2020-05-08

Backamo för 75 år sedan

 Insänt av Rune Hasslöf. Foton Harald Hansson

Från början av maj till månadsskiftet nov/dec 1945 härbärgerade Backamolägret tyska soldater. Interneringslägret leddes av svenska officerare medan tyska svarade för befälsföringen bland sina egna. En lycklig tid för många med ett olyckligt slut.

Pensionerade majoren Uno Jakobsson fick tvärt avbryta sin Stockholmsvistelse valborgsmässoafton 1945 och återvända till Uddevalla. Ett interneringsläger för i första hand 1000 personer skulle omgående upprättas på regementets gamla lägerplats. Jakobsson skulle ansvara för ledningen av lägret. Stabspersonal, läkare och tolkar snabbinkallades. Vaktstyrka beordrades ur skolkompaniet ur I 17 depå. En febril verksamhet präglade Backamo när lokaler iordningsställdes och materiel samlades. Den 9 maj stod lägret klart och de första tyskarna, befäl och matroser - 32 man - från den utanför Vinga sänkta minsveparen M293, anlände på eftermiddagen. Och vid 21-tiden marscherade Oberleutnant zur See Hugo Deiring med sin 56 man starka besättning från ubåt U 3503 in genom grindarna till Backamo. Det var början till en allt större tillströmning av enskilda och delar av enheter ur tyska armén
R HfInga kommentarer:

Skicka en kommentar