2014-02-28

Åter utan telefon


Mycket att göra på lördag 1 mars


För den vetgirige finns det mycket att göra på lördag den 1 mars. Bohusläningen har Öppet hus för första gången sedan flytten från Norra Drottninggatan och Folkets hus har också Öppet hus och visar upp alla lokaler som nu är uthyrda igen efter att ha stått mer eller mindre tomma i många år.

Som om inte detta var nog har som vanligt Bohusläns museum mycket att visa upp och därtill en invigning av en ny lyssningsstation för folkmusik. Lördag kl 13 äger det rum i Utgångspunkten.  //

Reparegatan


 
Det var mycket riktigt korsningen Fjällvägen - Reparegatan som var svaret på bildgåtan. Reparegatan försvann ju när stadsmotorvägen byggdes och idag ser det ut så här på platsen.

Läs mer om Reparegatan i ett tidigare inlägg där Jan Gustafsson berättar. http://uddevallare.blogspot.se/2008/08/minnen-frn-reparegatan.html#links  //

2014-02-27

Nya turistbyrån invigd

 Idag, prick kl 17, klippte Destination Uddevallas ordförande Roger Johansson tampen och därmed var den nya turistbyrån invigd. Carin Lexberg från Columbus resebyrå och turistchef Annelie Nithander höll i tampen. Columbus resebyrå sköter driften fram till sommaren då Destination Uddevalla säsongsanställer personal.
Roger Johansson berättade att när Uddevalla kommun beslutade att lägga ned turistbyrån inne i stan fick Destination Uddevalla uppdraget att driva verksamheten. Man har då valt att lägga turistbyrån på Torp där många turister passerar.
Turistbyrån ligger i andra våningen på det så kallade RUSTA-huset på södra Torp. Inte helt enkelt att hitta kanske.  //

2014-02-26

Bildgåta - Var låg huset?

Det här huset är förstås borta för länge sedan, och kanske gatan också? Kort sagt var fanns denna miljön?  //

2014-02-25

Byggnadsvården på Gustafsberg går vidare

Byggnadsvården på Gustafsberg går vidare och nu är det dags för Tvåan. Uppdraget har gått till Västsvenska Måleri AB som vann anbudsgivningen enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).

Som synes har de flesta fönstren nu lyfts bort och befinner sig på fönsterrestaurering på en verkstad i Trollhättan. Restaureringen skall vara klar före sommaren för då flyttar badgästerna in i Tvåan som är det ena badhotellet.
Som du förstår kostar byggnadsvården oerhört mycket pengar. Därför har vi öppnat ett bankgirokonto  där var och en som vill stödja byggnadsvården kan sätta in en stor eller liten slant. Givarna presenteras på Gustafsbergsstiftelsens hemsida http://www.gustafsberg.se/om-gustafsberg/byggnadsvard/

Hittills har vi fått in 59 445 kr och det är ett tacksamt bidrag som vi sätter stort värde på. Vill du också vara med så är det Byggnadsvård Gustafsberg, BG 114-8998  //

2014-02-24

Berättarafton tisdag 25 februari på Bohusläns museum

Tiden rusar iväg och jag tycker att det var inte länge sedan årets första berättarafton. Men nu är det dags igen och för ovanlighetens skull inte på en onsdag som brukligt utan på en tisdag.

Välkomna alltså till ett frosseri i Uddevallabilder. Hörsalen på Bohusläns museum är det gäller och tiden är 18-30 -- 20.00

VÄLKOMNA!!!   //

2014-02-23

Uddevalla turistbyrå och taxistation byggs

Året är 1946. Den gamla taxistationen vid Norra Hamngatan har gjort sitt och när man nu bygger om passar man på att bygga så stort så att även turistbyrån kan flytta in där.  //

2014-02-22

Ett märkligt levnadsöde avslutat. Uddevalla-pojken som blev tidningskungens förtroendeman.

(Bohusläningen 5 mars 1927)

I sitt hem i Paris avled nyligen efter en tids sjuklighet herr Charles Christiansson, 64 år gammal. Med hans bortgång avslutades ett synnerligt märkligt levnadsöde – en roman ur det levande livet som icke hör till de alldagliga.
Christiansson föddes i Uddevalla och växte upp under enkla förhållanden. Han blev tidigt faderlös, men hans duktiga mor, konservatrisen vid Uddevalla museum fru Carolina Christiansson, som avled 1924, aktad och ärad, satte honom i läroverket härstädes, där ynglingen dock blott gick igenom några klasser. Unge Charles gav sig ut i världen såsom skeppsgosse. Därmed var han försvunnen för sina bekanta under många år.

Han fortsatte emellertid som sjöman och fick en vacker dag anställning som kajutpojke på den amerikanska tidningskungen Gordon Bennets lustyacht ”Polynia”. Han kom nu att känna den store mannen intimt, fick tillfälle att se hans svara sidor, men också hans många goda. Charles plågades i sitt stilla sinne över att se, hur Bennet, när han råkat förfriska sig väl mycket, var ett eftersökt byte för kortspelare och andra hajar, som visste att den originelle mannen vid sådana tillfällen var ett lätt och givande byte.

Men vad skulle den enkle hyttpojken kunna göra för att förhindra en trafik som han avskydde? Ingenting! Men kanske ändå en utväg kunde stå honom öppen: att stänga in sin husbonde, när gamarne ämnade sig att falla över honom.

Det hade varit middag ombord och Bennet hade som vanligt kommit i hög stämning. Nu skulle det bli spel av, enligt vad gästerna förklarade. Men sedan den store tidningskungen gått in i sin avdelning passade Charles på att – stänga in honom med påföljd att han den gången slapp undan att bli plockad av sina ”vänner”, vilka naturligtvis antogo att värden dragit sig tillbaka för dagen.

Morgonen därpå blev emellertid Charles tilltag uppenbarat och hans gode husbonde råkade i eld och lågor. Med en sådan slyngel måste processen bli kort; han måste genast köras i land!

Någon förklaring fick ynglingen naturligtvis under så upprörda förhållanden icke tillfälle att ge, utan nödgades utan vidare genast lämna fartyget.

Men Bennet var Bennet och så fort han hunnit lugna sig inställde sig ett behov av förklaring över kajutpojkens åtgärd. Han hade ju själv intet att vinna på att stänga inne sin herre. Vad kunde motivet ha varit?

Bennet kunde inte släppa denna fråga och omsider lät han kalla Charles åter ombord för att få höra hans egen förklaring. Den olycklige f.d. kajutpojken, som ju innerst inne höll mycket av sin f.d. husbonde, talade öppet och ärligt om sina motiv. Bennet lyssnade med uppmärksamhet och Charles märkte att den gode Bennet nu hade nakten.

- Du får stanna ombord, var det enda han sade.

Från den stunden hade miljardären och tidningskungen fattat förtroende till ynglingen. Den ena upphöjelsen efter den andra följde och en dag satt f.d. kajutpojken i Paris, som ekonomisk, och så vitt man kunde se, även redaktionell chef för New York Heralds franska edition, ett ansvarsfullt och krävande uppdrag, som han dock på ett lysande sätt gick i land med att sköta. Han skördade här ej blott ära utan också guld.

Under världskriget var herr Christiansson av amerikanska regeringen betrodd med flera uppdrag och han nedlade vidare i amerikanska Röda Korsets tjänst ett mycket uppoffrande och högt uppskattat arbete. För det ena såväl som det andra fick han av president Woodrov Wilson mottaga en erkännsam handskrivelse (Amerika har som bekant inget ordensväsende – hade man så haft skulle nog en stjärna prytt herr Christianssons rockuppslag.

Herr Christiansson hälsade upprepade gånger på i sin födelsestad, där han hade många vänner. Han var en älskvärd person och en sann hedersman, som gjorde mycket gott i det tysta. Säkerligen välsigna många också här i Uddevalla hans minne.

Herr Christiansson var en mycket berest man. Han har bl.a. kommit ihåg Uddevalla museum med många värdefulla gåvor från Egypten.

Under senare åren hade Christiansson dragit sig tillbaka från den krävande posten med tidningens direkta skötsel och levde mera som privatman i Paris.

Närmas sörjande är maka, fransyska till börden, samt släktingar i Uddevalla".  //

Utställningen om konservatrisen Carolina Christiansson pågår just nu på Bohusläns museum. Passa på att se en del av de föremål som sonen Carl (Charles) skänkte till museet. Utställningen pågår t o m 2 mars.

2014-02-21

Kapellebacken nu och då

Jo, det är Snickaregatan som går in till vänster. Huset närmast är Kapellevägen 40 och nedanför det nr 38 o s v.  //

Ernst Hägnefors död

Överstelöjtnant Ernst Hägnefors har avlidit.

Ernst Hägnefors föddes i Vasa församling, Göteborg, den 22 februari 1921.

Studentexamen 1940. Officersaspirant vid Bohusläns regemente 1941. Officersexamen 1944.

Han blev fänrik vid Bohusläns regemente 1944, Löjtnant 1947, vid Arméns Underofficersskola (AUS) 1956. Kapten vid Bohusläns regemente 1961, vid AUS 1964, vid Bohusläns regemente 1971.

Major 1972. Överstelöjtnant vid Fo 34 1972. Avsked och inträde i Bohusläns regementes reserv 1981.  //

2014-02-20

Bohusläns museum blir åter självständigt

Enligt expressen.se kommer Länsstyrelsen i veckan att besluta att Västra Götalandsregionen måste lämna ifrån sig driften av Bohusläns museum, så som man tidigare beslutat när det gäller Västergötlands museum.

Det är Länsstyrelsens rättsenhet som slår fast att att museet är en stiftelse som enligt sina stadgar måste drivas i egen regi.

Om detta blir verklighet betyder det att det inte blir mycket kvar av Västra Götalandsregionens stolta bygge av Sveriges största kulturarvsförvaltning Västarvet. Bohusläns museum har varit flaggskeppet i den organisationen.

Länsstyrelsen har tidigare beslutat att Västra Götalandsregionen måste lämna ifrån sig Västergötlands museum och det kommer att ske den 1 juli i år.  //

Gammal bildgåta äntligen löst


Kommer ni ihåg den här bilden som jag hade ute på bloggen den 26 april förra året? Den ingår i serien med de helt unika färgbilderna från 1928 som Gustav Wernerson Cronqvist tog vid tiden för den stora Uddevallautställningen det året.

Jag fick inget napp den gången och inte heller av publiken vid en berättarafton. Jag var till och med böjd att tro att den inte är från Uddevalla. Framförallt fick jag inte ihop det med de röda skjulen som ligger bortanför det gula huset.

Martin Hultgren, Uddevallafödd Göteborgare, har nu löst gåtan och skriver:

"Hej Gunnar!
Den 26 april förra året skrev du på Uddevallabloggen om Gustav Wernersson Cronqvists färgbilder från Uddevalla 1928. Det var en bild som du undrade var den var tagen och om den ens var från Uddevalla. Nu har jag kommit på var den är tagen. Bifogar den aktuella bilden samt tre andra bilder från Digitalt museum på vilka huset syns.


Wernersson Cronqvists bild är alltså tagen på Kilbäcksgatan västerut. Närmaste huset på vänster sida låg i kvarteret Aminoff. Första korsande gata är Torggatan.
 Vänliga hälsningar

Martin"

Ja sannerligen har han inte rätt. Här kommer de andra bilderna. De röda skjulen ligger alltså bakom Rådhuset där Regionens hus (f.d. Polishuset) ligger idag.
Kilbäcksgatan österut. Tändsticksfabriken i fonden det gula huset alltså till höger i bild. Detta är alltså på samma plats som jag häromdagen hade ute på bloggen med ett hus som var under byggnad.
Gamla brandstationen med tornet.
Kilbäcksgatan till vänster och Torggatan till höger.
Och så här ser det ut på platsen idag.  //

Från redaktionsfönstret - Vintermorgon


2014-02-18

Övre delen av Norra Drottninggatan nu och då

Och så här ser det ut idag. Olle Ericsons gamla hus kallas idag för Yerba. På den gamla bilden har huset en ingång via en trappa mitt på långsidan mot gatan. Nils Olof Ericson, 1908-1993, var bokförläggare och boktryckare. Hans utsmyckning av det gamla huset var minst sagt speciell.

Öppet hus på Folkets hus 1 mars

Fördubbling av hyresgäster på 2 år samt fler egna verksamheter och arrangemang än på många år.
Vi får så många frågor om hur det ser ut och vad vi gör "nu för tiden" att vi bestämt att vi öppnar upp för alla.

Varmt välkomna till en givande dag i Folkets Hus Uddevalla!  //

2014-02-17

Mobila skyddsrum

Under andra världskriget placerade man ut sådana här "mobila" skyddsrum eller splitterskydd. Lite oklart hur man tänkte att de skulle skydda mot granateld. Det här skyddsrummet låg i Margretegärdeparken.
Och detta vid Kyrkogatan - Hasselbacken.  //

2014-02-16

Övre delen av Norra Drottninggatan

Känns husen igen och när kan bilden vara tagen?  //

THAMES HIGHWAY har anlöpt Uddevalla hamn

Foto Dan Turesson.

I morse strax efter kl 09 anlöpte THAMES HIGHWAY Uddevalla hamn för att lasta "chassi" Beräknas avgå kl 16 imorgon.  //

2014-02-13

Västgötavägen väster om järnvägsövergången

Mycket har förändrats vid Västgötavägens början. Järnvägsgången känner vi igen förstås och jag minns också de båda husen som man passerade på väg till Margretegärdeskolan och senare läroverket (Agnebergsskolan). Visst låg det en affär där borta där markisen finns? Men vad var det för affär?  //

2014-02-12

Höjda VA-taxor och nej till vindkraft

Ett enigt kommunfullmäktige höjde ikväll anslutningsavgifterna för VA med 25 %. Ingen dålig höjning!

Det andra ärendet debatterades desto mer. Förenklat kan man säga att det handlade om vindkraftverk skulle få byggas i Ljungskileområdet och i Forshälla. Kommunfullmäktige beslutade till sist med röstsiffrorna 40-19 att uttala sitt veto mot uppförandet av vindkraftsparken. Elving Andersson (C) menade att beslutet innebär att det läggs en död hand över vindkraftsutbyggnad i Uddevalla kommun för lång tid framåt.

Så här skriver Elving på Facebook ikväll:

"Hemma efter kvällens kommunfullmäktigemöte där inkonsekvensen tydligt demonstrerats av många partier. Man hävdar att man är för vindkraft och hållbara energisystem och samtidigt trumfar man igenom ett kommunalt veto MOT ett 30- tal vindkraftverk i kommunen. Vill man verkligen ha hållbara energisystem räcker det inte med vackra ord - man måste också våga ta politiska beslut som möjliggör en sådan utveckling. Tyvärr visade mp, fp, Kd, sd, v, up och s att man inte insett
detta samband i kväll".  //

Smockfullt på fullmäktige. VA-taxor och vindkraft engagerar.


2014-02-11

Hög tid att tycka till om den fördjupade översiktsplanen

På fredag den 14 februari är det sista chansen att tycka till om den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla stad. Remissen har legat ute på kommunens hemsida och fört en ganska anonym tillvaro tycker jag. Du kan ladda ner planen eller läsa den genom att klicka här http://www.uddevalla.se/download/18.5289fb51142168be9762644/1384263934242/F%C3%96P2.pdf  //

2014-02-09

Äldsta Gustafsbergsfotot?

På Facebookgruppen Uddevallabilder fick jag syn på den här bilden. Jag har sett massor av Gustafsbergsbilder men den här kan jag inte minnas att jag sett tidigare. Kanske är det det allra första fotografiet från Gustafsberg?

Jag daterar bilden till någon gång mellan 1854 och 1868. Fotograferingskonsten kom till Uddevalla med kringresande fotografer redan på 1850-talet och det är ju inte omöjligt att det är en sådan fotograf som tagit bilden. Om inte kan det vara Uddevalla första fasta fotograf Josefina Rydholm som öppnade ateljé de första åren av 1860-talet.

Varför då 1854 som det tidigaste årtalet då bilden kan vara tagen? Jo i bildens övre kant och något till höger ser vi det stora skolhuset i trä som var färdigbyggt 1854. Det brann för övrigt ner 1894 och ersattes med det nuvarande skolhuset från 1897.

Till vänster om skolhuset ser vi den gamla Gustafsbergsladan. Om Villa Novilla hade varit byggt hade vi inte kunnat se ladan då Novilla skulle ha skymt sikten. Novilla var nybyggt 1868.

Till vänster om det stora trädet ligger en byggnad som jag inte känner igen. På den platsen ligger idag Villa Syskrinet från 1896. Kan det vara samma hus som blivit på- och ombyggt till det Villa Syskrinet vi känner från idag?

I bildens vänstra kant ser vi varmbadhuset från 1814. Från varmbadhuset gick man på en träbro in till fast land. Det gör man så klart inte idag. Varmbadhuset är tillbyggt in mot land där vi idag har vandrarhemmets reception.

Uppdragna på stranden ligger två bassänger som flöt ute på vattnet och användes som kallbadhus när man fått sina varma gyttje- eller tångbad. Den ena bassängen var för herrar och den andra för damer. De två vi ser på bilden saknar de paviljongerna som man ser på andra gamla bilder.

Snäckan från 1830 är sig lik som den ser ut idag men ligger här direkt vid strandkanten. Fotografen kanske har stått på det gamla varvet och det kanske är dit som de två gentlemännen på bilden är på väg?

I sanning en intressant bild!  //

2014-02-07

Flyttkarusellens stora vinnare

Flyttkarusellen inom NU-sjukvården rullar på, mest i riktning mot NÄL och från Uddevalla sjukhus. Flyttfirmorna är de stora vinnarna som här när Öronkliniken flyttar till NÄL.  //

2014-02-06

Styrmansgatan

Rätt svar är Styrmansgatan som idag går norrut från Sörkällegatan men stannar strax före Asplundsgatan. Vad som skulle komma att kallas Uddevallas första pensionärsbostäder byggdes här (till höger utanför bild) vid Lästmakaregatan och Styrmansgatan 1945-48. Området kallades då för Stampen. Möjligen byggdes vägen samtidigt?

Husen däruppe på berget finns kvar och ligger vid Timansvägen.  //