2018-04-30

Vår i Bodeleåns dalgång

Valborgsmässoafton bjöd mest på kyla, hårda vindar och ösregn. Nej, det höll mig hemma från det traditionsenliga firandet i Museiparken. Men våren är ändå på väg. Det ser man ju inte minst i Bodeleåns dalgång där vitsipporna nu blommar för fullt.
Jag gick där igår och kunde konstatera som alla andra år har träd fallit över naturstigen. På de flesta ställena är det ändå framkomligt, men på några ställen måste motorsågen fram.  //

2018-04-29

Skalbankarna

 De här två bilderna visar skalbankarna innan man kommit alltför långt med avverkningen. Ja, man kallade alltså utvinningen av snäckskal för avverkning. I dag ligger Skalbanksmuseet något till höger om berg i dagern på bilden.
I förgrunden ser vi här den gamla landsvägen som gick rakt över skalbankarna.

Då jag söker på snäckskal i Tidningsarkivet får jag denna träfflista:

Datum         Innehåll
1861-10-24 Sällskapet X begär att några snäckskalsbankar vid Kapelle skall skyddas. Natur.
1894-05-17 Snäckskalsbankarna på Kapelle av sällsynt geologiskt intresse. Kulturminne.
1902-01-25 Kasebukten fylls med snäckskal från bankarna vid Bräcke. Järnväg.
1903-07-09 Stadspromenader, 30. Bräcke, Kuröd. Snäckskalsbankarna.
1910-04-09 Kapellebackens snäckskalsbankar, en kontigent av den internationella geologiska historia.
1914-02-26 Under uttagning av snäckskal i skalsandbankarna öster om Uddevalla.
1920-02-07 Uddevalla snäckskalsfabrik Erik G. Norlin, Kapelle. Industri.
1923-01-04 Ny fackförening i bildad i Uddevalla av arbetarna vid snäckskalsgroparna.
1923-05-07 Grusgropsägare Norlin lockoutar sina ett 20-tals arbetare i snäckskalsbankarna. Arbetsmarknad.
1923-05-08 Arbetet vid Uddevalla snäckskalsbankar inställes på grund af orderbrist. Nedläggning.
1924-02-07 Anbud å snäckskal. DK har för avsikt att till fullmäktige ingå med begäran. Annons.
1926-07-07 Kungörelse: Fridlysning av snäckskalsparti å Övre Bräcke.
1926-10-19 Eldsvåda uppstod i lördags i Snäckskalsfabriken vid gamla idrottsplatsen. Brand
1927-02-26 Snäckskalsbankarna i fara. Natur.
1929-07-12 En del av snäckskalsbanken vid Bräcke skyddas. Natur.
1932-01-19 De väldiga snäckskalslager som skola förvandlas till hönsfoder. Bild.
1932-01-22 Stenåldersfynd, grönstensyxa, borr- och flinta funna vid utgrävning i snäckskalsbankarna. Historia.
1932-01-23 Stenåldersfynd i Bräcke snäckskalsbankar. Spår av stenåldersmänniskor. Utgrävning.
1932-01-25 Göteborgsgeologer studerar Kurödsbanken. Nya fynd har gjorts i Snäckskalsbankarna. Utgrävning.
1932-02-18 I snäckskalsbanken vid Bräcke har i dagarna påträffats ett hörselben av grönlandsval. Utgrävning.
1932-05-26 Ragnar Steenes snäckskalsfabrik vid gasverket ödelagd vid brand.
1932-05-26 Fabrik i Uddevalla brunnen. Uddevalla Snäckskalsfabrik i aska. Brand.
1932-05-26 Snäckskalsfabrik i Uddevalla ödelagd igår. Skador för ca 20 000 kr. Brand. Bild.
1934-08-06 En dödsolycka inträffade strax ovan snäckskalbankarna vid Nedre Bräcke. Olycka.
1936-05-28 Snäckskalsfabrikant i Bäve anmäld. Arbetsmarknad.
1936-09-11 Kapellehöjdernas bebyggelse. Snäckskalslagren. Hembygd.
1937-06-19 Geografer studera snäckskalsbankarna. Natur. Bild.
1938-05-04 Torrt snäckskalsmjöl för trossbottnar. Bröderna Steene AB. Annons. Byggnadsmaterial.
1938-05-10 Fröken Jane Sanne donerade på sin 50-årsdag 1.000 kronor till snäckskalsbankarnas bevarande. Natur.
1938-06-11 Snäckskalsbankarna, Skansen, Museét och de natursköna omgivningarna av T. S-g.
1938-09-20 Snäckskalsavverkningen vid Kuröd stoppas. Natur.
1938-09-20 Skalbankarna å Bräcke räddas. Utgrävning av snäckskal inställes ett år. Natur.
1938-09-21 50 år fyller förmannen vid snäckskalsfabriken på Porsen Johannes Andersson Plate.
1938-11-04 Skall snäckskalsbankarna vid Bräcke bli naturreservat? Natur.
1938-11-14 Lyckad Lotta-dag i Uddevalla med föredrag om luftskydd och snäckskalsbankar. Regemente.
1939-01-23 Snäckskalsbankarna i Bräcke inlöses av staten. Motion i riksdagens båda kamrar. Natur.
1939-01-23 Staten bör expropriera vid Bräcke. Snäckskalsbankarna inför riksdagen. Natur.
1939-01-27 Drätselkammaren har fått förfrågan om kostnaderna för överlåtande av snäckskalsbankarna till naturreservat.
1939-02-01 Schakt med glasvägg för Snäckskalsstudier. Turistintendenten ger nya uppslag för Uddevalla. Natur.
1939-03-08 Vetenskapsakademien tillstyrker fridlysning av Bräcke snäckskalsbankar. Natur.
1939-08-18 Snäckskalsbankarnas fridlysning.
1942-04-17 Bröderna Steenes snäckskalsfabrik vid Porsen ödelagd vid nattlig brand.
1949-08-01 Torsten Steenes snäckskalsfabrik på Kuröd ödelagd av brand vid åsknedslag.
1949-10-01 60 år fyller Dir. Ragnar Steene. (Säljare av snäckskal.)
1953-09-02 Ritning på motorcrossbanan, som körs på snäckskal. Motorsport.
1960-08-29 Snäckskalsbankarna i Bräcke lockade botaniker från Göteborg.
1965-07-21 "Natur värd att vårda. Bilder på ""Landeriet"" Emaus- och Snäckskalsbankarna. Hembygd."
1967-06-02 Snäckskalsdamm blir akvarieväns eldorado.14 årige Per Lysberg prövar fiskelyckan i dammen. Fisk. Bild.
1970-04-17 Vårens första hästhovar har Maria och Anna Larsson hittat ovanför Snäckskalsbankarna. Blommor. Bild.
1972-07-10 Det var inte syndafloden som bildade snäckskalsbankarna. Miljö. Natur. Bild.
1973-07-14 Bild på Snäckskalsbankarna i Uddevalla, världens största, och i sitt slag unikt, men utsätts ständigt för åverkan.
1980-11-05 Gamla snäckskal utnyttjades till hönsfoder. Natur.
1981-04-09 Snäckskalsbankarna vid Kuröd presenteras i en ny folder. Turist. Natur.
1981-06-04 Snäckskalbankarna blir naturminne. Turist.
1981-06-04 Unik snäckskalsdamm klarar sig från försurning. Natur. Bild.
1981-07-15 Unik snäckskalsbank, Uddevallas okända turistmål. Natur. Bild.
1983-05-11 Snäckskalsbankarna vid Uddevalla har av länstyrelsen förklarats som naturreservat.
1983-08-02 Snäckskalsbankarna unika i världen. Natur. Turist.
1987-03-05 Om snäckskalbankarna från förr. Natur. Turist.
1987-07-16 Snäckskalsbankarna är ett av Uddevallas 12 naturreservat. Kulturminne. Bild.
1991-09-05 Snäckskalsbankarna vid Bräcke och Kuröd, turistmål som växer igen. Natur.
1997-05-06 Tekniska nämnden har inget emot öar av konst vid snäckskalsbankarna.
1998-04-06 Byggstart av naturrummet vid Snäckskalsbankarna. Museum.
1998-11-21 Tio procent snäckskal kvar i Bräckebankarna, berättelse av Sune Sundberg. Bild.
2001-05-30 Östraboelever nappade på naturliv. En fisketävling anordnades i dammen vid Snäckskalsbankarna. Skola. Bild.  //

2018-04-28

Här gick Bomgatan en gång

Så här ser det ut idag där kvarteret Sjöbommen och Bomgatan en gång fanns. Det är alltså i Teaterplantaget.
Fotografen Arne Andersson, som tagit bilden, står på Södergatan och det är Bomgatan som går bortåt mot Södra Hamngatan. Det är ett magasin på Kampenhof som syns på bilden. Och man ser även krigsseglarmonumentet som då låg på ungefär samma plats som idag. Kvarteret Sjöbommen kringgärdades av Bomgatan - Södra Hamngatan - Göteborgsvägen (tidigare Packhusgatan) - Södergatan.

När revs kvarteret Sjöbommen. Svaret får vi i en sökning i Tidningsarkivet:

Datum      Innehåll
1833-10-25 Packhustomten nr 36, Sjöbommen.
1913-10-28 En ansökan om vatten till sex vattenklosetter i fastigheten nummer 36 Sjöbommen beviljas. Ledningar.
1938-12-10 Fastigheten Sjöbommen 1 på Södra Hamngatan skall rivas. Svårt att få någon att åtaga sig arbetet. Rivning.
1939-01-04 Arbetet med rivningen av fastigheten Sjöbommen 1 på Södra Hamngatan har nu påbörjats. Byggnad.
1939-01-28 Svår olycka vid rivningen av fastigheten Sjöbommen 1 på Södra Hamngatan. Två arbetare skadade.
1939-01-30 Olyckan vid rivningen av Sjöbommen 1 krävde dödsoffer, arbetaren Johan Jansson död. Byggnad.
1946-07-12 Linnés resa i Bohuslän av F.E.K. Sjöbommen vid Uddevalla var om aftonen tillsluten.
1951-09-20 Bild på fastigheten Sjöbommen nr 1. Revs när Västerbron skulle byggas år 1939.
1957-05-08 Rivning av kvarteret Sjöbommen påbörjas. Byggnad. Bild.  //

2018-04-27

Gustafsbergspojkar tar examen

Foto Gustafsbergsstiftelsens arkiv.

Mellan 1949 och 1976 bedrev Gustafsbergsstiftelsen ett skolhem i det gamla skolhuset på Gustafsberg. Dessa elever bodde på Skolhemmet men gick i skolan inne i Uddevalla.

Erik Kilhamn, själv gammal Gustafsbergselev, vet namnen på gossarna: "Realexamen 1952: Kjell Olbin, Håkan Hellman, Torkel Arvidsson, Erik Hansson".  //

2018-04-26

Bildgåta

En miljö som inte finns idag. Men var låg detta och vad hette gatan?  //

2018-04-25

Glimtar ur Uddevallas idrottshistoria

Boken om Uddevallas idrottshistoria kommer snart. Ca 75 personer i 23 idrottsföreningar har grävt i sin historia och tagit fram bilder, historier ur sina gömmor under ca ett och ett halvt år.

Återstår nu är små korrekturändringar samt klartecken från en av upphovsrättsägarna till några av artiklarna i boken.

Initiativtagare är Tony Larsson, Munkreklam, med god hjälp av PO Andreasson.

Det omfattande materialet har delats upp i två delar och utgivningen planeras till den 15 juni.  //

Uddevallas nyaste konstverk


2018-04-24

Bågskytte i Uddevalla

Foto Arne Andersson, Bohusläningen. Bohusläns museum/Digitaltmuseum.

Den här bilden skall vara från en tävling som Uddevalla Bågskytteklubb arrangerade 1959. Samma år gick världsmästerskapen i Stockholm. Vilka skyttarna är framgår inte med det är Bohusläningens mångårige fotograf Arne Andersson som tagit bilden. Och nog tycker jag det ser ut att vara på fälten på Gustafsberg?

Den mest kände bågskytten från Uddevalla är utan tvekan Carl-Eric Bissman som tog brons vid VM i bågskytte i Oslo 1953. För den och andra prestationer fick han 1954 Bohusläningens guldmedalj.

Söker jag på ordet bågskytte i Tidningsarkivet får jag följande träfflista:

Datum         Innehåll
1951-02-26 Uddevalla bågskytteklubb ämnar arrangera Kattegatt Runt. Idrott.
1952-05-05 Familjen Bissman dubbelvann i bågskyttetävlingar. Idrott.
1952-09-22 Bissman slog världsmästaren i bågskytte. Idrott.
1953-01-17 Bågskyttet som sport är inget nytt, det kan spåras till istiden. Idrott. Tävling.
1954-12-30 Bohusläns guldmedalj har tilldelats bågskytten Carl-Eric Bissman. Utnämning. Idrott.
1968-03-04 Uddevallaseger i Bågskytte-DM. Leif Andersson Uddevalla BK vann inomhus-DM.
1969-05-23 Leif Andersson, Uddevalla, blev trea i fristilsklass i bågskytte. Idrott. Bild.
1971-06-21 "Årets ""Uddevallabom"" i bågskytte drabbades av kyla- och blåst. Finspångskytt vann Uddevallabommen. Idrott"  //

2018-04-23

Berättarafton onsdag 25 april på Bohusläns museum

Vårens sista berättarafton äger rum på onsdag 25 april kl 18.30 på Bohusläns museum.

Alla är hjärtligt välkomna!  //

2018-04-22

Lennart Malthed död

Bilder från Facebook

Lennart Malthed har omkommit i en trafikolycka i Thailand. Så sent som i januari i år frågade han mig per mejl om jag kunde viga honom och hans thailändska kvinna, vilket jag sa ja till. Det skulle ha skett till sommaren.

Lennart var född 17 augusti 1946 i Uddevalla. Han blev furir vid Bohusläns regemente 1968. Överfurir 1970. Sergeant 1972. Fanjunkare 1974. Löjtnant 1983, vid Göta luftvärnsregemente 1992. Avsked 2001. Han tillhörde Bohusläns regemente 1967 - 1992. FN 7 (FN-bataljon).

2018-04-21

En buss på besök hos fotografen

Foto Olof Lindström. Bohusläns museum/Digitaltmuseum.

Bilden är tagen 1928 av Olof Lindström som hade sin ateljé i hörnet Agnebergsgatan - Östergatan, dvs ungefär bakom ryggen på fotografen. Av texten på bussen kan vi se att den tillhör ULB, dvs Uddevalla - Lelångenbanan. Vidare står det Högsäter - Lerdal så troligen är det en buss som går i trafik mellan Högsäters järnvägsstation och Lerdal. Men vad är det för märke på fordonet?  //

Slutringt på den fasta telefonen

Vi har i dagarna sagt upp abonnemanget för den fasta telefonen. Det har tagit emot då den har funnits i hela mitt liv. Men det blev allt mer tydligt att det var inte ekonomiskt försvarbart att behålla den enbart av nostalgiska skäl. De flesta samtalen till oss på den telefonen har varit från försäljare, mer eller mindre aggressiva. //

2018-04-20

Uppdatering kvarteren EOL och Sundberg

 Kvarteret EOL från Brattgatan
Kvarteret Sundberg från Västerlånggatan  //

Thordénstiftelsen delar ut 4,3 miljoner kr

PRESSMEDDELANDE

Vid sammanträdet den 13 april beslutade Thordénstiftelsen om bidrag med 4,3 miljoner kronor till idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän. Hela listan kan laddas ner från hemsidan www.thordenstiftelsen.se.

Ett 50-tal föreningar m.fl. får dela på pengarna. Till vårens möte fanns närmare 100 ansökningar på totalt drygt 14 miljoner kronor. Största bidraget gick till Uddevalla Sim – 600 000 kr för de tre åren 2018-2020. Det ska användas för utveckling av föreningens verksamhet – utbildning, bättre träningsmöjligheter för simmarna, simskolor m.m. Föreningen och Thordénstiftelsen ska träffa en överenskommelse om hur satsningen ska utformas. Genom en treårig överenskommelse får föreningen större möjligheter för framförhållning och planering av sin verksamhet.

Thordénstiftelsen har i dagsläget liknande överenskommelser med två föreningar – Hälle IF (ungdomsakademi) och IK Rössö Uddevalla, och även ett treårigt bidrag till Uddevalla Konståkningsförening. SM i friidrott går i Uddevalla 2020. SM-arrangören IK Orient fick 200 000 kr för 2018. Möjligheter till ett ytterligare bidrag kan prövas när de budgetmässiga förutsättningarna har klarnat. Stiftelsen avsätter vidare totalt 100 000 kr för 2018-2020 för att stärka träningsmöjligheter m.m. för friidrottare från föreningar i Bohuslän som bedöms ha möjlighet att nå topp-10 i SM. Grebbestads IF får 500 000 kr för att utveckla Siljevi IP till en anläggning som motsvarar dagens behov och önskemål. I etapp 1 ingår bl.a. att bygga en konstgräsplan som primärt ska användas för ungdomsfotbollen. Stenungsunds IF och Herrestads AIF får vardera 200 000 kr för att utveckla främst sin ungdomsverksamhet.

Totalt 150 000 kr går till Uddevalla Hembygdsförening och Kungl Bohus Elfsborghs Caroliner för det spel om Karl XII:s död som planeras i Uddevalla i december.

Andra bidrag till kulturhistoriska insatser är Vikarvets museum i Lysekil, Föreningen L Laurin i Lysekil (reparation av m/s Harry), Tollar och Seiel på Smögen (nya spant på LL 667 Asta), Munkedals Jernväg (byte av bro) och skolfartyget T/S Brita i Uddevalla (skrovrenovering).

I övrigt kan nämnas 150 000 kr till Föreningen Sportstugan för byte av avloppsanläggning. Sportstugan är en klassisk anläggning med stor betydelse för friluftslivet i främst norra Uddevalla. Uddevalla OK, Herrestads AIF och Uddevalla IS får 50 000 kr till en ny orienteringskarta med lättillgängliga besöksmål, ”Hitta ut.”

Kontakt: Lars Bäckström, ordförande, 0705-239 880, pellaslars@gmail.com
Yngve Johansson, sekreterare, 0735-512 127, yngve.johansson@thordenstiftelsen.se

Thordénstiftelsen tillkom 1958 genom ett förordnande av skeppsredare Gustaf B Thordén. Sina fondmedel fick stiftelsen 1963 då staten köpte Thordénstiftelsens aktier i Uddevallavarvet för det nominella värdet 8 miljoner kronor, som blev stiftelsens grundkapital. Stiftelsen delar ut bidrag till ”det allmännas fromma” i Bohuslän. Regeringen utser ordförande i styrelsen och ersättare för denne. Länsstyrelsen utser övriga ledamöter och ersättare. Thordénstiftelsen www.thordenstiftelsen.se  //

2018-04-19

Ny bok om Backamo - ett tidsdokument av hög kvalitet


Backamo har i hundratals år varit en samlingsplats, inte bara för de soldater som utbildats på heden, utan också för de bohusläningar, som mötts för att roa sig tillsammans med soldaterna.

Handlingen beskriver Backamos tillkomst, övningar i då- och nutid, familjeliv och fritidsvanor.

Parallellt med övningsplatsen växte ett civilt samhälle upp med kafé, lanthandel, rakstuga och mycket annat. Mycket är nu borta efter att Bohusläns regemente flyttade till Uddevalla.

Boken är således en detaljerad skildring av den välkända exercisplatsen ur många synvinklar, inte bara militära. Sånger och marschvisor som gjort Bohuslän och Backamo välkänt över landet finns redovisade i ett särskilt kapitel.

Ett kapitel i Backamos historia utgörs av det interneringsläger som upprättades i krigsslutet 1945. Här skildras hur de soldater, som flytt till Sverige i hopp om en snabb återförening med nära och kära ock sedan genom ett stort svek av den svenska regeringen kastades tillbaka till segermakterna med långa interneringstider i Sibirien.

Det mest gripande i detta sammanhang är den tyske soldaten Häfeles egen berättelse om sin tid på Backamo och den flykt han genomförde för att komma tillbaka till hemlandet.

Boken ”Backamo och Bohusläns regemente 2.0” är ett utmärkt tidsdokument som vittnar om det civila och det militära samhället i nära symbios.

Boken är utgiven av Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum i Uddevalla, där den också finns att köpa.  //

Vill du jobba på Gustafsbergs Badhotell & Vandrarhem i sommar?


Vill du jobba hos oss i sommar?

Gustafsbergs Badhotell & Vandrarhem har säsongsöppet mellan 1 juni–31 augusti och vi söker en semestervikarie i receptionen under den perioden.

Receptionen har öppet förmiddag och eftermiddag/kväll, så tjänsten på ungefär 30 timmar i veckan, innebär många och korta arbetspass. Arbetet - totalt åtta-nio veckor - kan komma att förläggas under alla de tre sommarmånaderna, vilket gör att du behöver vara tillgänglig hela den perioden.

I receptionen jobbar du ensam och du måste vara noggrann och beredd på att ta ett stort ansvar. Du ska kunna arbeta helt självständigt med bokningar på mejl och telefon, kassahantering, gästbemötande och alla andra förekommande arbetsuppgifter.

Du ska vara över 20 år, ha kassa-vana och helst ha jobbat med något hotellbokningssystem.

Välkommen att mejla ditt cv med referenser och en kort text om dig själv till gunnar.klasson@gustafsberg.se. Har du frågor, så ring Marie på 0522-15200.  //

2018-04-18

Margretegärde - men när togs bilden?

(Klicka på bilden så blir den större)

Den här kvinnan står på Margretegärde - det som nu är park. Skolbyggnaderna i bakgrunden kan ge en fingervink om när bilden kan vara tagen. Vet du?  //

2018-04-17

Aldrig har det grävts så mycket på en gång i Uddevalla

 Just nu pågår det grävningar i centrala Uddevalla av aldrig skådat slag. I södra hamnen pågår ovanstående arbeten.
 Och Kungsgatan är uppgrävd större delen mellan Västerlånggatan och förbi Rådhuset. Kungsgatan mellan Kålgårdsbergsgatan och Trädgårdsgatan är än så länge fredad utan pågående arbeten. Vid Hasselbackshuset genomför Bohusläns museums arkeologer fortsatta grävningar. Här har man gjort en del fynd vid de senaste årens grävningar. Ni minns väl kalktunnorna? Och i höstas hittade man ett trägolv som man tagit dentrokronologiska prover på. Det provet man tog visade sig komma från ett träd som fälldes år 1520. Det är det äldsta arkeologiska fynd som gjort i stadskärnan. Och det är där man nu fortsätter att gräva.

Grävningarna beräknas pågå till 20 maj.  //

2018-04-15

Norra Hamngatan den 30 juli 1895 kl 11.15

Bohusläns museum/Digitaltmuseum

Det är sällan man får så mycket uppgifter om ett foto, men Henry Thorburns bilder är noggrant registrerade av fotografen.

Så här står det om detta fotot:

Enligt fotografens noteringar: "Norra Hamngatan."
Plats: Uddevalla
Datum: 30 Juli 1895
Tid: Kl 11.15 f.m.
Ljus: Solsken
Bländare: No 2
Objektiv: Svenska Express
Exponering: Hastighet No 3
Framkallning: Hydrochinon, Eikonogen

En stadsgata med människor och affärsbyggnader. I bakgrunden syns Skansberget.
Henry Thorburn föddes den 13 juni 1875 och dog den 15 nov 1947.
Han utbildade sig till civilingenjör vid KTH i Stockholm 1893-1897.
Källa: Bl a Svenska Släktkalendern 1913, 1920-21. Släktkrönikan Thorburn-Macfie (på Bohusläns museum).
ACCESSION 1993 Gåva
TIDIGARE ÄGARE Walles, Janne
GIVARE TILL MUSEET Lindmarker, Ingegerd
FOTOGRAFERING 1895
FOTOGRAF Thorburn, Henry

I två dagar fick Uddevalla kungabesök. Det var Oskar II som var här för att del inviga Lelångenbanan och dels inviga lantbruksutställningen på Margretegärde.  //

2018-04-14

Bo & Leva-mässan stor publiksuccé

Jörgen Olsson pratar med Lennart Broberg, Bokenäs Rit & Byggtjänst AB

Årets Bo & Leva-mässa blev precis som tidigare år en stor publiksuccé. Det fanns inte många kvadratmeter ledig utställningsyta.

Här kunde man få inspiration och information om boende med livskvalité. Här kunde man träffa ett 25-tal representanter från bostadsbolag, byggföretag, banker och många andra aktörer med anknytning till boende.

Externa utställare var:

A-hus AB
Alkstrand Markis & Persienn AB
Bivab (Buss i Väst)
Bokenäs Rit & Byggtjänst AB
Bostadsbutiken
Curtans Miljöteknik AB
Fastighetsbyrån Uddevalla
Fyrstads El
GBJ Bostadsutveckling AB
Handelsbanken
HSB Norra Bohuslän
Länsförsäkringar
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Nordea Bank
Riksbyggen
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
SEB
Soberent i Väst AB
Stångenäs Försäkringsbolag
Svenska Byggruppen i Bohuslän AB
Svensk Fastighetsförmedling
Uddevalla Energi AB
Uddevallahem
Uddevalla Turism

Kommunala utställare:

Aktivitetspark
Kontaktcenter
Konsument Uddevalla
Energirådgivare
Bygglov
Centrumprojekt
Enskilda avlopp
Högskolecentrum Bohuslän (YH-utbildningar)
Kommunens miljöarbete
Kommunala tomter
Källdalskolan med fritidsgård och bibliotek
Lantmäteri
Stadsutveckling
Tillgänglighetsdatabasen
Översiktsplanen
Översvämningsskydd  //

2018-04-13

Södra hamngatan österut

Fotografen står på Södra Drottninggatan och riktar kameran österut. Närmast ligger Jacobowskys hus även kallat Judens hörna. Här hade även den mosaiska församligen i Uddevalla sina möten. En del kanske minns huset som Jazzhörnet? Här byggde senare Uddevallahem både sitt kontor och lägenheter. Och just i dagarna har Uddevallahem flyttat sitt kontor till Kålgårdsbergsgatan där man mellanlandar innan det är dags att flytta in i nybygget i kvarteret Sundberg.

Nästa hus är Paul Bergs hus. Han var Uddevallas förste stadsfullmäktigeordförande. Huset har även tillhört Bergius. Mest känt blev det nog som Gammelgården och här låg senare Skeppsservice och Bosses Cykel. Idag är det privatägt.  //

2018-04-12

Och så återstår bara en grushög

Inte mycket kvar av huset som började rivas i slutet av februari. Huset har bl a tjänat som personalbostäder och lokaler för administrationen vid sjukhuset.
4 mars hade man kommit så här långt.  //

2018-04-11

Nu får den syrianska hästen belysning

Under hela dagen har personal från Uddevalla Energi varit på plats vid den syrianska hästen vid Skeppsviken. De har arbetat med att dra fram elkablar till tre spotlights som skall belysa skulpturen. De blev inte klara idag, men kanske vi i morgon kväll få se den redan populära hästen bada i ljus.

Jag åker förbi på Göteborgsvägen dagligen och ser varje gång folk som är där och fotograferar och beundrar hästen. Det är ingen tvekan om att Uddevallaborna fått en ny favorit.  //

2018-04-10

Gustafsbergsstiftelsen - 14 år äldre än Svenska Akademien

I dessa dagar talas det mycket om krisen i Svenska Akademien. Akademien instiftades 1786 av Gustav III. Men redan 1772 stiftades Gustafsbergs barnhusinrätting av makarna Anders Knape Hansson och hans hustru Torborg Catharina Hegardt. Gustav III stadfäste stiftelsen 1774 och 1776 startade den sin verksamhet som Sveriges första internatskola.

I princip skrev makarna Knape sitt testamente på Catharinas dödsbädd. Hon dog den 6 juli strax efter att hon skrivit under testamentet.

Svenska Akademiens stadgar har jag inte läst men de lär vara mycket ålderdomliga. Och de är också Gustafsbergsstiftelsens stadgar. Sedan några år pågår ett permutationsärende vid Kammarkollegiet där avsikten är att ändra på stiftelsens stadgar. Att rakt av modernisera en stiftelses stadgar är inte det lättaste det har vi fått erfara.

Det är min förhoppning att stiftelsens nya stadgar skall bli klara under året, men gud vet? En ändring som vi föreslår är att ändra på formuleringen att den förvaltande direktören skall vara en man från Uddevalla. Vi har föreslagit att "man" skall ändras till "person" så att även kvinnor kan komma ifråga.
I Societetshuset hänger porträtten av direktörerna med Anders Knape själv som den första. Undertecknad längst ner till höger. Rummet där porträtten hänger kallas för "Gubbrummet". Inte så svårt att förstå varför.  //