2017-02-07

UDDEVALLA VERKSTADSSKOLOR

Många minns säkert verkstadsskolan i Uddevalla. Men den här lastbilen minns i alla fall inte jag. Men bland Uddevallabloggens läsare vet jag att det finns några som är bra på bilmodeller så det skulle inte förvåna mig om vi snart får svaret på vilken årsmodell det är.

Under tiden kan vi ju läsa i Tidningsarkivet vad jag fått fram genom att söka på verkstadsskolor:

Datum Innehåll
1937-01-25 Träsnideriets renässans genom  verkstadsskolorna. Sveriges första konstindustriella skola i Uddevalla. Bild.
1932-04-22 Verkstadsskolor i Uddevalla för trä och metall? Ett förslag som antagligen får vila. Skola.
1935-01-25 Staden får ny verkstadsskola.
1936-01-08 Verkstadsskolorna starta i Uddevalla idag, rektor Thelander.
1936-01-17 Verkstadsskolans lokaler i vardande. Rymliga och passande utrymmen hålla på att iordningsställas. Skola.
1936-01-27 Socialministern i Uddevalla. Inspektion av verkstadsskolorna. Skola.
1936-02-20 Verkstadsskolans elever i praktiskt arbete med att bygga nya lokaler. Byggnad.
1936-02-27 Sjukkassan i Uddevalla går framåt. Verkstadsskolornas elever anslutas - stark nyrekrytering. Social.
1936-04-09 260 690 kr i Statsanslag till verkstadsskolan. Skola.
1936-04-22 Verkstadsskolorna i före detta Cösterska fabriken. Bild.
1936-05-29 Yrkesarbetarna och eleverna vid  verkstadsskolan. Skola.
1936-05-30 Verkstadsskolorna i Uddevalla. Stadsbidrag på 260,690 kronor beviljat. Skola.
1936-10-30 17 olika yrken läras vid de nya verkstadsskolorna i Uddevalla. Skola. Bild.
1936-11-14 Oroligt vid Uddevalla verkstadsskolor. Lärarna anmäler rektor. Skola.
1936-11-17 Åter frid vid verkstadsskolorna. Rektor medger att hans sätt mot lärare och elever varit olämpligt. Skola.
1936-11-17 Schismen vid verkstadsskolan. Skola.
1937-01-08 Socialministern blev imponerad av verkstadsskolorna. Politik. Bild.
1937-01-15 Verkstadsskolorna få disponera före detta häktet. Skola. Bild.
1937-03-09 Tureborg. Verkstadsskolorna kan beredas arbetstillfällen vid borgens reparation.
1937-04-01 Verkstadsskolorna ha hand om hela hantverket. Skola. Bild.
1937-04-10 Verkstadsskolorna komma att fortsätta ytterligare ett par år. Skola.
1937-07-23 Fyra nya kurser vid Uddevalla verkstadsskolor. Skola.
1937-07-26 Verkstadsskolorna i Uddevalla utvidga. Skola.
1937-09-08 Två landsting möttes i går i Uddevalla. Centrallasarettet och verkstadsskolorna inspekterades. Politik. Bild.
1937-10-30 60 år fyller läraren vid verkstadsskolorna Edvin Olofsson, Uddevalla. Familjenytt.
1937-12-18 Verkstadsskolorna äro nu reviderade. Skola.
1937-12-24 Första examen vid Uddevalla verkstadsskola. Skola.
1938-05-07 50 år fyller kuratorn vid verkstadsskolan Gustaf Lidman.
1938-09-06 Transaktioner vid Uddevalla verkstadsskolor drages inför JO. Inga felaktigheter säger skolans rektor.
1938-10-08 Länets centrala verkstadsskola till Uddevalla. Skola.
1938-10-08 Uddevalla får länets centrala verkstadsskola?
1938-12-22 Uddevalla-hantverkarna göra erinringar, med anledning av betänkandet i verkstadsskolefrågan. Skola.
1939-01-21 Centrala verkstadsskolan bör förläggas till Uddevalla anser länsstyrelsen.
1939-07-22 Fängelset som blev elevhem- och sommarhotell. Verkstadsskola.
1939-09-05 Rektor Thelander vid verkstadsskolan försvarade sig i rådhusrätten om skolans redovisning. Polis.
1939-10-10 Rektorn vid verkstadsskolan T. Thelander frikändes i målet rörande påstådda tjänstefel. Polis.
1939-11-30 Verkstadsskolornas elevhem invigt. Invigning. Bild.
1939-12-02 Verkstadsskolans elevhem i före detta kronohäktet får idel lovord.
1940-05-21 Garvaremyren av F.E.K. Verkstadsskolepojkar rev den gamla ladugården för övning.
1940-09-28 Uddevalla verkstadsskolor tillverkar gengasaggregat. Bild.
1943-05-10 Intressant utställning av elevarbeten vid yrkes och verkstadsskolorna i Uddevalla.
1943-05-20 Verkstadsskola i Mölndal skall omorganiseras, 124 elever flyttas till Uddevalla. Skola.
1943-07-31 Verkstadsskola för Bohuslän till Uddevalla. Skola.
1943-08-20 Verkstadsskolans metallkurser lockar för många sökanden. Utbildning. Skola. Bild.
1943-09-11 Centrala verkstadsskolan förlades till Uddevalla, i Schwartzmans före detta fabriksbyggnad.
1944-08-11 175 ynglingar med mekaniska anlag få ej yrkesutbildning. Platsbrist vid Centrala verkstadsskolan.
1944-09-16 Verkstadsskoleelevernas bostadsförhållanden i Bohuslänska Kustens fastighet vid hamnen får grava anmärkningar. Skola. Miljö.
1944-10-24 Bråket vid verkstadsskolorna Arne Wingård överklagar relegeringsbeslutet. Skola.
1944-11-17 "Hela styrelsen för Verkstadsskolan avgår. Som protest mot tremannakommitténs angripande ifråga om ""strejken""."
1945-07-02 3 gesällbrev utdelades vid verkstadsskolans åravslutning i Uddevalla. Skola.
1945-11-14 Verkstadsskolan. Instrumentmaskiner flyttas från Mölndal till Uddevalla.
1945-11-28 Brist på yrkesutbildad ungdom i Norge. Norska ungdomar i utbildning vid Uddevalla verkstadsskolor. Skola.
1945-12-19 Verkstadsskolan får sportstuga på Herrestadsfjället. Timmer från Kasenmagasinerna.
1946-01-08 Verkstadsskolan i Uddevalla 10-årsjubileum.
1946-03-01 Verkstadsskolan bygger sportstuga på Herrestadsfjället. Byggnad.
1946-04-24 Första kölen på Uddevallavarvet sträcks i år. Arbetskraft utbildas i Verkstadsskolan.
1946-06-27 Centrala verkstadsskolans verkstäder i arbete Kungsgatan 37 och före detta Cösterska.
1947-07-05 Verkstadsskolans skolhem skall byggas på söder av elever.
1947-08-29 Barn uppmanas att inte leka nära järnvägen eller verkstadsskolan p.g.a olycksrisken.
1947-11-22 Verkstadsskolan får även ett elevhem i Schwartsmansfabriken. Kvarteret Dagson.
1948-07-14 32-årige verkstadsskoleeleven Helge Haapaniemi från Kiruna, är den saknade vid svenskholmarna. Olycka.
1952-03-11 Lärare som elever på fyra månaders kurs, initiativ genom rektor Olof Måhre vid centrala verkstadsskolan.
1956-04-30 Uddevalla verkstadsskola bygger ny bilavdelning. Skola.
1956-12-04 Hela verkstadsskolornas presidium i Uddevalla begär avsked. Avgår.
1957-03-12 Verkstadsskolan i Uddvalla förslås kraftigt upprustad. Skola.
1958-06-20 Rektor Olof Måre avtackades vid Centrala Verkstadsskolans avslutning. Avgår.
1959-07-11 Verkstadsskolan får nya lokaler vid Bävebäcksgatan.
1963-03-05 Uddevalla får verkstadsskola. Projekt för 10 miljoner planerat.
1970-03-17 Verkstadsskoleelever gjorde tornutsmyckning till den nya Södertullskyrkan i Uddevalla. Skola.
1973-11-22 Industrihotell i verkstadsskolan hinder för förvaltningsbyggnad. Bild.
1976-07-07 Ungdomsarbetslösheten i Uddevalla 1934. Arbetsläger och verkstadsskola. Av Einar Dahl. Arbetsmarknad.  //

3 kommentarer:

 1. Bör vara en Volvo av 1929 års modell.

  Lasse T

  SvaraRadera
 2. Jag gick ut Byggnadssnickar linjen 1952 och undrar om det finns några klasskamrater kvar i livet Lars

  SvaraRadera
 3. Undrar över bilskolan 1956 finns det uppgifter från den vill gärna forska lite om den, vilka elever som gick där

  SvaraRadera