2020-07-31

Hela Uddevallavarvets historia i en enda mening

Kanslichef Oskar Iwar:

Jag hade nöjet att intervjua Oskar Iwar innan han avled 1995. Bland annat pratade vi om boken Uddevalla fullmäktigeinstitution 125 år som han hade skrivit. Den är tryckt 1988.

På sidan 110 i den boken har han i en enda mening tecknat Uddevallavarvets hela historia. Imponerande! Läs själva!

Det är slutpunkten på en era, som började en disig novemberlördag 1946 med sjösättningen av 1100-tonnaren Ally Thordén, fortsatte med ett seriebygge av sex 68.000-tonnare, den tidens supertankers som nödvändiggjorde anläggningen av Sörviksvarvet med ny plåt- och svets hall och en fartygsbädd för fartyg upp till 130.000 ton, uppkommande likviditetssvårigheter främst orsakade av kostnadsöverskridanden för Sörviksvarvet, varvets överlåtande 1958 till en stiftelse för det symboliska priset av en krona, varvets övertagande av staten och Eriksbergs varv i Göteborg till hälften vardera i januari 1963, delägarskapets upp hörande 1971 och varvet helt statsägt och uppgående i Statsföretag AB, genomförandet av "Prospekt 73" åren 1974-1977 med anlägg av en byggdocka för fartyg upp till ca 800.000 ton och av Kärraverken genom investeringar på sammanlagt ca 650 miljoner kronor och därmed ett varv i världsklass och med konkurrenskraft om s k mammuttankers i långa serier, en internationell varvskris under 1970-talet med en kraftig överkapacitet och stort tonnage överskott, statliga stödåtgärder för genomförandet av en nödvändig reduktion av den svenska varvsindustrin och bildandet av AB Svenska Varv 1977 för alla statsägda varv i landet, positiva rörelseresultat emellertid för Uddevallavarvet under så gott som hela 1970-talet, den internationella varvskrisens förvärrande, regeringens krav på personalminskning liksom lönsamhet för varvet år 1986, AB Svenska Varvs bedömning som uteslutet att uppnå lönsamhet efter 1985 och dess beslut den 11 december 1984 om nedläggning av Uddevallavarvet 1986 med reservationer av varvschefen Ingvar Trogen och samtliga arbetstagarerepresentanter samt slutligen leveransen av sista fartyget i juni 1986.  //

2020-07-30

Konsert i musikpaviljongen på I 17 1936

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Denna bild är från en konsert på I 17.
Det är Karl Albin Bergström som dirigerar
I 17:s musikkår i Musikpaviljongen på
regementet 1936.
Foto(privat album)
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2020-07-29

GUTE då och nu

Foto Arne Carlsson, Stockholm. Ur Maritima almanackan 2020.

Tyngre godstransporter till och från Gotland var en från passagerartrafiken skild verksamhet fram till dess bilfärjorna slagit igenom och godstransporterna övergått till lastbil. Det sista konventionella lastfartyget som byggdes för Gotlandstrafik var Gute, levererad från Lindholmens Varv i Göteborg den 12 december 1947. Skrovet var byggt vid Lödöse Varf. Gute var en shelterdäckare med självstagande rigg enligt Halléns system. Hon hade också en revolutionerande nyhet i lasthanteringen som visade vart utvecklingen var på väg. Via stora portar i sidorna förut kunde tyngre last köras/vinschas direkt ombord med hjälp av truckar och behövde således inte lyftas. Köttlaster från Gotland kunde nu lastas direkt i stora rullande rost fria stålbehållare. I Stockholm hade Gute i många år en central kajplats vid Stadsgården. När Gotlandsbolaget skulle övergå helt till trafik med bilfärjor såldes Gute i december 1963 till Sven Julius Mattsson i Slite, men fortsatte att gå som komplement till den ordinarie Gotlandstrafiken till och med säsongen 1965. Bilden är tagen vintern 1965/66 utanför Landsort från statsisbrytaren Atle. Därefter ersattes hon av samma redares något mindre Stavklint en ytterligare tid. Gute såldes i mars 1966 till Rederi AB Hindship i finska Borgå och blev Fanny Hind. Hon kom sedan att byta ägare med korta intervall inom Finland och blev 1968 Oma och 1970 Kotka. Ägare var då skogsproduktföretaget Enso-Gutzeit i Savonlinna, där fartyget blev liggande med maskinhaveri. Verksamhetschefen vid före taget, Yrjö Roitto, blev nu registrerad ägare. Maskineriet togs ur och överbyggnaden avlägsnades. Syftet med förvandlingen till pråmen Lotja verkar inte ha fullföljts och redan i november 1973 bogseras hon till Spanien för skrotning.
(Så långt Maritima almanackan)
Så till dagens GUTE som blivit en bekant syn i Uddevalla hamn och nu bokad att ligga här hela detta året. Då och då ger hon sig iväg på olika uppdrag men kommer tillbaka till sin nuvarande hemmahamn vid Skeppsholmspiren.

Nuvarande GUTE är byggd 1979 och är 139,26 m lång och 17,88 m bred och har något så ovanligt svensk flagg. Senast kom hon tillbaka från en tur till Paldiski den 16 december.

Mer fakta om fartyget kan man läsa genom att klicka på denna länken https://www.faktaomfartyg.se/gute_1979.htm  //

2020-07-28

Scouter 1957

Insänt av P O Andreasson:

Hej! Hoppas att allt är väl Hittade den här bilden med texten "
Scouter 57 ". Det är väl Kurt Weistedt som syns mitt i bild. Tror att killen
längst fram heter Lars Andersson och bodde på Linneby. Du kanske känner igen
några fler.
Vi hörs
P-O  

Ja, som sagt. Känner du igen några fler? Hjälp till att identifiera gossarna.  //

2020-07-26

Vi besöker Hafsten Resort

Vi besöker Hafsten Resort med Roger Salomonsson Produktion Destination Uddevalla

2020-07-25

Regementsmusiker på Gustafsberg 1928

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Denna bild är tagen på Gustafsberg 1928.
Det är musiker från Kungl.Bohusläns Regemente som
spelade för gästerna som besökte Gustafsberg.
Längst till vänster står regementstrumslagare
Eric Hellberg som var septettens ledare, längst till höger
Oscar Rönnqvist.Fotot kommer från Oscars album.
Vad övriga musiker heter vet jag inte.
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2020-07-24

Vi besöker Lyckorna

Vi besöker Lyckorna. Produktion Destination Uddevalla med Roger Salomonsson.  //

2020-07-23

Sex miljoner sexhundrasextiosextusen sexhundrasextiosex besökare på Uddevallabloggen


En vaken läsare av Uddevallabloggen noterade att bloggens besöksräknare har passerat 6666666 och skickade mig denna skärmdump. Som framgår lade jag ut min första blogg 2007-04-21. Det handlade då om debatten om Uddevalla sjukhus vara eller icke vara som akutsjukhus. Jag menar fortfarande att det var ett misstag att göra NÄL till akutsjukhus.

Bloggen har i genomsnitt haft 1377 besökare per dag sedan dess.  //

2020-07-21

Pilbågen på Gustafsberg har fått sin förklaring

2015 skrev jag mycket om den här järnfiguren som Ove Kinander hittade i skogarna söder om Gustafsberg. Till formen som en pilbåge.
Den markeras här vid den lila knappnålen. (Vid den blå pricken bor jag).
Sveriges Radio Väst hakade på och gick ut till lyssnarna och efterfrågade vad detta kan vara för något. Det kom väldigt många spekulationer.

Nu har en gammal barndomskamrat till mig, Göran Nilsson, tagit sig an frågan och mejlade mig det troliga svaret:

Hejsan Gunnar!

Figuren ute i naturen förställande en bågskytt har sitt upphov i ett ordenssällskap - Bågens Vänner- enligt min källa.
Sterner Lindblad var en framgångsrik bågskytt och han trodde att kan ha varit med 1963 när denna figur placerades ut.
Man har blot där man tar upp medlemmar i sällskapet. Det kan vara resultatmässigt duktiga bågskyttar eller ledare som gjort stora insatser för sporten. Man anmäler sig ej som medlem utan man får en inbjudan att deltaga i någon form av prov som skall klaras och när man gjort detta får man en kåsa som är numrerad som man skall ha med vid bloten.
Om jag minns rätt hade Sterners kåsa nr 45. Du kan googla "Bågens Väpnare" men en del av notiserna där är spärrad om du inte har fått koden. Du kanske kan få mer uppgifter genom Svenska Bågskytteförbundet eller kontakta Sterner Lindblad"  //

2020-07-19

Uddevalla 1920

Det blir en hel del filmer att titta på nu på Uddevallabloggen. Som den här från 1920. Blogger som jag använder kommer med en ny version. Jag har testat den nya och den ogillar jag i högsta grad. Det blir till exempel mycket svårare att lägga upp filmer i de nya versionen. Därför försöker jag nu fått ut så många som möjligt under juli månad. Sedan säger Blogger att det bara gå att använda den nya versionen.  //

2020-07-17

Vi besöker Gustafsberg - Sveriges äldsta badort

Produktion Destination Uddevalla - Uddevalla och Du. Vi besöker Gustafsberg med Roger Salonmonsson, Nathalie Kereki Bohlin och Gunnar Klasson.  //

2020-07-15

Uddevalla Stadsmusikkår 1952

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Denna bild är tagen i Margretegärdesskolan 1952.
Några namn kan jag men inte alla.
Bakre ledet längst till vänster står Evert Stridh.
Samma led längst till höger Artur Rönnqvist(min far).
Mittenledet trea från höger står Valdemar Johansson,
spelade även i Frälsningsarmen.
Femte man från vänster främre ledet,sitter Agard Gustafsson,
till höger i bild om honom Dirigent Oscar Rönnqvist,sedan ser
vi Mats Lundell som varit med från 1943 när musikkåren
bildades på Frideborg av Einar Dahl. Nästa person tror jag
heter Bror Jonsson och längst ut till höger med bastuban
sitter Fritz Lundblad. Skulle vara trevligt att veta alla namn.
Foto:(privat album)
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2020-07-14

Ole Borchs cykel

Har du sett den här cykeln på stan? Den står uppställd i Teaterplantaget och är misstänkt lik Ole Borchs cykel. Den som sett miljöpartisten Ole Borch cykla genom stan på sin cykel ser nog likheten med den här. Och det är faktiskt Ole som ligger bakom skulpturen. För det är en skulptur som Ole bekostat och skänkt till oss Uddevallabor.

Och den är tillverkad av den bohuslänska smeden Therese Engdahl, numera verksam i Husaby vid Kinnekulle. Och visst är skulpturen lik Oles egen cykel! Och det är förstås meningen. Och den är fastsvetsad så cykeltjuvar gör sig icke besvär.  //

2020-07-13

2020-07-11

Porträttfoton från Backamo

 Insänt av Lars Barkman:

Hej Gunnar!
Här kommer några porträttfoton av militärer från I 17:s tid på Backamo.
Fotograferna är Albin Berns, Maria Lundbäck och Thure Nihle'n.
Nr 1 från vänster är Gottfrid __ahley? Nr 2 okänd furir, Nr 3 okänt befäl ( men möjligen en yngre upplaga av nr 4 eller 5. Vänster öra och hårfästet är påtagligt lika).
Nr 4 befäl Carl Sal____? Fotot taget 1907 och slutligen Nr 5 befäl Georg Sal___?
Skickar även med en bild av kortens baksida.
Finns det någon i läsekretsen som kan komplettera uppgifterna om människorna på porträttbilderna, så blir jag riktigt glad!
Mvh
Lars

2020-07-10

Vi besöker Uddevalla centrum

Vi besöker Uddevalla centrum med Roger Salomonsson, Simone Olofsson och Jienny Gillerstedt.
Produktion Destination Uddevalla.

2020-07-09

Massgrav på Blomgatan?

Insänt av Torbjörn Segelod: (karta 1946)

Hej Gunnar.
Kom att tänka på en sak som skedde i min ungdom. Jag bodde mellan 1948 och 1960 på Reparegatan i Uddevalla. Mellan Norra kyrkogården och Reparegatan fanns ett trädgårdsmästeri. Trädgårdsmästaren upphörde med sin verksamhet i mitten av 50-talet. Ett flerfamiljshus skulle bygga där . Samma byggnad finns fortfarande kvar. Det växte ett stort vinteräppleträd där nu östra delen av huset finns. När trädet sågades ned och roten drogs bort hittade man en massgrav. Ben och skallar från graven samlades ihop i trädgårdslådor som under en tid förvarades i kyrkogårdsförvaltningens redskapsbod. Jag minns att nästan hela förrådet var fyllt med dessa lådor med ben och skallar. Det sades att det var en koleragrav c.a 100 år gammalt. I dessa pandemitider kommer jag att tänka på denna händelse som förstås var väldigt spännande för en pojke. Jag undrar om Du känner till något mer om denna massgrav. Var gravsattes benen och skallarna ? Hur många var gravsatta i massgraven? Finns något nedtecknat om detta?
Hälsar Torbjörn Segelod

Här har vi huset Blomgatan 4 som Torbjörn beskriver. Det var när man började bygga det som de mänskliga kvarlevorna upptäcktes i vad som tycktes vara en massgrav. En kolerakyrkogård?
Nej de mänskliga kvarlevorna på Blomgatan kom härifrån. Bäves gamla kyrkogård i kvarteret Dyrhaven. När Axel Bergmans hus (bilden), Jörgens gränd 3, började byggas 1927 och man schaktade för grundläggningen kom det upp mängder med skelett från kyrkogårdens alla gravar.

Det blev en väldigt upprörd stämning i staden att människor som hade gravsatts här för flera hundra år sedan hanterades med grävmaskiner eller i bästa fall med spadar och hackor. Detta gick ju rakt inte an! Det pågående bygget fick avbrytas och kvarlevorna fick respektfullt samlas ihop.

Den som har berättat detta för mig var Maja Dahl, född 1904, och således 23 år då dessa händelser utspelades.

Mänskliga kvarlevor från Bäves gamla kyrkogård i kvarteret Dyrhaven grävdes upp och begravdes senare igen utanför Norra Kyrkogårdens murar. En begravningsgudstjänst skall ha hållits vid tillfället.

26 år senare rivs det Söderbergska huset väster om Norra Kyrkogården och när jag letar i Tidningsarkivet så hittar jag detta i Bohusläningen 1953-08-22: Sedan Söderbergska huset vid Blomgatan rivits hittades ett gravfynd.

Vad som hände med de mänskliga kvarlevorna efter att de som Torbjörn Segelod berättar förvarades i kyrkogårdsförvaltningens redskapsbod vet vi inte.

Visst är det en märklig historia!  //

2020-07-08

2020-07-07

Lång, alldeles för lång väntan på internet. Uppdaterad.

Kl 01:44 natten till idag gick det larm på Gustafsberg. Det var tekniskt fel på brandlarmet och jag blev väckt av SOS Alarm.

Kl 07:21 i morse var det dags igen. Orsaken till de tekniska felen berodde på att internetuppkopplingen dog. Vi gjorde felanmälan till PIN Sweden som lät meddela att det var ett hårdvarufel hos Uddevalla Energi. Tiden för att åtgärda felet, trasig switch hos Uddevalla Energi, har hela tiden flyttats fram. Kl 11, kl 12, kl 16 kl 20 osv.

Vi försöker bedriva hotell och vandrarhem på Gustafsberg. Hela dagen idag har receptionen varit avskuren från världen. Ingen telefon, ingen möjlighet att ta emot kortbetalningar och ingen tillgång till vårt bokningssystem. Det är inte godkänt!

I min värld skall min ligga på för att lösa problemen, dag som natt. För det kan väl inte vara så att man gått på semester?

Onsdag morgon kl 09 kom så en rask gosse från Uddevalla Energi. Han hade med sig en ny swich och det stod två minuter att byta och så är allt som det skall vara igen.  //

2020-07-06

Vi besöker Skärgårdsbåtarna

Idag började Skärgårdsbåtarnas säsong. Först ut var Uddevallaturen med M/S SUNNINGEN som gick enligt tidtabell i hård vind. Se filmen och få reda på mer om Skärgårdsbåtarna. 

Tidtabell 6 juli - 9 augusti:
//

2020-07-05

Södra Hamngatan 17 - värt ett bättre öde

 Nu har den siste hyresgästen - damfriseringen - slagit igen. Nu är det helt tomt och med en (flera?) ägare som inte tycks bry sig. I många år har Södra Hamngatan 17 utgjort en skamfläck i stadsbilden
 I gårdshuset skall den rysslandsfödde juden Abraham Warkhol ha bedrivit påsfabrik. Han bodde fram till sin död 1960 på Södra Hamngatan 17. Sannolikt var det han som byggde gatuhuset 1924.

I gårdshuset låg länge Uddevalla Auktionskammare som med tiden blev en loppis. Jag minns i alla fall en auktion som hölls där 1986.
Husen har en spännande arkitektur och med rätt ägare skulle det kunna bli riktigt fint.

Gatan före 1924. Kanske runt sekelskiftet.
Foto från ca 1936 enligt digitaltmuseum.se
På samma adress låg det gamla Café Korpen sedermera Sandréns möbler. Det brann ner i november 1985. Möbelhandlare Sandrén bodde på adressen fram till sin död 1994.

I Tidningsarkivet söker jag på Södra Hamngatan 17 och får denna träfflista:

Datum         Innehåll
1922-10-02 Förstklassigt nykterhetskafé öppnas onsdagen 4 oktober i lokal Södra Hamngatan 17.
1922-10-02 "Förstklassigt ""Nykterhets-Kafé"" öppnar Södra Hamngatan 17. Annons."
1924-10-28 Nya byggnader i Uddevalla. Nybygge på Södra Hamngatan 17. Ombyggda Tholsonska huset.
1924-10-29 Ett modernt- och vackert nybygge vid Södra Hamngatan 17, tecknad bild och beskrivning.
1924-11-03 Ett modernt finbageri har idag öppnats i fastigheten Södra Hamngatan 17 av fru Elisabeth Crona. Affär.
1924-11-03 Ett modernt finbageri öppnas i dag i huset Södra Hamngatan 17, Uddevalla. Affär.
1925-11-28 Café Korpen, Södra Hamngatan 17, Uddevalla.
1945-08-15 Handelregistret: Gillets Café- och Resanderum, Viktor Carlsson, Södra Hamngatan 17 Uddevalla.
1946-02-01 Sandrens Manufaktur (före detta Dahlborgs Eftr) Södra Hamngatan 17. Annons.
1947-02-15 Café Gillet, Södra Hamngatan 17, Ny regim.
1948-10-02 Regnbågens Café & Lunchrestaurant, Södra Hamngatan 17. Annons.
1985-11-27 Sandrén möbelaffär vid Södra Hamngatan 17, förstörd vid brand.  //

2020-07-04

Guidad vandring på Gustafsberg söndagar och onsdagar


Guidad vandring på Gustafsberg

söndagar och onsdagar i juli och augusti
och 8-9 augusti med Bohusläns Guider 


Sveriges äldsta bad- och kurort med anor från 1700-talet. Här har kungligheter badat och societeten umgåtts. Det hälsobringande källvattnet hade man druckit av långt tidigare. Det var också här som makarna Knape startade Sveriges första internatskola för pojkar och som lever vidare i Gustafsbergsstiftelsen. Här finns mycket spännande historia, vacker arkitektur och grönskande natur.

Start vid anslagstavlan intill vandrarhemmet.

När: Söndagar kl 16:00 den 5, 12, 19, 26 juli och 2, 16, 23, 30 aug.
          Onsdagar kl 18:00 den 15, 22, 29 juli och 19 augusti.

Pris: Vuxen 100 kr, Barn 7-16 år 50 kr. Kontant eller swish

För mer information: www.bohuslanguide.se/kalender

Anette Bargel 0705-776422, Malin Bergenheim 0739-574191, Regina Cederfeldt 0703-846589, Carina Gustavsson-Öberg 0705-565328  //

2020-07-03

Uddevallas revykung Lasse Kjell

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Denna bild är tagen på fallens dagar i Trollhättan 2001.
Det är Uddevallas revykung Lasse Kjell som underhåller publiken
tillsammans med Bohus Septetten(Tyrolerseptetten med
denna klädsel.)Här är det allsång på gång med Lasse som
allsångsledare.Det blev lite historier också som utlöste
skrattsalvor hos publiken.
Foto Siv R.
Mvh Bill Rönnqvist  //

2020-07-02

Ett besök vid 0509 Anderssons grav

Idag besökte jag brottaren Frank Anderssons grav på Håjums begravningsplats i Trollhättan och satte ned en blomma. Min guide var Tommy Andersson, Franks äldre bror. Vi har fått kontakt med varandra genom inspelningarna av en TV-dokumentär om Frank i två delar som kommer till hösten. Det är produktionsbolaget Mastiff som spelar in programmet för TV4.

Båda Tommy och jag har blivit intervjuade i programmet. Min roll är ju att jag var Frank Anderssons plutonchef då han gjorde värnplikten på regementets idrottspluton 1981-82. Min bild av Frank är nog ganska annorlunda än gemene mans, vilket säkert kommer att framgå i dokumentären.

TV-teamet kom till I 17 och intervjun gjordes på officersmässen för några veckor sedan. Där intervjuades även brottaren Christer Gulldén, som var Franks främste konkurrent på brottarmattan.
Tommy beskrev den dragkamp om var Frank skulle begravas som ägde rum. Det blev två begravningsceremonier, en i Stockholm och en i Trollhättan, innan dragkampen avgjordes. Och jag tycker att beslutet att Franks grav skall vara i Trollhättan var helt rätt.
Frank föddes i Trollhättan den 9 maj 1956 och avled på Karolinska sjukhuset i Stockholm den 9 september 2018. Frank hade opererats för en hjärtåkomma. "Operationen gick bra, men patienten dog!", som Tommy uttryckte det idag.  //

2020-07-01

Herman Zetterbergs födelsedag

Idag var det styrelsemöte i Herman Zetterbergs stiftelse. Av tradition försöker vi ha detta möte på hans födelsedag den 1 juli. En av mina uppgifter som förvaltande direktör för Gustafsbergsstiftelsen är att sätta en blomma på hans grav denna dag och det gjorde jag efter styrelsemötet. Det var trettonde året jag gjorde det och om gud vill så blir det ett år till.
I graven ligger förutom Herman Zetterberg hans första fru Kitty som dog 1955. Därefter gifte han om sig med Ulrika Lyttkens. Lyckan blev kortvarig ty hon dog i januari 1963 två månader innan Herman själv dog.

Båda fruarna ligger således i graven och det gör även sonen i första äktenskapet Erland Zetterberg. Erland överlät gravrätten till Herman Zetterbergs stiftelse för några år sedan.

I sitt testamente avsatte Herman Zetterberg 75 000 kr till en stiftelse för främjande av Bohusläns kultur. Danske bank har genom åren förvaltat stiftelsens kapital väl och varje år kan ett par hundra tusen kronor delas ut till projekt enligt stiftelsens ändamål.
Nationellt är Herman Zetterberg mest känd som Sveriges justitieminister i Tage Erlanders regering 1945 - 1957.  //