2020-07-09

Massgrav på Blomgatan?

Insänt av Torbjörn Segelod: (karta 1946)

Hej Gunnar.
Kom att tänka på en sak som skedde i min ungdom. Jag bodde mellan 1948 och 1960 på Reparegatan i Uddevalla. Mellan Norra kyrkogården och Reparegatan fanns ett trädgårdsmästeri. Trädgårdsmästaren upphörde med sin verksamhet i mitten av 50-talet. Ett flerfamiljshus skulle bygga där . Samma byggnad finns fortfarande kvar. Det växte ett stort vinteräppleträd där nu östra delen av huset finns. När trädet sågades ned och roten drogs bort hittade man en massgrav. Ben och skallar från graven samlades ihop i trädgårdslådor som under en tid förvarades i kyrkogårdsförvaltningens redskapsbod. Jag minns att nästan hela förrådet var fyllt med dessa lådor med ben och skallar. Det sades att det var en koleragrav c.a 100 år gammalt. I dessa pandemitider kommer jag att tänka på denna händelse som förstås var väldigt spännande för en pojke. Jag undrar om Du känner till något mer om denna massgrav. Var gravsattes benen och skallarna ? Hur många var gravsatta i massgraven? Finns något nedtecknat om detta?
Hälsar Torbjörn Segelod

Här har vi huset Blomgatan 4 som Torbjörn beskriver. Det var när man började bygga det som de mänskliga kvarlevorna upptäcktes i vad som tycktes vara en massgrav. En kolerakyrkogård?
Nej de mänskliga kvarlevorna på Blomgatan kom härifrån. Bäves gamla kyrkogård i kvarteret Dyrhaven. När Axel Bergmans hus (bilden), Jörgens gränd 3, började byggas 1927 och man schaktade för grundläggningen kom det upp mängder med skelett från kyrkogårdens alla gravar.

Det blev en väldigt upprörd stämning i staden att människor som hade gravsatts här för flera hundra år sedan hanterades med grävmaskiner eller i bästa fall med spadar och hackor. Detta gick ju rakt inte an! Det pågående bygget fick avbrytas och kvarlevorna fick respektfullt samlas ihop.

Den som har berättat detta för mig var Maja Dahl, född 1904, och således 23 år då dessa händelser utspelades.

Mänskliga kvarlevor från Bäves gamla kyrkogård i kvarteret Dyrhaven grävdes upp och begravdes senare igen utanför Norra Kyrkogårdens murar. En begravningsgudstjänst skall ha hållits vid tillfället.

26 år senare rivs det Söderbergska huset väster om Norra Kyrkogården och när jag letar i Tidningsarkivet så hittar jag detta i Bohusläningen 1953-08-22: Sedan Söderbergska huset vid Blomgatan rivits hittades ett gravfynd.

Vad som hände med de mänskliga kvarlevorna efter att de som Torbjörn Segelod berättar förvarades i kyrkogårdsförvaltningens redskapsbod vet vi inte.

Visst är det en märklig historia!  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar