2023-04-24

Beslut - inga farthinder på Göteborgsvägen

 

Minns du den här skylten som jag publicerade för en tid sedan? Det konstiga var att på måndagen den 17 april, då arbetena skulle börja, sattes det upp olika hinder i form av ljussignaler, vägmarkeringar, provisoriska fartgupp mm. Två timmar senare var allt bortplockat.

Ärendet togs upp i samhällsbyggnadsnämnden i torsdags den 20 april. Det var ursprungligen ett medborgarförslag om att sätta upp farthinder i form av fartkuddar på Göteborgsvägen på två ställen.

Förvaltningen hade jobbat på och förberett arbetena när det plötsligt blev stopp.

Samhällsbyggnadsnämnden hade uppe ärendet och har nu beslutat enligt följande:  

Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte anlägga farthinder vid övergångsställe Cisternvägen och Segelplan på Göteborgsvägen samt upphäva den del i SBN beslut 2019-10-17 § 445 som berör trafikhinder/ väggkuddar.

Nämnden var inte enig så det blev votering där majoriteten (SD+M+KD+UP) vann med röstsiffrorna 7 - 6.

Oppositionen reserverade sig med följande motivering:

Anna-Lena Heydar (S) har inkommit med en skriftlig reservation från S, MP och C enligt följande: 

Gångtrafikanter är en del av trafiken Vi har med stor förvåning tagit del av nuvarande politiska majoritets, bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Uddevallapartiet, beslut att pausa arbetet med att bygga fartdämpande åtgärder för att få ner farten vid två övergångsställen på Göteborgsvägen i Uddevalla. Beslutet hänger ihop med anläggandet av övergångsställen som byggdes för flera år sedan.

Trots detta kommer det nya beslutet att ”pausa” arbetet samma dag som det skulle påbörjats. Det måste vara en besvärlig arbetssituation för våra tjänstepersoner att ett arbete de noggrant planerat läggs på is utan att det ens presenteras någon förklaring. Ärendet handlar alltså om byggande av två farthinder varav den ena skulle placeras efter infarten till Skeppsviken och den andra ca 180 meter väster om infarten mot ICA Kvantum.

Vägen skulle inte stängas av helt men framkomligheten skulle begränsas och trafiken regleras med trafikljus. Arbetet beräknades ta ca 5 veckor. Vi politiker har alla en målsättning att våra medborgaren ska vara trygga. I detta begrepp ingår enligt vårt sätt att resonera även att oskyddade trafikanter kan vistas på gator och vägar så säkert som möjligt. Det är många som bor invid eller nära Göteborgsvägen. Det planeras dessutom byggas ett hus med ca 60 lägenheter på området Bergsgården. Det finns sedan tidigare ett önskemål från boende på Göteborgsvägen att biltrafiken ska saktas ner. Vad föreslår majoriteten för lösning för att skydda våra oskyddade trafikanter? Om det inte ska byggas farthinder, kanske trafikljus?

Vi anser att lösningen med sk busskuddar är det som stör trafikflödet minst och samtidigt ger önskad effekt med dämpad fart och därmed ökad säkerhet för våra gångtrafikanter.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Samhällsbyggnadsnämnden

Vad man som vanlig Uddevallabo inte kan förstå är att man lät det gå så långt? Det måste ju ha kostat en del med förberedelserna.   ///

6 kommentarer:

 1. Äntligen får vi en vändning i försämringen för oss bilister. Alla dessa gupp och hopp bör tas bort liksom övriga hinder. Bättre att Införa 40 km/tim i hela centrum.

  SvaraRadera
 2. Varför inte sätta upp fartkameror på Göteborgsvägen? + lägre tillåten hastighet … det körs för fort. Det vet alla!

  SvaraRadera
 3. Tack för bra information!!!
  Bästa sättet att få veta lite om det som händer i vår stad!!

  SvaraRadera
 4. Fartkameror är en bra ide

  SvaraRadera
 5. Intressant att alla partier förutom SD röstade för detta 2019 så nu är det tydligen SD som styr och där är bilen viktigare än oskyddade trafikanter 😣

  SvaraRadera
 6. Är det ingen som fattar, att vad det än står för max tillåten hastighet på en skyllt
  så är det inte det som reglerar hastigheten.
  Det är föraren.
  När nästan inte någon håller 50, hur kan man då få för sig att tro att det skulle köras i 40 om en skyllt byts ut.
  Är det heller ingen som fattar att max tillåten hastighet bara hålls strax före och precis mitt för en hastighetskamera.
  Direkt efter kameran gasas det på igen.
  Är det ingen som har varit ute på vägen och sett hur bromsljusen tänds på framförvarande bil strax före en kamera.
  Det som hjälper är riktiga fartkontroller i tid och otid och ordentliga kännbara böter för överträdelser.
  Även beslagtagning av fordon och omprövning av körtillstånd.
  Det är inte bara hastigheten folk har problem med.
  Det blinkas inte, nästan ingen håller till höger i körfältet, det genas i kurvor, även i vänsterkurvor utan fri sikt och det kan gå i vilken hastighet som helst med bakomvarande bil 3 meter ifrån.
  Dagligen kan jag se hur förare sitter och tittar i mobilen, nere i knät eller uppe på ratten medan dom kör.
  Många vet förresten inte var körfältet är....
  Tack för ordet...

  SvaraRadera