2016-02-21

Urhagen var rätta svaret på bildgåtan

Javisst är det Hökeberget i bakgrunden och Kålgårdsberget skymtar där borta till vänster. Så här ser det ut i dag. Bördig jordbruksmark blev kvarteret Örnen och Lagerbergsgatan i fögrunden. Bakom kvarteret går Rådmansgatan in till vänster. Och till vänster om Hökeberget går idag Bohusbanan bortemot Kålgårdsberget och genom detsamma.
Och under tiden som ni försökt lokalisera var bilden är tagen så har Frank Berghänel kolorerat den. Så himla bra.

Och som ni ser på den här kartbilden från 1855 så sträcker sig hemmanet Urhagen långt österut. Det var Axel Wenner-Grens pappa Leonard Wennergren och hans fru Alice (född Albin) i Uddevalla och växte upp på gården Urhagen. Fadern drev gården framgångsrikt och exporterade även trä till England vilket skapade en förmögenhet. Axel Wenner-Gren växte upp på gården Urhagen och manbyggnaden låg mitt i nuvarande kvarteret Von Braun. Så småningom köpte Uddevalla Tändsticksfabrik egendomen och manbyggnaden blev disponentbostad för fabriken.  //

3 kommentarer:

 1. Alltid lika intressant med gamla bilder
  tillika gamla kartor !
  Lasse T

  SvaraRadera
 2. Hur har namnet Urhagen uppstått?
  Är namnet hämtat från uroxen?

  SvaraRadera
 3. Enligt ORTNAMNEN I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN VII av C.S. Lindstam, är förleden kanske familjenamnet Ur. Jfr. torpnamnet Ureröd i Skredsvik, där en soldat Ur bott. Eller så kan det vara en ellips d.v.s. språklig förkortning av Urbergshagen?
  C-M Norrman

  SvaraRadera