2013-01-01

Det hände 19131913 var Bohusläningen den dominerande tidningen för Uddevallaborna. Den fyllde det året 35 år och det fanns bara två konkurrenter, Uddevalla Tidning som lades ned 1917 och den nystartade Bohus-Posten som med tiden kom att bli en allvarlig konkurrent till Bohusläningen.

När jag därför söker i Tidningsarkivet vad man skrev om 1913 är det Bohusläningen som återfinns i träfflistan.

1913-01-03
Uddevallascouternas nyårsinsamling till förmån för barnförlamningens offer pågår ännu. Sjukdom. Pengar.
1913-01-08
Till stadsfullmäktiges nye ordf. valdes redaktör Ture Malmgren. Utnämning. Politik.
1913-01-08
60 år fyller rektor G.L. Hörberg i Uddevalla. Familjenytt.
1913-01-10
Eskaderbesöket i Uddevalla. Båtar.
1913-01-13
Bohuslänska Curlingklubben. En lysande årsfest. Nöjen.
1913-01-13
Bohuslänska Curlingklubben äldst i Sverige omstartar. Idrott. Bild.
1913-01-13
Det nya segelsällskapet fick namnet Ägir. Båtar.
1913-01-14
Det nyaste segelsällskapet Ägir i Uddevalla. Idrott.
1913-01-16
50 år fyller kronofogde C. Wickbom, Uddevalla.
1913-01-17
Nytt post och telegrafhus i Uddevalla. Byggnad. Priser.
1913-01-17
Andelssvinslakteriet i Uddevalla. Byggnad. Priser.
1913-01-20
I vacker vinterdräkt ligga nu våra nejder i Uddevalla. Väder.
1913-01-20
Ång. Hafsten utsatt för kollision utanför Hamburg. Båtar. Olycka.
1913-01-22
Skolbarnsbespisningen i Uddevalla. Skola. Mat.
1913-01-22
Hamnstationen i Uddevalla kommer i år att undergå en välbehövlig renovering.
1913-01-24
Hundskatten uppbäres nästa torsdag å rådhuset kl. 10-2. Djur. Priser.
1913-01-27
Vintern friskar i och temperaturen har varit nere i 10 minusgrader. Väder.
1913-01-28
Lägenheten Skanskullen är av Uddevalla Tunnfabriks AB försåld till regementet. Fastighetsaffär. Industri.
1913-01-31
Länslasarettet i Uddevalla. Öfverintendentsämbetet vill ej ha sjukrum på vinden och finner ändringskostnaderna för låga. Sjukvård.
1913-01-31
Uddevallaångaren "Hafstens" kollision på Elbe. Sjörättsförhöret i Hamburg. Båtar.
1913-01-31
Uddevalla stadsfullmäktiges 50-årsjubileum. Samtliga 25 fullmäktige år 1863. Bild.
1913-01-31
Margretegärde som stadens blifvande park. Parker. Bild.
1913-02-01
Uddevalla ångaren "Hafsten" kollision på Elbe den 18 januari 1913. Båtar.
1913-02-07
Uddevalla riksdagsmän under äldre tider. Korta biografier. Henrik Bernhard Bratt. Politik.
1913-02-12
Vårtecken. Lärkan har hörts söder om staden. Fåglar.
1913-02-12
Boningshus på Uddevalla stads tomt nummer 10 Södertull är till salu för billigt. Fastighetsaffär.
1913-02-15
Curlingspel i Stadion. Idrott. Bild.
1913-02-17
Eldsvådetillbud hos handl. Herman Radyns affärslokal vid Kungsgatan. Brand.
1913-02-17
En epidemisjukstuga för landsbygden närmast Uddevalla. Frågan kräver en snar lösning. Sjukvård.
1913-02-20
Karl X Gustafs staty.
1913-02-24
Ny sångförening har bildats i Uddevalla. Musik o sång.
1913-02-24
Ändringar i stadsplanen. Nya namn på gator och kvarter. Gatuarbete.
1913-02-25
Brand i Jacobowskys handelsaktiebolags fastighet vid Norra Hamngatan.
1913-02-25
Karl X Gustaf statyn till Uddevalla. Bild på donatorn grosshandlaren A .F. Cavalli-Holmgren.
1913-02-25
Stadshotellet byggdes 1910. Den år 1905 uppförda stenbyggnaden får en påbyggnad.
1913-02-25
Uddevalla manskör, en sångförening, som i dagarna bildats med herr A. J. Jansson.
1913-02-26
Stor eldsvåda i Uddevalla. Jacobowskys minuthandelslokal härjad. Brand.
1913-02-26
Folkmängdsuppgiften för Uddevalla pastorat. Befolkningsstatestik.
1913-02-26
Uddevalla kyrkas gamla tornur överlåtes till Uddevalla museum.
1913-03-01
80 år fyller kassören hos Lundqvists järnhandel Aug. Blomqvist.
1913-03-03
Hovsångerskan Signe Rappes svenska sångafton i Uddevalla. Musik o sång.
1913-03-06
Kasernetablisementet i Uddevalla. Regementet.
1913-03-07
En orkanartad storm har dragit över västkusten. Väder.
1913-03-12
Den svåra stormen fortsätter över västkusten. Väder.
1913-03-15
Det flivande posthuset, blott en tvåvåningsbyggnad på den ifrågasatta tomten.
1913-03-17
Stor eldsvåda i Uddevalla. Fjorton familjer husvilla. Brand.
1913-03-18
Ängabo bostadshus på öster eldhärjat, 26 äldre och 39 barn husvilla. Brand.
1913-03-19
Uddevallabiografen ger till förmån för de brandskadade föreställningar. Annons.
1913-03-19
Branden som ödelade Ängabo, bio ger hela kvällens behållning till de drabbade. Gåva.
1913-03-20
Byggnadsnämnden i Uddevalla har bifallit ansökan av fiskhandlaren Olof Johansson, Smögen.
1913-03-22
Den rasande stormen har fortsatt under veckan. Väder.
1913-03-22
En frimurarförening i Uddevalla, "Den flammande stjärnan".
1913-03-26
Redovisning från uddevallabiografen till förmån för de brandskadade.
1913-03-29
Branden i Jacobowskys Handels AB. Vid inventeringen av lagret vid nyår värderat.
1913-03-29
Död efter branden i Ängabo, Alma Josefina Johansson, dödsannons.
1913-03-29
Margaret James Nonnen född Thorburn, maka till framlidne direktören Edvard Nonnen död. 89 år.
1913-03-31
Till öfverstelöjtnant vid Bohusläns regemente har utnämnts öfverstelöjnant Olof Melin. Regemente. Utnämning. Bild.
1913-04-05
Arbetet med Drottninggatans förlängning söderut har börjat. Vägarbete.
1913-04-07
Barnkrubban som erhållit lokaler i Uddgrenska huset vid Hasselbacken, börjar nu sin verksamhet. Barnhem.
1913-04-08
Karl X Gustafs-statyn levereras och ställs i Uddevalla.
1913-04-08
K M:t har förklarat att järnvägs- och poststationen Iväg vid Uddevalla Lelången.
1913-04-08
Uddevalla museum hedrar sin mångåriga konservatris fru Karolina Christiansson.
1913-04-09
Till föreståndare vid Gustafsbergs barnhusskola valdes pastor Hilding Linder, Gnesta. Skola.
1913-04-09
Vandringspris i fotboll. Idrott.
1913-04-10
Julia Johanna Lundquist död 59 år. Gravsatt på Norra kyrkogården.
1913-04-11
Lärarinnan vid Uddevalla elementarläroverk fröken Hanna Lundqvist död, 59 år.
1913-04-11
Scoutchefens besök i Uddevalla, Kapten Ebbe Lieberath. Föreningar.
1913-04-16
40 år fyller brandmästare J. Johansson. Familjenytt.
1913-04-16
Arméns kasernbyggnadsnämd har bland fyra inkomna anbud å utförande av rän. Regemente.
1913-04-19
Förslag om en orkesterförening i Uddevalla.
1913-04-21
Barnkrubban i Uddgrenska huset öppnade på måndagen. Barnhem.
1913-04-22
Det blivande post och telegrafhuset i Uddevalla, inköpta tomterna 2, 3 och 4.
1913-04-22
Uddevalla Barnkrubba som öppnat sin verksamhet i före detta. Uddgrenska huset nära kyrkan. Barnhem.
1913-04-22
Orkesterförening bildad.
1913-04-22
Förhör om branden i arbetarbostäderna på Ängabo den 17 mars.
1913-04-24
Bageriidkerskan Nathalia Mollstedt har köpt hus vid Norra Långgatan. Fastihghetsaffär.
1913-04-25
Framstående Uddevallariksdagsmän i äldre tider. Peter Hegardt. Politik.
1913-04-26
Byggmästare Jöns Andersson har sålt sin nybyggnda fastighet nr 11 Kråkhagen. Fastighetsaffär.
1913-04-29
Andelssvinslakteriet i Uddevalla är nu påbörjat. Djur. Jordbruk.
1913-04-30
1-maj-demonstration kommer att anordnas af fackföreningarna i Uddevalla. Politik.
1913-05-02
Grundstenen till det blivande soldathemmet Libanon i Uddevalla lades. Regemente.
1913-05-03
Träinredning uti vissa byggnader vid Bohusläns regemente har antagits Sala Nya S.
1913-05-09
Uddevalla folkskolor. Årsberättelse för 1912. Skola.
1913-05-09
Våra järnvägsmäns förflyttning till Göteborg. Arbetsmarknad.
1913-05-09
Majblommefestligheterna inbringa 3 500 kr.
1913-05-09
Barnkrubban i Uddevalla har fått mottaga högst åtta skyddslingar. Barnhem.
1913-05-14
Uddevalla-ångaren Victor på grund. Båtar.
1913-05-14
Pingsthelgen har utmärkts av sol och värme. Väder.
1913-05-14
Elsebergsområdets förbindelse med regementet. En motion om att en gång- och velocepedväg.
1913-05-14
Lagfart söktes av fru Agda Hallberg på tomten nummer 5 med byggnader på Elseberg. Fastighetsaffär.
1913-05-17
Långa bryggan vid Bäveåns mynnings södra sida, uppförd av Westkustens Petroleum.
1913-05-19
Byggnadsverksamheten i Uddevalla.
1913-05-21
Nya folkskolelokaler å Margretegärde. Skola.
1913-05-21
Majblommans stiftarinna, fru Beda Hallberg blef på söndagen föremål för vacker hyllning.
1913-05-23
En stöld å kasärnbygget. Polis.
1913-05-27
Auktion i konsul Charles Thorburns hus vid Villagatan försäljes fröken Hanna L.
1913-05-28
Anhalt i Herrestad för persontrafik. Järnväg.
1913-05-30
Hantverksföreningens nya fana inviges på söndag. Fanor.
1913-06-05
Slaktaren Einar Harding-Olsson, har köpt hus vid Västerlånggatan. Fastighetsaffär.
1913-06-06
Gustafsbergs barnhus får snart ånyo egen musikkår. Musik o sång.
1913-06-07
Trädgårdslägenheten Rosenhäll i Esperöd, har av J. Aug. Olssons konkursmassa.
1913-06-09
Gåfva till Uddevalla museum. Gåva.
1913-06-10
Uddevalla museum har av folkskolläraren Carling fått mottaga såsom gåva ett svärd.
1913-06-12
70 år fyller förre kaptenen vid Bohusläns regemente C.F. Åberg.
1913-06-14
Uddevalla stad köper C. A. Widells boninghus på nummer 3 Lilla Hellevigsgatan, pris 3.6. Fastighetsaffär.
1913-06-14
Doktor Axel Svartengren har sålt sin i Uddevalla belägna fastighet. Fastighetsaffär.
1913-06-17
Auktion på egendomen Sveaborg vid Nedre Bräcke, passande för trädgårdsanläggning.
1913-06-20
Södra Drottninggatans utbyggande mot söder. Gatuarbete.
1913-06-21
Drottninggatans förlängning söderut från Södertullsgatan till Femkanten. Gatuarbete.
1913-06-21
Gatuarbete vid Packhusgatans utläggande till tomten nummer 10.
1913-06-25
Midsommaren har i år bjudit på ett strålande sommarväder. Väder.
1913-06-27
En ny idrottsförening har bildats under namn af Mariebergs idrottsförening. Idrott. Föreningar.
1913-06-28
Postverket på tomterna nummer 3 och 4 för 23 800 kronor köpt av bankdirektör John B. Fastighetsaffär.
1913-07-02
Kapten Torbernt Patersson död, 73 år. Familjenytt.
1913-07-09
Å Gustafsberg anordnas säsongens 2:dra soiré. Musik o sång.
1913-07-09
Badpredikant å Gustafsberg är äfven i sommar pastor C. Agnemyr.
1913-07-11
Brunnsdrickningen vid Gustafsbergs hälsokälla.
1913-07-11
F. handl. Pontus Bergius död, 79 år. Familjenytt.
1913-07-11
55 år fyller Majoren H. F. A. Nauckhoff. Familjenytt.
1913-07-12
Förre handlanden Pontur Bergius, död nära 80 år, gravsatt på Norra kyrkogården.
1913-07-12
55 år fyller majoren Fritz Nauckhoff.
1913-07-14
Rosa Grünberg gifver Operett -och Visafton i Gustafsbergs Brunnssalong. Annons.
1913-07-16
Stenåldersfynd i Uddevalla. Utgrävning.
1913-07-18
Västkusteskadern anlände till Uddevalla fredag e.m.
1913-07-21
SS Vikens juniorer kappsegling vid Gustafsberg. Tävling.
1913-07-25
Tyska pansarkryssaren Hansa ankom till Uddevalla. Båtar.
1913-07-26
Spåranordningarna vid Uddevalla hamn. Det överklagade stadsfullmäktigebeslutet.
1913-07-28
Uddevalla-flottan ökas. Med en ny modärn och förstklassig ångare. Båtar.
1913-07-28
Tennistäflingarna å Gustafsberg togo sin början på söndag. Tävling.
1913-07-28
50 år fyller redaktionschefen i Bohusläningen red. Elias Holmsten.
1913-08-02
Det blivande soldathemmet. Regemente.
1913-08-04
SS Vikens kappsegling. En särdeles lyckad seglardag. Tävling.
1913-08-06
Regementsförläggningen "Soldathemmet". Ritning av arkitekt Joh. Jarlén.
1913-08-07
Fredr. Fribergs herrekipering flyttar till Kungsgatan 7, Wallströms fastighet. Annons.
1913-08-08
Hushållningssällskapens 100-årsdag. Jubileum.
1913-08-13
Svinslakteriet i Uddevalla är nu under tak. Djur. Jordbruk.
1913-08-13
Under sommaren har O. Wåhlins bok och pappershandel lokal i Högströmska huset. Affär.
1913-08-15
Guldsmed Karl Bokström död, 30 år. Familjenytt.
1913-08-15
Missförhållandena å Uddevalla försörjningshem. Sjukvård.
1913-08-16
Försörjningshemmet i Uddevalla, utredningen med anledning av herr C G Lindstam.
1913-08-16
Guldsmeden Karl Bokström död, 30 år, son till Anna Bokström. Gravsättning på Norra kyrkogården.
1913-08-18
Förhållandena å Uddevalla försörjningshem. Syssloman Anderssons förklaring. Sjukvård.
1913-08-20
Kvarteret Solbacken skall indelas i tomter.
1913-08-21
Arbetet med vatten-gas- och avloppsledningarna i övra Linnebyområde. Ledningar.
1913-08-21
Sänkningen av avloppsledningen i Södra Drottninggatan är nu slutförd.
1913-08-28
Jacobowskys överklagar beslutet att få reparera efter branden vid Norra Hamngatan.
1913-08-28
Uddevalla försörjningshem, mötet i Folkets hus syssloman avsatt.
1913-08-30
Försörjningshemmet i Uddevalla mötet i Folkets hus.
1913-08-30
Kasernbyggnadsnämnden bör bibehållas. Regemente.
1913-09-01
Skalgrusbankarna vid Uddevalla.
1913-09-03
Difteriepidemien. Sjukdom.
1913-09-09
Trävirkesauktion förrättas vid Kungliga Bohusläns regemente.
1913-09-11
Om uddevallabriggen "Svartvik" byggd år 1839. Båtar.
1913-09-13
Bantelefonens nytta, gruslok från Grohed stannade ett 100-tal meter från Skeppsviken.
1913-09-13
Gatuarbete vid Södra Drottninggatan till gamla landsvägen vid Sörkällan blev igår klart.
1913-09-13
70 år fyller Adolf Eriksson en av innehavarna av Wassén & Eriksson.
1913-09-15
Förhållandena å Uddevalla försörjningshem. Sjukvård.
1913-09-15
Om C. G. Lindstams anmälan om missförhållanden vid Uddevalla försörjningshem. Sjukvård.
1913-09-16
Uddevalla museum, fyra entreprenadanbud är inkomna alla med högre arvode.
1913-09-16
70 år fyller herr A.D. Eriksson, en av innehavarna av Wassen och Eriksson.
1913-09-17
55 år fyller disponenten Rob. Bley.
1913-09-20
Kasernbygget i Uddevalla närmar sig alltmer sin fullbordan. Regemente.
1913-09-24
Donation till länslasarettet i Uddevalla. Gåfva. Sjukvård.
1913-09-27
Bohusläns regementes kasärner. Regemente. Bild.
1913-09-27
Regementsflyttningen från Backamo till Uddevalla.
1913-09-29
75 år fyller Öfverstelöjtnant A. F. Ekelund. Bild.
1913-09-29
Gamla Bohuslänska riksdagsmän. Fredrik Åberg. Politik.
1913-10-01
Uddevallas nya brandkår kan fira sitt 10-årsjubileum. Brand. Jubileum.
1913-10-01
Gamla Bohuslänska riksdagsmän. Daniel Bagge. Politik.
1913-10-01
Husägareföreningen i Uddevalla, frågan om hyreskontrakt, brandordning och renhållning.
1913-10-01
Kasernbyggnadsnämnden har lämnat oriktiga uppgifter. Regemente.
1913-10-02
Manöver vid regementet.
1913-10-02
Polisöverkonstapeln S. T. Torén, 25 års anställning vid uddevallapolisen.
1913-10-02
Bohusläns regementes förläggning till Uddevalla. Historia.
1913-10-07
Arméfördelningschefen har nu bestämt att volontär och rekrytunderbefälsutbildning. Regemente.
1913-10-07
Lotsarnas kålhagar. Trädgård.
1913-10-08
Nya fiskaffärer i Uddevalla. I Olof Johanssons hus vid Södra Hamngatan har A. Tengberg.
1913-10-08
Andelssvinslakteriet i Uddevalla vår nyaste Industriella anläggning. Djur. Jordbruk.
1913-10-10
Den första höststormen öfver våra trakter. Väder.
1913-10-11
Slutbesiktning av kasernbyggnaderna i Uddevalla. Regemente.
1913-10-11
På måndag öppnar Varuhuset Herman Radyn i sin lokal. Affär.
1913-10-15
Varuhuset Herman Rydin. Annons.
1913-10-15
Kasernbyggnaderna godkända. En del underofficerare redan inflyttade. Regemente.
1913-10-16
Fröken Hanna Dahlén har öppnat vitvaruaffär i huset n:r 8.
1913-10-16
Omläggning av trottoarerna mellan Drottninggatan- och Västerlånggatan. Gatuarbete.
1913-10-16
Soteld i kvarteret Uven fastighet n:r 1. Brand.
1913-10-18
Försäljningen av denaturerat brännvin i Uddevalla. Brännbinsbolaget begär ensamrätt. Alkohol.
1913-10-21
Elektrisk installation i rådhusets lokaler samt stadsfiskalens tjänsterum.
1913-10-24
Ett konsertevenemang i Uddevalla. Musik o sång.
1913-10-25
Konservator Arthur Rydholm, Skolgatan 8, Uddevalla
1913-10-28
Detaljhandeln med brännvin i Uddevalla. Alkohol.
1913-11-03
Bruksägaren Arthur M. Koch död, 77 år. Bild.
1913-11-04
Arthur M. Koch död. 77 år.
1913-11-04
Karl X Gustafstatyn, ritningar till det blivande monumentets sockel.
1913-11-07
En högtidlig jordfästning. Bruksägaren Arthur M. Kochs begrafning. Bild.
1913-11-08
Auktion på tomt och ångmaskin och ångpanna. Inspektor Wahlberg, Walkesborgs gård.
1913-11-08
Ett 100-årsminne Wilh. von Brauns födelse.
1913-11-08
Jacobowskys brunna fastighet får icke repareras. Brand.
1913-11-11
50 år fyller Gustaf Schiller på Kuröd.
1913-11-13
Den siste Bohuslänbåtsmannen. Sedan nu den siste återstående av de gamla gardet. Regemente.
1913-11-14
60 år fyller öfverstelöjtnant Axel Palander. Familjenytt.
1913-11-15
En tragedi i Folkets hus då 33-årige hamnarbetaren Karl Bergvall sköt sig. Död.
1913-11-17
Fattigvården i Uddevalla. Social.
1913-11-17
Redaktör K.G. Hemgren död, 70 år. Familjenytt.
1913-11-18
Redaktören Karl Gustaf Hemgren död. 70 år.
1913-11-19
Frågan om elektrisk ledning till epedemisjukhuset i Uddevalla.
1913-11-20
Brand i natt inom Uddevalla tändsticksfabriks äldre avdelning, hörnhuset vid Kungsgatan. Industri.
1913-11-21
Brandväsendet i Uddevalla. Följande utgiftsförslag har gjorts. Priser.
1913-11-21
Eldsvåda i Uddevalla tändsticksfabrik. Brand.
1913-11-21
Torgfrågan i Uddevalla. Gustaf Adolfs torgs anordnande till stadspark och Margretegärde till salutorg. Bild.
1913-11-22
Före detta rorgängaren Anders Svensson, 78 år, död i sitt hem på Kasenabben.
1913-11-22
Uddevalla materialgård byter till annan plats.
1913-11-25
Fru Olivia Pettersson på tomt nummer 8 i kvarteret von Braun med byggnader. Fastighetsaffär.
1913-11-25
Stadsträdgårdsmäst C. A. Andersson på fastighet nummer 3 i kvarteret Kagg, Skomakaregränden. Fastighetsaffär.
1913-11-25
Snickaren C. E. Olsson Uddevalla på fastigheten nummer 3 i kvarteret Falken. Fastighetsaffär.
1913-11-25
Förre sjukvårdskorpralen i Kungliga flottan Herbert Macfie död.
1913-11-28
På lördag sammanvigdes i Uddevalla järnhandl. Gustaf Lundqvist och Lilly Forster. Familjenytt.
1913-12-01
Det blifvande regementssjukhuset. Sjukvård.
1913-12-01
Svår storm har rasat över våra trakter. Väder.
1913-12-02
Sjukhem för Bohusläns regemente. Bland tre inkomna anbud för uppförande av sjukhus.
1913-12-03
Andelssvinslakteriet i Uddevalla. Djur.
1913-12-03
Själaringningen i Uddevalla skall hädanefter äga rum 15 minuter för varje död. Kyrka.
1913-12-03
En djurskyddsförening bildas i Uddevalla. Djur.
1913-12-03
Bild på andelssvinslakteriet i Uddevalla. Djur. Jordbruk.
1913-12-05
Storm och öfversvämning. En af de svåraste oväder i mannaminne. Väder.
1913-12-05
En Scholanders-afton på Frideborg. Musik o sång.
1913-12-05
Föregående öfversvämningar i Uddevalla. Väder.
1913-12-06
Karl X Gustaf statyn. De kommiterade har ånyo fattat beslut om gåvans mottagande.
1913-12-06
Bilder på översvämningar vid Badhuset- och Kreaturstorget, hamnstationen- och ångbåtsbryggan. Väder.
1913-12-08
Bilder från öfversvämningen i Uddevalla. Väder.
1913-12-09
Utdragning av ledningar till Esperöd avslogs. Energi.
1913-12-11
50 år fyller kassören i Svenska järnvägsmannaförbundet avdelning 198, C. Flygare.
1913-12-12
F. Stadsfogden i Uddevalla O.B. Hultberg död, 78 år. Familjenytt.
1913-12-16
Sjökaptenen Carl Edvard Gustafsson, Valkesborg död. 57 år.
1913-12-17
Ett skyddsräcke för bilstationen i Uddevalla vid Norra Hamngatan är under uppsättning.
1913-12-20
Utskänkningsrörelsens upphörande i huset nummer 13 vid Drottninggatan, Uddevalla.
1913-12-27
Soldathemmet i Uddevalla det invid Bohusläns regemente kaserner uppförda.
1913-12-30
60 år fyller häradsskrivaren och vice häradshövdingen J. Wikström, bördig från Göteborg.
1913-12-31
Folkmängdsuppgifter 1913. Befolkningsstatestik.  //

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar