2020-03-19

Lagerbergsgatan mellan Norra Drottninggatan och Västerlånggatan

Så här ser de pågående arbetena på nedre Lagerbergsgatan ut idag. Bl a skall nya ledningar ner i backen. Arbetena är planerade att pågå fram till sommarsemestern.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar