2020-05-31

Nu rivs Strömstadsvägen 37

 Det här är vad som återstår av Strömstadsvägen 37 just nu. Minns ni vad som var i byggnaden en gång i tiden? Jag vill minnas att det var affär där man kunde handla charkuterivaror från VSS strax intill. Jag har också hört att det skulle ha varit personalmatsal för arbetarna på VSS. Enligt uppgifter till Uddevallabloggen är det Uddevallahem som som river efter att ha förvärvat fastigheten. Kanske blir det ett hyreshus där?


2020-05-30

Uppdatering Sörkälleparken

 Så här långt har arbetet med fontänen/dammen i Sörkälleparken framskridit till idag. Snart får vi se Matti Haupts staty Vadande flicka på plats igen.

2020-05-29

STENA FORETELLER anländer till Uddevalla

Så kom hon då, STENA FORETELLER. Kl var strax efter kl 13 då hon gled in under Uddevallabron.
Foto Caroline Fjell

Och så blev det en stoppsladd för att sedan backa in bakom Stora Kärra holme där hon lade till med akterrampen mot kajen. Och där kommer hon väl att ligga ansenlig tid.  //

2020-05-28

Nästa Stenafartyg på väg mot Uddevalla


Det nästa Stenafartyget, danskregistrerade STENA FORETELLER är nu på väg mot Uddevalla. Det är ett 195,3 m långt rorofartyg som är på väg från hamnen Holyhead på Englands västkust. 

Tidningen Sjömannen skriver:
"Stena RoRo säljer Stena Foreteller och Stena Forecaster. Besättningen på båda fartygen har varslats om uppsägning. Sexton sjömän inom Seko sjöfolks avtalsområde har efter lokala förhandlingar fått erbjudande om fortsatt anställning på Stena Line. Stena RoRo har beslutat att sälja bolagets två återstående fartyg med svensk flagg".

Enligt Lotsinfo public kommer hon att ta lots vid Hätteberget (Marstrand) kl 10 fredag och sedan gå till Uddevalla. Det jag tycker är lite märkligt är att det står inget i hamnens trafiklista om att hon är på väg. Men det troliga är att hon läggs upp i likhet med STENA SAGA och SASSNITZ.  //

2020-05-27

Karl-Otto "Reino" Andersson Cirkusartist

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Denna bild tog jag på Karl-Otto "Reino" Andersson 1998
vid hans framträdande på torget i Uddevalla.
Det var en stor cirkusartist.
Första gången jag såg honom gå på slak lina var
i Folkets Park på 50-talet."Ett fint barndomsminne."
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2020-05-25

Fjällvägen 1972

Här är en av de större ombyggnaderna av Fjällvägen. Det är samtidigt som stadsmotorvägen byggs strax söder om den här platsen.

Det är inte första gången Fjällvägen byggs om. Jag sökte på Fjällvägen i Tidningsarkivet och fick fram följande träfflista.

Datum         Innehåll
1891-11-10 Fjällvägen blir ny väg mellan Uddevalla och Betvattnet. Vägarbeten.
1930-01-04 Ny affär inom charkuteribranschen öppnas idag i Lindqvistska nybyggnaden vid Fjällvägen.
1931-03-13 Rak och Frisersalong med Damavdelning öppnas den 14 mars på Fjällvägen 3. Affär.
1931-07-29 Fjällvägen vid lasarettet breddas till 18 meter. Vägarbete.
1931-08-13 Aveny-Fjällvägen, bild på reveterade husen mellan Storgatan och Bostongatan.
1931-08-13 Byggnation vid Fjällvägen.
1935-10-02 Bilföraren stannade ej vid kollision. 3-årig pojke påkörd av bil på Fjällvägen. Olycka.
1935-10-07 Fjällvägens förbättring till Havskuren blir även i vinter det största reservarbetet.
1935-11-02 Statsbidrag till Fjällvägen som skall utbyggas för 137 000 kr. Vägarbeten.
1936-04-08 Vägarbete på Fjällvägen - Boxhult. (Bilden för dagen).
1936-06-23 Karlsruhe. Tomtområdena utmed Fjällvägen närmast Ramneröd. Vägarbeten. Bild.
1936-06-26 Väg genom berget. Fjällvägen skall passera genom denna skärning vid Bleket.
1936-07-07 Bilden för dagen. Arbetet med Fjällvägen fortskrider. Bild på stenkrossen. Vägarbeten.
1936-09-28 Fjällvägen i vardande. Uddevallas nya infartsväg jämnas ut med borr och dynamit.
1937-12-24 Fastighetsaffär: Bodelägare efter C. J. Johansson har sålt sin vid Fjällvägen.
1938-02-26 Fjällvägen väntas klar i sommar, även östra landsvägen till Dalsland under ombyggnad. Vägarbeten.
1941-11-26 Sista etappen av Fjällvägens omläggning i Uddevalla har nu godkänts. Åttaårigt arbete avslutat. Vägarbete.
1942-05-30 50 år fyller charkuteristen David Ståhle, öppnade egen affär vid Fjällvägen 1929.
1944-03-16 Häst i sken på Västerlånggatan. Ett rent under att körsvennen klarade sig undan med livet på Fjällvägen.
1947-07-11 Omstridd snickarbod på Fjällvägen, lokförare Nils Hernow. Rivning?
1950-12-05 En lindrig bilkrock vid järnvägsövergången på Fjällvägen isamband med att bommarna hade varit fällda. Olycka.
1951-03-12 Om vintern på Ramneröd och tjälen på Fjällvägen. Hembygd. Bild.
1956-10-26 Fjällvägens diken används som avstjälpningsplatser. Miljö. Bild.
1957-01-22 Rånförsök mot korvkiosk på Fjällvägen i Uddevalla. Polis.
1957-07-25 Sneda huset, Sandhålan nr 5, vid Fjällvägen rivs. Rivning.
1958-04-19 Fjällvägen byggs om. Eric W. Vägarbeten.
1958-04-19 Höjdryggen vid Annegreteberg försvinner Fjällvägen sänkes omkring 2 meter.
1959-10-29 Fjällvägen får ny sträckning väster Ramneröds kyrkogård.
1960-12-06 Genomfartsled snabbutbyggs Korsningen Fjällvägen-Norra Järnvägsgatan.
1964-02-29 Stulen uddevallabil kraschades. Onyktre föraren låg i en trädgård på Fjällvägen. Polis.
1965-01-04 Trafikfälla bort. Fjällvägen byggs om för 1,5 miljoner kronor. Vägarbeten. Bild.
1966-06-21 Genomfartsleden första etappen, Bräcke- Fjällvägen, skall diskuteras. Ja till detta på mötet ikväll kostar 50 miljoner. Vägarbeten. Bild.
1968-08-23 80 år fyller fru Selma Pettersson, Fjällvägen. Bild.
1968-09-26 Viadukten för Bohusbanan över Fjällvägen,ersätts helt i samband med omläggningen.
1968-12-04 Fjällvägen största bullerkällan av trafikleder förbi lasarettet. Trafik.
1969-04-01 Ny järnvägsbro över Fjällvägen skall endast användas i två år. Trafik. Bild.
1969-05-24 Gamla järnvägsviadukten nu borta vid Fjällvägen. 12,5 ton väger denna del som lyfts bort. Gatuarbete.
1969-10-15 Fjällvägen-Bostongatan. Korsningen som bör få skyltar. Trafik. Bild.
1969-12-27 20-årig uddevallafru dödades vid singelolycka på Fjällvägen på julafton. Olycka.
1970-08-12 Fjällvägen 10, 12, 18 och 20 rivs för motorvägen. Rivning.
1971-06-30 Gångtunnel under Fjällvägen för att minska trafikriskerna. Gatuarbete.
1972-06-22 Nytt vägsystem i Uddevalla. Fjällvägen och Lasarettsinfarten. Vägarbeten. Bild.
1972-07-13 Fjällvägen öppnad efter ombyggnad. Vägarbete. Trafik.
1973-05-30 Den andra genomfartsetappen kostar Uddevalla 17 milj, Fjällvägen-Kärra Kurverödsleden- Lelången-vägen. Vägarbete.
1973-06-18 Uddevalla kommun informerar om genomfartsleden med karta, Bräcke-Fjällvägen.
1978-06-16 Fjällvägen är stadens trafikfarligaste gatan. Olycka. Bild.
1984-07-31 "Elsa ""Anna"" Carlsson stora kändis, har sålt korv från sin låda vid Fjällvägen-Norra Järnvägsgatan. Affär."
1985-02-19 Fjällvägen 35. Det lilla gula huset med vattenpump på gatan rivet. Rivning.
1985-10-10 Söderbergs handelsträdgård vid Fjällvägen och Norra Kyrkogården.
1986-03-20 Fjällvägen- och Emma på Ängas gård.
1986-03-20 Mellan Underås och Fjällvägen. Bild.
2003-02-06 Hemlösa har fått bostad. Förut bodde dessa personer i tält invid Fjällvägen i centrala Uddevalla. Social. Bild. //

2020-05-24

Inte alltid så lätt att stava rätt

Insänt av Erik Olsson. Inte lätt att stava rätt alla gånger. Men var finns denna skylten?  //

2020-05-23

Skeppsvikens campingplats

Det var en gång då Skeppsvikens campingplats blomstrade. I Tidningsarkivet söker jag på Skeppsviken och camping och får nedanstående träfflista:

Datum       Innehåll
1934-06-28 Campingliv vid Skeppsviken, rekordsäsong för campare. Turist. Bild.
1938-07-20 Högsäsong för campingen just nu.Norrmännen dominera Skeppsviken på vardagar,svenskarna vid veckoslut. Turist
1939-07-24 Bil rullade utför brant och på tält vid Skeppsvikens campingplats. Olycka.
1944-06-26 Midsommarrekord på tåg, båt, buss på telegrafen och BB. Hundratals campingtält i Skeppsviken.
1951-05-23 Sommarrestaurang planeras vid Skeppsviken. 20 000 kvadratmeter ordnas för camping. Mat. Bild.
1953-05-23 Skeppsvikens campingplats öppnar för säsongen.
1954-07-06 En bild på skeppsvikens campingsplats. Turist.
1970-09-25 Skeppsviken populärt. Byfjordens vatten fint. Uddevallas enda campingplats.
1974-06-12 Sommaren 1974 blir sista säsongen för Skeppsvikens bad- och campingplats. En gång populärast i landet. Turist.
1998-12-01 Skeppsviken byggs ut till en blomstrande campingplats. Turist.
2000-08-31 Ska Skeppsviken bli en campingplats eller stugby? Politik. Bild.
2001-06-05 Skeppsviken är ett paradis tycker några campare. Maud och Bengt Karlsson öppnar campingsäsongen för 15:e året. Bad.
2002-08-13 Campingen Skeppsviken är under all kritik, sliten och sjabbig. Badplatsen som en gång var stadens pärla. Bad.
2002-09-04 Skeppsvikens camping var utsatt i går för stort bråk som slutade i dödsfall. Polis.
2002-09-05 41-åring anhållen för dråp efter dödsmisshandeln på Skeppsvikens camping. Polis.  //

2020-05-22

Ändrade planer för NAHLIN

Nej det blev inget Uddevallabesök för NAHLIN. Lotsen gick ombord kl 09.45 i Älgöfjorden och sedan stävade hon västerut mot Skagerrak. Strax svängde hon norrut förbi Tjörn och Orust och gick sedan in i Ellösefjorden där hon ankrade upp vid 13-tiden. Samtidigt hämtade Pilot 740 lotsen som alltså klev av. NAHLIN ligger fortfarande kvar i Ellösefjorden. Under eftermiddagen och kvällen har småbåtar hämtat passagerarna för lite sightseeing i kustbandet. Förhoppningsvis har några av matställena på öarna fått servera de främmande lite skärgårdsmat. Jag skall hålla ett öga på henne framöver men det troliga är att vi inte får se henne i Uddevalla.  //

Har vi blivit lurade av NAHLIN?

Enligt lotsinfo påbörjade lotsningen 09.45 men som ni ser går hon ju inte den vanliga leden mot Uddevalla utan befinner sig just nu utanför Tjörn. Mycket märkligt? Går man en annan väg till Uddevalla genom att runda Orust och Tjörn? Jag får följa henne på Marine Traffic under dagen.  //

2020-05-21

Nytt spännande fartygsbesök i morgon fredag

Under dagen har NAHLIN legat för ankar på Älgöfjorden norr om Marstarand. Det verkar som hon har bunkrat för lillbåten NAHLIN TENDER har gått fram och tillbaka mellan NAHLIN och Skärhamn.

NAHLIN är en lyxjakt som byggdes 1930 på det skotska skeppsvarvet John Brown & Company i Glasgow. Hon är 90,22 m lång och 12 m bred. Hon har beställt lots för att gå till Uddevalla i morgon. Lotsstart är beställd till kl 10.00 och målet anges till Bäveån. Det verkar således som Uddevallaborna kommer att kunna se henne på närmare håll än normalt. Skall vi tro att gångtiden är ca tre timmar. Du kan följa hennes resa på https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:327133/zoom:14  //

2020-05-20

Gökotta på Skansberget 1995

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Kristi Himmelsfärdsdag med gökotta på Skansberget 1995.
Andakten hölls av kyrkoherde Kurt Olsson.
Uddevalla Stadsmusikkår med drillflickorna anförda av
Dirigent Klas Gerle deltog, samt folkdansgillet och spelmanslaget.
Gun Chrisoffersson och medhjälpare från Sjömansklubben
serverade saft kaffe och kakor till alla.
Foto:Lennart Wikström.
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2020-05-19

Uddevallabron 20 år

Fotot tog jag från bryggan på DANUBE HIGHWAY när jag följde med som "lotslärling" 2015-08-22

Idag, den 19 maj, är det 20 år sedan Uddevallabron invigdes. Dagen därpå den 20 maj öppnades bron för trafik.

Bohusläningen har idag en stor artikel där jag medverkar. Mycket minns jag från tiden före bron och från invigningen. Det är ganska intressant att brobygget tog lång tid att förverkliga. Redan på 30-talet talades det om en förbindelse över Sunningesund. Mina minnen stöds som vanligt av vad Bohusläningen skrivit genom åren. Jag kallar databasen för Tidningsarkivet. Den består av ca 90 000 tidningsrubriker och bara själva träfflistan är ofta en intressant läsning.

Här följer träfflistan från sökningen på ordet Uddevallabron:

Datum         Innehåll
1938-02-18 Uddevallabron med i Väg och Vattens beredskapsplan. Västerbron.
1968-01-25 Nytt namn på Uddevallabro. Träbron skulle ev. heta Kungsbron. Bro. Bild.
1998-06-18 "Ny strid om bronamnet. Vägverket tycker inte om namnet ""Uddevallabron""."
1998-09-19 Nyfikna brobesökare, intresset för Uddevallabron växer för varje dag.
1998-09-28 Välbesökt visning av Uddevallabron.
1998-11-12 "Byggtakten vid ""Uddevallabron"" har skruvats upp."
1999-03-27 Vägverket står fast vid namnet Uddevallabron.
1999-04-26 Vägverket planerar inför invigningen av Uddevallabron. Ett folkligt evenemang skall det bli.
1999-04-27 En miljon meter stållina skall hålla upp Uddevallabron. Vägarbeten.
1999-04-29 Blivande E6-motorvägen mellan Uddevallabron och Grytingebacken får en ny typ av vägbana. Vägarbeten.
1999-05-06 På gamla varvsområdet i Uddevalla tillverkas betongelement till Uddevallabrons vägbana. Vägarbeten.
1999-05-08 Bo Ahlén på Forum tänder på Bohusläningens idé om ett årligt brolopp över Uddevallabron. Idrott. Nöjen.
1999-05-20 Mackägare vid nuvarande E6 oroar sig inte för minskad trafik när Uddevallabron blir färdig. Petroleum.
1999-09-09 Uddevallabron får både hängslen- och livrem. Byggnad. Bild.
1999-10-29 Kommunalrådet Lennart Björk: Uddevallabron ger bra utvecklingsmöjligheter.
1999-11-20 Minnenas bro. Sven 90 år, fick se sitt liv från ovan på Uddevallabron. Bild.
2000-02-05 Arbete om Uddevallabron, ett kunskapslyft för tolv som vill ha nystart. Utbildning. Bild.
2000-03-14 Uddevallabron i olja och pastell. Konst. Bild.
2000-03-29 Uddevallabron sätter fokus på kommunen. Detta är den viktigaste händelsen i nutidshistoria.
2000-04-01 Uddevallabron blev för låg för bananbåtar. Aprilskämt.
2000-05-16 13-årige Joakim Olsson skall inviga Uddevallabron med att springa 4 km.
2000-05-18 Söderskolans 2-3 blev vinnare i affisch- och modelltävlingen om Uddevallabron. Skola.
2000-05-19 Ministrar lovordade Uddevallabron. Bild.
2000-05-22 Stort invigningsreportage och bilder över Uddevallabron.
2000-05-22 Anders Gustavsson, först över Uddevallabron, sträckan var 2,1 km. Invigning. Idrott.
2000-05-24 Guidad tur till Uddevallabron för Kilbäckens pensionärer. Resor.
2000-05-27 Uddevallabron klarar blåsväder.Trafikanterna kan vara lugna. Bro.
2000-06-28 Uddevallabron ett svek mot sunningeborna. Öppet brev till kommunstyrelsens ordförande i Uddevalla. Politik.
2000-07-21 Informationsplatsen vid Uddevallabron norra landsfäste på Sunningen kommer att försvinna vid årsskiftet. Bild.
2000-11-01 Höststormarna kan bli Uddevallabrons första stora prövning. I går var det 28 sek.m/sek. på bron. Väder.
2001-04-06 Vägverket fick gå ut med varning. Vindproblem för fordon på Uddevallabron. Trafik.
2001-05-19 Ett år med Uddevallabron. Ett som de flesta är överens om är att bron är oerhörd vacker.
2001-10-12 Brogrannar tar strid mot Vägverket. Boende vid Uddevallabron vill ha skadestånd.
2002-02-05 Strax efter klockan 18 nådde vindstyrkan 27,8 meter/sekund. Vid 28 måste Uddevallabron stängas. Väder.
2002-05-18 "Bron med många ansikten. Uddevallabron har kallats ""Sveriges vackraste genväg"".
2002-08-24 Varje kabel ska kollas. Servicen på Uddevallabron ska dessutom ge tystare påfarter. Bild.
2002-09-06 Flytande fartgränser. Uddevallabron deltar i försök för bättre trafikmoral.
2002-12-03 "Fortfarande rasar det istappar ned från ""Uddevallabron"". Problem som måste lösas."
2003-02-04 Uddevallabron är en farligt passage, två bilägare har blivit utsatta för isras.
2003-02-08 Bullret från Uddevallabron under riktvärden. Ytterligare bullerdämpande åtgärder behövs inte, anser Vägverket. Miljö.
2003-04-09 TV-mast vid Uddevallabron är ett svartbygge, kommunen kräver att den skall bort.
2003-05-22 Ovanlig syn vid Uddevallabron. Två lekfulla tumlare rumlade runt långt in i Byfjorden på onsdagen. Fisk. Bild.
2003-06-20 Uddevallabron får variabel hastighetsgräns. Trafik. Bild.
2003-09-09 Kabelkontroll - ett höjdarjobb. Uddevallabrons stötdämpare de första i världen. Bild.
2004-01-09 Risk för isras på Uddevallabron. Vägverket ersätter drabbade. Bild.
2004-01-29 Uddevallabron avstängd efter flera isras. Bilister fastnade innanför avspärrningar. Trafik.
2004-02-02 Isrisken var känd, faran diskuterades redan när Uddevallabron projekterades. Trafik. Bild.
2004-02-13 Ingen lösning på Uddevallabrons isproblem. Bro. Bild.
2004-03-11 Uddevallabron ska bli säker. Vägverket testar anvisning med varmluft. Bro. Bild.
2004-04-01 Nytt hot för trafikanterna på Uddevallabron. Måsfåglar har valt pyloner som boplatser - bilar träffas av spillning och ägg. Aprilskämt. Bild.
2004-06-22 Isproblemen på Uddevallabron olösta. I vinter ska kablar utsättas för elektriska pulser.
2004-08-19 Uddevallabron avspärrad. Servicearbeten på vajerfästena på bron beräknas vara klart om 3-4 veckor. Bro. Bild.
2004-10-07 Ny metod ska förhindra isbildning på Uddevallabron. Bro.
2005-03-11 På söndag öppnar Uddevallabron på nytt. Säkerheten har skärpts med bl.a. elektroniska skyltar. Bro. Bild.
2005-03-24 Här blev det stopp i trafiken. Ett långtradarsläp välte på E6 strax söder om Uddevallabron i går morse. Olycka. Bild. o V beredskapsplan. Västerbron. //

2020-05-18

BRAGE VIKING gick - LOKE VIKING kom

BRAGE VIKING lämnade Uddevalla häromdagen och gick till skotska Montrose. Nu har en annan "getingfärgad" Viking-båt anlänt från samma hamn. LOKE VIKING anlände igår kväll och ligger nu intill de andra upplagda båtarna i Sörviksdockan.  //

2020-05-17

Ramseröd naturreservat - en lisa för själen

I dessa coronatider kan det vara på sin plats att påminna om allt det fina vi har inom Uddevalla kommuns gränser. Idag tog hustrun och jag en tur till Ramseröds naturreservat. Det var många år sedan jag var där och det hade hänt mycket sedan senaste gången.
Man kan ta sig dit från olika håll. Idag åkte vi till parkeringsplatsen vid Ramseröds gård. Gamla 44:an över Kuröds bro och sedan till höger där det tidigare låg en bensinstation. Strax är man framme vid parkeringsplatsen. Vi gick fram och tillbaka längs den bruna linjen, en sträcka på 500 meter.
Naturreservatet förvaltas av Uddevalla kommun och på kommunens hemsida läser jag:

Naturreservatet Ramseröd är en naturskön sprickdal i utkanten av Uddevalla. Här böljar beteshagarna omgivna av skog och hassellundar. Skaljorden i området har satt sin prägel på områdets kalkkrävande växter och i hassellundarna hittas arter som vätteros, springkorn, trolldruva, gullpudra, ormbär och blåsippa. Genom reservatet går en bäck och invid denna växer stora bestånd av ormbunken strutbräken. Området har också en spännande svampflora.
Ramseröd blev naturreservat 1990 och omfattar ett ca 35 hektar stort område.

Föreskrifter för allmänheten

Välkommen till Ramseröds naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • gräva upp eller plocka växter,
  • framföra motorfordon (gäller även moped),
  • gräva eller på annat sätt skada skaljordsavlagringarna; mindre grävning i pedagogiskt/vetenskapligt syfte får dock ske efter naturvårdsförvaltarens medgivande,
  • göra upp eld,
  • rida annat än på därför avsedd stig.
Gott om strutbräken som håller på att bli vuxna.
Här finns fortfarande gott om vitsippor, för övrigt de största jag sett.
Vandringsleden är inte framkomlig med barnvagn eller rullator.
Kvarnstenen berättar att det har legat en skvaltkvarn på platsen.Ängemadbäcken är det som rinner längs sprickdalen ner mot Bäveån.
Belöningen får man efter 500 meter då man kommer till den här fint iordninggjorda fikaplatsen. Tyvärr hade vi ingen fika med oss men det får bli nästa gång.  //

GRATULERER MED DAGEN NORGE!

Arkivbild

2020-05-16

Backamo i maj för 75 år sedan

Kuliss från en föreställning 1945. Foto Rune Hasslöf 2017.

Insänt av Rune Hasslöf:Under maj månad 1945 anlände nästan varje dag män som tillhört den tyska krigsmakten till interneringsläger Backamo, ofta via Skafteröds hållplats. Soldaterna kom från Baltikum via Kalmar, en del mellanlandade på Öland, andra längs skånekusten. Två kriminalpoliser stationerades på Backamo för att fotografera, förhöra och utreda; när, varför och varthän. Lägerstaben kompletterades med en krigskassör. Lars Schmidt, en icke obekant teaterproducent, var en av lägertolkarna. Om prästtjänsten uppstod viss diskussion.
   Den 15 maj kom en general, två överstar, sju majorer samt 344 övriga officerare, underofficerare och manskap. De hade vid båtfärd i svårt väder och under beskjutning av sovjetiskt flyg måst söka nödhamn. Några dagar senare kom ytterligare några hundra tyskar, spillror av ett förband som också med båt sökt ta sig över Östersjön till Flensburg i Tyskland. Alla blev lovade internering m.m. enligt Genève-konventionens regler.

   Inmönstring med registrering, läkarundersökning följt av förläggning gick smidigt och snabbt. Internerna, utom ubåtsbesättningen som utgjorde en egen enhet, organiserades i kompanier om 100 man. Fyra kompanier bildade en bataljon, den första med major Walter Dissmeyer som chef. Snart fanns en andra bataljon och i slutet av maj blev det en tredje. Den kom att från 24 maj innehålla bl.a. ett antal österrikare. Några officerare startade en lägertidning, Backamo Nachrichten. Det första numret anslogs 26 maj. Någon dag därefter var det premiär på den första lägervarietén som med nya nummer spelades var fjortonde dag  inför fullsatt ”salong”. En skämttidning, BN Illustrierte, kom  senare att utdelas regelbundet.

   I slutet av maj fanns över 1200 interner innanför Backamos grindar. Chef för samtliga tyska enheter var lägeräldsten, generallöjtnanten Angelo Müller. Det var han som vidarebefordrade den svenske lägerchefens bestämmelser till internerna och i hög grad ogillade icke-tyskar.
R Hf


2020-05-15

Lagerbergsgatan öppen igen

Efter månaders arbete är nu Lagerbergsgatan äntligen öppen för trafik igen. Och det har faktiskt gått snabbare än förväntat. Skönt!  //

2020-05-14

BRAGE VIKING har redan lämnat Uddevalla

På valborgsmässoafton anlände BRAGE VIKING för att, som vi trodde, läggas upp för en längre tid. Vi har ju tidigare haft flera av dessa "getingfärgade" offshore-fartyg upplagda i hamnen. Men igår kväll gav hon sig iväg och är nu på väg mot den skotska hamnen Montrose dit hon beräknas komma efter lunchtid fredag.  //

2020-05-13

Realexamen 24 maj 1952

Erik Kilhamn, Philip kallad, har det rätta svaret. I själva verket visade det sig att han har bilden i sitt fotoalbum från hans tid på Gustafsbergs skolhem.

Så här skriver Philip: Realexamen den 24 maj 1952. På främre bänken sitter Kjell Olbin, skymd av björkris, Håkan Hellman och en yngre gosse. På bakre bänken Erik Hansson och Torkel Arvidsson. Bakom ekipaget står Arne Fridolfsson. Rättaren Josefsson har hämtat vid läroverket till examensfest med anhöriga och gustafsbergskamrater på skolhemmet.  //

2020-05-12

Vad firas här?

Ja, uppenbarligen är det något som firas här. Frågan är bara vad? Födelsedag?Examen? Eller något annat. Vet du något så hör av dig!  //

2020-05-11

Gustafsberg 1837

Den här bilden finns i Gustafsbergsstiftelsens arkiv. Den är tecknad av L W Kyhlberg 1837. Mitt i bilden ser vi det ursprungliga varmbadhuset som byggdes 1814. Det har sedan byggts till två gånger och är idag vandrarhem. I bakgrunden ligger Gustafsbergs varv. I högra bildkanten ligger vandrarhemsköket eller Gula huset som vi också kallar det.

L W Kyhlberg skulle kunna vara Lars Wilhelm Kyhlberg, född 1798 på Såtenäs i Tuns socken. var jordbrukare, militär och konstnär. Han dog 1865. Men Kyhlbergarna var många och flera var konstnärer. Tre av hans barn var konstnärer. Men jag är inte hundraprocent säker på att det är denne Kyhlberg men han stämmer rätt bra tidsmässigt.  //

2020-05-10

Uddevalla Stadsmusikkårs 60-årsjubileum

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Denna bild är tagen på Bauhaus Uddevalla.Stadsmusikkåren
firade 60-års jubileum och trombonisten Christer Torgé från
Sveriges Radios symfoniorkester född i Uddevalla var
inbjuden av musikkåren som gästsolist. Dirigent:Sverker Moberg.
Själva Jubiléet firades i Folkets Hus 29-3-2003.
Där deltog Christer Torgé:Trombonsolist.
Cecilia Olsson: Sångsolist.Dirigent:Sverker Moberg.
Foto:(Siv Rönnqvist)25-9-2003.på Bauhaus.
Mvh.Bill Rönnqvist.  //

2020-05-09

Strandskatan häckar på Snäckans balkong

Foto Åse Malm.

Snäckan har fått nya gäster. Den här strandskatan har upptäckt ett fint ställe att bygga bo på.
I en blomkruka på Snäckans söderbalkong. Enligt Jan Uddén är det troligen strandskatehannen  som testar olika boplatser innan paret bestämmer sig för ett ställe att bygga på.
Kanske är det samma strandskatepar som förra året byggde bo på varmbadhusets tak. Bara några meter över marken kunde vi se dem under flera veckor trots att mycket folk passerade dagligen. Ett kraftigt skyfall spolade bort boet till slut.  //

2020-05-08

Backamo för 75 år sedan

 Insänt av Rune Hasslöf. Foton Harald Hansson

Från början av maj till månadsskiftet nov/dec 1945 härbärgerade Backamolägret tyska soldater. Interneringslägret leddes av svenska officerare medan tyska svarade för befälsföringen bland sina egna. En lycklig tid för många med ett olyckligt slut.

Pensionerade majoren Uno Jakobsson fick tvärt avbryta sin Stockholmsvistelse valborgsmässoafton 1945 och återvända till Uddevalla. Ett interneringsläger för i första hand 1000 personer skulle omgående upprättas på regementets gamla lägerplats. Jakobsson skulle ansvara för ledningen av lägret. Stabspersonal, läkare och tolkar snabbinkallades. Vaktstyrka beordrades ur skolkompaniet ur I 17 depå. En febril verksamhet präglade Backamo när lokaler iordningsställdes och materiel samlades. Den 9 maj stod lägret klart och de första tyskarna, befäl och matroser - 32 man - från den utanför Vinga sänkta minsveparen M293, anlände på eftermiddagen. Och vid 21-tiden marscherade Oberleutnant zur See Hugo Deiring med sin 56 man starka besättning från ubåt U 3503 in genom grindarna till Backamo. Det var början till en allt större tillströmning av enskilda och delar av enheter ur tyska armén
R Hf2020-05-07

Bedårande syskonskara

 Insänt av Jan Uddén:

Igår såg dessa bedårande storskrakungar dagens ljus, på och vid sin stolta mor.
De tillbringade sin första dag mellan Snäckan o båtbryggan.
Ovanligt tidig kull !
För 30 år sedan fanns det inga marint häckande storskrakar i Bohuslän,
storskraken var då ett lika säkert vintertecken som sångsvanar, sidensvansar och domherrar.
Även Skåre och Tjällen ville vara med på bild.

/Janne Larus


2020-05-06

"Regementets barn" 25 april 1992

Insänt av Dick Olsson.

På bilden från vänster Dick Olsson, Eva Wockatz, Ann-Christine Lidqvist och Henrik Sandberg.
25 april 1992, dvs bara några månader innan Bohusläns regemente avvecklades ordnades en återträff för "Regementets barn". De flesta av dem hade bott i regementets kaserner eller i Underofficersbostäderna på Exercisvägen 1 och 3.

Leif Westbring höll i taktpinnen i högra bildkanten. Jag fick vara med på ett hörn och berättade om händelser tagna ur Underofficerskårens protokoll. På kvällen blev det samkväm i militärrestaurangen. Ni må tro att det blev mycket berättande.  //