2012-07-31

Dags för nya skyltar till Strandpromenaden

Inför Strandpromenadens invigning 2006 genomfördes ett skyltprojekt där ett 25-tal informationsskyltar tillverkades och sattes upp. Skyltarna sitter på strategiska platser från Skalbanksmuseet i Bräcke och ända ut till Lindesnäs. Det var Uddevalla kommun och Bohusläns museum som ansvarade för informationen på skyltarna.

Skyltarna har varit mycket uppskattade men såklart väldigt utsatta för det nattliga buset i Uddevalla. Därför har en del skyltar brutits sönder, klottrats på eller på annat sätt vandaliserats. Ovanstående skylt som finns på Strandpromenadens träbrygga har nyligen klottrats på och är i behov av att bytas ut. Alla skyltarna finns digitalt (bl a i min dator) så det vore en enkel match att beställa nya. Kanske kan några kronor av de 10 miljoner som anslogs för att försköna staden kunna användas för detta?  //

2012-07-30

Gatu- och parkchefen håller sitt löfte - Kolerakyrkogården snyggas upp

Foto: Anders Fjell

Den 11 juli skrev Uddevallabloggen om att Kolerakyrkogården på Kapelle håller på att växa igen. Dagen därpå kommenterade Gatu- och parkchefen Martin Hollertz inlägget och lovade att kyrkogården, som nu räknas som parkmark, kommer att slås och skötas fortsättningsvis.

I dag kan Uddevallabloggen visa att Martin Hollertz håller sitt löfte. Gräset som var långt (nedre bilden) håller på att slås. 
Så här såg det ut den 11 juli.  //

2012-07-29

I 17-kadetternas minne hedrades

( Foton: Peter Nordström, Armé- Marin- och Flygfilm )

Bohusläns regementes kamratförening hedrade i torsdags de vid minolyckan för 70 år sedan omkomna kadetterna genom kransnedläggning och tal vid minnesstenen på Pampas. På bilden här ovan har just Arméinspektören, general Berndt Grundevik lagt ner kransen.

Närvarande vid ceremonin var Arméinspektören, general Berndt Grundevik, överste Klas Eksell, ordf i kamratföreningens Stockholmsavdelning Sune Ullestad, Ingvar Rodén, Rune Hasslöf, Svante Löfgren och Stig Ställvik. Samtliga har som officerare/reservofficerare haft chefsuppgifter i regementets krigsförband. Från Militärhögskolan Karlsberg deltog kommendörkapten Jerry Olofsson.
Stockholmsavdelningens ordförande Sune Ullestad höll följande minnesanförande:

"Regementskamrater!
Representant för Militärhögskolan Karlberg!

Vi har samlats här för att hedra minnet av de sex I 17-kadetter, som under reservofficersutbildning, genom en tragisk olyckshändelse, omkom här.

Onsdagen den 29 juli 1942 var mulen och regnig. Kursen övade stationsvis med skarpa stridsvagnsminor. Vid den sista stationen lärde man sig att hantera sovjetiska minor av trä.

I omgången ingick endast elever från regementet. Totalt var 24 unga män hitkommenderade från Uddevalla. Hela 440 man, från landets samtliga infanteriregementen, snabbutbildades här under våren och sommaren. Dagens tjänst skulle strax vara avslutad…

Något gick snett. En mina utlöstes och tryckvågen gjorde att ytterligare två detonerade. Effekten var omedelbar och förödande. Fem man dog på stället, en dagen efter på sjukhuset.

Chocken och sorgen drabbade hårt hela nationen, men särskilt de anhöriga, kurskamraterna, lärarna, regementet, skolledningen och Krigsmakten.

Följande bröder stupade denna grymma dag under landets beredskap:

Sven- Olof Ahlstedt                         25 år
Sven Dellby                                     24 år
Kurt Lennart Hellgren                    22 år
Nils Johansson                                25 år
Rolf Nilsson                                    22 år
Torsten Warrer                               26 år

De var alla göteborgare!

Den 1 augusti samma år genomfördes en begravningsgudstjänst för samtliga här på Karlbergs kyrkplan. Hemma arrangerade regementet, på Samnerödsfältet, en högtidlig minnesgudstjänst. All personal och alla inkallade värnpliktiga deltog.

Nu ber jag er att förena er med mig i en tyst minut till minne av kadetterna!"
- - - - - - -

Sex I17-kadetter dödades vid minolycka på Karlsberg

I dag är det exakt 70 år sedan sex kadetter från Bohusläns regemente dödades vid övning med skarpa stridsvagnsminor på Pampas som är krigsskolan Karlbergs övningsfält. Händelsen har inte tillåtits falla i glömska tack vare den minnessten som restes på platsen för olyckan. Själv kände jag inte till den innan jag gick en kurs på Gymnastik- och idrottsskolan på Karlberg i början av 1970-talet. Vid träningspassen träffade jag plötsligt på minnessstenen och förundrades över att jag inte hört talas om olyckan.
(Foto Stockholms läns museum)

Dagen därpå hade flera tidningar, inklusive Bohusläningen förstås, TT:s artikel om olyckan.

Dödsolyckan på Karlberg

Stockholm 29 juli (TT)

En allvarlig olycka, som kostade sex kadetter livet, inträffade vid 17-tiden på onsdagen under övningar med stridsvagnsminor på övningsfältet Pampas vid Karlberg.

De omkomna äro kadetterna Sven Konrad Dellby, född 1918, Sven-Olof Ahlstedt, född 1917, Torsten Warrer, född 1916, Kurt Lennart Hellgren, född 1920, Adolf Nilsson, född 1920 samt Nils Josef Fridolf Johansson, född 1917, som avled senare på kvällen. De voro alla hemmahörande i Göteborg.

Dessutom blev tre kadetter obetydligt skadade av splitter.

Olyckan inträffade under utläggning av stridsvagnsminor, varvid plötsligt en mina exploderade. Denna explosion medförde att ytterligare två minor exploderade.

Övningen skedde med hela kadettkompaniet ute på övningsfältet under ledning av specialutbildade ingenjörsofficerare. Under övningarna voro kadetterna indelade i stationer om 30 kadetter i varje. När olyckan skedde tillkallades ambulanser från brandkåren som omedelbart sände tre ambulanser till Karlberg. Inga civila befunno sig på eller i närheten av olyckplatsen.

Förhör och utredning om olyckan började redan på onsdagskvällen inför chefen för krigsskolan överste Bertil Uggla.

Olyckan inträffade strax bortom övningsfältets mitt på Karlberg under nedgrävning av landminor. Omedelbart efter explosionen, som var så kraftig att den hördes vida omkring och gjorde att folket både i Vasastaden och Traneberg ringde till polisen för att höra vad som hänt, fick en av kadetterna order att fortast möjligt löpa till Karlbergs slott och begära ambulanshjälp.

Hela övningsområdet var, när explosionen inträffade, spärrat för civila men på kvällen blev det åter fritt men själva olycksområdet var då spärrat av vakter. Några märken av explosionen kunde på kvällen knappast märkas. Det var endast ett något över ½-metersdjupt hål som uppstått på den plats där landminorna grävts ned och exploderat och splittret hade inte gjort någon som helst åverkan på skogen runt omkring olyckplatsen. Omedelbart efter det olyckan rapporterats till Karlbergs slott sänktes flaggan där på halv stång.

De omkomna voro alla reservkadetter tillhörande Bohusläns regemente i Uddevalla och voro elever vid den extra reservofficersskolan för infanteriet och kavalleriet som nu pågår på Karlberg.

Kadett Dellby var jur.stud och son till hr B.J. Bengtsson. Kadett Ahlstedt var kontorist och son till Linus Ahlstedt, kadett Warrer var rederitjänsteman och son till dir. Otto Warrer, kadett Hellgren var fil.stud. och son till musiker Emil Hellgren och kadett Nilsson var son till köpman Birger Nilsson. Kadett Johansson var kontorist och son till kontorist Josef Johansson.  //


2012-07-28

Från redaktionsfönstret - i 97 decibel

En olycklig omständighet gjorde att vi kom att tillbringa lördagskvällen i hemmet i stället för på behörigt avstånd från Uddevallakalasets rockkonsert på Kungstorget. Det var ingen hit men det skall ju snart (kl 23?) vara över för den här gången. 97 decibel uppmätta innanför redaktionsfönstret och därtill en musik inte alls i vår smak.  //

30-åring misstänks ligga bakom branden i Lindebergska huset

Bohusläningen skriver idag att en 30-årig man från Uddevalla har delgivits misstanke om mordbrand. Det var den 1 maj 2011som centrala Uddevalla vaknade till att det Lindebergska huset på Lagerbergsgatan 33 stod i ljusan låga och några timmar senare var det nedbrunnet.

Räddningstjänsten gjorde en stortartad insat som lyckades förhindra att grannhuset också tog eld.

Redan på brandplatsen under morgonen hörde jag rykten om att folk skulle ha synts till inne i byggnaden under natten. Bl a skulle någon ha tömt en brandsläckare ut genom ett fönster.

Nu har alltså en lång polisutredning lett fram till att en misstänkt finns. Han figurerade tidigt i polisutredningen och har delgivits misstanke. Han kommer att förhöras av polisen under nästa vecka.  //

2012-07-27

Klassisk Kosterregatta på Byfjorden på måndag 30 juli

(Bilder på K6:or från GKSS Jubileumsregatta i Långedrag juni 2010. Foto : Margaret Runnerström)

Insänt av Per Bäck:

"Hej Gunnar.
På Måndag så kommer vi att genomföra klassmästerskap för gamla kosterbåtar på Byfjorden. Man seglar om Ägirskölden som Uddevallas store seglare Niklasson gjorde av sina priser för 80 år sedan och skänkte till Kosterförbundet. Så när detta firar 80 år vill man segla i Uddevalla igen. Vilket vi kommer att göra på måndag nästa vecka. Korta och intensiva seglingar utan för Rödön. Men perfekt åskådar plats vid Villa lindesnäs.

Pär Bäck
Kappseglingsansvarig i SSVÄ"  //

2012-07-26

Uddevallakalas i strålande högsommarväder och massor med folk

Vädret kunde inte varit bättre och inte artisterna heller. Kompani Giraff satte ribban med en högklassig nycirkus. Lite publik till att börja med men folk strömmade till då man förstod vad som pågick.
Anders Lundin ledde allsången på kvällen och presenterade även lokala artister.
Fullsatt, folkligt och festligt på stan ikväll.  //

Från redaktionsfönstret - här byggs det för Kompani Giraff

Det byggs vidare för Uddevallakalaset på Kungstorget. Just i skrivande stund byggs det för föreställning kl 15.00 med Kompani Giraff. Lite tafatt annonseras det på Uddevallakalasets hemsida som barnteater. Men det är så mycket mer. Det är en häpnadsväckande och fantasieggande cirkusvarité för hela familjen. Läs om föreställningen här http://www.riksteatern.se/kompanigiraff 
Och sedan satte träningen igång.  //

2012-07-25

Ljungs gamla kyrka

Ödet ville att vi idag hamnade på Lyckorna och särskilt vid Ljungs gamla kyrka. Den har en gång varit en kyrkoruin men har restaurerats och används fortfarande.
Och så sprang vi på Sven Hergens i Ljungskileortens Hembygdsförening. Han hade mycket att berätta om kyrkan och kyrkogården.
Här ligger till exempel Robert Macfie som grundade Lyckorna 1878. Hans profil finns på kopparplåten på gravstenen. Och kopparen har också gjort att gravstenen hålls ren rakt under kopparplåten. Det hade jag ingen aning om.
På kyrkogården ligger sju generationer Stjernman i rakt nedstigande led. De var alla soldater vid Bohusläns regemente i 138 år mellan 1706 och 1844. Helt unikt och så har de också fått en plats i Bohusläns regementes historia (del II, sid 329).
Det finns många fina detaljer att studera på den gamla kyrkan.
I den mån det fanns fönster i de gamla kyrkorna så såg de ut så här.
Landsfiskalen har fått en lite finare sten än de flesta.
Både vid Ljungs gamla och nya (från 1905) finns det sådana här trappor för självspillingar, dvs de som tagit livet av sig. Kistan med den döde fick inte bäras in genom porten till kyrkogården utan skulle bäras över kyrkogårdsmuren.  //

Kvarteret Bagge idag

Roland undrar i en kommentar till kvarteret Bagge 1969 vad som ligger där idag. Till vänster låg Lindelöfs Eftr till för något år sedan. Sedan SEB och så vidare. Det var alltså i det här huset som nöjespalatset Bacchanalen, med ingång till vänster utanför bild, låg. Ungefär där SEB ligger låg Stekhuset Baggen.  //

Från redaktionsfönstret - Uddevallakalaset förbereds

I morgon börjar Uddevallakalaset. Det märks nu i centrala staden, med ökande aktivitet. Uddevallakalaset pågår 26-28 juli. Läs allt om kalaset här www.uddevallakalaset.se 

2012-07-24

Kvarteret Bagge före rivningen 1970

Kungsgatan 1969. Det är kvarteret Bagge innan det revs i början av 1970-talet. Från vänster ser vi Engelbrektssons cykel & sport, Sixten Johanssons frisérsalong, Lindelöfs Ur, Skokompaniet, biografen Aveny och Lunds herrekipering.

Året därpå revs hela rasket. Nog var det synd!  //

Rätta svar och vinnare i tipspromenaden under GustafsbergsdagarnaRätta svar på tipspromenaden under Gustafsbergsdagarna 21-22 juli 2012

1. Vilken biofilm har scener från Gustafsberg.
Rätt svar X: Simon och ekarna

2. Vem har sagt uttrycket ”Låt oss hoppas att det finns en sund själ i en sund kropp”?
Rätt svar 1: Juvenalis

3. Hur beskrev Carl von Linné Baggetofta/Gustafsberg vid sitt besök år 1746? Rätt svar 1:”jämte hafsviken på en behagerlig ort, hade starkt watten, men låg uti lerbotten”.

4. Vilka tre folkhälsoområden har Uddevalla kommunfullmäktige valt att prioritera under innevarande mandatperiod?
Rätt svar 2: Goda uppväxtvillkor, hälsosamma levnadsvanor och trygghet/skador.

5. Vilken organisation har mottot ”trogen till döden”.
Rätt svar X: NYPD New York Police Department.

6. Vilket av följande hus finns på området Gustafsberg?
Rätt svar 1: Villa Syskrinet.

7. I vilken film badade Anita Ekberg i Fontana di Trevi?
Rätt svar 2: La Dolce Vita.

8. Vad heter den byggnad på Gustafsberg som idag är café?
Rätt svar X: Snäckan.

9. På badorterna ansågs vattnet vara ett viktigt kurmedel. Det fanns fler, vilket?
Rätt svar 2: Frisk luft.

10. Under badortens tid serverades bakverk av olika slag. Vilket av följande bakverk är äldst?
Rätt svar 1: Kringlor.

11. I början av 1900-talet blev en av de svenska badorterna en jetset ort med gäster från hela Europa, vilken?
Rätt svar 2: Mölle.

12. Badläkaren Carl Curman lät bygga det första stora inomhusbadet i Stockholm, vilket?
Rätt svar X: Sturebadet.

13. Vilket årtionde visades bikinin för första gången på en modevisning?
Rätt svar 1: 1940-talet.

Vinnare:

Tina Andersson, 12 rätt
Caroline Andersen, 11 rätt
Katarina Widdgård, 10 rätt
Christian Grundström, 10 rätt
Edgar Olsson, 10 rätt

Vinnare kontaktas per brev eller telefon.  //

2012-07-23

Elektrikerförbundets avdelning 37 i Uddevalla

Insänt av Lars Oltegen:

"Hej Gunnar!

Bifogade foto visar "Svenska Electricitets Arbetar Förbundet Avdelning 37 i Uddevalla". Fotot är troligen taget omkring 1930 - 1935 i samband med någon form av jubileum.

Uddevallaavdelningen nr 37 bildades 1915. K & A Elektriskas trotjänare Kurt Johansson har hjälpt mig att identifiera flera av deltagarna, men kanske finns det bland Uddevallabloggens läsare några som kan identifiera ytterligare personer?

Översta raden: från vänster nr 1 - Nils Simonsson Elverket, nr 2 - Sundqvist Elverket, nr 3 - Algot Lundin Elverket, nr 4 - Karl-Johan Johansson K & A, nr 6 - Eskil Larsson K & A, nr 7 - Erik Andersson Hellstedts, nr 8 - Gunnar Johansson "Ceverin" K & A, nr 9 - Gunnar Johansson/Lyngstam K & A, nr 12 - Hilding Boman Hellstedts.

Andra raden: nr 3 - John Andersson "Kardan" Hellstedts, nr 4 - Bertil Olsson "Bero" Hellstedts, nr 6 - Gösta Johansson K & A, nr 7 - Sven Oltegen K & A, nr 8 - Henrik Mauritz Korn K & A,nr 9 - Axel Ivan Andersson Elverket, nr 10 - Frans Jansson Hellstedts, nr 12 - Thore Olsson Elverket.

Tredje raden: nr 11 Vivan Oltegen (K & A), nr 12 - Margareta Johansson/Lyngstam (K & A).

Något för Uddevallabloggen?

Hälsningar Lars"  //

Från redaktionsfönstret - färgstarkt på Kungstorget

2012-07-22

Andra Gustafsbergsdagen

Andra Gustafsbergsdagen inleddes med högmässa och dop i Societetshuset.
Konstnären Majlis Hernek som bor på Gustafsberg visade Gustafsbergsbilder.
Vambola Kallaste från Uddevalla TV-förening var på plats och dokumenterade Gustafsbergsdagarna.
Fiskdammen var populär.
Brasskapellet ur Stadsmusikkåren underhöll med brunnsmusik.
Annhild Staiger, ordförande för Gustafsbergs vänner i berättartagen.
Arkeologen Robert Hernek med mamma Majlis Hernek.
Lena Sandell, Bohusläns Guider, berättade om varmbadhuset.
Under de guidade turer spelades det upp tablåer med skådespelare från Bohusläns museum.

Den andra Gustafsbergsdagen drog ännu mer publik än den första. Det verkar som Gustafsbergsdagarna har kommit för att stanna.  //

2012-07-21

Första Gustafsbergsdagen i strålande väder

Anders Knape (Håkan Karlén) ledde rundvandringen tillsammans med kolleger från Bohusläns Guider.

Första Gustafsbergsdagen bjöd på fins väder och många aktivieteter. Trots konkurrens av Taubedagen vid Bohusläns museum, som drog stor publik, var vi nöjda med den första Gustafsbergsdagen.
Vid Hälsokällan fick alla smaka på det hälsobringande vattnet.
Att gå på styltor är inte helt lätt.
Helena och Lisa, och så lilla Snufsan (tror jag det var?)
Hotell Slottets nya balkong. Restaureringen av Slottet är i det närmase klar och snart börjar vi kunna hyra ut rummen. Här finns åtta dubbelrum varav en svit. Se www.gustafsberg.se
Linggymnastiken leddes av Gustafsbergs tjänstefolk.
I Skolhemmet berättade några av Gustafsbergspojkarna om hur det var att bo där på den tiden det begav sig. Skolhemmet var i bruk 1949-1976.
I den högra paviljongen kan man njuta av konstnären Majlis Herneks Gustafsbergsbilder. Här är de berömda magnolierna vid Villa Ekebacken. De blommar bara några dagar men är då fantastiskt vackra. Utställningen innehåller många fina bilder så ta chansen att se dem. De visas också i morgon söndag.
Collegium Musicums fullsatta konsert i Societetshuset blev en succé. Göran Holmstrand, cello, och Gunilla Flinck, piano, spelade och kåserade. En konsert som passade fint in i miljön på Gustafsberg. Lovorden var också många efteråt.

I morgon fortsätter programmet med visningar av Gustafsbergsstiftelsens hus och missa inte visningen av några av de privata villorna. Det finns nya inslag i morgondagens program. Och vädret skall bli fint.

Programmet är som följer:

Söndag 22 juli
11.00 Gudstjänst med Kurt Olsson. Lokal: Societetshuset.
11.30 & 14.30 Guidning/rundvandring med Bohusläns guider med besök i stiftelsens spännande byggnader. Start vid Vandrarhemmet.
12-15 Åk hästskjuts runt området. Avgift: 20 kr.
13.00 Brasskapellet underhåller i Musikpaviljongen.
13.00 Guidning/rundvandring med Gustafsbergs vänner till de privata villorna. Start vid Vandrarhemmet.
13-16 Gustafsbergspojkarna visar och berättar om tiden på skolhemmet. Plats: Skolhuset.
14.00 Gammeldags lekar för barn och vuxna. Plats: Badortsparken.
16.00 Gustafsbergsstiftelsens arkiv. Gunnar Klasson visar och berättar.

Och mera: 
Skärgårdsbåtarna går enligt ordinarie tidtabell.
11-15 Tipspromenad. Gå ”Jorden runt”. Svara på frågor och vinn fina priser.
11-15 Vattendrickning. Härligt hälsobringande brunnsvatten. Lokal: Hälsokällan i parken.
11-16 Konstutställning i högra paviljongen.
12-15 Lekstationer för barnen med fiskdamm, styltor, krocketspel, bollkastning. Avgift fiskdamm: 20 kr.
12-17 Gustafsbergs Badrestaurang serverar gammaldags smörgåsbord.

Gustafsberg - Sveriges äldsta badort
Gustafsbergsdagarna är ett samarrangemang mellan Gustafsbergsstiftelsen, Gustafsbergs vänner, Gustafsbergsföreningen, Herman Zetterbergs stiftelse, Bohusläns guider, Bohusläns museum, slöjd i väst och Uddevalla kommun. //