2022-10-31

ABF FOTOKLUBB UDDEVALLA ALMANACKA 2023

Nu har den kommit. Traditionsenligt varje höst ABF FOTOKLUBB Uddevallaalmanacka för det kommande året.

Den finns nu att köpa på Hallmans bokhandel, Maggans Foto, Bohusläns museum, Böcker och Blad samt Coop.  ///

2022-10-29

Så dog Anders Knape

Den här boken av Jan Malmstedt har nyligen kommit från tryckeriet. Jan Malmstedt är författare och journalist och har varit i kontakt med mig angående vad som finns i Gustafsbergsarkivet om Anders Knapes död. 

I arkivet finns mycket men ingenting om hur Anders Knape dog. Anders Knape testamenterade tillsammans med sin hustru Catharina Hegardt hela sin egendom 1772 till en barnhusinrättning som blev Sveriges första internatskola. Stiftelsen lever för övrigt vidare och fyller 250 år i år.

Boken handlar som rubriken lyder om doktorerna på Drottningholm. En av dessa var Nils Skragge som 1783 blev provinsialläkare i Uddevalla. Och det blev han som kom att få ta hand om Anders Knape då han blev sjuk. 

Malmstedt har i sin arkivforskning funnit brev från Skragge till en av den tidens stora potentater, Abraham Bräck, samt notisen om Knapes död i dödboken. En omfattande del av boken handlar om Nils Skragges försök att bota Anders Knape. Men det var förgäves. Knape avlider under svåra smärtor den 26 oktober 1786.

Boken ger ny kunskap om en av Uddevallas stora söner och finns att köpa bl a på Adlibris, Bokus m. fl.  ///

2022-10-27

Historien om Kristina Thordén

Den här bilden väckte berättigad uppmärksamhet på berättaraftonen i onsdags. Uddevallavarvet är i sin linda och håller på att byggas. Bakom all bråte ligger den brandskadade Kristina Thordén. Skorstenen står där till höger med en stjärna på.

Bild från Gustaf B Thordéns bok Alla mina skepp.

Jag har tidigare skrivit om henne men nu när det blev aktuellt så kommer här min text från ett tidigare inlägg:

Kristina Thordén var byggd i Åbo, Finland 1940. Då var Gustaf Thordén fortfarande verksam i Finland och bodde på Brändö utanför Helsingsfors.

10 oktober 1946 eldhärjades hon på väg mot Bostan i USA. Fyra besättningsmän omkom men besättningen lyckades med stor ansträngning släcka elden. Tre dagar senare kom systerfartyget Selma Thordén fram till haveristen och tog henne på släp tillbaka till Uddevalla.

Besättningen hyllades i medierna som hjältar men det hade de inget för när de äntligen var tillbaka i Uddevalla. De hade hela resan sett fram emot att gå till Carlia och äta en riktig festmåltid så de gick i kolonn så fort båten lagt till. Men dörrvaktmästaren på Carlia var obeveklig. Han vägrade att släppa in dem då de inte var prydligt klädda.

Den här händelsen är nästan mer känd än Kristina Thordén i sig. I medierna hånades Uddevalla för att ha givit hjältebesättningen kalla handen vid hemkomsten.

Historien beskrivs av Harry Brandelius i dragspelslåten "Krogen i Uddevalla". Den finns på Spotify.

Kristina Thorden reparerades och sattes ånyo in i trafik och gick skiftande öden till mötes. 25 september 1968 anlände hon till Durban med eld i lastrum 4 och 5. Elden tog 14 dagar att släcka och akterskeppet blev totalförstört. Det var slutet för Kristina Thordén som gick till upphuggning på våren 1970.  //

2022-10-26

Gångtunnel av plåt på Kungsgatan

Sedan några dagar får man gå genom denna tunnel av containrar på Kungsgatan. Det är helt enkelt ett skydd ifall något skulle hända med pålningsarbetena på tomten där Lundqvists järnhandel låg.

Och jo, man kan gå till affärerna som ligger innanför containrarna genom att gå mellan husväggen och dessa.  //

2022-10-25

Kungsgatan västerut

Kungsgatan från Kungstorget och västerut. Vykortet är avsänt den 25 december 1904. Fotograf är Maria Lundbäck. Till vänster ligger Lundqvists Jernhandel. Dock inte samma som låg längre ner på gatan. Väl? 

Till höger ser vi ett högt plank. Där kommer senare konserthuset att byggas. Konserthuset som blir biografen Viktoria och sedan Röda Kvarn.  ///

2022-10-24

Uppdatering Rimnersbadet

Insänt av Lennart Gustafsson.

Nu börjar isolering och fasad på Rimnersbadet komma på plats.
Mvh,
Lennart  ///

2022-10-23

Berättarafton onsdag den 26 oktober på Bohusläns museum

Då var det dags med nästa berättarafton. På onsdag den 26 oktober kl 18.30 på Bohusläns museum är det dags.

ALLA VÄLKOMNA!!!  //

2022-10-20

Den bortglömda direktören för Gustafsbergs barnhus

På en vägg i det så kallade "Gubbrummet" i Societetshuset på Gustafsberg sitter porträtten på alla Gustafsbergsdirektörerna från Ander Knape och fram till och med undertecknad. Jag var nummer 25. Det trodde jag i alla fall länge. Men några av direktörerna har haft befattningen två gånger.

Men allvarligare är att en direktör saknas. Mellan Carl Christian Bagge och Petter Brunjeansson skulle porträttet av Lars Gideon Colling ha suttit. Lars Gideon Colling var direktör 1807 - 1812.

Sten Kristiansson skriver om honom så här:

Lars Gideon Colling, 1760-1818 spelade en ingalunda oviktig roll, då det efter katastrofen (branden 1806, min anmärkning) gällde att få samhällsarbetet i gång. Framgångsrik skeppsredare, barnhusdirektör 1807-1812. Han hade hus på söder, men hans egentliga affär låg vid Drottninggatan, ungefär vid Helsings pappershandel. Han var född i Mariestad men hade som ung kommit till Uddevalla och arbetat sig upp från kontorstjänst.

Under kejsar Napoleons tid hade han en tid i Paris. Han var en beläst man och behärskade särskilt fransk litteratur. ”Han var på sin tid den physiskt tjockaste man bland borgerskapet och ägde en äkta hälft, som häri gav honom föga efter." Mot slutet av sin levnad fick han dock olägenhet av den ekonomiska krisen och blev även kroppsligt sett "betydligt tunnare". Efter branden slog han sig ned på Gustafsberg, där han enligt en kritisk bedömare "icke led nöd". Han ville gärna behålla direktörsbefattningen i det längsta och brukade enligt samme anonyme sagesman stiga upp och tacka borgerskapets äldste för fortsatt förtroende, innan valet kommit i gång. 

Colling efterlämnade en son, som avled 1830. Vid bouppteckningen antecknades, att hans fädernefränder voro till namn och vistelse obekanta. Så försvinner namnet Colling ur Uddevallas historia. Dess bärare hade dock varit en av huvudpersonerna under den svåra tiden. Han må även ihågkommas såsom stiftaren av Uddevallas Handelssocietet.

Samhällets frågor dryftades ivrigt i stadens köpmannaförening, Handels Societeten, som märkligt nog bildats, medan askan efter den förstörda staden ännu låg kvar. Då ägde man ännu hopp och trodde, att allt inom kort skulle fortsätta i gamla banor.

Upphovsmannen var den kringsynte L. G. Colling, som i en inlaga påpekade, att "Handels-Corpsen nu mera än förr uti Conjuncturens förändrade skick behöfwer hwarandras gemenskap". Tillkomstdatum är den 27 maj 1807. Medlemmarna äro till en del redan nämnda eller skola nämnas i fortsättningen. De viktigaste voro Colling, som var ordförande efterträdare Petter Hegardt och Engelke, vidare Fredrik Åberg, m, till 1813, hans efterträdare Petter Hegardt och Engelke, vidare Fredrik Åberg, Paul Wikström, Anders Wahlstedt m. fl.

Allt sedan Frihetstidens början omtalas i Uddevalla en liknande sammanslutning, nämligen Handelsgillet, som väl hade samma program. Tyvärr äro källorna därom mycket sparsamma. Gillet hade bl.a. yttrat sig vid burskapsansökningar. Så gjorde även Handels-Societeten, som dock fick konstatera, att det ej inträffade vidare ofta. Andra överläggningar gällde tull- och sjöfartsfrågor, konsulat och mäklare i utlandet, beivrande av olaga lanthandel och ej minst muddring och grundrensning. Av protokollen framgår, att intresset för muddringsarbetet ännu var starkt omkring år 1820. Vemodigt verkar svaret på en fråga från högre ort, huruvida ej en navigationsskola borde avrättas i Uddevalla. Man avstyrkte under hänvisning till de många arbetslösa styrmännen och skepparna i staden.

Det finns ingen avbildning av Colling i Societetshuset men även om det inte gör det får vi se till att han får sin rättmätiga plats där.  ////

2022-10-18

Uddevalla Östra 1 minut

När Uddevalla blev platsen för det nybyggda Bohusläns regemente 1913 kom majoriteten av de värnpliktiga från Göteborg. Bohusbanan var nybyggd men järnvägsstationen Uddevalla C låg långt bort från regementet, på anda sidan staden. Och det var där de värnpliktiga var hänvisade att gå av tåget.

Det var en väldigt lång väg att gå för att komma till regementet. När överste Olof Werling Melin tillträdde som regementschef 1915 uppmärksammade han problemet. Han tog då kontakt med Statens Järnvägar och si det blev resultat. SJ beslutade att bygga en hållplats i form av enkel träperrong i närheten av järnvägsövergången vid Västgötavägen. Det blev succé och man döpte hållplatsen till Uddevalla Östra 1 minut. Den var färdig lagom till höstterminen 1915.

På ovanstående bild ser man om man tittar noga träperrongen precis på bortsidan av järnvägsspåren.

Här ser man att det även fanns en bit perrong på andra sidan Västgötavägen. Bortanför järnvägskurvan på bilden ligger dagens Uddevalla Östra.

Hållplatsen Uddevalla Östra 1 minut fanns kvar i decennier. När jag gick på Uddevalla Högre Allmänna Läroverk 1956 -1962 hade jag klasskamrater  från Ljungskile och Svenshögen som kom med tåget varje morgon och klev av här. 

De som kom resande med tåget hann inte till morgonbönen i läroverkets aula utan hade frikort, vilket vi Uddevallapojkar var väldigt avundsjuka på.
Regementschefen Olof Werling Melin var en stor humanist. Mest känd var han för att han skapade det Melinska stenografisystemet 1892. Systemet används än idag och det finns ett förbund vid namn Melinska Stenografförbundet.

Han bidrog dessutom starkt till att Karl Gerhard inledde sin revykarriär. Karl Gerhard (Johnsson) gjorde sin värnplikt vid Bohusläns regemente och satte upp sin första revy i regementets gymnastiksal. Den var så bra att överste Melin ordnade med att han fick flytta ner sin revy till Uddevalla Teater. Succén var given där också. Den spelades flera kvällar.  //

2022-10-17

Uppdatering Rimnersområdet

Rimnersvallen

Byggarbetena på Rimnersområdet går snabbt framåt. Nya Rimnersvallen och Rimnersbadet är det som nu byggs.

Den här gången har Lennart Gustafsson och Lars Barkman, oberoende av varandra, levererat bilderna till mig. Jag anger inte separat vem som har tagit vilken bild.

Rimnersvallen
Rimnersvallen
Rimnersvallen
Rimnersbadet  //

2022-10-16

Känner du igen konfirmanderna?

Känner du igen dessa konfirmander? (Zooma in genom att klicka på bilden) Själv står jag längst upp till vänster, utan glasögon på den tiden. Vi hade komminister Gerhard Franck. Han blev kyrkoherde när vi gick och läste. Vi blev konfirmerade i början av april 1959. Några känner jag igen. andra inte. Hjälp mig att namnge dem!  //

2022-10-15

Håljuteberget från Prostberget

En gång var Håljuteberget riktmärke för hur höga hus som skulle få byggas i centrala Uddevalla. Men så är det ju inte längre.

En sökning på Håljuteberget ger denna träfflista:

Datum  Innehåll

1902-05-30 Brand i kakelugnsmakare Grens hus på Håljuteberget. En Bäckvall anklagas för mord. Polis.
1911-07-18 Brand utbröt i fiskhandlare Karl Fredrik Olssons hus på Håljuteberget 51.
1924-05-28 Skomakaremästaren Zachrisson å Håljuteberget blev påkörd av cyklist å Södra Drottninggatan. Olycka.
1929-03-09 För inköp av väg från Sörkällegatan till Håljuteberget, marken ägs av Magnus Lundqvist. Pris 660 kronor. Fastighetsaffär.
1936-04-15 Brand i uthus vid Håljuteberget 78 invid Länkgatan.
1936-04-15 Brandkåren i Udddevalla på nattjobb.  Hotande eldsvådetillbud i Håljuteberget. Brand.
1936-08-29 """Likt & olikt"". Trappornas stad - Håljuteberget."
1938-03-29 Den s.k. Gammelgården belägen vid Håljuteberget har sålts. Bild på huset.
1943-04-08 Förslag till nyheter i stadsplanen, högbro över Bäveån och en monumental byggnad på Håljuteberget.
1946-09-07 Vy från Håljuteberget över Trappgatan- och Klocktornet, Uddevalla Fotoklubb.
1947-02-06 71 lägenheter i tre nya pensionärshem, Bergshagen, Håljuteberget.
1947-04-08 En gammal bild över håljuteberget.
1948-08-13 Inflyttning sker i nya pensionärshemmen vid Håljuteberget, 1 nov.
1952-12-23 På Håljuteberget finns Uddevallas längsta hus, 180 m. Byggnad.
1953-12-22 Bohusläns längsta hus Håljuteberget. Byggnad.
1972-08-11 Frankensbergs gamla bebyggelse mellan Strömbergsgatan och Håljuteberget bör sparas. Kultur. Bild.
1985-03-09 Vy från Håljuteberget. Bild  ///

2022-10-14

Bomgatan och kvarteret Sjöbommen

På den föregående bilden förekommer två gator. Den ena är Södergatan som förr i tiden fortsatte över Göteborgsvägen och genom det som nu är park, dvs Teaterplantaget.
I förgrunden Södergatan och gatan som går bortåt i bilden är det Bomgatan. Kvarteret till höger om Bomgatan hette Sjöbommen. Namnen har de fått efter den bomtull som spärrade av hamnkanalen väster om nuvarande Västerbron. Bomtullen kallades således Sjöbommen.

Uddevalla hade före den stora stadsbranden 1806 fyra tullportar. Norrtull, Östertull, Södertull och bomtullen eller Sjöbommen. Sjöbommen var en flytande bom i form av några långa trädstammar som bands fast i varandra och i land på ömse sidor om hamnkanalen.  //

2022-10-13

En idag okänd miljö

Var är bilden tagen? Vad är det för gator som finns med på bilden och vad är det för byggnader??  //

2022-10-11

Korvkiosken vid Folkets Park flyttades första gången

Här flyttas korvkiosken vid Folkets Park för första gången.

Och det var från den här platsen den flyttades. Det var helt enkelt hela entrén till Folkets Park som flyttades.

Och som alla vet flyttades den igen för några år sedan och finns nu på Östrabo yrkesskola. Det talades om när den flyttades att den skulle renoveras och placeras vid den nya bangolfbanan vid Skeppsviken. Nyligen hörde jag att den tanken finns fortfarande.  ///

2022-10-10

Var är detta?

Det tog en stund för mig att förstå var denna bilden är tagen. Efter en stund klarnade det. Ser du var det är?  Och när kan bilden vara tagen??  //

2022-10-09

Bohusläns Föreningsarkiv - en guldgruva för den vetgirige

Bohusläns föreningsarkiv är en ideell förening som bevarar arkivhandlingar från drygt 1800 föreningar och privatpersoner från slutet av 1800-talet fram till nutid. Här finns handlingar, filmer, fotografier med mera samt en stor samling fanor och standar.

Arkivet hyr lokaler på Bohusläns museum men är en egen organisation.  Här kan du hitta källmaterial till din uppsats eller artikel. Information om dina anförvanter. Läsa tidningsartiklar från forna tider. Eller varför inte jämföra tidningars rapportering om historiska händelser. Hur har man lyft fram och skildrat dessa? Hur har tidningarnas politiska färg och lokala hemvist påverkat urval och vinklingar? 

Arkivet hjälper dig att söka fram uppgifter i arkivets databaser såsom relevant källmaterial, tidningsartiklar, referenslitteratur med mera. Arkivet lotsar dig vid behov vidare till andra arkivinstitutioner som kan bistå med relevant material.

Arkivet utför även viss återsökning på uppdrag mot ersättning.

Totalt finns nu 1890 arkiv från Bohusläns föreningsarkiv tillgängliga i NAD, som är Riksarkivets nationella databas. Där finns material från alla arkiv, bibliotek, museer, föreningar och andra som förvarar arkiv från andra arkivbildare och som är tillgängliga för forskning. Du kan själv söka i NAD genom att gå in på Riksarkivets hemsida.

Det som är helt unikt för Bohusläns Föreningsarkiv det är att man också har det så kallade Tidningsarkivet. Ja, ni som följer Uddevallabloggen har säkert lagt märke till att jag är en ganska flitig användare av det. Det är ett register över tidningsartiklar som man kan söka i. I dagsläget finns ca 95 000 artiklar registrerade och det växer hela tiden. Vill man sedan läsa artiklarna kan man kontakta arkivet och boka läsapparaten på bilden.

Det gjorde jag när jag skulle hålla föredrag om Ture Malmgren på Villa Elfkullen nyligen. Jag sökte på Ture Malmgren och fick en träfflista där det fanns uppgifter om i vilken tidning och datum som jag skulle leta i. 

Tidningarna finns på mikrofílm och när man hittat aktuell filmrulle så sätter man i den i läsapparaten på bilden. Man får en instruktion hur man går tillväga av den hjälpsamma personalen.

När man hittat sin artikel så kan man skanna den och den läggs då i ett minne, som du sedan kan få skickad till dig via mejl. Mycket praktiskt!!

Dessa tidningar finns för närvarande på mikrofilm i arkivet:

Post och inrikes tidningar1694–1854 (spridda år)
Uddewalla Weckoblad1826–1837
Bohus Läns tidning1838–1883
Tro, kärlek, hopp1841–1844
Uddewalla tidning1853–1854
Bohusläningen1878–2013
Lysekils-Bladet1881–1883
Lysekils Badtidning1882–1883
Lysekils Tidning1884–1885 (1889)
Bohusläns Allehanda1887–1891
Bohusläns Nyhets & Annonsblad1890–1891
Bohusläns Annonsblad1891–1895
Lysekils Posten1895–1897
Skärgården1896–1904
Stenarbetaren1897–1921
Albert Anderssons Annonsblad1899–1902
Lysekils Kuriren (och Nya)1901–1921
Uddevalla Tidning1902–1917
Bohusläns Tidning1904–1907
Bohus-Posten1910–1952
Uddevalla-Bladet1917–1920
Kuriren1921–1963
Bohuskusten1941–1943
Lysekils Posten1979–1985
Uddevalla-Posten1979–1994

Arkivets öppettider och kontaktuppgifter

Måndag-fredag 08.30-16.00 Besökstider 10.00-16.00
Tel: 0522 – 65 65 03
Epost: info@bohusarkiv.se

www.bohusarkiv.se  ///

2022-10-08

Praktiska realskolan vårterminen 1964

Gunilla Löfberg i Västerås gick på Praktiska Realskolan 1960 - 64 och har skickat in den här bilden från vårterminen 1964 med nästan alla namn.  //

2022-10-06

Kvällens berättarafton om idrottshistoria

Som vanligt var det ett stort intresse när P O Andreasson inledde kvällens berättarafton om idrottshistoria. P O bjöd på ett varierat innehåll vad gäller olika idrotter och och människor inom idrottsrörelsen. Och han kunde namnen på i stort sett alla på de bilder som visades.

Här är ett gäng sportjournalister som kanske känns igen?  //

2022-10-04

Idrottshistorisk berättarafton torsdag den 6 oktober

På torsdag den 6 oktober blir det Idrottshistorisk berättarafton i Hörsalen på Bohusläns museum. Som vanligt är det P O Andreasson som håller i trådarna och kom i tid för det blir mycket folk. Det börjar kl 18.30 och håller på till 20.00.

ALLA VÄLKOMNA!!!  //
 

2022-10-03

Vilka är lärarna och på vilken skola tjänstgjorde de?

Från Hans Hallin har jag fått den här bilden. Klicka på bilden så blir den större. Och frågan är alltså om du känner igen någon/några av lärarna och på vilken skola tjänstgjorde de på. Kan du dessutom datera bilden är det ett extra plus.  //

2022-10-02

Var i Uddevalla är detta?

Den här bilden är ganska gammal. Bebyggelsen är numera riven. Men var fanns den?  //

2022-10-01

Öppet hus på Wessmanska måndag 3 oktober

På måndag 3 oktober är det Öppet hus på Wessmanska, Södra vägen 7, kl 14.00-

Det blir Berättarcafé med Janne Dahl och PO Andreasson.

ALLA VÄLKOMNA!!  //