2023-07-31

En ålekråka på promenad

Insänt av Pia Rungebo

Idag mötte Pia den här ålekråkan (storskarven) spatserande mitt på Torggatan. Här är den på väg till Bäveån, där den förstås hör hemma. Uppgifter till Uddevallabloggen gör gällande att den lyckades med sin promenad och nu är tillbaka i vattnet.

Först stod den stilla ett tag med vänsterfoten i ett konstigt läge, men som framgår ovan var det inget fel på foten.  ///

2023-07-30

Bildgåta

Insänt av Lennart Gustafsson

Som undrar var i Uddevalla vi hittar detta huset?   ///
 

2023-07-29

Årsdagen av den stora branden 1806

 

Illustration Lennart Karlsson ur boken Historien om Uddevalla.

Idag är det 217 år sedan Uddevalla lades i aska. För sjätte gången! Det var den 29 juli 1806. Denna årsdag uppmärksammas idag av Dagen Nyheter.

Det fanns ingen tidning i Uddevalla förrän 1826, men Götheborgs Allehanda kom med nyheten några dagar senare.

Här är tidningens referat. (Transkriberat av mig)

"Uddevalla, d 4 aug. Bland de eldsvådor, som i mannaminne övergått vårt kära fädernesland, lärer föga någon kunna jämföras med den, vilken d. 29 i nästlidne månad träffat Uddevalla.

Kl. 5 om morgonen förmärktes, att eld kommit lös uti Apotekaren P J Bergii vid Långgatan belägne ladugård; och ehuru klämtning och trumslag genast skedde, samt stadens 5 sprutor och brandsegel med möjligaste skyndsamhet voro till hands och sattes i bruk, hade likväl elden redan vunnit den styrka, att inga medel eller människokrafter kunde dämpa densamma eller hindra dess vidare utbredande över hela staden; så att ehuru vinden låg utåt saltsjön, icke mer än 4 smärre hus från de härjande lågorna skonades, och att varken stadens vackra och med utmärkt gott orgelverk försedda kyrka, samt på flera famnars avstånd å ett berg uppförde klocktorn med 4 klockor, eller publika byggnader av råd- och packhus samt järnvåg, präst- och skolehus, jämte här inrättat länslasarett, kunde från den allmänna förödelsen räddas.

Icke nog härmed; elden utbredde sig ock till de utom stadens sjöbom belägne platser och där uppförde husbyggnader, så att kronomagasinet med dess spannmålsupplag, beck- och smälthuset, manufaktursmidets förvaringsrum, tjärhovet och stora reparebanan tillika med de på berörda platser upplagda större partier av plankor och bräder samt beck och tjära, jämte betydliga lager av spannmål, hampa och tågvirke, ävensom byggnaderna å landeriet Walkesborg och handlanden Collings nära staden belägna salteri, blevo ett rov för lågorna.

Stadens bägge bryggor, åtskilliga pråmar, därav 2:ne mudderpråmar och båtar i hamnen liggande, avbrunno dels tomma, dels med bärgad egendom uti; och då även eld kastades till ett och annat av de nära 1/4 dels mil från staden vid Skeppsholmen liggande fartyg, men där ombord varande folk hindrades från antändning, kan man om denna brandens häftiga och våldsamma framfart göra sig en någorlunda livlig föreställning.

Huru elden kommit lös, är ännu icke bekant, men undersökning härom är redan anbefalld och företagen. Stadens invånare äro således nu utan hus och hemvist, de flesta eller de som icke kunde inrymma sig i de få utom staden varande hus, äro med sin bärgade ringa egendom utflyttade på ängar och öppna fält, dit även en av elden skadad mansperson, och hustrur, som nyligen fött barn, måste utflyttas, och barn dagen efter eldsvåda blivit döpta.

En myckenhet bärgat hö uppbrändes; oslagne ängar skadades av körslor och tramp, så att därå föga någon höbärgning är att vänta; och många även av de förmögnaste stadens invånare voro de första dagarna försatte i brist på bröd och andra livsmedel.

Med ett ord; nöden är allmän och kan icke beskrivas; och utsikten för en annalkande vinter ökar bekymret, som tecknar sig i mångas ansikten med förtvivlans drag.

Några närbelägna städer och närvarande resande, rörde av det ömma och kristliga medlidande för den nödställda nästan, varav svenska folket sig alltid utmärkt, hava ädelmodigt hastat med hjälp och undsättning, medelst gåvor av betydliga penningsummor och livsmedel samt barns emottagande; och har i synnerhet Göteborgs stad visat en frikostighet, som aldrig nog kan värderas; varjämte icke bör lämnas obemält Överste-Löjtnanten och Riddaren Baron Hjertas oförtrutenhet, som både i egen person och med betjänt och hästar vid bärgningen var behjälplig, även som flere av de vid dessa tillfälle här befintlige resande. Igår hölls gudstjänsten på den avbrända stadens torg.

Länets vördade och aktade Hövding har, oaktat sina många och viktiga ämbetssysslor, skyndat sig hit, och icke allenast med blödande hjärta samt ömmaste deltagande besett gruset och ruinerna av den fordom vackra och välbebyggda staden, utan ock med varmaste känsla uppmuntrat oss, att med bön och åkallan, hopp och förtröstan fly till den allsmäktige Guden, som efter den tuktan han i allvishet funnit gott att låta oss erfara, säkert meddelar hjälp, tröst och hugsalvelse.

I samråd med Magistraten och Borgerskapet vidtager nu Länets Hövding de mått och steg, som omständigheterna och vår bekymmersamma belägenhet fordrog.

Slutligen må anmärkas, att hettan under branden var uppdriven till den grad, att några på järnvågen upplagda spikkistor sammansmälte i klimpar".   ///

2023-07-28

"Gåtan är löst"

Insänt av Lars Barkman

Hej Gunnar!
Efter att i så många år svävat i ovisshet om vilka mått
bassängen i det gamla varmbadhuset egentligen hade,
beslutade jag att gå till botten i ärendet.
Efter kontakt med en kommunal tjänsteman, som behandlade
mitt ärende med att spåra originalritningen, har jag nu
mätt upp bassängens längd och bredd. Länden var 7,5 meter
och bredden 5,5 meter. Det finns en skala längst ner i bilden.

Mvh
Lars Barkman

2023-07-27

Konditorirestaurant Havet

Insänt av Lars Barkman

Jag har tidigare några gånger skrivit om Konditorirestaurant Havet. Men den här bilden kan jag inte minnas att jag sett. Havet låg i samma hus som tidningen Bohusläningen gjorde vid Norra Drottninggatan.   ///
 

2023-07-25

Var och när är bilden tagen?

Insänt av Lars Barkman

Ja, som sagt. Det finns några ledtrådar att ta fasta på.   ///

2023-07-23

Var är bilden tagen?

Insänt av Lars Barkman

Någon kanske känner igen området omedelbart, andra kanske inte. Vägen i förgrunden hette tidigare något annat än den gör idag. Bara det kan förvilla. Eller vad tror du?   ///
 

2023-07-22

Taubedagen med Visans vänner

Idag var det dags för årets Taubedag med Visans vänner i Margretegärdeparken. Här med Kardborrbandet bestående av Eva Olivia Samuelsson, Lennart Bertilsson, Sven Alm och Lars Linsten (som förresten fyllde 80 år igår och som hyllades extra).

Precis när föreställningen skulle börja kom regnet. Det blev dock inte så långvarigt så den talrika publiken kunde fälla ner paraplyerna igen.
Ann-Britt Karlsson.
Samfundet Visans vänner i Uddevalla med omnejd grundades av Evert Taube 1945.

Medlemmar från samfundet har medverkat vid varje Taubedag sedan starten 1988.

Medverkande 2023
Ann-Britt Karlsson
Kristfrid Werner
monica Svensson
Kardborrbandet

Presentatör Anders Leissner   ///

2023-07-21

Parti från Uddevalla

Insänt av Lars Barkman

En välkänd vy. Men kan du datera den med hjälp av det vi ser på bilden?   ///
 

2023-07-20

Uppdatering Rimnersvallen

Insänt av Johan Gadd

Nu läggs det sista ytskiktet på löparbanorna.   ///
 

2023-07-19

Härlig viskonsert med Gustafsbergs vänner i Societetshuset

I eftermiddags arrangerade Gustafsbergs vänner en viskonsert i Societetshuset på Gustafsberg. Artisterna här är kusinerna Hans och Jan Grundberg som framförallt sjöng Cornelissånger.

Och Lennart Bertilsson och Lars Linsten spelade Taube och Bohuslänska visor.
Konserten var välbesökt av både vänner och allmänhet.
Mats Randér höll i trådarna som den entertainer han är. Och i finalen deltog såväl artister som publik. En härlig upplevelse för oss som var med.   ///

2023-07-18

Ny keramikverkstad och butik i Bikupan på Gustafsberg

Idag öppnade en ny verksamhet i Bikupan på Gustafsberg. Det är keramikern Patrik Sandström som har etablerat sig här.

Patrik har öppet i regel kl 10-16 om dagarna. Förutom att han sitter och tillverkar sina produkter vid drejskivan om dagarna så har han även försäljning. Förutom på plats i Bikupan har han även en webbutik. Gå gärna in på webbutiken och se på hans produkter. Webbadressen är https://www.patriksandstrom.se/keramik-till-salu/
Man hittar till verkstaden/butiken med hjälp av dessa skyltar som finns vid Snäckan och vidare.

Står skyltarna här så är det ÖPPET!   ///

2023-07-17

Svar på Jocke Perssons bildgåta

Jocke Persson: Huset låg strax bredvid Mobil-oil på höger hand innan Skeppsviken. Idag kan man inte ens ana att det har funnits ett hus där.   ///

2023-07-16

LILLA DAN på Gustafsberg

Foto Bangt-Arne Runnerström

Ikväll kom Lilla Dan från Svendborg i Danmark till Gustafsberg. Hon kom närmast från Uddevalla dit hon anlände igår från Gullholmen. 
Lilla Dan har varit i Uddevalla ett flertal gånger. Första gången jag skrev om henne var i juli 2007. På Wikipedia kan man läsa detta om henne:

Lilla Dan är en dansk tvåmastad toppsegelskonert, som byggdes 1951 av J. Ring Andersen Træskibsværft i Svendborg i Danmark.

Lilla Dan byggdes för rederiet J. Lauritzen son skolskepp och användes för detta ändamål till 1996.

Hon ägs fortfarande av Rederiet J. Lauritzen och går idag i charter sommartid från Köpenhamn.

2023-07-15

Bildgåta

Insänt av Jocke Persson

Med frågan: Känner du igen detta huset?   ///
 

2023-07-13

Lasarettet

Insänt av Lars Barkman

Frågan är från vilket håll den här bilden är tagen? Och när är kanske svårare att räkna ut?   ///

2023-07-12

Hamnen från Skansberget

Insänt av Lars Barkman.

Uddevalla hamn från Skansberget. Men vad är det för byggnader vi ser på bilden och när i tiden kan bilden vara tagen?   ///

2023-07-11

Plötsligt fick Kent tre halvsystrar från Kanada - en osannolik historia

 Det blir alltmer vanligt att folk gör DNA-tester. Och DNA-tester ljuger inte. Själv gjorde jag det för några år sedan och är nu uppe i över 13 000 matchningar. De flesta är bryllingar, pysslingar mm, dvs inte så nära släktingar.

Men att få en sådan träff som Kent Passbo fick från sin DNA-test förra året måste vara unikt. På en gång fick han tre halvsystrar från Kanada som han inte visste om. Och de visste heller inte om honom.

Så nu har de kommit till Sverige och Uddevalla och idag hade jag nöjet att guida dem runt på Gustafsberg. Och här är syskonskaran från vänster Michele, Kim, Janis och Kent. Och hur detta har gått till? Ja, det är en annan historia. 

Uppdatering

Två av systrarna hade sina män med till Sverige. Längst till vänster står Kents son Jonas, som ju nu fått tre "nya" fastrar.   ///


2023-07-10

Löftet om "Bohusläningen tre dagar i veckan" - blev ingen tidning alls!


Tidigare i år aviserades att Bohusläningen som papperstidning fr o m den 1 oktober kommer ut bara tre dagar i veckan.

Idag kom nästa dråpslag. Ingen papperstidning alls fr o m den 1 oktober. Och nu skyller man på tidningens distributionsbolag, VTD, Västsvensk Tidningsdistribution, som genomför förändringar i sin distribution. "I och med detta kommer VTD inte längre kunna dela ut Bohusläningen till dig".

Det var en käftsmäll som heter duga!   ///

2023-07-08

Guidade vandringar på Gustafsberg


I morgon söndag den 9 juli startar Bohusläns Guider sina guidade turer på Gustafsberg.

Nedanstående dagar och tider gäller:

Söndagar kl.17:00 den 9, 16, 23, 30 juli och 6, 13 augusti.

Onsdagar kl.18:00 den 5, 12, 19, 26 juli och 2, 9 augusti.

Start vid anslagstavlan intill vandrarhemmet.

Vuxen 100 kr med swish (eller kontant) på plats.

För information och bokning:

Anette Bargel 0705-776422
Malin Bergenheim 0739-574191
Regina Cederfeldt 0703- 846589
Carina Gustavsson-Öberg 0705-565328

VÄLKOMNA!!!    ///

2023-07-06

Resteröd kyrka

Foto Svenska kyrkan

Idag blev det ett besök i Resteröds 1100-talskyrka. Det var några år sedan jag var där. Kyrkan har varit öppen för besökare denna veckan och i morgon fredag är den också öppen kl 11-15.

Jag tycker det är oerhört fascinerande att komma in i en så gammal byggnad.

I en skrift man får vi besöket berättar Lars-Magnus Olovsson så här:

"Kyrkan är en typisk 1100-tals kyrka med påverkan av skotsk-engelskt arkitektur. En kyrka bestående av ett rektangulärt långhus och med ett smalare och lägre kor med rak avslutning i öster. Den kvarvarande triumfbågen är unik och gör Resteröds kyrka till en av de äldsta i Bohuslän med denna båge kvar och som är i bruk. På norrsidan fanns ursprungligen inga fönster utan dessa togs upp 1730.

Det nuvarande vapenhuset byggdes så sent som vid kyrkorestaurering en 1920. Tidigare fanns en mindre utbyggnad i rödmålat trä på sydsidan, som antagligen tjänade som vindfång vid den dåvarande huvudingången. Denna syns i putsen på sydsidan.

Den nuvarande sakristian fick sin utformning 1921."


På dörren till en av kyrkbänkarna är det markerat vem som innehar kyrkbänken.
Dopfunten av täljsten kommer från Skåne.   ///

2023-07-05

De digitala hastighetsskyltarna på plats på Göteborgsvägen

Ni minns väl de avbrutna arbetena med fartgupp som skulle ligga över över övergångsställena? Den styrande majoriteten i Samhällsbyggnadsnämnden avbröt arbetena som precis skulle påbörjas. I stället aviserade man att man skulle sätta upp digitala skyltar som skulle sättas upp och som skulle varna dem som körde för fort.

Skyltarna har kommit upp nu. De drivs av solceller som sitter ovanför varje skylt. Kör man över 50 km/tim så kommer det upp en röd text där hastigheten anges och texten SAKTA NER!. Kör man under 50 km/tim så anges hastigheten i grönt och texten  TACK! kommer upp.

Det så ut att fungera bra den stunden som jag var på plats och tittade,


2023-07-03

Kan du identifiera detta område?


 Inte mycket är sig likt från den här bilden idag. Men du kanske kan klura ut vilka byggnader som finns här?   ///

2023-07-02

Majorebergsleden

I lördags gick hustrun och jag den nya Majorebergsleden. Den är på 3,5 kilometer men det kändes längre då det var mycket upp och ner runt Kärraån.

Här är informationstavlan vid starten. Man kan välja på att gå till höger som kallas Hasselstigen eller till vänster som kallas Kvarnstigen. Det var lite oklart vad som är vad men det är en och samma led så man kan gå vilket håll som helst. Går man till höger så tror jag att man har tänkt på rullstolsburna då det är en bred grusväg som går ända fram till en grillplats.

Men vi gick till vänster och där var det mer obanad och delvis igenväxt terräng. Och visst var det vackert överallt.
På flera ställen finns det sådana här övergångar.

Och snart kom vi till den ena av två grillplatser. Dags för en medhavd fika.
Gott om döda träd intill grillplatsen.

Flera informationsskyltar längs leden. Jag gissar att vegetationen växt rejält sedan invigningen den 26 maj så några kvarnstenar såg vi inte till.
När vi kom hit förstod vi att vi gått fel. Så vi fick vända och försöka hitta på stigen på nytt. En annan familj hade antagligen gjort samma miss.

Överhuvud taget skulle jag önska att pålarna i skogs- och åkerkanterna stod lite tätare. Det var helt klart lätt att missa leden då gräset var högt och pålarna ganska små och klena.
Någon bäver eller spår av bäver såg vi inte heller, men sannolikt på grund av all grönska i naturen så här års.
I Kärraåns dalgång är det gott om hjälpmedel att ta sig fram med då terrängen är väldigt kuperad.
Den andra grillplatsen. Och den är tillgänglig för rullatorer och rullstolar om man tar till höger vid startplatsen.
Det finns mycket att se längs leden.
Så här går leden, men tänk då bort det lilla strecket där vi gick fel och fick gå tillbaka.

På det stora hela är den nya Majorebergsleden ett fin tillskott till alla andre naturleder som tillkommit i Uddevalla de senaste åren. Hit skall vi flera gånger.   ///