2010-04-30

Snösmältning i SkeppsvikenIdag gjordes ett försök att skynda på snösmältningen i Skeppsviken. En grävskopa vispade runt i en av snöhögarna och det hjälpte säkert en del. Det stora snöberget är dock oåtkomligt då det inte går att köra ut på det. //

I väntrummet på NÄL-akuten

Läs Blogg Bohusläns erfarenheter av väntrummet på NÄL-akuten här. //

2010-04-29

"Sten Axelsson en felrekrytering"


Kvällens debatt om NU-sjukvården blev inte mycket till debatt då ju den styrande majoriteten i  NU-sjukvården styrelse lyste med sin frånvaro. Ändå var intresset stort och sjukvårdspersonal, patienter och skattebetalare hade tagit sig dit för att lyssna.

Marie Henriksen (KD), Ljungskile, var den enda närvarande styrelseledamoten.

Men trots att den styrande majoriteten inte kom så blev det ändå en ganska bra diskussion.

Marie Henriksen fick inleda kvällen med att ge sin syn på situationen inom NU-sjukvården. Hon menade att hennes parti (KD) hela tiden har protesterat mot majoritetens sätt att genomdriva Vård 2010. Hon menade också att situationen för NU-sjukvården blivit precis så som man varnat för. Hon berättade också om hur klimatet i styrelsen var där hon ofta fick höra av ordföranden Brith-Marie Andrén Karlsson att hon inte skall göra politik om frågorna man hade att ta ställning till.

RUS (föreningen Rusta Uddevalla Sjukhus) hade ställt fem frågor till ledamöterna i styrelsen och Peter Spjuth (V) var inte närvarande men hade lämnat skriftliga svar på frågorna. På frågan om transporterna mellan sjukhusen hade ökat hade han svarat: "Det finns inget som tyder på att transporterna har ökat kraftigt"! Att döma av reaktionerna i publiken var Peter Spjuth den ende som hade den åsikten.

Inbjuden till kvällen var Bertil Jonsson (M), 1:e vice ordförande regionfullmäktige och 1:e v ordf i västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Han berättade om sina erfarenheter att bevara Lidköpings sjukhus från att dras in alltför mycket i Skaraborgs sjukhus med Kärnsjukhuset i Skövde som den stora kolossen.

Anmärkningsvärt tyckte jag det var då han var så öppen med sin åsikt att tillsättandet av Sten Axelsson som sjukvårdsdirektör för NU-sjukvården var en felrekrytering. Sten Axelsson var ju tidigare sjukvårdsdirektör i Skaraborg och Jonsson hade varnat för att ge honom jobbet i NU-sjukvården. En reservation mot beslutet hade också lämnats in.

Flera vittnade om att det sedan länge funnits tankar om att Uddevalla sjukhus inte fanns med som akutsjukhus.Det sades förstås mycket om en hel del i detta ämne och debatten lär fortsätta så länge folk upplever att vården inte fungerar som tänkt. Marie Henriksen sa avslutningsvis, att om det nuvarande styret i regionen får fortsatt mandat i höstens val, så kommer det inte att dröja länge förrän man beslutar att avskaffa balanskravet mellan Uddevalla sjukhus och NÄL. //

2010-04-28

Industrihistoria och bilmärke

(Klicka på bilden ett par gånger för att se den i ett större format)

Vid kvällens berättarafton visade Vambola Kallaste från Varvs- och industrihistoriska föreningen den här underbara bilden. Arbetsdagen är slut och Uddevallavarvets personal myllrar ut på Rikstvåan som kom att gå praktiskt taget genom varvsområdet. Vambola berättade att han var fascinerad av att det kunde gå bra utan några större olyckshändelser. Folk sprang, många gånger med träskor på fötterna, och kryssade mellan bilarna.

Diskussionen ikväll kom dock mest att handla om den svarta bilen närmast och på vänsta delen av parkeringen. Vad är det för bilmärke? Hjälp till att lösa frågan och skriv en kommentar. //

2010-04-27

Efter 144 år har Uddevalla sjukhus inte längre någon akutverksamhet


I morgon, onsdagen den 28 april, flyttar traumaenheten till NÄL. Därmed slås den sista spiken i kistan från det en gång så stolta akutsjukhuset. Uddevalla sjukhus har haft akutmottagning sedan 1866, dvs i 144 år.

Förvisso var det den gången inte några snabba ambulanser som transporterade de skadade till sjukhuset eller lasarettet som man oftast sa.

Landstingets första bilambulans i Uddevalla var stationerad på epidemisjukhuset i Kapelle. Ambulansen kördes av epidemisjukhusets vaktmästare som bodde på norr. Han hade, trots sin låga rang, tjänstetelefon för att snabba på utryckningarna. Vid larm satte han sig på cykeln och trampade genom staden till ambulansgaraget varifrån han sedan ryckte ut.

Han var ensam i ambulansen och det hela byggde på att det fanns folk på olyckplatsen som kunde hjälpa till. På länslasarettet var det inte alltid som man visste om att ambulansen var i antågande.

Men nu är det andra tider. Kirurgchefen Ekelund sa till SR Väst idag: – "Man får inte glömma bort att utvecklingen i ambulanserna har gått framåt, de är mer en förlängd arm av sjukhuset med hög kompetens. Vi har också helikopterservice som kan transportera patienter. Sedan får man inte glömma bort att trafikolyckorna har minskat väsentligt".

torsdagen den 29:e april kl 1800 på Bohusläns museum blir det information och debatt om NU-sjukvårdens framtid. Det är ett samarrangemang mellan Bohusläns museum, med RUS (Rädda Uddevalla Sjukhus) och Studiefrämjandet. Jag skall gå dit och lyssna. Gå dit du också!!!   ///

Vårens sista berättarafton

I morgon onsdag den 28 april är det åter dags för berättarafton på Bohusläns museum. Den här gången får vi bl a se bilder med människor och miljöer från Uddevallas industrier. Lite industrihistoria med andra ord.

Alla är hjärtligt välkomna till Hörsalen kl 18.30!!!   //

2010-04-25

När Uddevallabloggen granskar!

Under denna veckan har NU-styrelsen/-ledningen och ansvariga läkare fått hård kritik för den friserade riskanalysen för traumaverksamheten med syfte att forcera flytten av traumaenheten till NÄL innan sommaren och valet. Uddevallabloggen rapporterade om detta förra söndagen och reaktionen har inte låtit vänta på sig.

Projektledaren för Vård 2010, Dr. Körner, var ganska kritisk redan för en tid sedan rörande traumaflytten.

Ortopedläkare gick i veckan ut i GP och senare TTELA och berättade initierat från "golvet" rörande problemet med NU-sjukvårdens styrning. Ledare både i Bohusläningen (i veckan) och GP efterhörde bättre ledning och Jonny Magnusson (M) lyfte tidigare frågan om inte Sten Axelsson och NU-ledningen gjort sitt. Ortopederna menade att "inkompetenta politiker ödelägger vården". NU-ledningen vill inte svara på kritiken - förmodligen därför att den är helt berättigad och inte kan bemötas annat med en omedelbar avgång.

Men vice ordförande Peter Spjuth (V) i NU-styrelsen och Dr. Brokopp förklarade i veckan att traumaflytten är väl planerad. Fast i februari skulle flytten, enligt Brokopp, vänta tills efter sommaren. Så lite har man på fötterna i denna NU-soppa. Den kallas "välplanerad". Eller var det "välfriserad"?

Vilken expertis hänvisar Spjuth till? Några få läkare som mer eller mindre anställts för uppdraget som t.ex. Daneryd? Han påstod i början av sin NU-anställning att han var "traumakirurg" (han jobbade med palliativ vård på Sahlgrenska. I Borås var han chef). Nu jobbar han med "processer" och det s.k. "cancercentrum". Är han "superman" eller har den "experten" bara dålig insikt om sin egen omnipotens - eller förstår inte vi andra att det finns människor som kan allt?

Nyligen var också Socialstyrelsen på besök och kunde konstatera att personalen flyr kaoset på NÄL. Då tycker NU- ledningen att man skall göra flytten av traumaenheten mot alla rekommendationer, utom just sina egna.

Brokopp och ledningen valde i den offentliga riskanalysen att inte publicera Socialstyrelsens risktabell för traumaflytten som visat på flera höga risker (12-16 = död och invaliditet). Samtliga fackliga organisationer och riskgruppen för trauma gick emot flytten med tanke på att NÄL ännu inte är en mogen akutmottagning efter att den ensam är Fyrbodals enda akut sedan 2008-11-17. Dessutom såg man problem med ortopedjouren och för övriga patienter på NÄL (trauma är få, men de tar stora resurser).

Den som minns känner säkert igen argumentationen innan man stängde Uddevallaakuten. "Välplanerat, personal skräms och lyssna på oss" lät det från ledningen. NU-ledningen satte t.o.m. in annonser betalda med skattepengar.

Socialstyrelsen har nu gjort NU-ledningens arbete med NÄL-akuten till ett s.k. tillsynsärende. Det är så nära en inkompetensförklaring man kan komma i offentlig förvaltning (en myndighet tar över/ synar en annan). Västra Götalandsregionen och ordföranden i NU-styrelsen har varit med om det förr, nämligen i Göteborg, och den ortopedkliniken har ännu inte hämtat sig. Det blev heller inget "centre av excellence" trots alla löften om "välplanerat" etc.

Man kan också fundera över om t.ex. läkarna Brokopp (akut/ trauma), Körner (projektledare), Ekelund (kirurg) och Dolonius (IVA) verkligen varit objektiva och sett till patienternas bästa och att de inte lurat sig själva genom att följa politiska beslut eller prestige oreserverat när de accepterat risker och fortsatta problem på NÄL? Följer de läkareden? Dr Körner skrev själv i ett debattinlägg att han inte förstod läkare som inte tyckte som honom. Varför skrev han inte "varför tycker inte Socialstyrelsen som jag" i ett fåfängt försök att värva några kritiker och påskina att man faktiskt gör något genomtänkt?

Socialstyrelsen, som en gång gett dessa läkare deras läkarlegitimation, har nu tydligt ifrågasatt förändringarna trots läkarnas försäkringar om en välplanerad och genomtänkt förändring. Socialstyrelsen kanske ser till verkligheten och patienternas bästa - de ser det kaos alla rapporterar om! Roland Andersson (S) har varnat för att detta skulle hända i NU-sjukvården, men varken han eller någon annan politiker har dragit i nödbromsen.

I stället förklarar Peter Spjuth, som svar på veckans kritik, att det beror på ortopedkliniken. Den förklaringen är ganska makalös eftersom ortopedkliniken varit en välskött och välfungerarande klinik. Men sedan NU-ledningens kritiserade hantering av ortopeden har ledningen nu skapat en klinik med hyrläkare. Argumentationen blir ännu mer fantastisk när samma ledning själva föreslagit den kritiserade lösningen och sedan igen tillfrågat samma ortopeder om de vill jobba extra på precis samma sätt. Men mest fantastisk blir argumentationen när Spjuth så fullkomligt rör ihop begreppen mellan olika frågor.

Kan det bli annat än kaos om NU-styrelsen har en vice ordförande som argumenterar och hanterar personal, fakta och begrepp på detta sätt?
- - - - - - - -
Alla partier står nu på torget i Uddevalla och förklarar att de kämpat för akuten. Vi medborgare vet hur tysta de varit hela mandatperioden. Några få har fått bära en stor börda. Gert-Inge Andersson (S) från Trollhättan ser säkert problemet för "partiet", men kommer aldrig flytta en papperskorg från NÄL. Ändå inser han att något måste göras för att Tvåstad också skall få bra vård såsmåningom. Kanske kan det spilla över lite på Bohuslän för att hela regionen skall fungera?

Alliansen av S+C+V och FP har under fyra år sett till att Bohuslän förlorat all akut vård och skapat kaos i hela NU-sjukvården. Personal, patienter och anhöriga skriver varje vecka om det kaos man skapat, men själva bryr de sig inte utan förklarar istället att "allt väl på NÄL" eller "Uddevalla kommer att bli ett fantastiskt sjukhus". Inte ens partierna i opposition har brytt sig om akutfrågan och nu har regionen förstärkt NÄL med Trollhättans starke man Gert-Inge Andersson (S)..

Att kalaset dessutom kostat nästan 1 000 000 000 kronor gör inte insatsen mindre anmärkningsvärd. Nu reagerar t.o.m ledarsidan Göteborgs-Posten som annars varit sällsynt tyst under denna delvis FP-ledda mandatperiod. Den enda som hittills varit tydlig är Jonny Magnusson (M) som helt klart sett igenom ledningsproblemen och vågat säga det. Gert-Inge kommer säkert strax göra utspel om att "nu gäller samförstånd" eller "jag förstår hur Bohuslän ser det" samt "men för alla måste NÄL vara det stora sjukhuset".

Det ingår kanske i (S)-planen i Västra Götalandsregionen - att bygga stora arbetsplatser i Trollhättan på bekostnad av akutvården i Bohuslän och annat i Uddevalla? Att man har god hjälp med flytt av flera institutioner från Uddevalla av kommunpolitiker i Uddevalla som Elving Andersson (C) och Kristina Jonäng (C) samt Karin Engdahl (S) är en märkligt och paradoxal situation. Vem företräder de? Sin egen karriär?

För något rationellt skäl för t.ex. vården finns inte. Tvärtom ! Hur lite (S) haft på fötterna när man beslutade om NU-sjukvården framgår när (S) i Skåneregionen kritiserar en liknade sammanslagning (av den borgliga ledningen) av sjukhusen i Lund och Malmö. Där kallar (S) sammanslagningen "Ett monument över en misslyckad politik". I detta drar man direkta paralleller med Västra Götalandsregionen - fast där är rollerna ombytta.

Faktum kvarstår - det är med V+C+Fp som (S) lagt ner akutvården i Bohuslän. Man har haft hjälp av några få läkare med tveksam förankring bland personal och riskgrupper. Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket har reagerat. Kalaset har kostat nästan 1 miljard och idag har sjukhusledningen med Sten Axelsson och NU-styrelsen i princip inget förtroende bland personalen eller medborgarna.

Ett företag med denna typ av ledning hade fått vänsterpartisten Peter Spjuth att omedelbart berätta vilken vidrig ledning företaget hade. Nu berömmer Peter Spjuth sig själv och NU-ledningen i samma ledningsposition.

Men som Josef Stalin sade: "En enskild människas död är en tragedi, en miljon döda är statistik "!

Bohuslän och dess invånare och turister har blivit statistik för Västra Götalandsregionen och NU-styrelsen. Vad var det Palme sade om länder bakom järnridån och deras demokratiska katastrof (som fd riksdagsmannen Lennart Nilsson (S) kallar Västra Götalandsregionen)? //////

Nedan följer de länkar som det här inlägget hänvisar till:

http://bohuslaningen.se/nyheter/bohuslandal/1.743360-traumaflytt-kanske-skjuts-upp-igen


http://bohuslaningen.se.adp-visitor.sth.basefarm.net/nyheter/bohuslandal/1.763511-traumaenheten-flyttar-i-april

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.353849-inkompetenta-politiker-odelagger-sjukvarden

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.355063-satt-stopp-for-nu-kaoset

http://ttela.se.adp-visitor.sth.basefarm.net/start/regionalanyheter/1.799857-nu-ledningen-och-overlakarnas-relation-infekterad

http://bohuslaningen.se/nyheter/bohuslandal/1.783813-politiker-kritiska-mot-nu-budget

http://ttela.se.adp-visitor.sth.basefarm.net/start/regionalanyheter/1.801160-peter-spjuth-v-bemoter-ortopedlakarnas-kritik

http://www2.bohuslaningen.se/artikel_pm_standard.php?id=356818&avdelning_1=101&avdelning_2=140&avdelning_3=0

http://www.vardfacket.se/Vanstermeny/Webbnyheter/Personal-flyr-kaoset-pa-Nal/

http://nyheter.vgregion.se/sv/Nyheter/NU-Sjukvarden/Skapa-pressmeddelanden/Battre-forutsattningar-for-framtidens-vard/

http://www.sjukhuslakaren.se/2007/05/det-blev-inget-center-of-excellence-utan-kaos-och-tva-operationsbaracker/

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hippokrates_ed

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2010/03/03/ortopeder-erbjuds-extrakna/index.xml

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article569256/Ett-monument-over-en-misslyckad-politik.html

http://www.youtube.com/watch?v=ypDRfGmvLm8&feature=related

http://mobil.svt.se/2.34007/1.1328016/vastra_gotalandsregionen_ar_en_demokratisk_katastrof&lid=aldreNyheter_364131&lpos=rubrik_1328016 //

Nostalgi på Kilbäcken

Tisdag 27 april kl 14 och en dryg timma framåt spelar Ulf Andersson från Vänersborg ”Skivor till kaffet”Kilbäckens äldreboende.


Ulf är uppväxt i Uddevalla på gamla brandstationen, alldeles bredvid äldreboendet.

Han kommer att varva musik och berätta lite om centrum och egna upplevelser på 50-och 60-talet.
 
Välkomna! //

2010-04-24

Snöberget i Skeppsviken

Klicka flera gånger för att se bilden i större format.

(Fotograf Lennart Karlsson, Bromma. Bilden får laddas ned på den egna datorn och kan/får användas för privat bruk. Dock får bilderna inte användas för att göra papperskopior i mängd och/eller för kommersiellt syfte.)

Den här bilden är tagen på Påskafton och man ser snöberget, som inte längre är vitt, i Skeppsviken. Det har fram till idag inte hänt särskilt mycket med det "smältande" snöberget. Jo förresten, om man tittar bakom de stora högarna som vetter mot Göteborgsvägen så kan man se att det sjunkit ihop en del. //

2010-04-23

Följ med på resa i det vackra Bohuslän den 8 maj

Lördagen den 8 maj arrangerar Uddevalla Hembygdsförening en resa och då det finns platser kvar erbjuder vi även ickemedlemmar följa med.


(Bild sv.wikipedia.org/wiki/Näverkärr)

Längst ut på Härnäset, omgivet av Åbyfjorden i nordväst och Brofjorden i sydost, ligger hemmanet Näverkärr med välbevarad gammal gårdsbebyggelse. I en dal växer storskogen med ädellövskog såsom alm, ask, lind och ek.

Söder om skogen i en ängsluttning på skalgrus blommar under maj mängder av gullvivor, blå nässelklocka och doftande hägg och mycket annat. Till detta reservat tänkte vi bege oss.

Medhavt förmiddagskaffe i gröngräset och lunch på Villa Bro skall svara för det lekamliga. En guidning i den vackra gamla Bro kyrka, med underbara takmålningar av Christian von Schönfeldt blir det också.

Vi startar från Bohusläns museum kl.08.00 och räknar med att vara åter i Uddevalla vid 17-tiden.

Pris för allt kr. 300:/pers. Anmälningsavgift 125 kr emotses till bankgiro 5984-9059. Du kan naturligtvis betala hela beloppet direkt om du vill.

VÄLKOMMEN!!!!  //

2010-04-22

Ljungskile

Klicka flera gånger för att se bilden i större format.
(Fotograf Lennart Karlsson, Bromma. Bilden får laddas ned på den egna datorn och kan/får användas för privat bruk. Dock får bilderna inte användas för att göra papperskopior i mängd och/eller för kommersiellt syfte.) //

2010-04-21

Leif Larsson slutar

Räddningschefen Leif Larsson lämnar sin tjänst efter en längre tids konflikt med personalen. Det beskedet nådde oss i dag.

Av erfarenhet vet jag att sådana här konflikter sällan leder till ett annat slut än att någon får lämna sin plats. En sak är säker. Det finns inga vinnare - bara förlorare i sådana konflikter. //

2010-04-20

Kapelle

Klicka flera gånger för att se bilden i större format.

(Fotograf Lennart Karlsson, Bromma. Bilden får laddas ned på den egna datorn och kan/får användas för privat bruk. Dock får bilderna inte användas för att göra papperskopior i mängd och/eller för kommersiellt syfte.)

Nu flygs det igen


Ögonblicksbild kl 17:13 idag. Följ flygtrafiken live här. //

2010-04-19

På förekommen anledning


(Arkeologen Robert Hernek)

På förekommen anledning meddelas att inlägget den 1 april om den arkeologiska utgrävningen av en boplats under snöberget i Skeppsviken var ett aprilskämt! //

2010-04-18

Märkliga turer kring traumaflytten - sista tåget för Uddevalla sjukhus?


(Fotograf Lennart Karlsson, Bromma. Bilden får laddas ned på den egna datorn och kan/får användas för privat bruk. Dock får bilderna inte användas för att göra papperskopior i mängd och/eller för kommersiellt syfte.)

I veckan beslutade Sten Axelsson och ledningen i NU-sjukvården att en av landets bästa traumenheter (i Uddevalla) skall flytta till NÄL.

Detta trots att den 21 personer starka personalgruppen för riskanalysen starkt rekommenderat att inte flytta traumaenheten nu. Gruppen menade att NÄL inte är moget och att det kommer påverka andra patienter negativt. Väntetiderna och dess risker ökar på NÄL. Kaoset hotar bli värre. De sista månaderna har trycket på NÄL ökat 16%. Det har det alltid gjort på våren i Uddevalla. NÄL har dock tvärtom alltid haft en nedgång på sommaren. Dessutom är inte ortopedfrågan löst på NÄL (sköts för närvarande av danska hyläkare efter ledningens agerande mot ortopedkliniken). Slutligen finner gruppen att det är direkt olämpligt att flytta precis innan högsäsongen för trauma (=den bohusländska sommaren).

Men, det märkliga är ändå turerna kring den offentliga riskanalysen. Den innehåller nämligen ingen riskanalys. Enligt Socialstyrelsens handbok skall man slå ihop två risker (hur ofta och svårighet) och riskerna kan du graderas som högst 12-16 på skalan. Man har bifogat Socialstyrelsens exempel (sista bilagan) hur man gör riskerna, men den egna listan har man inte offentliggjort. Enligt riskanalysgruppen finns det åtskilliga 12 - 16 (högsta risk för död och invaliditet) i den riskanalys gruppen gjorde. Men den är alltså inte offentlig. Allt över 8 skulle åtgärdas innan flytt. Inget är gjort och nu går flyttlassen.

Vid MBL- förhandlingen lutade sig samtliga fack på gruppens utredning och samtliga fack sade också nej till en flytt av traumaenheten. Sammanfattningen i den nu offentliga analysen talar dock om mindre problem som lätt kan lösas.
Ledningen går emot samtliga fack (=personalen) och riskanalysgruppen (de som verkligen arbetat med frågan) och beslutar om en forcerad flytt till en omogen och överbelastad akut innan sommaren. Det till en akut som redan nu känner av den stora ökning alla turister i Bohuslän för med sig. De skall dessutom transporteras 20 minuter längre med lika många ambulanser som innan stängningen av Uddevallas akut (ambulanserna blir borta mer än en timme).

Med erfarenhet från den hemliga riskanalysen inför stängningen av akuten i Uddevalla är det inte långsökt att ledningen helt enkelt mörkar riskerna inför flytten och sommaren. De kommer inte att lida - det gör patienterna (tredje person) och man kan fråga sig varför detta oetiska agerande? Flera av de som medverkar har svurit läkareden. Vad står högre än att vara patientens advokat? Prestige? Krav från politiken inför valet? Hopp om bättre administrativ tjänst?

Tyvärr, för tjänstemännen, vet de flesta att denna typ av agerande från de inblandade läkarna är lika tveksamt som ett löfte från en dessertör i krig! En intressant kommentar finns på Dagens_Medicin (kommentar nr 4). Har ledningen, Sten Axelsson beordrat en friserad riskanalys för att kunna forcera flytten av akuten utan hänsyn till patientsäkerhet och personalens arbetsmiljö?

Faktum är att just detta inträffade med den kritiserade riskanalysen för akutflytten (den som personalen offentliggjorde - meningen var att alla riskanalyser skulle vara hemliga i Vård 2010). Där fick akutgruppen av NU-ledningen order om att gradera ner riskerna, men efter kritik ändrades de tillbaka till höga risker. Flytten genomfördes i alla fall och personalen fick rätt. Idag ser vi ser nu konsekvenserna i form av "Kaoset på NÄL"

Ledningen producerar dock pressmeddelanden om att allt är väl på NÄL och politiker följer upp med "NÄL kommer att bli bästa akut 2010". Jonas Andersson (FP) har julbloggat om detta. Han skyllde senare på dålig timing. Det är sant - akutchefen på NÄL varnade samtidigt människor att söka akut på NÄL pga kaoset....

Och varför gör politiker i regionen och kommunen så lite? Ett uppvaknande kan dock vara på gång efter att åtminstone Jonny Magnusson (M) tagit bladet från munnen.

Tidningen Bohuslänningen citerar Magnusson: "Johnny Magnusson ser alltså en lång resa av svikna löften.
– Det fanns inte pengar till omstruktureringen Vård 2010 trots att politikerna vid beslutet sade att den inte skulle kosta någonting.
– Såväl Axelssons som presidiets arbetssätt har präglats av beslutsamhet och vidlyftiga uttalanden. Man har stött självsäkra uttalanden omkring sig som inte har stämt. Eftertankens kranka blekhet visar nu att det kostar pengar.
– Man har dessutom haft svårt att motivera personalen vilket i sin tur leder till sämre vård för patienterna.
– Så som omställningen inom NU-sjukvården har hanterats för patienter, anställda och för ekonomin så borde styrelsen och direktören fundera över om de har gjort sitt, säger Johnny Magnusson.

Eller är det så illa med politikerstyrd sjukvård som en avhandling visade. Politiker styr bara det de
förstår och det är en begränsad mängd av sjukvården. Detta faktum, kopplat till en demokratisk nöd i Västra Götalandsregionen gör inte saken bättre.

Attt dessutom Gert -Inge Andersson (S), sonen från Trollhättan, numera är  högsta regionråd och att han tillsammans med Sten Axelsson sitter t.ex. i Högskolans Västs styrelse gör att vi i Bohuslän har all anledning att fundera över om förre riksdagsmannen Lennart Nilsson (S) har rätt om den demokratiska katastrofen i Västra Götalandsregionen. Socialdemokraterna i Bohuslän har valt Karin Engdahl som första namn på sin lista. Hon anser att NÄL är en bra akut och att Uddevalla kommer bli ett fantastiskt sjukhus. Hur hennes budskap skall gå ihop med patientsäkerhet och tillgänglighet för äldre, barn och andra sjuka utan jourer på sjukhuset återstår för Karin och (S) att bevisa - fram till valet i höst!

Det allvarligaste hotet mot svensk vård och som beskrivs väl i denna artikel om hur lite landsting och regioner förstår dynamiken i forskning och utveckling inom den globala sjukvården. Politikerna förstår helt enkelt inte sjukvårdens själ. Och med en jurist som sjukhuschef .... då kan det bevisligen gå väldigt fel. //

2010-04-17

Flygradar Live kl 16:10

Askmolnet från Island breder ut sig alltmer söderut. Blå kryss är stängda flygplatser. //

2010-04-16

Torp köpcentrum påskafton

(Klicka mer än en gång för att se hela bilden och i högsta upplösningen)
(Fotograf Lennart Karlsson, Bromma. Bilden får laddas ned på den egna datorn och kan/får användas för privat bruk. Dock får bilderna inte användas för att göra papperskopior i mängd och/eller för kommersiellt syfte.)  //

Flygläget idag


Nu på morgonen, kl 07.30, ser det ut så här på  flygradarn. De blå kryssen måste vara de flygplatser som är stängda för trafik.

Och det finns inga indikationer på att läget skall förändras. SMHI:s meteorologer säger att vindriktningen kommer att bestå minst en vecka framåt.

I Västnytt 07.40 intervjuades två kineser från bilföretaget Geely (Volvos nya ägare). Reportern sa att vindriktningen skulle kunna bestå i månader. Kineserna såg förbluffade ut och skrattade sedan nervöst. Den ene sa: "Då hinner vi ju bli svenska medborgare". //

2010-04-15

En fullständigt unik situation - så gott som all flygtrafik inställd

Titta noga på denna bild från  flygradarn. Den är fullständigt unik och är en skärmdump från kl 20.02 ikväll. Den visar de flygplan som fortfarande är i luften. All annan flygtrafik är inställd på grund av vulkanutbrottet på Island.

Så här rapporterar SVT/Text om situationen:

"Sverige och så gott som hela Västeuropa stängde under torsdagen luftrummet helt och hållet för all flygtrafik. Anledningen är att askmolnet från vulkanutbrottet på Island har dragit österut och askan kan få flygplanens jetmotorer att stanna. Askan lägger sig också på planens vingar.

Flygtrafiken stoppades successivt på de svenska flygplatserna under dagen. Arlanda flygplats stängdes klockan 18.00. Sist att stänga var Visby.

Också i Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Irland, Belgien och Nederländerna stoppade Luftfartsmyndigheterna flyget. Frankrike, Ryssland och Tyskland införde begränsningar i flygtrafiken.

Det svenska flygförbudet gäller även ambulans- och polishelikoptrar. Redan under torsdagen ökade antalet passagerare på buss och tåg. Swebust.ex beslöt flerdubbla sin trafik. Många är strandsatta på flygplatserna utomlands. Charterbolagen försöker dirigera om sina plan med hemvändande resenärer och många kom aldrig i väg till sina resmål under dagen.

Flygbolagen förlorar miljonbelopp på den isländska vulkanaskan. SAS förlorar tiotal miljoner om dagen enligt Sture Stölen, ansvarig för investerarrelationer på bolaget.Norweigan gör en uppskattad förlust på 10 miljoner om dagen enligt analytikern Tore Östby på Handelsbanken.

Hundratals flygningar har ställts in i dag - och troligen också under fredagen, beroende på vart askmolnet drar.osten räknar med förseningar de närmaste dagarna för post som skickas med flyg". //

2010-04-14

Nya belysningen på plats

Nu har den nya belysningen från Bodelebäcken fram till vandrarhemmet kommit på plats. Det är Uddevalla kommun som står för fiolerna och man har verkligen bemödat sig om att få fram arnaturer som passar in i miljön. Stort tack!
Jag har inte sett den lysa ännu, men förmodar att allt är klart. Därmed finns det nu belysning hela sträckan från Svenskholmen till Gustafsberg. //

Sunlight Ace

I morse anlände nästa Ace-båt, Sunlight Ace, för att lasta "used chassie" för vidare transport till Sydamerika, //

70 år sedan tyska planet sköts ned

(Illustration Lennart Karlsson ur Historien om Uddevalla)

Idag kl 12.25 för exakt 70 år sedan gick larmet på Uddevalla brandstation vid Margretegärde. För ovanlighetens skull ryckte brandkåren ut på eget initiativ. I brandkårens utryckningsjournal för den dagen står det i kolumnen "Hur larmet inkommit": "Obs. från brandstationen".

Brandmännen på stationen kunde med egna ögon bevittna den Junker 52:a som utifrån Byfjorden flög in över staden och fortsatte i riktning mot regementet. Sedan hörde man smällarna från de två Boforskanonerna som från Musikberget på regementet sköt varningseld och sedan verkanseld mot flygplanet.

På regementet pågick allmän mobilisering och tusentals unga män höll på att utrustas. Det var ju bara fem dagar efter Tysklands invasion av Norge och Danmark och man kan ana den nervositet som soldaterna kände då ett tyskt krigsflygplan flög, till synes ogenerat, över kaserngården.

Läs hela historien om nedskjutningen av det tyska planet här. //

2010-04-13

Restaurang Cecil(Herman Fagerberg)

Insänt av Sven-Erik Kranse:

Hej!
"Kul att läsa om Automaten vid Kungsgatan.
Min frus föräldrar, Herman och Dorotea Fagerberg, drev restaurang Cecil från 1930 (Cecil efterträdde således Automaten, red anm). Efter Hermans död 1933 drev Dorotea eller Thea Cecil till 1936 då hon gifte om sig och flyttade till Arvika. Dottern, min fru, föddes 1930.
Bifogar en bild på Herman som bara var 41 år då han dog och på Thea, dottern och den bil som framgångsrika krögaren köpte 1933.
Har Du tillgång till fler uppgifter om Cecil vid den tiden?


Hälsningar
Sven-Erik Kranse"

Nej, jag har inte så mycket uppgifter om Restaurang Cecil, men kanske någon av Uddevallabloggens läsare vet?

I Tidningsarkivet fick jag dock några träff vid en sökning på Cecil:

1928-12-08 Restaurant Cecil ( före detta Automaten) öppnar lördag i nyrenoverade lokal. Annons.
1937-04-15 Kafébolaget övertager Cecil. Kafé.
1937-05-08 Nytt i Cecil. Kafé. Bild.
1938-05-04 Till entreprenör för omändring och utbyggnad av rest Cecil, byggmäst Verner Johansson.
1939-07-14 Restaurant Cecil matpriser. Annons.
1962-03-31 Allt ska bort, auktion av restaurant Cecils inventarier. Kafé. Bild.
1962-09-12 Sko-Svensson har flyttat in i före detta restaurant Cecils lokaler på Kungsgatan 18. Affär. Bild. //

2010-04-12

Enkäten stängdI en vecka har den här enkäten legat ute på Uddevallabloggen. Och den riktade sig förstås till dem som bor i Uddevalla, men det är inte möjligt att "stänga ute" er andra från att rösta. 237 röster har avgetts.

Och det är därför också möjligt att bedriva kampanjer, exempelvis att via Facebook uppmana sina vänner att gå in på Uddevallabloggen och rösta på sitt parti.

I enkäten är det tydligt att Sverigedemokrater har använt sig av den möjligheten. Hur skall man annars förklara att Sverigedemokraterna är det näst största partiet i enkäten? Det finns förstås ingen rim och reson i det.

Om vi bortser från Sverigedemokraterna och tittar på övriga partier så ser det ungefär ut som jag hade förväntat. Socialdemokraterna är störst med 22 %, följt av Moderaterna med 18 %. Centerpartiet är lika stora som Folkpartiet och Kristdemokraterna tillsammans. Det är förvånande.

Kristdemokraterna har fått 3 % och Uddevallapartiet 1 %. Frågan är väl om Uddevallapartiet kommer att göra ett lika bra val som 2006? Det känns inte så bland folk "på stan". //

2010-04-11

Kraften i stenen

Dagens utflykt gick till utomhusutställningen Kraften i stenen. Här har undertecknad tagit plats i Ingemar Lolo Anderssons skulptur Sol ute, stol inne, för hjärta och sinne. Kraften i stenen är en skulpturutställning där stenen och kanske framförallt graniten står i centrum.
Utställningen är ett samarbete mellan Konsthallen i Trollhättan, Vattenfall och Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän. Längs Älvrummet i Trollhättan kan man bese 24 verk t o m den 31 augusti. De är definitivt värda att se.
Konstnärerna som deltar i utställningen är Ingemar Lolo Andersson, Uwe Kersten, Monika Funck, Viktor Korneev, Lars Widenfalk, Jan Bergh, Christina Monti, Henjasaj N Koda, Ann Carlsson Korneev, Claes Hake, Hiroshi Koyama, Hagbart Sollös, Jiri Kacer, Ian Newbery, Clara Sörnäs och Per Ageeli.
Skulpturerna är utspridda mellan Kanaltorget och Insikten. Läs mer om utställningen här. //

Automaten igen


Automaten eller automatrestauranger var en företeelse som någon har kommenterat fanns på flera ställen runt om i landet.

I Nordisk Familjebok (1904) hittar jag den här beskrivningen:

"Automat"; matställe, där gästen själf serverar sig ur sådan för ändamålet konstruerad apparat. Sådana matställen, automatrestauranger, hafva i senaste tid med stor framgång inrättats i flera storstäder. Den första automat af detta slag i Stockholm öppnades 1899"

Jan Aronsson har hittat uppgifter om automatrestauranger på Släktband.se och skriver:

"Det handlar om Anna Frideborg Holmberg F.1888 12 15 som arbetat på en sådan.

Anna arbetade bland annat som automatbiträde, en titel som kan väcka nyfikenhet idag. Automater var den nya tidens matställen under några decennier vid förra sekelskiftet. I matsalen fanns små bord och stolar, samt en vacker marmordisk där man serverade sig ur automater på en fint utsmyckad vägg. Ibland fanns flera matsalar en av dessa serverade varma rätter. Ur kranar hämtades öl, vatten, buljong och andra drycker. 1907 kostade dessa drycker 10 öre. En varmrätt kostade 75 öre.

På andra sidan var inredningen enklare, maskineriets baksida bestod av ett kök och där arbetade Anna med att fylla på mat i de olika luckorna. Dryckerna fylldes på i rörformiga behållare, och de rör med drycker som skulle hållas varma omgavs av vatten som kokade med hjälp av en gasbrännare.

Tanken med automaterna var att sänka omkostnaderna genom att eliminera serveringspersonal, samtidigt som själva ätandet förenklades.

Det moderna samhället kom med cyklar, tåg, central tid och ett mer hektiskt storstadsliv. Klockan blev viktig och under de sista decennierna på 1800-talet ökade tillverkningen och importen av fickur starkt. Kontoristerna hade korta lunchraster och man behövde äta snabbare. Automatrestarangerna blomstrade, 1899 hade den första öppnats i Malmö, 1914 fanns det 34 s. k. automater i Stockholm.

Ivar Lo-Johansson beskriver automatpubliken år 1920 i sin roman Stockholmaren (1954) så här:

"Gästerna på automaterna var arbetare, gatflickor i försvarlig ålder, sena nattvandrare med våta skor som satte fotspår på golvplattorna, violinister med fioler men utan någon att spela för. Borden var runda järnbord. Vid dem satt jag och skrev dikter. Jag föreställde mig att Dan Andersson närsomhelst kunde komma in på automaten."

Källor: Snabbmat i automat, Karl Gratzer 1998, SNS förlag samt AB Svenska Automatfabriken, priskurant 1907" (Kungliga Biblioteket, okatalogiserat tryck). //

2010-04-10

Vem känner igen visan?


Insänt av Christer Oliversson:

"Hej Gunnar!

Jag är son till två Uddevallabor, men född i Stockholm. Där fanns under min uppväxt ett mycket aktivt Bohuslänska Sällskapet. Man träffades på lördagkvällarna. Vi dansade och sjöng, drack kaffe med hembakat bröd. Klockan 23 var det slut och jag somnade alltid på hemresan.

Varje gång (tror jag) sjöng vi en sång som började: "På kala klipporna de grå, där salta skummet yr..." och slutade "det är vårt Bohuslän, det är vårt Bohuslän". Jag skulle vilja ha hela texten och gärna noter. Den har betytt så mycket. Tror du att du skulle kunna efterlysa detta?

Med tack på förhand!
Christer Oliversson"

Ja som sagt. Känner du igen visan? Skriv i så fall en kommentar eller mejla mig. //

2010-04-09

Gustafsberg från luften på Påskafton

(Klicka mer än en gång för att se hela bilden och i högsta upplösningen)
(Fotograf Lennart Karlsson, Bromma. Bilden får laddas ned på den egna datorn och kan/får användas för privat bruk. Dock får bilderna inte användas för att göra papperskopior i mängd och/eller för kommersiellt syfte.)

Bilden är tagen på Påskafton. Jag satt i mitt kontor i Skolhuset och såg Lennart Karlssons flygplan genom fönstret. Jag misstänkte att det var han vilket han senare bekräftade genom ett mejl. På Skolgården står min vita Golf. //

2010-04-08

Sjukvård?Idag talade jag med en förtvivlad man. Hans fru är sjuk och har besökt olika läkare under en längre tid. Häromdagen blev frun så dålig att efter kontakt med sjukvårdsupplysningen blev det ambulanstransport till akuten på NÄL.

Ambulansen var framme kl 19. Mannen upplevde situationen på NÄL-akuten som kaotisk. Patienter överallt.

Hustrun fick kl 06 - efter elva timmar - äntligen träffa en läkare. //

2010-04-07

"Automaten"


Insänt av Ivar Kristiansson:

"På tal om restauranger.

Jag har ett barndomsminne. Jag är kanske fem år (1927) och promenerar med min far nedåt Kungsgatan förbi Torget mot Drottninggatan. Halvvägs ner stannar vi framför en lokal på vänster hand och går in. Där sitter några personer och äter. Väggen till höger är konstig. Den är full av luckor, en del öppna, och innanför dem kan man se människor röra sig. Någon reser sig från sitt bord och går fram och öppnar en lucka och tar ut en tallrik med mat. Vi stannar någon minut och går sedan därifrån.

På äldre dagar har jag berättat om detta för vänner och bekanta, Uddevalla-bor, men alltid mötts med skepsis. "Det har Du drömt, något sånt har aldrig funnits i Uddevalla." Och säker har jag inte varit.

Ända tills för en tid sedan då jag i mina gömmor hittade ett litet (ca A6) reklamhäfte. I detta finns bifogade annons. från Automat - Restauranten. Häftet saknar datum men i en annons nämns år 1911. Det finns flera annonser från firmor som jag minns från min tidigaste barndom. Hallmans, förstås, som sålde allt aven kameror och insektspulver. Eskilstunaboden med Rikstelefon 165, (Hallmans uppger inget telefonnummer!), Axel Wallström (som jag inte minns) säljer Delikatesser samt Äkta Spanska Viner och Finare Spirituosa. Monopolet var tydligen inte infört vilket sätter en årsgrans omkring 1922?

Det är ett faktum att Automat - Restauranten har existerat, men är det den jag minns? Och i så fall, när upphörde den? Jag har inget senare minne av den.

Hälsningar

Ivar K".


Jovisst har "Automaten" funnits. Det här är en av flera bilder som finns från restaurangen.

I Tidningsarkivet hittar vi vid en sökning följande träfflista:

1908-01-25 Automatrestaurant i Uddevalla öppnas nästa vecka.
1908-02-01 Idag öppnas Uddevalla Automat-Restaurant för allmänheten, i Alb. Mellins hus.
1908-04-28 Uddevalla Automatrestaurant har nu varit öppen i 3 månader. Mat.
1924-01-19 Automatrestauranten, Kungsgatan 18, automatsystemet utbytt mot fullständig servering.
1924-10-07 Automatrestaurangen Kungsgatan 18. Mat.
1928-12-08 Restaurant Cecil ( före detta Automaten) öppnar lördag i nyrenoverade lokal. Annons.
1968-12-23 Interiör från gamla Automaten. Caféet tillkom 1911 eller 1912 och stängdes 1962. //

2010-04-06

Rimnershallen - Uddevallas arenabygge

(Klicka på bilderna mer än en gång)

Det var ett tag sedan jag visade bilder på Uddevallas pågående arenabygge - Rimnershallen. Arenabygge förresten, smaka på det ordet! Det har ju fått en mycket negativ klang och då tänker jag framförallt på Vänersborgs skandalomsusade arenabygge. (Projektledaren för det bygget S Anders Larsson (S) sitter för övrigt i NU-sjukvårdens styrelse).

Än så länge har det inte väckts minsta tvivel på att Rimnershallsbygget går enligt plan. Men jag skulle kunna tänka mig att den extremt hårda vintern har farit illa åt arbetena.

Annars har i vart fall jag mycket positiva erfarenheter av hur Fastighetsavdelningen vid Tekniska kontoret sköter sådana här uppgifter. De erfarenheterna kommer från byggandet av Konsthallen Bohusläns museum, där jag satt med i projektgruppen och således var med på alla byggmöten. Fastighetsavdelningen med Jan-Åke Eriksson i spetsen hade järnkoll på hela bygget så där fanns absolut ingen risk att kostnaderna skulle dra iväg.

Jag hoppas att detta bygge sköts på motsvarande sätt. //

2010-04-05

Titta på trandansen vid Hornborgasjön live


Om du skulle vilja se tranorna vid Hornborgasjön, men inte har möjlighet att åka dit? Då är alternativet att se dem i de tre webbkamerorna live. Klicka här. //

Enkäten börjar om - hade glömt ett parti

18 personar hade röstat i enkäten härintill då jag upptäckte att ett parti saknades. De går inte att redigera enkäten då röstningen har påbörjats varför jag blev tvungen att ta bort den helt och lägga ut en ny. Så ni 18 som redan röstat, gör det gärna igen. Ber om ursäkt! //

2010-04-04

Flera namn på fiken/lunchställena i Kungshuset


Vad hette egentligen fiket/lunchstället i Kungshuset? Ja, jag tror att vi nu fått in tillräckligt med Svar. Och alla kan vara rätt.

Peter Hagren har mejlat mig och säger att den hette Kungsbaren.

Mona och Gunnel säger Maneten. Gösta säger Cecil och samtidigt att caféet i bottenvåningen hette Café Royal.

Jag tror att vi kan säga att Café Royal låg i bottenvåningen av Kungshuset och att Cecil låg längre ned på Kungsgatan (nr 18).

Två kommentarer säger Savoy och när jag läste det kände jag igen namnet. Men som sagt det har varit flera innehavare och alla svaren, utom då Cecil, kan vara rätt.

Och Savoy har tidigare funnits ungefär på den platsen. I Tidningsarkivet sökte jag på Savoy och fick denna träfflistan:

1945-10-31 Kafé Savoy öppnar på Kungsgatan 22, den 1 nov 1945.
1945-10-31 1 nov öppnas ett hemtrevligt Kafé & Pensionat Savoy, Kungsgatan 22, Maria Rodhe.
1946-09-30 Den 1 okt 1946 övertogs Savoy Kungsgatan 22 av Helge Sörensson från Maria Rodhe. //

2010-04-02

Snäckan har öppnat


(Arkivbild)

Våren är här! Idag öppnade Café Snäckan för säsongen. Under påsken är det öppet mellan kl 11 och 18 varje dag. //

2010-04-01

Vad hette fiket/lunchstället i Kungshuset?


"Hej Gunnar,
Jag är inne och läser på din blogg då och då. Kanske kan du eller någon annan hjälpa mig med svar på följande. När jag var barn var jag då och då och fikade med mamma på ett café som låg i Kungshuset (heter det så?) uppe vid Kungstorget. Det låg på andra våningen längst in i en klädbutik som jag tror hette Stil. Det var fönster mellan cafét och klädbutiken. Nu undrar jag om cafét hade något namn? Frågade mamma häromdagen och hon sa att de också serverade luncher men hon kom inte heller ihåg namnet på stället. Är det någon som vet?

Hälsningar
Kristina Eriksson
numera boende i Partille"

Ja vad hette caféet? Jan Aronsson har en bild där det står Café Royal på en skylt men jag tror inte det är det namnet. Vem kommer ihåg vad stället hette? Skriv en kommentar eller mejla mig. //

Snöberget måste flyttas


(Arkeologen Robert Hernek är projektledare för utgrävningarna bakom Oljeberget i Skeppsviken)

När arkeologer från Bohusläns museum i måndags anlände till Skeppsviken för att inleda en arkeologisk utrgrävning blev de mycket förvånade då de upptäckte att den 4000 år gamla boplatsen de skulle undersöka, ligger gömd under ett enormt snöberg.

- "Uppenbarligen har det blivit något fel i kommunikationen mellan Länsstyrelsen och Uddevalla kommun då kommunens Gatu- och parkavdelning tillåtits att deponera snö från Uddevallas gator på platsen. Det är rent obegripligt att detta har kunnat hända", säger Robert Hernek.

Det är en boplats från yngre bronsåldern som skall grävas ut. På arkeologernas karta ser man att strandlinjen då gick 15 meter högre än idag och strax öster om nuvarande Oljeberget. Där i det för västliga vindar skyddade läget har alltså våra förfäder slagit ner sina bopålar för 4000 år sedan.

Det är Uddevalla kommun som själv beställt den arkeologiska undersökningen för att komma vidare med planerna på den tänkta bebyggelsen på Oljeberget. Boplatsen som nu skall grävas ut ligger där en parkeringsplats skall anläggas.

Arkeologerna har ett pressat tidsschema under 2010. Efter utgrävningarna vid Skeppsviken skall ett större fornlämningsområde där IKEA skall byggas grävas ut. Detaljplanen för Skeppvikenområdet är utställd för samråd till och med den 7 april och sedan måste bygget komma igång.(Detaljplanen är utställd till och med 7 april)


Uddevalla kommuns Gatu- och parkchef Bengt-Anders Svensson är bedrövad över den situation som uppstått. - "Vinterns snöröjning har kostat skattebetalarna många miljoner och nu kommer det att kosta ännu mer då vi måste flytta på stora delar av det snöberg som ligger där utgrävningarna skall ske".

Situationen har orsakat stor oro och irritation på Blåkulla där kommunstyrelsens beredningsgrupp igår satt i krismöte. Man kom fram till att den enda lösningen är att flytta på delar av det enorma snöberget och det måste ske snabbt. Därför har kontakt tagits med VD:n för Uddevalla Lastbilscentral, Joachim Lindroth, som säger att företaget skall kunna ställa upp med ett stort antal lastbilar för borttransportering av snömassorna. Joachim Lindroth har för säkerhets skull också kontaktat Trollhättans Lastbilscentral, som är beredd att förstärka med ytterligare lastfordon.

Transporterna beräknas komma igång på Påskdagens morgon. Först måste nämligen något göras för att luckra upp den stenhårda ytan på det med bulldozer hårt packade snöberget. För detta har erfarna bergsprängare från Gällivare engagerats och de beräknas anlända till Uddevalla idag.

- "Jag beklagar verkligen att de kringboende kommer att störas av kraftiga smällar från sprängningarna under Långfredag och Påskafton", säger Bengt-Anders Svensson, "men det är mycket bråttom att komma igång med bortforslandet av snöberget, då detta måste vara slutfört senast söndagen den 11 april".

Hur mycket av skattebetalarnas pengar kalaset kommer att kosta har han ingen aning om. Han vet heller inte var man skall lägga upp den bortforslade snön. - "Den här gången måste vi försäkra oss om att det inte finns några fornlämningar på den nya platsen", säger han till Uddevallabloggen.

Och hur det går med tidningen Bohusläningens tävling "När smälter snön" återstår väl att se.

Och den som själv vill veta var fornlämningar finns kan enkelt ta reda på det i Riksantikvarieämbetets databas Fornsök. //