2024-04-30

Stor publik vid Valborgsfirandet i Margretegärdeparken

Precis lagom till Valborgsfirandet kom värmen och med den en ovanligt stor publik i Margretegärdeparken. 

Precis kl 18.30 marscherade stadsmusikkåren in på arenan.
Och med stadsmusikkåren kom drillflickorna som uppträdde framför scenen.
Kulturskolans barnkör Humlorna och Butterfly underhöll med sång
Talet till våren hölls av kommunfullmäktiges ordförande Christina Nilsson.
///

2024-04-29

Klart för syresättning av Byfjorden

Idag kom den här flotten på plats utanför Lindesnäs brygga. Det är projektet Fjordtorsk som placerat ut flotten. Med den hoppas man kunna syresätta Byfjorden så att fisk, inte minst torsk, skall hitta tillbaka till fjorden.

Ett liknande projekt startades för drygt tio år sedan, men man fick inte ihop de 400 000 kronorna/år, som projektet då kostade. Nu tycks det vara politisk enighet i Uddevalla om finansieringen.

6 maj kommer det att vara invigning av projektet och då startas pumparna.

Läs mer på https://byfjordensframtid.se/   ///

2024-04-26

Uppdatering Norra Drottninggatan

Det blir ingen smågatsten på Norra Drottninggatan. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att asfaltera gatan i stället.

Därmed frångår man de urspungliga planerna att stensätta de centrala gatorna i Uddevalla. Många röster har höjts mot beslutet som mest verkar vara besparingssyfte. Man lär spara 13 miljoner kr på att asfaltera istället för att stensätta.   ///

2024-04-23

Upplagda fartyg är en gammal företeelse

Upplagda fartyg är vi vana med i Uddevalla. Det främsta skälet till det är att Byfjorden är ett riksintresse för uppläggning av "arbetslösa fartyg". Det har pågått så länge jag levat och gör så fortfarande. Perioder då Uddevallaborna märkte detta särskilt var t. ex. under oljekriserna.

Den här bilden kan jag inte datera. Kan du som läser göra det?

Nedan följer två träfflistor från Tidningsarkivet där jag sökt på ordet uppläggning och upplagda.

Datum         Innehåll
1947-09-09 Tobaksmonopolet vill hyra stadens varmmagasin på Badö för uppläggning av tobak.
1949-10-17 E. Södergren får hyra materialgårdsområdet i Södra Hamnen för uppläggning av båtar.
1975-01-21 Britta av Oslo. En resa till persiska viken, nu uppläggning i Byfjorden. Båtar. Bild.
1975-01-22 Uppläggningsplatserna i Byfjorden räcker inte. Båtar.
1975-02-06 Åttonde uppläggningsfartyget, Lappland till Byfjorden. Båtar. Bild.
1975-06-14 """För tjugofem år sedan"". Uppläggningen av allt fler fartyg i Byfjorden upprör många kommuninvånare. Båtar."
1976-02-17 "Uddevalla hamn avvisade ""Intisar"". Följde inte kraven för uppläggning. Båtar. Bild."
2000-04-10 "Uppläggningsplatsen vid Lövåsberget, är det 1 maj som gäller ""sjösättning"". Båtar."
2003-02-22 "Rorofartygen ""Lovisa Gorthon"" och ""Stig Gorthon"" lämnar Uddevalla hamn efter drygt ett års uppläggning. Båtar. Bild."

Datum         Innehåll
1958-09-19 Upplagda båtar i Byfjorden. Ann-Marie Thordén gick direkt.
1964-03-21 Byfjorden åter vilohamn för upplagda fartyg. Båtar. Bild.
1972-09-01 Stor mängd massaved upplagd utmed Junokajen i Uddevalla. Bild.
1974-09-17 Fyra stora tankers upplagda. Ytterligare två kommer snart. Båtar. Bild.
1975-02-20 Upplagda tankbåtarna måste hindras släppa ut sitt avlopp i Byfjorden. Miljö. Bild.
1975-02-21 Krav: upplagda båtars avlopp bör plomberas. Miljö.
1975-04-17 Interpellation om farorna från de upplagda båtarna. Politik. Miljö.
1975-07-19 En väldig vägg av strömmande fjordvatten skall avskärma motorljudet från de upplagda fartygen.
1975-11-12 Bort med upplagda tanker i Byfjorden. Miljö. Båtar.
1975-12-10 Besättningen på upplagda tanker anser sig angripna i debatten. Båtar.
1976-02-06 Tankar för två miljarder upplagda på Singlefjorden. Båtar. Bild.
1978-08-29 Upplagd tanker blev skolbänk för sjöbefälsskolans lärare. Båtar.
1995-08-14 Kö till kajplats i hamnen. Stor tanker upplagd vid gamla varvet efter motorhaveri.
2001-05-25 Så skrev B-n 1976-05-25; Länstyrelsen har beslutat att tankfartyg som ligger upplagda i Byfjorden får ligga kvar.   ///

2024-04-22

En nybyggd Kampenhoffabrik

Kampenhof AB byggde sin fabrik 1856-1858. Bilden är troligen tagen runt 1860. Lägg märke till vattenytorna. Vattnet går ända fram till foten av Skansberget Och vi ser Anegrundet till vänster om hamnkanalen och hitom Lövåsberget. Dessa vattenytor försvann när de stora muddringsarbetena inleddes i slutet av 1800-talet. Man använde muddermassorna till att fylla igen de grunda havsvikarna. Det är på de områdena som kommunen planerar att bygga de nya stadsdelarna.   ///

2024-04-21

Vårens sista berättarafton på onsdag 24 april

Arkivbild

Vårens sista berättarafton på onsdag 24 april kl 18.30.

Plats: Bohusläns museum

ALLA VÄLKOMNA!!   ///

2024-04-20

Utsikt över Folkets Park

Sannolikt står fotografen på Prostberget. Utedansbanan till höger och vi har även en annan utedansbana till vänster. Kongresshallen verkar inte vara byggd. Marken som Folkets Park byggdes på ägdes av Gustafsbergsstiftelsen.

I bakgrunden ser vi Lövåsberget och i bildens nedre högra hörna ser vi en av de första bensinstationerna i Uddevalla. Bensinmärket var BP, som inte alls uttalades British Petroleum utan försvenskat till Blå Pumpen. Den förste föreståndaren hette Ström.

Det har skrivits mycket i våra tidningar genom åren I tidningsarkivet får jag följande träfflista med artiklar:

Datum         Innehåll
1910-06-11 Folkets Park i Uddevalla, numera förlagd på en vacker plats på sluttningen av Skeppsvikenbergen. Nöjen.
1917-06-29 I Folkets park i Uddevalla uppträder operettprimadonnan Fru Signe Rydberg-Eklöf. Musik o sång.
1918-03-04 Ett folknöje mindre i Uddevalla. Egnahemsföreningen Folkets park lägger ned sin verksamhet. Nedläggning.
1923-04-30 Folkets park öppnade för säsongen. Nöjen.
1923-05-25 Lördag den 26 maj Folkets Park i Uddevalla uppträdande av operasångaren Eric Åby. Annons.
1923-05-26 Den välkände operasångaren Eric Åby Sjunger i afton och i morgon kväll i Folkets park. Musik o sång.
1923-06-09 I Folkets park har arbetats för att göra en del förbättringar till publikens trefnad. Parker.
1924-05-10 Folkets park i Uddevalla slår i eftermiddag upp sina portar för säsongen. Nöjen.
1924-06-23 I Uddevalla Folkets park sjöng under helgen operettsångaren Eric Mellander. Musik o sång.
1924-06-25 Ett celebert besök får man i Folkets Park då Malmstenstruppen kommer att uppträda.
1924-06-30 Malmstenstruppen uppträdde under helgen i Uddevalla Folkets park. Nöjen.
1925-01-19 Ny serveringspaviljong i Folkets park i Uddevalla. Kafé.
1925-05-23 Folkets park inför årets säsong. Parker. Nöjen.
1925-05-25 Den nya serveringspaviljongen i Folkets Park färdig. Byggnad. Bild.
1925-06-12 Storfrämmande i Folkets park denna veckan operasångaren Josef  Herou kommer för första gången till Uddevalla. Musik o sång.
1926-05-01 Folkets Park öppnas för säsongen 1 maj. Annons.
1928-05-02 Årets 1:a majdemonstration vid de nyupptagna portarna i Folkets Park. Bild.
1929-04-27 Uddevalla Folkets Park inför säsongen. Ny attraktion, dans på logen varje lördag och söndag. Bild.
1929-05-17 "Här ska dansen gå. Folkets Parks ""loge"", där gammaldansen skall trådas. Nöjen. Bild."
1930-04-28 Folkets Park har fått ny dansbana. Nöjen.
1931-08-11 Munkedal har fått en Folkets park. Bild.
1931-08-24 Kooperativas jubileum. Firades i Folkets Park på söndagen. Jubileum.
1932-04-20 Vattenledning till Folkets park, till en kostnad av 1.600 kronor. Gatuarbete.
1932-06-17 Uddevallapublikens gunstling kuplettsångaren Mauritz Lewinson i Folkets Park. Musik o Sång.
1933-06-19 Arbetsamt för brandkåren i Uddevalla. Eld vid Havskuren, Folkets Park och Råhagen. Brand.
1933-09-01 Klockspel i Parken. Mästerklockspelarna Sundqvistarna uppträda i Folkets Park lördag och söndag. Nöjen. Bild.
1934-05-18 Folkets Park i Uddevalla. Operettsångerskan Karin Ygberg gästar parken. Teater. Bild.
1934-08-18 Uddevalla Folkets Park. På fältmanöver, teater och dans. Annons.
1935-02-02 Fackföreningarnas fest i Folkets Park. Yrkenas tåg genom staden. Arbetsmarknad.
1935-04-29 Folkets Park i Uddevalla öppnas valborgsmässoafton. Lista på programmet för säsongen i parken. Nöjen.
1935-05-24 Folkets park i Uddevalla gästas av Helge Malmstens internationella cykel - dans - och musiktrupp. Nöjen. Bild.
1935-07-10 En sensation av internationella  mått Kentucky Singers i Folkets park. Musik o sång. Bild.
1935-08-31 "Karneval och trapetsakter. I Folkets park i Uddevalla uppträda "" the Great Arturos"" med partner. Nöjen."
1935-08-31 Stor Folkfest med Karneval i Folkets Park. Annons.
1936-02-10 Uddvalla Folkets Park får nöjeshall. Nöjen.
1936-02-12 I Uddevalla Folkets park skall byggas en nöjeshall ovanför stora dansbanan. Byggnad.
1936-04-02 Gammalt som går ur Folkets Park. Och grundläggning för den nya hallen. Byggnad. Bild.
1936-04-25 Nytt i Folkets Park. Nöjen. Bild.
1936-04-28 God musik och glada låtar i Folkets Park. Ett förstklassigt artistprogram har komponerats. Nöjen. Bild.
1936-05-18 Malmstenstruppen gästar i kväll Uddevalla Folkets park. Nöjen.
1936-05-23 Uddevalla Folkets park får i kväll och i morgon afton besök av operasångaren Folke Andersson. Musik o sång.
1936-05-23 Här va dé fröjd! Berfendals Folkets park. Västgöta-Sigge och Hawaji-Calle svarar för trevnaden. Annons. Nöjen.
1936-06-12 Operett i Folkets park. Märtha och Elvin Ottoson gästa Uddevalla Folkets park lördag och söndag. Bild.
1936-06-13 I Uddevalla Folkets park skall de välkända operettartisterna Elvin och Märta Ottoson uppträda. Musik o sång.
1936-06-15 "Uddevalla Folkets park. Bergmanturnén. Folklustspel ""Halta Lena och Vindögda Per"". Nöjen. Annons."
1936-06-22 Folkets Park Uddevalla midsommardans. Konsertsångerskan Celka Hammar. Konsertsångaren Arne Ohlson. Annons.
1936-06-26 Glatt besök i Folkets park. Sångaren Harry Persson gästar parken. Bild.
1936-07-01 Lilla Edet har invigt den nya friluftsteatern i Folkets park. Invigning.
1936-07-31 Illusionistparet Roxy och Roxyana i Folkets Park. Nöjen. Bild.
1936-08-01 Skolhustomt. Kvarteret mellan Göteborgsvägen, Packhusgatan, Achebergstan och Folkets Park. Byggnad. Bild.
1936-08-07 Folkets Parks entre i kvällsbelysning. Parker. Nöje. Bild.
1936-08-07 Ljus över Folkets park i Uddevalla. Energi. Bild.
1936-08-07 Festligt i Folkets Park. Nöjen. Bild.
1937-04-22 Förslag till skola på söder, skall förläggas strax öster om Folkets Park. Byggnad.
1937-06-10 Idrottens hus i Uddevalla, förlägges till tomt nordväst om Folkets park. Byggnad. Bild.
1937-06-10 Idrottens hus i Uddevalla föreslås uppfört vid Folkets park för 190,000 kronor. Idrott. Bild.
1937-07-08 Idrottsmässan. Kamraterna och sällskapets nöjesarrangemang i Folkets Park, Uddevalla. The Kentucky Singers. Annons.
1937-07-17 Vackra ljuseffekter i Folkets Park. Nöjen.
1937-07-30 Norska gäster i Folkets Park i Uddevalla. Nöjen. Bild.
1937-10-27 Folkets Park i Uddevalla får friköpa sin festplats av Gustafsbergsstiftelsen. Fastighetsaffär.
1938-04-21 Ny friluftsscen och nytt golv på Polketten i Folkets Park. Nöje. Parker.
1938-04-21 Folkets Park i Uddevalla rustar inför nya säsongen. Nöjen. Bild.
1938-04-30 Folkets Park i Uddevalla öppnar för säsongen i afton kl. 7.30. Nöjen.
1938-05-10 Malmstenstruppen uppträder i kväll i Uddevalla Folkets Park. Nöjen.
1938-05-10 Malmstenstruppen i  Folkets park. Förnämligt program i parken i kväll. Nöjen.
1938-05-11 Malmstenstruppen inregistrerade i går kväll åter en stor framgång i Folkets park. Nöjen.
1938-05-20 Storsångaren, tenoren Folke Andersson kommer i morgon till Uddevalla Folkets park. Musik o sång.
1938-05-20 När Uddevalla roade sig av F.E.K. Före Folkets Park. Bio. Idrott.
1938-06-03 Svensk-norsk ungdomsstämma i Uddevalla Folkets Park. Politik.
1938-06-13 "Selma Lagerlöfs ""Dunungen"" skall uppföras i Uddevalla Folkets park. Birgitta Valberg spelar Dunungen. Nöjen."
1938-06-16 Arionkvartetten med  tenoren Arne Ohlsson, kommer till Uddevalla Folkets Park i sommar. Musik o sång.
1938-06-17 Kvartetten Synkopen kommer till Uddevalla Folkets park i morgon. Musik o sång.
1938-06-22 Sigge Fürst och Åke Söderblom kommer till Uddevalla Folkets park under midsommarhelgen. Nöjen.
1938-07-06 Idrottsmässan i Uddevalla Folkets park har engagerat Håkan von Eichwalds orkester. Musik o sång.
1938-07-06 I dag sjunger Sven-Olof Sandberg och fru Gunnel i Hunnebostrands Folkets park. Musik o sång.
1938-07-13 Eric Källqvist underhåller i kväll på idrottsmässan i Uddevalla Folkets park. Musik o sång.
1938-07-22 Arionkvartetten med uddevallasonen Arne Ohlsson sjunger i kväll i Uddevalla Folkets park. Musik o sång.
1938-07-22 Uddevalla Folkets park gästas i morgon av Ludde Gentzel och Torsten Bergström. Nöjen.
1938-08-12 Ulla Billqvist och Gunnar Hahn underhåller i morgon i Uddevalla Folkets Park. Musik o sång.
1938-08-24 Socialminister Gustav Möller talar i Uddevalla Folkets Park söndag 28 aug. Annons. Politik.
1938-11-01 Folkets park utökas med ny danshall. Beslut av Arbetarkommunen i går. Byggnad.
1938-11-01 Stort nybygge i Folkets park. Byggnad.
1939-03-08 En flott restaurang för 900 personer håller på att byggas i Uddevalla Folkets Park. Mat.
1939-04-28 Programmet för Uddevalla Folkets park är klart. Nöjen.
1939-05-17 Nybyggda kongresshallen med serveringspaviljong i Folkets Park öppnar till pingst. Byggnad. Bild.
1939-05-20 Folkets Park i Uddevalla. Glade Korpens Kabaré. Annons.
1939-06-02 Barnens Dag. Folkets Park. Gammal och modern dans. Nya serveringshallen tages i bruk. Annons.
1939-07-12 """Det sjuåriga kriget"" i Hunnebostrand. Striden om danspaviljongen i Hunnebostrands Folkets park nalkas sitt slut."
1939-08-31 Folkets Park, Uddevalla. Fritiof Malmstens Internationella Konstnärssällskap. Annons.
1939-11-20 Beklädnadsarbetarna i Uddevalla firade sitt 50-årsjubileum i Folkets parks kongresshall i lördags. Jubileum.
1940-07-10 Idrottsmässan i Folkets Park, Uddevalla. Radio- och  grammofonsångaren Harry Persson uppträder. Annons.
1940-07-12 Idrottsmässan i Folkets Park, Uddevalla. Revypappan Karl Gerhard uppträder på lördag. Annons.
1940-08-10 "Militärcabareten ""Full I 17"". Föreställningar i Kongresshallen, Folkets Park. Annons."
1941-06-27 "I Uddevalla Folkets park skall framföras succénumren ur regementets militärrevy ""FULL I 17"", bl.a. Bohus Bataljon. Annons."
1941-07-01 "Karin Kavli och Holger Löwenadler gästar Uddevalla Folkets park med engelska lustspelet ""Vad varje kvinna vet"". Teater."
1942-06-29 Alice Babs Nilsson samlade rekordpublik i Uddevalla Folkets Park. Omkring 4.500 personer. Musik o sång.
1942-07-04 Folkets Park, Uddevalla gästas av Leon Landgrens alpmusikanter  med Thory Bernhards. Musik o sång.
1942-08-07 Uddevallabördige operasångaren Arne Olssson framträder i Folkets Park. Nöjen. Musik o sång.
1943-08-07 """Vårat gäng""-revy i Uddevalla Folkets park. Nöjen."
1944-03-18 "Offentliga nöjen i "" Gubbebal "" anordnas i Kongresshallen, Folkets Park. Annons."
1944-05-04 Folkets Park. Scenen har blivit fyra meter djupare. Tillbyggda gaveln på Kongresshallen. Bild.
1944-08-18 Folkets Park i Uddevalla lördag populäre operasångaren Arne Ohlsson, barnfödd i Uddevalla. Annons.
1944-08-28 "Folkets Park, Uddevalla-Succérevyn 1944 ""Folket i Spegeln"". Iscensatt av Ragnar Klange. Annons."
1944-09-09 I morgon kommer den populära radiosångerskan Ulla Billquist till Folkets park. Ackompanjeras av Gunnar Hahn. Musik o sång.
1945-09-17 Folkets Park i Uddevalla får en friluftsteater. Nöjen.
1946-05-17 Folkets Park. Bild.
1947-04-11 Folkets Park får en trädgårdsanläggning. Parker.
1947-04-26 Ernst Wigforss talar i Kongresshallen i Folkets Park på söndag.
1947-05-23 Goda artister till Folkets Park, Sven-Olof Sandberg & Ulla Sallert. Nöjen.
1948-05-04 Parktantsverksamheten har nypremiär i Folkets Park.
1949-04-22 Folkets Park; nya planer.
1949-04-28 Harald Olsson manskörens dirigent inviger våren i Folkets park. Musik o sång.
1949-05-05 En bild på glada barn som leker i Folkets park.
1950-04-28 Vårpremiär. Folkets Park öppnar för säsongen 29 april, uppträder gör Bertil Boo. Nöjen.
1950-06-22 """För 50 år sedan"" Midsommar i Folkets Park. Dans kring lövad majstång med ledning av Einar Dahl."
1951-04-27 Folkets park bygger om och ut. Byggnad.
1951-08-30 Fem lokaler har tagits i bruk av uddevallas folkskolor i Folkets park.
1951-11-24 "Uddevallas ishockeybana blir på ""cirkusplatsen"" vid Folkets Park. Idrott."
1952-05-02 Våren hälsades med, flickskolans körsång, fackeltåg, jättebrasa i Skeppsviken, fyrverkeri i Folkets Park.
1952-05-05 Snoddaskravaller, 3.000 personer stormade dansbanan i Hunnebostrands Folkets Park.
1952-06-05 "Söndagen den 15 juni sjunger, ""Delta Rythm Boys"", i Folkets Park. Musik o sång."
1952-08-15 Alice Babs kommer till Uddevalla Folkets Park. Nöjen.
1953-05-02 Riksdagsman Henry Allard, Maj-talade i Folkets park. Politik.
1954-08-13 Folkets park har stor galakväll, med Simon Brehm- och Lill-Babs. Nöjen.
1956-04-25 Folkets Park i Uddevalla  - flyttad entré.
1960-07-09 Invigning av minigolfana i Uddevalla Folkets Park. Idrott. Nöjen. Bild.
1961-04-27 Gångväg runt Folkets Park, Uddevalla skall skona gräsmattorna. Bild.
1964-09-14 Sprängkuppen mot Folkets park i Uddevalla gav dynamitarder cirka 10 000 kronor. Polis. Bild.
1964-10-27 Folkets Parkkuppen väntas bli uppklarad. Polis.
1965-10-02 "Celebert popbesök i Uddevalla. ""The Spotnicks"" i Folkets park. Musik o sång. Bild."
1966-07-18 "Uddevalla de sista seklen: Den första ""Folkets park"" i Uddevalla. Kultur. Bild."
1968-05-25 Uddevalla Folkets Park firar 60-årsjubileum. Jubileumstidskrift av Georges Moulaison. Nöjen.
1968-06-21 Ellös Folkets Park. På scenen Cornelis Vreeswijk. Buss avgår från Uddevalla Hamn. Annons.
1968-07-12 Hunnebostrands Folkets Park -HEP STARS- på scenen. Annons
1969-04-23 Slutdansat i Folkets Park? Parkstyrelsen ber om hjälp. Ekonomiskt krisläge. Nöjen.
1969-07-25 "Komedin ""Kaktusblomman"" Med Anna-Lisa Ericson och Karl-Arne Holmsten i Folkets park 29 juli. Annons."
1969-10-14 Sällsynta fåglar i Uddevalla. Fjorton sällsynta Forsärlor (montacila cinerea) över Folkets Park. Bild.
1971-03-20 Uddevalla Folkets Park bantar ner sin verksamhet.
1972-06-26 1000 glada midsommarfirare dansade kring lövad stång i Uddevallas Folkets park. Dans. Bild.
1972-08-03 Säsongsfinal i Folkets Park i Strömstad med Jokkmokks-Jokke och Ted Gärdestad. Musik o sång.
1972-09-02 Strömstads Folkets park förstördes vid en brand tidigt på fredagsmorgonen. Brand. Byggnad.
1973-09-10 40 årsjubileium för HSB-medlemmar firas med korvgrillning, lekar- och folkdansuppvisning i Folkets park.
1974-04-25 Uppåt för minigolfklubben. Ny bana öppnas vid Folkets Park på lördag. Förening. Bild.
1978-05-19 Uddevalla Folkets Park fyller 70 år. Nu väntar uppsnyggning. Jubileum. Nöjen.
1978-06-01 Från Georges Moulaisons jubileumsskrift om Uddevalla Folkets Park, som i år fyller 70 år. Parker. Nöjen.
1978-07-03 Folkets Park var träffpunkten för Uddevallas arbetare på 1920-talet, berättar snickaren John Borg. Nöjen.
1978-11-06 Många har dansat efter Gösta Åkerberg på Gästis eller Folkets Park i Uddevalla.
1979-08-24 Gör Uddevalla Folkets Park till ett allaktivitetscentrum, föreslår kommunalrådet Lars Åhlund. Nöjen. Parker.
1979-12-03 Uddevalla Folkets Park väntas bli kommunägd. Alla åldersgrupper skall få sina krav tillgodosedda. Nöjen.
1980-04-28 Gunnar Nilsson åker rutschbana i Folkets Park.
1980-04-28 Vad skall hända med Uddevalla Folkets Park? Går på sparlåga i sommar. Parker. Nöjen.
1980-05-07 Släpp in föreningar i Uddevalla Folkets Park, uppmanas i debattartikel. Parker. Nöjen.
1980-05-22 Mycket talar för att Uddevalla kommun arrenderar Folkets Park på 10 år. Parker. Nöjen.
1980-06-11 Sista dansen i Folkets Park? Spriten flödade. Nöjen.
1980-09-22 Folkets Park anade inget. Så fick förskola gratis vatten i 15 år. Ledningar.
1980-09-26 Folkets Park i Uddevalla övergår från årsskiftet i kommunal regi. Nöjen.
1981-01-12 Kommunen tar över Folkets Park, skapar allaktivitetshus för pensionärer. Parker. Social.
1981-03-24 Antidrogsfestival ska hållas i Uddevalla Folkets Park i maj. Droger. Nöje. Musik o sång.
1981-05-16 Handikappveckan med hörselfrämjandets dag och handikapputställning i Folkets park. Föreningar. Annons.
1982-04-05 Pensionärerna in i Folkets Park. Drar igång verksamhet till hösten. Föreningar. Bild.
1982-11-04 Tage Berglund berättar om livet i Uddevalla Folkets Park under 1930- och 40-talet. Parker. Nöjen.
1983-09-14 Till nästa sommar skall hela området mellan Kongresshallen och entrén i Folkets Park.
1983-09-14 Kommunen skall rusta upp den nedslitna miljön i Uddevalla Folkets Park.
1988-08-13 Hunnebostrands Folkpark ett äventyr. Folkets Park.
1990-10-25 Fredagskvällen kongressen med de bästa dansbanden. 26-10 Chiquito. Folkets Park, Uddevalla. Annons.
1991-05-18 Bygdens folk vill rädda Rabbalshede Folkets Park. Byggnad.
1991-07-26 Framtidstro i folkparken. Folkets Park.
1992-03-10 Den gamla folkparken. Folkets Park.
1993-03-31 Korvboden som är kult, Folkets Park Uddevalla, Mat. Kultur. Bild.
1995-09-01 Folkets Park i Uddevalla förfaller. Parker.
1996-05-03 Socialdemokraterna vill sälja Folkets Park.
1997-04-03 Filmskådespelaren Åke Grönberg gästar ikväll Folkets Park.
1997-05-05 Mässa för kropp och själ i Folkets park. Utställning.
1997-05-16 Planerna på nedläggning av Uddevalla Folkets Park kvarstår.
1997-06-04 I stenåldersmuséet i Ellös Folkets Park ser man hur våra förfäder för 9000 år sedan slaktar en delfin. Museum.
1998-01-08 Folkets park vandaliseras. Polis.
1999-02-10 Kommunen söker privata sponsorer till Folkets Park. Pengar.
1999-02-12 Fritidskontoret glömde säga upp kontrakt med Folkets Park. Vill ändå slippa betala underhåll. Myndighet.
1999-02-27 Oas med exotiska fåglar-nytt förslag för Folkets Park. Nöje.
1999-06-05 Slutet nära för anrika Folkets park i Uddevalla. L. Björk kan tänka sig bygga bostäder istället. Nöjen.
1999-06-10 Dansanta paret Sonja Lindlöf- och Harald Karlsson har inte gett upp hoppet om Uddevalla Folkets park. Nöjen.
1999-06-21 Världens högsta majstång har rests i Ödeborgs Folkets park. Tävling.
1999-06-25 Expertgrupp avråder kommunen från att köpa Uddevalla Folkets park. Fastighetsaffär.
1999-09-03 Folkets park går överi privat ägo.
1999-10-04 Folkets park såld, har fått nya ägare. Byggnad.
2000-05-26 Sångarglädje i Uddevalla Folkets park. 450 PRO-medlemmar träffades för att hälsa våren med sång. Musik o sång.
2000-09-18 Spådomar- och slagruta samsades på alternativmässan i Folkets park, arrangerades av Eivor Niubo. Bild.
2000-11-11 Julmässa med glögg och musik. Utställning av hantverk i Folkets park. Utställning. Bild.
2001-04-27 Så skrev B-n 1951-04-27; Omfattande arbeten har utförts på sista tiden i Folkets Park.
2001-05-02 Så skrev B-n 1991-05-02; Industriminister  Rune Molin talade i Folkets Park vid 1-maj firandet i Uddevalla.
2001-06-05 Trollhättans egna rockfestival Westgotha, samlade 2000 personer i Folkets Park. Musik o sång.
2001-06-28 Folkets Park i Munkedal fyller 70 år i sommar.
2001-08-02 Gösta Nygren i Hunnebostrand lämnar över ordförandeklubban för Folkets hus och Folkets park efter 40 år. Avgår. Bild.
2001-08-15 Pojkarnas afton när Aranis Klaas Big Monster Truchs Stunt Show visade vid Folkets Park sin show. Motorsport.
2001-10-26 "Det blir nostalgi i Folkets park i kväll, när 60-talets popband ""Spotnicks"" kommer. Musik o sång."
2001-11-05 Länkarna i Uddevalla fyllde 50 år. Samtidigt i Uddevalla var det riksträff i Kongresshallen Folkets Park.
2002-01-07 En tradition på Trettondagjul är socialdemokraternas julgransfest i Folkets park. Musik o sång. Dans.
2002-03-12 I går var det minnenas afton i Folkets park med Arne Weise som konferencier, det väckte många ungdomsminnen. Musik o sång.
2002-07-11 "Stängning hotar Folkets park: ""Om folk fortsätter att klaga på hur vi sköter ""Parken"", säger makarna Oscarsson. Nöjen. Bild."
2002-11-01 "Uddevalla blir ""Rockstat"". Det blir ""röj"" i Folkets Park i två dagar, den 15-16 november. Musik o sång."
2003-04-08 Ungdomar får chansen också i år att ha ett drogfritt disko i Folkets park på skolavslutningen. Skola. Droger.  ///

2024-04-18

Natur- och kulturkryssning med Skärgårdsbåtarna


 Jan Uddén

Gökottor finns som tradition lite här och där på Kirsti himmelsfärdsdag 9 maj. Skärgårdsbåtarna kör
sin variant av fågelskådning denna dag med en lunchtur istället. Det är en av båtarnas nyheter i
sommarens program.

Fågelexperten Jan Uddén guidar er på denna exkursion, där vi rekommenderar att ta med egen
kikare på. Det kommer bli en upplevelse där guiden Jan med stor entusiasm och en otrolig förmåga att dela med sig av sin djupa kunskap under färden på fjordarna.

Jan Uddén är inte bara en biolog och ekolog – han är en mästare på att locka fram naturens hemligheter och avslöja historiens gåtfulla skatter. Med årtionden av erfarenhet, både som biolog på Bohusläns Museum och som radioprofil på Sveriges Radio P4 Väst, har han svarat på otaliga frågor om djurliv och anlitats som expert när ovanliga arter dyker upp.

Men det är inte bara naturen som står i fokus under Jan Uddéns vägledning. Med en lika imponerande kunskap om Bohusläns rika kulturhistoria, tar han dig med på en resa genom tiden, där varje sten, varje strandkant gömmer en berättelse. 

Och under resans gång, när Jan fyller dina sinnen med fågelexpertis, spännande historiekunskap och skärgårdsupptäckter, får du också njuta av kulinarisk smakupplevelse.

Låt dig förföras av Byfjordens legendariska fisksoppa 2.0, ackompanjerad av det goda tångbrödet. Eller välj alternativet kockens ´köttsupe´, en rätt som är lika mättande som den är utsökt.

Kryssningen utgår från Uddevalla den 9 maj. En likadan kryssning körs från Lyckorna den 11 maj. Och kan man ej hänga med på detta i vår körs två Natur och Kulturkryssningar i augusti igen.

Biljetter bokas på https://skargardsbatarna.com/project/natur-kulturkryssing/   ///

Promenader i staden och dess utkanter, del 11 1903

 

Bohusläningen har vid förra sekelskiftet en serie artiklar som heter Promenader i staden och dess utkanter. Här kommer del 11 som bl a handlar om Kråkhagen. Manbyggnaden på Kråkhagen syns här till höger om Skolgatan och bortom de två personerna på bilden. Vi den här tiden pågick också järnvägsarbetena för Bohusbanan. 

PROMENADER I STADEN OCH DESS UTKANTER.  11.


"Ut i världen brusade det inom mig och så hamnade jag - å Kråkhagen. Nåja, långt värre kan man råka ut för då man ger sig ut på äventyr. Från att vara en liten enkel ladugårdsidyll med en röd stuga för ängens och kossornas vakande och vårdande tjänsteandar har denna plats länge sedan ryckt fram i första ledet bland dem, vilka närmast stadens centrum - således mest till gagn - erbjuda mark för nybyggnader. Redan det är anledning nog att väcka intresse.

Och icke skola vi Uddevallabor stöta oss på namnet. Då våra älskvärda grannar kalla oss själva "korpar" och vi förmodligen även gjort oss förtjänta därav böra vi ej alltför mycket förarga ossöver kråkorna, om det verkligen finns sådana här, fast jag aldrig sett några. För övrigt är stället nu omdöpt till "Fridensborg". Uppenbart tycks man dock icke tro på, att någon absolut frid kommer att råda i denna nyuppröjda stadsdel mer än i de gamla.

Åtminstone benämner man den fortfarande Kråkhagen och så får den kanske heta, tills tusenåriga riket kommer och alla stadens stridstuppar, för att icke tala om hönsen, gå och blåsa i fridsbasun.

När vi idag bege oss dit ut tillsammans, skall jag först och främst sätta er in i ett och annat ur platsens äldre historia och vad som eljest i samband därmed förtjäna uppmärksamhet. Jag gör det så mycket hellre, som det ju är mig ganska väl bekant. att allt dylikt har sitt särskilda intresse för er.

De tillgängliga källorna gå tillbaka till 1791. "Kråkehagen" innehades då av avlidna fabriquörskan Elisabet Bergs arvingar. Vid 31 oktober samma år förrättad auktion inropades ängen av Mickael Koch & söner för 185 riksdaler 24 skillingar specie; men nämnda herrar avstodo i godo sin rätt till förmån för handlanden Samuel O Bagge, vilken anmält sig som "bördeman".

Jämt på dagen trettioett år därefter nämligen 1822, gick Kråkhagen åter under klubban, denna gång - jämte Wasslehagen, som nu tillhör Annegreteberg - utmätt hos sterbhuset efter nämnde Bagge för skuld till löjtnant M L von Schoultz. Ängen som beräknades utgöra 2 ½ manslått var då värderad till 500 riksdaler banko, men inropades av S. själv för 655 dito, varefter han dagen därpå mot samma belopp frånräknat femman i banko, överlät den till hökaren Nils Wessman......

Kråkhagen stannade i Wessmanska släkten till 1896, då den under hand försåldes till herr J A Zetterqvist. Det var denne förbehållet att sig själv ovetande ge första uppslaget till den hos oss enastående byggnadsverksamhet, som utvecklats runt omkring här.

Redan året efter det stället övergått i hans ägo uppfördes en vacker villa i två våningar med tillsammans sju rum och två kök jämte ett par tamburer. Därvid stannade det dock tills vidare. Han hade köpt egendomen icke minst för att få ett litet jordbruk att syssla med och hans närmaste omsorg var nu att bygga en ordentlig ladugård.

Därjämte tillfredsställde han sin gamla kärlek till planteringar genom att anlägga en sådan framför villan. Kort sagt, allt ordnades blott med tanke på att skapa ett stilla fridfullt, halvt om halvt lantligt hem.

Men det skulle bli annat av. Tiden för vår stads långvariga dvala var ute. Herr Oddevold, den gamle sjusovaren, började gnugga sig i ögonen och fann äntligen att mycket måste göras här, om icke den allmänna utvecklingen skulle lämna oss långt bakom sig. Dessutom ställde den motsedda längdbanan direkta krav på samhället, helt enkelt oavvisliga, så vida ej redan de närmaste fördelarna av den skulle spårlöst rinna bort. Och till de därvid i första hand oundgängligaste åtgärderna hörde, som ni minns, att göra det mindre trångbott för den allt talrikare befolkningen.

Nu var det för Kråkhagens nye ägare förbi med drömmen om en stilla, avskild vrå bland bergen. Den ena byggnaden efter den andra klängde sig fast däruppe, och till sist fann han intet annat återstå än att själv bokstavligen uppgiva gärdet. Även här började marken styckas till tomter.

Låt oss se, vad som redan blivit gjort för platsens bebyggande.

Närmast har vi det koketta tvåvåningshus, nästan en kvadrat med ett hängtorn i sydöstra hörnet, vilket uppförts av herrar Berglund & Eliasson.

Strax bredvid är ock grund lagd till en annan byggnad, men då järnvägen kommer att stryka fram över tomten, har arbetet här måst upphöra. Däremot skall inom kort ett hus få plats mitt emot villans västra gavel.

Gå vi nu för ro skull längs bergknallarna, som bildar Kråkhagens gräns i öster, komma vi fram till maskinisten A G Bengtssons lilla trevliga villabyggnad. Resande sig högt vid den hit upp dragna Skolgatan, tager slutligen mjölnaren K M Johanssons hus i två våningar uppmärksamheten i anspråk, icke blott genom sina jämförelsevis betydliga dimensioner, utan även såsom synbarligen mera solitt byggt än de flesta, vilka komma till stånd i första rummet för uthyrning. Det inrymmer tillsammans åtta bostadslägenheter, nämligen fyra om två rum och de återstående om ett rum, alla med kök.

Därmed har vi uppfångat i flykten det hittills åstadkomna nydaningsarbetet å Kråkhagen. Dennas areal, enligt senaste uppmätningen 1 tunnland 21 ½ kappland, lämnar emellertid god plats för flera byggnader och de låta nog icke länge vänta på sig.

Nyss nämndes att järnvägsanläggningen tager en del av området i anspråk. Och det kommer naturligtvis inte att stanna vid den nämnda tomten. Ehuru banans riktning här ännu ej är definitift bestämd, blir alltid herr Zetterqvists trädgårdsplantering mer eller mindre tillspillogiven. Men han tröstar sig nog med, att om också nya kommunikationsleder göra intrång på en och annans område, äro de dock till ovärderligt gagn för det allmänna och därmed även i sin mån för var och en enskild.

H M///

2024-04-16

Nordiskt statsministermöte, Sveriges kärnvapenprogram och diskussioner om NATO 1948

Uddevalla fyllde 450 år 1948. För att fira detta bjöds bland andra de nordiska statsministrarna Juho Kusti Paasikivi, Finland, Einar Gerhardsen, Norge, Hans Hedtoft, Danmark och Tage Erlander, Sverige in.

Det var ju en imponerande samling ministrar som kom till Uddevalla och Bohusgården i december 1948. 

Bohusgården byggdes av föreningen Norden och vad vore lämpligare att förlägga firandena dit? Uddevalla hade ju tillhört tre nordiska länder och dessutom bytt nationalitet sju gånger.

Det skulle visa sig att de var inte bara här för att fira Uddevalla utan de hade egna hemliga överläggningar. Vad dessa handlade om fick media inte veta. Fortfarande idag är det svårt att hitta uppgifter om detta.

Det var ju bara tre år efter andra världskrigets slut och säkerhetspolitik var säkerligen en sak man diskuterade. Inget av detta finns dock dokumenterat men det finns anledning att tro att NATO diskuterades.

Några månader efter mötet i Uddevalla, den 4 april 1949, gick både Norge och Danmark med i NATO. Finland och Sverige gjorde gemensam sak och ställde sig utanför NATO och var neutrala. Sverige valde att inte gå med i NATO när organisationen grundades 1949 av flera anledningar, främst på grund av Sveriges långvariga policy om militär alliansfrihet. Svensk utrikespolitik efter Andra Världskriget inriktades på att bevara Sveriges neutralitet i militära konflikter, en tradition som sträckte sig tillbaka till början av 1800-talet. Tanken var att neutraliteten skulle skydda landet från att dras in i internationella konflikter och krig. Sverige skulle klara sig själv.

Svenskt kärnvapenprogram

Ett viktigt inslag i den svenska neutralitetspolitiken var de svenska kärnvapenambitionerna. Dessa startade officiellt med bildandet av Försvarsstabens atomenergigrupp år 1945. Målet var att utveckla egna kärnvapen för att upprätthålla landets neutralitet och säkerhet. Under 1950-talet eskalerade programmet, och forskning och utveckling fortskred med hjälp av Sveriges egna urantillgångar samt reaktorteknik.

Svenska kärnvapenprogrammet omfattade flera olika projekt. Förutom vapenutveckling innefattade det även uppförandet av forskningsreaktorer och hantering av radioaktivt material. Ett av de mest kända projekten från denna tid är reaktorn R1, som var Sveriges första kärnreaktor och blev kritisk för första gången år 1954. Sveriges första kärnreaktor, R1, fanns under Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Den var aktiv mellan åren 1954 och 1970 och byggdes unikt nog 25–30 meter under marken i en bergrumshåla på Valhallavägen. Anläggningen användes främst för forskningsändamål och spelade en viktig roll i utvecklingen av Sveriges kärnkraftsteknologi.

Frågan om Sveriges kärnvapen var politiskt laddad och föremål för mycket debatt i det svenska samhället. Ett starkt argument mot kärnvapen var risken för att det skulle underminera Sveriges neutrala ställning samt etiska och moraliska aspekter.

I takt med det ökade motståndet, förändringar i den internationella politiska situationen och införandet av olika avtal och fördrag för icke-spridning av kärnvapen beslutade den svenska regeringen att avveckla kärnvapenprogrammet. År 1968 undertecknade Sverige icke-spridningsfördraget (Non-Proliferation Treaty, NPT) som en icke-kärnvapenstat, vilket markerade ett definitivt slut på alla ambitioner att skaffa kärnvapen.

Sveriges satsning på kärnteknik och radioaktivt material övergick därefter helt till fredliga ändamål, inklusive energiproduktion och medicinsk forskning. Det kärntekniska vetande som byggts upp under kärnvapenprogrammets dagar kom dock att vara värdefullt för landets fortsatta utveckling inom kärnkraftsområdet.   ///

2024-04-14

84 år sedan nedskjutningen av det tyska planet

 

(Tidigare publicerat)

Idag är det exakt 84 år sedan nedskjutningen av det tyska planet i Uddevalla den 14 april 1940. Det här är en inspelning som gjordes 1990 när det var 50 år sedan planet sköts ned. Jag hade länge försökt hitta någon som var med vid nedskjutningen för att kunna få en korrekt beskrivning av det som hände.

På hösten 1990 satt jag på mässen på I 17 och vi kom att prata om detta då min dåvarande chef, majoren Jan Fogelin, plötsligt sa: "Chefen för luftvärnstroppen har jag träffat. Vi gjorde FN-tjänst tillsammans på Cypern" - Han kom inte ihåg namnet men vi rusade ner på hans kontor och tog fram Arméns rulla och på LV 3 kände han igen Birger Magnussons namn. Han skulle då vara 70 år och numera pensionär men vi tänkte att på LV 3 vet de säkert hur man kan få kontakt med honom.

Jag ringde LV 3:s telefonväxel och förklarade att jag sökte major Birger Magnusson. - "ja, ett ögonblick!", svarade telefonisten och strax svarade en röst: "Magnusson!" - Häpen över att så snabbt fått kontakt med honom frågade jag: "Vad gjorde du den 14 april 1940?" - Det blev tyst, sedan sa han: "Då var jag i Uddevalla och sköt ned ett tyskt plan!"

I själva verket var det så att den unge furiren Birger Magnusson var ställföreträdande troppchef men just den här söndagen hade troppchefen åkt till Göteborg på ordergivning så Magnusson fick ensamt ansvar för troppen.

Regementschefen bjöd ner Magnusson till Uddevalla och vi hade en temakväll på Bohusläns museum om nedskjutningen och dagen därpå hade jag samlat ett antal ögonvittnen, Birger Magnusson och media på Musikberget där pjäserna stod. Inspelningen är således gjord på plats.

Efter intervjuerna gjordes ett radioprogram som gick i P 4 Väst. Jag skickade ett kassettband med radioprogrammet till Birger. Han hade ingen kassettbandspelare i hemmet utan han och frun gick ner till sin segelbåt och satt där på kvällen och lyssnade.

Birger ringde mig nästa dag och berättade att när de lyssnat färdigt på programmet vände sig frun mot honom och sa: "Varför har du aldrig berättat detta för mig?"

Tilläggas kan att de varit gifta i 46 år vid det laget.

Nedan följer ett utdrag ur min och Ulf G Erikssons bok "Historien om Uddevalla" om nedskjutningen.

"En sådan dag då spänningen i Uddevalla steg över kokpunkten var den 14 april. Ett tyskt trupptransportplan av märket Junker 52 siktades strax efter klockan 12 över Herrestadsfjället, på väg söderut. Ovanför Byfjorden lade planet om kurs, rakt in mot staden och dess regemente där en automatkanon just monterats på luftvärnsbatteriet som ställts upp på Musikberget.

När flyglarmet gick var det nog få i Uddevalla som inte trodde att det rörde sig om början till en tysk invasion. Personalen vid batteriet hann göra sig i ordning och när planet var tillräckligt nära gav det för tillfället ansvariga befälet, furiren Birger Magnusson order om varningseld.

Planet visade inga som helst tecken på att man var i nödläge och då blev ordern - verkanseld.

Och verkan blev det, nästan omedelbart. Planet fattade eld och med en svans av svart, tjock rök försvann det över skalbankarna vid Bräcke. Där störtade det helt nära dalslandsvägen och brann upp medan ombordvarande ammunition exploderade med ett väldigt smattrande. Det vill säga, inte riktigt all ammunition, för en hel del ammunition till flygplanskulsprutan hade kastats ur planet och även kulsprutan klarade sig bra. Så bra klarade den sig att den byggdes om till en stationär kulspruta, som sedan deltog i regementets luftförsvar resten av beredskapstiden. Kulsprutan kan idag beskådas på Bohusläns Försvarsmuseum.

Under tiden gjorde luftvärnstroppens personal sig redo för nästa insats men något mer fientligt flygplan dök inte upp över stan.

Så början på en invasion var det inte, utan troligen en nödåtgärd. Antagligen hade besättningen blivit orolig för bensinbrist och siktat in sig på att nödlanda på Samnerödsfältet mellan regementet och Rimnersvallen. Besättningen bestod av tre man som alla omkom och begravdes under militära hedersbetygelser på Sigelhults kyrkogård. De var Ernst Lück, 25 år, Heinz Priehäusser, 23 år samt Reinhold Buchhorn, 38 år. Några decennier senare flyttades deras stoft till en tysk massgrav på Kvibergs kyrkogård i Göteborg.

Bohuslän fick för övrigt utstå åtskilliga överflygningar av tyska trupptransportplan på väg till och från Norge. Och samme furir Magnusson som gav order om nedskjutningen över Uddevalla lyckades skjuta ned ännu ett av dessa plan vid Gravarne (numera Kungshamn) senare under kriget. Den gången såg han planet sjunka i havet.

Försvarsstaben försökte hemlighålla nedskjutningen över Uddevalla, trots 100-tals vittnen. I radiosändningarna under eftermiddagen hette det "att ett tyskt trupptransportplan krockat med en bergvägg i Uddevalla".

Uddevallas båda tidningar Kuriren och Bohusläningen blev uppringda av Försvarsstaben med besked om att samma version skulle stå i tidningen nästa dag. Det gick man inte med på lika lite som man underlät att publicera bilder på det havererade planet.

- Vi skriver precis som det är, gav Frank Eriksson, legendarisk chefredaktör på Kuriren, besked om och så blev det. Några efterräkningar för detta "brott" blev det inte och tyska radions sändningar på svenska senare på kvällen sade också som det var - "att den aggressiva svenska krigsmakten skjutit ned ett tyskt plan".

Samma dag gick flyglarmet ytterligare två gånger över Uddevalla. På eftermiddagen förväxlades ett svenskt plan med ett tyskt och när sirenen tjöt för tredje gången på kvällen var uddevallabornas nerver bra nära bristningsgränsen. Även denna gång var det dock falskt alarm och fullt så dramatiskt blev det inte mer i Uddevalla under kriget. Inte heller kom de sex luftvärnspjäser till användning som befolkningen samlat in pengar till. En luftvärnsförening bildad i mars 1940 fick rejäl skjuts på sin insamling av pengar efter söndagens dramatik och sammanlagt fick föreningen ihop en bra bit över en kvarts miljon kronor". 

Mer om denna händelse finns att beskåda i utställningen på Bohusläns Försvarsmuseum.   ///

2024-04-13

Dödsolyckan vid tunnelarbetet i Kålgårdsberget 1906

Då Bohusbanan byggdes krävdes det flera människoliv. En av de svåraste olyckorna var den i Kålgårdsbergstunneln i januari 1906.

Så här skrev Bohusläningen 1906-01-13

"NY OLYCKA VID BOHUSBANEBYGGNADEN - TRE DÖDADE - TVÅ SVÅRT SKADADE.

I den mot öster vättande delen af tunneln genom Kålgårdsberget, där ett 15-tal arbetare för tillfället voro sysselsatta, inträffade igår eftermiddag vid 4-tiden en beklaglig olyckshändelse. Något över 70 meter inne i berget nedföllo nämligen från tunnelns tak helt plötsligt stora massor af sten, hvilka fullständigt begrofvo två därunder sig uppehållande­ arbetare. Ytterligare tre blevo inkilade mellan de nedrasande klippstyckena­.

Kamraterna längre in i berget skyndade till och drogo fram dessa tre svårt skadade, samt dessutom ytterligare en som undsluppit med blotta kontusioner. De två under raset begravna kunde man ej göra något vid, helst ett nytt - dock mindre omfattande - ras inträffade under räddningsarbetet, detta ras dock lyckligtvis utan att åstadkomma någon skada.

Doktor Ek, som omedelbart tillkallats och anlänt, anlade de första förbanden på dem ur klippmassorna framdragne skadade arbetarne, vilka erbjöd en ömkansvärd anblick. En av dem var sanslös. Samtlige fördes därefter till lasarettet.

De två genast dödade voro: AS Tellenius, för ett par månader sedan hitkommen från Östersund och efterlämnade här i staden boende hustru jämte fyra barn, samt A J Persson från Bollungsnäs i Sundals Ryrs socken på Dal, vilken likaledes efterlämnar hustru och flera barn.

De till lasarettet forslade skadade voro: Johan Olsson från Hässleröd i Forshälla socken, vilken erhållit två djupa sår i huvudet samt skador å högra axeln och ena örat, Adolf Andersson från Dal, vilken fått vänstra höften ur led och sårats i huvudet, samt TG Johansson från Jönköpings län, som också erhållit en skada i huvudet. Johan Olsson avled senare på kvällen i går på lasarettet. Någon direkt fara för de båda övrigas liv torde ej förefinnas.

Enligt entreprenörernas och arbetarnes utsago berodde olyckan på sk "slag" i berget, dvs att berget var löst och fullt med sprickor, där raset ägde rum. Sista skottet inne i tunneln lossades vid 1-tiden på middagen således tre timmar innan olyckshändelsen inträffade. Det anses att mellan 50 och 100 kubikmeter sten nedstörtat vid raset. Några smärre ras inträffade senare på e.m., vadan arbetet med de döde arbetarnas framgrävande fördröjdes, emedan man fruktade för rasen.

Det konstaterades emellertid, att över den plats, där dessa uppehållit sig, låg nedrasad sten till 2 á 3 meters höjd. Senare på aftonen vidtog vid belysning av luxlampor arbetet med deras framforslande, vilket vid 4-tiden i morse resulterade i att man lyckades utfå liken ur stenmassorna".   ///

2024-04-10

Gustafsbergsstiftelsen fyller 252 år idag

Idag, den 10 april 1772, skrev makarna Anders Knape Hansson och han hustru Catharina Hegardt under det testamente som än idag reglerar Gustafsbergsstiftelsen verksamhet. Det blev början på Gustafsbergs barnhus. Efter godkännande av kung Gustaf III 1774 startade Knape arbetet med skolan som kom igång 1776. Hustrun hade dött strax efter att hon undertecknat testamentet.

Byggnaden på bilden byggdes 1770 och hette då landeriet Baggetofta och var makarnas bostad. I och med kungens godkännande bytte man namn till Gustafsberg. Ortnamnet härstammar således från kung Gustaf III. Landeribyggnaden på bilden blev barnhusets första skolbyggnad. Den kallas idag för Herrgården och inrymmer två hyreslägenheter.


Kamrerarebyggnaden byggdes också 1770. Den kommer snart att byggas om och få två hyreslägenheter.

Drängstugan kallas idag verkstaden och används av stiftelsens personal. Även den är från 1770 eller möjligen lite tidigare.
Även Bagarstugan är daterad 1770 eller kanske lite tidigare. Och här bodde bagaren och hade sitt bageri. Idag inrymmer Bagarstugan en hyreslägenhet och ett personalrum för stiftelsens personal.

Ovanstående fyra byggnader är således Gustafsbergs äldsta byggnader och de är tillsammans med 22 andra byggnader förklarade för Byggnadsminnen vilket utgör ett starkt skydd mot drastiska förändringar. 

Läs mer på Gustafsberg  ///

2024-04-09

Abdullha Al Samlem får Folkets hus HedersprisFör sitt brinnande engagemang för integration tilldelas årets Hederspris Abdullha Al Samlem.

Folkets Hus Hederspris instiftades 2020 då styrelsen för Folkets Hus konstaterar att det saknats ett pris, som oavsett gren eller genre kan uppskatta och lyfta en äkta eldsjäl

Kriterierna är:
” Utmärkelsen ska gå till den eller de, som genom stort engagemang, kunnighet och utan att sätta sig i främsta rummet, på ett positivt och betydande sätt satt fokus på andras behov och önskemål och på så sätt bidragit till att möjliggöra, förbättra eller arbeta för en sak som är viktig för andra medmänniskor. ”

På årsstämman 2024 04 08 delades Folkets Hus Hederspris för 2023 år ut. Pristagare är Abdullha Al salem. Det hela är hemligt till själva kungörandet och pristagaren blir totalt överraskad.


MOTIVERING:
Inkludering och integration handlar om långsiktigt och uthålligt arbete. Det gäller överallt i mångkulturella miljöer och där segregationen lurar runt hörnet. För ett sådant arbete behövs människor som brinner. Abdullha Al Salem använder sin egna erfarenhet, att komma ny till ett land men också bli förälskad i platsen, med hjälp av sitt största intresse och passion, film, startar han den webbaserade tv-kanalen ”Godmorgon Uddevalla”. På lätt svenska hjälper ”Godmorgon Uddevalla” nyanlända att hitta till såväl kulturliv som mer praktiska göromål, till exempel handla med själscanning, köpa busskort, låna böcker på biblioteket. Genom intervjuerna blir också verksamheterna medvetna om vad de behöver satsa på för information. För detta arbete tilldelas Abdullha Al Salem Folkets Hus Hederspris för år 2023.   ///

2024-04-07

Idrottshallen går mot färdigställande 1940

I Tidningsarkivet kan man följa historiken kring denna och andra idrottshallar:

Datum         Innehåll
1938-01-27 Idrottshallen får sin tomt vid teatern? Byggnad.
1938-01-27 Idrottshallen blir färdig redan i höst? Allmänheten uppmanas teckna bidrag. Byggnad.
1938-01-27 Idrottshallen bör byggas på annat ställe. Idrott.
1938-04-09 Klart för Idrottshallens byggande. Byggnad.
1938-04-09 Idrottshallen får byggas omedelbart. Idrott.
1938-04-13 Idrottshallen uppföres på Skansvallen? Byggnad.
1938-04-22 Tomt för Idrottshallen vid nya utfartsvägen söderut.
1938-05-25 Kungsgatan skall stensättas. Idrottshallen fick tomt på söder.Vägarbete. Byggnad.
1938-09-20 Idrottshallen påbörjas snart. Byggnad.
1938-10-19 Idrottshallen i Uddevalla skall påbörjas redan i år. Ger också lokaler för kongresser och utställningar. Byggnad.
1938-12-10 Ritningarna till idrottshall i Uddevalla föreligga nu klara. Exteriörritning. Byggnad.
1938-12-10 Uddevalla idrottshall blir ultramodern. Ritningarna nu definitivt utformade. Byggnad.
1938-12-10 Idrottshallen utbjudes på entreprenad. Byggnad.
1939-01-13 Bohus-Dal får 250 000 kr av tipsmedel. Uddevalla får 67 000 till idrottshall och friluftsbad. Idrott. Gåva.
1939-03-29 Fullmäktige beslutade att stadens erbjudande om fri tomt till uppförande av idrottshall.
1939-04-29 Nya storbyggen i Uddevalla. Byggnadstillstånd för två 4-våningshus och idrottshallen. Byggnad.
1939-07-15 Drätselkammaren beslöt att överlämna tomten där idrottshallen uppföres mot andel.
1939-10-10 Många stora nybyggen i Uddevalla. Bild på Sagahuset nu under tak, Idrottshallen är under byggnad.
1939-10-17 Bågarna till idrottshallen har börjat resas. Byggnad. Bild.
1939-10-20 Titt på byggfronten, de fem stora bågarna till idrottshallen är resta. Byggnad.
1939-10-25 De fem bågarna är resta på Idrottshallen, I Gunnar Perssons hus, affärslägenhet.
1939-11-20 Taket läggs på Idrottshallen. Bild.
1939-11-22 Idrottshallen i tillblivelse. Beräknas färdig att tas i bruk i februari nästa år. Byggnad. Bild.
1940-02-12 Idrottshallen fullt färdig i mars månad. Byggnad.
1940-02-15 Idrottshallen, staden har skänkt tomten mot andelar och lämnat ett lån på 25 000.
1940-06-04 Bild på den nya idrottshallen Göteborgsvägen. Byggnad.
1940-06-17 Flott idrottshall i Uddevalla klar. Byggnad. Bild.
1940-08-16 Idrottshallen i Uddevalla blir invigd den 22 sept. Invigning.
1940-08-30 Idrottshallen nu färdig att tas i bruk. Plats för 700 personer.
1940-08-30 Idrottshallen i Uddevalla är nu färdig för invigning. Byggnad.
1940-09-23 Idrottshallen i Uddevalla invigdes igår med  gymnastik och Brottning.
1940-09-23 Pampig invigning av Idrottshallen med landshövdingetal. Invigning. Bild.
1940-09-28 Stadens luftskydd är nu effektivt. Luftskyddschefen berömmer  sina mannar vid luftskyddsafton i Idrottshallen. Regemente.
1940-10-23 Ny stadsbild på söder i Uddevalla. Rosor och skiffergård framför idrottshallen, trädrad i mitten av nya Göteborgsvägen.
1941-01-17 Stor önskedröm för Lysekils-borna har varit en idrottshall, nu är det fullbordat, hallen öppnar sina portar nästa vecka.
1941-03-10 Bild på Lysekils nya idrottshall, invigd av landshövding Jacobsson.
1941-12-06 DM-bordtennis i Lysekils Idrottshall . Idrott.
1942-02-18 Inskrivningsförrättningarna pågår nu. Uddevallapojkarna granskade- och prövade igår i Idrottshallen. Regemente.
1944-03-16 Rekord för studentskrivning i Uddevalla, 62 deltagare, 18 latinare övriga realister  samlade i Idrottshallen. Skola.
1944-03-24 Idrottshallen i Uddevalla hade 1943 sitt bästa år hittills.
1944-08-02 Pojkbilsförening bildas på lördag i Idrottshallen till förmån för Barnens Dag.
1944-11-06 DM i fribrottning ägde rum för första gången i Idrottshallen, Uddevalla. Idrott.
1945-01-11 Skärmbilds-Fotobussen kom igår till Uddevalla stod utanför Idrottshallen. Personalen först hos Schwartzmans. Bild.
1946-10-30 Lindansare- och handboll i idrottshallen en av Reinos prestationer. Idrott.
1947-10-01 Storfrämmande i idrottshallen, Borås handbollsgäng möter Kroppskultur.
1948-01-23 Hamnkapten Tor Carlsson blir ny speaker vid boxningarna i Idrottshallen. Idrott. (Boxning).
1948-02-03 Uddevalla boxaren Hugo Adamsson vid boxningstävling i Idrottshallen. Satsar på Västsvenska mästerskapen.
1948-12-23 Magasinsbyggnad mellan Idrottshallen- och Göteborgsvägen 8. Rivning eller avvakta.
1949-10-22 Konsertevenemang i idrottshallen med operasångerskan Dora Lindgren. Sång o musik.
1950-08-19 På grund av regn flyttades uppvisningen med tennisspelaren Calle Schröder till idrottshallen. Idrott.
1950-10-18 Kön är lång vid idrottshallen, det var rusning till kaffe-korten. Ransonering.
1950-11-24 "Häromdagen kom en av ""korpgubbarna"" upp och beklagade sig över att Idrottshallen ""skinnar"" korpen. Idrott."
1952-05-21 Bohusläns regementes musikkår höll examensuppvisning i idrottshallen. Musik o sång.
1954-10-30 Uddevalla Boxningsklubb hade i Idrottshallen ett proffs- och amatörprogram med Ingemar Johansson- och Elis Ask. Idrott.
1956-10-12 OS-guldmedaljören Knut Fridell (Uddevalla Idrottssällskap) och OS-eken vid Idrottshallen i Uddevalla 20-årsjubilerar. Jubileum. Bild.
1956-10-27 Massor med poäng i ULI-BIK-fotbollen, Idrottshallen i Uddevalla. Idrott. Bild.
1956-11-19 Rolf Jönsson (UBTK) vår bäste bordtennislirare. Seger i seniorklassen vid helgens DM-tävlingar i Idrottshallen. Idrott. Bild.
1958-08-06 Idrottshallen i Uddevalla renoveras för 80 000 kronor. Byggnad.
1960-04-08 Fullsatt idrottshall beskådade Uddevalla gymnastikförenings generalmönstring. Idrott.
1961-03-08 Intendenten vid idrottshallen och förre brottaren Sven Fridell död. 49 år.
1968-04-06 Uddevalla Tennisklubbs första serieseger 1944 bl.a tack vare nya idrottshallen.
1968-10-01 Första spadtaget till Ljungskiles idrottshall. Idrott.
1969-10-27 Idrottshall invigd i Ljungskile för 1,2 miljoner. Idrott. Byggnad. Bild.
1969-11-13 Idrottshallen i Tanum får två skulpturer av konstnär Rolf Denman som är född i Tanum. Gåva. Bild.
1969-12-30 BTK Silvas nationella bordtennistävling i Uddevalla idrottshall. Idrott.
1973-08-06 Topptennis i idrottshallen Lysekil, Ove Bengtsson slog Björn Borg. Idrott. Bild.
1973-11-08 Klart att bygga idrottshall i Kungshamn. Byggnad. Bild.
1974-10-18 Kungshamns nya idrottshall visad för 24 orters repesentanter. Invigning. Bild.
1978-03-28 Idrottshall byggs i Färgelanda för Volvo-anställda. Byggnad.
1978-09-07 Här byggs Färgelanda idrottshall. Kommunen vill hyra 35 veckotimmar 74 000 kr om året. Byggnad. Bild.
1978-11-18 Byggnation i Färgelanda och Högsäter snart klar, idrottshallen vid Volvo Dalslandsverken. Byggnad. Bild.
1979-07-18 Idrottshallen i Färgelanda är i stort behov av en genomgripande renovering, säger fritidsnämnden. Byggnad.
1979-11-24 "Ett tioårigt önskemål från brastadsbor med omgivning, jo en ""Idrottshall""."
1980-03-22 Byggnadsingenjören Leif Johansson yttrar sig, bygg om idrottshallen så den passar för handboll. Idrott.
1980-10-30 Kroppskultur ger ut lokalmynt för att sponsra idrottshall. Pengar. Byggnad.
1980-12-04 "Rockgalapremiär blir det i Färgelanda, populära rockgruppen ""Motvind"" kommer till idrottshallen. Musik o sång."
1980-12-06 GF Kroppskultur siktar på en egen idrottshall till 1982. Bild. Byggnad.
1980-12-12 Placering problem för ny idrottshall. Byggnad.
1980-12-18 Rockgalapremiären i Färgelanda idrottshall blev en succé ur alla synvinklar. Nu blir det fler drogfria arrangemang. Nöjen.
1981-03-09 """Torgmöte"", idrottshall eller länsmuseum ställdes mot varann. Poltik. Bild."
1981-03-12 Sambygge med Agneberg kan snabbt ge idrottshall. Byggnad.
1981-03-31 Byggarbetslöshet kan ge idrottshall redan nästa vår. Arbetsmarknad. Byggnad. Bild.
1981-04-10 Byggplanerna tar form, men idrottshallen dröjer.
1981-04-11 Det behövs en idrottshall- och en ishall. Byggnad.
1981-04-14 Bygg ihop museum med idrottshall. Byggnad. Bild.
1981-04-15 "Sambygg idrottshall- och länsmuseum till ett ""Idrottsmuseum"". Byggnad."
1981-04-16 En idrottshall för GF Kroppskultur. Byggnad. Bild.
1981-04-18 Uddevalla kanske får ny idrottshall. Byggnad.
1981-04-30 Näringslivets Intresseförening vill ha idrottshall under 80-talet. Byggnad. Bild.
1981-05-15 Nytt intresse för ny idrottshall. Byggnad.
1981-05-21 Gamla idrottshallen upprustad för 200 000 kr. Byggnad. Bild.
1981-06-11 Idrottshall snabbutreds. Byggnad.
1981-08-08 Ingen ny idrottshall. Byggnad.
1981-09-03 Ny idrottshall kan stå klar redan 1982. Bild.
1981-10-02 Munkedal får sin idrottshall. Nu har kommunalfullmäktige fattat sitt beslut. Idrott.
1981-10-06 Omöjligt få idrottshall klar till 1982. Byggnad.
1981-10-20 Ny idrottshall behöver 2 000 åskådarplatser. Byggnad. Idrott.
1981-11-30 Vad är viktigast, ishall eller idrottshall? Byggnad. Idrott.
1981-12-09 Det blir ingen idrottshall 1982. Byggnad. Idrott.
1982-03-22 Idrottshall bör byggas 1984-1985 tycker Socialdemokraterna. Byggnad. Idrott. Bild.
1982-06-18 Ishall byggs nästa år, förslag om sambygge av idrottshall- och ishall. Byggnad.
1982-09-07 Sambygge av idrottshall- och ishall på Fridhem ska utredas. Byggnad.
1982-10-02 Färdiga att starta byggandet av nya idrottshallen. Byggnad.
1982-11-13 Fria idrottsord. Tänk först innan ni bygger idrottshall och ishall. Byggnad.
1983-10-04 Idrottshallen vid Agneberg byggs. Byggnad.
1983-12-07 Förslag till ny idrottshall är klart, ska kallas Agnebergshallen. Byggnad.
1984-01-12 Regeringen avgör byggandet av idrottshall vid Agnebergsskolan.
1984-01-25 Idrottshallen vid Agnebergsskolan blir 5 miljoner dyrare. Byggnad. Pengar.
1984-05-08 Idrottshallsförslaget vid Agnebergsskolan har godkänts. Byggnad.
1984-10-03 Hallföreningen för nya idrottshallen vill fira Sotenkanalen 50 år. Jubileum.
1984-12-07 Fel plats för idrottshallen vid Agnebergsskolan. Byggnad.
1985-01-12 Protester mot idrottshallen som orsakar sprickor i husen. Byggnad.
1985-03-06 Trafikproblem vid Kungsgatan-Agnebergsskolan på grund av  idrottshall. Byggnad.
1985-03-21 Många hinder för nya idrottshallen. Byggnad.
1985-03-22 En rockad föreslås, vill flytta idrottshallen. Byggnad.
1985-04-03 Idrottshallsbygget kan skapa markproblem. Byggnad.
1985-04-23 Frälsningsarmén gjordes hemlös av nya idrottshallen. Kyrka. Byggnad.
1985-05-30 Tummen ned för idrottshallen på grund av markförhållandena. Byggnad.
1985-07-20 Knut Fridells olympiaek vid gamla idrottshallen. Idrott. Kultur.
1985-08-22 Bygg idrottshallen nu. Byggnad.
1985-09-11 BPA bygger idrottshallen vid Agnebergsskolan. Byggnad.
1986-07-05 Agnebergshallen, den nya idrottshallen tar form. Byggnad. Bild.
1990-10-11 Olympiska eken utanför idrottshallen har fått skylt. Bild.
1996-08-31 Hantverksmässa i idrottshallen i Uddevalla.
1999-09-27 BN-brottning i Uddevalla Idrottshall. Kämpande Robertsson vägde för lätt. Idrott.
2000-11-09 Ljungskile folkhögskolas idrottshall stängs vid regn. Vattenpöl på innebandyplan orsakade benbrott. Skola.
2001-04-19 Idrottshall på Prostängen? Kropps vill bygga annex till Agnebergshallen. Kommunen kallsinnig. Byggnad. Bild.
2001-11-06 Uddevallakannan inomhusfotboll med 142 lag- och 1000 spelare drog igång i Idrottshallen under helgen. Idrott.
2002-11-01 "150 lag i ""Uddevallakannan"". Turneringen drar igång i gamla idrottshallen. Bild."
2002-11-04 Nu är Uddevalla-kannan igång i gamla Idrottshallen igen. Idrott.
2002-11-06 "En grupp ungdomar mellan 11-14 år bråkade på läktarna och kastade saker på plan under matcherna i gamla Idrottshallen. ""Uddevalla-Kannan""."
2003-01-28 Idrottshallen i Kungshamn fylldes i går av ungdomssymfoniker. Musik o sång.
2003-06-19 Tuffa tag väntar i Lysekil. Biblioteksfilialer, fritidsgårdar och idrottshallar kan komma att stängas. Nedläggning. Bild.
2003-11-20 Ny idrottshall vid Östraboskolan? Kroppskultur och Uddevalla HK vill bygga ut för tio miljoner. Byggnad. Bild.
2004-12-22 Industrilokal blir idrottshall i Uddevalla. Byggnad. Idrott.   ///