2018-04-13

Södra hamngatan österut

Fotografen står på Södra Drottninggatan och riktar kameran österut. Närmast ligger Jacobowskys hus även kallat Judens hörna. Här hade även den mosaiska församligen i Uddevalla sina möten. En del kanske minns huset som Jazzhörnet? Här byggde senare Uddevallahem både sitt kontor och lägenheter. Och just i dagarna har Uddevallahem flyttat sitt kontor till Kålgårdsbergsgatan där man mellanlandar innan det är dags att flytta in i nybygget i kvarteret Sundberg.

Nästa hus är Paul Bergs hus. Han var Uddevallas förste stadsfullmäktigeordförande. Huset har även tillhört Bergius. Mest känt blev det nog som Gammelgården och här låg senare Skeppsservice och Bosses Cykel. Idag är det privatägt.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar