2019-02-28

Minns du hur du fick reda på att Palme blivit mördad?

I kväll är det 33 år sedan statsminister Olof Palme blev mördad. Klockan 23.22 kom det första larmsamtalet till 90 000 (som man ringde då).

Själv hade jag och familjen gått och lagt oss. På lördagsmorgonen den 1 mars hämtade en av döttrarna Bohusläningen från brevlådan och kom till mig med den. Jag tog på mig glasögonen som låg på nattduksbordet och stirrade häpen på tidningens första sida. Nästa steg blev att sätta på TV:n och där blev vi nog sittande några timmar.

Men att Bohusläningen skulle vara först med nyheten förvånade mig. Men andra hade redan hört det på kvällen och en del satt säkert vakna under natten för att följa de dramatiska radiosändningarna som kom igång trots att vi på den tiden inte hade nattradion.

Vi minns alla när vi nåddes av stora nyhetshändelser. Var var du och hur fick du reda på att Palme var död?  //

2019-02-27

Full fart på Hallmans bokrea

 Både igår och idag var det full fart på Hallmans bokrea. Det är roligt att se att intresset för böcker är så stort.
Bokrean pågår till slutet av mars.  //

2019-02-26

Karl XII:s begravningsdag för 300 år sedan


I dag för  300 år sedan, den 26 februari 1719, fördes Karl XII till sista vilan i Riddarholmskyrkan i Stockholm.

Ur Livrustkammarens beskrivning av begravningen:

"Kyrkan var klädd i svart vid Karl XII:s begravning och en hög pyramid, som hängde så att det såg ut som att den svävade ovanför kistan, lystes upp av 500 vaxljus. Begravningsceremonin liknade tidigare kungliga begravningar, men på grund av pengabrist förekom en del återvinning från tidigare begravningar.

Då kistan burits ner i det karolinska valvet avlossades sorgesalut om 600 skott, varpå klockringningen tog vid. Då välsignelsen slutligen sjöngs var klockan tre på natten, och nio timmar hade passerat sedan tåget sattes i rörelse från Karlberg.

Karl XII fick till skillnad från många andra kungar inte med sig några begravningsregalier i sin kista."  //

2019-02-25

Berättarafton onsdag 27 februari kl 18.30 på Bohusläns museum

På onsdag är det dags för årets andra berättarafton på Bohusläns museum. Vi tittar på Uddevallabilder och berättar minnen för varandra.

FRI ENTRÉ! ALLA VÄLKOMNA!  //

2019-02-24

Vem är han?

En ny bild från Säfströms foto. Frågan är densamma som tidigare. Vem är han?  //

2019-02-23

Nystart för Bohusläns Försvarsmuseum

I dag blev det klart med en nystart för Bohusläns Försvarsmuseum som får en helt ny styrelse från 1 april. Den nya styrelsen består av från vänster Lars Andreasson, Leif Westbring, Lars Ålander och undertecknad. Saknas på bilden gör Per Frykner.

Museet har en längre tid haft problem att bedriva verksamheten, särskilt på grund av en svag ekonomi. I och med nystarten går Källvikenstiftelsen in i museistiftelsen och har förklarat sig vilja stötta museet ekonomiskt. Den andra stiftaren är Bohusläns regementes kamratförening.

Källvikenstiftelsen har sin grund från Källvikens kursgård som drevs av Försvarsutbildarna under perioden 1948 – 2010. Kursgården såldes 2010 och för kapitalet bildades Källvikenstiftelsen.

Stiftelsens uppgift är att använda kapitalet så att det i framtiden blir till nytta för den frivilliga försvarsrörelsen och andra ändamål till stöd för Sveriges försvar jämte fredsbevarande åtgärder och annan humanitär och samhällsnyttig verksamhet.

Diskussioner om museets framtida drift har förts sedan en tid mellan Källvikenstiftelsen och Bohusläns regementes kamratförening .  //

2019-02-22

Så heter hon

Det kom lite olika förslag vad damen i fråga heter. Men rätt svar skall vara Eva Hansson, nu boende på Södra Drottninggatan.  //

2019-02-21

Arbetena på Kungsgatan och Kungstorget slutförs

Så här skriver Uddevalla kommun på sin hemsida:

I dagarna påbörjades arbetet med de kvarvarande delarna av centrumsatsningen kring Kungstorget och Kungsgatan. Först ut är hårdfogningen i korsningen Kungsgatan och Kålgårdsbergsgatan.

- Även om vi fortfarande riskerar väderstörningar i arbetet tror vi att våren är på ingång, säger Stefan Björling, centrumsamordnare för Uddevalla kommun.

När fogningen härdat några dagar öppnas Kålgårdsbergsgatan för dubbelriktad trafik. Då kan också de sista delarna av arbetet med Trädgårdsgatan ta vid. Detta sker från korsningen vid Kungsgatan till Norra Hamngatan. Här kvarstår stenläggningen av körbanan och en del kantstensarbeten. Under de veckor arbetet pågår kommer Trädgårdsgatan att vara stängd för trafik.

- Samtidigt färdigställs också den sista stenläggningen i och kring nya Hasselbacksparken med trappa, säger Stefan Björling, som menar att området kommer att bli ett verkligt lyft för centrum.

I området kring Hasselbacken kvarstår fogningen av Norra Hamngatan innan gatan kan öppnas för trafik förbi Hasselbackshuset. En del elarbeten och framför allt planteringarna av den nya parkens buskar och blommor kommer att sätta pricken över i:et i området.

- Målet är att hela projektet ska stå klart till påsken i mitten av april. Preliminärt invigs hela parkanläggningen under Valborgsmässoafton den 30 april i samarbete med kultur och fritidsförvaltningen, avslöjar Björling.

Med dessa insatser står den första delen av Uddevalla kommuns centrumsatsning färdig. Senare under året fortsätter arbetet med ombyggnaden av Norra Drottninggatan från Norra Hamngatan till Lagerbergsgatan.

2019-02-20

Uddevalla Hamnterminal gjorde rekordresultat 2018

I dag fastställdes Uddevalla Hamnterminals årsredovisning för 2018 och det blev ett nytt rekordresultat. Man hade budgeterat med ett plusresultat på 6 miljoner men resultatet blev 10 miljoner bättre, 16,6 miljoner. Snyggt jobbat!  //

2019-02-19

Vem är hon?

Ytterligare en porträttbild från Säfströms foto. Jag känner inte igen henne. Gör du?  //

2019-02-18

Eva Rodhe - en skolpionjär i Uddevalla

I vigselrummet i Rådhuset hänger denna tavlan av Eva Rodhe. På skylten står det: "Eva Rodhe - 1836-1919 - Rektor och en av Sveriges skickligaste pedagoger".

Vem var då denna Eva Rodhe? I en skrift i den blå serien med namnet "Flickskolan i Uddevalla" av redaktör Gustaf E Karlsson läser jag:

Eva Rodhes annons då hon i början av 1862 övertog prostinnan Anderssons flickskola meddelar att undervisningsämnena skulle bli kristendom, naturlära, aritmetik, svensk och allmän historia, geografi, välskrivning, svenska, tyska, franska, engelska samt ritning och handarbete. (min anm: ämnena påminner en hel del om barnhusskolan på Gustafsberg för övrigt).

"1864 öppnade Charlotte Lundberg en liknande skola. Mellan dessa skolor lär det ha förekommit en viss rivalitet inte bara så att säga på högre plan utan även bland eleverna. Flickorna i Rodhes skola kallades änglar och de i Lundbergs skola råttor".

Skolan var privat och finansierades med avgifter. 1866 beslutade emellertid riksdagen om statsbidrag till flickskolorna. Eva Rodhe sökte bidrag för läsåret 1875-76 och fick 3000 kr. Det kom förstås att få mycket stor betydelse för flickskolans framtid. I samband härmed fick skolan namnet "Uddevalla elementarläroverk för flickor". Bohusläns Tidning anmärkte att bidraget var "en uppmärksamhet från högre ort, som bör vara smickrande och uppmuntrande för fröken Rodhe, helt det tycks vittna om ett rättvist erkännande av fröken Rodhes förtjänster som föreståndare för sin skola".
Under åren 1876-1896 var flickskolan inrymd i tvåvåningsbyggnaden till vänster. Detta är alltså Stora Norrgatan, nuvarande Lagerbergsgatan. På sommaren 1878 lämnade Eva Rodhe över skolan, som hon förvandlat till ett läroverk, i andra händer.

I Svenskt Biografiskt Lexikon ingår hon i släkten Rodhe och det står så här:

"Eva Sophia Rodhe (1836–1919) fick utbildning i hemmet och övertog 1862 en liten privat skola för flickor i Uddevalla, vilken under hennes ledning uppgraderades till flickskola av högre typ. Hon lämnade ansvaret för denna skola 1878 för att tillsammans med en av dess lärarinnor, Maya Nymann, under tre år studera kindergartensystemet i Frankrike, Tyskland, Belgien och Italien.

Vid hemkomsten 1881 öppnade hon i Gbg, med Nymann som medhjälpare, den s k Praktiska arbetsskolan, som hon förestod till 1904. Denna var en samskola för mindre barn med lekklass, tre förberedande klasser och ett par klasser av elementarskola. Särskilt i den inledande "handarbetsklassen", det främmande ordet kindergarten undveks, sysselsattes barnen med praktiska övningar.

Skolan blev stilbildande på slöjdundervisningens område, inte minst genom att modeller och verktyg anpassades efter de minsta barnens förutsättningar, vilket väckte uppmärksamhet både inom och utom landet.

Som ledamot av Gbgs allmänna folkskolestyrelse 1890–1910 – den första kvinnan i landet med ett sådant uppdrag – väckte Eva R en motion om att inom folkskolan anordna undervisning i matlagning. Redan 1891 kunde det första skolköket öppnas och 1892–1910 var hon inspektris för denna verksamhet. Hon deltog också i många andra socialpedagogiskt inriktade aktiviteter i Gbg liksom i arbetet för införande av kvinnlig rösträtt. Rodhe erhöll 1904 Iqml.Hon avled ogift 1919. Hon hade i många år sitt sommarnöje på Raneberg i Resteröd.  //

2019-02-17

Minns du Craftones Combo

Jocke Persson bidrar med denna bilden och funderar:

Denna bild kan nog vara av intresse Uddevalla-borna hade långa trådar på Facebook och en del av medlemmarna finns kvar i livet.

Osäker på året - men början 60 är det troligtvis. Köpte deras singel runt -65.

Minns inte alla namn men Inge Herbo - Lasse Andersson och Örjan Borhult
och troligtvis en Dahlqvist är med.
JP  //

2019-02-16

Här byggs det en aktivitetspark

 I Skeppsviken, strax ovanför bangolfbanan, pågår som bäst byggandet av en kommunal aktivitetspark.


2019-02-15

Kämpegatan 18

Det har varit flera gissningar om var bilden är tagen, men flera har sagt Kämpegatan 18. Någon har till och med bott här så det får vi lita på.
Detta är ett utsnitt från 1937 års karta och Kämpegatan 18 bör ha legat på östra sidan av Kämpegatan ungefär mitt i den röda ringen. Korsningen söder eller under den röda ringen är Herrestadsgatan - Kämpegatan och norr om är korsningen Samnerödsvägen - Kämpegatan.  //

2019-02-14

De 79-åriga björkarna på Göteborgsvägen har gjort sitt

Natten till idag fälldes de 79-åriga björkarna längs Göteborgsvägen. Endast några träd mellan Skeppsviken och Hästepallarna återstår. Byggandet av den nya Göteborgsvägen inleddes 1938 efter beslut om statsbidrag. 1940 var det klart och vägen hade fått sin signifikanta trädrad i mitten.
Några år in på 1940-talet såg Göteborgsvägen ut så här.

Detta var ju i slutet av den långa arbetslöshetstiden på 30-talet och sedan kom ju andra världskriget. Det var säkerligen mycket uppskattat att Arbetslöshetskommissionen  fick fram pengar till den nya vägen.

Så här skrev tidningarna vid den tiden:

1936-10-31 Göteborgsvägen skall få en ny sträckning över södra ängarna, ett halvmiljonbygge.
1937-03-04 "Inga ""huvudleder"" inom stadsplanen, men utom Strömstadsvägen och Göteborgsvägen. Vägarbeten."
1937-11-13 Göteborgsvägen ombygges. Staden får 90 % i bidrag. Vägarbeten.
1937-11-13 Göteborgsvägen fick 493.000. Statsbidrag till Uddevalla för vägens ombyggande.
1938-05-18 Stora arbeten igångsättes i Uddevalla. Klart för Göteborgsvägen, vattenverket och muddringen.
1938-05-18 Miljonarbeten beslutades igår i Uddevalla. Göteborgsvägen färdig om 2 år. Vägarbeten.
1938-07-26 Nya Göteborgsvägen färdig redan under nästa år? Arbetet skrider framåt med stora steg.
1938-09-06 Strejkvarsel vid Göteborgsvägen. Vägarbeten.
1938-10-08 400 kbm. jord pr dag till Göteborgsvägen. Vägarbeten. Bild.
1939-11-01 Arbetet med nya Göteborgsvägen är snart färdigt. Stensättningen kan börja. Vägarbeten.
1940-06-04 Bild på den nya idrottshallen Göteborgsvägen. Byggnad.
1940-10-23 Ny stadsbild på söder i Uddevalla. Rosor och skiffergård framför idrottshallen, trädrad i mitten av nya Göteborgsvägen.
1940-11-22 Göteborgsvägen klar, stensättning nästa år. Vägarbeten.  //

Håkan Ericsson död

Förre majoren Håkan Ericsson har den 6 februari hastigt avlidit.

Han var född i Vänersborg den 26 maj 1948. Blev löjtnant vid Bohusläns regemente 1975. Kapten 1978. Major 1983. Avsked och inträde i Bohusläns regementes reserv 1988.

Han sörjes närmast av hustrun Ellinor samt fyra barn med familjer.  //

2019-02-13

Var är bilden tagen?

Jocke Persson frågar:

Hej Gunnar - hoppas på ett uträtat frågetecken

Vi har en Cirkel på vårt kontor som avhandlar Uddevalla-bilder
Denna har vi dock gått bet på
Får för mig att det kan vara Kålgårdsberget i bakgrunden .....
får dock ingen rätsida på detta ställe
(Berget ser för lågt ut)

Mvh Jocke Persson  

Ja, känner du igen platsen? Jag antar att den inte finns kvar, men kan ha fel.  //

GUTE avgick i morse

I morse lämnade GUTE Uddevalla och är nu på väg mot Vlissingen, som är en stad i Nederländerna med 45 000 invånare. På engelska kallas staden för Flushing.  //

2019-02-12

Skola på vift - skolresa till Oslo 1954

Vid den förra berättaraftonen den 30 januari visade P O Andreasson en film om Uddevalla Högre Allmänna läroverks skolresa till Oslo 1954. 800 elever med lärare och annan personal äntrade tåget i Uddevalla tidigt på morgonen och for till Oslo. Besöket i Oslo innebar guidade turer till Bygdöy och Vigelandsparken. Huvudnumret var dock en extraföreställning av en teaterpjäs. Sent på kvällen var man tillbaka i Uddevalla.

Vid berättaraftonen visade det sig att det var fyra personer i lokalen som varit med på resan. Kameran följde framförallt Tore Rehnberg men många var med på resan.

Var du själv med eller känner du igen någon på filmen? Den är tio minuter lång.  //

2019-02-11

Stor publik mötte Karl XII:s likfärd i Lidköping

Det var ett stort intresse för Karl XII:s likfärd i lördags. 35 av Bohus Elfsborghs Caroliner som var med i Uddevalla var också med där.

Läs reportage och se bilder i Lidköpingsnytt. Klicka på länken https://www.lidkopingsnytt.nu/2019/02/09/stor-publik-motte-kal-xiis-likfard/  //

2019-02-10

Idrottshistorisk berättarafton med P O Andreasson på tisdag

Ämnet idrottshistoria med P O Andreasson har verkligen slagit rot. P O har fler bilder på lager och därför bjudes in till en ny idrottshistorisk berättarafton på tisdag 12 februari kl 18.30 på Bohusläns museum.

ALLA VÄLKOMNA!!  //

2019-02-09

SATURNUS avgick mot hemmahamnen

Efter några dagars otippad vistelse vid Frölandskajen avgick SATURNUS idag mot hemmahamnen. Eller om man så vill färjeleden Kolhättan - Svanesund där hon redan nu är insatt i tidtabellen.  //

2019-02-08

Kasernbygget på Kvarnberget

Bohusläns regemente under byggnad.

1901 beslutade riksdagen att allmän värnplikt skulle införas. De värnpliktiga skulle kaserneras, dvs lämna de gamla hedarna från indelningsverkets tid. I princip så skulle varje landskap ha sitt eget regemente. I Bohuslän blev det en dragkamp mellan Uddevalla och Göteborg som Uddevalla för en gångs skull vann.

När jag letar i Tidningsarkivet efter vad tidningarna skrev från den här tiden får jag fram nedanstående träfflista:

1904-12-03 Förre musikfanjunkaren vid Bohusläns regemente C. F. Rydberg död, 76½ år.
1906-02-20 Bohusläns Regemente till Uddevalla?
1906-03-10 Bohusläns Regemente till Uddevalla.
1906-06-07 Regementet till Uddevalla.
1906-06-09 Regementet till Uddevalla?
1906-06-27 Stor midsommarfest på Backamo. Regemente.
1906-09-08 Regementet till Uddevalla?
1906-09-08 I17 till Göteborg? Regemente.
1906-11-13 Regementet till Uddevalla!!
1906-11-17 Regementet till Göteborg?
1906-12-08 Förre fanjunkaren och svärdsmannen vid Bohusläns regemente Carl Nicolaus Boberg död. 59 år.
1907-02-20 50 år fyller kaptenen vid Bohusläns regementes C.O. F. Brisman.
1907-06-20 Förre sergeanten vid Bohusläns regemente Efraim Winterkorn död, 77 år.
1907-08-15 """Det stora kriget i Bohuslän"". Den hittills största manövern i Sverige. Regemente."
1908-01-23 Förre fanjunkaren och svärdsmannen vid Bohusläns regemente död, 53 år.
1908-06-17 "Bohusläns regementes kassalokal i skollärare Karlbergs hus i kvarteret ""Falken""."
1908-07-08 Bohusläns regementes kasärnetablissement. Skrivelse till stadsfullmäktige.
1908-07-22 Förre kamptenen vid Bohusläns regemente Adam Fredrik af Trampe död, 54 år.
1909-07-21 Bohusläns regemente, Backamo. Fem beväringsmän rymde.
1909-09-15 50 år fyller majoren vid Bohusläns regemente E.G. Wockatz.
1909-10-19 Kasernbyggnadsarbetet förestår. En del mindre byggnader österut. Regemente.
1910-01-25 De värnpliktigas dagavlöning, motioneras för en höjning till 50 öre. Regemente.
1910-01-26 Bohusläns regementes kasernbyggnader kommer att erinra om en riddarborg.
1910-01-29 Soldathemmet i Uddevalla. Upprop om bidrag till förverkligande. Regemente.
1910-01-29 Det blivande stora kasernbygget. Skiss. Regemente.
1910-05-19 På fältmarsch från Backamo. Regemente.
1910-05-31 Östra Stenbacken. Platsen för de stora kasernbyggnaderna. Regemente.
1910-06-01 Jordbrukarekurs på Backamo för värnpliktiga och andra regemente.
1910-07-14 Kasernbyggnaden i Uddevalla. Regemente.
1910-11-17 Kasernbygget i Uddevalla. Grundläggningsarbetena. Regemente.
1910-12-03 Auktion på Backamo torsdag 8 december 1910, kasserade persedlar. Regemente.
1910-12-12 Korpral O.E. Bodell, penningbelöning. Regemente.
1911-02-28 Fanjunkaren vid Bohusläns regemente Frans G. Borgström död. 45 år. Gravsatt på Ramneröd.
1911-03-06 Rapport från Bohusläns regemente.
1911-03-29 Förre musikfanjunkaren vid Bohusläns regemente Axel Teodor Berg död. 67 år. Norra kyrkogården.
1911-03-29 Musikfanjunkaren vid Bohusläns regemente Axel Theodore Berg, död.
1911-04-15 Förlovning mellan C. E. Berggren regementet- och Greta Wikström. Familjenytt.
1911-04-24 Lysning mellan Karl Axel Rehnberg, regementet- och Valborg Lange. Familjenytt.
1911-05-03 Mathias Johansson regementet, död.
1911-05-19 Bohusläns regemente på skogsodling. Regemente. Bild.
1911-05-29 47 år fyller Christer Erichsen. Regemente.
1911-06-03 Värmeledningsanläggningar vid Kasernbygget i Uddevalla. Regemente.
1911-06-26 """Bohuslän i gamla tider"", minen från 1840-talet. Sigur Bursel.  Regemente."
1911-06-29 För det blivande soldathemmet i Uddevalla. Ynglingaföreningen. Regemente.
1911-07-10 53 år fyller majoren vid Bohusläns regemente H. F. A. Nauckhott. Familjenytt.
1911-07-15 För första gången vid svensk manöver Marconis trådlös telegraf. Regemente.
1911-07-18 Korpralen vid Bohusläns regemente Johannes Holm i Lane-Ryr död. 85 år.
1911-08-12 Arbetet vid kasernbygget ligger på grund av byggnadskonflikt. Regemente.
1911-09-29 Bohusläns regementes 250-årsfest. Regemente. Bild.
1911-09-30 Bohusläns regemente firar 250-årsjubileum på Backamo. Bild.
1911-10-07 Bohusläns Regemente. Byggstrejken slut.
1911-10-21 Förre distriktskorpralen vid Bohusläns regemente Carl Johan Uddgren död, 65 år.
1911-12-13 En reningsanläggning nedanför försörjningshemmet anläggs. Regemente.
1911-12-23 Gångbana till kaserntomten till en kostnad av 5.000 kronor. Regemente.
1912-01-20 Grunnebohed styckas upp till egnahem. Regemente.
1912-01-24 Kasernbygget pågår med en arbetsstyrka af omkr. 150 man. Regemente.
1912-03-06 Verkställande direktören vid Lysekils brännvinsbolag f.d. kaptenen vid Bohusläns regemente J.M.T. Bromander död, 75 år. Död.
1912-03-22 Kasärnbygget i Uddevalla. Regemente. Bild.
1912-04-13 Brand på regementet. I närheten av Kanslihuset brann ett mindre trähus ner till grunden.
1912-04-13 Kasernbygget i Uddevalla. Byggnad. Regemente.
1912-04-29 Fanjunkaren i Bohusläns regementes musikkår K.J. Nilsson död, 45 år. Död. Familjenytt.
1912-09-03 Kasernbyggnad för uppförande av ångcentral har antagits. Ledningar. Regementet.
1912-09-09 Kasärnbygget i Uddevalla. Regemente.
1912-10-02 Den stora fältmanövern. Bohusläns regemente rycker ut. Regemente.
1912-12-21 Slaget vid Gadebusch 1712. Bild efter en gammal målning. Regemente.
1913-01-28 Lägenheten Skanskullen är av Uddevalla Tunnfabriks AB försåld till regementet. Fastighetsaffär. Industri.
1913-02-22 Mässhistorien på Backamo. Regemente.
1913-03-06 Kasernetablisementet i Uddevalla. Regementet.
1913-03-31 Till öfverstelöjtnant vid Bohusläns regemente har utnämnts öfverstelöjnant Olof Melin. Regemente. Utnämning. Bild.
1913-04-16 Arméns kasernbyggnadsnämd har bland fyra inkomna anbud å utförande av rän. Regemente.
1913-05-02 Grundstenen till det blivande soldathemmet Libanon i Uddevalla lades. Regemente.
1913-05-03 Träinredning uti vissa byggnader vid Bohusläns regemente har antagits Sala Nya S.
1913-05-14 Elsebergsområdets förbindelse med regementet. En motion om att en gång- och velocepedväg.
1913-06-12 70 år fyller förre kaptenen vid Bohusläns regemente C.F. Åberg.
1913-08-02 Det blivande soldathemmet. Regemente.
1913-08-30 Kasernbyggnadsnämnden bör bibehållas. Regemente.
1913-09-05 100-årsfesten på Backamo. Regemente. Jubileum.
1913-09-09 Trävirkesauktion förrättas vid Kungliga Bohusläns regemente.
1913-09-17 Avskedsfästen på Backamo den 27 dennes tager sin början kl 12 då minn. Regemente.
1913-09-18 Avskedsfest på Backamo. Regemente.
1913-09-20 Kasernbygget i Uddevalla närmar sig alltmer sin fullbordan. Regemente.
1913-09-22 Vid minnesfesten å Backamo. Regemente. Jubileum.
1913-09-27 Bohusläns regementes kasärner. Regemente. Bild.
1913-09-29 Afskedsfesten från Backamo. Minnesstenen 1724-1913 aftäckt. Bild. Regemente.
1913-09-30 Högtidstalet hölls av överste Charles Daniel Tottie vid avtäckningen av minnesstenen på Backamo. Regemente.
1913-10-01 Kasernbyggnadsnämnden har lämnat oriktiga uppgifter. Regemente.
1913-10-01 En minnesdikt om Backamolägret. Regemente.
1913-10-01 Bilder från Bohusläns regementes avskedsfest på Backamo. Regemente.
1913-10-02 Bohusläns regementes förläggning till Uddevalla. Historia.
1913-10-02 Manöver vid regementet.
1913-10-07 Arméfördelningschefen har nu bestämt att volontär och rekrytunderbefälsutbildning. Regemente.
1913-10-11 Slutbesiktning av kasernbyggnaderna i Uddevalla. Regemente.
1913-10-13 Bohusläns regementes afsked från Backamo. Regemente.
1913-10-15 Kasernbyggnaderna godkända. En del underofficerare redan inflyttade. Regemente.
1913-10-25 Auktion på Backamo. Annons. Regemente.
1913-11-13 Den siste Bohuslänbåtsmannen. Sedan nu den siste återstående av de gamla gardet. Regemente.
1913-12-02 Sjukhem för Bohusläns regemente. Bland tre inkomna anbud för uppförande av sjukhus.
1913-12-27 Soldathemmet i Uddevalla det invid Bohusläns regemente kaserner uppförda.
1913-12-29 En sista avskedsfest på Backamo. Flyttningen af Bohusläns regementes förråd. Regemente.
1914-01-14 Stadens välkomsthälsning för Bohusläns regemente har enligt  fastställt program ägt rum.
1914-01-20 Bohusläns regementes nya hem. Dess officiella invigning, i närvaro av inbjudna.
1914-01-28 Brand å Bohusläns regemente, tredje bataljon.  //

2019-02-07

Kvalitetsfilm varje söndag med FILMIS på Bohusläns museum

Nu är säsongen igång för Uddevalla Filmstudio, FILMIS. Söndagar kl 16.00 visas det kvalitetsfilm i FILMIS regi. Ett späckat och intressant program med filmerna du bara måste se.

Följ FILMIS på Facebook facebook.com/filmisua  //

2019-02-06

Bilfärjan SATURNUS har anlöpt Frölandskajen

Sent igår kväll kom vägfärjan SATURNUS, som i vanliga fall trafikerar mellan Kolhättan och Svanesund, till Fröland. Enligt hamnkapten Robert Jönsson kom hon direkt från Fridhems varv i Lysekil. Hon gick utomskärs, dvs rundade Orust och Tjörn, på väg mot Svanesund.

På vägen blev det något mankemang så man frågade om man fick gå in i Byfjorden och lägga till vid Fröland medan man undersöker felet. Det är oklart hur länge hon kommer att ligga där.  //

2019-02-05

Strömhagens badhus

Alf Åbergs bild som jag frågade om häromdagen var som många visste huset där Strömhagens badhus var beläget.

Jag har fått en fråga tidigare och svaret tål att upprepas.

Det är huset som sticker ut mot Strömbergsgatan på vänster sida precis där backen börjar.
I Bohus Läns Tidning den 21 april 1865 läser jag att det nya badhuset snart skall öppna. Det var Strömhagens Badhusaktiebolag som drev det. Det var inget badhus med simbassäng utan det var karbad som gällde. Precis som varmbadhuset på Gustafsberg således. Men Strömhagens badhus var öppet året runt.

1877 ansöker Strömhagens Badaktiebolag hos Uddevalla stadsfullmäktige om medel för att bygga en s. k. finsk badstuga. Ansökan avslogs emellertid. Huruvida bastu ändå byggdes har jag inte kunnat få fram.

Den 21 juli 1886 skriver Bohusläningen att en ny industri för ullberedning skall inrättas i badhuset. Om detta var slutet för badhuset kan jag inte säga, men samma år öppnar Tändsticksfabriken ett badhus med varma kar- och ångbad. Allmänheten var välkommen dit varje söndag eftermiddag och badet kostade 1 kr.

Den sista maj 1900 upphörde Tändsticksfabrikens bad för allmänheten och badhusfrågan diskuteras livligt i tidningarna framöver.

Uddevalla Badhusaktiebolag hade sedan 1859 drivit ett badhus på Sjukstuguholmen (senare Badö). Det badhuset flyttades emellertid till Brattska ängen och blev den nya Norrskolan.

Men det var Uddevalla Badhusaktiebolag som kom att bygga det nya varmbadhuset, dvs det som vi i dag kallar Gamla Badhuset. Det stod färdigt 1907 och redan 1908 beslutade Uddevalla Stadsfullmäktige att ta över badhuset och framdeles välja ledamöter i styrelsen.

Huset som inrymt Strömhagens badhus revs 1966. 1978 revs de resterande husen på Strömbergsgatan.

Och så här ser samma plats ut idag.
//

2019-02-04

På lördag når Karl XII:s sorgetåg Lidköping


Ni minns väl evenemanget i Uddevalla den 15 december. I krönikespelet på Kungstorget fick vi lära oss att Karl XII balsamerades i Uddevalla den 25 - 27 december 1718. Efter balsameringen fortsatte sorgetåget mot Stockholm, men nu i en välgjord kista som en Uddevallatimmerman snickrat till.

Den 2 januari 1719 lämnade sorgetåget Uddevalla och passerade flera städer, bl a Lidköping,  på sin väg mot Stockholm.

Nu på lördag, den 9 februari, högtidlighåller Lidköping den historiska händelsen så missade du Uddevalla har du nu chansen i Lidköping.

PROGRAMMET (enligt Lidköpings kommuns hemsida)

För 300 år sedan på Trettondagsafton, kom ett stort följe med karoliner, betjänter och hantverkare på ca 280 personer och 460 hästar in mot Lidköping. Följet var på väg från Uddevalla till Stockholm och förde med sig den döde Karl XII som hade blivit skjuten vid Fredrikstens fästning i Halden. De stannade i staden över trettondagen för att vila, enligt ett brev som skrevs på avfärdsdagen den 7:e januari 1719 av Överste stallmästare Cronhielm till kungens syster Ulrika Eleonora. Skaraborgs Historiska Infanterie Regemente, kommer med hjälp av andra svenska och nordiska militärhistoriska föreningar, gestalta denna händelse i tidsenliga uniformer, kläder och utrustning.

11.00–16.00 Sven Hagnell informerar vad Historieverket gör. Rådhuset

11.00–16.00 Björn Lippold från Garnisonsmuseet informerar och svarar på frågor om soldatregistret och museet i Axvall. Rådhuset

11.30 Per Persson berättar om 1700-talets Sverige. Rådhuset

12.30 Per Persson berättar om 1700-talets Sverige. Nya stadens torg

14.00–14.30 Historisk Karolinermarsch. När Karl X11:s sorgetåg kom till Lidköping. Nya Stadens Torg

14.45–15.00 Salutskjutning av SHIR:s Artillerister vid brofästet. Skaraborgs Historiska Infanterie Regemente. Brofästet Nya Stadens Torg

15.00 Uppvisning av karolinsk exercis. Nya Stadens Torg

16.30 Karl X11: S Sorgetåg. Avmarsch för Karoliner. Nya Stadens Torg  //

2019-02-03

Peter Öström död

Peter Öström har avlidit. Han föddes i Bunge på Gotland den 20 november 1947 men växte upp i Uddevalla.

Vännen Matts Willborg minns honom så här:

"Peter och jag möttes som tredjeklassare i Uddevalla och blev genast bästisar. Det var 1957 i Söderskolans annex i dåvarande Kongresshallen. Året efter fick vi flytta till den riktiga skolbyggnaden. Som lite utsocknes fann vi snart varandra. Våra språkvanor var nog en sak som förenade oss, vi pratade inte bohuslänska (Peter från norra Gotland och jag från Uppsala) och jag gillade dessutom Peters tydliga röst. Peter var dessutom en stor och trygg kille och ingen muckade gräl med oss.

Vi trivdes fint i Uddevalla. Raden av härliga, mest oförargliga bus och upptäcktsfärder vi gjorde runt Bohusgården, Bodele, Kapelle eller vid sällsynta tillfällen när vi vågade oss till de andras revir i Tureborg, fick oss i alla fall att leva livet och ha kul. Dessa upplevelser och tidiga minnen har format de små killarnas karaktärer i positiv riktning långt in i vuxenåren.

Under första halvan av sextiotalet var det sedan en lätt modifierad Mods-stil som gällde. Vi lät håret växa till Beatlesfrisyr och när vi var på fest hade vi kavaj och slips och uppträdde belevat. I Trestad liftade man på den tiden till någon av de andra två städerna för i den egna hålan var det ju så tråkigt.

Det gjorde att Peter och jag på lördagskvällarna tillsammans med många andra trevliga tonåringar på väg hem ofta hamnade vid vägskälet Vassända Naglum kyrka där vi blev avsläppta av hyggliga bilister. I denna korsning festades det ljusa sommarkvällar nyktert och bekymmerslöst, folk spelade gitarr och sjöng och Peter kunde ibland framföra en av våra favoritlåtar Big bad John.

Efter realexamen 1965 gick vi lite olika vägar och jag känner inte i detalj till Peters historia därefter utom att han började hos Thorburn i Uddevalla som skeppsklarerare.


Peter blev sedan framgångsrik inom skeppsnäringen och flyttade till Florida 1986. Sex år senare bosatte han sig på Haiti. Där hade han som han skrev till mig trots palmsus och behagligt klimat en revolver under kudden. Hans skilsmässoadvokat sköts ned på gatan för sex år sedan. Peter hade då redan påbörjat hemflytten till ett vackert sjuttonhundratalshus i Åtvidaberg för där finns en finfin golfbana och golfvänner. Peter älskade golf. Jag hälsade på Peter flera gånger i Åtvidaberg, senast i maj 2018 och då tror jag vi båda anade att det skulle bli vårt sista möte."

Mina egna kontakter med Peter härrör sig till senare år. Jag kände förstås sedan tidigare hans mamma Barbro Öström, som var civilanställd på Bohusläns regemente.

Peter tog kontakt med mig då han hade upptäckt Uddevallabloggen 2008. Han bodde då på Haiti. Han var särskilt intresserad av Lilla Bodele där familjen bodde länge. Peter hade anmält sitt intresse för en bostadsrätt i Uddevalla men tappade lusten för det när huset Lilla Bodele revs.

Den 12 januari 2010 inträffade den stora jordbävningen på Haiti och när jag hörde nyheten tänkte jag förstås direkt på Peter. Jag undrade förstås hur det hade gått för honom.

Strax ringde både Sverige Radio Ekot och Bohusläningen och undrade om jag hört något från honom. Det hade jag då inte gjort men slängde iväg ett mejl och jag fick ett svar ganska snabbt och det ledde till reportage både i radion och ett helt uppslag i Bohusläningen, med bilder som Peter skickat till dem.

Peter hälsade på ett par gånger på Gustafsberg, senast i somras. Då hade han magrat och han förstod att jag märkte det så han berättade utan omsvep att han hade cancer.

Peter dog i fredags den 1 februari. Han blev 71 år och sörjes närmast av sonen Viktor med familj.  //

2019-02-02

Öppet hus med Simone Olofsson måndag 4 februari på Wessmanska

På måndag den 4 februari kl 14.00 kommer Simone Olofsson till Öppet hus på Wessmanska, Södra vägen 7. Hon berättar och visar bilder från sin resa till Azerbajdjzan.

Kaffeservering och föredrag som vanligt. ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!! //

2019-02-01

Förvaltningsrätten upphäver ett fullmäktigebeslut

Elving Andersson

Förvaltningsrätten i Göteborg fattade igår beslut om att upphäva ett kommunfullmäktigebeslut från 2017-09-13.

DOMEN (utdrag)

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun (kommunen) har beslutat att avslå en motion från Elving Andersson m.fl. om en ny strategi för enskilda avloppsanläggningar och stopp för avloppsslam på åkrarna.

YRKANDEN

Torsten Torstensson och Roger Johansson yrkar att beslutet upphävs och anför huvudsakligen följande.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde deltog fullmäktigeledamoten Patrik Olsson. Han pläderade i debatten för att behålla nuvarande system och i den efterföljande voteringen röstade han för att avslå motionen. Patrik Olsson är lantbrukare och äger två av de tre brunnar för behandling av avloppsslam från enskilda avlopp som finns i kommunen. Han har således privata ekonomiska intressen i att bevara nuvarande system. Han är jävig. I fullmäktigedebatten har han försökt påverka fullmäktiges ledamöter att fatta beslut som är gynnsamma för hans näringsverksamhet.

Kommunen anser att överklagandet ska avslås.

FÖRVALTNINGSRÄTTENS BEDÖMNING

Har jäv förelegat vid handläggningen av ärendet? En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående (5 kap. 20 § KL). Med att något personligen rör ledamoten kan enligt praxis avse bl.a. att ledamoten har ett ekonomiskt intresse av utgången i
ärendet (jfr Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 1992 ref. 50).

Torsten Torstensson och Roger Johansson har anfört att Patrik Olsson äger två av de tre brunnar för behandling av avloppsslam som finns i kommunen och därmed har ett ekonomiskt intresse av att bevara nuvarande system. Kommunen har inte ifrågasatt detta påstående, varför denna omständighet för förvaltningsrätten framstår som ostridig.

Med hänsyn till att ett ekonomiskt intresse i regel anses vara jävsgrundande anser förvaltningsrätten att Patrik Olsson som jävig varit förhindrad att delta i ärendets handläggning. Eftersom han har deltagit i ärendets handläggning i kommun-fullmäktige kan beslutet inte anses ha tillkommit i laga ordning, vilket strider mot 10 kap. 8 § KL.

Ska beslutet upphävas? Om ett fel har saknat betydelse för ärendets utgång, behöver beslutet inte upphävas. Detsamma gäller om beslutet har kommit att förlora sin betydelse till följd av
senare inträffade förhållanden (10 kap. 9 § kommunallagen).

Bestämmelsen i 10 kap. 9 § KL infördes den 1 januari 1992. I praxis för tiden före ikraftträdandet av bestämmelsen finns exempel på fall då kommunala beslut som varit behäftade med mindre fel inte har upphävts, eftersom felet varit oväsentligt eller utan betydelse. Ett vanligt sådant fall är att något betydelselöst fel i beslutsförfarandet förekommit. 

Det kan t.ex. gälla en jävssituation som uppenbarligen saknat betydelse för ärendets utgång. Det kan också finnas andra särskilda skäl till ett sådant undantag. Det kan t.ex. inträffa att överklagandet blir onyttigt till följd av att det beslutande organet har fattat ett nytt beslut som har vunnit laga kraft (prop. 1990/91:177 s. 225 f).

Av handlingarna framgår att kommunfullmäktige, med röstsiffrorna 32 för ja och 29 för nej, beslutat att avslå den aktuella motionen. Enbart sett utifrån utfallet av röster har Patrik Olssons röst därmed saknat betydelse. Enligt Torsten Torstensson och Roger Johansson har Patrik Olsson dock även pläderat för att behålla nuvarande system. Av det överklagade beslutet framgår också att Patrik Olsson har yttrat sig i ärendet. Mot bakgrund av att han därmed kan ha påverkat hur röstningen utfallit, anser förvaltningsrätten att det inte kan uteslutas att det aktuella felet haft betydelse för ärendets utgång, särskilt med beaktande av de jämna röstsiffrorna.

Förvaltningsrätten anser således sammantaget att beslutet inte tillkommit i laga
ordning och därför ska upphävas.  //

Kommunen sponsrar BMK Uddevalla med 400 000 till VM-motocrossen

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte i onsdags att sponsra BMK Uddevalla med 400 000 kr till årets VM-deltävling i motocross på Glimmingen.

Tävlingen äger rum 10-11 augusti (vilket betyder att jag kommer att missa tävlingarna då det är Gustafsbergsdagarna samtidigt).  //