2020-03-25

Regementets telefonsystem

Den här bilden som Lars Barkman skickade mig väckte en del frågor. Bl a vilket kompani hade telefonnummer 131.
För att förstå hur telefonsystemet var uppbyggt lägger jag upp den här flygbilden. Vi ser de tre kasernerna. Närmast till höger i bild ligger kasern Tornet (tidigare III:e kasern), bakom den har vi kasern Svärdet (tidigare I:a kasern) och till vänster om den kasern Lejonet (tidigare II:a kasern).

Grundtanken från början var att det fanns tolv kompanier som hade en våning var. Varje kompani hade ett eget telefonnummer. Kompanichefen hade förstås den telefonen och en sidoapparat till den hade kompaniadjutanten, med samma telefonnummer.

Om man stod på kaserngården och tittade på kasernbyggnaderna så visste man vilket telefonnummer som gick till vilken våning. Tittade man på Svärdet så var telefonnumren uppifrån och ner 121, 122, 123 och 124. I Lejonet så var telefonnumren uppifrån och ner 125, 126, 127 och 128. Och slutligen i Tornet var numren uppifrån och ner 129, 130, 131 och 132.

Länge var också numren knutna till kompaniernas nummer. 121 Livkompaniet ( 1 kompaniet), 124 Skolkompaniet (4 komp). 125 (5 kompaniet), 126 (6 kompaniet), 127 (7 kompaniet), 128 (8 kompaniet), 129 (9 kompaniet), 130 (10 kompaniet), 131 (11 kompaniet) och 132 (12 kompaniet). Numret på kompanierna återfanns som mössmärke när man var klädd i permissionsuniform m/60.

När jag påbörjade min militära bana stämde det ganska bra. Livkompaniet låg högst upp i Svärdet, alltså telefon 121. Skolkompaniet låg längst ned och hade följaktligen 124.

I Lejonet låg uppifrån och ned 5:e stabskompaniet, 6:e skyttekompaniet, 7:e skyttekompaniet och 8:e skyttekompaniet.

Och i Tornet låg uppifrån och ned 9:e trosskompaniet, 10:e granatkastarkompaniet, 11:e kompaniet och 12:e kasernkompaniet.

Att telefonnumren var knutna till respektive kompaninummer var som jag uppfattade det heligt. Jag får väl tillägga att det var överste Bertil Kamph som införde att kasernerna skulle han egennamn i stället för nummer. Efter en namntävling blev det Svärdet, Lejonet och Tornet. Det är ju symbolerna i Bohusläns vapen. Det var i slutet på 1960-talet.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar