad bryggeriarbetare fick guldmärke, Gustaf Uddén. Bild på ölutkörandet.

1959-10-29 Bryggerimästare Gustaf Uddén, veteran i branschen.

1960-01-11 Utsiktens bryggeri lägger ned driften, blir nederlag. Nedläggning.

1960-11-01 Utsiktens Bryggeri i Uddevalla nedlägger driften. 80 årig epok slutar. Bild.

1960-11-01 Utsiktens bryggeri i Uddevalla lägger ner driften, tio avskedas. Nedläggning. Bild.

1964-09-17 "Före detta ""Punschbryggeriet"" på Kungsgatan i Uddevalla lämnar plats åt banklokaler. Rivning. Bild."

1971-11-17 Bryggerikonkurs drabbar Uddevalla. Hundraåriga företaget Alingsås Bryggeri AB.

1973-02-13 Utsiktens bryggeri i Uddevalla avslutad 100-årig Industriepok. Byggnad. Industri. Bild.

1973-02-13 Om Utsiktens bryggeri, berättelse av Ellman ( S.Lidman).

1974-11-04 Trotjänaren Alvar de Verdier avtackad efter 51 år i bryggerinäringens tjänst. Avgår. Bild.

1979-03-29 Larssons Bryggeri. Bild.

1982-06-24 Underås-Utsiktens Bryggeri. Bild.

1996-07-10 Nytt bryggeri startas i Uddevalla. Bohus Bryggeri.  //

1 kommentar:

  1. Mkt trevlig historik! Dessa bryggare Natt och Dag härstammade från gården Sandviken i Färgelanda. Och J Larsson var född och uppväxt i ett torp under militärbostället Tånga i Högås - hans far Lars Johansson kom från ett torp under Värhult i ValboRyr.

    SvaraRadera