2022-04-30

Efterlängtat Valborgsfirande i Margretegärdeparken

Många hade dykt upp i Margretegärdeparken för att fira Valborg idag. Och undra på det då firandet under pandemin varit digitalt, så äntligen kunde vi träffas fysiskt.
Kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson hälsade traditionsenligt våren välkommen. I sitt tal nämnde han även pandemin och Rysslands krig mot Ukraina. Han ledde avslutningsvis publiken i ett fyrfaldigt leve för våren.

80-årsjubilerande Uddevalla Stadsmusikkår underhöll med sin musik.

Och 20-åriga kören Odd Singers sjöng de traditionella vårsångerna.
Och så klart uppträdde även drillflickorna.  //

2022-04-28

Uddevallas första järnvägsstation rivs

UVHJ-stationen rivs. UVHJ står för Uddevalla Vänersborgs Herrljunga järnväg. Järnvägen till Herrljunga invigdes 1867. 1895 blev detta också station för Lelångenbanan.

Bilden är från 1961 då stationen revs. Och det var inte bara den byggnaden som revs det året. I Tidningsarkivet hittar jag dessa rivningar 1961:

Datum         Innehåll

1961-03-02 Hamnstationen rivs. Rivning. Järnväg. Bild.
1961-05-25 Huset med Högströms pensionat rivs. Rivning.
1961-05-31 Föregångaren till Kungshuset, Nicklassonska rivs. Rivning.
1961-06-03 Stadshotellet rivs. Skrin inmurat i väggen.
1961-06-23 Tegelmagasinet vid Västerlånggatan rivs. Fläkta lusas krog.
1961-06-28 Ladugården på Walkesborg rivs. Rivning.
1961-06-28 Asplundsgatan 40 rivs. Rivning.
1961-07-28 Ladugården på Walkesborg rivs.
1961-08-03 Gamla uddevallafastigheter på Östergatan 19 rivs. Rivning. Bild.
1961-08-22 Höjdgatan 3 rivs. Rivning.
1961-10-05 Lagerbergsgatan 13 rivs. Rivning.
1961-11-15 Wallströmska huset rivs. Rivning.
1961-12-13 Skolan på Underås, före detta Dahlgrenska barnhemmet rivs, unik kakelugn flyttas. Västerskolan byggs där. Rivning. Bild.  //

2022-04-27

Nu startar bygget i kvarteret Åberg

Denna veckan har bygget i kvarteret Åberg inletts. Där låg Lundqvists järnhandel tidigare. Byggnaden revs 2011. Förra året genomfördes en arkeologisk undersökning och nu är det fritt fram att börja bygga.

Bild Götenehus hemsida.

Så här är det tänkt att se ut när det är klart. Så här beskriver Götenehus projektet på sin hemsida:

Mitt i centrala Uddevalla, på en plats där människor bott i över 500 år, skriver vi nu ny historia genom att göra Kvarteret Åberg komplett i två etapper. I första etappen uppförde vi 17 moderna lägenheter i ett vackert hus på Norra Hamngatan. Nu bygger vi ytterligare 20 bostadsrätter mellan 3 och 5 rum och kök och med 71 till 140 kvm boyta. Till föreningen hör ett garage med ca 16 parkeringsplatser. Här får du ett drömläge med nära till både Bäveåns lugn och stadens puls, oavsett om det är dags för din första egna lägenhet, att bli sambo eller sälja villan när barnen flyttat ut.

Inflyttning preliminärt augusti 2023.
  //

2022-04-26

Berättarafton onsdag 27 april

Onsdag den 27 april är det dags för vårens sista berättarafton. Kl 18.30 på Bohusläns museum.


VÄLKOMNA!!!  ///

Nu rivs det Syrénska huset

Idag började man riva det Syrénska huset i korsningen Asplundsgatan - Stora Hellevigsgatan. Huset blev totalförstört vid branden den 26 januari.  //
 

2022-04-25

Gustafsbergsstiftelsen ger sitt stöd till medborgarförslag om belysning på Gustafsberg

Den aktuella farliga vägsträckan som saknar belysning.

På kommunstyrelsemötet på onsdag behandlas ett medborgarförslag från Lars Kristiansson som bl a skriver: Lars Kristiansson föreslår att det ska sättas upp gatljus från Gustavsberg upp till cykelvägen till Sundstrand. Många nyttjar cykel/gångvägen till Uddevalla för arbete, fritidsaktiviteter och skola men tvekar när det blir mörkt. Vägen är brant med skarpa kurvor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, som inte varit i kontakt med markägaren Gustafsbergsstiftelsen, avslår förslaget och skriver så här i sitt yttrande: Kommunen är väghållare för Lindesnäsvägen men vägen går på privat område tillhörande Gustafsbergstiftelen. Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för kommunens gator och vägar meddelar att kommunen endast överväger behov av belysning inom detaljplanerat område eller på mark som tillhör kommunen. Då kommunen saknar rådighet över den aktuella marken kan inte kommunen sätta upp belysning på det föreslagna vägavsnittet (min markering). 

Gustafsbergsstiftelsen har dock idag oombedd skrivit ett yttrande inför kommunstyrelsemötet på onsdag:

Med anledning av rubricerade skrivelse vill jag som företrädare för Gustafsbergsstiftelsen framföra att vi stödjer Lars Kristianssons medborgarförslag beträffande gatljus på Lindesnäsvägen.

Gustafsbergsstiftelsen bistår villigt Samhällsbyggnadsförvaltningen med den rådighet som krävs för att förvaltningen ska kunna ges möjlighet att investera i och sätta upp belysning i syfte att främja trafiksäkerhet m.m.

Claes Burman Barkebo/Förvaltande direktör Gustafsbergsstiftelsen

Som Burman Barkebo skriver har samhällsbyggnadsförvaltningen inte varit i kontakt med markägaren och jag tycker det är anmärkningsvärt. Gustafsbergsstiftelsen håller helt med förslagsställaren att vägsträckan om ca 400 meter är trafikfarlig då den är både brant och kurvig och bilar kommer ofta i hög fart.
Från Sundsstrand kan man ta sig på en gång- och cykelväg mot Gustafsberg. Den vägsträckan på Gustafsbergsstiftelsens mark har en stark belysning och det gör att när man kommer fram till Lindesnäsvägen (målflaggan) så blir det plötsligt kolsvart det tar en bra stund innan man anpassat sitt mörkerseende på väg utför den branta backen.

Lite pikant är det att när samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 ville bredda, asfaltera och förse gång- och cykelvägen från Sundsstrand enligt ovanstående bild var det inte tal om att fråga markägaren. Man ansökte hos Länsstyrelsen om åtgärderna då marken ligger inom Gustafsbergs naturreservat. Länsstyrelsen hade inte sin bästa dag utan beslutade att kommunen skulle få göra så.

Utan förvarning damp det således ner ett beslut från Länsstyrelsen på mitt skrivbord, som godkände kommunens planer! Gustafsbergsstiftelsen vill såklart ha rådighet om sin egen mark och överklagade till Mark- och miljödomstolen och fick så klart rätt. Länsstyrelsen fick smisk på fingrarna och fick ändra sitt beslut enligt markägarens önskemål.  Kommunen fick rätta sig efter stiftelsen synpunkter, men överklagade dessa. Det kom man så klart ingen vart med.

Kristianssons medborgarförslag avser 400 meter av Lindesnäsvägen. Den vägen är kommunen väghållare för och borde ta ett trafiksäkerhetsansvar för. //

2022-04-24

Samneröd

Så här ser det ut idag på platsen där mangårdsbyggnaden på Samneröd låg. Det är alldeles intill startplatsen för Dynamitloppet för er som kommer ihåg den tävlingen.

Och här är en annan bild på Samneröd som det såg ut då häradshövding Rosenqvists familj bodde där. Samneröd och hela den tillhörande marken såldes senare till Kungl. Bohusläns regemente och blev ett viktigt övningsområde, som sträcket sig ända upp till Bjursjön.  //

2022-04-23

Vilken byggnad är detta?

Byggnaden finns förstås inte kvar. Så frågan är om du känner igen den ändå?  //

2022-04-21

Här kommer bilden igen - tagen från Skansberget

Här kommer bilden igen och nu med Jan Aronsons version som jag tycker stämmer i allt väsentligt. Bilden är således tagen från Skansberget. Det vi ser hitom bebyggelsen är Herrljungabanan i sin ursprungliga sträckning. Där gick järnvägen från 1864 då den var klar till Vänersborg. 1867 var hela Herrljungabanan klar. Den kallades även U.W.U.J: eller Uddevalla - Vänerborg - Herrljunga järnväg. När Bohusbanan byggdes i början av 1900-talet ändrades Herrljungabanans sträckning till att gå norr om Länsfängelset (utanför bild) i stället för söder om.

Om vi tittar ungefär kl 21 i bilden ser vi att järnvägen går på en viadukt över Strömstadsvägen. Bortanför där ser vi ett skogsparti. Det är Norra Kyrkogården. Det stora vita huset är Bartilsgatan 3 A eller som Jan skriver f.d. Arkitektkopias hus. Längre bort, ungefär kl 22 ser vi ett vitt hus. Det är Hedegärde.

Om vi vänder blicken mot Kampenhof igen så ser vi ett större trähus hitom Kampenhof. Det huset kallades "Bracka" och var personalbostäder åt en del som jobbade på Kampenhof.

På den här bilden från 1863 ser vi i förgrunden Bracka i sitt ursprungliga läge. Man var tvungen att flytta Bracka för att kunna bygga Herrljungabanans järnvägsstation precis där.

Bergen runt Uddevalla var vid den här tiden skoglösa. Under andra halvan av 1800-talet inleddes omfattande skogsplanteringar, så idag ser det väldigt annorlunda ut.  //

2022-04-20

Åtta miljoner klick nåddes på 15-årsdagen

Nu har Uddevallabloggen nått åtta miljoner klick sedan den 21 april 2007. Och det skedde nästan exakt på 15-årsdagen. 

Att jag alls började blogga med berodde på att jag hade ett Google-konto och upptäckte att i den familjen fanns bloggverktyget Blogger som jag använt sedan dess. Men framförallt var det krisen inom vården och debatten om Uddevalla sjukhus vara eller inte vara. Det var så det började och den debatten pågår fortfarande. Klicka på  Ulf Greens powerpointbilder om NU-sjukvården här på Uddevallabloggen (uppe till höger) så får du se.

Bloggen har sedan utvecklats men fortfarande gäller att den skall spegla stort och smått från Uddevallas horisont.

Jag har fått frågan om jag kommer att lägga ner bloggen nu när jag har gått i pension? Nej tvärtom! Jag ser större möjligheter att informera om vad som sker i vår kommun.

Och du är välkommen att publicera dig på Uddevallabloggen. Min mejladress är gunnar.klasson@gmail.com //

2022-04-19

Var hittar man denna vyn?

En ovanlig Uddevallabild. Frågan är om du känner igen husen och varifrån är bilden tagen??  //

2022-04-18

Maj-Lis Hernek till minne

Maj-Lis på 100-årsdagen 21 februari 2020.

Maj-Lis Hernek har gått bort, fyra dagar efter sin 102-årsdag, efter ett långt och innehållsrikt liv. 

Familjen Eriksson med Maj-Lis till vänster.

Hon föddes i Örebro den 21 februari 1920. Till yrket blev hon korrekturläsare. Först på Nerikes Allehanda och sedan på tidningar både i Stockholm och Uppsala. Hon träffade sin man Axel, som var officer vid I 17 och de flyttade till Uddevalla. Där fortsatte hon som korrekturläsare på Bohusläningen.

När Axel gick i pension blev han förvaltande direktör för Gustafsbergsstiftelsen och familjen flyttade till Kamrerarebostaden som då var en tjänstebostad för direktören.
Kulturens hus Ljungskile 2015

På Gustafsberg fick hon möjligheten att odla sitt stora intresse konst. Hon har målat främst i olja och hennes lägenhet i Kamrerarebyggnaden var vid hennes bortgång full med målningar. Och då skall det sägas att hennes tavlor också finns i flera av de gamla husen på Gustafsberg.

Hon har ställt ut flitigt både i separatutställningar och inte minst i Bohussalongen, så sent som för bara några år sedan.

För oss som lärde känna henne var hon alltid glad och positiv. Vi såg henne ofta i Gustafsbergsparken, de sista åren sittande på sin rullator.

Utbildning Konsthistoria 20 poäng

Gerlesborgsskolan:

Septemberakademin 1969, 1970, 1971
Academie Libre 1975
Modellmålning 1976
Ansiktet I 1980
Ansiktet II 1981
Modellmålning 1986, 1987

Separatutställningar:

Nyttokonst, Uddevalla 1984
Munkedals kommunhus 2013
Kulturhuset Kajutan, Henån 2014
Kulturens hus, Ljungskile 2015

Deltagit i samlingsutställningar:

Nyttokonst, Uddevalla
Konstgillet, Vänersborg
Bohussalongen, jurybedömd: drygt 20 gånger, senast 2019
Lysekils konsthall
Biblioteket, Vänersborg
Volvo, Göteborg
Volvo Flygmotor, Trollhättan
Henån: ”Bli mä”-utställningarna

Arbeten
Medens förlag, Stockholm
Guldsmedsaffär Örebro
Pressbyrån Örebro
Professor Bukowski, psykiatrisk klinik Stockholm
Korrekturläsare Nerikes Allehanda
Korrekturläsare Bohusläningen och Bohusläningens förlag

Maken Axel gick bort 2003. Maj-Lis sörjes närmast av sönerna Mats och Robert och Roberts tvillingdöttrar Julia och Albertina.  //

2022-04-17

Påskgubbar och påskkärringar på Hallavägen

Den här bilden såg jag på Gunvor Jakobssons Facebookssida. Jag har den själv även om jag inte hittade den för tillfället. Fotograf tror jag var Gunnar Agnholm? Vi var många efterkrigsbarn på Halla-Stenbacken, vilket var en fördel för oss som inte hade syskon. Det fanns alltid någon att leka med.

Det som var nytt för mig att Gunvor hade namnen på oss allihop. Efternamnen har jag försökt komma ihåg och har lagt till:

Från vänster Gunvor Lindh, Anita Flink, Birgitta Martinsson, Rosemari Ljungström, Gunnar Klasson, Mona Flink, Hasse Ljungström, Gittan Flink, Rune (?), Sture Agnholm, Ralf Ljungström, Bjarne Rehnbergoch Kristina (?). Rune och Kristina gick jag alltså bet på. Någon som kan hjälpa mig?  //

2022-04-15

Känner du igen området?

När jag fick upp den här bilden så tänkte jag först att detta är väl inte Uddevalla? Men efter en stunds betraktande så började det klara. Men det är inte helt lätt. Känner du igen området?  //

2022-04-14

Årsdagen av nedskjutningen av det tyska planet

Idag är det på dagen 82 år sedan det tyska planet sköts ner över Uddevalla. Det var således den 14 april 1940, bara fem dagar efter att Tyskland gått in i Danmark och Norge. Den här händelsen kom på ett sätt att bli den mest dramatiska under hela andra världskriget.

Uddevallabloggen har flera gånger skrivit om händelsen. På bilden begravs de tre tyska flygarna på Sigelhults kyrkogård. De var Ernst Lück, 25 år, Heinz Priehäusser, 23 år samt Reinhold Buchhorn, 38 år. Officiant var prosten J A Bogren från Uddevalla. Några decennier senare flyttades deras stoft till en tysk massgrav på Kvibergs kyrkogård i Göteborg.

Vill du veta mer om detta kan du skriva "tyska planet" i sökrutan "Leta i den här bloggen" högt uppe till höger här på sidan. Du får då flera träff.

Du kan även gå in på Youtube och skriva "tyska planet" i sökfunktionen där. Du får då i  ett 16 minuter långt inslag höra troppchefen Birger Magnusson berätta om hur det gick till då hans tropp sköt ner planet. 

På Bohusläns Försvarsmuseum kan du även se en utställning om händelsen. Bl a finns planets kulspruta bevarad där.  //

 

2022-04-13

Göteborgsvägen någon gång

Här finns en del ledtrådar om man funderar över när bilden kan vara tagen. Vad tror du?  //
 

2022-04-12

LOKE VIKING och BRAGE VIKING har lämnat Uddevalla

Båda de svartgula supplyfartygen Loke Viking och Brage Viking lämnade Uddevalla i söndags och är nu på väg mot Montrose i Skottland. Men vem vet? Vi kanske får se dem igen.  //

2022-04-11

Tureborgsbron stängs av i två år


 Bl a så här skriver Uddevalla kommun på sin hemsida:

Tureborgsvägen kommer att få en gång- och cykelbana, nya lyktstolpar och även en upphöjd korsning med refuger där Tureborgsvägen och Timmerbergsvägen möts. Tureborgsbron kommer under tiden vara stängd för trafik. Arbetet ska vara klart 2024 och påbörjas veckan efter Påsk.

Ingen trafik kommer att kunna köra över Tureborgsbron under tiden. Omledning av trafik kommer att gå över Äsperödsbron. Tureborgsvägen kommer stängas av i små etapper, men bilar kommer att kunna köra till och från parkeringar, men under begränsade former.

Prognosen är att arbetet ska vara färdigt tidigast våren 2024. Att det tar tid är att man samtidigt kommer att byta ut hela vatten-, avlopp- och dagvattensystemet i gatan.

Kostnaden för renoveringen beräknas till cirka 15 miljoner, där VA arbetet står för cirka 10 miljoner och gata, trottoar, gång- cykelväg, samt busshållplats står för 5 miljoner.  //

2022-04-10

Gustafsbergsstiftelsen 250 år idag

Just idag, för 250 år sedan!

Den 10 april 1772 bildades stiftelsen Gustafsbergs Barnhus.

Det förmögna paret Anders Knape Hansson och Catharina Hegardt testamenterade den 10 april 1772 hela sin egendom till vad som blev Sveriges första internatskola.

Paret Knape hade inga egna barn, men de ville ge faderlösa pojkar från fattiga hem i Bohuslän en utbildning som kunde leda till ett bra arbete och ett liv som goda samhällsmedborgare.

Pojkarna skulle vara studiebegåvade och komma från medelklassen, deras fäder kunde t ex ha varit handelsmän eller hantverkare. 

Alla ansökningarna till skolan finns bevarade i stiftelsens förnämliga arkiv.

Internatet upphörde 1924. Men 1949 startades ett skolhem där eleverna fick mat och husrum. Skolhemmet verkade fram till 1976.

I dag verkar stiftelsen genom att dela ut stipendier till bohuslänska ungdomar, för i första hand eftergymnasiala studier. För närvarande delar stiftelsen ut 15 stipendier och 300 000 kr per år.

250-årsdagen firas bl a genom flaggning på Gustafsberg.  //

2022-04-09

Vilken skolmatsal är detta?

Vilken skolmatsal är detta? Jag vet inte själv men har två alternativ. Hoppas att någon av Uddevallabloggens läsare har svaret.  //

2022-04-08

Högt staket på Gustafsberg

Vid den nya fotbollsplanen på Gustafsberg restes i veckan dessa höga staketstolpar av Västsvenska Staket. Så klart skall det upp ett nät mellan stolparna sedan. På andra kortsidan står likadana staketstolpar. Syftet är förstås att fånga upp bollar så att dessa inte hamnar fel.  //
 

2022-04-07

Padelbanor byggs för fullt

Foto Bill Qvist

Padelbanor är på modet. Strax nedanför Skeppsvikens bangolfbanor byggs det just nu padelbanor.

Vid Hotell Bohusgården pågår också ett bygge som enligt uppgifter till Uddevallabloggen skall vara padelbanor.  //

2022-04-06

Hasselbackshuet 1912

Den här bilden av Maria Lundbäck är såklart tagen från klocktornet. Och bilden är stämplad 1912. Jag känner inte riktigt igen byggnaden. Någon som har en liknande bild??  //

2022-04-05

Uppdatering Rimnersbadet

Insänt av Jan Johansson.

Hej Gunnar! I söndags hamnade vi vid en av HittaUt:s kontroller, där vi fick en fin överblick av badhusbygget.  //

2022-04-04

Gustafsberg med det gamla kallbadhuset

Den här bilden är intressant på flera sätt. Framförallt att det är en av få bilder där det gamla kallbadhuset är med. Man ser det till höger i bild. Idag kan man fortfarande se en rad stenar intill strandpromenaden där kallbadhuset stod.

Det flyttades 1930 till Sörkullens badplats.  //
 

2022-04-03

Lelångenbanans järnvägsövergång vid Strömstadsvägen

Lelångenbanans viadukt över Strömstadsvägen vid Slängom. Frågan är vad man gör här? River bron? Och när kan bilden vara tagen.   //

2022-04-02

Sörvik en gång i tiden

Insänt av Roger Borg, son till Axel Borg

Skomakeribyggnaden byggdes 1950 då pappa flyttade ut skomakeriet från St. Hellevigsgatan (lokal mellan ölserveringen Måsen och Sjömanshuset). Skylten har jag sparat i garaget!

Barndomshemmet bakom skomakeribyggnaden byggdes 1943-44 och låg något indraget från gamla och nya landsvägen (riks-2an). I berget ovanför fanns ytterligare tre permanentbostäder och Betelförsamlingens byggnad "Sörvikshöjd"

Anderssons fruktlager låg ca 100 meter öster om skomakeriet och byggdes på 1950-talet. Utgjorde Banankompaniets s k nederlag och ägdes av Elof Andersson, Lysekil. Levererade frukt och grönt samt konfektyrer och var även återförsäljare för Jästbolaget.

Mellan skomakeriet och fruktlagret låg torpet Blåsopp där makarna Alf och Emma Börjesson bodde. Del av byggnaden flyttades 1976 ut till Herrestad-Högås-Skredsviks hembygdsgård på Bången. Minnestavla om skogsplanteringen finns nere vid vägen.

Öster om fruktlagret hade Enström och Olsson sin brädgård och utmed Bohusbanan fanns det några koloniträdgårdar.


  //