2018-02-28

VSS

Det var många som kände igen den stora VSS-byggnaden på förra bilden. VSS = Västra Sveriges Slakterier, blev senare Scan Väst. Här har vi byggnaden idag. Jag vet inte riktigt vad som huserar där nu, men strax intill längs Strömstadsvägen i högra kanten finns idag Regionteater Väst.  //

2018-02-26

Berättarafton onsdag 28 februari

Arkivbild

Dags för en ny berättarafton. Temat är Uddevallabilder förstås. Platsen är Hörsalen på Bohusläns museum och tiden är 18.30 - 20.00. Och gratis entré förstås.

Alla är hjärtligt välkomna!!  //

2018-02-25

Tavla av tyske Backamointernen Franz Häfele

 Sedan jag skrev om den tyske Backamointernen Franz Häfelse fick jag ett mejl från Lars Barkman:

Gunnar!
Såg ditt inlägg som även handlade om den internerade soldaten (korpral tror jag) Häfele.
I mitt hem har jag en liten tavla som Häfele gjort. Bohusländsk natur, förmodligen i närheten av lägret. Kanske var Häfeles deltagande i konstgruppen en förberedelse för den kommande flykten. Tavlan är inramad i Uddevalla och troligen såld i syfte att dra in pengar till lägerkassan.

Med vänlig hälsning,
Lars Barkman


2018-02-24

Årsmöte med Bohusläns regementes kamratförening

Kamratföreningens årsmöte hölls idag traditionsenligt på Officersmässen. Och lika traditionsenligt inleddes mötet med korum med regementspastor Kurt Olsson.

 Ordföranden Per Norberg höll ett intressant föredrag om den tyske Backamointernen Franz  Häfele som vid andra försöket lyckades rymma från interneringslägret och ta sig hem till Tyskland via Norge. Första försöket gjorde han tillsammans med Kurt Ruprecht den 20 november 1945. Den 30 november lyckades han således komma undan. Franz Häfele var konstnär och har lämnat efter sig en hel del tavlor från Backamotiden.

Han skrev också minnesanteckningar från flykten och har skänkt dem till föreningen Backamo vänner. De är nu översatta. Häfele blev 95 år.
Kamratföreningens hedersordförande Lars Andreasson, till vänster, tilldelade Per Norberg och Bosse Andersson kamratföreningens guldmedalj.

Per Norberg omvaldes till ordförande.  //

Keven Strandberg död

Keven (Karl-Edvard) Strandberg har avlidit. Han föddes den 18 januari 1939 i Uddevalla och avled i hemmet den 18 februari.

Han blev instruktörsaspirant vid Bohusläns regemente 1960. Sergeant 1964. Fanjunkare 1969. Kapten 1972. Han tillhörde regementet 1960-1992.

Keven var en sammanhållande kraft i de olika personalorganisationerna, länge som ordförande.

Han bidrog starkt till mitt stora historieintresse. En kär vän och kollega.

Han sörjes närmast av hustrun Vally samt Magnus, Anna-Karin, Johan, Maria med familjer.  //

2018-02-22

Två ångerfulla ynglingar inför rätta för skadegörelsen på Strandpromenaden

Det var två mycket ångerfulla ynglingar som stod inför rätta i Uddevalla Tingsrätt idag. De hade sina föräldrar med som stöd. De erkände utan omsvep att de var de skyldiga till skadegörelsen som inträffade natten till den 23 april i fjol. Någon annan förklaring än att det var en fyllegrej som urartade hade de inte.

De hade varit på en fest på Lindesnäs och i samband med det druckit en hel del alkohol. Där blev det bråk och de blev mer eller mindre utkastade. Detta skall ha triggat igång dem och de fick idén att riva omkull lyktstolparna på Strandpromenadens trädäck. Den ene ynglingen beskrev hur de hade stått på var sin sida av respektive lyktstolpe och vickat våldsamt på dem fram och tillbaka

Den ene ynglingen var under 18 år vid brottstillfället och den andre över 18 år. Det har viss betydelse vid straffutmätningen.

Diskussionen i tingsrätten idag kom mest att handla om skadeståndets storlek där försvarsadvokaterna gjorde sitt bästa att ifrågasätta kommunens anspråk.

- Var det verkligen nödvändigt att köpa in tre tumstockar för reparationsarbetet?
- Var det verkligen nödvändigt att stänga av hela Strandpromenaden då det väl gick att går förbi de nedrivna lyktstolparna?
- Behövde kommunens och Uddevalla Energis personal så många timmar för reparationsarbetena som kommunen gjorde anspråk på.

Den typen av frågor ställdes till enhetschefen för gatuavdelningen som vittnade i målet.

Ynglingarna motsatte sig inte att de skulle straffas för de det gjort och de hade till och med varit uppe på kommunen och bett om ursäkt för tilltaget.

Dom i målet meddelas den 8 mars kl 11.

Uddevallabloggen återkommer då domen är meddelad.  //

2018-02-21

Javisst är det Inga-Lill Martinsson, född Fritzén

Ja, det tog inte lång stund innan Inga-Lill var identifierad. Född Fritzén och som ung bodde hon i Underofficersbostäderna och vi kände varandra redan då.  //

2018-02-20

Vem är hon?

Ett foto från Säfströms Foto på Norra Drottninggatan. Kan vara taget någon gång på 60-talet. Men vem är hon?  //

2018-02-19

Backamo och Bohusläns Regemente 2.0 - ny uppdaterad bok

Foto Harald Hansson

Backamo och Bohusläns regemente 2.0 skildrar hur möten på heden och lägerplatsens flyttning förändrade förutsättningarna för bygdens folk och för verksamheten vid Bohusläns regemente.

Ungdomsmöten, midsommarfester, mässliv och dryckesvanor berättar om fritid och sysselsättning
mellan och efter övningspassen. Sånger och marschvisor får en fyllig presentation i ett eget kapitel.

Krigstidens fångläger, som omvandlades till interneringsläger 1945, ger flera bilder av hur kultur och meningsfull sysselsättning under ett halvår gjorde livet drägligt för de drygt 1200 militärer som upplevt krigets fasor. Två interner rymde och klarade sig från utlämning.

Boken Backamo och Bohusläns regemente 2.0, är en detaljerad skildring av den välkända exercisplatsen ur många synvinklar, inte bara militära. Människoöden påverkades av Backamo på många olika sätt.

Det mest gripande i denna version 2.0 är den tyske soldaten Häfeles upplevelse av sin tid som intern på Backamo. Franz Häfele rymde från Backamo 30 nov 1945, vandrade till norska gränsen  åkte tåg till Halden f.v. b. till Oslo, kolångare till Tyskland och tåg genom ett krigshärjat land och var tillbaka på hemorten i april 1946.

Det är en tänkvärd berättelse som skildrar det andra världskriget ur en "förlorares" perspektiv. Vem är fienden och vem är bara människa?

Denna kompletterade och uppdaterade upplaga om Backamo och Bohusläns regemente som ursprungligen publicerades 1996 har tillkommit genom samarbete mellan tre Backamo vänner, J O Rune Hasslöf samt S. Lennart Gabrielsson och Per Norberg f.d befäl vid Bohusläns regemente.

Regementet nedlades 1992, Backamo lever vidare.

J O Rune Hasslöf kommer klockan 13:00 torsdag den 22 februari vara på Bohusläns Försvarsmuseum i Regementsparken för att presentera boken. Välkomna!   //

2018-02-18

Frederic Sixtus' utkast till ny stadsplan 1690


Uddevalla har som bekant brunnit flera gånger. Efter 1690 års brand tänkte man att man måste göra något åt stadsplanen så att staden inte skulle vara lika oskyddad då brand utbröt.

Ingenjör Frederic Sixtus anlitades och gjorde ovanstående geometriska karta, som beskrivs så här:

Geometrisk karta öövöer Uddevalla Stad, vilken efter Högwälborne Herr Baron General Lieutnanten och Gouvernören Johan Bendict von Schönlebens Skrifteliga Ordres Daterat Bohus den 12 Junii 1690 är affattad samma år aff Frederic Sixtus.

Planen genomfördes aldrig då det fanns för många hus som inte hade skadats vid branden. Men efter den stora branden 1806, då hela staden utplånades, tog man fram Sixtus' karta och med den som utgångspunkt kunde man fastställa 1807 års stadsplan. Men hemlösa Uddevallabor kunde så klart inte vänta på att den nya stadsplanen skulle bli klar så de satte genast igång med att bygga upp sina hus igen. När väl planen fastställdes, ett år efter branden, låg 50 hus på fel plats. De husägarna drabbades dubbelt då de tvingades riva sina nya hus och bygga upp dem på en annan tomt.  //

2018-02-17

Kempenskölds karta

Kempenskölds karta från 1696 eller 1697. Dateringen är lite osäker. Men nog är det intressant att notera hur det såg ut på den tiden i vår stad.  Uddevalla är sedan knappt 40 år en svensk stad vid den här tiden.  //

2018-02-15

PO Andreasson i sitt esse

 Kvällens idrottshistoriska berättarafton blev lika bra som de tidigare. PO är i sitt esse när får berätta om alla Uddevallabor som idrottat. Och han verkar känna varenda en. Och flera av legenderna satt i lokalen.
 Från Lasse Oltegen hade han fått den här bilden. Det är IFK Uddevallas ishockeylag.
Flera av spelarna gick sedan över till Odin som till och med hade en egen hockeyarena Odinsborg bakom Ormberget.  //

2018-02-13

Staden Uddevalla år 1800

Kartor är alltid intressanta. Den här är från år 1800, dvs sex år före den stora branden som lade hela staden i aska. Högst upp står det att originalet till kartan finns hos Allmänna Brand och försäkringsverket.

På kartan finns det platser som är markerade med bokstäver. Till vänster står det vad bokstäverna står för.

a  Stadens Stora Torg
b Packartorget
c Klocktornet, å Kyrkan
e Kyrkogård för de fattige och Landsförsamlingen
f Lastage Plats
g Fru Grunbergs äng
h Danske Postförvaltarens äng
i BomTullen
k Söder Tullen
l Östra Tullen
m Norra Tullen
n Agneberget
o Kyrkans Trädgård

Sex år senare, den 29 juli 1806, gick allt upp i rök. Av 366 hus undkom endast fyra branden.

2018-02-12

Idrottshistorisk berättarafton med P O Andreasson 15 februari

P O Andreasson fortsätter för tredje gången sina populära idrottshistoriska berättaraftnar på Bohusläns museum. Hittills har det varit fullsatt så kom i tid.

Torsdag 15 februari kl 18.30 - 20.00 i Hörsalen på Bohusläns museum.

Alla är hjärtligt välkomna!!  //

2018-02-11

Bodele badplats - men när såg det ut så här?

När såg Bodele badplats ut så här? Jag har faktiskt ingen aning om när bilden kan vara tagen. Finns det några ledtrådar på bilden?  //

2018-02-10

Snart 5 miljoner besök på uddevallabloggen.se

Nu är det nära! Snart 5 miljoner (5 000 000) besök på uddevallabloggen.se sedan starten 2007-04-21. Vem kunde tro det när jag startade Uddevallabloggen för snart elva år sedan?
Bl a så här ser det ut bakom kulisserna. Detta är som synes statistiköversikten. Av den får man fram mycket. Som till exempel att antal besök per dygn brukar ligga över 2 000. Den senaste månadens snitt är 2 245. All time high ligger strax under 10 000 för ett dygn. Det allra mest lästa inlägget är det där en privatperson erbjuder 25 000 kr till den eller de som kan hjälpa polisen att få fast dem som låg bakom skadegörelsen på Strandpromenaden. I högerspalten kan man se vilka de 10 mest lästa inläggen är. Karl XII låg länge i topp men har nu sjunkit ner en bit.

Detta inlägget är det 5 536:e inlägget. Jag har sedan starten haft ambitionen att skriva minst ett inlägg om dagen. Det har jag nästan lyckats med.

När jag skriver detta lördag kväll behövs ytterligare 1 628 klick för att komma upp till 5 miljoner. Frågan är när kommer det att ske?  //

2018-02-09

Bengt Blomberg

Svaret på bilderna från Säfströms foto var alltså Bengt Blomberg. Född i Uddevalla 1941. Instruktörsaspirant vid I 17 1960. Underbefäl 1961. Furir 1962. Överfurir 1964. Avsked 1966. Dessförinnan hann han med att vara ställföreträdande chef, under Mats Dahlstrand, på Instruktörskola 1 när jag gick där 1965-66.

Sedan tror jag han ägnade sig åt lantbruket och vi ser hans insändare på Bohusläningens debattsida då och då.  //

2018-02-08

Vem är han?

De här bilderna är tagna i Säfströms fotoateljé på Norra Drottninggatan: Kanske till körkortet eller passet? Frågan är vem personen är och kanske också när kan bilden vara tagen? Jag vet vem han är men inte tiden.  //

2018-02-07

Officerarna på bilden från I 17 1938

Ingvar Rodén har identifierat dessa tre officerare på bilden från I 17.

Från vänster:

Fänrik Axel Ekfelt. Född 1915. Död 2006. Blev fänrik 1938, dvs samma år som bilden togs. Löjtnant 1940 och kapten 1946 vid fälttygkåren. Major 1958. Överstelöjtnant 1972. Tillhörig Bohusläns regemente 1938-1955.

Löjtnant Sigurd Möller. Född 1909. Död 1989. Fänrik vid Bohusläns regemente 1931. Underlöjtnant 1933. Löjtnant 1935. Kapten 1942. Tillhörig Bohusläns regemente 1931-195. Hemvärnsofficer vid Fo34 1956, vid Fo32 1958-1971.

"Mannen till höger om Möller är fanjunkaren Gottfrid Sjöberg (son till indelte korpralen Gustav Sjöberg från Foss).På bilden var han kompaniadjutant. Han började sin militära bana på Backamo. I oktober 1939 utnämndes han till löjtnant i armén och fram till 1960 hade han en arvodestjänst på regementet. Han och hustrun Thyra var min familj fanj, Sandberg grannar en trappa ner ( en trappa upp bodde familjen Hederén) i II bataljonens kasern (norra kasernen).
Kaj S"


Om Sigurd Möller har jag en historia som skall vara sann. Han var en av två kaptener vid hemvärnsavdelningen Fo32 när historien utspelade sig. 

Den andre, som jag inte tänker namnge, åkte fast för rattfylla och i Bohusläningen kunde man dagen därpå läsa denna rubriken:

"Kapten vid hemvärnsavdelningen fast för rattfylla"

Sigurd Möller skall ha blivit mäkta förgrymmad då det ju bara fanns han och en till att välja på. Så han ringde upprörd till Bohusläningens chefredaktör och krävde att tidningen skulle införa en dementi då ju folk kunde tro att det var han som åsyftades..

Tidningsredaktionen skall ha lagt pannorna i djupa veck och dagen därpå kunde man läsa denna rubriken i tidningen:

"Det var inte kapten Möller!"

Och därmed var Möller nöjd. Han var för övrigt bror med rektor Arnold Möller på Uddevalla Högre allmänna läroverk.

Och här kommer hela bilden igen för den som vill hjälpa till att identifiera fler ansikten. Klicka på den så blir den större!

2018-02-06

ALFHEM av Uddevalla

Insänt av Rickard Sahlsten:

ALFHEM hette ett stort gammal motorfartyg som hörde hemma i Uddevalla på 1950-talet, ägt av Thordéns genom Ångfartygs AB Bohuslänska Kusten med Knut Nordendorph som redare.

Under 1954 var hon med om stora händelser. På bilden från AP Wirephoto den 29 maj 1954 finns följande text: Det svenska fraktfartyget ALFHEM som levererat vapen till Guatemala beordrades in till Key West idag, den 28 maj, och bordades av representanter för amerikanska staten. Dessa hade frågor till befälhavare och besättning om leveransen av vapen till ett värde av 10 000 dollar (ca 737 000 kr i dagens värde) i Puerto Barrios, Guatemala förra veckan.

Rickard Sahlsten  //

2018-02-05

Johan Edvard Carlsson Styf stack över gränsen till Norge

Alerta släktforskare letade genast fram uppgifter om Carlsson Styfs fortsatta öden och äventyr.

Lars-Göran Larsson skriver:

"Han finns nämnd 4 gånger i Uddevalla länsfängelses straffrullor. 
Första gången han åker in är 1880-01-05 sidan 64 (Inbrottsförsök) kom ut 20 juni samma år.
Finns på följande sidor.
1881-01-01 sidan 11 
1882-01-19 sidan 12 
1883-08-01 sidan 62"

Eva-Lotta Berntsson skriver:

"Han står i Uddevalla husförhörslängd, AI:26 (1890-1897) sidan 258, som "Å församlingen skrifven".
"saknar med(borgerligt) förtr(oende) i 6 år fr. 11/7 1887"
Utflyttad till "Norge" 11/10 1893."

Per-Allan Olsson skriver:

"Jag hittar uppgiften att han utvandrade till Norge 1893-10-11."

Kanske finns det någon norsk släktforskare bland Uddevallabloggens läsare som vill forska vidare?  //

2018-02-04

Fritt fram för gratisforskning i 100 miljoner arkivsidor

Straffången och arbetaren Johan Edvard Carlsson Styf från Uddevalla kan man nu leta rätt på, med bild och allt, i handlingar i den digitala forskarsalen som Riksarkivet nu släppt fria. Han satt på Nya Varvets centralfängelse och i Fångvårdsstyrelsens arkiv rörande frigivna fångar hittar man honom.

Riksdagen beslutade i slutet av 2017 att Riksarkivet får 10 miljoner kronor för att kunna göra digital arkivinformation fritt tillgänglig, i enlighet med regeringens förslag. Den digitala arkivinformationen släpptes fri den 1 februari 2018.

Släktforskare är idag den enskilt största grupp av användare som hittills använt Riksarkivets digitaliserade arkivhandlingar. Det kommer fortsatt att vara en viktig användargrupp men nu ges möjlighet till en breddad och fördjupad användning för andra intressenter.

Riksarkivet genomför förändringen mot öppen och fri digital arkivinformation i två steg. Först togs abonnemangsavgiften till den digitala forskarsalen bort. I ett nästa steg görs informationen tillgänglig som öppen, länkbar och maskinläsbar data. Den blir då en del av den växande mängden öppna data från offentlig sektor. Riksarkivets förhoppning är att innovatörer tar chansen och skapar bra produkter för medborgarna.


Johan Johan Edvard Carlsson Styf föddes i Uddevalla den 23 april 1863. Att han hade ett tufft liv förstår man då man hittar honom i folkbokföringen 1880 bland "Utpensionerade värnlösa barn" i Uddevalla.

Han dömdes till 4 års straffarbete för fjärde resan stöld vid Uddevalla Rådstufvurätt 1883-08-24 och straffet påbörjades 1883-08-31. Han hade tidigare suttit inne för 3:e resan stöld. Han frigavs från det senaste straffet 1887-07-11 och hade då 26 kronor och 99 öre på fickan.

Han hade ljust hår, blå ögon. Näsan var rak, munnen ordinär, hyn var blek (koppärrig). Längden var 5 fot och 9 tum. Andra utmärkande tecken: Flera mindre ärr på vänstra handen, ärr efter brännsår på bröstet, 2 mindre bruna fläckar i vänstra ögonbrynet.

I folkbokföringen 1900 hittar jag honom inte. Månne hans hårda liv ha släckt hans liv?

För släkt- och hembygdsforskare och många andra vetgiriga har nu en dörr till det förflutna öppnat sig helt kostnadsfritt.

Googla på "digitala forskarsalen" så hittar du alltsammans.  //

2018-02-03

Kiruna - en stad i rörelse

På måndag är det Öppet hus på Wessmanska med föredrag av Roger Johansson. Roger, född i Kiruna, berättar om det pågående jätteprojektet att flytta staden då gruvbolaget LKAB vill komma åt järnmalmen under staden.

Frågan rör upp många känslor. Vad händer exempelvis med den världsberömda Kiruna kyrka? Den röstades fram av svenska folket som Sveriges mest omtyckta byggnad. Till motiveringarna hörde att den ansågs vara så vacker. En träkyrka byggd 1912.

Roger Johansson berättar om det världsunika projektet att flytta en hel stad.

Välkomna till Wessmanska huset, Södra vägen 7, på måndag 5 februari kl 14!  //

2018-02-02

Då Västerbron byggdes om 1978

Foto digitaltmuseum.se Stig Samuelsson Bohusläns museum

Året var 1978. Mitt i bilden den tillfälliga gångbro som fanns under tiden då Västerbron över Bäveån byggdes om. Till höger syns busstationens vänthall och Pressbyråkiosk.  //

2018-02-01

SAVONIA och MARITA 1969

Från Richard Sahlsten kommer denna bilden:

"Hej!

För inte så väldigt länge sedan kunde det ligga vinterupplagda båtar inne i hamnen.

På bilden är det SAVONIA och MARITA som vilar ut i mars 1969 i den ganska snörika hamnen längst inne vid Kampenhof.

Både båtarna tillhörde det som då fanns kvar av Thordéns rederier. SAVONIA gick under utanför Gotland i december samma år och MARITA såldes en månad efter det bilden togs till Höganäs.

Hälsningar
Rickard Sahlsten"  //