2017-02-28

Ladugården - nästa renoveringsobjekt på Gustafsberg

Så här har det sett ut under golvbjälklaget på Gustafsbergsstiftelsens lada. När ladan hyrdes ut som mobiliseringsförråd 1962 murade Försvarsmakten igen ett flertal öppningar i grunden och följden har blivit att dessa bjälkar och stöttar har ruttnat på grund av avsaknaden av ventilation.

På detta golvbjälklag står i sin tur stolparna som håller upp taket vilket har observerats på sättet att en del av dessa stolpar inte längre når upp till taket. Kort sagt så måste skadan åtgärdas. Ladan är inte byggnadsminne så teoretiskt hade den kunnat rivas, men den är ändå en viktig byggnad för Gustafsbergs kulturmiljö. Jordbruket på Gustafsberg bedrevs fram till 1955. Därför beslutade stiftelsens direktion att renovera ladan.
Peab Byggservice vann anbudsgivningen och för drygt två veckor sedan startade arbetet med att säkra upp bjälklaget och rensa ut all materiel.Först fick man öppna upp en igenmurad port.
Mycket som varit dolt under ladan har kommit fram i ljuset. Eller vad sägs om den här fina trätunnan? Förmodligen är den tillverkad vid stadens tunnfabrik.
Just nu ser det ut så här. De gamla stålstöttorna från 1902, då ladan byggdes, står kvar och har kompletterats med tillfälliga stålstöttor under arbetets gång. Arbetet som görs nu kommer inte att synas på utsidan av ladan men är väldigt viktigt för ladans fortlevnad. Arbetet beräknas vara klart sista veckan i april.

Kostnad ca 2 milj kr och projektet stöds av Thordénstiftelsen med en halv miljon kronor. Stort tack!  //

2017-02-27

Fyra miljoner visningar för Uddevallabloggen sedan 2007

Händelsevis råkade jag sitta vid datorn idag när jag fick se att räkneverket slog om till 4 miljoner visningar. Det är ganska många visningar det!! Det trodde jag ju aldrig när jag för tio år sedan satte igång att blogga. Den gången var det NU-sjukvården som var temat för dagen och blev så i flera år framåt.

Detta är det 5169:e inlägget jag skrivit. Men en del av dem har jag publicerat åt andra. Så vill du komma till tals i något ämne så bara skriv och skicka till mig. Och till skillnad på debattinlägg i papperstidningar så har du här mycket plats att skriva på. Och bilder förhöjer läsintresset.

Jag har inga planer på att trappa ner, snarare tvärtom. Den dagen jag lämnar jobbet på Gustafsberg kan jag ju lägga ännu mer tid på bloggen. Jag är förresten inne på mitt tionde år för Gustafsbergsstiftelsen. Vart har dessa år tagit vägen?

Nåväl, Uddevallabloggen lever vidare!  //

2017-02-26

Gasverkskontoret flyttas

1960 skulle Västerlånggatan breddas och det gamla gasverkskontoret låg i vägen. I stället för att riva det beslutade man att flytta det till sin nya plats ett par hundra meter västerut. Samtidigt byggdes en ny väg som användes för att rulla huset på. Den är numera en del av Bastiongatan.
Gasverkskontoret blev ny kontorsbyggnad för Mattssonföretagen och finns kvar än idag och kallas numera Herrgården. Det hade dock varit billigare att riva byggnaden och bygga nytt skev Bohusläningen 1960-10-26.  //

Märkliga isformationer

I fredags kunde man se massor av sådana här isformationer med vatten emellan på Bodelebukten. Man kan undra hur de bildades?  //

2017-02-25

Tureborgsbron byggs

När Tureborgsområdet skulle bebyggas med bostäder så dög inte den gamla träbron längre utan det krävdes en större och stabilare bro. Här ser vi den nya bron under uppförande. Den stod klar på hösten 1957 och var Uddevallas första bågbro, 65 meter lång.
Den gamla bron var i ett bedrövligt skick och revs därför 1955. Ännu tidigare gick här en linfärja.  //

2017-02-23

Bodeleåns mynning då och nu

Den här bilden från förra sekelskiftet visar Bodeleåns mynning. Bodeleån är här gränsen mellan Bodele till vänster och Gustafsberg till höger.
Och så här ser det ut idag med det Lönnerska huset närmast bron. Och nej, det huset är inte aktuellt för att rivas.  //

2017-02-22

Thoréns charkuteri

Vid kvällens berättarafton var detta en av bilderna som det berättades om. Thoréns charkuteri vid Västgötavägen mitt emot Kämpegatans utfart. Det var fler än jag som följt med mamma till Thoréns och alla barn som gjorde det kunde räkna med en prinskorv som bonus.

Och alldeles i närheten låg Petterssons charkuteri och visst var det fantastiskt att två sådana affärer kunde existera samtidigt intill varandra!  //

Vattenståndet kl 17

Gunnar testar att göra inlägg från mobilen

Det här är tunnor som legat under den stora ladan på Gustafsberg. Ladan skall nu renoveras och då dyker det upp både det ena och det andra. Visst är den fin den lilla trätunnan!  Sannolikt är den gjord vid Uddevalla tunnfabrik.  //

Trollskog på Gustafsberg

2017-02-20

Berättarafton onsdag 22 februari

Då är det dags för årets andra berättarafton. Den går av stapel på onsdag 22 februari kl 18.30 i Hörsalen på Bohusläns museum. Vi låter Uddevallabilder väcka våra minnen till liv.

Alla är hjärtligt välkomna!  //

2017-02-19

Kungligt besök i Uddevalla

Foto Henry Thorburn. DigitaltMuseum.

Bilden är tagen den 30 juli 1895. Kung Oscar II besöker lantbruksutställningen på Margretegärde. Byggnaden är Margretegärdeskolan och bilden är tagen från sydost. Berget till höger är Hökeberget och till vänster har vi Kålgårdsberget.

Efter besöket på utställningen gick färden vidare till Gustafsberg där middag serverades.

Den verkliga anledningen till Uddevallabesöket var att kungen skulle inviga Lelångenbanan vilket skedde följande dag den 31 juli.  //

2017-02-18

Henry Thorburns spegelbild från 1895

Bohusläns museum har en stor samling foton av Henry Thorburn. Alla kan hittas i www.digitaltmuseum.se

Varenda bild åtföljs av detaljerade uppgifter om när, var och hur bilden är tagen. Det är helt unikt. Jag vet ingen annan fotograf som lämnat sådana detaljer om sina bilder.

Här följer Henry Thorburns noteringar om bilden:

Enligt fotografens noteringar: "Min spegelbild."
Plats: Stockholm
Datum: 26 September 1895
Tid: Kl 3.50 e.m.
Ljus: Rumsljus
Bländare: No 4
Objektiv: Svenska Express
Exponering: Hastighet No: 3,1 minut
Framkallning: Johannes Smith
Henry Thorburn har fotograferat sig och kameran i en stor toalettspegel i nyrokoko. Man ser en del av interiören i rummet, bland annat en väckarklocka framför spegeln och några glasburkar.

Henry Thorburn föddes den 13 juni 1875 och dog den 15 nov 1947.
Han utbildade sig till civilingenjör vid KTH i Stockholm 1893-1897.

Bohusläns museums noteringar om bilden:

1993 Accession, Gåva
TIDIGARE ÄGARE Walles, Janne
GIVARE TILL MUSEET Lindmarker, Birgitta
26 september 1895 Fotografering
FOTOGRAF Thorburn, Henry  //

2017-02-17

Järnvägsbanken från andra hållet

I föregående inlägg såg vi en provisorisk träbro för Lelångenbanan mellan Strömstadsvägen vid Slängom och till Brattåsberget/Gröngatan. Den här bilden har Frank Berghänel letat upp på DigitaltMuseum. Den är tagen från andra hållet uppifrån Brattåsberget och här är järnvägsbanken klar. Bilden är tagen 1895, samma år som Lelångenbanan invigdes.

Fortfarande fanns alltså inte Bohusbanan som annars skulle gå här i förgrunden. Jag skulle tro att det är väldigt mycket snäckskal i järnvägsbanken. Det var mycket vanligt att man använde snäckskal för att bygga upp järnvägsbankar runt Uddevalla.   //

2017-02-16

En mystisk träkonstruktion

Ja, vad är det här för en träkonstruktion månne? Efter att ha studerat bilden ett tag så tror jag att den är från byggandet av Lelångenbanan. I vänster bildkant har vi Kopparsberg och i höger bildkant Brattåsberget/Gröngatan. Träkonstruktionen är troligen en provisorisk bro som användes innan man byggde upp den stora järnvägsbanken, som Lelångenbanan gick på.
Det jag menar är således järnvägsbanken som jag ringat in på detta utsnitt av 1937 års karta. Lelångenbanan invigdes 1895 och då fanns således inte Bohusbanan mellan Uddevalla C och Skee. Den järnvägssträckan invigdes 1903.  //

2017-02-15

Om vägunderhållet i staden 1830


Du vet väl om att det finns en sida här på Uddevallabloggen där du kan läsa Uddewalla Weckoblad från 1826 och några år framåt? Det är faktiskt spännande att se vad tidningen skrev om. Uddewalla Weckoblad var den allra första tidningen som kom ut i staden och premiären var den 2 augusti som du kan se här ovan. Och den allra första artikeln handlar om hur Grevegården på Gustafsberg kom till.

Här nedan följer ett påbud från stadens styrande den 1 juli 1830 som berättar en del om hur vähunderhållet gick till på den tiden:

TORSDAGEN DEN 1 JULI 1830

Stadens tomtägare bliva härigenom ålagde, att inom d. 6 nästkommande juli, hava sine tilldelade vägstycken satte i lagligt stånd; kommande syn att förrättas å Södra vägen onsdagen den 7:de i nämnde månad, kl. 2 e.m., å Norra vägen dagen därpå vid lika tid, och å den Östra vägen samma dag, kl. 4 e.m. Skulle någons vägstycke icke bliva godkänt vid synen bestämmes därvid det antal lass av sand eller grus, som ytterligare böra påföras, och vilka icke få utspridas förr, än vid förnyad syn blivit utrönt, att väghållaren fullgjort åläggandet. I landsvägen befintlige stenar böra borttagas samt landsvägsdikena upprensas. De tomt- och ängägare; som tillhöra att underhålla vägarne till Ramnered och Norra utmarkerne, böra jämväl gå i befattning med deras ståndsättande inom d. 10:de i nästa månad, då syn å dem kl. 8 f.m. kommer att hållas.  //

2017-02-13

1863 - tidernas värsta översvämning i Uddevalla

Den här bilden är är från översvämningen 1894 men det var inte den översvämningen som åsyftas i rubriken. Nej det var 1863 års översvämning då vattnet steg till den högsta nivån någonsin  i Uddevalla. Om den kan man läsa i Bertil Abrahamssons utmärkta bok VÄSTERHAVSBLÄNK som kom ut förra året.

Så här skriver författaren:

"1863 30-31 oktober. Kallad dödsdygnet. 136 fartyg strandade längs västra kusten räknat från Kullen i söder till norska gränsen i norr. 102 av dem med slitna och skadade segel sökte nödhamn och bland dessa var 37 i Lysekil. Inre Hållöfjorden och Stockhamn vid Väjern var även nödhamn för många fartyg. Från fiskelägena berättas att fiske och fraktbåtar kastats upp på land. Inte sedan 1824 har en så svår storm inträffat.

Fiskare från Bohus-Malmön och Hovenäset bärgade vid skäret Köö i Örnefjorden en engelsk brigg vid namn Eagle, lastad med trä och sjunken till däcket. Den flöt således på sin last. Kapten och besättning hade räddat sig i storbåten och kom till fartyget tre timmar efter bärgningen.

Från Uddevalla berättas att vattnet i hamnen på tre timmar, 04.00-07.00 på morgonen, steg med 230 cm. Båtar slet sig och hamnade inne i staden där de blev stående efter det vattnet dragit sig tillbaka.

Denna orkan förde dock det goda med sig att Sveriges riksdag, efter många års krav från kustkommunerna i landet förstod vikten av att längs kusterna anlägga livräddningsstationer."
Bertil Abrahamssons bok med eftertext av landshövding Lars Bäcktsröm. Tryckt av Munkreklam 2016.  //

2017-02-12

Uppläggaren OLYMPIC CHALLENGER gav sig av

I morse lämnade OLYMPIC CHALLENGER Uddevalla. Hon har legat upplagd i Sörviksdockan sedan i höstas tillsammans med flera andra fartyg som har bäring på den norska oljebranschen.
Nu är hon på väg mot Stavanger och befinner sig ikväll söder om Norges sydspets. Återstår att se om detta är början till en återgång till mer normala förhållanden och att fler uppläggare ger sig av. I så fall kommer vi att få se att fler av de nu upplagda fartygen kommer att lämna Uddevalla.  //

2017-02-11

Snart exit Bergsgården

Den som har passerat gamla Bergsgården vid Göteborgsvägen har säkert lagt märke till att där händer saker. Sakta men säkert har skyltar, belysningsarmaturer plockats ner. Stället håller på att avvecklas helt enkelt för att snart lämna plats för ett hus med lägenheter.

Som ung minns jag Bergsgården som Shell (?) bensinstation med restaurang. Säkert lockades en del kunder från Skeppsvikens camping över gatan för att äta på restaurangen. Det var familjen Claesson som drev stället.

12 juni 1970 skriver Bohusläningen att Bergsgården skall rivas. Som vi vet blev det inte så utan annan verksamhet flyttade in. Ernst Edhs bilfirma flyttade hit och som en påminnelse om det har nu den gamla företagsskylten blivit synlig igen.

Här låg också i många år Uddevalla Glasmästeri och på senare år Bergsgårdens Bil & Släpvagnscenter som nu enligt skylten flyttat till Repslagaregatan.  //

2017-02-10

Den gamla eken på Gustafsberg

På begäran visar jag den här bilden på en annan gammal ek på Gustafsberg. Jag har flera gånger fått frågor om jag vet hur gammal den är. Tyvärr vet jag inte det. Bilden ovan är hur Per Gustaf Bergins fotosamling och är tagen 1890. Alltså för 127 år sedan.
Och den här bilden tog jag idag. Redan på den första bilden är eken gammal. Frågan är hur man skall få reda på åldern?  //

2017-02-09

Stenen i trädet - 127 år mellan bilderna

 Den här bilden av fotografen Per Gustaf Bergin finns i Gustafsbergsstiftelsens arkiv. Bergin ägde Villa Klippan på Gustafsberg 1899 - 1921 (Digitalt museum). Det finns en stor samling av hans bilder i arkivet.

Lägg märke till att trädet växer runt en stor sten.
Trädet har växt i 127 år sedan bilden togs 1890 och syns därför inte lika tydligt idag då man tar en bild från samma plats.

Rollin' Phones konsert på lördag


2017-02-08

Beslutet är fattat - Bodelehusen rivs

Om kvällens debatt i kommunfullmäktige skulle mycket kunna sägas men jag får nöja mig att i denna sena stund (kl 23.30) förmedla att kommunfullmäktige beslutade att riva husen vid Bodele. //

Uddevallabördige professorn Fredrik Höök leder 75-miljoners forskningsprojekt

Uddevallabördige Chalmersprofessorn Fredrik Höök
PRESSMEDDELANDE
Ett industriellt forskningscentrum som ska ledas av chalmersprofessor Fredrik Höök får minst 75 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning, SSF. Projektet handlar om att paketera biologiska läkemedel i nanokapslar för att nå kroppens celler och bota svåra sjukdomar.

– Ett lovande sätt att behandla i dag obotliga sjukdomar är att koda om cellerna. Eftersom detta måste ske inne i cellen kräver det att läkemedlet kan ta sig genom cellens skyddande membran. Det är en svår utmaning att designa och kapsla in de stora biologiska molekyler som man vet faktiskt kan klara detta. En förutsättning för att lyckas med den här utmaningen är en bred akademisk och industriell samverkan, säger Fredrik Höök, professor i biologisk fysik på institutionen för fysik på Chalmers och projektledare för det nya centrumet Formulaex.

Förutom Chalmers ingår företagen Astra Zeneca, Camurus, Vironova, Gothenburg Sensor Devices samt Karolinska Institutet och Göteborgs universitet i konsortiet som tillsammans ska arbeta med så kallade nukleotidbaserade läkemedel.

Centret ska studera grundläggande förutsättningar för läkemedel som är uppbyggda av DNA och RNA – den kod som ligger till grund för hur cellerna fungerar. Forskningen kring hur dessa läkemedel ska kunna ta sig in i cellerna bygger på att man med hjälp av nanokapslar försöker efterlikna kroppens egna processer för kommunikation mellan celler.

– Jag ser verkligen fram emot de nya dimensioner som det här projektet ger vår grundläggande forskning. Genom att samla spetskompetens inom både industrin och akademin kan vi förhoppningsvis också göra stor nytta för samhället. Inte minst hoppas vi kunna göra regionen ännu mer attraktiv inom Life science, säger Fredrik Höök.

Projektet ”Funktionell leverans av nukleotidbaserade läkemedel” ska pågå under sex till åtta år och leda till bättre förståelse för de mekanismer som styr cellulärt upptag, transport och frisättning av nukleotidbaserade läkemedel. Arbetet omfattar utveckling av avancerade analytiska metoder, biomolekylär design, cellstudier och utveckling av bärare för leverans av nya genetiskt baserade läkemedel.

I chalmersteamet ingår också biträdande professor Marcus Wilhelmsson på institutionen för kemi och kemiteknik och docent Elin Esbjörner på institutionen för biologi och bioteknik.

Kontakt: Fredrik Höök, projektledare, professor, institutionen för fysik, Chalmers, 0708-95 12 39, fredrik.hook@chalmers.se //

2017-02-07

UDDEVALLA VERKSTADSSKOLOR

Många minns säkert verkstadsskolan i Uddevalla. Men den här lastbilen minns i alla fall inte jag. Men bland Uddevallabloggens läsare vet jag att det finns några som är bra på bilmodeller så det skulle inte förvåna mig om vi snart får svaret på vilken årsmodell det är.

Under tiden kan vi ju läsa i Tidningsarkivet vad jag fått fram genom att söka på verkstadsskolor:

Datum Innehåll
1937-01-25 Träsnideriets renässans genom  verkstadsskolorna. Sveriges första konstindustriella skola i Uddevalla. Bild.
1932-04-22 Verkstadsskolor i Uddevalla för trä och metall? Ett förslag som antagligen får vila. Skola.
1935-01-25 Staden får ny verkstadsskola.
1936-01-08 Verkstadsskolorna starta i Uddevalla idag, rektor Thelander.
1936-01-17 Verkstadsskolans lokaler i vardande. Rymliga och passande utrymmen hålla på att iordningsställas. Skola.
1936-01-27 Socialministern i Uddevalla. Inspektion av verkstadsskolorna. Skola.
1936-02-20 Verkstadsskolans elever i praktiskt arbete med att bygga nya lokaler. Byggnad.
1936-02-27 Sjukkassan i Uddevalla går framåt. Verkstadsskolornas elever anslutas - stark nyrekrytering. Social.
1936-04-09 260 690 kr i Statsanslag till verkstadsskolan. Skola.
1936-04-22 Verkstadsskolorna i före detta Cösterska fabriken. Bild.
1936-05-29 Yrkesarbetarna och eleverna vid  verkstadsskolan. Skola.
1936-05-30 Verkstadsskolorna i Uddevalla. Stadsbidrag på 260,690 kronor beviljat. Skola.
1936-10-30 17 olika yrken läras vid de nya verkstadsskolorna i Uddevalla. Skola. Bild.
1936-11-14 Oroligt vid Uddevalla verkstadsskolor. Lärarna anmäler rektor. Skola.
1936-11-17 Åter frid vid verkstadsskolorna. Rektor medger att hans sätt mot lärare och elever varit olämpligt. Skola.
1936-11-17 Schismen vid verkstadsskolan. Skola.
1937-01-08 Socialministern blev imponerad av verkstadsskolorna. Politik. Bild.
1937-01-15 Verkstadsskolorna få disponera före detta häktet. Skola. Bild.
1937-03-09 Tureborg. Verkstadsskolorna kan beredas arbetstillfällen vid borgens reparation.
1937-04-01 Verkstadsskolorna ha hand om hela hantverket. Skola. Bild.
1937-04-10 Verkstadsskolorna komma att fortsätta ytterligare ett par år. Skola.
1937-07-23 Fyra nya kurser vid Uddevalla verkstadsskolor. Skola.
1937-07-26 Verkstadsskolorna i Uddevalla utvidga. Skola.
1937-09-08 Två landsting möttes i går i Uddevalla. Centrallasarettet och verkstadsskolorna inspekterades. Politik. Bild.
1937-10-30 60 år fyller läraren vid verkstadsskolorna Edvin Olofsson, Uddevalla. Familjenytt.
1937-12-18 Verkstadsskolorna äro nu reviderade. Skola.
1937-12-24 Första examen vid Uddevalla verkstadsskola. Skola.
1938-05-07 50 år fyller kuratorn vid verkstadsskolan Gustaf Lidman.
1938-09-06 Transaktioner vid Uddevalla verkstadsskolor drages inför JO. Inga felaktigheter säger skolans rektor.
1938-10-08 Länets centrala verkstadsskola till Uddevalla. Skola.
1938-10-08 Uddevalla får länets centrala verkstadsskola?
1938-12-22 Uddevalla-hantverkarna göra erinringar, med anledning av betänkandet i verkstadsskolefrågan. Skola.
1939-01-21 Centrala verkstadsskolan bör förläggas till Uddevalla anser länsstyrelsen.
1939-07-22 Fängelset som blev elevhem- och sommarhotell. Verkstadsskola.
1939-09-05 Rektor Thelander vid verkstadsskolan försvarade sig i rådhusrätten om skolans redovisning. Polis.
1939-10-10 Rektorn vid verkstadsskolan T. Thelander frikändes i målet rörande påstådda tjänstefel. Polis.
1939-11-30 Verkstadsskolornas elevhem invigt. Invigning. Bild.
1939-12-02 Verkstadsskolans elevhem i före detta kronohäktet får idel lovord.
1940-05-21 Garvaremyren av F.E.K. Verkstadsskolepojkar rev den gamla ladugården för övning.
1940-09-28 Uddevalla verkstadsskolor tillverkar gengasaggregat. Bild.
1943-05-10 Intressant utställning av elevarbeten vid yrkes och verkstadsskolorna i Uddevalla.
1943-05-20 Verkstadsskola i Mölndal skall omorganiseras, 124 elever flyttas till Uddevalla. Skola.
1943-07-31 Verkstadsskola för Bohuslän till Uddevalla. Skola.
1943-08-20 Verkstadsskolans metallkurser lockar för många sökanden. Utbildning. Skola. Bild.
1943-09-11 Centrala verkstadsskolan förlades till Uddevalla, i Schwartzmans före detta fabriksbyggnad.
1944-08-11 175 ynglingar med mekaniska anlag få ej yrkesutbildning. Platsbrist vid Centrala verkstadsskolan.
1944-09-16 Verkstadsskoleelevernas bostadsförhållanden i Bohuslänska Kustens fastighet vid hamnen får grava anmärkningar. Skola. Miljö.
1944-10-24 Bråket vid verkstadsskolorna Arne Wingård överklagar relegeringsbeslutet. Skola.
1944-11-17 "Hela styrelsen för Verkstadsskolan avgår. Som protest mot tremannakommitténs angripande ifråga om ""strejken""."
1945-07-02 3 gesällbrev utdelades vid verkstadsskolans åravslutning i Uddevalla. Skola.
1945-11-14 Verkstadsskolan. Instrumentmaskiner flyttas från Mölndal till Uddevalla.
1945-11-28 Brist på yrkesutbildad ungdom i Norge. Norska ungdomar i utbildning vid Uddevalla verkstadsskolor. Skola.
1945-12-19 Verkstadsskolan får sportstuga på Herrestadsfjället. Timmer från Kasenmagasinerna.
1946-01-08 Verkstadsskolan i Uddevalla 10-årsjubileum.
1946-03-01 Verkstadsskolan bygger sportstuga på Herrestadsfjället. Byggnad.
1946-04-24 Första kölen på Uddevallavarvet sträcks i år. Arbetskraft utbildas i Verkstadsskolan.
1946-06-27 Centrala verkstadsskolans verkstäder i arbete Kungsgatan 37 och före detta Cösterska.
1947-07-05 Verkstadsskolans skolhem skall byggas på söder av elever.
1947-08-29 Barn uppmanas att inte leka nära järnvägen eller verkstadsskolan p.g.a olycksrisken.
1947-11-22 Verkstadsskolan får även ett elevhem i Schwartsmansfabriken. Kvarteret Dagson.
1948-07-14 32-årige verkstadsskoleeleven Helge Haapaniemi från Kiruna, är den saknade vid svenskholmarna. Olycka.
1952-03-11 Lärare som elever på fyra månaders kurs, initiativ genom rektor Olof Måhre vid centrala verkstadsskolan.
1956-04-30 Uddevalla verkstadsskola bygger ny bilavdelning. Skola.
1956-12-04 Hela verkstadsskolornas presidium i Uddevalla begär avsked. Avgår.
1957-03-12 Verkstadsskolan i Uddvalla förslås kraftigt upprustad. Skola.
1958-06-20 Rektor Olof Måre avtackades vid Centrala Verkstadsskolans avslutning. Avgår.
1959-07-11 Verkstadsskolan får nya lokaler vid Bävebäcksgatan.
1963-03-05 Uddevalla får verkstadsskola. Projekt för 10 miljoner planerat.
1970-03-17 Verkstadsskoleelever gjorde tornutsmyckning till den nya Södertullskyrkan i Uddevalla. Skola.
1973-11-22 Industrihotell i verkstadsskolan hinder för förvaltningsbyggnad. Bild.
1976-07-07 Ungdomsarbetslösheten i Uddevalla 1934. Arbetsläger och verkstadsskola. Av Einar Dahl. Arbetsmarknad.  //

2017-02-06

Herman Radyn, Manufaktur- och Kappaffär

Herman Radyns affär i Uddevalla var en av de mera kända. Den här interiören är från 1911-1912. I det förträffliga Tidningsarkivet får jag följande träff vid en sökning på Radyn:

Datum Innehåll
1897-08-26 Klädaffären Herman Radyn. Annons. Affär.
1899-11-02 Handlanden Herman Radyn öppnar filial af sin manufaktur, klädes, tricot-och herrekipering i Lysekil.
1900-04-21 Herman Radyn, skulder till såväl min affär som filial i Lysekil betalas senast 31 dec.1899.
1900-08-09 Elektrisk bågljus levereradt af nya Uddevalla elektricitetsverk. Utstrålades från Herman Radyn's manufaktur.
1913-02-17 Eldsvådetillbud hos handl. Herman Radyns affärslokal vid Kungsgatan. Brand.
1913-10-11 På måndag öppnar Varuhuset Herman Radyn i sin lokal. Affär.
1915-11-29 50 år fyller grosshandl. Herman Radyn Uddevalla. Bild.
1915-12-01 50 år fyller handlaren Herman Radyn.
1916-09-27 Rått öfverfall på Kungsgatan på grosshandl. Herman Radyn och fru. Polis.
1920-11-29 55 år fyller grosshandl. Herman Radyn i Uddevalla. Familjenytt.
1920-12-02 55 år fyller köpmannen Herman Radyn.
1921-06-23 Eldsvåda i Radyns konfektionsfabrik. Skadorna ej af större omfattning. Brand.
1922-06-10 Varuhuset Herman Radyn, f.o.m i höst kommer firman att uppgå i AB Sidenhuset.
1922-07-15 Total slutförsäljning. Varuhuset Herman Radyn. Affär.
1922-11-02 Sidenhuset-Herman Radyn mannekänguppvisning på Grand Hotell. OBS. Musik o sång. Annons.
1925-11-28 60 år fyller grosshandl. Herman Radyn, Uddevalla. Familjenytt.
1925-11-28 60 år fyller Grosshandlaren Herman Radyn.
1926-09-03 Sidenhuset Herman Radyn har överlåtit sin affär till Eric Westergren Stockholm.
1928-11-22 Herman Radyn öppnar ny affär i Axel F. Lundbergs fastigheten i korsningen Kungs-Trädgårdsgatan. Annons.
1935-11-30 70 år fyller i dag förre grosshandlaren Herman Radyn, Uddevalla.
1935-12-03 70 år fyller f.d. grosshandlaren Herman Radyn i Uddevalla. Familjenytt.
1936-04-08 Förre manufakturhandlaren Herman Radyn död. Bild.
1936-04-08 F. grosshandlaren Herman Radyn, Uddevalla död 70 år. Bild.
1937-09-20 70 år fyller fru Agda Radyn, änka efter framlidne grosshandl. Herman Radyn.
1938-05-10 Köpmannen Osvald Radyn, Uddevalla död. Familjenytt.
1947-09-19 80 år fyller Agda Radyn maka till framlidne grosshandlaren Herman Radyn. Affär.
1958-09-19 90 år fyller änkefru Agda Radyn, maka till framlidne grosshandlaren Herman Rydyn.  //

Om Gustafsbergsstiftelsen i Wessmanska huset idag kl 14

Idag berättar jag om Gustafsbergsstiftelsen och dess verksamhet. Alla känner ju till Gustafsberg, men kanske inte vad vi sysslar med idag?

Välkomna kl 14 till Wessmanska huset, Södra vägen 7!  //

2017-02-05

Efter 54 år - nu byggs huset

Ett av de planerade husen på Tureborgsområdet byggdes aldrig färdigt. Så sent som 1963 ändrades planerna för höghuset då det befanns ligga mitt i reservatet där kanalen Uddevalla - Vänersborg var tänkt att gå fram. I stället blev höghustomten en parkering. (Läs mer om kanalplanerna i Historien om Uddevalla sid 104-107).

Och parkering har tomten varit i 54 år.

Men nu har Uddevallahems bygge av ett åttavåningars höghus inletts. Så här skriver Uddevallahem på sin hemsida:

Med bästa läge högst uppe på Tureborg bygger vi nu ett så kallat Kombohus Plus - ett åtta våningar högt punkthus. Huset kommer att rymma 47 lägenheter av storleken ettor och tvåor och kommer att vara inflyttningsklart under 2018.

Området Tureborg präglas av just denna hustyp - punkthus - och huset blir ett fint tillskott till ett mycket populärt bostadsområde med fina grönytor, naturområden och gångavstånd till Uddevalla centrum.  //

2017-02-04

Uppdatering Söderskolan

Så här ser det ut idag på Söderskolan eller Södergården som Riksbyggen kallar det.
Och så här skall det se ut när det är klart.  //

Gustafsberg och Monica Z på SVT 1 ikväll

Om du inte har sett filmen Monica Z tidigare så har du chansen ikväll kl 22.25 på SVT 1. En lång sekvens i filmen är inspelad på Gustafsberg. Filmbolaget hyrde Societetshuset i tre dygn sommaren 2012. Inspelningarna ägde rum både mitt på dagen och på kvällen/natten. Gustafsbergsscenerna kommer tidigt i filmen.  //

2017-02-03

Uppdatering kvarteren Sundberg och EOL

 I början av veckan påbörjades pålningsarbetena i kvarteret Sundberg. De kommer att pågå i tre månader. Pålkranen flyttades hit....
...från kvarteret EOL. Det byggs mycket i Uddevalla just nu.  //

2017-02-02

Ossians Patentterade Räddningsstege

Skall vi gissa på att den här räddningsstegen är från början av 1900-talet? Vem Ossian var förmäler inte historien men han tjänade säkert en och annan krona på sin "patentterade" räddningsstege.  //

2017-02-01

Motortävling mitt i stan

Det har inte varit ofta som vi har haft biltävlingar rätt genom staden. Denna bilden visar dock en sådan, men frågan är när den gick av stapeln? Och som synes kommer bilarna från Västerlånggatan och rundar bensinstationen in på Norra Hamngatan.

De bilkunniga bland Uddevallabloggens läsare brukar kunna avgöra vad det är för årsmodell på olika bilar.

I Tidningsarkivet hittar jag bara två biltävlingar och det är dessa:

1931-03-06 "Uddevallabo i Riksbiltävlingen ""Bagarn"" Erik Dahlberg. Idrott. Bild."
1932-06-21 Bäst bland uddevallabilister. Dagmar Nordgren vann söndagens biltävling. Tävling.

Frågan är om bilden kan vara tagen så tidigt som från början av 30-talet?  //