2017-02-25

Tureborgsbron byggs

När Tureborgsområdet skulle bebyggas med bostäder så dög inte den gamla träbron längre utan det krävdes en större och stabilare bro. Här ser vi den nya bron under uppförande. Den stod klar på hösten 1957 och var Uddevallas första bågbro, 65 meter lång.
Den gamla bron var i ett bedrövligt skick och revs därför 1955. Ännu tidigare gick här en linfärja.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar