2011-12-31

2011-12-30

Sigelhults kyrkogård i en "klass" för sig

Med anledning av uppmärksamheten och kommentarerna till inlägget häromdagen om Sigelhults kyrkogård (bilden ovan) har Uddevallabloggen i dag besökt Östra, Norra, Ramneröds och Herrestads kyrkogårdar för att se om situationen var densamma på dessa kyrkogårdar. Det var den inte. Bara genom att komma innanför kyrkogårdsgrindarna kan man se att så illa som på Sigelhults kyrkogård är det inte på de andra.
På Norra kyrkogården har ett 80-tal gravstenar lagts ned men redan har 60 av dem satts upp igen. Personalen har jobbat intensivt med att få upp stenarna igen. Här kan man också se hur man utan att lägga ned gravstenarna säkrat dem som på bilden. Låt vara att remmarna som bundits om stenarna kanske skulle ha varit i ett material som inte töjer sig då de blir våta.
Här kan man också se rena fuskarbeten som gjorts av de stenhuggerifirmor som en gång satt upp stenarna. Man ser att det sitter dubbar som går upp i stenen ovanpå, men säkringen under stensockeln är obefintlig, eller som här, endast består av en klen cementklack. Då saknar det i princip betydelse att gravstenen är dubbad i stensockeln då ju själva sockeln står "i lösan sand". Så här får man i dag inte sätta upp gravstenar.
Här är ett fält med urngravar där många stenar lagts ned, men rests igen av kyrkogårdspersonalen.
Större gravstenar som inte lagts ned har förankrats på detta viset.
På Ramneröds kyrkogård var inte så många stenar nedlagda utan istället säkrade som dem på Norra kyrkogården.
På Herrestads nya kyrkogård var det någon enstaka sten som var nedlagd.

Sammantaget kan man alltså säga att Sigelhult skiljer ut sig rejält från övriga. Man får intrycket att man varit "duktiga" att lägga ned stenarna, men har gjort väldigt lite för att få ordning på kyrkogården. Det är förstås särskilt trist då det är flest anhöriga som besöker sina gravar här.

Uddevallabloggen erfar dessutom att några nyckelpersoner sagt upp sig i protest mot kyrkogårdsledningen. Bohusläningen uppmärksammade tidigare i år den dåliga arbetsmiljön för kyrkogårdspersonalen. Kritiken riktade sig emot kyrkogårdsledningen. Situationen har inte blivit bättre sedan dess utan snarare sämre. Kyrkogårdsförvaltningen i Uddevalla har stora problem, något som väl återspeglar sig på kyrkogårdarna.  //

Islivräddning 1965

Apropå islivräddning så fick jag den här bilden från BHK Karlsson. Troligen är det han själv som tagit den. Gossarna på bilden har nyss haft övning i islivräddning på Bjursjöns is, därefter värmt sig i Sportstugans bastu för att sedan "rulla" sig i den ganska hårda snön.

Gossarna tillhör BSI (Befälsskola I) 1964-65. Den gänglige gossen längst till höger är Uddevallabloggens redaktör.  //

2011-12-29

Islivräddning på Bjursjön 2003


En film ur Uddevalla TV-Föreningsarkiv. Vill du se fler av föreningens filmer så gå till YouTube och skriv uddevallatvforening i sökrutan.  //

2011-12-28

Sigelhults kyrkogård rena slagfältet

I oktober förolyckades en åttaårig flicka på Bollebygds kyrkogård då en gravsten välte över henne. Naturligtvis djupt tragiskt för flickan familj.

Det inträffade ledde till en översyn av gravstenar i hela landet, Uddevalla inget undantag. Sigelhults kyrkogård ser ut som rena slagfältet med hundratals gravstenar omkullvälta av kyrkogårdsförvaltningens personal.

När man blickar ut över alla omkullagda gravstenar undrar man om detta verkligen var nödvändigt? Är det inte i stället ett utslag av nitiskhet som gränsar till dumhet? Och hur är det med juridiken i det inträffade? Som gravrättsinnehavare har jag fått veta att jag är ansvarig för graven, men här har jag inte haft en möjlighet att ta mitt ansvar. Någon annan har gjort det och jag får betala.

Det rätta borde ha varit att kyrkogårdsförvaltningen hade tillskrivit gravrättsinnehavarna och bett dem att kontrollera sina gravstenar. Om dessa då inte kunde anträffas eller inte hörde av sig kunde förvaltningen ha anledning att göra som man nu har gjort.

Någon kommer att tjäna väldigt mycket pengar på alla gravvårdar som skall återställas och många kommer kanske att ligga där de ligger i åratal. //

2011-12-27

Segelbåt vid Gustafsbergsbryggan

Insänt av Christer S:

"Hej Gunnar!
Vid pontonrbyggan på Gustafsberg ligger den här segelbåten med sönderblåst fock. Vems är båten och varför får den ligga här år efter år?
Mvh
Chister S"

Ja, den här båten ägs. såvitt jag vet, av en person vi kallar för "Kattmannen". Båten ligger illegalt vid pontonbryggan på Gustafsberg och i senaste stormen slet sig tydligen focken som var rullad på förstaget. Jag vet att Kultur och Fritid har försökt att bli av med båten, men hittills utan resultat. När någon som hyr just den platsen som båten ligger på hör av sig till Kultur och Fritid, tycks man därifrån vara alldeles handfallen. Man har till och med erbjudit den som hyr platsen en annan plats vid Rödöns småbåtshamn.

Namnet Kattmannen fick han häromåret då han bodde i bilen på parkeringen utanför Gustafsbergs vandrarhem tillsamman med två katter.  //

2011-12-26

Sandö har blivit K-märkt


Statens maritima museer beslöt den 8 december 2011 att tillmötesgå ansökan från Bohusläns museum om att k-märka fiskefartyget LL158 Sandö.

Kulturhistoriskt intressanta och värdefulla fartyg kan k-märkas av Statens Maritima Museer. På så sätt vill SMM stödja att fartygen uppmärksammas, bevaras och brukas. Utmärkelsen kan sökas för fartyg som har gått i yrkesmässig trafik under svensk flagg eller som på något annat sätt bidrar till kunskapen om sjöfartshistorien i svenska farvatten.

Fartygen bedöms utifrån kulturhistoriskt sammanhang, tekniskt tillstånd, utrustning, tillgänglighet och verksamhet.

K-märkningen har tre olika nivåer:

Fartyg i klass I bedöms som kulturhistoriskt synnerligen värdefulla och ligger på den högsta nivån när det gäller kulturhistoriskt värde.

Fartyg i klass II bedöms som kulturhistoriskt mycket värdefulla.

Fartyg i klass III bedöms som kulturhistoriskt värdefulla med möjlighet till avancemang till högre klass.

Var placerades Sandö? Jo, i klass I. Hedrande, glädjande och sporrande!

http://www.sjohistoriska.se/Kusten-runt/Fartyg--batar/K-markning-av-fartyg/  //

2011-12-24

2011-12-23

Lyckad räddningsövning i Uddevalla hamn

Insänt av Uddevalla Hamnterminal:

"Det blev en mycket lyckad övning den 21/12 i hamnen mellan Räddningstjänsten - M/V "Happy Delta" och U-A Hamn.  Efter att Räddningstjänsten fick larm vid 10-tiden om olycka ombord i
maskinrummet på M/V "Happy Delta" så ryckte de ut till Sörvikskajen med tre bilar och två insatsledare.


De fick besked om att två besättningsmän fanns kvar ombord i maskinrummet, vilket var helt svart av rök och inget ljus fungerade. Ned med två rökdykare tillsammans med en besättningsman för att lokalisera dessa och få upp dem. Operationen leddes av en från Räddningstjänsten på däck och fartygets maskinchef Martijn Van Hoeve.
Samtidigt fick Uddevalla Hamnterminal i uppdrag att ta fram deras räddningscontainer, speciellt inredd för att lyftas ombord och ta iland skadade. Man fick även spärra av delar av Sörvikskajen och
tillsätta ISPS-vakter så att inga obehöriga kunde komma dit.


Det tog ca 30 min från att Räddningstjänsten kom ombord tills man räddat de båda skadade besättningsmännen till "friheten" och kunde lyftas i land med räddningscontainern.

Denna övning gav många tankar / ideér för fortsatta övningar /skarpa lägen. Samtliga inblandade var nöjda och insåg att det behövs fler träningar liknande detta. Efter att räddningsaktionen var över, så visade fartygets personal Räddningstjänsten deltagare runt i ett upplyst maskinrum och de fick se hur trångt det är, med trånga trappor och många skrymslen och vrår.

ETT STORT TACK TILL SAMTLIGA INBLANDADE!

Uddevalla Hamn
Jan-erik "Diddi" Henriksson
PFSO / PSO"

(M/V Happy Delta. Foto Jan Johansson, Uddevalla. Från MarineTraffic.com)

Första bilden på den nya belysningen längs Strandpromenaden

Den nya belysningen längs Strandpromenaden blev färdig tidigare än beräknat. Dan Turesson tog den första bilden från Hästepallarna i morse.  //

2011-12-22

Abessinien i Uddevalla

Rolf Ohlson skriver:

"Hej Gunnar!
Abessinien var före 1945 det officiella namnet på Etiopien. Nu undrar jag om det finns någon stadsdel i Uddevalla som i folkmun gick under namnet Abessinien förr i tiden. Har för mig att jag hört det någon gång när jag var liten (på 1940-talet). Vet du något om detta?
Hälsningar
rolf ohlson"

Jag har försökt att ringa in det område som i folkmun och i tidningarna kallades "Abessinien" när det byggdes. På den ekonomiska kartan från 1937 ovan har jag markerat det med rött.

Namnet "Abessinien" kommer säkerligen från det italiensk-etiopiska kriget (Abessinienkriget) 1935-36. Det var vid den tiden som området började bebyggas. Man kan verkligen undra hur detta namnet slog rot på grund av ett krig så långt borta. Men det finns en parallell i huset Port Arthur som byggdes vid tiden för det rysk-japanska kriget och slaget vid Port Arthur 1905.

En sökning på Abessinien i Tidningsarkivet ger följande träfflista:

1935-10-14
Med vår hjälp göra vi ingen välgärning endast en botgöring. D:r Agges Abessinienföredrag. Krig.
1936-05-05
Allt väl! Löjtnant Arne Thorburn, Uddevalla, som varit i Abessinien, telegraferar hem från Djibouti. Krig.
1936-06-02
Löjtnant Arne Thorburn med fru åter hemma från Abessinien. Ger en dramatisk skildring av kriget.
1936-10-13
"Abessinien" är Uddevalla nya småstugeområde. Gatuarbete. Bild.
1938-01-04
Full fart i "Abessinien". Byggnad. Bild.
1938-03-05
Det yttersta "Abessinien" just nu. Området vid Himlabacken skall förbindas med Egersberg. Gatuarbete.
1938-09-21
"Abessinien" och Söder locka mest de flyttande i år. Bostad.
1945-11-29
Sjuksköterskan Verna Hagman från Resteröd skall bli husmor på sjukhus i Abessinien. Sjukvård. Social.

2011-12-21

Siewert i svart och vitt - en film om Siewert tecknarenEn film från Uddevalla TV-Förenings arkiv. Vill du ser fler filmer ur arkivet så går till YouTube och sök på: uddevallatvforening   //

2011-12-20

Juleljus på Strandpromenaden

Nu pågår arbetet för fullt med att färdigställa belysningen längs Strandpromenaden mellan Gustafsberg och småbåtshamnen vid Lindesnäs. Idag hade de flesta stolparna kommit på plats. Om allt går enligt planen kommer belysningen att kunna tändas på fredag.  //

2011-12-19

En jättes fall 1986


En jättes fall 1986.
Dokumentärfilmen om nedmontering och fällning av bockkranen Uddevalla finns
nu inlagd på hemsidan till Uddvalla TV-förening,  klicka vidare på ''''you tube".

Filmen skildrar den planering och förberedelse som tillsammans gjordas av Gårda Johan,
J&W och Uddevallavarvet. Arbetena utfördes under 1985 och fram till den 4 februari 1986, då den 130 meter höga kranen fälldes med exakt precision efter tio år som blickfång i Uddevalla.

Filmen är inspelad på 16 mm-film och är en aning oskarp. Fällningsdagen arbetade fyra filmfotografer, varav en i ett flygplan. Dokemtärfilmens berättare är Erik Bergsten och producent är Lars Hartelius.

Filmen är drygt 17 minuter lång och ett mycket bra tidsdokument från varvsnedläggningen.  //

NU-sjukvården fick Socialdemokraterna när den behövde ordning och reda?

På DN debatt skrev Peter Wolodarski 2011-10-09 att Socialdemokraterna fick Juholt när de behövde ordning och reda. Med anledning av NU sjukvårdens fortsatta flytt-karusell-kaos kan man skriva:

NU-sjukvården fick Socialdemokraterna när den behövde ordning och reda.

Sällan har ett politiskt parti gjort så mycket galet, på så kort tid, för så många och till så stor kostnad som S med sina lydpartier C, FP och V. Tillsamman raserade man NU-sjukvården i Vård 2010 och i panik vrider nu S upp kaoset ännu mer i ännu en till omorganisation - inte ens ett år efter att Vård 2010 har avslutats. Vård 2010 som av S, C, FP och V sade var den mest genomtänka omorganisationen i svensk sjukvård. En omorganisation man gjorde för att säkra framtiden sade man - en framtid som alltså inte ens sträckte sig ett år framåt !

Hur skall det gå för NU-sjukvården med en så extremt dålig planering? Att det beror på dålig sakkunskap i det man beslutar förstår alla. Men hur får man okunniga personer att inse att de är just okunniga?

Situationen liknar mycket behandlingen av patienter som inte har sjukdomsinsikt. De kan man i princip inte behandla. Är de fara för sitt eget eller andras liv kan man åtminstone skriva ett vårdintyg och tvångsvårda dem. Sahlgrenskas ortopedi var väldigt nära att bli tvångsförvaltad av staten 2006 då man omorganiserade ortopedin och ökade dödligheten vid lårbensbrott med 38%.

Är det kanske räddningen för NU-sjukvården att bli tvångsförvaltad när inkompetensen i ledningen blir en fara för andras liv. Inte otänkbart närmar vi oss den punkten, ty om omorganisationer med kostnader runt miljarden inte ens håller ett år - då har man allvarliga problem. I media kommer nästan dagligen rapporter om de extremt stora problem NU-sjukvården fått efter Vård 2010 och man slås av Västra Götalandsregionens stora demokratiska vakuum när politiker inte deltar i debatten. Om Vård 2010 verkligen var svensk sjukvårds mest genomtänka omorganisation - då skulle det inte vara några som helst problem att förklara det för medborgarna. Trots allt är det deras miljard i skattepengar och pensioner man använt.

Att en ogenomtänkt flytt av akutortopedin från Uddevalla till NÄL skulle lösa NU-sjukvårdens problem är lika dumt som att Vård 2010 säkrade den framtida vården i Fyrbodal.

Som i fallet Vård 2010 har personalen inklusive läkarna vid ortopeden inte informerats, utan informationen kom från andra än sin egen ledning. Ett mycket säkert sätt att garantera en ännu högre personalflykt med ett ännu större behov av dyra hyrläkare.

Man kan bara konstatera att inkompetensen från Vård 2010 fortsätter att vara gällande i NU-sjukvården, och det är den säkraste garantin för att de föreslagna omorganisationerna i den nya flyttkarusellen i NU-sjukvården och Västra Götalandsregionen skall få ännu mer negativa konsekvenser på NU-sjukvården. Ytterst drabbas patienterna och det är skamligt att Västra Götalandsregionen inte tar tag i den mångåriga problematiken i NU-sjukvården. Eller saknar även de kompetens? Om det är så - att regionledningen i landets största sjukvårdsorganisation saknar kompens - då är svensk vård väldigt illa ut.

Och kanske är det så. Kanske har den politiska styrningen av svensk vård helt tappat fotfästet och patientperspektivet. Liksom Carema drivs den politiska vården efter egen vinst, i deras fall en politisk tävlan om att spara mest samt att bli omvald även om man i valdebatten far med osanningar som att man skall få betala 10 000 kronor för en förlossning om motståndaren vinner eller lögner om att Uddevalla Sjukhus skall bli ett fantastiskt sjukhus.

I båda fallen finns inget patientperspektiv, utan bara ett egocentrisk och arrogant förhållningssätt att man vet bäst - trots att dödligheten och vanvården ökar.

http://www.sjukhuslakaren.se/pdf/306_6_7_8.pdf
http://www.sjukhuslakaren.se/2006/06/04/ortopedivarden-pa-vag-att-raseras/
http://www.sjukhuslakaren.se/2007/05/14/det-blev-inget-center-of-excellence-utan-kaos-och-tva-operationsbaracker/

2011-12-18

Folkets park - siste besökaren?

(Foto Ragnar von Knorring, Uddevalla. Bilden får laddas ned på den egna datorn och kan/får användas för privat bruk. Dock får bilderna inte användas för att göra papperskopior i mängd och /eller för kommersiellt syfte.)

Insänt av Ragnar von Knorring:

"Hej Gunnar,

Nu har jag varit ute och fotat igen...

Jag gick en tur och beskådade det som är kvar av Folkets Park, en fascinerande blandning av pampiga trappor och uteplatser men också ett obeskrivligt förfall. Tyvärr hade förfallet mestadels gått för långt för att göra sig bra på bild, men jag gjorde ändå ett försök med själva entrén som är så speciell med det fina tornet. Några lampor var givetvis inte tända men med blixtar, ficklampa (och Photoshop) så löste det sig. Kanske är det den siste besökaren jag fick med på bilden...

Med vänliga hälsningar
Ragnar von Knorring"  //

2011-12-17

Fortfarande frågetecken kring Csav Rio Imperial

Det finns fortfaande frågetecken kring vad som egentligen hände då Csav Rio Imperial plötsligt gav sig iväg från Sörviksdockan i torsdags morse. Enligt lotsarnas rapport påbörjades lotsningen 08.50 men avslutades aldrig (se tabell nedan). I stället begär fartyget ny lotsning från kl 02.30 för att ta sig tillbaka till Uddevalla.

Skärmdumpen från http://www.marietraffic.com/ ovan är nedladdad kl 21.45. Då har det gått ca 13 timmar sedan skepparen "plötsligt" bestämde sig för att kasta loss och ge sig iväg. Som framgår av skärmdumpen har fartyget vänt nästan rakt norr om Skagen. Då har det kanske gått ca elva timmar sedan hon lämnade Uddevalla.

I elva timmar har alltså fartyget varit på väg med full fart bort från Uddevalla mot ett nytt mål. Under alla dessa timmar har säkert flera parter diskuterat det inträffade. Inte minst företaget för vars räkning Csav Rio Imperial kom till Uddevalla för att hämta lasten av "used chassie". Nästa bilbåt är planerad att komma först om en månad och så länge kan väl inte lagret av skrotbilar vänta.

Nej, återigen. Det finns en annan förklaring än den att kaptenen blivit tokig och kastat loss. Frågan är bara vilken den egentliga orsaken är?  //

2011-12-16

Csav Rio Imperials "piruetter"

Frågan om vad som hände med Csav Rio Imperial har jag nu fått besked om från Uddevalla Hamnterminals VD Ulf Stenberg.

Fartyget kom som vi minns till Udddevalla vid midnatt natten mellan onsdag och torsdag. Då hade hon först under några timmar legat och kajkat runt i Skagerrak pga kraftiga vindar.

När hon skulle lägga till vid västra kajen inne i Sörviksdockan gick inte det utan hon "kanade" ner till den östra kajen. Där kunde hon inte lasta utan då skepparen skulle försöka få henne i läge för lastning vid den västra kajen blev denne uppenbarligen väldigt stressad så plötsligt seglade hon iväg ut ur Byfjorden i och gick hela vägen ut på Skagerrak igen. Där vände hon sedan, tog ny lots kl 02.30 inatt och gick i mörkret tillbaka till Uddevalla dit hon anlände kl 07.10 i morse. Fast nu ligger hon vid Sörvikskajen, dvs inte inne i Sörviksdockan.

Ulf Stenberg säger att man på Uddevalla Hamnterminal blev förvånad över att fartyget gick iväg, men att det var skepparens beslut. Ulf Stenberg, som själv är gammal sjökapten, säger att om det varit han som hade varit skeppare så hade han istället ankrat upp i Byfjorden.

Lotsavgiften mellan Marstrand och Uddevalla är 23 584 kr en väg. 47 168 kr för extraturen således. Fartyget drar ca 3000 liter/timme till en kostnad av 14-15000 kr/tim. Det drar iväg upp emot 200 000 kr inalles. Uppgifterna har jag fått från sjökaptenen Bosse,som just nu för befälet över ett annat fartyg.

Bosse kommenterar för övrigt det inträffade så här:
 
"Jag förstår att det här satte lite myror i huvudet på alla inblandade. Jag har aldrig hört nån skeppare ta beslutet att ge sig ut till sjöss i en sån här situation. Däremot händer det ganska ofta att man får avbryta lossning/lastning och gå från kajen om vädret är väldigt hårt. Vi kom väldigt nära detta i Holmsund förra veckan men vi klarade av det med lite tur. Hade det varrit en helt oskyddad hamn hade jag förstått hans beslut men i Uddevalla ligger man ju väl skyddad om man skulle ankra på Byfjorden."
 
Hela tiden har det varit avsikten att Csav Rio Imperial skulle avgå kl 20 ikväll och till dess är också lotsen bokad.  //

2011-12-15

Joachim Lindroth lämnar LBC Uddevalla och blir VD på Kynningsrud Prefab

Joachim Lindroth lämnar LBC Uddevalla och blir istället VD för Kynningsrud Prefab, som bedriver verksamhet på gamla varvsområdet.

Joachim är 50 år och född i Falköping. Han var tidigare officer på Bohusläns regemente och VD på Fyrstads Kraft AB.

Uddevallabloggen gratulerar till det nya jobbet. Läs mer om nyheten genom att klicka HÄR!!  //

Csav Rio Imperial har begärt lots för återfärden till Uddevalla

Jo, minsann. En vänlig läsare av Uddevallabloggen  hittade uppgiften att fartyget begärt lots från kl 02.30 inatt tillbaka till Uddevalla.

Uddevallabloggen återkommer under morgondagen och berättar om vad som kan ha hänt. //

Csav Rio Imperial avgick - men vänder åter?

Csav Rio Imperial anlände sent igår kväll till Uddevalla. Och redan under förmioddagen avgick hon igen. Om man går in på www.marietraffic.com så kan man se att hon under dagen seglade ut i Skagerrak men plötsligt har hon vänt tillbaka (läget kl 21.45 ikväll ovan). Enligt uppgifterna i MarineTraffic har hon åter destination Uddevalla.

Kan det vara möjligt att hon återvänder?  //

2011-12-14

Csav Rio Imperial anländer Uddevalla hamn

(Arkivbild Csav Rio Imperial 2011-05-12)

I skrivande stund (21.30) passerar Csav Rio Imperial Tjörnbron på väg mot Uddevalla för att lasta "used chassie". Hon kommer direkt från Valparaiso i Chile. Hon låg några timmar mitt på dagen idag och kajkade runt utanför Pater Nosterarkipelagen. Antagligen inväntade hon bättre väder då det blåste hårda vindar mitt på dagen. 

Du vet väl att du kan följa all världens fartygstrafik på www.marinetraffic.com  //

2011-12-13


Som vi nyss kunde läsa i Bohusläningen finns det planer på att flytta den sista akutsjukvården från Uddevalla sjukhus till NÄL. Minns händelsen för en tid sedan när en 47-årig högriskpatient opererades i foten. Han fick i anslutning till operationen en hjärtinfakt och det fanns på sjukhuset ingen beredskap för att ta hand om en sådan komplikation utan han avled. Uddevallabloggen skrev den gången att han hade haft större chans att överleva om han fått infarkten på gatan utanför sjukhuset. Då hade blåljusambulans kunnat tillkallas och transporterat honom till akuten på NÄL.

Göteborgs-Posten kommenterar NU-styrelsens planer i en ledare idag:

NU-styrelsen bör tänka efter
Enligt uppgifter i Bohusläningen planerarNU-sjukvårdens styrelse att flytta den sista akutsjukvården vid Uddevalla sjukhus - akutortopedin - till NÄL; Norra Älvsborgs länssjukhus. Personalen är kritisk eftersom det innebär att antalet vårdplatser inom akutortopedin i Fyrbodal halveras från 60 till 30. Detta i en verksamhet som redan idag dras med överbeläggningar. Man befarar också att flytten kommer att leda till att fler nyopererade patienter skickas fram och tillbaka mellan sjukhusen.

Förändringen, även om det i nuläget hänvisas till besparingar, kan ses som en del i det politiska projektet Vård 2010 som pågått sedan mitten av 2000-talet, där målet har varit att förvandla Uddevalla till ett sjukhus, som endast sysslar med pkanerad vård, medan akutvård och forskning koncentreras till NÄL. Ett projekt som visat sig vara ett stort misslyckande och som resulterat i att Socialstyrelsen vid flera tillfällen riktat skap kritik mot NÄL.

I stället fär lägre kostnader och bättre arbetsmiljö inom NU-sjukvården, har de ogenomtänkta flyttarna orsakat budgetkaos, kris bland personalen och stora risker för patienterna. NU-sjukvårdens styrelse bör därför tänka sig ytterst noga för innan de planerar för ännu en ogenomtänkt flytt.  //

Regementets höga skorsten rivs

Signaturen HBL har skickat mig denna bilden som jag gjort ett utsnitt av.

Det är den höga skorstenen som på sin tid var en del av regementets panncentral. På senare år har panncentralen varit en undercentral till Uddevalla Energi, som nu beslutat att avveckla den. I fredags kväll då jag gick hem från LilleJUl hade man rest ställningarna ända upp till toppen av skorstenen och redan har man hunnit riva större delen av den. Det ser också ut som att ställningen är på väg att rivas. 

Är det den sista höga skorstenen i Uddevalla?  //

2011-12-12

Översvämningen 2008


En film ur Uddevalla TV-Förenings arkiv. Vill du se mer filmer ur arkivet så gå till YouTube och skriv i sökrutan: uddevallatvforening

2011-12-11

IK Orients 75-årsjubileum


Vill du se fler av Uddevalla TV-Förenings filmer så gå till YouTube och sök på: uddevallatvforening

2011-12-10

Översvämningarna har kulminerat - men faran är inte över

Översvämningarna kulminerade vid tretiden inat då vattnet stod som högst i centrala Uddevalla. Fortfarande finns det en hel del vatten kvar och det är för tidigt att blåsa faran över.
Som vanligt kan man i efterhand se hur högt "strandlinjen" har nått.
När vägar och parkeringar är översvämmade är det inte så lätt att se var vägbanan är.  //

Gammaldags Jultorg

Gammaldags Juktorg genomförs programenligt trots avsaknaden av julväder. Mycket folk på staden i alla fall och populärast för barnen var givetvis att få åka ett varv runt torget med ovanstående ekipage.

LilleJul 2011


19 år efter regementets nedläggning 1992 firas LilleJul fortfarande på regementets officersmäss som fortfarande finns kvar och hyrs av Officersklubben. Detta måste vara unikt i Sverige. Jag har i alla fall inte hört talas om något liknande.

I år hade ca 65 f.d. kolleger och vänner hörsammat kallelsen som inleddes med Officersklubbens årsmöte i Taktiksalen i kasern Svärdet. Det var lite fler än förra året men ändå tyckte jag att listan med dem som för alltid lämnat oss var lång.

Efter allmän förbrödning på mässen var det dags för inmarsch till julbordet. Då sjöngs tradtionsenligt "Kom, kom, kom till smörgåsbordet ...."

Sedan vidtogs snapsvisorna och Kristian Bernstones "Ode till galten". Mätta och goa gick vi så småningom hemåt.

2011-12-08

SMHI går nu ut med en varning klass 2 för mycket högt vattenstånd. "Vattenståndet stiger under fredagen och når under natten till lördag 120-140 cm över medelvattenstånd. Under lördag kväll sjunkande".

En ny varning för översvämning således. Hur många bilar kommer att lämnas kvar i vattenmassorna den här gången?  //

Sture Svennberg 70 år

Kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Sture Svennberg fyllde 70 år igår och uppvaktades i Stadshuskällaren idag. En strid ström av uppvaktande personer passerade revy. Sture, som gärna bjuder på sig själv, ställde villigt upp på bild för Uddevallabloggen. Av Räddningstjänsten fick han den här hjälmen med siffran 70 på och samtidigt utsågs han till hedersräddningschef.  //