2023-04-30

Valborgsfirandet i Uddevalla

Inför en tusenhövdad publik firades idag Valborg. En ovanligt stor publik hade sökt sig till Margretegärdeparken och vädret kunde inte vara bättre.

Först ut var Kulturskolans barnkör Humlorna under ledning av Lotta Gustafsson. Succé var ordet.
Stadsmusikkåren spelade traditionsenligt.


Kommunfullmäktiges ordförande Christina Nilsson höll ett inspirerande tal till våren.
Talet avslutades med fanfar för våren.
Sångkören Odd Singer under ledning av Elin Björnsson sjöng in våren.
Och när stadsmusikkåren är på plats finns också drillflickorna med.

Nöjda Uddevallabor kunde vända hemåt efter ett väl ordnat program.   ///

2023-04-28

Drive in-bio?

En av många översvämningsbilder. Men kanske är det den vita "filmduken" som fångar det största intresset. Det skulle bli en drive in-bio. Men jag så aldrig att den användes som det. Men någon har sagt att det gjorde den visst. Hur var det med det? Kommer du ihåg?  ///

2023-04-26

Konserthuset

Känns huset igen? Vid kvällens berättarafton diskuterade vi bilden. Jag hade aldrig sett den här bilden från när konserthuset var nytt 1916. Konsert huset blev sedan biograf både en och två gånger, Viktoria och Röda Kvarn.

Jag gick dit och tog en jämförande bild från idag. Nog var huset charmigare från början. En tid hyrde församlingen Fristaden huset, men nu står det oanvänt.

Vid sökning på konserthuset får jag följande träfflista:

Datum         Innehåll
1916-02-28 Ett konserthus i Uddevalla. Skall vara färdigt redan i höst. Byggnad.
1916-04-03 Konserthuset i Uddevalla. Förslag af teckningslärare T. Thelander. Bild.
1916-05-01 Konserthuset i Uddevalla kommer att uppföras af byggmästare Berglund & Widén.
1916-07-01 Konserthus är uppfört vid Kungsgatan.
1916-09-08 Konserthusinvigningen. En vällyckad musikfest. Invigning. Bild.
1916-09-15 Viktoriateatern, den nya biografen i konserthuset invigs på fredag. Invigning. Bio.
1916-10-24 Konditoriet i konserthuset öppnades på torsdagen. Kafé.
1920-04-19 Att hyra från 1 oktober. Kafélokalen i Konserthuset med tillhörande källarlokal. Annons.
1920-11-13 Uddevalla Orkesterförening - I Konserthusert - första konserten? Annons.
1922-04-15 Distriktsmästerskapstävlingar i Brottning äga rum i Konserthuset i Göteborg. Idrott.
1922-11-27 Atletklubben anordnat i Konserthuset klubbmästerskapstävlingar i brottning. Ett 20-tal brottare deltogo. Många från Uddevalla.
1923-03-05 Uddevalla manskör 10 år. Kören kommer att celebrera med en jubileumskonsert i Konserthuset. Musik o sång.
1924-01-28 I Uddevalla konserthus gives konsert av den 13-åriga amerikanska violincellisten Mildred Wellersson.
1924-04-12 Konsert och te för museet anordnas på långfredag i Konserthuset.
1926-05-15 Cafélokalen i Konserthuset till uthyrning. Kapten H. Uddgren. Annons.
1926-09-02 AB Uddevalla konserthus erhöll tillstånd för vissa ändringar av fasaden på Konserthuset.   //// 

2023-04-25

Uppdatering Rimnersområdet

Foto Lennart Gustafsson    

Arbetena med Rimnersvallen och Rimnersbadet löper på enligt plan. Ja så bra att kommunen antyder att Rimnersvallen skall kunna invigas efter sommaren. I så fall kan det bli ett ståtligt 100-årsjubileum. Rimnersvallen invigdes således 1923.

Bygget av Rimnersbadet har också hunnit långt, men hinner inte bli färdigt i år.

Men det ser ut att bli en pampig byggnad. Och när allt är färdigt har Uddevalla fått ett riktigt idrottscentrum.   ///

2023-04-24

Beslut - inga farthinder på Göteborgsvägen

 

Minns du den här skylten som jag publicerade för en tid sedan? Det konstiga var att på måndagen den 17 april, då arbetena skulle börja, sattes det upp olika hinder i form av ljussignaler, vägmarkeringar, provisoriska fartgupp mm. Två timmar senare var allt bortplockat.

Ärendet togs upp i samhällsbyggnadsnämnden i torsdags den 20 april. Det var ursprungligen ett medborgarförslag om att sätta upp farthinder i form av fartkuddar på Göteborgsvägen på två ställen.

Förvaltningen hade jobbat på och förberett arbetena när det plötsligt blev stopp.

Samhällsbyggnadsnämnden hade uppe ärendet och har nu beslutat enligt följande:  

Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte anlägga farthinder vid övergångsställe Cisternvägen och Segelplan på Göteborgsvägen samt upphäva den del i SBN beslut 2019-10-17 § 445 som berör trafikhinder/ väggkuddar.

Nämnden var inte enig så det blev votering där majoriteten (SD+M+KD+UP) vann med röstsiffrorna 7 - 6.

Oppositionen reserverade sig med följande motivering:

Anna-Lena Heydar (S) har inkommit med en skriftlig reservation från S, MP och C enligt följande: 

Gångtrafikanter är en del av trafiken Vi har med stor förvåning tagit del av nuvarande politiska majoritets, bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Uddevallapartiet, beslut att pausa arbetet med att bygga fartdämpande åtgärder för att få ner farten vid två övergångsställen på Göteborgsvägen i Uddevalla. Beslutet hänger ihop med anläggandet av övergångsställen som byggdes för flera år sedan.

Trots detta kommer det nya beslutet att ”pausa” arbetet samma dag som det skulle påbörjats. Det måste vara en besvärlig arbetssituation för våra tjänstepersoner att ett arbete de noggrant planerat läggs på is utan att det ens presenteras någon förklaring. Ärendet handlar alltså om byggande av två farthinder varav den ena skulle placeras efter infarten till Skeppsviken och den andra ca 180 meter väster om infarten mot ICA Kvantum.

Vägen skulle inte stängas av helt men framkomligheten skulle begränsas och trafiken regleras med trafikljus. Arbetet beräknades ta ca 5 veckor. Vi politiker har alla en målsättning att våra medborgaren ska vara trygga. I detta begrepp ingår enligt vårt sätt att resonera även att oskyddade trafikanter kan vistas på gator och vägar så säkert som möjligt. Det är många som bor invid eller nära Göteborgsvägen. Det planeras dessutom byggas ett hus med ca 60 lägenheter på området Bergsgården. Det finns sedan tidigare ett önskemål från boende på Göteborgsvägen att biltrafiken ska saktas ner. Vad föreslår majoriteten för lösning för att skydda våra oskyddade trafikanter? Om det inte ska byggas farthinder, kanske trafikljus?

Vi anser att lösningen med sk busskuddar är det som stör trafikflödet minst och samtidigt ger önskad effekt med dämpad fart och därmed ökad säkerhet för våra gångtrafikanter.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Samhällsbyggnadsnämnden

Vad man som vanlig Uddevallabo inte kan förstå är att man lät det gå så långt? Det måste ju ha kostat en del med förberedelserna.   ///

2023-04-23

Berättarafton onsdagen den 26 april på Bohusläns museum

Arkivbild

På onsdag den 26 april är det dags för vårens sista berättarafton. Vi ses på Bohusläns museum kl 18.30.

VÄLKOMNA!!   ///
 

2023-04-22

Grosshamn på Ramsvikslandet

I det fina vädret styrde vi idag kosan till Grosshamn på Ramsvikslandet. Det tidigare militärlägret där I 17 var varje år med inneliggande åldersklass. Några av barackerna är rivna men en finns kvar.

Och så vita villan, som var manbyggnad på Grosshamn. Där hade vi kompaniexpeditionen.
Och befälstoaletten, vindarnas tempel, finns kvar.
Och den är fortfarande i bruk, bara det....
Av bastun och badplatsen finns inget kvar. Inte mer än minnena ......  ///

 

2023-04-20

Nu står vitsipporna i full blom i Bodeleåns dalgång

Passa på att vandra uppströms i Bodeleåns dalgång. Nu är naturen där som vackrast. Och tidigare nerfallna träd är uppsågade så nu är det fritt fram.


2023-04-19

Ryssar i våra farvatten


Lövåsberget är den stora skogklädda höjden mitt i bild.

Just nu är det mycket i media om Rysslands förehavanden i våra farvatten. Men det är inte första gången utan har nog förekommit under lång tid. För egen del så gick jag regementsdagbefäl i början av 1970-talet. Det var en helg då regementet fick uppgifter om att ryska sjömän rörde sig i hamnområdet där de inte borde vara.

Jag fick i uppgift att åka ner till hamnen för att undersöka saken. Jag tog med mig två man med skarpladdade vapen ur kasernvakten. Nere i hamnen fick jag information om att några sjömän hade gått i riktning mot Lövåsberget. Vi klättrade upp mot toppen och väl uppe står det tre-fyra man och tittar sig runt. De kunde ingen engelska så det fick bli teckenspråk. De fattade vad jag menade och gav sig strax iväg nerför för berget. Av hamnens personal fick jag veta att de kom från ett ryskt lastfartyg som låg vid Badökajen. Så långt den incidenten.

Under 1970- och 1980-talen var det många gånger som beredskapen på I 17 höjdes och vid ett par tillfällen fick beredskapsstyrkan ge sig iväg ut mot kusten på ubåtsjakt. Vid dessa tillfällena gick det mycket rykten och det fanns folk som hade sett både det ena och det andra i vattnet. Ibland fick vår trupp stanna kvar något dygn eller längre, dock utan att konstatera några ubåtar.

När jag jobbade på Bohusläns museum var jag med om att lyfta fyren Pater Noter av Hamneskär som den lilla ön heter utanför Marstrand. Det var ett spännande projekt på alla sätt och ni ser ju när bilden togs. Men det som fick mig att tappa hakan var följande.

Företaget Havator hade hyrt in den stora pontonkranen från ett företag i danska Grenå. Det var väldigt grunt runt ön på den sidan man behövde för att komma intill med den stora kranen. Vid lågvatten gick det inte utan man var tvungen att invänta lite högre vattenstånd. Medan vi väntade blev det tal om vattendjup och sådana saker. Då säger projektledaren att man hade köpt in några DVD-skivor med ryska sjökort som var bättre än våra svenska! Han visade mig också ett fodral med DVD-skivor med rysk text på.

Jag ville ju inte tro att det var sant men han envisades. Här har man legat ute bland kobbar och skär och spanat efter ubåtar och inte sett någon och så finns det ryska sjökort ute på marknaden som tydligen vem som helst skulle kunna köpa.

Den här episoden fick i alla fall mig att tycka att vi i Sverige ibland är väldigt naiva!   ///

2023-04-18

Bron över Bodeleån asfalterad

Idag asfalterades strandpromenadbron över Bodeleån. 

Den långa armen med asfalt nådde inte så långt så det mesta fick ske för hand.
Nu återstår att riva den gamla bron vilket troligen sker i morgon. Sedan är det fritt fram att ta sig över den nya bron.   ///

2023-04-17

Avspärrningarna för vägarbetet på Göteborgsvägen borttagna

I morse hade avspärrningar, trafikljus, skyltning mm för det arbete som skulle påbörjas idag kommit på plats. Någon timme senare eller möjligen två timmar var alla avspärrningar borttagna. Inga som helst spår efter något vägarbete således.

Och i eftermiddags fick vi förklaringen från Uddevalla kommun: 

Arbetet med att bygga farthinder på Göteborgsvägen är pausat. Arbetet skulle ha påbörjats idag men pausades under morgonen och ärendet kommer tas upp på samhällsbyggnadsnämndens kommande möte på torsdag 20 april för nytt beslut.

Uddevallabloggen erfar att arbetena var inte beslutade av samhällsbyggnadsnämnden och därför har man avslägsnat avspärrningarna igen. Någon har med andra ord varit för het på gröten. ///

2023-04-16

Torpet Lindesnäs

Detta är torpet Lindesnäs, som ägs av Gustafsbergsstiftelsen och hyrs ut. Till vänster om torpet ligger Lindesnäs badplats och till höger utanför bilden ligger Villa Lindesnäs, som är privatägd men ligger på arrenderad mark. När kan bilden vara tagen? Jag vet inte, men kanske kan Uddevallabloggens läsare ha en teori?   ///

2023-04-15

Välj annan väg!

I kurvorna vid Hästepallarna har den här skylten kommit upp men uppmaning att välja annan väg. Till höger eller till vänster?   ///

2023-04-13

Tågstoppet på Bohusbanan har inletts


 Från och med idag och ett år framåt går det inga tåg mellan Uddevalla och Stenungsund. Så här lugnt var det vid Uddevalla Östra mitt på dagen.

Pendelparkeringen var konstigt nog fullbelagd. Har dessa bilförare tagit ersättningsbuss härifrån kan man undra. Parkeringsavgiften är låg. 4 kr/tim måndag - fredag 06-18 och 1 kr/tim 18-06.
Ljussignalerna har täckts över så här kommer inga bommar att fällas på ett år.
En arbetsmaskin för höghöjdsarbete.
Vissa tåg kommer att gå från Uddevalla C via Trollhättan till Göteborg. Parkeringsmöjligheterna för pendlare vid Uddevalla C är urdåliga. Parkeringsavgifterna här är mycket högre än vid Uddevalla Östra. Själv skulle jag inte komma på tanken att parkera här om jag vill ta tåget. Det finns en liten s.k. pendelparkering strax öster om Pressbyråkiosken. Samma parkeringsavgifter på den.
Här kostar det 16 kr per påbörjad timme.
Öster om Uddevalla C finns den här gigantiska parkeringsytan. Ytan är uthyrd och här står i normalfallet väldigt lite bilar. Här borde det kunna bli fler pendelparkeringar till betydligt lägre priser om bara viljan finns. Jag har skrivit om denna ytan tidigare men ingen tycks bry sig om de dåliga parkeringsmöjligheterna vid Uddevalla C. 
Järnvägsövergången vid Höjentorp.

Västttrafiks ToGo-app är inte helt lätt att begripa om man skall resa från Uddevalla till Göteborg. Kanske klarnar det efter en tid?
Och Västtrafiks informationsskyltar är inte heller lätta att begripa.   ///

2023-04-12

S/S GUSTAFSBERG II


Här ser vi en av Uddevallas tre vita skärgårdsbåtar - S/S GUSTAFSBERG II. Bilden är tagen vid Grönäs udde 1915. Båten levererades från Göteborgs Mekaniska Verkstad (senare Götaverken) 1898. Det var ett rejält tak i korrugerad plåt som täckte båten. Båten drevs av ånga.

Lagom till Uddevallas 500-årsjubileum och båtens 100-årsjubileum 1998 byggdes båten om till så som hon ser ut idag.   ///

2023-04-10

Sveriges alliansfrihet inleddes i Uddevalla

 

Kronprins Karl Johan (Jean Baptiste Bernadotte)

I dessa tider då Sverige står på tröskeln till NATO har man ofta hört från dem som är emot ett medlemskap i NATO: Sveriges alliansfrihet har tjänat oss väl.

Det har talats om att Sverige har varit alliansfritt i mer än 200 år och på så sätt lyckats stå utanför både första och andra världskriget. Inte minst vi som har jobbat inom Försvarsmakten vet att det har varit si och så med alliansfriheten.

Men alla kanske inte vet att Uddevalla spelade en viktig roll för denna alliansfrihet för drygt 200 år sedan.

I boken Historien om Uddevalla av Ulf G Eriksson, Lennart Karlsson och undertecknad beskriver vi händelserna så här:

Aldrig tidigare, eller senare, har det glänst så mycket från så många i Uddevalla som när staden stod värd och utgjorde utgångspunkt för Sveriges erövring av Norge.

I oktober 1813 vann kronprinsen Karl Johan (Jean Baptiste Bernadotte) och den svenska armén slaget vid Leipzig. Napoleons herravälde över kontinenten var i stort sett brutet och danskarna tvingades till freden i Kiel i december. Där tillerkändes Sverige rätten till Norge, som en kompensation för förlusten av Finland 1809.

Norge, som varit ett danskt lydrike i mer än 550 år såg nu sin chans och den 17 maj 1814 förklarade norrmännen sig självständiga. Detta kunde inte accepteras av Sverige.

Den heta sommaren 1814 passerade därför den största armé någonsin Uddevalla och en stor del av denna inkvarterades dessutom i den stackars staden. Till dessa kom sedan ett stort hov, med kung Karl XIII, drottning Hedvig Elisabet Charlotta, kronprinsen Karl Johan och hans son Oscar i spetsen, samt regeringspersonal och en lång rad utländska sändebud.

Den 21 juli anlände Karl Johan som inkvarterades i handelsmannen Lars Wennerbergs hus vid torget, nuvarande rådhusets västra flygel.


Hans bud till de trilskande norrmännen var att de måste ge upp sin nyligen i Eidsvoll antagna författning. Några dagar senare fick han ett brev från Frankrike som kan ha spelat en avgörande roll i Norges framtid. Kronprinsens väninna, författarinnan madame de Stael, vädjade till denne att acceptera den norska konstitutionen samt att bara besätta den norska tronen.

Kronprinsen lät sig uppenbarligen bevekas av brevet och hans sista bud innan krigståget mot Norge blev att landet skulle tillåtas ha en egen riksdag, stortinget. I själva verket blev det så att Norge fick långt större möjligheter att bestämma själva än det fått under sin danska tid.

Lördagen den 23 juli anlände den gamle kungen och dagen efter drottningen med sina respektive hov. Att det rörde som om stora följen illustreras av att bara drottningens karavan bestod av sexton heltäckta och lika många halvtäckta vagnar. Till dessa kom vagnarna med bagaget.

Kung och drottning inkvarterades i det Åbergska huset som låg på torgets sydvästra hörn. I detta behövde den gamle skröplige kungen inte gå i några trappor. Kungshuset, som i dag ligger på samma plats, har fått sitt namn efter kungabesöket. Kungen följde trots sin skröplighet anfallet mot Norge och under tiden fördrev drottningen tiden med att bada kurbad och idka sällskapsliv på Gustafsberg. Där hade direktionen låtit uppföra ett nytt badhus för varma bad och detta frekventerades flitigt av alla tillresta. I själva verket blev dessa intensiva sommarveckor på Gustafsberg startskottet för Sveriges första badort.

Medan armén angrep Fästningsbyn i Fredrikstad från landsidan attackerades denna från älvsidan av den svenska flottan. Efter fästningens fall tog sig svenskarna norrut mot Oslo och sedan slaget vid Moss slutat med norsk förlust beslöt prins Kristian att avstå från Norges tron.

Den 30 augusti återkom Karl Johan till Uddevalla och redan samma dag hölls tacksägelsegudstjänst i kyrkan med hela kungahuset, regeringen, generalstaben och hovet. På kvällen var staden upplyst till fest och på torget dubbade kungen såväl krigsmän som uddevallabor till riddare. Bland andra dubbades hjältarna från det finska vinterkriget, amiral Puke (slaget vid Viborg) samt general Adlercreutz (slaget vid Lappo) till grevar. Sedan denna dagen har Sverige levt i fred.

Boken Historien om Uddevalla finns att köpa på antikvariat samt att låna på bibliotek. 

Och just nu kan man höra en podd på SR Play om den svenska alliansfriheten.   ///

2023-04-07

Snart ingen tågtrafik mellan Uddevalla och Stenungsund

Fr o m den 13 april inleds underhållsarbeten på Bohusbanan vilket innebär att under ett helt år kommer man inte att kunna åka tåg mellan Uddevalla och Stenungsund. På bilden här ovan, i närheten av Bodele, har man under några veckor grävt och hårdgjort en större yta. Kommunen är markägare.

Jag har hört, men inte hittat någon bekräftelse på det, att den här platsen skall användas som en uppläggsplats för diverse materiel, arbetsbodar etc.

Uppe i vänstra kanten har man påbörjat en väg upp emot järnvägen som går strax ovanför

På Trafikverkets hemsida beskrivs projektet så här:

Tunnlarna på Bohusbanan mellan Stenungsund - Uddevalla är i stort behov av renovering. Vi ska därför byta ut tunnelportaler och betongkonstruktioner i tio tunnlar.

I maj 2023 börjar rivning av portalerna i tunnlarna för att ersätta dem med nya tunnelportaler. Det huvudsakliga syftet är att förlänga tunnlarnas livslängd och öka säkerheten för gods- och persontrafiken. Det är planerat att bli klart december 2023.

I samband med tunnelprojektet kommer det även pågå upprustning av kontaktledningsanläggningen på hela sträckan mellan Uddevalla – Stenungsund. Befintlig kontaktledningsanläggning är över 80 år och är i stort behov av upprustning. Efter upprusningen kommer kontaktledningsanläggningen vara mer driftsäker med mindre driftstörningar och en ökad kapacitet.

Under hela projektet kommer kontaktledningen vara spänningssatt. Det är planerat att vara klart april 2024.

Samtliga plankorsningar kommer att vara ur funktion under hela projektets tid. Det är viktigt att vara uppmärksam vid passage av plankorsningar att inte personal och arbetsfordon är innanför plankorsningen .

Under hela projektets tid kommer järnvägstrafiken att vara helt avstängd. För resenärer kommer ersättningsbussar att tillsättas under hela avstängningen.

Tio tunnlar ska renoveras

Vi planerar att renovera följande tio tunnlar på Bohusbanan mellan Stenungsund och Uddevalla:

Tunnlar         Längd

Skår             246 meter

Amdalen      222 meter

Lahagen       78 meter

Bua              239 meter

Ljungskile    106 meter

Hässleröd     34 meter

Skeppsviken    448 meter

Vadbacken Södra     40 meter

Vadbacken Norra     32 meter

Kålgårdsberget    167 meter   ///

2023-04-06

Standard Herrekipering

Standard herrekipering i ett tidigare läge på Trädgårdsgatan.

I Tidningsarkivet får vi veta lite mer om affären:

Datum      Innehåll

1928-10-01 Johan Ludvig Johansson ämnar idka handel, firma Standard herrekipering.

1928-10-15 Standard herrekipering öppnas tisdagen den 16 oktober på Trädgårdsgatan 3.  Affär. Annons.

1928-10-16 Standard Herrekipering öppnas tisdagen 16 okt. Trädgårdsgatan 3. Vördsamt J.L. Johansson. Annons.

1947-11-15 Polis tog tjuv på bar gärning. 70 kr hos Standard Herrekipering. Affär.

1957-03-11 Innehavaren av Standard herrekipering köpman J.L. Johansson död 60 år. Död. Bild.  ///

 

2023-04-05

Det drar ihop sig till fortsatt brobygge

Strandpromenadbron över Bodele har en längre tid legat och väntat på att byggas färdig. Nu ser man tecken på ett förestående arbete för att bygga färdig den. Presenningen är borta och brobanan är nytjärad. Man har väntat på varmare väder och förhoppningsvis blir det så efter påsk.   ///

2023-04-03

Elevatorn på norra sidan


 Den här byggnaden har jag visat flera gånger tidigare. Med den spred man ut muddermassorna till grunda havsvikar och på så sätt skapade "fast" mark i hamnområdet. Stora markområden i norra och södra hamnen hade inte funnits utan elevatorn.

Nu pratar man åter igen om att bygga skyddsvallar längs vattnet i hamnområdet. Det kan vara bra att då ha historien med sig. Att marken på flera platser är bottenlös. Många byggnader i hamnområdet står på pålar. I några fall på väldigt långa pålar. Riverside och Bohusläns museum är sådana exempel.

I Tidningsarkivet söker jag på elevator och hittar nedanstående artiklar, samtliga från Bohusläningen:

Datum         Innehåll

1894-03-24 Staden skall för 80 000 inköpa mudderverk med elevator. Hamn.

1908-06-10 Invallning av Anegrund, elevatorn flyttas till södra sidan av hamnen för utfyllnad.

1908-07-01 Uddevallas nya mudderverk är färdigt. Det gamla verket hade träpontoner. Elevatorn flyttas till södra hamnen.

1922-02-02 Titt på stan: Idrottsplatsen nalkas sin fullbordan, Elevatorn elektrifierad.

1930-04-26 En typisk hamnbild; Gamla elevatorbyggnaden på södra sidan.

1932-04-28 Mudderrännan rasade vid södra kajen härstädes. Olyckshändelse vid elevatorn. Hamn.

1932-04-28 En man föll till marken, när mudderrännan vid elevatorn i hamnen rasade. Olycka.

1933-05-15 Den gamla elevatorbyggnaden som nu skall rivas (stod nere vid varvet).

1933-06-02 För rivning av elevatorn vid södra hamnkajen har ett 10-tal anbud inkommit.

1934-06-26 Elevatorn i hamnen skattar åt förgängelsen. Rivning.   ///

2023-04-02

Berättarkafé i Wessmanska huset måndag 3 april

Öppet hus med berättarkafé måndag 3 april kl 18.30.

Södra vägen 7 eller Rävgiljan 1.

VÄLKOMNA!!!   ///