2012-07-29

Sex I17-kadetter dödades vid minolycka på Karlsberg

I dag är det exakt 70 år sedan sex kadetter från Bohusläns regemente dödades vid övning med skarpa stridsvagnsminor på Pampas som är krigsskolan Karlbergs övningsfält. Händelsen har inte tillåtits falla i glömska tack vare den minnessten som restes på platsen för olyckan. Själv kände jag inte till den innan jag gick en kurs på Gymnastik- och idrottsskolan på Karlberg i början av 1970-talet. Vid träningspassen träffade jag plötsligt på minnessstenen och förundrades över att jag inte hört talas om olyckan.
(Foto Stockholms läns museum)

Dagen därpå hade flera tidningar, inklusive Bohusläningen förstås, TT:s artikel om olyckan.

Dödsolyckan på Karlberg

Stockholm 29 juli (TT)

En allvarlig olycka, som kostade sex kadetter livet, inträffade vid 17-tiden på onsdagen under övningar med stridsvagnsminor på övningsfältet Pampas vid Karlberg.

De omkomna äro kadetterna Sven Konrad Dellby, född 1918, Sven-Olof Ahlstedt, född 1917, Torsten Warrer, född 1916, Kurt Lennart Hellgren, född 1920, Adolf Nilsson, född 1920 samt Nils Josef Fridolf Johansson, född 1917, som avled senare på kvällen. De voro alla hemmahörande i Göteborg.

Dessutom blev tre kadetter obetydligt skadade av splitter.

Olyckan inträffade under utläggning av stridsvagnsminor, varvid plötsligt en mina exploderade. Denna explosion medförde att ytterligare två minor exploderade.

Övningen skedde med hela kadettkompaniet ute på övningsfältet under ledning av specialutbildade ingenjörsofficerare. Under övningarna voro kadetterna indelade i stationer om 30 kadetter i varje. När olyckan skedde tillkallades ambulanser från brandkåren som omedelbart sände tre ambulanser till Karlberg. Inga civila befunno sig på eller i närheten av olyckplatsen.

Förhör och utredning om olyckan började redan på onsdagskvällen inför chefen för krigsskolan överste Bertil Uggla.

Olyckan inträffade strax bortom övningsfältets mitt på Karlberg under nedgrävning av landminor. Omedelbart efter explosionen, som var så kraftig att den hördes vida omkring och gjorde att folket både i Vasastaden och Traneberg ringde till polisen för att höra vad som hänt, fick en av kadetterna order att fortast möjligt löpa till Karlbergs slott och begära ambulanshjälp.

Hela övningsområdet var, när explosionen inträffade, spärrat för civila men på kvällen blev det åter fritt men själva olycksområdet var då spärrat av vakter. Några märken av explosionen kunde på kvällen knappast märkas. Det var endast ett något över ½-metersdjupt hål som uppstått på den plats där landminorna grävts ned och exploderat och splittret hade inte gjort någon som helst åverkan på skogen runt omkring olyckplatsen. Omedelbart efter det olyckan rapporterats till Karlbergs slott sänktes flaggan där på halv stång.

De omkomna voro alla reservkadetter tillhörande Bohusläns regemente i Uddevalla och voro elever vid den extra reservofficersskolan för infanteriet och kavalleriet som nu pågår på Karlberg.

Kadett Dellby var jur.stud och son till hr B.J. Bengtsson. Kadett Ahlstedt var kontorist och son till Linus Ahlstedt, kadett Warrer var rederitjänsteman och son till dir. Otto Warrer, kadett Hellgren var fil.stud. och son till musiker Emil Hellgren och kadett Nilsson var son till köpman Birger Nilsson. Kadett Johansson var kontorist och son till kontorist Josef Johansson.  //


3 kommentarer:

  1. Gunnar, om du gick på Gymnastik- och idrottsskolan på Karlberg i början av 1970-talet träffade du då möjligen Allan Mann?

    SvaraRadera
  2. Jovisst! Det är den ende läraren jag minns. Han var då i 50-årsåldern och vid en middag bar han sina medaljer och de var många. Han är den mest dekorerade svensken alla kategorier. Han var urstark och utmanade oss elever till att försöka "brotta ner honom". Den sturskaste av oss trodde han skulle ha en rejäl chans, men icke. Läs mer om Allan http://sv.wikipedia.org/wiki/Allan_Mann

    SvaraRadera
  3. Jag hade hans fru Mary som arbetskamrat, en äldre pratglad kvinna, som berättade mycket om honom. Hade också tillfälle att träffa Allan privat. Tyvärr har båda gått bort nu.

    SvaraRadera