2012-07-29

I 17-kadetternas minne hedrades

( Foton: Peter Nordström, Armé- Marin- och Flygfilm )

Bohusläns regementes kamratförening hedrade i torsdags de vid minolyckan för 70 år sedan omkomna kadetterna genom kransnedläggning och tal vid minnesstenen på Pampas. På bilden här ovan har just Arméinspektören, general Berndt Grundevik lagt ner kransen.

Närvarande vid ceremonin var Arméinspektören, general Berndt Grundevik, överste Klas Eksell, ordf i kamratföreningens Stockholmsavdelning Sune Ullestad, Ingvar Rodén, Rune Hasslöf, Svante Löfgren och Stig Ställvik. Samtliga har som officerare/reservofficerare haft chefsuppgifter i regementets krigsförband. Från Militärhögskolan Karlsberg deltog kommendörkapten Jerry Olofsson.
Stockholmsavdelningens ordförande Sune Ullestad höll följande minnesanförande:

"Regementskamrater!
Representant för Militärhögskolan Karlberg!

Vi har samlats här för att hedra minnet av de sex I 17-kadetter, som under reservofficersutbildning, genom en tragisk olyckshändelse, omkom här.

Onsdagen den 29 juli 1942 var mulen och regnig. Kursen övade stationsvis med skarpa stridsvagnsminor. Vid den sista stationen lärde man sig att hantera sovjetiska minor av trä.

I omgången ingick endast elever från regementet. Totalt var 24 unga män hitkommenderade från Uddevalla. Hela 440 man, från landets samtliga infanteriregementen, snabbutbildades här under våren och sommaren. Dagens tjänst skulle strax vara avslutad…

Något gick snett. En mina utlöstes och tryckvågen gjorde att ytterligare två detonerade. Effekten var omedelbar och förödande. Fem man dog på stället, en dagen efter på sjukhuset.

Chocken och sorgen drabbade hårt hela nationen, men särskilt de anhöriga, kurskamraterna, lärarna, regementet, skolledningen och Krigsmakten.

Följande bröder stupade denna grymma dag under landets beredskap:

Sven- Olof Ahlstedt                         25 år
Sven Dellby                                     24 år
Kurt Lennart Hellgren                    22 år
Nils Johansson                                25 år
Rolf Nilsson                                    22 år
Torsten Warrer                               26 år

De var alla göteborgare!

Den 1 augusti samma år genomfördes en begravningsgudstjänst för samtliga här på Karlbergs kyrkplan. Hemma arrangerade regementet, på Samnerödsfältet, en högtidlig minnesgudstjänst. All personal och alla inkallade värnpliktiga deltog.

Nu ber jag er att förena er med mig i en tyst minut till minne av kadetterna!"
- - - - - - -

1 kommentar:

  1. Länge Leve Minnet av Vårt Fina I-17 och Vi som Vet Hedrar våra Äldrekamrater som på detta tragiska sätt bemärkte vårt Regemente. Hoppas det finns en Parksten hemma och inte bara på Karlsberg. M.V.H. Bertil Jansson 310425

    SvaraRadera