2023-04-07

Snart ingen tågtrafik mellan Uddevalla och Stenungsund

Fr o m den 13 april inleds underhållsarbeten på Bohusbanan vilket innebär att under ett helt år kommer man inte att kunna åka tåg mellan Uddevalla och Stenungsund. På bilden här ovan, i närheten av Bodele, har man under några veckor grävt och hårdgjort en större yta. Kommunen är markägare.

Jag har hört, men inte hittat någon bekräftelse på det, att den här platsen skall användas som en uppläggsplats för diverse materiel, arbetsbodar etc.

Uppe i vänstra kanten har man påbörjat en väg upp emot järnvägen som går strax ovanför

På Trafikverkets hemsida beskrivs projektet så här:

Tunnlarna på Bohusbanan mellan Stenungsund - Uddevalla är i stort behov av renovering. Vi ska därför byta ut tunnelportaler och betongkonstruktioner i tio tunnlar.

I maj 2023 börjar rivning av portalerna i tunnlarna för att ersätta dem med nya tunnelportaler. Det huvudsakliga syftet är att förlänga tunnlarnas livslängd och öka säkerheten för gods- och persontrafiken. Det är planerat att bli klart december 2023.

I samband med tunnelprojektet kommer det även pågå upprustning av kontaktledningsanläggningen på hela sträckan mellan Uddevalla – Stenungsund. Befintlig kontaktledningsanläggning är över 80 år och är i stort behov av upprustning. Efter upprusningen kommer kontaktledningsanläggningen vara mer driftsäker med mindre driftstörningar och en ökad kapacitet.

Under hela projektet kommer kontaktledningen vara spänningssatt. Det är planerat att vara klart april 2024.

Samtliga plankorsningar kommer att vara ur funktion under hela projektets tid. Det är viktigt att vara uppmärksam vid passage av plankorsningar att inte personal och arbetsfordon är innanför plankorsningen .

Under hela projektets tid kommer järnvägstrafiken att vara helt avstängd. För resenärer kommer ersättningsbussar att tillsättas under hela avstängningen.

Tio tunnlar ska renoveras

Vi planerar att renovera följande tio tunnlar på Bohusbanan mellan Stenungsund och Uddevalla:

Tunnlar         Längd

Skår             246 meter

Amdalen      222 meter

Lahagen       78 meter

Bua              239 meter

Ljungskile    106 meter

Hässleröd     34 meter

Skeppsviken    448 meter

Vadbacken Södra     40 meter

Vadbacken Norra     32 meter

Kålgårdsberget    167 meter   ///

3 kommentarer:

  1. Vi fick ju annars ett dubbelspår innan Groheds station..? Kanske var rätt i tiden och kostnader likaså.!

    SvaraRadera
  2. Det är ett mötesspår, alltså inget dubbelspår.

    SvaraRadera