2013-01-22

Tillspetsat av Gustafsbergsstiftelsen?

I dagens Uddevalla-Posten finns det en artikel  om småbåtshamnen vid Rödön som jag gärna vill kommentera.

Det är en uttalande av Bengt Alm på Kultur o Fritid:

"Vi har ett politiskt uppdrag att avveckla småbåtshamnen. Det är en process som pågår och det är bara att beklaga att det blir lite sent inför den här båtsäsongen. Vi har haft svårt att lämna information till båtägarna, då vi själva inte vet vad som ska hända. Så snart vi har information kan vi vidarebefordra den. Vad vi gjort i dagsläget är att skicka ut brev till berörda båtägare, där vi berättar om situationen. Däremot hade inte frågan spetsats till om inte stiftelsen sagt upp avtalet. Nu hoppas jag att det löser sig på ett smidigt sätt och att en ny arrendator snart kommer att teckna avtal".

Gustafsbergsstiftelsen har inte "spetsat till" frågan. Tvärtom har vi i mycket god tid och i laga ordning sagt upp avtalet för villkorsändring. Det skedde den 8 november 2011 och det tog Uddevalla kommun drygt ett år att skriftligen frånsäga sig arrendet. Den 17 december, med bara två veckor kvar tills avtalet ändå skulle löpa ut, skedde detta.

Under det året som gick har jag upprepade gånger legat på politiker och tjänstemän i kommunen om att man får bestämma sig hur man vill ha det. Hela tiden har svaret varit att kommunen, dvs den politiska majoriteten, inte skall bedriva båthamnsverksamhet i kommunal regi. Ändå har man inte kunnat ta sig samman och skriva på en uppsägning av avtalet.

Gustafsbergsstiftelsens enda önskan har varit att få skäligt betalt för arrendet. Vi har inte haft någon synpunkt på frågan om hamnen skall bedrivas i kommunal eller privat regi. Och givetvis vill vi att båtägarna skall vara nöjda med den nye arrendatorn.

Inledningsvis hade vi två intressenter till att ta över arrendet och vi har träffat båda. Nu har också en tredje intressent dykt upp och vi har även träffat denne.

Det är min förhoppning och övertygelse om att vi skall ha ett nytt arrendeavtal klart senast under februari månad.

När det finns något att säga gör jag det i första hand på vår hemsida www.gustafsberg.se under fliken Aktuellt.  //

1 kommentar:

  1. Ett utmärkt ärendeförande av vår tillförlitlige Gunnar.Gustavsbergsstyrelsen borde ha fria händer gentemot kommunal s.k.regim. Bloggen visar var hur dåligt detta ärende skötes.Stiftelsen borda ha ett eget "bolag" för praktiska "ärenden". Med egen styrelse. Hälsningar. Supportern Bertil

    SvaraRadera