2011-12-26

Sandö har blivit K-märkt


Statens maritima museer beslöt den 8 december 2011 att tillmötesgå ansökan från Bohusläns museum om att k-märka fiskefartyget LL158 Sandö.

Kulturhistoriskt intressanta och värdefulla fartyg kan k-märkas av Statens Maritima Museer. På så sätt vill SMM stödja att fartygen uppmärksammas, bevaras och brukas. Utmärkelsen kan sökas för fartyg som har gått i yrkesmässig trafik under svensk flagg eller som på något annat sätt bidrar till kunskapen om sjöfartshistorien i svenska farvatten.

Fartygen bedöms utifrån kulturhistoriskt sammanhang, tekniskt tillstånd, utrustning, tillgänglighet och verksamhet.

K-märkningen har tre olika nivåer:

Fartyg i klass I bedöms som kulturhistoriskt synnerligen värdefulla och ligger på den högsta nivån när det gäller kulturhistoriskt värde.

Fartyg i klass II bedöms som kulturhistoriskt mycket värdefulla.

Fartyg i klass III bedöms som kulturhistoriskt värdefulla med möjlighet till avancemang till högre klass.

Var placerades Sandö? Jo, i klass I. Hedrande, glädjande och sporrande!

http://www.sjohistoriska.se/Kusten-runt/Fartyg--batar/K-markning-av-fartyg/  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar