2013-01-08

Markarbeten vid Skeppsviken


Insänt av Martin Johansson:

"Hej!
Jag var hemma i Uddevalla i veckan, passade på att promenera strand promenaden. På väg dit såg jag att det var på gång att byggas något utmed Oljehamnsvägen, mitt emot kiosken vid gamla Skeppsvikens camping. Vad är det som ska byggas, eller är det bara markarbeten som utförs?

Tack för en bra blogg!
Martin Johansson"

Ja, det Martin menar måste vara de arbeten som pågår i Skeppsviken mellan det så kallade Oljeberget och Oljehamnsvägen. Enligt uppgifter till Uddevallabloggen är det hit som Uddevalla Bangolfklubb skall flytta sin verksamhet eftersom klubben måste lämna sin nuvarande plats i Folkets Park. Parken har ju köpts av PEAB för att bebyggas med bostäder. Minigolfbanan i Folkets Park öppnades 1960.

Det lustiga är att nu kommer bangolfen att nästan flytta tillbaka till den plats där Uddevalla första minigolfbana invigdes 1938 i Skeppsviken. Ovanstående bild är från de pågående arbetena 1937. Lägg märke till att Göteborgsvägen (i högra bildkanten) ännu inte är byggd. Husen på bilden ligger vid Båthamnsvägen - Valdemarsbergsvägen.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar