2019-02-21

Arbetena på Kungsgatan och Kungstorget slutförs

Så här skriver Uddevalla kommun på sin hemsida:

I dagarna påbörjades arbetet med de kvarvarande delarna av centrumsatsningen kring Kungstorget och Kungsgatan. Först ut är hårdfogningen i korsningen Kungsgatan och Kålgårdsbergsgatan.

- Även om vi fortfarande riskerar väderstörningar i arbetet tror vi att våren är på ingång, säger Stefan Björling, centrumsamordnare för Uddevalla kommun.

När fogningen härdat några dagar öppnas Kålgårdsbergsgatan för dubbelriktad trafik. Då kan också de sista delarna av arbetet med Trädgårdsgatan ta vid. Detta sker från korsningen vid Kungsgatan till Norra Hamngatan. Här kvarstår stenläggningen av körbanan och en del kantstensarbeten. Under de veckor arbetet pågår kommer Trädgårdsgatan att vara stängd för trafik.

- Samtidigt färdigställs också den sista stenläggningen i och kring nya Hasselbacksparken med trappa, säger Stefan Björling, som menar att området kommer att bli ett verkligt lyft för centrum.

I området kring Hasselbacken kvarstår fogningen av Norra Hamngatan innan gatan kan öppnas för trafik förbi Hasselbackshuset. En del elarbeten och framför allt planteringarna av den nya parkens buskar och blommor kommer att sätta pricken över i:et i området.

- Målet är att hela projektet ska stå klart till påsken i mitten av april. Preliminärt invigs hela parkanläggningen under Valborgsmässoafton den 30 april i samarbete med kultur och fritidsförvaltningen, avslöjar Björling.

Med dessa insatser står den första delen av Uddevalla kommuns centrumsatsning färdig. Senare under året fortsätter arbetet med ombyggnaden av Norra Drottninggatan från Norra Hamngatan till Lagerbergsgatan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar