2018-04-29

Skalbankarna

 De här två bilderna visar skalbankarna innan man kommit alltför långt med avverkningen. Ja, man kallade alltså utvinningen av snäckskal för avverkning. I dag ligger Skalbanksmuseet något till höger om berg i dagern på bilden.
I förgrunden ser vi här den gamla landsvägen som gick rakt över skalbankarna.

Då jag söker på snäckskal i Tidningsarkivet får jag denna träfflista:

Datum         Innehåll
1861-10-24 Sällskapet X begär att några snäckskalsbankar vid Kapelle skall skyddas. Natur.
1894-05-17 Snäckskalsbankarna på Kapelle av sällsynt geologiskt intresse. Kulturminne.
1902-01-25 Kasebukten fylls med snäckskal från bankarna vid Bräcke. Järnväg.
1903-07-09 Stadspromenader, 30. Bräcke, Kuröd. Snäckskalsbankarna.
1910-04-09 Kapellebackens snäckskalsbankar, en kontigent av den internationella geologiska historia.
1914-02-26 Under uttagning av snäckskal i skalsandbankarna öster om Uddevalla.
1920-02-07 Uddevalla snäckskalsfabrik Erik G. Norlin, Kapelle. Industri.
1923-01-04 Ny fackförening i bildad i Uddevalla av arbetarna vid snäckskalsgroparna.
1923-05-07 Grusgropsägare Norlin lockoutar sina ett 20-tals arbetare i snäckskalsbankarna. Arbetsmarknad.
1923-05-08 Arbetet vid Uddevalla snäckskalsbankar inställes på grund af orderbrist. Nedläggning.
1924-02-07 Anbud å snäckskal. DK har för avsikt att till fullmäktige ingå med begäran. Annons.
1926-07-07 Kungörelse: Fridlysning av snäckskalsparti å Övre Bräcke.
1926-10-19 Eldsvåda uppstod i lördags i Snäckskalsfabriken vid gamla idrottsplatsen. Brand
1927-02-26 Snäckskalsbankarna i fara. Natur.
1929-07-12 En del av snäckskalsbanken vid Bräcke skyddas. Natur.
1932-01-19 De väldiga snäckskalslager som skola förvandlas till hönsfoder. Bild.
1932-01-22 Stenåldersfynd, grönstensyxa, borr- och flinta funna vid utgrävning i snäckskalsbankarna. Historia.
1932-01-23 Stenåldersfynd i Bräcke snäckskalsbankar. Spår av stenåldersmänniskor. Utgrävning.
1932-01-25 Göteborgsgeologer studerar Kurödsbanken. Nya fynd har gjorts i Snäckskalsbankarna. Utgrävning.
1932-02-18 I snäckskalsbanken vid Bräcke har i dagarna påträffats ett hörselben av grönlandsval. Utgrävning.
1932-05-26 Ragnar Steenes snäckskalsfabrik vid gasverket ödelagd vid brand.
1932-05-26 Fabrik i Uddevalla brunnen. Uddevalla Snäckskalsfabrik i aska. Brand.
1932-05-26 Snäckskalsfabrik i Uddevalla ödelagd igår. Skador för ca 20 000 kr. Brand. Bild.
1934-08-06 En dödsolycka inträffade strax ovan snäckskalbankarna vid Nedre Bräcke. Olycka.
1936-05-28 Snäckskalsfabrikant i Bäve anmäld. Arbetsmarknad.
1936-09-11 Kapellehöjdernas bebyggelse. Snäckskalslagren. Hembygd.
1937-06-19 Geografer studera snäckskalsbankarna. Natur. Bild.
1938-05-04 Torrt snäckskalsmjöl för trossbottnar. Bröderna Steene AB. Annons. Byggnadsmaterial.
1938-05-10 Fröken Jane Sanne donerade på sin 50-årsdag 1.000 kronor till snäckskalsbankarnas bevarande. Natur.
1938-06-11 Snäckskalsbankarna, Skansen, Museét och de natursköna omgivningarna av T. S-g.
1938-09-20 Snäckskalsavverkningen vid Kuröd stoppas. Natur.
1938-09-20 Skalbankarna å Bräcke räddas. Utgrävning av snäckskal inställes ett år. Natur.
1938-09-21 50 år fyller förmannen vid snäckskalsfabriken på Porsen Johannes Andersson Plate.
1938-11-04 Skall snäckskalsbankarna vid Bräcke bli naturreservat? Natur.
1938-11-14 Lyckad Lotta-dag i Uddevalla med föredrag om luftskydd och snäckskalsbankar. Regemente.
1939-01-23 Snäckskalsbankarna i Bräcke inlöses av staten. Motion i riksdagens båda kamrar. Natur.
1939-01-23 Staten bör expropriera vid Bräcke. Snäckskalsbankarna inför riksdagen. Natur.
1939-01-27 Drätselkammaren har fått förfrågan om kostnaderna för överlåtande av snäckskalsbankarna till naturreservat.
1939-02-01 Schakt med glasvägg för Snäckskalsstudier. Turistintendenten ger nya uppslag för Uddevalla. Natur.
1939-03-08 Vetenskapsakademien tillstyrker fridlysning av Bräcke snäckskalsbankar. Natur.
1939-08-18 Snäckskalsbankarnas fridlysning.
1942-04-17 Bröderna Steenes snäckskalsfabrik vid Porsen ödelagd vid nattlig brand.
1949-08-01 Torsten Steenes snäckskalsfabrik på Kuröd ödelagd av brand vid åsknedslag.
1949-10-01 60 år fyller Dir. Ragnar Steene. (Säljare av snäckskal.)
1953-09-02 Ritning på motorcrossbanan, som körs på snäckskal. Motorsport.
1960-08-29 Snäckskalsbankarna i Bräcke lockade botaniker från Göteborg.
1965-07-21 "Natur värd att vårda. Bilder på ""Landeriet"" Emaus- och Snäckskalsbankarna. Hembygd."
1967-06-02 Snäckskalsdamm blir akvarieväns eldorado.14 årige Per Lysberg prövar fiskelyckan i dammen. Fisk. Bild.
1970-04-17 Vårens första hästhovar har Maria och Anna Larsson hittat ovanför Snäckskalsbankarna. Blommor. Bild.
1972-07-10 Det var inte syndafloden som bildade snäckskalsbankarna. Miljö. Natur. Bild.
1973-07-14 Bild på Snäckskalsbankarna i Uddevalla, världens största, och i sitt slag unikt, men utsätts ständigt för åverkan.
1980-11-05 Gamla snäckskal utnyttjades till hönsfoder. Natur.
1981-04-09 Snäckskalsbankarna vid Kuröd presenteras i en ny folder. Turist. Natur.
1981-06-04 Snäckskalbankarna blir naturminne. Turist.
1981-06-04 Unik snäckskalsdamm klarar sig från försurning. Natur. Bild.
1981-07-15 Unik snäckskalsbank, Uddevallas okända turistmål. Natur. Bild.
1983-05-11 Snäckskalsbankarna vid Uddevalla har av länstyrelsen förklarats som naturreservat.
1983-08-02 Snäckskalsbankarna unika i världen. Natur. Turist.
1987-03-05 Om snäckskalbankarna från förr. Natur. Turist.
1987-07-16 Snäckskalsbankarna är ett av Uddevallas 12 naturreservat. Kulturminne. Bild.
1991-09-05 Snäckskalsbankarna vid Bräcke och Kuröd, turistmål som växer igen. Natur.
1997-05-06 Tekniska nämnden har inget emot öar av konst vid snäckskalsbankarna.
1998-04-06 Byggstart av naturrummet vid Snäckskalsbankarna. Museum.
1998-11-21 Tio procent snäckskal kvar i Bräckebankarna, berättelse av Sune Sundberg. Bild.
2001-05-30 Östraboelever nappade på naturliv. En fisketävling anordnades i dammen vid Snäckskalsbankarna. Skola. Bild.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar