2020-03-31

Nu stänger även Bohusläns museum

Nu tvingas även Bohusläns museum att hålla stängt på grund av Coronapandemin. Det gäller fr o m lördag 4 april tills vidare. Utställningar, butik, reception, konferens och restaurang omfattas av beslutet.

Som arbetsplats har museet fortsatt öppet men med uppmaningen att den personal som kan bör arbeta hemifrån.  //

STENA SAGA läggs upp i Sörviksdockan

VD på Uddevalla Hamnterminal, Ulf Stenberg, bekräftar för Uddevallabloggen att STENA SAGA anländer till Uddevalla i morgon och läggs upp i Sörviksdockan. Uddevalla Hamnterminal kommer under eftermiddagen att förbereda hennes ankomst med fendrar mm.

Det är förstås Coronaviruset som tvingar Stena Line att ta henne ur trafik. För närvarande befinner hon sig i Göteborgs hamn.  //

2020-03-29

Kvarteret Örnen 1959

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Denna bild är tagen på Lagerbergsgatan 49. Huset i bakgrunden
låg på den plats där gångtunnel till Östraboskolan ligger idag.
På cyklarna från vänster är jag själv "14 år, " till höger min kompis
Lennart Andersson. Lennarts hem var på Örnen och mitt på
Viggerovägen 6. Där ligger Hönseberget idag.
Jag jobbade på Fribergs Herrekipering som springpojk
och Lennart i en cykelaffär som låg på Västerlånggatan
mittemot Gasverket.Vi är på väg till våra jobb när bilden togs.
Foto:(privat)
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2020-03-27

Annons för Gustafsberg 1928

Den här annonsen hittar jag i boken Bohuslänska Skärgårdsfärder från 1928. Ett och annat tycks ha ändrats sedan dess, men vattnet i hälsokällan är detsamma.  //

2020-03-26

Fontänen på Söderplan

 Insänt av Bo Johansson:

Hej Gunnar!
Idag så göt man kanterna på fontänen…här är några kort jag tog.
Med vänliga hälsningar
Bo Johansson


2020-03-25

Regementets telefonsystem

Den här bilden som Lars Barkman skickade mig väckte en del frågor. Bl a vilket kompani hade telefonnummer 131.
För att förstå hur telefonsystemet var uppbyggt lägger jag upp den här flygbilden. Vi ser de tre kasernerna. Närmast till höger i bild ligger kasern Tornet (tidigare III:e kasern), bakom den har vi kasern Svärdet (tidigare I:a kasern) och till vänster om den kasern Lejonet (tidigare II:a kasern).

Grundtanken från början var att det fanns tolv kompanier som hade en våning var. Varje kompani hade ett eget telefonnummer. Kompanichefen hade förstås den telefonen och en sidoapparat till den hade kompaniadjutanten, med samma telefonnummer.

Om man stod på kaserngården och tittade på kasernbyggnaderna så visste man vilket telefonnummer som gick till vilken våning. Tittade man på Svärdet så var telefonnumren uppifrån och ner 121, 122, 123 och 124. I Lejonet så var telefonnumren uppifrån och ner 125, 126, 127 och 128. Och slutligen i Tornet var numren uppifrån och ner 129, 130, 131 och 132.

Länge var också numren knutna till kompaniernas nummer. 121 Livkompaniet ( 1 kompaniet), 124 Skolkompaniet (4 komp). 125 (5 kompaniet), 126 (6 kompaniet), 127 (7 kompaniet), 128 (8 kompaniet), 129 (9 kompaniet), 130 (10 kompaniet), 131 (11 kompaniet) och 132 (12 kompaniet). Numret på kompanierna återfanns som mössmärke när man var klädd i permissionsuniform m/60.

När jag påbörjade min militära bana stämde det ganska bra. Livkompaniet låg högst upp i Svärdet, alltså telefon 121. Skolkompaniet låg längst ned och hade följaktligen 124.

I Lejonet låg uppifrån och ned 5:e stabskompaniet, 6:e skyttekompaniet, 7:e skyttekompaniet och 8:e skyttekompaniet.

Och i Tornet låg uppifrån och ned 9:e trosskompaniet, 10:e granatkastarkompaniet, 11:e kompaniet och 12:e kasernkompaniet.

Att telefonnumren var knutna till respektive kompaninummer var som jag uppfattade det heligt. Jag får väl tillägga att det var överste Bertil Kamph som införde att kasernerna skulle han egennamn i stället för nummer. Efter en namntävling blev det Svärdet, Lejonet och Tornet. Det är ju symbolerna i Bohusläns vapen. Det var i slutet på 1960-talet.  //

Uddevalla Energi underlättar för företagare som har det tufftInsänt av Uddevalla Energi:

Vi är en del av samhället och staden. Därför är det självklart för oss att göra en insats för Uddevallas företagare i rådande situation med anledning av coronaviruset. Uddevalla kommun har gjort en rad åtgärder för att underlätta och självklart vill vi bidra med de medel vi har möjlighet till i nuläget.

Vi erbjuder alla företagare som är kunder hos oss att dela upp sin faktura. Vi lägger upp amorteringsplan på tre månader utan avgift och ränta. Vi uppmuntrar de som har behov att höra av sig till oss i god tid före fakturans förfallodatum för att vi ska kunna hjälpa till på bästa sätt.

Vi kommer också att eftersträva att snabba på våra betalningsrutiner internt och korta ner våra
betalningstider till leverantörer för att underlätta under en ansträngd period.

- Den situation som föreligger kräver ett stort mått av samarbete och förståelse och det är en
självklarhet för Uddevalla Energi att vi ställer upp för kommunens företagare, säger Björn Wolgast,
vd på Uddevalla Energi.

För mer information kontakta: Kundservice för avbetalningsplaner på telefon 0522-58 08 00 och e-post kundservice@uddevallaenergi.se  //

2020-03-24

Yrkesarbetat i 55 år

Det här bladet fick jag häromdagen från Lars-Åke Heidengård på Bohusläns Föreningsarkiv. Det är från Plutonofficersföreningens handlingar som förvaras i arkivet. Lars-Åke hade uppmärksammat att jag blev anställd på Bohusläns regemente den 20 mars 1965. I fredags var det exakt 55 år sedan jag anställdes. Jag hade då gjort värnplikten 1964-65 på BSI, dvs Befälsskola I (I:et står för instruktör) och blev nu anställd på IS 1 (Instruktörskola 1). Efter IS 1 blev jag furir och efter genomgången AUS (Arméns Underofficersskola) blev jag som synes sergeant den 1 september 1969.

När jag tänker på saken så är det svårt att ta in att jag faktiskt yrkesarbetat i 55 år. Vart har de åren tagit vägen? Om man tänker efter så har det faktiskt hänt en hel del under åren. Kanske räcker det till mina memoarer?  //

2020-03-23

Lediga kontorslokaler på Gustafsberg

Nu finns det lediga kontorslokaler i Skolhuset på Gustafsberg. Det är tre rum om vardera ca 15 kvm med del i gemensamhetsyta. Sammanlagd yta ca 55 kvm. Huset är byggt 1897 men fullt modernt efter en renovering 2003. Då installerades hiss, modern ventilationsanläggning, ett större och ett mindre kök som disponeras av företagen som hyr i huset. Det finns även ett modernt konferensrum som hyresgästerna kan disponera kostnadsfritt. Alla rum i byggnaden har datauttag och fiberanslutning gör att 100 mb/sek disponeras.

Hyran är 935 kr/kvm/år. Vid intresse kontakta Gunnar Klasson på mobil 070-735 64 88.
2020-03-22

INSTÄLLT

Som nog alla förstår så kan Uddevalla Hembygdsförening inte genomföra sitt årsmöte med efterföljande berättarafton nu på onsdag den 25 mars. Även Öppet hus i Wessmanska huset den 6 april ställs in. Vi hoppas att kunna genomföra årsmöte och berättarafton den 29 april.  //

2020-03-21

Trumslagare vid I 17 1944

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Denna bild är tagen på musikberget vid I 17 år 1944.
Mannen i mitten är musikfanjunkare Oscar Rönnqvist.
Till höger om Oscar står Sven-Olof Lång."Han blev en
mycket skicklig slagverkare och klarinettist".
Efter åren vid I 17 blev Sven-Olof Lång musiklärare
i Vänersborg.
Foto:(privat album)
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2020-03-20

Knapes utsikt på Gustafsberg

Nu är det lättare att hitta till Knapes utsikt på Gustafsberg. Ett arbetslag från Uddevalla kommun har röjt stigarna upp till utsikten och markerat vägen dig. Det finns två sätt att ta sig dit. Antingen från badorten väster om Snäckan eller från Strandspromenaden om man går från Gustafsberg mot Rödön.
På vägen upp mot utsiktsplatsen passerar man en minnesplatta som Gustafsbergseleverna satte upp 1926, dvs 150 år efter att internatskolan startade 1776. Den är svårläst, jag vet, och vi måste snart ta itu med att göra ren den så att det är lätt att läsa den.
På utsiktsplatsen kan man ta en fikapaus och njuta av platsen.
Som idag till exempel. Det var lite blåsigt men konstigt nog kändes det inte så här uppe.
Utsikten är bedårande. Så passa på att besöka platsen!!  //

2020-03-19

Lagerbergsgatan mellan Norra Drottninggatan och Västerlånggatan

Så här ser de pågående arbetena på nedre Lagerbergsgatan ut idag. Bl a skall nya ledningar ner i backen. Arbetena är planerade att pågå fram till sommarsemestern.  //

2020-03-18

Vilket kompani hade telefonnummer 131?

Insänt av Lars Barkman:


Hej Gunnar!
När regementet (I 17) var under avveckling våren 1992, så kunde man som personal köpa lösöre ur bohaget. Denna telefon köpte jag som ett minne från min tid på regementet.

Den har stått och samlat damm i förrådet, men plötsligt talade den till mig. Tänk om man kunde få ta del av en bråkdel av de samtal som förts genom denna telefon! Kompaniadjutantens upprörda stämma i samtal med SJ angående resor, kompanichefens samtal med sin fru om att han inte vet när han kommer hem, beroende av en kuppövning, eller soldatens snyftande samtal med sin flickvän som nyligen träffat en annan.

Med åren som gått har ju en sådan sak som telefonnummer numera kommit att hanteras på ett annat sätt och därmed försvinner också kunskapen om vilket kompani som hade anknytning 131 de sista åren. Så jag tar din läsekrets till hjälp för att få svar på frågan.Själv har jag ett svagt minne av att det kan ha varit 6:e komp, men är långt ifrån säker.
Mvh
Lars Barkman //

2020-03-15

Bohusseptetten 1 januari 1998

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Här kommer en bild på Bohusseptetten som är tagen
i Uddevalla Rådhus den 1 januari 1998.
Uddevalla Stad firade 500-års jubileum och Bohusseptetten
underhöll gästerna.
Från vänster sitter: Ralp"Knarren" Holmström på klarinett,
Bill Rönnqvist ( vikarie på trummor) Anders Tärnström på klarinett,
Björn Hultengren på valthorn, Åke Karlander på bastuba,
Douglas Holmstedt på trumpet och Christer Olofsson på trombon.
Foto:(privat)
Mvh. Bill R  //

2020-03-13

Café Knape har stängt för ombyggnad

Café Knape i gamla Sparbankshuset har stängt för ombyggnad och därmed har det sista av den nya saluhallen gått i graven.  //

2020-03-12

Militärarbetaren Hjalmar Karlsson

Insänt av Lars Barkman:

Hej Gunnar!
I min samling hittar jag ett brev (bild) till Militärarbetaren Hjalmar Karlsson.
Hjalmar var beväring och tjänstgjorde på Backamo sommaren/hösten
1903. Släkten i Munkeby (Dragsmark) mamma Lovisa skriver bl.a följande:
" Koa är 4 år å är nykalfvad ho mjölkar 3 kannor om dagen, ho är ifrån Flatön o är
köpt hos Johannes Abrahamsson. Pappa väntar på dig hvardag att du skall homma. Höt är inbärgat"
Ja det var viktig kommunikation på den tiden. Man kan tänka sig att Hjalmar
kunde sova gott natten efter han tagit del av dessa rader.
Mvh
Lars Barkman

2020-03-11

Mona Sahlins besök i Uddevalla 2010

 Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Den 10 mars 2010 besökte Mona Sahlin Uddevalla
inbjuden av Fackförbundet Kommunal. Trots det bistra vädret
fylldes gatorna med folk. Demonstrationståget startade från
Rådhuset kl:16:00 och marscherade till Bohusläns Museum.
I täten: Stadsmusikkåren Slagverkare.
Foto:Siv Rönnqvist(sjuksköterska)
Mvh.Bill R

2020-03-10

Nog känner man igen sig - Armémuseum

Idag har jag tillbringat dagen på Armémuseum och där finns mycket att titta på. Som till exempel det här logementet. Hög igenkänningsfaktor!
Annars kan jag rekommendera deras nya utställning "I RIKETS HEMLIGA TJÄNST".
En av dem som gjorde sin hemliga tjänst för Sverige var Astrid Lindgren.

Det är en mycket välgjord utställning som man lätt kan tillbringa två timmar i.  //

2020-03-09

Backamo 1878 och 1913

 
Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Den här bilden är tagen 1913 i gamla under-
officerspaviljongen på Backamo av Maria Lundbäck,
Uddevalla. Nästa bild ser vi Bohusläns regementes musikkår
år 1878 utanför underofficerspaviljongen, fotograferad på
Backamo. Vem som är fotograf står inte.
Foto:(från privat album)
Mvh.Bill Rönnqvist


2020-03-08

Gasverkskontoret flyttades 1960

 Vi var nog flera som var där och tittade på det märkvärdiga. Hela huset lyftes upp och flyttades på rullar några hundra meter. Det var Västerlånggatans breddning som tvingade fram beslutet att flytta huset. Idag kallas det Herrgården och tillhör Mattssonkoncernen.
Och så här skrev tidningarna om händelsen:

Datum         Innehåll
1960-07-23 Västerlånggatan skall nu breddas. Gasverkskontoret flyttas. Vägarbete. Bild.
1960-08-30 Gasverket rör på sig! Ett tiotusentals kronor beräknas flyttningen kosta.  Byggnad.
1960-09-02 Gasverkshuset på glid. Byggnad. Bild.
1960-10-26 Gasverkskontoret blev dyrare flytta än bygga nytt. Mattsonföretagens kontorsbyggnad.   //

2020-03-07

Uppdatering Exxon Mobil - Svenskholmen

Skredsäkringen fortsätter i berget mellan Exxon Mobil och Svenskholmen. De långa "pinnarna" skall in i uppborrade hål i berget.
Det vill säga i sådana här borrhål. Syftet är förstås att hålla berget i schack.  //

2020-03-06

Margretegärdeskolan i sin ursprungliga skepnad

Inte ser Margretegärdeskolan särskilt stor ut, men det var den då den invigdes. Bygget påbörjades 1881 och ett drygt år senare stod den klar med sina åtta klassrum och toalettbyggnad på gården. Borta till höger ser vi Elementarläroverket för pojkar, numera Agnebergsgymnasiet. Hitom den skolan har tändsticksfabriken börjat ta dom. Men vad är det för hus i förgrunden?

Sveriges riksdag beslutade 1842 om införandet av folkskolan. Det var startskottet för skolväsendets utbyggnad runt om i Sverige. Margretegärdeskolan byggdes till 1918 med en huskropp till vänster om huvudbyggnaden och samtidigt byggdes en tredje våning. 1934 byggdes kolan till igen och nu till höger om den ursprungliga skolbyggnaden.  //

2020-03-05

Bandygrabbar från Linneby

Insänt av P O Andreasson:

Hej ! Fick den här bilden av min kusin Ulla Olausson. Ett gäng grabbar från Linneby med omnejd spelar bandy i mitten av 20-talet. Min morbror Gösta Johansson sitter på knä som fyra fr.h. Kan det vara på Skansgrund med Thorburns lador i bakgrunden ? Känns någon annan igen vore det kul ? Eleganta var dom i alla fall med vit skjorta och slips.

Hälsningar P-O  //