2016-02-29

Detta är Kynningsrud Prefab i Uddevalla


Kynningsrud Prefab i Uddevalla ligger på historisk mark. Här lång vallen vid udden, dvs det första Uddevalla. På 1700-talet låg här Kasens tegelbruk och de Thorburnska havremagasinn. På 1940-talet köpte Gustafs B Thordén Kasen och byggde upp Uddevallavarvet.

I dag domineras området av Kynningsrud Prefab, ett företag som växer så det knakar. VD:n Joachim Lindroth, tidigare officer, presenterade företaget vid Bohusläns regementes Kamratförening årsmöte i lördags på Officersmässen.
Några siffror:

Antal producerade ton   150 000
Antal anställda   240 varav 40 inhyrda
Personalomsättning   3 %
Omsättning (2015)  550 Mkr //

2016-02-28

Vet du något om männen på bilden?

Sven Persson har skickat in den här bilden som Maria Lundbäck tagit och han vill veta mer om några av männen på bilden.

Antecknat på bilden, överst från vänster: Alfred, Carl, Yngve, Per och Ivar.

Sittande från vänster: Johan, Kristian, Fritiof, Nils, Kalen (lite otydligt), Ludvig och Adolf.

Fritiof med efternamn Lundin var från Gravarne (Kunghamn). Han var bokhållare hos Sven Perssons farfar T.N. Persson. Farfar Nils var från Malung och var gårdfarihandlare. Han etablerade sig på Käringön 1888 men flyttade redan 1890 till Hunnebostrand där han hade en diversehandel. Hans gårdsnamn var Torsper.

Fotot är sänt till Sven Perssons far Gunnar omkring 1917. Pappa Gunnar var född 1894, Fritiof född 1879 (?) och farfar Nils 1855.

2016-02-27

Kärrevattnet och Kärrevassesjön på Herrestadsfjället

Insänt av Gunnel Turpeinen:

Hej!
i Uddevallabloggen 2007-08-09 finns ett inlägg om kvarnstenar i norra delen av Kärrevattnet. I dag har Matti och jag tagit en tur på fjället för att hitta och fotografera dessa. De ligger i bäcken mellan Kärrevassesjön och Kärrevattnet nästan nere vid Kärrevattnets stand. Den ena är hel och den ligger längst ner närmast stranden, den andra som ligger lite längre upp är trasig. Det finns också lite rester efter kallmurade grunder. Det stämmer säkert som det står i inlägget att den hela är understenen och den trasiga är överstenen.
Östra stranden på Kärrevassesjön stupar brant mot vattnet och där bildas om vintrarna fantastiska istappar. Under överhänget kan man övernatta i regnskydd och platsen brukades av oss som lägerplats under 70-talet, så ofta att vi gav den namnet "Hemmet".
Strax öster om "Hemmet" ligger fjällets högsta punkt 176.8 m. Där finns ett litet röse men tyvärr är det ingen fin utsikt därifrån.  
mvh Gunnel Turpeinen  //

2016-02-26

Svaret på bildgåtan

Den här bilden trodde jag inte var så svår men knappast någon har gissat rätt.

Fotografen står på norra kanten av Kålgårdsberget. Husen vi ser är från höger Fredriksberg, som har givit namn åt Fredriksbergsgatan.
Huset finns kvar i dag på adress Lagmansgatan 23.
 Det andra huset långt där borta i bildens mitt är Marieberg. Det är rivet och låg på berget omedelbart väster om Rimnersvallen, som alltså ligger precis bakom Marieberg på bilden. Till vänster i bilden ser man Hedegärdebron.
I sluten av de vita radhusen längs Edingsvägen i riktning Rimnersvallen går det in en liten väg och det var här som Marieberg låg.  //

2016-02-25

Bildgåta

En ny bildgåta. Kanske lite lättare än den förra. Bilden är tagen i slutet av 1800-talet. //

2016-02-23

Uddevalla hamn går som tåget


Uddevalla Hamnterminals nya film

Det går bra för Uddevalla hamn.  Styrelsen för Uddevalla Hamnterminal AB beslutade i förra veckan att godkänna årsredovisningen för 2015.

Koncernen, som även omfattar dotterbolaget Swanfalk Shipping AB, redovisar ett resultat före skatt på 4,8 Mkr. Resultatet är en ökning mot budgeterade 2,0 Mkr.

Ambition inför 2015 var att göra en större affär av alla pågående kundrelationer. Detta arbete tillsammans med en allmän förstärkning av industrihandeln i Sverige har under året resulterat i en ordentlig ökning av godsflöden över Uddevalla hamn, främst under årets andra halva.

Godsvolymerna över kaj uppgår till 1 062 tusen ton, vilket är en ökning med drygt 8 % jämfört med året innan. Terminalvolymerna har också haft en god utveckling trots att hamnens trånga sektor har varit tillgången till magasinsplats och lageryta.

Om man ser till de största godsslagen så har både spannmålshanteringen och bulklasterna, med framför allt malm och koks, haft ökade volymer över Uddevalla hamn under verksamhetsåret. Importen av pappersmassa har fortsatt att ligga på en hög och jämn nivå.

- 2015 är nu i hamn och vi lägger glädjande ett mycket positivt år bakom oss, säger VD Ulf Stenberg.  //

2016-02-22

Dags för nästa berättarafton på Bohusläns museum 24 februari

Årets andra berättarafton går av stapeln nu på onsdag 24 februari kl 18.30 på Bohusläns museum.

Fri entré. VÄLKOMNA!!!   ///

2016-02-21

Urhagen var rätta svaret på bildgåtan

Javisst är det Hökeberget i bakgrunden och Kålgårdsberget skymtar där borta till vänster. Så här ser det ut i dag. Bördig jordbruksmark blev kvarteret Örnen och Lagerbergsgatan i fögrunden. Bakom kvarteret går Rådmansgatan in till vänster. Och till vänster om Hökeberget går idag Bohusbanan bortemot Kålgårdsberget och genom detsamma.
Och under tiden som ni försökt lokalisera var bilden är tagen så har Frank Berghänel kolorerat den. Så himla bra.

Och som ni ser på den här kartbilden från 1855 så sträcker sig hemmanet Urhagen långt österut. Det var Axel Wenner-Grens pappa Leonard Wennergren och hans fru Alice (född Albin) i Uddevalla och växte upp på gården Urhagen. Fadern drev gården framgångsrikt och exporterade även trä till England vilket skapade en förmögenhet. Axel Wenner-Gren växte upp på gården Urhagen och manbyggnaden låg mitt i nuvarande kvarteret Von Braun. Så småningom köpte Uddevalla Tändsticksfabrik egendomen och manbyggnaden blev disponentbostad för fabriken.  //

2016-02-20

En svår bildgåta

Det tog mig en god stund att förstå var den här bilden är tagen. Bilden är från slutet av 1800-talet och här ligger idag hus, gator och järnväg.  Kan du se var det är? Skriv svaret i kommentarsfältet.  //

Öppet hus på Folkets Hus idag


2016-02-19

Trafikolycka vid Hästepallarna

Strax efter kl 15 på fredagseftermiddagen inträffade en trafikolycka vid Hästepallarna.  Föraren, en kvinna, uppger för polisen att hon kollat ner i mobilen. Hon klarar sig utan skador.

2016-02-18

Axel Wenner-Gren från Uddevalla

Insänt av Owe Petersson

Om man går från Lilla Torget  in mot Agnebergsskolans skolplan  ser man en liten staty, ett kraftfullt utformat ansikte på en granitsockel. 

Bysten, en gåva till staden 1964 från Wenner-Gren samfundet i Stockholm, på initiativ av borgmästaren Hugo Westin, stod från början vid Margeretegärdeparken men ansågs efterhand  otidsenlig i rådande politiska klimat och  lades i malpåse  på museet. Den återfanns  av Agnebersgymnasiets dåvarande rektor, Sten Torgerson, på vars initiativ bysten åter uppställdes på sin nuvarande plats. Statyn restes till minne av vår genom tiderna  internationellt mest kände uddevallabo.

Släkten Wennergren har gamla anor i Uddevalla .  

Axel Wenner-Grens (AWGs) fader Johan Leonard Wennergren  drev  ett jordbruk på familjens gård Urhagen i kvarteret von Braun där Axel föddes den 5 juni 1881. Förutom Urhagen ägde man  också stenfastigheten på Kungsgatan 11. Det huset finns fortfarande kvar; Wennergrenska huset, byggt 1861.

En hel del finns beskrivet om AWGs ungdomsåren i Uddevalla bl a den lönsamma verksamheten med  duvslaget på Urhagen – Axel sålde brevduvor för 25 öre  som dock efter  hand flög hem till duvslaget och sedan kunde återsäljas!

Hans frimärksaffärer är också kända – men mycket får tas med en nypa salt då det gärna blir lite mycket ”vikingasaga” över allt som AWG kom att ägna sig åt!

Efter 5 år i stadens lärdomsskola kom han till en moster i Göteborg vars man drev  en importfirma i speceribranschen. 1902 hade han sparat ihop ett litet startkapital och reste till Berlin där han började på handelsskola.

Han fick sedan  plats på svenska Separators kontor i Berlin, avancerade till försäljare – karriären hade börjat!

På en affärsresa till Wien 1908 råkade han i ett skyltfönsters se en rätt dyr och otymplig apparat, en ”staubsauger” - alltså en dammsugare! AWG insåg snart att denna apparat  borde gå att förenkla och förbilliga genom massproduktion och massförsäljning – en idé som kom att sysselsätta honom de närmaste 20 åren och som gav honom namnet ”damsugar-Jesus” som försäljare av dammsugare!

1912 kommer AWG till Stockholm som agent till företaget AB LUX, Gustaf Dahléns företag som då kommit i ekonomiska svårigheter.  Samtidigt hade Elektromekaniska AB  börjat  viss licenstillverkning av dammsugare. AWG såg möjligheter att sammanföra dessa verksamheter men första världskriget kom emellan så först 1919 förverkligades planerna och Elektrolux bildades med AWG som verkställande direktör.

För att inte förväxlas med Wennergrens förlag hade AWG före kriget ändrat sitt namn till Wenner-Gren vilket dessutom lät och såg lite mer imponerande ut.

Men ett par år innan AWGs karriär tog fart  hade han  hunnit med att gifta sig, 1909, med Margeruite Gautier, en  amerikansk operasångare som han träffat samma år under en stormig natt på en Amerikabåt! Äktenskapet var barnlöst men lyckligt; de förblev varandra trogna livet igenom.
AWG hade tidigt kommit att intressera sig för en annan nyhet nämligen  kylskåpet!

Han lyckades med sin ofta omvittnade stora personliga charm låna ihop ett tillräckligt stort kapital föra att köpa upp patentet  och fick monopol på tillverkningen och pengar strömmade in! Redan på 1930-talet ansågs AWG god för bortåt 70 miljoner!

Tidigt hade AWG via tyska affärsmän  kommit i kontakt med Krupp och möjligen medverkat till att ”gömma undan” vissa av Krupps krigsvinster från först världskriget - kanske var detta bara ett rykte om ”tyskvänlighet” men det kom senare  få konsekvenser.

Under mellankrigsåren blev AWGs affärsverksamhet alltmer  vittomfattande, både nationellt och internationellt. Han lämnar Elektrolux och går in i Bofors och Cellulosabolagen.
En intensiv affärsverksamhet  kombineras med ett lika intensivt kontakt- och nöjesliv.
Slottet Häringe inköptes 1934 och inreddes av hustrun på ett alldeles magnifikt sätt. Här fanns på den tiden en av landets få Rembrandt i privat ägo, målningen Minerva som senare fick avyttras för att nyligen återkomma  till  Sverige - då  för att säljas i Stockholm  för 340 miljoner!

På Häringe  liksom i paradvåningen på Laboratoriegatan  i  Stockholm, möttes den tidens ”jetset” inom affärs- finans- och artistvärlden!

1937 är det dags för den första donationen, Wenner- Grenska samfundet bildas Stockholm.
Men tiderna blev oroliga, inte minst inom den internationella finansvärlden under åren för krigsutbrottet.

Med  lyxkryssaren Southern Cross  (på 3.000 ton!) som köptes 1937  - enligt AWG var ” mitt bästa visitkort”- göres omfattande jorden rundresor Just före krigsutbrottet 1939 lämnar AWG Sverige för Bahamas där han då köpt sig ett eget paradis , fastigheten  Shangri-La – numera mondänt turisthotell – liksom Häringe!!

Under den gyllene Elektroluxtiden - då allt lyckades och gav pengar - hade AWG på något sätt alltmer kommit att överskatta sin egen förmåga: ingenting kunde misslyckas för ” den blonde Vikingen”.

Med spontanitet, begåvning, charm och pengar kan de flesta dörrar öppnas. AWG ville spela en roll också i den internationella politiken och försökte med fredsresor världen runt vilka innebar samtal med ledande politiker som Roosevelt, Mussolini och Herman Göring!  Den sistnämnde var AWGs vän och detta tillsammans med tidigare Kruppkontakter kan ha medfört att AWG 1942 blev svartlistad av USA och Storbritannien.

Detta innebar att AWG blev ”portförbjuden i USA: affärer avstannade och kapital frös inne –  allt detta blev förödande för AWGs affärsverksamhet!

Hans bas blev nu Mexico. Och här var han under krigsåren invecklad i en rad mer eller mindre verklighetsförankrade projekt; han utrustade en expedition för att utforska en försvunnen stad i Peru, finansierade en privat motorväg från Panama till Alaska, ville odla fram nya sorters fruktträd ….

Svartlistningen upphörde efter kriget 1946 och AWG återkommer då till Sverige. Efter några år, 1951, startar Alweg-projektet tillsammans med Krupp – den enspåriga järnvägen i Japan som slukade stora investeringar.

AWG investerar också kapital i en ny ”siffermaskin” som faktiskt var en föregångare till våra tiders datorer. Några av dessa maskiner - ”Bark” och ”Besk” - finns numera på landets enda datormuseum i Linköping!

Exploateringar av skog och kraftverk i British Columbia  dras i gång- allt vidlyftigt och med bara AWG som sammanhållande kraft och  med idéer i huvudet och kontoret på fickan. Här hemma blir det kvarnindustri  och torrmjölksframställning; Semper  är ett namn som vi känner lite till från den tiden.

1950-talet blev på många sätt AWGs stora period i Sverige. Gjorda donationer eller förhoppningar om att få donationer medförde storartade äresbetygelser; han fick tre hedersdoktorat, filosofisk grad först i Stockholm 1953, sedan medicinsk i Uppsala 1954 och slutligen teknisk grad vid Chalmers i Göteborg 1957. På den tiden ett sannolikt alldeles unikt förhållande för en person som inte kunde åberopa några som helst akademiska meriter eller anknytningar!  Men däremot hade ett brinnande intresse för forskning och forskningsutveckling.

Än mer unikt var att han av Kung Gustaf Adolf, 1955, förärades Storkorset av Vasaorden – som på den tiden bara hade givits till något dussintals personer, företrädesvis på statschefsnivå!

Stora aktieinnehav i Elektrolux avyttras, bolag bildas och upplöses, nya donationer göres. AWG finanssituation blir  allt mer svåröverskådlig även om den mytomspunna bilden av honom består.

När AWG dör i Stockholm 1961, 80 år gammal, hade stora delar hans enorma förmögenhet liksom försvunnit på oklara vägar, kvar fanns ”bara” omkring 60 miljoner. Hur stor den en gång varit vet man fortfarande inte med säkerhet. Hustrun Marguerite dog, närmast utfattig, på sin ranch i Mexiko 1973.

Vad finns då kvar i vår tid som minner om AWG?

AWG tjänade – och förlorade -  utan tvekan  mycket stora pengar.
Det beräknas att han i dåtida valuta donerat omkring 100 miljoner till olika forsknings- och vetenskapliga institutioner och ändamål!

Mot slutet av sin levnad torde han ha förlorat kontrollen över sina tillgångar och efter hans bortgång följde långdragna, både juridiskt och ekonomiskt stora och invecklade rättegångar – utan att full klarhet kunde erhållas beträffande alla olika transaktioner. Doktor Wenner-Gren - han var noga med den titeln - hade en vision av ett internationellt forskningscenter i likhet med det så berömda amerikanska Rockefeller Foundation.

Detta skulle göra det möjligt för en internationell forskarelit att komma till Stockholm  för att bo på WG Center – i förekommande fall med familj- och bedriva forskning runt om på olika institutioner, kanske framför allt på Karolinska Institutet.

Professor Hugo Theorell, lysande forskare där och Nobelpristagare (1955) i medicin var en av hjärnorna bakom den idé som sedan resulterade i en AWG - donation, grundplåten till Wenner-Gren Center; skyskrapan med sina 24 våningar, en cirkelformande byggnad med 140-talet lägenheter för forskare och en konferensbyggnad.

Donationen på 5 miljoner kronor, bekantgjordes hösten 1955 -  dagen efter det att makarna Wenner-Gren varit på privat middag på Harpsund hos Statsminister Tage Erlander – det anses med rätta att AWG hade sinne för PR och det vi numera kallar timing!


Och visionen blev verklighet…så småningom!

Byggnaderna kom till etappvis och den första, höghuset, ”WG Center” vid Sveaplan i Stockholm och som fortfarande är ett markant inslag i stockholmsbilden, invigdes i januari 1962 bara ett par månader efter AWGs  bortgång i november 1961.

Under årens lopp har AWG donationer genom olika stiftelser gjort det möjligt att anordna omkring 200 internationella och nationella symposier vid WGC. Dessutom har årligen bortåt 150 utländska forskare från hela världen, oftast med sina familjer, fått disponera centrets forskarlägenheter under den tid då de bedrivit avancerade studier vid framförallt biomedicinska institutioner i Stockholm.

Under 10-årsperioden 1991 – 2000 delade AWG Stiftelser dessutom ut 285 miljoner kronor till olika vetenskapliga aktiviteter.

Efter hand kom de olika stiftelser som förvaltade AWG donationer att avyttra byggnaderna inom AWG center.

Men aktiviteterna fortsätter som tidigare med internationella symposier och forskarstipendiater.

De kapital som frigjordes har framgångsrikt förvaltats och de olika AWG-stiftelsernas tillgångar uppskattas nu till bortåt 2 miljarder kronor, pengar som  disponeras i  donatorns anda!  //

2016-02-17

Mer om segelklubbarnas utlottningsbåtar

Insänt av Hans Lundberg.

Hej!
Apropå det här med utlottningsbåtar, kan jag bidra med en bild från 1946. Man ser värdet på priserna samt lottpriset.
Med vänlig hälsning
Hans Lundberg  //

2016-02-16

Tågfärjan TRELLEBORG byter skepnad

Det händer saker med tågfärjan TRELLEBORG som har legat upplagd i Sörviksdockan sedan den 19 augusti förra året.
Så här har hon sett ut sedan hon backade in i dockan tills nu. Det har varit aktiviteter runt båten på sistone och när man nu tittar närmare efter så är alla kännetecken på att hon skulle vara en STENA-färja övermålade. Till och med namnet är övermålat.  //

2016-02-15

Samfundet Myrstacken vid dess paviljong å toppen av Kålgårdsberget 1880.

Från www.digitaltmuseum.se  Fotograf Roberth Lindahl

De mest omfattande trädplanteringarna i Uddevalla anlades på 1880-talet, bl a på Kålgårdsberget. Planteringen gjordes som ett samarbetsprojekt mellan stadens skolbarn och sammanslutningen SMS (Samfundet Myrstacken). I Bohusläningen torsdagen den 12 maj 1881 kunde allmänheten läsa hur "60 skolbarn från södra folkskolan och omkring 30 medlemmar af sällskapet S M S (grep) werket an och utsådde frön samt planterade pilskott på den östra sluttningen af berget", Totalt såddes 20 skålpund frön och inte mindre än 2 000 pilskott planterades.

Avsikten var att skapa en grönklädd promenadplats för stadens invånare. Det förekom dock vissa problem med vandalism. Bohusläningen underströk hur "(ö)nskeligt wore nu endast att ej det råa okynnet förstör hvad som är gjort. Till förekommande af sådant har emellertid drätselkammaren fridlyst berget och det manstarka sällskapet S M S tagit det under sin speciella wård och widtagit energiska mått och steg för att få förstörarne befordrade till laga näpst". Bilden som är tagen på 1880-talet visar Samfundet Myrstacken i sin paviljong på toppen av Kålgårdsberget. Paviljongen revs 1907 för att ge plats åt den nya vattenreservoaren som fortfarande är i bruk. Den hade tidigare ägts av stadens skarpskytteförening och stod då på sältorna vid Lövåsberget. Redaktör Ture Malmgren köpte paviljongen och skänkte den till SMS.  //

2016-02-14

Segelklubbarnas utlottningsbåtar

Segelklubbarna i våra trakter hade förr i tiden en mångårig tradition att lotta ut segelbåtar. Båtarna exponerades på olika platser för att få fart på lottförsäljningen. Här tror jag bestämt att en av dem är på väg att flyttas in i Kongresshallen i Folkets Park.

I Tidningsarkivet kan vi se att det var båda segelklubbarna Viken och Ägir och Lysekils SS som hade traditionen med utlottningsbåtar. Och lycklig var den som vann en båt.

Tidning Datum Innehåll
B-n 1901-06-11 Segelsällskapet Vikens båda utlottningsbåtar för året ligga nu förtöjda i Uddevalla hamn.
B-P 1915-07-02 Segelsällskapet Vikens större utlottningsbåt. Kappsegling och utlottning 25 juli.
B-P 1916-04-10 S.S. Vikens utlottningsbåt 1916. Tävling. Båt. Bild.
B-P 1918-05-27 S.S. Vikens utlottningsbåt. Tävling.
B-P 1919-06-06 S.S. Vikens utlottningsbåt 1919. Tävling.
B-P 1920-06-16 S.S. Vikens utlottningsbåt har nu anländt. Båtar. Tävling.
B-P 1922-03-17 S.S. Vikens utlottningsbåt för året blir en 75 kv-meters kryssare. Båtar. Tävling.
Kur 1922-06-02 S.S. Ägir utlottningsbåt 1922. Vacker kosterbåt, lottpris 4 kr. Annons. Bild.
B-P 1922-06-06 Segelsällskapet Ägirs utlottningsbåt 1922. Båtar. Tävling. Bild.
Kur 1925-08-14 L.S.S. utlottningsbåt vanns av Gunnar Lycke.
Kur 1925-08-17 SS Ägirs utlottningsbåt vanns av hr Olof Landberg, Uddevalla.
B-P 1934-08-06 Hårdvindssegling vid Vikens regatta. Utlottningsbåten till Uddevalla. Tävling.
B-n 1935-08-05 Bohusläningens vandringspris gick till Lysekil. Utlottningsbåten vanns av Kungsbackabo. Båtar. Bild.
B-n 1936-06-03 Segelsällskapet Vikens utlottningsbåt för 1936, en drake, har nu levererats. Båtar.
B-P 1936-08-03 Vikens regatta en chanssegling i svag ojämn vind. Utlottningsbåten till Uddevalla. Tävling.
B-P 1937-08-12 Vikens utlottningsbåt har vunnits av lantbrukare Torsten Wikström, Skår Bokenäs. Tävling. //

2016-02-13

Anders Falck

Många har säkert sett den här minnesstenen på Gustafsberg. Mannen som visas i profil är Anders Falck. Född i Kville den 23 december 1880. När han var fyra år dog hans mamma Hedvig Fredrika Falck. Hans pappa handlanden Hans Fredrik Carlsson ansökte om att få den unge Anders placerad vid Gustafsbergs barnhus. Ansökan godkändes och han skrevs in på barnhuset den 13 september 1890.

Anteckningarna om honom under barnhustiden skiljer sig inte nämnvärt från han barnhuskamrater. Han lämnade barnhuset den 4 augusti 1895 efter fem års undervisning och vistelse där.

Nej det är hans liv efter skoltiden på Gustafsberg som främst låter tala om sig. Så kan man exempelvis läsa i Publicistklubbens porträttmatrikel 1936:


FALCK, KLAS ANDERS, Göteborg. 

F. i Kville, Göteborgs o. Bohus 1., 23 dec. 1880, av handlande Claes Fredrik Carlson, f. 1845, d. 1895, Fjällbacka, o. Hedvig Fredrika Falck, f. 1847, d. 1884.

Elev vid Gustafsberg 1890—95, Uddevalla elementarlärov. 1896, Göteborgs h. latinlärov. 1896,
mogenhetsex. 1900, stud. vid Göteborgs högskola 900—03. — Medarb. i Göteborgs Handels- och
Sjöfartstidning fr. 1 okt. 1903. — M. P. K. fr. 1905, kassaförvalt. i Göteborgs o. Västra Sv. pressfören. 1918—21, ordf. i Sv. J. F:s Göteborgskrets 1922—32, led. av Sv. J. F:s centralstyr. 1922—34, M. Sv. J. F. — Rev. i folkskolestyr. m. fl. kommunala uppdrag i Göteborg, ordf. i Bohusgillet i Göteborg fr. 1921, sekr. 1912—15, v. ordf. 1915—21, fullmäktig i
Gustafsbergsföreningen 1916, ordf. i Gustafsbergsföreningens Göteborgskrets fr. 1916, ordf. i föreningens fullmäktige fr. 1921, ordf. i Göteborgs fris. ungdomsförening 1912—15, led. av Liberala valmansföreningens i Göteborg centralstyr. 1921—32 o. arbetsutskott.1922—32.Han hade många uppdrag således. Han dog fortfarande ogift 59 år fyllda den 7 mars 1939. På en tavla i Skolhusets bottenvåning över Gustafsbergsstiftelsens donatorer finns hans namn med. Och troligen har han i sitt testamente avsatt en rundlig summa till barnhuset och lika troligt har han föranstaltat om att minnesstenen skulle bekostas av hans donation. Det finns också en byst över honom i Societetshuset.

Minnesstenen invigdes vid en högtidlighet den 1 juni 1939. På minnesstenen står det att Anders Falck var elev 1890-1896. Jag blev tvungen att gå ut i arkivet och kolla uppgifterna om honom i barnhuslängden, Där står det mycket riktigt att han lämnade barnhuset den 4 augusti 1895, men att han fortsatte med studierna på läroverket. Han fick då bo kvar på Gustafsberg tills han fortsatte studierna på Latinläroverket i Göteborg där han tog studenten 1900.  //

2016-02-12

Från klassiskt till jazz - konsert på Bohusläns museum lördag


ELBE HIGHWAY i Sörviksdockan

(Arkivbild)

I natt anlände ELBE HIGHWAY till Uddevalla hamn och Sörviksdockan där hon nu ligger och lastar chassi. Det blir ett kort besök då hon har beställt lots till kl 14 idag.  //

2016-02-11

Hur har det gått till?

Insänt av Lars Barkman:

Hej Gunnar!

Efter mången promenad i samma spår, upptäckte jag till min förvåning ett annorlunda inslag i naturbilden. Den fina räfflingen i stenen, kan väl ändå inte utförts av annat än människohand. Eller?

Hur har det gått till?
Eftersom vi lever i en bygd av stenarbetare, är jag övertygad om att mitt "fynd" har en alldeles naturlig förklaring.

Med vänliga hälsningar!

Lars Barkman  //

2016-02-10

Kungsgatans nedre del

Det är inte så mycket som är sig likt jämfört med idag. Hallmans stora hus känner bi förstås igen men för övrigt finns inget av husen på bilden kvar idag. I vänster bildkant ser vi Uddevalla Stadshotell eller Stadt som det ofta kallades. Ja, det står till och med på taket över ingången. Där ligger idag Gallionen.

Där framme korsas Kungsgatan av Norra Drottninggatan.  //

Idag skall frågan om Landbadets renovering upp i kommunfullmäktige

Av allt att döma kommer Kommunfullmäktige idag att bevilja Kultur o Fritid 5,6 milj kr för en renovering av Landbadet med sikte att kunna öppna anläggningen redan till sommaren. I de pengarna ingår inte uppvärmning av bassängerna.

Kultur och Fritid grundar sitt förslag på konsultföretaget Predevos rapport som finns med i handlingarna till dagens fullmäktigemöte.

Angående frågan om uppvärmning av vattnet skriver Predevo:
Utan att ha undersökt saken skriver Predevo att det kostar ytterligare 1,5 milj kr att få vattnet uppvärmt osv.

Mindre än 100 meter från Landbadet finns Gustafsbergsstiftelsens stora luftvärmepump som inte används sommartid för att värma husen runt skolgården. Den står alltså oanvänd på sommaren och är förberedd för att kunna leverera varmvatten till Landbadet.

Gustafsbergsstiftelsen har två gånger haft möten med ansvariga på kommunen. Första gången var före min tid men andra gången var det jag som bjöd in. Jag vill minnas att det var 2009. Jag fick aldrig någon återkoppling från det mötet men häromveckan läser jag på Facebook att dåvarande ordföranden Johan Wiktorsson berättade att tjänstemännen som jag träffade kom tillbaka till honom och rapporterade att "det är inget att haka på!"

Från det mötet minns jag också att tjänstemännens entusiasm över Landbadet var i det närmaste obefintligt, så undra på att återrapporteringen lät som den gjorde..

Hur svårt kan det vara att låta undersöka saken seriöst och inte avfärda det på stående fot? Ur ett samhällsperspektiv måste det ju närmast vara oansvarigt att inte titta på detta alternativet. Det är ju skattebetalarnas pengar det handlar om.

Hur svårt kan det vara?  //

2016-02-08

Skridskodisco med Uddevalla Blue Rocks hockeyskola

Insänt av Thomas Hagelberg. Foton av Malin Andersson, Linda Paulsén och Thomas Hagelberg

Äntligen var det dags igen!
På söndagen var det dags för Uddevalla Blue Rocks hockeyskola att ha skridskodisco. En populär tradition där barn tillsammans med syskon, kompisar och föräldrar får åka runt på isen till musik och häftiga discoljus som lyser upp Fridhemshallen. 

I år var det ett sextiotal som satte fart på isen och vissa barn åkte nonstop i två timmar, imponerande. Hockeyskolan tycker att det är viktigt att inte bara skjuta puckar på mål utan det viktigaste är att ha roligt och vara med sina vänner. Härligt att se glädjen hos alla barn då de for runt på isen. Musik och ljus sköts av duktiga ungdomar från kommunens fritidsgårdar, mycket proffsigt.
Nästa år kör vi igen, välkomna.
Thomas Hagelberg/SISU Väst
2016-02-07

Uddevalla Folkets hus årets konstarrangör

Folkets Hus och Parker har utsett Uddevalla Folkets Hus till Årets Konstarrangör 2016. Utmärkelsen delades ut på Folkets Hus och Parkers Kulturdagar som hölls i Trollhättan Folkets Hus 5-6 februari.

– Otroligt roligt och en härlig uppmuntran, priset stärker vår ambition att jobba för att sänka trösklar och göra konst tillgänglig för alla. Vårt mål har hela tiden varit att använda huset att bli en plats för konstnärer att verka men också för publiken att ta del av konst. Vi är på god väg att lyckas, säger Simone Olofsson, verksamhetschef Uddevalla Folkets Hus.

Så här lyder motiveringen till Årets Konstarrangör:
”Med stor öppenhet och med en tanke om att många ska vara delaktiga arbetar Uddevalla Folkets Hus med en bred konst- och utställningsverksamhet. I samarbete med andra aktörer arrangerar de utställningar kring aktuella ämnen men har också skapat en utställningslokal för det lokala konstlivet.

De har med framgång drivit flera konstprojekt för barn och unga, som bygger på medskapande och som även resulterat i en konstnärlig gestaltning i huset. Parallellt arbetar de aktivt med den befintliga konsten och bjuder sina besökare på nya möten samt genomför konstarrangemang av olika slag.

Uddevalla Folkets Hus har på bästa sätt lyckats visa att konst och utställningar är en viktig del av verksamheten, som utvecklar och skapar engagemang.”

– Tack vare våra medlemmars arbete tillgängliggörs konst och kultur runt om i hela landet. Utan deras fantastiska arbete skulle Sverige vara ett mycket fattigare kulturland, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Utmärkelsen Årets Konstarrangör instiftades av Folkets Hus och Parker 2005 och delas sedan dess ut årligen. Priset delas ut till konstarrangörer inom Folkets Hus och Parker ”som på ett aktivt sätt arbetar med konst på sin hemort och gör så att upplevelsen kommer en bred publik till del”. Förutom priset, 10 000 kronor, får pristagaren ett vandringspris gjort av skulptören och konstnären Tor Svae att pryda sina lokaler med under ett år.

Tidigare pristagare:

–       Lidköping Folkets Hus, 2015
–       Kiruna Folkets Hus, 2014
–       Bomhus Folkets Hus, 2013
–       Lysekil Folkets Hus 2012
–       Hallunda Folkets Hus, 2011
–       Umeå Folkets Hus, 2010
–       Folkets Hus, kulturhuset, Trollhättan, 2009
–       Medborgarhuset, Lycksele, 2008
–       Motala Folkets Hus och Park, 2007
–       Hammarkullen Folkets Hus, 2006
–       Söråker Folkets Hus, 2005  //

2016-02-06

Hjälp till att identifiera gamla porträttbilder

 Det här år foton tagna av en fotoaffär i Uddevalla som är nedlagd. När inte Bohusläns museum eller någon annan ville ta hand om porträttarkivet så gick budet till Uddevalla Hembygdsförening som tackade ja. Mediacopy har skannat bilderna och nu har hembygdsföreningen massor av digitala bilder där vi vill ha hjälp med att identifiera personerna på bilderna. Bilderna kan vara från 1950-talet och framåt. Killen här ovan känner jag igen men har tappat namnet på.
Det här är förstås min gamle teckningslärare Nils Asp.

På måndag kl 14 är det Öppet hus i Wessmanska huset på Södra vägen 7 och då kommer jag att visa många sådana här porträttbilder och jag vill således ha er hjälp att identifiera personerna på bilderna. Själv känner jag bara igen en bråkdel men tillsammans är jag övertygad om att vi skall lyckas att känna igen dem.

Och som vanligt blir det kaffeservering och lotterier.

VÄLKOMNA!!