2022-04-11

Tureborgsbron stängs av i två år


 Bl a så här skriver Uddevalla kommun på sin hemsida:

Tureborgsvägen kommer att få en gång- och cykelbana, nya lyktstolpar och även en upphöjd korsning med refuger där Tureborgsvägen och Timmerbergsvägen möts. Tureborgsbron kommer under tiden vara stängd för trafik. Arbetet ska vara klart 2024 och påbörjas veckan efter Påsk.

Ingen trafik kommer att kunna köra över Tureborgsbron under tiden. Omledning av trafik kommer att gå över Äsperödsbron. Tureborgsvägen kommer stängas av i små etapper, men bilar kommer att kunna köra till och från parkeringar, men under begränsade former.

Prognosen är att arbetet ska vara färdigt tidigast våren 2024. Att det tar tid är att man samtidigt kommer att byta ut hela vatten-, avlopp- och dagvattensystemet i gatan.

Kostnaden för renoveringen beräknas till cirka 15 miljoner, där VA arbetet står för cirka 10 miljoner och gata, trottoar, gång- cykelväg, samt busshållplats står för 5 miljoner.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar