2013-01-31

Sjukhusdirektörens bisysslor


NU-sjukvården har ett omfattande regelverk för (eller emot) bisysslor. Under förra året fick Uddevallabloggen vid ett par tillfällen mejl från anställda, framförallt på NÄL-akuten, som var upprörda över arbetsgivarens frågor om deras bisysslor.

Jo, arbetsgivaren har rätt att fråga om sin personals bisysslor och kan också förbjuda sådana. Ja egentligen inte, men då får den anställde välja att fortsätta sin anställning eller sluta.

Vid följande tre tillfällen skall cheferna ta upp frågan om bisysslor med sin personal:

 • Nyanställning
 • Utvecklingssamtal
 • När behov föreligger
Och det är som sagt ett omfattande regelverk som jag inte kan återge här. Men jag blev lite nyfiken på sjukhusdirektören Lars Helldin själv? Har han någon bisyssla?

Ja faktiskt! Han har ett företag som heter LH Psykiatrisk Utveckling Handelsbolag. Organisationenumret är 969628-6021.  Adressen till bolaget är Åmålsvägen 11 i Trollhättan.

Telefonnumret till bolaget är 0520-91 000. Det telefonnumret ägs av Västra Götalands läns landsting, dvs Västra Götalandsregionen.

Då infinner sig frågan: Sitter sjukhusdirektör Lars Helldin på sitt tjänsterum och tar emot patientförfrågningar till sin privata praktik?

I ett stycke i NU-sjukvårdens riktlinjer avseende bisysslor för de anställda står det:

"Ingen bisyssla får utövas på ett sådant sätt att det kan uppfattas som om regionen medverkar i verksamheten exempelvis genom att hänvisa till sin regionanställning, visar bilder från sin arbetsplats på Internet eller i annan marknadsföring, som kan uppfattas som om regionen står bakom aktiviteten eller rekommendera den."  

Är då inte sjukhusdirektören själv den förste att bryta mot dessa egna regler?  //

Ensamble Midtvest konsert 2 februari


Bohusläns museum gör det lokala kulturarvet tillgängligt på nätet


Nu finns delar av Bohusläns museums samlingar online. Det bohuslänska kulturarvet blir därmed tillgängligt för en bred allmänhet. Ta del av fotografier, föremål och konst insamlade under drygt 150 år. Välkommen till DigitaltMuseum!
År 1863 öppnade det första museet i lokaler på Kungsgatan 30 i Uddevalla. Därför känns det extra roligt att nu, 150 år senare, kunna presentera delar av våra samlingar över nätet i en dygnet-runt-öppen utställning, säger Anna-Lena Segestam Macfie, antikvarie på Bohusläns museum.
På DigitaltMuseum finns sedan mitten av januari drygt 100 000 fotografier och 20 000 föremål online från Bohusläns museum. Om inte det räcker kan man botanisera bland ytterligare 743 000 foton och föremål från bland annat Nordiska museet och Armémuseum. Den som är intresserad av Bohuslän kan också göra fynd i museer i andra delar av landet. Databasen utvecklas och fylls ständigt på genom nyförvärv och ny kunskap.

Var med och dela din kunskap med andra
Via DigitaltMuseum inbjuds användaren att delta och dela med sig av sina kunskaper genom att skriva i kommentarsfältet vid själva objektet. Museerna tar gärna emot kommentarer och ser den öppna databasen som ett sätt att fördjupa kunskapen om samlingarna och kontakten med brukarna av kulturarvet.
Som användare kan du också lägga upp egna mappar, göra egna små utställningar och skicka bilder vidare till andra sociala medier. Här finns mycket spännande att upptäcka, berättar Anna-Lena. Här kan vi också presentera föremål som inte är utställda på museet.
Under 2012 genomfördes ett stort arbete när Bohusläns museums foto- och föremålssamlingar flyttades till en ny databas och Digitalt museum är systemets användarvänliga ansikte utåt. Här presenteras hittills samlingar från 113 norska och 19 svenska museer.
Vad kan man hitta på DigitaltMuseum?
Sök en plats, en person, ett ämne, ett föremål. I fotosamlingen kan du hitta platser, miljöer och kanske en och annan släkting eller bekant dyker upp. Här finns flera porträttsamlingar, kulturhistoriskt intressanta foton av stad, kust, landsbygd från 1860-talet och framåt, arbetsliv och fritid och en stor
samling pressbilder.
I föremålssamlingarna kan du hitta föremål som berättar om de bohuslänska näringarna fiske, stenhuggeri, båtbyggeri och konservindustri, etnografiska föremål hitförda med fraktfarten, allmogeföremål och folkkonst, arbetskläder, lek, vardagsföremål och saker från vår egen tid. De konstnärer som finns representerade i samlingarna har i många fall varit knutna till Bohuslän.
Stort intresse från första början
På museet har föremål och fotografier katalogiserats av olika medarbetare under drygt 150 år. Mängden information och kvaliteten på uppgifter och föremålsfotografier varierar.
- Många gånger vet vi inte så mycket om ett motiv eller har knappa uppgifter om ett föremål. Nu hoppas vi kunna fylla på med både personliga berättelser och faktauppgifter med lokal anknytning, säger Anna-Lena.
Under året kommer ytterligare museer inom Västarvet publicera sina digitala samlingar på DigitaltMuseum och det betyder att fler föremål och foton från Västverige snart kommer att presenteras för allmänheten.
- Flera användare har redan hittat sidan och vi får in nya uppgifter hela tiden med namn på exempelvis personer, platser eller fartyg. Så småningom ska vi börja föra över det arkeologiska materialet och göra det tillgängligt. Men just nu fokuserar vi på fotografier, avslutar Anna-Lena.
Här hittar du Bohusläns museum på Digitalt Museum http://digitaltmuseum.se/info/owners/S-BM
För mer information:
Anna-Lena Segestam Macfie, Bohusläns museum
Tfn: 0522 – 65 65 28
Mobil: 073-707 24 95
Marie Johansson, Bohusläns museum
Tfn: 0522 – 65 65 80
Bohusläns museum är en mötesplats för historia och samtidskonst. Du hittar oss i centrala Uddevalla. Välkommen! www.bohuslansmuseum.se

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus på kulturmiljö, naturvård, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet - men bedriver också ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland. //

2013-01-30

Fördjupat samarbete mellan Uddevalla kommun och Gustafsbergsstiftelsen

Martin Hollertz, Agnetha Johansson och Gunnar Klasson skakar hand för ett fördjupat samarbete.

Under flera år har Tekniska nämnden, genom sin Gatu- och parkavdelning, lämnat ett årligt bidrag till Gustafsbergsstiftelsen om 45 000 kr för att stiftelsen sköter det gamla badortsområdet till allmänhetens fromma. Från och med i år har dock stödet ökat till 250 000 kr vilket är synnerligen efterlängtat och glädjande.

Hälften av pengarna betalas ut som ett kontant stöd och hälften i form av tjänster som Gustafsbergsstiftelsen kan avropa direkt från Gatu- och parkavdelningen. Ett mycket bra upplägg som kan bli hur bra som helst enligt min mening.

Igår träffades vi, Martin Hollertz, Agnetha Johansson och jag för att dra upp riktlinjerna för det fördjupade samarbetet.

Det vi diskuterade att ta itu med var bl a:
 • Träden i Gustafsbergsallén mellan Göteborgsvägen och badorten behöver beskäras eller eventuellt bytas ut.
 • Likaså träden i badortsparken behöver ses över.
 • Inköp av större och mer ändamålsenliga papperskorgar i Gustafsbergs mörkgröna färg.
 • Inköp av blommor och växter.
 • Byte av kvicksilverlamporna (som blir förbjudna att sälja fr o m 2014) till metall halogen i gatubelysningen på Gustafsberg. Kommunen genomför ett sådant byte i den delen som är kommunal och det blir ett enhetligt ljus i framtiden.  //

2013-01-29

NU-biblioteket läggs ner

Nu ger sig NU-sjukvårdens ledning på NU-biblioteket. Vid ett MBL-möte den 23 januari informerades facken om att NU-biblioteket skall läggas ner.

Att man av besparingsskäl lägger ner denna lilla och billiga men ack så viktiga verksamhet kan vara svårt att ta på allvar, men tyvärr är det sant. På Uddevalla sjukhus med planerad verksamhet där patienterna kan ligga kvar några dagar eller längre skall det alltså inte finnas ett bibliotek att gå till.

Av sjukhusdirektörens chefsbrev som Uddevallabloggen nyligen presenterade handlade ett avsnitt om E-bibliotek. Och det är nog där skon klämmer. Förmodligen tror man att ett e-bibliotek skall kunna överta bibliotekets alla funktioner.

På NU-biliotekets hemsida beskriver man sin verksamhet:


 • Vi är en del av NU-sjukvården och finns på Norra Älvsborgs länssjukhus och Uddevalla sjukhus
 • Vi finns till för NU-sjukvårdens personal, patienter och anhöriga
 • Vi söker, sållar, värderar,strukturerar och förmedlar kunskap, information och upplevelser i olika medieformer
 • Vi är tillgängliga dygnet runt via våra digitala tjänster
 • Vi erbjuder rum för möten och återhämtning
När Uddevallabloggen häromdagen åkte upp till Uddevalla sjukhus för att se hur det såg ut möttes jag av ett livaktigt och välbesökt bibliotek. Där satt folk och sökte information i böcker, tidskrifter och framför dataskärmar. Det var så många besökare att jag hade ett fullt sjå med att hitta en kameravinkel där jag inte fick med några av besökarna på bild. När jag stod där och tittade undrade jag hur man ens kan komma på tanken att avveckla en sådan verksamhet.

Sjukhusledningen har verkligen bottenskrapat för att hitta trovärdiga argument för avvecklingen. Men det ekar ihåligt. Här är några av argumenten:

 • Det är helt nödvändigt för att idag ser allt annorlunda ut jämfört med för bara några år sedan.
 • Risk för smittspridning genom böcker!!
 • Besparingskravet påskyndar utvecklingen av nya arbetssätt.
 • Man skall utveckla E-tjänsterna och avveckla det traditionella biblioteket. (det blir en besparing men inte så mycket, erkänner man)
 • Patienterna skall få trådlöst internet vid sjuksängarna
En ny gemensam E-baserad arkiv- och biblioteksservice byggs upp. Nuvarande bibliotekschefen blir chef för den. Det kommer att krävas informations- och biblioteksspecialister (kompetenser som antagligen den nuvarande personalen inte har). Huvuddelen av personalen varslas eller omplaceras enligt LAS.

Och detta anser man inte vara en nedrustning av biblioteksverksamheten, utan en upprustning!!! 

Man tar sig för pannan!

Och det finns ingen återvändo. Uddevallabloggen har fått uppgifter om att bibliotekets lokaler, som ligger mycket centralt i sjukhuset, redan planeras för en ny verksamhet.  //

2013-01-28

Årets första berättarafton onsdag 30 januari

Då var det dags för ett nytt år med berättarafton. På onsdag den 30 januari kl 18.30 i Hörsalen på Bohusläns museum är det dags för premiären. Alla är hjärtligt välkomna!!  //

2013-01-27

Uddevalla och de vita bussarna


Idag manifesterades Förintelsens dag på olika sätt i Uddevalla. Det var genom program på Bohusläns museum med föreläsningar och musik. Den delen avslutades med en ljusmanifestation i Museiparken.

Själv deltog jag i Uddevalla Filmstudios program som inleddes med visning av filmen Hoppets hamn, som tidigare visats på TV. Dagens film var dock lite längre än TV-versionen. Filmen handlar om  hur befriade koncentrationslägerfångar hämtas till Sverige med greve Bernadottes vita bussar. De anlände till Malmö där de läkarundersöktes och behandlades mot eventuell ohyra.

Från Malmö spreds de vidare ut i landet och till Uddevalla kom 200 "sjuklingar" som tidningarna beskrev dem. Hela Margretegärdeskolan blev beredskapssjukhus och tömdes på elever och skolbänkar och klassrummen byggdes om med skärmväggar så att ett klassrum blev flera mindre rum.

Efter filmen presenterade kvällens värd, förre radiojournalisten Jan Gustafsson, tre av de Uddevallabor som mindes sommaren 1945 och de svaga före detta koncentrationslägerfångarna.

Det var då nioårige Rey Eriksson, son till den legendariske chefredaktören Frank Eriksson på Kuriren. Marianne Wilhelmsson, då femton år, dotter till tidningen Bohus-Postens chefredaktör major Hugo Uddgren samt sjuttonåriga Lizzie Eldefors, som var dotter till Margretegärdeskolans vaktmästare Karlsson. Alla tre bodde i närheten av skolan. Närmast bodde förstås Lizzie Eldefors då vaktmästarbostaden låg inne på skolgården.

Jan Gustafsson läste upp vad tidningen Kuriren skrev om denna för Uddevallaborna så dramatiska sommar. I filmklippet ovan får vi en tretton minuter långt videoklipp från kvällen. Tyvärr är det inte bästa kvalité på ljud och bild men med de förutsättningar som fanns ger det er som inte var där ändå en bild av händelserna runt Margretegärdeskolan.
Från vänster Rey Eriksson, Marianne Wilhelmsson och Lizzie Eldefors.
I publiken fanns också Birgitta Johansson (f. Källén) som kunde berätta sina minnen från beredskapssjukhuset på Margretegärdeskolan.  //

2013-01-26

Infarten till Gustafsberg

Det går att känna igen infarten till Gustafsberg på den här gamla bilden. Till Gustafsbergs Badrestaurant o Uddevalla Stadshotell står det på skyltarna. Man kan också se en av de båda vägvisarna av sten som fortfarande står där.  //

Kropps herr - Tumba 26-33 (14-17)

Bäst i Kropps var målvakten Samuel Johannesson.

Kropps herrar ställdes idag mot tabellfemman Tumba (eller Caperiotumba som de löjligt nog heter numera). Och när jag slog upp programbladet för att titta på tabellen så undrade jag om Kropps herrar redan har abdikerat från Allsvenskan då de inte fanns med i tabellen alls? På Kropps sistaplats med 9 poäng låg istället HK Eskil,

Nåväl, matchen kom igång och Kropps hängde med ganska bra i första halvlek mycket tack vare målvakten Samuel Johannesson som fått förtroendet från start. 14-17 i haltid var inte mycket att säga om.

I andra halvlek drog Tumba ifrån även om Kropps i ett skede av matchen lyckades krypa närmare i målprotokollet.
Utvisningarna duggade tätt och drabbade båda lagen. Vid ett par av Tumbas utvisningar satte man in en spelare med väst och plockade ut målvakten. Taktiken lyckades och anmärkningsvärt var att Tumba fortsatte att spela anfallsspel utan målvakt även när de inte var en man mindre. 

Ett sådant beteende är helt enligt regelboken men man fick känslan att man ville demonstrera sin överlägsenhet och förnedra publiken i Agnebergshallen. Jag tyckte i alla fall att det var en onödig provokation av Tumba. Till slut straffade det sig i alla fall genom att målvakten inte hann tillbaka in i  målet och Anders Svernling kunde lägga in bollen i det tomma målet från långt håll.

Dessvärre förlorade även Kropps dam borta mot Helsingborg med uddamålet.  //


Mikael Samuelsson och Uddevalla Stadsmusikkår 9 februari


2013-01-25

Brattska ängen

Häromdagen hade vi en bild från Brattska ängen med de nybyggda hyreshusen på Strömstadsvägen i bakgrunden. Kanske var det volleyboll ynglingarna spelade? Här är en vinterbild från samma plats men fotografen har vridit kameran åt höger (söder) med SKAPI i bakgrunden.  //

Lennart Carlsson död


Lennart Carlsson har hastigt gått bort nyligen 80 år fyllda. För den idrottsintresserade allmänheten var han känd som en av Sveriges bästa gångare. Sin idrottskarriär inledde han som fotbollsspelare, men vid 23 års ålder provade han på gångsporten och nådde snabbt framgång.

SM-brons på 20 km i Landskrona 1957 följdes av guld på 10 000 meter året därpå. Vid samma mästerskap tog träningskompisen och klubbkamraten i Uddevalla CA Lennart Back guld på 20 km. Året därpå, 1959, var rollerna ombytta. Lennart Carlsson tog guld på 20 km och Lennart Back guld på 10 000 m.

Hans största merit var fjärdeplatsen på 20 km vid EM i Stockholm 1958 (1.35.38,4), 16 sekunder bakom bronsmedaljören Lennart Back.

Lennart Carlsson deltog i åtta landskamper åren 1957 - 1959 och segrade mot Schweiz i Lausanne 1958 på 20 km året därpå i Svärdsjö på 35 km.

1959 vann han Påvemarschen i Rom och besegrade Abdon Pamich (OS-etta och dubbel EM-etta på 50 km).

1960 blev han 14:e man vid OS i Rom. Det blev hans sista stora tävling då han tvingades avsluta sin idrottskarriär på grund av astmabesvär.

Kanske var det hans arbete som bagare på Kronobageriet vid I 17 som gjorde att han fick astma. Hans anställning på I 17 fortsatte därför som förrådsarbetare och senare som chef för skjutfältsexpeditionen på Bulid.

På Bulid var han arbetsledare för flera värnpliktiga och skötte det dagliga arbetet med att iordningsställa och avveckla målmateriel för kompaniernas stridsskjutning. Hans ansvarade också för skjutfältssäkerheten.

Jag upplevde honom som den borne ledaren för de värnpliktiga. Hans personliga ödmjuka framtoning krävde inte att han höjde rösten utan det var hans föredöme som var hans signum i hans ledarskap.

Lennart Carlsson föddes i Ledbergs församling i Östergötland den 30 december 1932.

Han sörjes närmast av hustrun Inga-Lisa och barnen med familjer.  //

2013-01-24

Manuell trafikräkning

På 1940- och 50-talen kunde man se skolpojkar på extraknäck som trafikräknare. Bilden av oklart ursprung är tagen i korsningen Strömstadsvägen - Västerlånggatan. Möjligen började Fjällvägen här redan då? Vi skymtar i alla fall Sannes minne i bakgrunden.

Men är det någon som känner igen gossarna?  //

Skridskopremiär på Byfjorden

Idag såg jag den förste skridskoåkaren på Byfjordens is. På håll såg det ut som han hade god fart. Själv törs jag inte gå ut på isen på länge än.  //

Förintelsens minnesdag 27 januariUddevalla tog emot 200 överlevande från Förintelsen sommaren 1945 - 68 år senare träder uddevallabor fram och berättar sina upplevelser:

”De var bara skinn och ben”, säger Marianne Wilhelmsson i Ljungskile, 82. Sommaren 1945 var hon skolflicka på 15 år och såg när de överlevande från Nazitysklands koncentrationsläger kom till Margretegärdeskolan i Uddevalla, som förvandlats till beredskapssjukhus för krigsoffren. Taggtrådsomgärdat och polisbevakat dygnet runt.

Hela stan stod upp för dem som räddats till livet. Nu berättar Marianne Wilhelmsson tillsammans med de andra uddevallaborna Lizzie Eldefors, 85, och Rey Eriksson, 76, om när andra världskrigets lidande kom till Uddevalla. Vilket de själva bevittnade som skolbarn. De framträder i Hörsalen på Bohusläns museum på Förintelsens Minnesdag i samband med visningen kl 16 av dokumentärfilmen Hoppets hamn, som skildrar hur 25 000 kz-överlevande kom med fartyg till Malmö hamn fredsvåren 1945. 200 av dem kom alltså senare till Uddevalla.

Föreningen Filmis – Uddevalla filmstudio, som just succéstartat vårens filmprogram i söndags 20 januari på Bohusläns museum med hela 110 personer, som löste medlemskort och gladdes och berördes av säsongens första toppfilm Flickorna i Dagenham, deltar i det årliga högtidlighållandet av Förintelsens Minnesdag, genom att visa den starka och gripande nya svenska dokumentärfilmen Hoppets hamn.

Det sker sedan kyrkorna i Uddevalla från kl 14.30 hållit ett gemensamt program på museet om Förintelsens minnesdag. Som avslutas med en ljusmanifestation utomhus alldeles innan filmvisningen. (Se Bohusläns museums kalendarium http://www.bohuslansmuseum.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=38810 )  //

2013-01-23

Idag monteras julen ned

Nu har plastgranen på Kungstorget gjort sitt för denna vintern. Idag började nedmonteringen.  //

Råsopar och romanser
Trubaduren och författaren
Finn Zetterholm
bjuder på visor och berättelser.

Bohusläns museum
Tisdag 29 januari 19.00
Entré 200:-, biljetter i museets reception,
tel 0522-65 65 01.

2013-01-22

Var är bilden tagen?

Först trodde jag att detta kan inte vara Uddevalla, men det är det nog. Men vad är det för stora hyreshus och var ligger spelplanen i förgrunden?  //

M/S Hellevik anlöper Uddevalla igen

Just i skrivande stund stävar M/S Hellevik in mot Uddevalla igen precis som flera gånger förut. För ett par veckor sedan var hon här och låg på redden ett bra tag och när hon väl gick in till Badökajen blev besöket bara några timmar.

2010 togs den här bilden av sjökapten Bo Jevemo från bryggan på Hellevik  Då var det sträng vinter pch ibland folkvanding på isen. På bilden syns en person som är ute och går.  //

Tillspetsat av Gustafsbergsstiftelsen?

I dagens Uddevalla-Posten finns det en artikel  om småbåtshamnen vid Rödön som jag gärna vill kommentera.

Det är en uttalande av Bengt Alm på Kultur o Fritid:

"Vi har ett politiskt uppdrag att avveckla småbåtshamnen. Det är en process som pågår och det är bara att beklaga att det blir lite sent inför den här båtsäsongen. Vi har haft svårt att lämna information till båtägarna, då vi själva inte vet vad som ska hända. Så snart vi har information kan vi vidarebefordra den. Vad vi gjort i dagsläget är att skicka ut brev till berörda båtägare, där vi berättar om situationen. Däremot hade inte frågan spetsats till om inte stiftelsen sagt upp avtalet. Nu hoppas jag att det löser sig på ett smidigt sätt och att en ny arrendator snart kommer att teckna avtal".

Gustafsbergsstiftelsen har inte "spetsat till" frågan. Tvärtom har vi i mycket god tid och i laga ordning sagt upp avtalet för villkorsändring. Det skedde den 8 november 2011 och det tog Uddevalla kommun drygt ett år att skriftligen frånsäga sig arrendet. Den 17 december, med bara två veckor kvar tills avtalet ändå skulle löpa ut, skedde detta.

Under det året som gick har jag upprepade gånger legat på politiker och tjänstemän i kommunen om att man får bestämma sig hur man vill ha det. Hela tiden har svaret varit att kommunen, dvs den politiska majoriteten, inte skall bedriva båthamnsverksamhet i kommunal regi. Ändå har man inte kunnat ta sig samman och skriva på en uppsägning av avtalet.

Gustafsbergsstiftelsens enda önskan har varit att få skäligt betalt för arrendet. Vi har inte haft någon synpunkt på frågan om hamnen skall bedrivas i kommunal eller privat regi. Och givetvis vill vi att båtägarna skall vara nöjda med den nye arrendatorn.

Inledningsvis hade vi två intressenter till att ta över arrendet och vi har träffat båda. Nu har också en tredje intressent dykt upp och vi har även träffat denne.

Det är min förhoppning och övertygelse om att vi skall ha ett nytt arrendeavtal klart senast under februari månad.

När det finns något att säga gör jag det i första hand på vår hemsida www.gustafsberg.se under fliken Aktuellt.  //

2013-01-21

Nordiska Skräddarskolan vid Uddevalla VuxenutbildningPRESSMEDDELANDE

-Vi är oerhört lättade och lyckliga över myndighetens beslut, säger Karolina Spangenberg, utbildningsledare och lärare. Man slutar liksom aldrig att le.

-Ja, vår utbildning är viktig, inte bara för närregionen utan också för landet, fyller läraren Rose-Marie Andersson i. När det gäller yrkeskunskaper som de studerande får med sig, så vågar jag påstå att vi är bäst i landet. Det visar sig bland annat genom att våra studerande är eftertraktade i branschen och att många klarar gesäll-brevet efter att ha gått hos oss.

Skräddarutbildningen i Uddevalla har gott renommé och kontaktnätet sträcker sig faktiskt utanför landets gränser. Vi har studerande från de nordiska länderna och flera elever gör sin praktik runt om i Europa.

Därför har vi beslutat för att tydliggöra oss som utbildningsamordnare och från och med idag så heter skräddarutbildningen Nordiska Skräddarskolan.  //

2013-01-20

Klass 1 E Östra skolan 1945-46

Insänt av Jan Niklasson:


"Hej Gunnar!
Det har varit många klassfoton i din blogg på sistone.
Här kommer ett till.
Fotot visa klassen 1E läsåret 1945/46 på Östra skolan. Lärare är Hulda Andreasson.
Eftersom jag inte minns namnen på alla mina klasskamrater avstår jag att namnge någon.
Själv är jag nummer 2 från vänster i andra raden.
Hälsningar
Jan Niklasson"

2013-01-19

Sjukhusdirektörens brev till sina chefer


Nr 1/13
2013-01-17

Bästa chefer!


Så var julhelgen över, men det tuffa läget för akutsjukvården som byggdes upp framåt nyårshelgen består. Trots att samarbetet med kommunerna fungerade väl, blev belastningen hög. Av erfarenhet vet vi att det tar några veckor innan vi återgår till ett mer normalt vinterläge. Stort tack till alla som har bidragit till att ta hand om våra patienter trots tuffa förutsättningar.

Jag skall precis åka till en träff med presidierna i hälso- och sjukvårdsnämnden och vår egen styrelse. Där kommer vi att diskutera bland annat vår situation med överbeläggningar, den fortsatta satsningen på prehospital akutsjukvård och vår kompetens- och arbetssituation. Parallellt har regionstyrelsen beslutat att ett gemensamt arbete omfattande ägare, beställare och utförare skall genomföras omfattande NU-sjukvården, Kungälv och SÄS. En viktig del i vårt arbete är den åtgärdsplan som styrelsen tog den 14 dec och där konklusionen är att vi inte kan klara tillgänglighet och kvalitet för invånarna i Fyrbodal med tillgänglig budget.

Utveckling mot E-bibliotek fortsätter

Under senare år har gjorts stora investeringar i E-bibliotek och E-arkiv i NU-sjukvården. Verksamheterna utvecklas därför i flera avseenden så att viktiga samband uppstår. Samtidigt pågår en stark utveckling inom kunskaps- och informationsområdet, exempelvis publiceras 1.000.000 nya vetenskapliga artiklar varje år. Den helt dominerande mängden av det material som produceras idag är elektroniskt och ger användarna möjlighet att ta del av kunskap och information oberoende av tid och rum. Därför krävs nya lösningar för kunskaps- och informationshämtning för NU-sjukvårdens personal. De krav som jag har ställt på den framtida verksamheten är att informationen alltid skall vara tillgänglig on-line oavsett var du har din arbetsplats i NU-sjukvården och du skall kunna vara säker på att den är relevant. För att möjliggöra detta behöver vi ta ett inriktningsbeslut som gör att vi konsekvent satsar på en sådan utveckling. Samtidigt kräver det ekonomiska läget inom NU-sjukvården att vi gör prioriteringar och rationaliseringar för att nå fram till målet.
Den 23 januari kommer vi att lyfta frågan på sjukhusets MBL som en informationspunkt, då publiceras också mer information på intranätet.

Ogiltigt resande på NU-turen leder till åtgärder

Uppmärksamma gärna era medarbetare på att resor till och från arbetsplatsen självklart alltid betalas av den anställde själv. Ledningskansliet har under hösten gjort stickprovskontroller av dem som åkt med NU-turen under 2012. Resultatet har visat att vissa anställda inte har giltigt skäl att åka tjänsteresa med NU-turen. De personer som inte betalat sin resa på ett riktigt sätt, hanteras nu utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv. Detta kan innebära avsked, uppsägning eller skriftlig varning.

Mål för Uddevalla sjukhus

Sjukhusledningen har under hösten arbetat med en målbild för Uddevalla sjukhus. Den baseras på olika beslut som redan är fattade av styrelsen eller av sjukhusledningen. Vi vill med den försöka ge en samlad helhet kring hur vi ser att sjukhuset kommer att vara efter det att den akuta ortopedin förs över till NÄL och andra verksamheter samlats till Uddevalla sjukhus. En del är redan gjort som koncentrationen av operationerna från lokalsjukhusen till Uddevalla och den Samlade onkologiska verksamheten. Annat kommer att ske. Den nya MR:n kommer i februari och en ny CT är på ingång. Ytterligare saker skall det beslutas om både vad gäller operationer från NÄL och den prehospitala vården. På sjukhusledningen i veckan tog vi den sammanfattande skrivningen. Det arbete som är kopplat till den skall ske under våren och presenteras till styrelsen i juni. I korthet är det att vi först pekar ut vad som skall föras från NÄL och sedan ser på hur detta skall kunna beredas plats i Uddevalla. Hösten kommer vi sedan att ägna åt att praktiskt se till att allt är på plats så att inga glapp uppstår då vi flyttar verksamheterna.

Vi kommer nu att successivt informera om planen i våra styrgrupper, strategiska utvecklingsgruppen och vid ett chefsmöte den 25 feb.

En separat kallelse med program kommer att gå ut till dig snart men reservera den preleminära tiden mellan kl 9 och 13 redan nu. Platsen är Högskolan Väst i Trollhättan.

Sommargrupp samordnar

Sjukhusledningen har tillsatt en grupp som håller samman planeringen när det gäller sommaren 2013. Där ingår områdeschef Ulla Anderson, biträdande personalchef Kerstin Blomgren samt representanter för varje område.        

På min agenda kommande veckor, bland annat:
 • Koncernledningen VGR där förvaltningscheferna i regionen samlas
 • Intervjuer med kandidater till stabschefstjänsten
 • Styrgrupp för Vårdsamverkan Fyrbodal
 • Strategiska utvecklingsgruppen 29 januari 

Lars Helldin
Sjukhusdirektör 


Chefsbrevet är sjukhusledningens nyhetsbrev till alla chefer i NU-sjukvården. Brevet ges ut ungefär var 14:e dag. Redaktör för nyhetsbrevet är Vivian Komstadius, HR och kommunikation  //

2013-01-18

När Hansonska bron byggdes

Hansonska bron är resultatet av en donation. Donatorn var grosshandlaren Ludvig Hanson som bodde på Södergatan men hade sin affär på Stora Hellevigsgatan (Hansson & Hasselberg, sedermera Edvin Andreassons). Det sades att han ville ha den här bron för att få närmare väg till Uddevalla Sparbank som låg vid Norra Hamngatan (där Hembergs matthörna nu ligger).

Bron invigdes i september 1934 och då hade Ludvig redan avlidit så han fick själv aldrig någen glädje av bron.

Gubbarna till vänster håller på med pålning. De hade var sitt rep som de drog i för att på upp den tunga hejaren i pålkranen. De sjöng en särskild sång för att få bättre schvung i arbetet. //

2013-01-17

Infam och nedrig ledarskribent

I mitt förra inlägg citerade jag ett par meningar i vad jag trodde var en insändare i ttela.se. Jag kunde inte tänka mig att det var en ledarskribent som uttryckt sig på det infama och nedriga sättet. Samstämmiga röster har nu övertygat mig om att det faktiskt VAR en ledare i ttela.se. Man vill inte tro att det är sant!  //

Infam och nedrig insändare i ttela.se

En insändare i gårdagens ttela.se skriver bl a så här:

"NU-sjukvården har beslutat 
att flytta ortopedakuten från Uddevalla sjukhus till Näl. Ett glädjande beslut som betyder att Tvåstadsborna slipper åka till Uddevalla när armar och ben är brutna. Slipper tidsödande resor med många gånger svåra 
smärtor. Ortopedakuten ska placeras på Näl-akuten och det är bra att 
akutverksamheten samlas på ett och samma ställe".

Det var det mest infama och nedriga jag läst på länge. Det är signaturen UA som helt bortser från det faktum att Nordbohusläningar och Uddevallabor sedan länge drabbats av NU-sjukvårdens omorganisationer i motsatt riktning, dvs mot NÄL.

Läs hela insändaren här http://ttela.se/asiktdebatt/ledare/1.1906712-situationen-ar-akut  //

2013-01-16

Känner du igen klassen?

Det här klassfotot är insänt av Olof Roth. Bilden är tagen någon gång på 1940-talet och läraren heter Erik Jakobsson. Känner du igen någon på bilden eller vet du när den är tagen?  //

2013-01-15

Oddevallenläktaren flyttad igen

Den gamla ståplatsläktaren på Oddevallen flyttades till Rimnersvallen i god tid före VM-matchen Brasilien-Österrike 1958. Nu håller den på att flyttas igen. Det är hit till Thordéngården på Fossum den nu transporteras för att åter bli en Oddevoldläktare. Den kommer väl till pass då Oddevold kommer att spela vårens hemmamatcher här då Rimnersvallen håller på att byggas om.
Det var här läktaren stod först. Uddevallavarvets idrottsplats som fick namnet Oddevallen när Gustaf Thordén startade sin hårdsatsning på Oddevold på 50-talet. Här såg jag flera minnesvärda matcher med duktiga spelare som Thordén köpte från andra klubbar och alla (nästan) fick de jobb på varvet. 

När jag försöker hitta Oddevolds spelare genom tiderna dyker många namn upp som jag minns från Oddevallen.

Här kommer ett helt gäng (utan särskild ordning):
Einar Rönnskär
Rolf "Mårten" Andersson
Stig Andersson
Rolf Tärneberg
Jan Bengtsson
Jorma Waihela
Nisse Blomqvist
Paul "Kula" Börjesson
Ingemar Eriksson
Kurt Ferm
Rune Lekberg
Gösta Lööw
Gustav Mattsson
Leif Nilsson
Gösta Hahne
Bert Hansson
Lennart Hansson
Lennart Grahn
Stig Sundberg
Ove Helmér
Sture Isaksson
Frank "Sanny" Jakobsson
Sten-Erik Johansson
Bert Karlsson
Bertil Karlsson
Åke "Ålen" Kristiansson
Charlie Larsson
Erik Renneby

Vilka lirare!  //

2013-01-14

Byx-striden på Lasarettet

Också den här bilden återfinns bland dem som Jan Aronson levererat och som ursprungligen kommer från Eva-Lisa Hübinette i Kungsbacka.

Men vad i allsin dar håller de på med? Byxstriden? Vad var det? Och en gengaslastbil! Och var är bilden tagen?

Är det någon som kan berätta något om bilden?  //

2013-01-13

Jakten på fria luftvägar

Idag gav jag mig ut för att få tag på näsdroppar. I centrum ligger det två apotek. För en tid sedan låg det tre, men det tredje fick slå igen. Kvar har det blivit apoteket Medstop (vilket j...a namn!) där det gamla apoteket Lejonet på Västerlånggatan låg intill Systemet. Om det apoteket tycker jag inte främst på grund av dess fula inredning. Känns helt sterilt och konstigt att gå in där.

Därför går jag nästan alltid till Apotek Hjärtat i Gallionen. Trevlig och hjälpsam personal och känns mer som ett apotek. Men när jag kom dit var det stängt. Knallade vidare till Medstop på Västerlånggatan, också stängt.

Två apotek mitt i centrum och inget är öppet. Vad är det här? Vågar jag chansa på att sjukhusapoteket är öppet? Om det nu alls finns?

Och att åka till ICA för att kolla om de har Nezeril endosbehållare föll mig inte in. Hämtar bilen och kör ut ur stan mot Torps köpcentrum. Parkerar och går in i Coop-huset och si där är det öppet. Nezeril näsdroppar förvaras av någon anledning dolt för kunderna men den hjälpsamma personalen ordnar snabbt fram dem.

Nöjd och glad för att ändå ha fått tag i näsdropparna går jag tillbaka mot utgången och får då syn på ett apotek till (bilden). Med ett fåtal meters mellanrum finns det alltså två apotek på Torp, båda söndagsöppna.

På väg tillbaka mot stan svär jag i mitt stilla sinne över avregleringseländet. Och varför i fridens namn kan de två apoteken i centrum inte turas om att hålla söndagsöppet?

Enligt hitta.se finns det sju apotek i Uddevalla.

Apotek Hjärtat, Norra Drottninggatan 5, Gallionen.
Apoteksgruppen, adress saknas.
Apoteket Korpen, Fjällvägen 9. Måste väl vara sjukhusapoteket?
Apoteket Lejonet, Västerlånggatan 2. Måste väl vara Medstop?
Apoteket Måsen, Torps köpcentrum. Måste väl vara där jag handlade? PÅ kvittot står det bara Apoteket.
Kronans droghandel, Lövskogsgatan 7. Dalaberg
Medstop apotek, Torp.

Skulle jag ha ringt runt först för att kolla om något av apoteken var öppet? Samtliga apotek har telefonnummer som börjar på 0771 eller 077. Någonting säger mig att jag då hamnar i en telefonväxel med knappval...

Har det blivit bättre efter apotekens avreglering eller var det bättre förr?  //

Sandra Hansson fyra i långloppspremiären

(Arkivbild 2012-06-06)

Uddevallas Sandra Hansson har fått en bra start på skidsäsongen. Hon har fått vara skadefri till skillnad mot förra säsongen som förstördes av sjukdom.

I dagens långloppspremiär, 50 kilometer, Jizerska i Tjeckien blev hon bäste svensk med en fjärdeplats. I herrklassen kom Anders Södergren sjua. Jizerska är det första av sex långlopp där också Vasaloppet ingår.  //

2013-01-12

Csav Rio Itata vid Skeppsholmspiren

Csav Rio Itata anlände mitt på dagen och blev länge liggande på redden. Först nu ikväll har hon bogserats in till Skeppsholmspiren.
(Foto Dan Turesson)
Kl 13 på söndagen klev lotsen ombord och en dryg halvimme senare var hon på väg ut genom fjordarna.  //

2013-01-11

Csav Rio Itata ersätter Csav Rio Grande

(Csav Rio Grande Arkivbild 2012-05-15)

Csav Rio Grande som varit på väg mot Uddevalla sedan ett par veckor tycks nu ha fått ändrade order. I går ankrade hon upp utanför Englands sydkost och ligger "For order", dvs väntar på ny order. I stället är systerfartyget Csav Rio Itata på väg från Zeebrügge mot Uddevalla. I skrivande stund befinner hon sig väster om Jylland. Hon har beställt lots från Hätteberget lördag kl 10. Det står i lotsinfon  att hon skall angöra Skeppholmspiren i Uddevalla.  https://eservices.sjofartsverket.se/lotsinfopublic/lotsning_frames.asp

Stämmer det så är det mycket ovanligt. Jag har aldrig sett en av dessa "ACE-båtar" lägga till där tidigare. Skall bli spännande att se.  //

Från redaktionsfönstret - bländverket blev kortvarigt

Som jag berättade igår flödade Uddevallabloggens redaktion plötsligt i ett externt ljus från de elektrifierade gamla gaslyktorna på Kungstorget. Det var samtliga fyra lyktor på Kungstorgets östra sida som plötsligt fått ett kallt vitt ljus istället för det varma ljusgula ljuset som finns i alla övriga lyktstolpar runt torget.

Men när mörkret föll ikväll var ordningen återställd. Det bländande ljuset var borta och allt var som vanligt igen.

Inlägget väckte debatt i en rad kommentarer både på uddevallabloggen.se och på Facebook. Gatu- och parkchefen Martin Hollertz var en av debattörerna och han har skickat mig ett 44-sidigt handlingsprogram för belysning i centrala Uddecvalla.
Det är ett mycket intressant dokument som jag hoppas kunna återkomma till. Ett avsnitt jag fäste mig vid är det nedanstående.
Ljuset från gårdagskvällens lyktor var definitivt inte bländfritt. Men det finns också ett avsnitt som handlar om att det är viktigt att prova ny belysning i sin rätta miljö. Kanske var det det man gjorde igår kväll och upptäckte genast att det blev helt fel. För det är väl inte Uddevallabloggens reaktion som enbart ligger till grund för att belysningen idag är återställd?  //

Från redaktionsfönstret - ett bländverk på Kungstorget

När Uddevallabloggen släckte ned redaktionsbelysningen igår kväll så blev det inte mörkt  i rummet. Förklaringen framgår på bilden. De gamla gaslyktorna, som sedan länge är elektrifierade och finns runt hela Kungstorget, har fått nya och starkare glödlampor framför Uddevallabloggens redaktion.

Man tackar! Nu kan vi minska vår egen elförbrukning och istället utnyttja den externa belysningen från dessa strålkastare. Det påminner mig om den kände Uddevallaprofilen Jacobowsky som bodde i hörnhuset där Uddevallahem nu har sina kontorslokaler. Utanför Jacobowskys vardagsrum i andra våningen stod en gatlykta som lyste upp rummet, så att man aldrig behövde tända upp i rummet.  //

2013-01-10

Teaterprogram våren 2013


Hellevik väntar på kajplats

Ute på redden på Byfjorden ligger bulklastfartyget Hellevik för ankar just nu. Hon brukar komma till Badökajen då och då och från silona därstädes lasta havre. Nu är det sedan några dagar emellertid upptaget vid den kajen av fatyget Laxfoss. Så Hellevik får snällt vänta på redden.  //

2013-01-09

Bohusläningen 135 år

I år fyller tidningen Bohusläningen 135 år. Det är en respektabel ålder. Och redan när tidningen fyllde 25 år 1903 hade tidningen anledning att se tillbaka och gav ut en nostalgisk jubileumsskrift. Signaturen Gösta formulerade då följande tankar vid ett tjugofemårsminne:

Ett fjärdedels sekel är väl ej så stort.
Om uti tidehvarf det mäta gäller.
Man knappt kan säga då om det gått fort,
Och om det har gått långsamt icke heller.
Men blir det efter annan måttstock mätt, 
Så som i allmänhet lifvet lärde,
Då ter sig saken på ett annat sätt
Och tidsförloppet får ett annat värde.

Ett fjärdedels sekel blir en rundlig tid,
Med sina minnen, växlande och rika;
Med allt sitt jäktande, sin kamp och strid,
Men värdefulla segrar och tillika;
Med sina ljusa, glada ögonblick ,
Och dag , som hotande och mörk sig tedde;
Med lyckligt företag, som framgång fick,
Och mindre lyckligt, som förlust beredde.

Ett fjärdedels sekel - hvilken tid så lång
För rastlöst id och sträfsamhet i världen!
Man skulle kunna tröttna mången gång,
Men framåt utan tvekan gäller färden. -
Väl den, som sig en uppgift gripit an
Och lyckats helt dess framgång att befästa...
Han fjärdedelsdagen fira kan
Bland sina minnesdagar som den bästa.

Uddevallabloggen kommer att återkomma med en utförligare historik framåt hösten då 135-årsdagen (21 oktober) närmar sig. Men jag har roat mig med att söka i Tidningsarkivet på ordet Bohusläningen och får då nedanstående träfflista. Bara den är ganska läsvärd. Håll till godo!

1878-10-21 Profnummer av Bohusläningen utdelas gratis. Tidning.
1878-10-21 Redaktör och ansvarig utgifare till tidningen Bohusläningen är Thure Malmgren.
1878-10-21 Prenumationspris på Bohusläningen kostar för hela året 5 kr. Tidning.
1878-10-21 Bohusläningen, tidning för staden Uddevalla- och landskapet Bohuslän samt sydvestra delen af Dalsland. Tidning.
1878-11-04 Första dödsannonsen i Bohusläningen, enkan Annika Johansdotter, 70 år. Död.
1878-11-04 Pressens yttranden över den nya tidningen Bohusläningen. Tidning.
1878-12-02 """Annonser för Bohusläningen"". Annonspriset är 5 öre för hwarje rad, beräknad till ungefär 40 bokstäver fin stil. Tidningen."
1879-02-10 "Tryckfrihetsåtal mot tidningen Bohusläningen på grund av uttrycket ""teaterband""."
1879-03-27 Bohusläningens klagan. Dikt om det misslyckade sillfisket. Fisk.
1879-12-11 Trenne tidningar i Uddevalla komma att få nästa år. Bohusläningen, Bohusläns tidning- och Bohusläns tidning Uddevalla. Tidning.
1882-07-31 Bref från Fergelanda i Dalsland till tidningen Bohusläningen. Tidning.
1887-06-21 En badgästs skrivelse från Ljungskile till Bohusläningen. Berättelse.
1887-12-17 Tionde årgången af Bohusläningen. Tidning.
1888-01-10 Bohusläningen ökade med 74 exemplar från förra året. 815-889. Tidning.
1888-07-03 Bohusläningenn har börjat med en ny mordernare typsnitt. Tidning.
1888-12-11 En ny avdelning i Bohusläningen från- och med i dag som innehåller kungörelse om födda, vigda- och döda. Familjenytt.
1889-03-09 Vår världsberömde landsman i Amerika John Ericsson död. 86 år. (Extrablad till Bohusläningen nr 29 1/2)
1890-10-04 Prenumerationspriser för Bohusläningen i september 1890. Per månad 60 öre, per kvartal 1.50 kr. Tidning.
1897-06-26 Från Brastad skrifves till Bohusläningens Midsommarnöje, om midsommarfesten å säteriet Holma där bråk startades af stenhuggare.
1899-04-01 Ett foto öfver Åhman & Mattsons affär, troligen på Kungsgatan. Det första fotot i Bohusläningen.
1899-12-24 Prenumerera på Bohusläningen! En enda annons kan mångfaldigt uppväga prenumerationsavgiften. Tidning.
1899-12-30 För det nya seklet anmäler Bohusläningen härmed till prenumeration sin 22:dra årgång.
1900-02-15 Från Stångenäs skrifves till Bohusläningen: En person hittades i en snödrifva öfverlastad av starka drycker.
1900-10-06 Qvartalsprenumeration från 1 okt. upptages å Bohusläningen med kr 1:25 . Tidning.
1903-09-01 Bohusläningens 25-årsjubileium.
1903-11-24 Öfverskriften har blivit mer markerad i Bohusläningen. Tidning.
1906-01-11 Från år 1906 utkommer Bohusläningen med fyra nummer i veckan. Tidning.
1907-03-12 Makarna Hilma- och Ture Malmgren firar silverbröllop. Tidningen Bohusläningen. Familjenytt.
1909-10-02 Bland svenskar i Nordamerika. Resebrev från Bohusläningens utsända korrespondent.
1911-03-15 Kritik mot tidningen Bohusläningen. Tidning.
1911-06-07 60 år fyller Bohusläningens ägare och utgifvare red. Ture Malmgren.
1913-07-28 50 år fyller redaktionschefen i Bohusläningen red. Elias Holmsten.
1916-06-05 "65 år fyller ""Bohusläningens"" ägare och utgifvare, boktryckare Ture Malmgren."
1916-06-08 65 år fyller redaktören och grundaren till tidningen Bohusläningen Ture Malmgren.
1918-02-13 50 år fyller medarbetaren i Bohusläningen redaktör Knut Svensson. Familjenytt.
1918-02-16 50 år fyller redaktören vid Bohusläningen Knut Svensson.
1918-10-14 Redaktionssekreteraren i Bohusläningen, Uddevalla Elias Holmsten död, 55 år.
1918-10-23 Vår kollega Bohusläningen fyllde i måndags 40 år. Tidning.
1918-12-23 Tidningen Bohusläningen firar 40-årsjubileum.
1920-05-04 "50 år fyller radaktören vid ""Bohusläningen"" Frans Emil Karlsson. F.E.K."
1921-02-11 60 år fyller faktorn å Bohusläningens tryckeri J. Bernh. Lidén.
1921-06-06 70 år fyller redaktören för tidningen Bohusläningen Ture Malmgren.
1922-03-24 Telefonnummer till tidningen Bohusläningen. Telefon.
1922-04-22 Bohusläningen - akrostiken pristävlan.
1922-08-05 Före detta redaktören på tidningen Bohusläningen, Ture Robert Ferdinand Malmgren död, 71 år.
1922-09-18 60 år fyller kassören hos Bohusläningen AB, Fritz G. Qvist.
1922-09-25 Dags att förnya kvartalsprenumerationen av Bohusläningen. Tidning.
1922-09-30 En hembygdssång för Bohuslän. Bohusläningen utlyser pristävlan.
1922-11-04 Orust-sägner. Om gengångare och varsel. Upptecknade för Bohusläningen av Pehr Fritiov. Hembygd.
1922-12-23 Julbilagan: Bohusläningen skioptikonförevisningar. Bio. Foto. Tidning.
1923-04-17 Orustsägner. Upptecknade för Bohusläningen av Pehr Frithiov. Berättelse.
1923-04-21 Tidningen Bohusläningen har fått tillstånd att anordna offentliga radiodemonstrationer.
1923-04-24 Från Bäve. Brev till Bohusläningen. Hembygd.
1923-04-24 Inför Bohusläningens offentliga radiodemonstrationer. Det blir rundgnistaftnar på Frideborg.
1923-04-26 Bohusläningens radiodemonstrationer på Frideborg i Uddevalla. Avsändare- och mottagarestationer klara.
1923-04-29 Bohusläningen tillgänglig under sommarutställning i Göteborg. Tidning. Utställning.
1923-04-30 Det hördes som andar i luften vid Bohusläningens radioaftnar på Frideborg.
1923-05-01 Rykte om järnmalms- och guldsandsfyndighet i Lane-Ryr. Brev till Bohusläningen.
1923-05-08 Orustsägner IX. Näcken. Upptecknade för Bohusläningen av Pehr Frithiov. Hembygd. Berättelse.
1923-05-24 Orustsägner om havsfolk och sjöjungfrur. Upptecknade för Bohusläningen av Pehr Frithiov. Hembygd.
1923-05-28 Bohusläningens stafettlöpning staden runt vanns av kamraterna före UIS. Idrott.
1923-06-23 Orustsägner om älvor. Del XI. Upptecknade för Bohusläningen av Pehr Fritiov. Hembygd.
1923-06-23 Kamraternas segrande lag i Bohusläningens stafettlöpning. Idrott. Bild.
1923-07-26 Orustsägner XIII. Orreleken på Morlandategen. Upptecknade för Bohusläningen av Pehr Fritiov. Hembygd.
1923-08-18 50 år fyller faktor Albin Ohlsson, har varit vid Bohusläningens tryckeri.
1923-08-21 50 år fyller faktor på Bohusläningen Albin Ohlsson, Uddevalla.
1923-12-20 Bohusläningens Julbilaga.
1924-03-24 Från 1 april kommer Bohusläningen att utgiva en extra lördagsbilaga. Tidning. Annons.
1924-06-02 Annonsörer i Bohusläningen bör endast i nödfall telefonera in annonser. Tidning.
1924-07-19 Ett tryckfrihetsåtal mot Bohusläningen för 45 år sedan, se bilagan.
1925-11-30 Endast 75 öre kostar Bohusläningen för December månad. Priser
1926-01-13 Bohusläningens vägledare för Uddevalla; Stadens myndigheter och förvaltningar.
1926-10-04 Bohusläningen försäljes på följande ställen, förteckning på affärer i Uddevalla.
1926-10-08 Uddevalla teater har nyrestaurerats ut- och invändigt, bild. se Bohusläningen 1926-10-11.
1928-06-27 Bild på Bohusläningens kiosk på Uddevallautställningen.
1928-12-01 Bohusläningen och Uddevallapressen under 50 år. Julbilaga. Bild.
1928-12-15 Julbilagan: Bohusläningen.
1929-12-11 Ur Bohusläningen för 50 år sedan. Alla skiljemynt som ej lydde å kronor och ören.
1929-12-18 Julbilagan: Bohusläningen.
1930-03-01 Det svenska vetet: Bohusläningens propagandatävling för det svenska vetemjölet.
1930-04-24 Ur Bohusläningen 1880. För ett pris av 18 500 kr har byggmästare Svensson i Lysekil åtagit.
1930-05-27 Staden och länet för 50 år sedan. Ur Bohusläningen 1880. Uddevalla geografi.
1930-06-25 Faktorn vid Bohusläningen Albin Olsson, nära  57 år. Död.
1930-08-12 Ur Bohusläningen 1880. När det var ont om mat - för 50 år sedan, berättelse på bygdemål.
1930-08-28 Ett dystert 50 årsminne för Strömstad. Några anteckningar ur Bohusläningen från branden.
1930-12-10 Julbilagan: Bohusläningen.
1931-06-22 75 år fyller idag Hilma Malmgren, berättar om Älvkullen, Tureborg och Bohusläningen.
1932-06-25 Bohusläningens till tjänsteår äldste medarbetare kamrer Fritz G. Qvist nära 70 år gammal.
1932-11-26 Ur Bohusläningen 1882. En såg för tillverkning av stav för Tunnfabrikens behov har anlänt.
1932-12-13 Julbilagan: Bohusläningen.
1933-01-24 Prenumerera på Bohusläningen. Pris pr. Helår 9:50. Halvår, 4:90. Kvartal, 2:50. Annons.
1933-12-21 Julbilagan: Bohusläningen.
1933-12-21 Bohusläningens Julblad.Längs Bäveåns brusande vatten. Hembygd. Bild.
1934-05-23 Se upp i luften på fredag, Bohusläningen gör flygreklam över Bohuslän- och Dal. Annons. Bild.
1934-05-25 Tidningen Bohusläningens reklamflygning över landskapet.
1934-06-12 Bohusläningens reklamflygning, vinnare korade. Presentkortet på 50 kr gick till Munkedal. Annons. Bild.
1934-12-01 Julbilagan: Bohusläningen. Tidning.
1935-07-11 Bohusläningen bygger nytt vid Drottninggatan. Tidning.
1935-08-05 Bohusläningens vandringspris gick till Lysekil. Utlottningsbåten vanna av Kungsbackabo. Båtar. Bild.
1935-08-19 Bohusläningen flyttar från sin fastighet Norra Drottninggatan 19, till Drottninggatan 21. Tidning.
1935-08-23 Bohusläningens gamla byggnad försvinner. Många minnen knytna till det gamla huset. Byggnad. Bild.
1935-11-18 Nu skall pålningen börja för Bohusläningens nybygge vid Norra Drottninggatan. Bild på pålkranen. Byggnad.
1935-12-23 Med Bohusläningen på reklamturne´. Kring BEA;s högtalarbilar. Tidning.
1936-03-10 50 år fyller redaktionssekreteraren vid Bohusläningen Alban Olsson.
1936-04-07 Gjutningsarbetena har återupptagits efter vintern på Bohusläningens tomt. Bild.
1936-07-04 Olof Johanssons hus vid Södra Hamngata- och Bohusläningen vid N Drottninggatan.
1936-07-14 Bohusläningens nybygge befinner sig nu under tak. Utsikt från taket över Drottninggatan. Byggnad. Bild.
1936-07-23 70 år fyller Emil Andersson Uddevalla. Bohusläningens äldste medarbetare i maskintryckeriet.  Bild.
1936-10-02 Bohusläningen flyttade igår in i nya lokaler.
1936-10-31 Den 2 nov öppna vi i Bohusläningens fastighet en ny affär (filial) Jonssons manufaktur.
1936-10-31 Bohusläningens expedition flyttar måndagen 2 nov till den nya fastigheten. Annons. Tidning.
1936-11-17 Tidningen Bohusläningen skall anordna fotokurs. Utbildning.
1936-12-02 Ljus över affärerna. Bohusläningens hus. Ljuskulturvecka pågår i Uddevalla. Energi. Bild.
1936-12-04 Bohusläningens upplaga är nu 14 200 exemplar. Tidning.
1937-12-17 Julbilagan: Bohusläningen .
1937-12-22 Tre målningar i Bohusläningens hus. Konst.
1938-01-28 Commerz Manufakturaffär, mitt emot Bohusläningen. Annons.
1938-01-29 Ingeborg Lundins Bokbinderi är övertaget av Bohusläningens bokbinderi. Annons.
1938-05-14 Överste Melin skänker hederspris till stenografklubbens- och Bohusläningens stenografipropaganda. Gåva.
1938-05-16 Tidningen Bohusläningen skall anordna nybörjarkurs i filmning och fotografering. Foto.
1938-06-17 Tidningen Bohusläningen har en tip-top klichéanstalt. 3 dagars arbete går nu på 3 timmar. Tidning.
1938-07-05 Kuriren och Bohusläningen mötas i århundradets 2:a match på Rimnersvallen. Idrott.
1938-07-06 Bohusläningen slog Kuriren i en tvårondersmatch på Rimnersvallen. Tävling.
1938-07-26 Turistbyrån i Uddevalla och tidningen Bohusläningen skall anordna turistresor genom Bohuslän för 4.50 kr. Turist.
1938-07-29 En presentation av turistbyråns och Bohusläningens rundresa i Bohuslän. Turist.
1938-08-09 "Namnet ""Bohusläningen"" i mörka plattor på gångbanan utanför tidningshuset. Tidning. Bild."
1938-08-22 Reportage om Bohusläningens utfärd med de gamle i Lysekil. Social. Bild.
1938-12-10 Tidningern Bohusläningen firar 60-årsjubileum. Jubileumsnummer med tidningens historia.
1938-12-10 Jubileumsnummer av Bohusläningen. En tillbakablick på vad som hänt i Bohusläns samhällsliv. Historia.
1938-12-12 Tidningen Bohusläningen firade sin 60-årsdag på hotell Carlia, dit personalen inbjudits. Jubileum.
1938-12-29 Var med i Bohusläningens tävling om de bästa bohuslänhistorierna! Seder o bruk.
1939-01-04 De första bidragen till Bohusläningens pristävling om bästa Bohushistorier. Hembygd.
1939-01-07 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens historietävling. Hembygd.
1939-01-13 Bullaren slår igenom som vintersportplats. Bohusläningens skidresor har uppmärksammat bygden. Social.
1939-01-20 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistoria. Seder o bruk.
1939-01-23 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistoria. Seder o bruk.
1939-01-30 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistoria. Seder o bruk.
1939-02-03 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistoria. Seder o bruk.
1939-02-13 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistorier. Seder o bruk.
1939-02-21 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistoria. Seder o bruk.
1939-07-07 Schaktning på Norra Drottninggatan 21 för Bohusläningens maskinhall. Byggnad.
1939-08-05 Nybyggnader i Uddevalla, Bohusläningen, Schwartzmans, bygglov.
1939-08-09 Tidningen Bohusläningen skall göra en stor om- och tillbyggnad intill 1936-års nybygge.
1939-09-25 Stig Wiberg arkitekt för Bohusläningens nybyggnad.
1939-11-21 Tidningen Bohusläningen håller högtalarturné i större samhällen med mottot decemberprenumerera.
1939-12-12 Tidningen Bohusläningen har utsänt egen korrespondent till krigets Finland.
1939-12-22 Julbilagan: Bohusläningen.
1940-06-03 Edvard Fredih som tidningsman. I Bohusläningen den 29 okt 1885. Berättelse.
1941-03-21 De första spadtagen för Bohusläningens- och förlaget Gods- och Gårdars nybygge, Norra Drotninggatan. Bild.
1941-05-17 60 år fyller Carl Eliasson, trotjänare på Bohusläningen.
1941-06-21 85 år fyller fru Hilma Malmgren, Älvkullen, änka efter Bohusläningens grundare Thure Malmgren.
1941-11-25 Tryckeriföreståndaren G.V. Holst på Bohusläningens bokförlagsrörelse död. 57 år. Bild
1941-11-29 Prenumerera på Bohusläningen för december 85 öre + julnumret. Annons.
1941-12-20 Taklagskarans på Bohusläningens nybygge. Tidning. Bild.
1941-12-20 Bohusläningen anordnar svensk mästerskapstävling för våra maskinskrivare. Svenska mästerskapet i Uddevalla.
1942-07-15 Uddevallakamraterna tog Bohusläningens vandringspris i DM. Vann sin tredje DM-final å rad i Lysekil på söndagen.
1942-07-18 Bohusläningens nybygge närmar sig sin fullbordan. Byggnad. Tidning.
1942-07-18 Bohusläningens nybygge närmare sig sin fullbordan. Bygge. Bild.
1942-11-04 Fru Hilma Malmgren Älvkullen, maka till tidningen Bohusläningens grundare Ture Malmgren, död. 86 år.
1944-04-20 "Åter igen-en glänsande serie i Bohusläningen. Erik Grönbergs bok- ""Jag var Gestapos Agent"". Annons."
1945-02-06 Bohusläningens Idrottsklubb firar sitt 1 års jubileum på Grand Hotell. Bild.
1945-04-12 Bohusläningens guldmedalj får Gösta Olsson Uddevalla  Atletklubb, bästa idrottsprestation. Belöning.
1945-06-27 Bohusläningens trotjänare maskintryckare Axel Karlsson, död. 52 år.
1945-08-17 Polack tackar. Brev till Bohusläningen från en av patienterna på beredskapssjukhuset.
1945-12-01 Bohusläningens ledare inte nådig mot tyskarna. OBS detta!
1945-12-21 Bohusläningen meddelar att Julnumret är indraget p.g. av pappersransoneringen.
1945-12-22 Bohusläningens pappersåtgång 1945, 500 ton 60% mera än Bohustidningarnas förbruk.
1945-12-27 Bohusläningen flyttade in i nya redaktions- och kontorslokaler 1937.
1945-12-27 Bohusläningen utvidgar under 1946. Tidning.
1946-03-09 60 år fyller redaktionssekreteraren på Bohusläningen Alban Olsson, därav 45 år i tidningen.
1946-03-28 "Första tävling igång, ""slottskogen runt"" för bohusläningens idrottsklubb."
1946-04-01 Bohusläningens redaktör Torsten Sandberg, död. 46 år.
1946-04-13 Einar Magnuson Håverud Bohuslän-Dals främste skidlöpare fick bohusläningens guldmedalj. Idrott.
1946-07-13 Fotoklubben- och Bohusläningen söker karaktäriska Uddevalla bilder för tävling.
1946-07-17 Bohusläningens chefredaktör Sten Björkman, död. 66 år.
1946-07-18 Bohusläningens nybygge närmar sig sin fullbordan. Tidning. Byggnad.
1946-08-15 Redaktör Fritiof Blomberg och redaktionschef  Elle Linderoth bohusläningens nya ledning. Tidning.
1946-08-22 Bohusläningen AB å tomten nr 15 inom kv Hvitfeldt. Fastighetsköp.
1946-08-22 75 år fyller K.J. Andersson, började 1919 vid Bohusläningen.
1946-08-31 Nya män till tidningen Bohusläningen polisöverkonstapel Sven Rosby och Ebbe Bohlin.
1946-08-31 Kung Oscar ll på Backamo. Ur Bohusläningen augusti 1896. Regemente.
1946-09-05 Två sättmaskiner kom igår från USA till tidningen Bohusläningen. Bild på kranen i hamnen.
1946-09-23 Tidningen Bohusläningen får nya sättmaskiner.
1946-09-23 Bohusläningens första sida har i dag ett något förändrat utseende. Tidning.
1946-09-26 Fotograf Arne Andersson, föreståndare för Södergrens Foto blir Bohusläningenns pressfotograf.
1946-09-30 Holländska damhandbollslaget Hygiea fick besöka bohusläningen för att se hur man gör en tidning.
1947-01-11 Till disp för tekn avd vid Bohusläningen AB, tryckeriföreståndaren Einar B.
1947-02-13 Lagfart, för Bokförlaget Hermes, Evert Sivik i kv Sundberg, Bohusläningen.
1947-03-31 Lura ej er själv 1 april genom att icke prenumerera på Bohusläningen. Aprilskämt.
1947-04-25 Bohusläningen startar pappersinsamling. Tidning.
1947-05-08 En tre-sides skärmaskin kommer till tidningen Bohusläningen från Amerika.
1947-05-28 Bohusläningens segrade korplag i damserien. Idrott.
1947-06-07 Ur Bohusläningen för 50 år sedan 1897.  Skolhusbyggnaden å Gustafsberg färdig till nästa läsår.
1947-06-09 Bohusläningens tecknare Erik WiIhelm Johansson.
1947-06-28 Ur Bohusläningen för juni 1897. Om grävningar i Dragsmarks klosterruin.
1947-08-16 Bohusläningen för 50 år sedan, Landeriet Karlsruhe sålt till fru Emelie Nonnen.
1947-09-17 Landningsplats för helikoptern blev  taket på Bohusläningen. Flyg.
1947-09-17 Taket på Bohusläningen blev landningsplats för helikoptern. Flyg.
1947-10-17 Bohusläns första offsetpress till tidningen Bohusläningen igår.
1947-10-25 Ur Bohusläningen för 50 år sedan. Väg har i dagarna blivit anlagd till nya småbarnsskolan.
1947-11-01 Ur Bohusläningen för 50 år sedan.Tre ing. till Strömstad, för ändring av järnvägen.
1947-11-29 Ur Bohusläningen nov 1897 Tornväktare skrev till Fullm att få sluta kl 5, ingen eldsvåda.
1947-12-06 Bohusläningens guldmedaljör 1946 Lennart Johansson Kungälv. Idrott.
1948-01-24 Ur Bohusläningen för 50 år sedan. Ångaren Uddevalla råkade ut för brottsvåg vid Grebbestad.
1948-02-06 Hamnförhållandena i Uddevalla. Hamnkaptenen svarar på Bohusläningens artikel 5 februari 1948.
1948-03-11 Drunkningsolycka vid Esperöds kvarn, 30-årige G. V. Ekström, se Bohusläningen 12 och 13 mars.
1948-04-05 "Ny serieskildring i Bohusläningen ""Gammalt på Tjörn"". Författare kantorn James W.Hendry i Skärhamn."
1948-04-09 Bohusläningens guldmedalj 1947 till 19-åriga Greta Magnusson, Ödskölts IF. Utmärkelse.
1948-06-26 Dir. Olof Ericson lämnar tidningen Bohusläningen, ägnar sig åt förlagsverksamhet.
1948-07-17 Goss-Ekiperingen öppnar den 31 juli 1948. W Svensson & R Falk, Bohusläningens hus. Affär.
1948-11-06 Bohusläningen för 50 år sedan: Uddevalla stads nya kyrkogård på Ramneröd invigd. Kyrka
1948-12-18 Bohusläningen 70 år, tecknad bild på huset där tidningen startade.
1948-12-22 Käringöfamiljen fick storslagen julgåva från Bohusläningens läsare. Fiskebåtar.
1949-01-12 Bohusläningens IK som var banbrytare inom korpidrotten, firar 5-årsjubileum. Bild.
1949-01-29 Bohusläningen tillhandahåller f.o.m. idag damerna mönster till lättsydda kläder. Hobby.
1949-03-12 Bohusläningen öppnar resetjänst. Tidning.
1949-03-12 Mästerskytten Erik Södergren fick Bohusläningens guldmedalj 1948. Idrott.
1949-04-06 Bohusläningens resetjänst erbjuder påskresa till Oslo för 20 kr.
1949-05-03 Bohusläningens fågelsångsutflykt äger rum på söndag med ornitologen Gunnar Otterlind som ledare. Fåglar.
1949-05-06 En skolklass från Berg i Forshälla besökte i går Bohusläningen. Skola.
1949-07-21 En bild på elever utanför Bohusläningen. Tidning.
1949-09-12 Dragsmarks folkskolor besöker Bohusläningen. Tidning.
1949-10-01 Bohusläningens Haldenresor är populära. För deltagande erfordras pass.
1950-01-02 Händelserik halvsekel med Bohusläningen. Tidning.
1950-02-08 Så skrev Bohusläningen för 50 år sedan: Kung Farouk av Egypten ämnar gifta sig med Narriman Sadek.
1950-05-04 80 år fyller Frans Emil Karlsson, Bohusläningens trotjänare.
1950-11-06 Bohusläningens korrespondenter o lokalred. I Bohuslän - Dal samlades till en träff i Uddevalla.
1950-12-30 Bohusläningens guld-medalj för 1950, fick skidåkaren Henry Isaksson. Idrott. Utmärkelse.
1951-05-18 70 år fyller Carl Eliasson, veteran i Bohusläningens tjänst.
1951-12-31 Bohusläningens guldmedalj 1951, har tilldelats orienteraren Rune Borg, OK Gripen. Utmärkelse.
1952-02-11 Bohusläningen IK:s käcka flickor- och pojkar samlades till pjäxdans i sportstugan. Musik o sång. Bild.
1952-07-17 Skalden Evert Fredin anställdes som andre redaktör på Bohusläningen år 1885. Tidning.
1952-09-23 Bohusläningens nyheter skall vara utdelade till morgonkaffet. Tidning.
1952-10-15 Bohusläningens V-pris till skållerud.
1952-12-27 Typograf Ivar Mareusson har varit Bohusläningen trogen i 63 år. Avgår.
1952-12-31 Spjutkastaren Knut Fredriksson, IK Favör, Bengtfors, fick Bohusläningens guldmedalj. Utnämning.
1953-01-10 Bohusläningen ordnar matlagnings-SM.
1953-01-15 50 år fyller maskinsättaren vid Bohusläningen, E. W. Adam.
1953-10-07 27-årige Ture Robert Malmgren, utgav provnummer av Bohusläningen den 21 okt, 1878. Tidning.
1953-10-07 Bohusläningens  jubileiumsnummer nr.1. Anledning av tidningens 75-årsdag den 21 okt.
1953-10-16 Redaktören frikänd i tidningen Bohusläningens första och enda tryckfrihetsmål.
1953-10-16 Sten Björkman och tidningen Bohusläningen.
1953-10-21 Bohusläningen 75 år i dag. Tidning.
1953-10-26 Bohusläningen firade sitt 75-årsjubileium på Carlia, med hela personalen. Tidning.
1953-10-28 Bohusläningens 75-årsjubileum.
1953-10-28 Ture Malmgrens syn på skrivarens arbete. Tidningen Bohusläningen.
1953-10-28 Bohusläningens jubileiumsnummer nr. 3.
1953-11-18 Som tidningsskrivare för 50 år sedan. Delar av Bohusläningens historia. Jubileum.
1953-12-24 Bohusläningens julnummer 1953.
1953-12-31 Bt-flickan Signhild Tengner, fick Bohusläningens guldmedalj. Utnämning. Idrott.
1954-04-01 För tionde gången delas Bohusläningens guldmedalj ut, 1953 års går till SiIdrotgnhild Tegner, Torps Skol IF.
1954-09-01 Bohusläningens nettoupplaga för första halvåret 1954 är 23 390. Tidning.
1954-09-10 Bohusläningens IK firar 10-årsjubileum med handbollsmatcher. Idrott. Bild.
1954-09-13 50 år fyller facktor Ivar Wickberg. Bohusläningens trotjänare i 37 år.
1954-11-08 Bohusläningens lagpris hemfördes av 90-årsjubilerande Orust Norra. Idrott.
1954-11-20 Daglig tidning till Dalsland, som Bohusläningen ger ut.
1955-02-08 Bohusläningen presenterar för första gången i Bohuslän evenemanget nr 1. Bild.
1955-05-28 Stock-Car på Backamo i regi av Bohusläningen-LMK. Fordon. Tävling. Idrott.
1956-02-04 Bohusläningens bandyserie i Strömstad samlade 10 lag. Idrott.
1956-02-28 Det blev rena succéstarten för Bohusläningens och Skidfrämjandets resor upp till Herrestadsfjället under vintersportlovet. Idrott.
1956-04-14 Bohusläningens idrottsstipendier till Uddevalla och Bäckefors. Idrott. Bild.
1956-05-08 Moderna lokaler i gamla rådhuset för Bohusläningens lysekilskontor. Tidning. Bild.
1956-12-31 Roddarlaget Three Town och seglaren Leif Wikström belönas med guldmedaljer av Bohusläningen för 1956. Idrott. Utnämningen. Bild.
1957-01-28 För 50 år sedan ur bohusläningen januari 1907. Bild.
1957-03-12 För 50 år sedan ur Bohusläningen mars 1907.
1957-03-28 50 år fyller typografen- och veteranen på Bohusläningen Evald Läckström.
1957-05-25 UIS - Bohusläningen arrangerar junior-TT på cykel den 9 juni. Idrott. Bild.
1957-09-18 Ny Bohusläningen-pokal till ungdom. UCA:s 13 000:e märkestagare belönas. Idrott. Bild.
1957-10-16 Succé för UIS och Bohusläningen. 500 på första skogspromenaden. Natur. Idrott.
1957-10-29 För 50 år sedan ur bohusläningen oktober 1907.
1957-12-23 Bohusläningen och Revytjänst bjuder pensionärer på nyårsrevy. Nöje. Bild.
1958-01-11 Ur Bohusläningen januari 1908. Ett par gamla ljusstakar har hittats i Tanums kyrka. Kultur.
1958-06-16 70 år fyller kemigrafen på Bohusläningens klichéanstalt Albin Anderberg.
1958-08-19 Storsanering i centrumkvarter ger Bohusläningen ny presshall. Byggnad.
1959-03-05 Redaktören- och medarbetaren vid Bohusläningen Paul Blomquist, död. 56 år.
1959-03-11 Begravning till redaktören vid Bohusläningen Paul Blomqvist, död. Gravsatt på Ljungs kyrkogård.
1959-12-08 Typografen vid Bohusläningen Ivar Marcusson, död. 84 år.
1959-12-15 50 år fyller tryckeriföreståndaren på Bohusläningen Tore Edhagen.
1960-01-30 Hockeyskola; Odin- och Bohusläningen arrangerar. Idrott. Bild.
1960-06-23 Fototävling avgjord. Arrangörer Bohusläningen och Uddevalla fotoklubb. Bild.
1960-12-13 Helårsprenumeration kostade 5 kronor då Bohusläningen kom till 1878. Tidning.
1960-12-13 Premiär för Bohusläningens nya press i natt. Tidning.
1961-11-07 Floyd skrev brev till Bohusläningen. Är villig att ge Ingemar ny VM-chans. Idrott. Bild.
1962-02-01 Veteraner på Bohusläningen hyllade. Utmärkelse. Bild.
1964-04-04 60 år fyller Bohusläningens redaktionssekreterare Wilhelm Hansson. Bild.
1964-04-20 Bohusläningens personalklubb 25-års firade. Jubileum. Bild.
1964-09-14 60 år fyller faktorn vid Bohusläningen Ivar Wickberg. Bild.
1964-10-22 Bohusläningens kyrktur ställdes till Bovallstrands kapell. Resor. Kyrka.
1964-12-31 OS-deltagaren Lennart Ahlin från Vänersborg får Bohusläningens guld för bästa idrottsman 1964. Bild.
1965-01-11 Bohusläningen samlar pengar till buss åt de handikappade. Bild.
1966-12-15 Ungt besök på Bohusläningen 30 ungdomar från klass 6 A på Söderskolan. Tidning. Bild
1967-02-22 Bohusläningen bjuder pensionärer på revy. Nöjen. Bild.
1967-07-20 Nu vill han bli proffs, 23 årige bohusläningen Jan Olsson, Kungshamn IF. Idrott.
1967-07-22 50 år hos Bohusläningen. Direktör Stig Holm tackar stereotypör Olof Carlsson för ett halvsekelsarbete.Tidning.
1967-10-03 UIS Leif vann Bohusläningens mästarjacka. Idrott. Bild.
1968-04-05 "Bohusläningen 90 år. En ""folkvänlig"" tidning var målet. Jubileum."
1968-06-20 50 år på Bohusläningen- en trotjänare hyllad och tackad- faktor Ivar Wickberg.
1968-07-06 Bohusläningens guldmedalj överlämnades till Sten Pålsson av chefsredaktör Erik Jonsson. Idrott. Bild.
1968-08-15 Fyramiljonersbygge i Herrestad för Bohusläningens bokproduktion. Böcker. Bild.
1968-09-23 Brev till Bohusläningen om Gustaf Adolfs torg som ändrades till Kungstorget.
1968-10-07 90-årige Karl Holmberg länsmanskusk, årsbarn med Bohusläningen.
1968-10-07 Bohusläningens 90-årsjubileum.
1968-11-07 Veckobilaga Bohusläningen 90 år.
1968-11-27 Bohusläningen provkör Volvo 142.Automatik. Fordon. Bild.
1968-12-19 Gustaf E Karlsson lämnar Bohusläningen efter 58 år. Avgår.
1968-12-31 Håkan Andersson blev Bohusläningens Guldman. Motorsport.
1969-01-11 De båda norr om Carlia- och mitt emot Bohusläningen belägna byggnaderna kommer att försvinna. Byggnad. Bild
1969-01-15 Skorstenen har rests på Bohusläningen's nybygge i Herrestad, till det blivande Boktryckeriet. Byggnad.
1969-02-03 Storlarm i Uddevalla. Hotande industribrand. 2 bränder-Junoprodukter- och Bohusläningens Tryckeri samma dag.
1969-02-21 "Edvard Fredin, skald och medarbetare på Bohusläningen var ""krigskorrespondent"" vid manöver 1896. Tidning."
1969-03-29 Efter trettioett år avgår Ruth Uddman som varit i tjänst hos Bohusläningen. Avgår. Bild.
1969-04-26 Allan Fredgren död. 54 år. En av veteranerna på Bohusläningen, anställd från 1929.
1969-06-23 Handsättare Martin Lilja avtackades efter 15 år på Bohusläningens civiltryckeri. Avgår. Bild.
1969-09-12 50 år på Bohusläningen av veteran: Från hantverkets blygsamhet, till dagens moderna typografi. Tidning.
1969-09-26 Bohusläningens boktryckeri drivs nu i moderna lokaler. Många fina fördelar, men inte lika mysigt. Tidning.
1969-10-14 Västsvenska tryckare i Uddevalla. Tryckarträffen inleddes med besök på Bohusläningens boktryckeri. Industri.
1969-12-31 Bohusläningens 27:e guldman är korad 18-årige cyklisten Yngve Olsson. Idrott
1970-01-31 Bohusläningen-veteran går, 52 år i företagets tjänst. Tidning.
1970-03-21 "Bohusläningens boktryckeri i nya lokaler. Från manus till helt klar bok på nio dagar.""Rapport från en skurhink"""
1970-10-17 Bohusläningens Pojkcup på Rimnersvallen. Final mellan Oddevold- och IFK Uddevalla i 16 års cupen. Idrott
1970-10-20 Över 12 000 kronor i vinst på Bohusläningens tips!
1970-12-07 Konstafton på Bohusläningen med inslag av veteranhyllning. Konst. Bild.
1971-01-02 Tidningen Bohusläningens redaktionspersonal presenteras. 35 personer.
1971-02-05 Vissång för patienter vid Österängen. En av sångarna är Kjell Edman, Bohusläningen.
1971-02-06 "Presentation av 70-årige författaren Ernst Lundberg, Smögen. ""Fjordarnas folk"" nu som följetong i Bohusläningen. Böcker."
1971-06-21 Chefsredaktör Eric Jonsson delade ut Bohusläningens guldmedalj till Bengt Marberg. Utmärkelse. Bild.
1971-07-31 Pojkcuperna samlar rekorddeltagande för 24:e året. Som Bohusläningen- och IFK anordnar. Idrott.
1971-10-18 Typograf Evald Läckström firad för sina femtio på Bohusläningen AB. Jubileum. Bild.
1972-05-03 Journalisten Kjell Edman har återvänt till Uddevalla och Bohusläningen. Tidning.
1972-06-27 Nya handikappbussen inköpt bakom projektet står Bohusläningens insamlingsfond Kions- och DHR. Fordon. Bild.
1972-07-22 Stopp i arbetet på Bohusläningen. Tidning.
1972-08-15 Bohusläningen ligger i år i toppligan bland landsortstidningar när det gäller upplageökningar. Tidning.
1972-10-09 Bohusläningens guldmedalj 1971, till orienterar- och skidlöparflickan Bibbi Siljeblad, Eds SK.
1972-11-02 Ny bohusläningenfasad. Bild.
1972-11-09 För åttonde året i rad som Bohusläningen arrangerar tillsammans med Lions club: Lionsbridgen, den 18 nov.
1972-12-30 Bohusläningens 30:e guldmedaljör Jonny Påhlsson Nimrad. (Trapskytte).
1973-03-03 70 år fyller Frank Eriksson journalisten för Bohusläningen. Bild.
1973-03-24 Andra priset till storkryss 10 i Bohusläningen gick till Tommy Flatting, Asplundsgatan 7. Pris 15 kr. Tävling.
1973-05-07 "594 deltagare till UCA:s och Bohusläningens propagandalopp ""Dalslandsrundan"", som firar 50 årsjubileium. Idrott."
1973-05-15 Faktor Ivar Wickberg död. 55 år. (Stor saknad Inom Bohusläningen).
1973-05-15 Faktor Ivar Wickberg död. 69 år. Började på tidningen Bohusläningen 1918. Minnesord. Bild.
1973-07-20 60 år fyller landshövding Erik Huss och jubileums intervjude av Bohusläningen.
1973-07-28 Typografen Evald Läckström slutar på tidningen Bohusläningen efter 52 år. Avgår.
1973-09-29 Gösta Johansson- och Henry Ekman avtackas efter 47 resp. 36 år i Bohusläningens tjänst.
1973-12-31 Seglaren Lars Larsson blev Bohusläningens 31:e guldmedaljör. Utmärkelse. Bild.
1974-02-16 18:e februari går Bohusläningen över till ny produktionsteknik. Tidning. Bild.
1974-05-11 Bohusläningens boktryckeri har haft leverans till Afrika. Böcker. Bild.
1974-10-19 Seglaren Lasse Larsson Bohusläningens guldmedalj. Utmärkelse. Bild.
1974-12-14 Tryckeriepok på utställning i Stockholm. Bohusläningens Boktryckeri trycker 4 % av bokmarknaden. Böcker. Bild.
1974-12-17 Disponent Tore Edhagen har lämnat sin tjänst som chef för Bohusläningens boktryckeri. Avgår.
1975-01-03 Bohusläningen billig tidning! (Om man jämför med vad andra kostar). Annons. Bild.
1975-03-07 UIS-Bohusläningen. Promenadstart nu på söndag. Äggkorgar står på prisbordet. Föreningar.
1975-05-05 UCA:s Bohusläningens femte Dalslandsrunda blev en solskensfest med 450 cyklister. Idrott.
1975-06-02 Rune Deling, Thure Carlsson och Gun Johansson hyllade för 25 år på tidningen Bohusläningen.
1975-06-19 Stavhoppare Roger Thorstensson är Bohusläningens 32:e guldman. Utnämning. Idrott.
1975-08-11 Skärhamns IK:s och Bohusläningens motionspropaganda på cykel. Idrott.
1976-01-30 60 år fyller Arne Andersson, fotograf på Bohusläningen. Bild.
1976-02-14 Emanuelskyrkan, Bohusläningen granne 80 år. Bild.
1976-08-16 Upplagesiffrorna för dagstidningarna: Bohusläningen på fjortonde plats bland landsortstidningarna.
1976-09-27 Bohusläningens konstklubb har gjort en studiefärd till det konsthistoriskt intressanta Skagen. Resor.
1976-12-31 Lillemor Rönnbrant, IK Orient, har fått Bohusläningens guld-medalj nr: 34. Idrott.
1977-12-22 Tidningen Bohusläningen 100 år 1978. Tillbakablick och om hur jubileumsåret skall firas.
1978-01-02 100:e årgången av tidningen Bohusläningen. Utdrag ur första numret 21 oktober 1878.
1978-01-02 Tidningen Bohusläningen snart 100 år - men i takt med tiden. Ledare.
1978-01-09 Tidningen Bohusläningen 100 år. 4 november 1878 kan man i DN läsa om nykomlingen Bohusläningen.
1978-01-16 Tidningen Bohusläningen 100 år. Notis från 2 december 1878 om hur banken eldade upp slitna sedlar. Pengar.
1978-01-30 Tidningen Bohusläningen 100 år. Notis i tidningen 28 november 1878 om ångbåtsbesvär med mera. Båtar.
1978-02-06 Tidningen Bohusläningen 100 år. Herdeutnämning orsakade debatt 12 dec. 1878. Kyrka.
1978-02-20 Tidningen Bohusläningen 100 år. Därför heter drycken Uddevallare. Notiser från 7, 8, och 9 jan. 1879. Mat.
1978-03-13 Tidningen Bohusläningen 100 år. Notisrubriker från 8 maj 1879 om bland annnat tidningskrig i Uddevalla.
1978-04-03 Tilltalsreformen diskuterades i Bohusläningen 19 mars 1885. Seder o bruk.
1978-04-03 Tidningen Bohusläningen 100 år. Jubileum.
1978-04-03 "Bohusläningens fotografer visar ""Händelser i bilder"". Bild."
1978-04-24 Tidningen Bohusläningen 100 år. Från gamla Uddevalla och Bohuslän. Bohusläningen 13 februari 1892.
1978-04-25 Utställning av reportagebilder från Bohusläningen till deras 100-årsjubileum. Tidning. Bild.
1978-05-08 Tidningen Bohusläningen 100 år. Från domstolarna 20 december 1892. Juridik.
1978-09-18 Bohusläningen 100 år. Tidning.
1978-09-18 Bohusläningens utveckling av Wilhelm Hansson. Tidning.
1978-09-18 Fotograferna på tidningen Bohusläningen. Av Anna Mattsson.
1978-09-18 Ponner, Sune, berättar om sin tid på Bohusläningen. Tidning.
1978-10-31 Tidningen Bohusläningen firar 100 år med festligheter i veckan. Jubileum.
1978-11-02 Tidningen Bohusläningen 100 år. Jubileumsartikel av chefredaktören Eric Jonsson. Bilaga.
1978-11-02 Radio Trestads chef i tidningen Bohusläningens jubileumsnummer. Bilaga.
1978-11-02 Frank Eriksson om tidningen Bohusläningen.
1978-11-02 Tidningshistoria före Bohusläningen. Av Gustaf E. Karlsson. Bilaga.
1978-11-02 Tidningen Bohusläningens början. Av Wilhelm Hansson. Bilaga.
1978-11-02 Pressfotografer ett modernt påfund. Bohusläningens första egna fotograf kom 1959. Bild.
1978-11-03 Många hyllade hundraåringen Bohusläningen vid en jubileumsmottagning. Tidning.
1978-11-03 Tidningen Bohusläningen 100 år. En pigg 100-åring ser tillbaka. Av lektor Bengt Ahlin. Jubileum.
1978-11-06 Bengt Erlandsson blir ny chef för Bohusläningen efter Eric Jonsson. Utnämning. Tidning.
1978-11-13 Den 25 nov.1931 kunde man se i Bohusläningen två berömda flickor, Sie Holmqvist, Ester R-hansen.
1979-02-07 Bohusläningens nya offset-tryckpress har nu levererats. Tidning.
1979-03-05 Bohusläningen och nykterhetsrörelsens frammarsch med godtemplarlogen Vikingen bl.a. Föreningar. Bild.
1979-05-02 Bohusläningens nya tryckpress är nu igång. Tidning.
1979-05-15 Ett uppbrott och ett tack. Chefredaktör Eric Jonsson tackar för sin tid vid Bohusläningen. Avgår. Tidning.
1979-05-16 Bohusläningens avgående chefredaktör Eric Jonsson avtackades vid tidningens bolagsstämma. Tidning.
1979-12-24 Trotjänare på Bohusläningen, Nils Ryberg, Harry Gustafsson- och Arne Ohlsson. (40 år). Utmärkelse. Tidning. Bild.
1979-12-28 På sidan 9 i Bohusläningen, kan man se på bild olika valörer av småmynt. Pengar.
1979-12-31 Bohusläningens 37:e guldmedaljör, blev simmaren Peter Berggren. Utnämning.
1980-02-23 50 år fyller Erik Andersson, Bohusläningens lokalredaktör i Lysekil.
1980-04-11 Rolf Axelsson 43, ny nyhetschef på tidningen Bohusläningen.
1980-05-03 Bohusläningen drar åt svångremmen. Tidning. Arbetsmarknad.
1980-10-01 Förre chefredaktören vid Bohusläningen Eric Jonsson, död, 66 år.
1980-10-07 Begravning för Bohusläningens förre chefredaktör Eric Jonsson. Död. Kyrka.
1980-12-31 Välkände pressfotografen på Bohusläningen Arne Andersson slutar. Avgår. Bild.
1981-02-17 Tidningsstrejk: Konflikten drabbar Bohusläningen. Strejk. Tidning.
1981-03-28 UIS och Bohusläningens skogspromenader 30 år. Arne Johansson har snickrat ihop 8 000 tipsfrågor sedan starten 1951. Idrott. Bild.
1981-04-19 Ishall eller länsmuseum. Artikel ur Bohusläningens ungdomsbilaga.
1981-05-22 Gamla bilar och gamla kläder kan man se vid MHF:s och Bohusläningens veteranbilsrally i Färgelanda. Fordon. Bild.
1981-12-31 Bohusläningens guldmedalj nr 39 till Marie. Lika roligt för golfsporten som för mig. Idrott. Utmärkelse. Bild.
1982-02-13 Lennart Larsson vår nye medarbetare i Färgelanda för tidningen Bohusläningen. Tidning. Utnämning. Bild.
1982-02-26 Kuröds Industri guide. Bilaga i Bohusläningen den 26 febr. 1982.  Industri. Bild.
1983-02-11 Bohusläningen är friskare än Medel-Svensson.  Social.
1983-03-15 Kvalitetsbegreppet är ledstjärna för Bohusläningens boktryckeri som satsar på norska marknaden. Bild.
1983-07-02 Trollhättans Tidning köper minoritetspost i Bohusläningen. Tidning.
1983-09-01 Upplagesiffror för landsortstidningar. Bohusläningen på 13:e plats. Tidning.
1984-03-31 Bohusläningen avtackade sin trotjänare typografen Arne Gustafsson, som nu avgår med pension.
1984-04-27 Bohusläningen blir historisk.
1984-08-29 Bohusläningen Axel Lind var en av flygpionjärerna i Sverige. Flyg.
1985-03-05 Bohusläningen 1936. Tidning.
1985-03-16 Inga uppgifter lämnas ut om Sund men Bohusläningen har alla siffror. Näringsliv.
1986-08-23 Bohusläningens Boktryckeri fick pris. Tryckerier. Bild.
1986-09-27 Johnny Johansson går i pension efter 50 år på Bohusläningen. Tidning. Avgår.
1986-11-17 12 200 utan tidningen Bohusläningen när tryckpressen havererade. Tidning.
1986-12-18 Det var inte Albert Engström i tidningen Bohusläningen. Konst.
1986-12-31 Intervju med hinderlöparen Pekka Saarinen i Hälle IF som får Bohusläningens guldmedalj 1986. Idrott. Bild.
1987-02-18 Stoppa dioxinet snabbt! Höga halter i torsk vid Porsgrunn. Bohusläningens ledare. Miljö.
1987-04-14 Bohusläningens tipsexpert Lars Thorsson SM-vinnare i tips. Idrott. Tävling.
1987-08-20 Tidningen Bohusläningen köper större tryckpress. Ger större och färggladare tidning.
1987-09-17 Näsvist frågat: Intervju med Anita Thulin nyhetschef på Bohusläningen. Tidning. Bild.
1988-01-07 50 år fyller Olle Johansson, Bohusläningens VD.
1988-05-25 Tidningen Bohusläningen går bättre än någonsin. Rekordvinst för 1987. Tidning.
1989-01-01 Bohusläningen trycks i ny press på Kuröd. Extratidning september-oktober 1989. Obs! Endast årtal stämmer.
1989-03-09 "Bohusläningen har köpt ""Blomsterkrokens hus"" för att rusta upp det. Byggnad. Fastighetsaffär."
1989-03-11 "Uddevalla hembygdsförening lovordar Bohusläningens bevarandeplan av ""Blomsterkrokens hus"". Byggnad."
1989-09-09 En tidning om den nya Bohusläningen. Ny tryckpress på Kuröd.
1989-10-24 Uddevalla kan nog bli nåt, tror Bohusläningens redaktionschef.
1989-11-21 Folklivsforskaren och Bohusläningen, Ebbe Schön får kulturstipendium. Kultur.
1990-03-20 Inget musikhus i Bohusläningens gamla tryckhall.
1990-04-11 Bohusläningen ombord på färjan Scandinavian Star. Här dog passagerarna. Båtar. Olycka. Bild.
1990-05-27 Tidningen Bohusläningens kulturchef Britt Nordberg fick Johannapengen. Utmärkelse.
1990-06-09 Britt Nordberg får pris för Bohusläningens kultur. Kultur.
1990-07-24 Distributionschef Arne Karlsson slutar efter 47 år på Bohusläningen. Avgår.
1990-07-24 Arne Karlsson gör sin sista dag som distributionschef på tidningen Bohusläningen.
1990-07-24 Dialekt. Ett viktigt inslag i Bohusläningen förr och nu. Kultur.
1990-09-05 Rolf Axelsson slutar som Bohusläningens chefredaktör. Tidning. Avgår.
1990-12-14 Också på Bohusläningen spred Lucian glans av sin fägring och i luciaföljet märktes Louise Karlsson simmerska.
1990-12-15 Bohusläningen/Dals Dagblads nye chefsredaktör Sven-Eric Lindberg han tar över efter Rolf Axelsson. Tidning.
1990-12-31 Louise Karlsson, simmerskan i Skärets SS vinner Bohusläningens guldmedalj. Idrott. Bild.
1991-03-12 50 år sedan Bohusläningen beslagtogs för Hitlerkritisk artikel. Tidning. Historia. Krig.
1991-04-12 Minskad vinst för Bohusläningen AB. Boktryckeriet går sämst.
1991-04-12 Minskad vinst för Bohusläningen. Tidning. Pengar.
1991-09-28 Landshövdingen invigde Blomsterkrokens hus. Bohusläningens byggnad med museum.
1991-10-31 Journalisten- och veteranen Bengt Holmberg lämnar tidningen Bohusläningen. Avgår.
1992-03-05 Tidningen Bohusläningen i St. Petersburg med ett Tack för hjälpen vid branden.
1992-03-05 Bombhot. Tidningen Bohusläningen bombhotad för artiklar om rasism (?).
1992-10-27 Bohusläningens boktryckeri bantas, halva styrkan varslas. Böcker.
1992-11-03 50 år fyller redaktören Kjell Edman. Bohusläningen.
1992-12-29 Förre redaktören Sven Lidman död. Tidningen Bohusläningen och Kuriren.
1992-12-31 Bohusläningens guldmedalj för 1992 går till Mikael Fahlén. Idrott. Fotboll.
1993-11-22 Arne Andersson, fotograf på Bohusläningen- och Almqvists, död.
1994-08-09 Lägg ned Uddevalla Forum! manar tidningen Bohusläningens ledare.
1994-08-18 Bohusläningens ägare Gösta Walin missnöjd med tidningsledningen. Tar över själv.
1994-08-19 Tidningen Bohusläningens ägare, Gösta Walin, beskriver tidningens mål och inriktning.
1994-09-03 Journalistförbundets ordförande besöker Bohusläningen.
1994-09-09 Bohusläningens tryckeri sålt till norrman. Bara fem får behålla arbetet. Tidning.
1994-09-17 Tidningen Bohusläningens chefredaktör Sven-Eric Lindberg avgår.
1994-09-21 Tidningen Bohusläningens ägare backar. Gösta Walin avstår från att vara chef för tidningen.
1995-01-24 Bohusläningens kulturpris till Agneta von Zeipel vid Bohusläns museum.
1995-02-24 65 år fyller redaktören vid tidningen Bohusläningens lokalredaktion i Lysekil Eric Andersson. (Eran).
1995-03-23 Rösta om bebyggelse i Skeppsviken uppmanar tidningen Bohusläningen.
1995-06-21 Inga entréavgifter på Bohusläns Museum anser Bohusläningens ledare.
1995-08-16 Ulf Johansson blir ny chefredaktör för tidningen Bohusläningen.
1995-08-17 Ny chefredaktör på Bohusläningen, Ulf Johansson, 37år. Tidning.
1995-09-29 Bohusläningens VD Bo Andreasson avgår efter förluster för tidningen. Oense med ägarna.
1995-09-30 Jan-Ove Jacobsson blir tillfällig VD för tidningen Bohusläningen.
1995-09-30 Häktet i Uddevalla öppnar på måndag. Tidningen Bohusläningens reporter häktad en natt. Polis.
1996-09-26 50 år fyller journalisten vid Bohusläningen Anita Thulin.
1996-12-11 Göteborgs-Posten och NLT går in som nya ägare i tidningen Bohusläningen.
1996-12-12 Tidningen Bohusläningen måste spara ytterligare 3 miljoner. Fler avskedanden?
1996-12-31 Ljungskile SK får tidningen Bohusläningens guldmedalj för bästa idrottsprestation.
1997-01-02 Tidningen Bohusläningens fotograf Per Landén gör debut (?) som skrivande journalist.
1997-01-02 Tidningen Bohusläningen från och med idag i ny skepnad. Heter enbart Bohusläningen.
1997-01-21 Tidningen Bohusläningens chefredaktör Ulf Johansson börjar på Smålands-Posten.
1997-01-23 Kommunalråden Björk och Burman menar att tidningen Bohusläningen stjälpte bomässan.
1997-01-24 Tidningen Bohusläningens kulturpris går i år till Ljungskilejazz. Musik o sång.
1997-02-10 Temavecka om Dalaberg inleds i Bohusläningen. Historik.
1997-02-11 Tidningen Bohusläningen byter VD. Ulf Theander fick gå. Nils Engström istället.
1997-03-01 Tidningen Bohusläningen får ny stil.
1997-03-20 Bohusläningenjournalisten Lars-Erik Gustafsson får stipendium till USA-resa. Bidrag.
1997-04-09 41-åriga Elisabeth Bäck blir ny chefredaktör på tidningen Bohusläningen. Utnämning.
1997-04-12 Året i Allsvenskan. Fotoutställning av Bohusläningens Per Landén och Karin Giste.
1997-04-18 Bohusläningen har testat Liseberg inför säsongsstarten. Nöjen.
1997-04-29 Premiär för ny TV- och radiosida i tidningen Bohusläningen.
1997-06-04 SAAB stoppar testkörning. Dödskrasch i Dalsland tre dagar efter larm i Bohusläningen. Olycka. Fordon.
1997-06-23 Bohusläningen har testat brevutbärningen i Uddevalla. Post.
1997-08-01 "Strömstad slutar aldrig att pulsera. Bohusläningen på ""sommarspan"". Nöje."
1997-08-22 Planarkitekt Hans Johansson tog med Bohusläningen på vandring genom staden. Byggnad.
1997-09-03 Nu slutar tipsexperten Lars Thorsson på Bohusläningen. Idrott.
1997-09-19 Bohusläningen besöker Tureborg och Äsperöd. Bostad.
1998-02-04 Tommy Hermansson, 44 år, blir ny VD för Bohusläningens AB. Utnämning.
1998-03-20 Stadens historia berättad i bilder av fotograf från Bohusläningen. Hembygd. Tidning.
1998-09-16 Är eken vid Kasen Uddevallas äldsta ek? fråga till Bengt på Bohusläningen. Natur.
1998-11-04 Tidningen Bohusläningen firar 120-årsjubileum.
1998-11-05 En riktig kalasdag på Bohusläningens 120-årsjubileum. Tidning.
1999-01-09 85 år fyller f. Intendenten vid Bohusläningen Erik Walter Johansson.
1999-01-23 Författaren Ellen Mattsson får Bohusläningens kulturpris. Utnämning.
1999-02-27 Konstnären, författaren- och kåsören i Bohusläningen John R. Olsson, Lundby, död i en ålder av 79 år.
1999-03-01 Dagspressen minskar i upplaga. Bohusläningen har vänt trenden. Tidning.
1999-03-09 Diktaren och kåsören Sune Sundberg vald till Vardagshjälte -99 av Bohusläningens läsare. Utnämning.
1999-04-17 Vilka är med på den gamla bilden från 1908 i Ellös? Två ellösbor vill ha hjälp av Bohusläningen. Hembygd.
1999-05-06 Bohusläningens reportageteam rapporterar från Fjällbacka. Hembygd.
1999-05-08 Bo Ahlén på Forum tänder på Bohusläningens idé om ett årligt brolopp över Uddevallabron. Idrott. Nöjen.
1999-05-21 "50 år fyller i morgon Bohusläningens satirtecknare Lars ""Mellis"" Melander, Uddevalla."
1999-05-28 Bohusläningens lokalredaktör i Lysekil, Terje Fredh, gör idag sin sista arbetsdag. Blir nu pensionär. Avgår.
1999-05-29 Terje Fredhs sista arbetsdag som Bohusläningens lokalredaktör i Lysekil. Tidning. Avgår.
1999-05-29 Bohusläningen har följt kommunalrådet Lennart Björk under en intensiv arbetsdag. Politik.
1999-06-11 Djurparken Nordens ark skall fira 10-årsjubileum. Bohusläningen fick följa med bakom kulisserna.
1999-06-16 Bohusläningen följer med lantbrevbäraren Leif Arvidsson på den vackra postlinjen Hogstorp-Skredsvik. Post.
1999-06-21 "Bohusläningens Eric Andersson ""Eran"" berättar om när Sven Jerring besökte Skaftö. Radio."
1999-06-28 "Bohusläningens Eric ""Eran"" Andersson berättar om sitt möte med  Willy Brandt i Norge 1973. Historia."
1999-08-12 Bohusläningens mångårige medarbetare i Dalsland redaktör Nils Nabrink, död. 81 år.
1999-08-12 Sune Sundberg, död. 72 år. Han var flitig medarbetare i Bohusläningen.
1999-08-20 Bo Olsson välkänd profil för Bohusläningen död. 59 år.
1999-10-11 Det finns många tomma butikslokaler i Uddevalla centrum. Bohusläningen har gjort en inventering. Affär.
1999-12-16 Bohusläningens chefredaktör Elisabeth Bäck avslöjade svensk barrering. Djur.
1999-12-31 Guldet gick till Sand.Malin Sand blev Bohusläningens guldmedaljör 1999 i orientering. Idrott. Bild
2000-01-03 Från- och med i dag är lagfarterna åter med i Bohusläningen. Fastighetsaffär.
2000-01-25 Från södra Orust (brev till Bohusläningen). Berättelse.
2000-01-28 Kultur prisas inför publik. Bohusläningen bjuder på Kulturens Dag på Kafé Hvitfelt. Bild.
2000-03-01 Bohusläningen, en av de landsortstidningar som ökar mest. Tidning. Bild.
2000-03-24 Trotjänare Harry Gustavsson 80 år. I 53 år var han anställd på Bohusläningen. Familjenytt. Bild.
2000-05-18 Bohusläningens broloppslag. Oxskallebackarna knäcker inte optimistiskt Broloppslag.
2000-08-30 Chefredaktör Elisabeth Bäck hoppas att omgörningen av Bohusläningen till ett mindre format skall bli nästa år.Bild.
2000-09-02 Synskadade personer i Bohuslän får möjlighet att prenumerera på Bohusläningen som taltidning. Bild.
2000-09-13 Han skall göra om tidningen Bohusläningen. Design. Mario Garcia, leder förändringsarbetet på Bohusläningen. Bild
2000-10-12 Ny serie i Bohusläningen. Uddewalla Weckoblad berättar om livet i staden på 1800-talet. Historia. Bild.
2000-10-23 Ulf G. Eriksson debuterar som krönikör på debattsidan i Bohusläningen. Var Arbetets reporter i Bohuslän i 22 år.
2000-12-13 Tandläkarskräck går att bota. Bohusläningen har följt med Gunilla Lundholm till tandläkaren och psykologen. Sjukvård.
2000-12-27 Så skrev B-n 1900-12-27; Glöm ej att vid närmaste postanstalt nu genast för nya prenumerantion å Bohusläningen.
2000-12-30 Så skrev B-n 1975-12-31; Lars Henrik Undeland heter den 33:e i raden av Bohusläningens guldmedaljör.
2000-12-30 Så skrev B-n 1950-12-30: Skidåkaren Henry Isaksson UIS Bohusläningens guldmedaljör.
2001-01-25 "Epitetet ""folkbildare"" värmde. Gunnar Eriksson fick Bohusläningens kulturpris 2001. Utmärkelse. Bild."
2001-03-31 """Nu laddar vi för hundshowen"". Bohusläningen hat träffat helgens stjärnor på Fridhem. Djur. Utställning. Bild."
2001-04-07 3:e klassare från Sanderdalsskolan skall göra en skoltidning, därutav besök på Bohusläningen.
2001-04-07 Vägen går till Dingle med två sidor i Bohusläningen. Tidning.
2001-04-19 Äntligen ute på nätet. Bohusläningens webbinträde efterlängtat. IT. Bild.
2001-04-27 Så skrev B-n 1976-04-27; Bohusläningens konstklubb som varit verksam i tio år har 120 medlemmar. Föreningar.
2001-05-15 Chefsredaktören Elisabeth Bäck lämnar Bohusläningen för att bli chefsredaktör på GT. Avgår. Tidning.
2001-06-07 Idag är det precis 150 år sedan Ture Malmgren föddes. Ture grundade tidningen Bohusläningen- och byggde Villa Elfkullen.
2001-06-13 Så skrev B-n 1901-06-13; Från Forshälla skrifves till Bohusläningen, Råssby folkskolebarn har haft planteringsdagar. Skola.
2001-09-05 Så skrev B-n 1951-09-05; Tunga regnmoln över Simstadion när Simföreningen och Bohusläningen's Eldfest skulle börja.
2001-09-05 Så skrev B-n 1991-09-05; Res med Bohusläningen. Hemlig resa. Pris 775 kronor. Annons.
2001-09-21 Christina Bäcker blir ny chefredaktör på Bohusläningen. Tidning. Bild.
2001-09-28 Bohusläningens tryckeri, oviss framtid för tidningstryckerier. Gemensamt bolag kan lösa investeringsbehov.
2001-10-04 Så skrev B-n 1976-10-04; 1.200 killar har deltagit i Kamraternas- och Bohusläningens 29:e cupturnering. Cup-pappa Bror Eriksson. Idrott.
2001-10-09 Få vill viga homosexulla. Bohusläningen frågade sex präster i Bohuslän. Kyrka.
2001-11-16 70 år fyller agnostiker Kurt-Olov Ankar den 17 nov. Känd för sina insändare i Bohusläningen. Berättelse. Bild
2001-12-03 Idag den 3 dec. får Bohusläningen ny chefsredaktör Christina Bäcker, hon lämnar rikstidningen Aftonbladet Hälsa. Utnämning.
2001-12-19 Bohusläningen skall från- och med år 2003 tryckas i Backa, Göteborg, i Göteborgs-Postens lokaler.
2001-12-19 Birgitta Stenberg tackade ja till att skriva årets julnovell för tidningen Bohusläningens kultursida. Bild.
2001-12-31 Mustafa Mohamed överraskad efter att ha fått Bohusläningens guldmedalj. Idrott. Bild.
2002-02-01 Bohusläningen är bra, men nu skall vi bli bättre. Under våren arbetas den med att bli ännu mer angelägen tidning säger C. Bäcker.
2002-02-01 Bohusläningens kulturpris fick fotografen-författaren Bertil Quirin Glöskär, Kungälv. Utnämning.
2002-03-01 """Fira med oss""! Så säger personalen på Bohusläningen. Upplagan ökade 2001 med 200 ex, till sammanlagt 32 400 ex per dag. Tidning. Bild."
2002-03-30 En trogen tidningsläsare är 94-årige Henry Berntsson. Bohusläningen har funnits i barndomshemmet sedan 1895.
2002-04-11 Karin Gistedt, reporter på Bohusläningen fick testa lapplisa för en dag, en roll som inte är omtyckt.
2002-04-20 Här lurar Joe Labero en av Bohusläningens anställda. Nu gör han Uddevalla magiskt. Nöjen. Bild.
2002-05-14 Förre sportchefen på Bohusläningen, Ebbe Bohlin, död, 90 år gammal. Bild.
2002-07-02 Bohusläningen hittade hans (Otto K Halvorsen från USA) svenska släkt. Utvandring. Bild.
2002-08-05 "Rykten om splittring för bandet ""Friends"", men Kim Kärnfalk tiger. ""Inga kommentarer till Bohusläningens reporter"". Musik o sång."
2002-11-01 Omtyckt kulturredaktör slutar. Efter 13 år lämnar Britt Norberg Bohusläningen. Avgår. Bild.
2002-11-01 Marita Adamsson tar över rodret som kulturchef på Bohusläningen. Arbetsmarknad. Bild.
2002-11-05 "Idag är det premiär för den nya tidningen, ""Bohusläningens affärer""."
2002-12-11 Skoltidningar kan läsas på nätet. Högstadieskolor samarbetar med Bohusläningen. IT. Bild.
2002-12-23 Med sikte på O-ringen i sommar. Nu har startskottet gått för Bohusläningens lag. Idrott. Bild.
2002-12-30 Bohusläningen fyller 125 år. Jubileumsåret inleds med fyrverkeri på Skansberget. Första numret kom ut 21 oktober 1878. Bild.
2003-01-02 Nyårsfyrverkeri värmde i kylan. Startskott för Bohusläningens 125-årsfirande som fortsätter under hela året. Tidning. Bild.
2003-01-08 Christina Bäcker lämnar posten som chefsredaktör för Bohusläningen, med omedelbar verkan. VD Tommy Hermansson tar över. Tidning.
2003-01-11 Trålbindare och popmusiker. Bohusläningens tidningschef har en brokig bakgrund. Bild.
2003-01-24 "En chans för doldisarna. Bohusläningen var med på ""Cheers"" musiktävling. Bild."
2003-02-07 Överraskad pristagare. Regissören Ulf Michal fick Bohusläningens kulturpris. Utmärkelse. Bild.
2003-03-15 Allt fler läser Bohusläningen på nätet. Rekordet är 1 900 besök på en dag. IT.
2003-03-28 En resa med lyckligt slut. Bohusläningen föjde Kroppskultur på den underbara färden mot Elitserien. Idrott. Bild.
2003-05-03 Någon skrev i hans namn. Bokenäsbon Tomas Nordgren kränkt av kommunistiskt inlägg i Bohusläningen. Polis. Bild.
2003-05-10 Bohusläningens gamla tryckpress såld till USA. Pengar. Bild.
2003-05-27 Bohusläningen får nytt format. Tidning. Bild.
2003-09-26 Stort intresse för Bohusläningens nya tabloidformat. Tidning. Bild.
2003-10-06 1 dag kvar. Detta är den sista Bohusläningen i det gamla formatet. I morgon är det premiär för tabloiden. Tidning. Bild.
2003-10-07 God Morgon Kära läsare! Ni håller nu den nya Bohusläningen i tabloidformat i er hand. Tidningschef Tommy Hermansson
2003-10-08 "Om nya formatet på Bohusläningen: Ris och ros om vartannat. ""Bra på köksbordet - och i sängen"". Tidning. Bild."
2003-10-21 I dag fyller Bohusläningen 125 år. Grundaren Ture Malmgren gav ut första provexemplaret 1878-10-21 Tidning. Jubileum. Bild.
2003-12-11 Erik Johansson förre intendenten vid Bohusläningen avliden. Död. Bild.
2004-02-27 Bohusläningen ökar igen. Tidning. Bild.
2004-04-01 Kroppskulturs linjespelare Patrik Olsson överlägsen i Bohusläningens poängliga. Idrott. Bild.
2004-04-23 Ojämn kamp om campus. Bohusläningen har kartlagt turerna kring högskolebeslutet. Skola. Bild.
2004-05-11 Ciao Uddevalla! Bohusläningen har träffat Renato Bertrandi vd för Pininfarina Sverige AB. Industri. Bild.
2004-05-18 Hundförarens historier. Bohusläningen har tjuvläst f.d. polisen Göran Hallbergs memoarer. Böcker. Bild.
2005-02-25 Uppåt för Bohusläningen. Upplagan ökade för sjätte året i rad. Tidning. Bild.  //