2008-05-31

Landshövdingeparet spred glans över invigningen av Bohusläns Kustland


I dag invigdes så den sista delen av den nya basutställningen vid Bohusläns museum - Bohuslän Kustland.
Därmed är ett flerårigt arbete med att byta ut de gamla basutställningarna slutfört. På nära håll har jag genom åren följt arbetet och delvis även själv levt med det.
Och intresset för invigningen av dagens utställning var lika stort som vid de tidigare invigningarna av Bohushallen, Johnsonhallen, Gränsland och Uddevalla genom tiderna.
Och det passade väl extra bra att vår nye landshövding, Uddevallabon Lars Bäckström, var den som förrättade invigningen.

Han höll ett alldeles charmant tal och jag hörde bland besökarna att de lovordade honom. Läs landshövdingens tal nedan.
Det var förstås flera tal men även sång och musik, förstås med anknytning till havet och kusten.

Och när det var dags att titta närmare på den nya utställningen hittade landshövdingeparet snabbt sin favorit, Pussplatsen.
Här har Lars och Ann-Christin Bäckström bänkat sig för fotografering och Uddevallabloggen får gärna publicera bilden, vilket jag tackar särskilt för.
Här följer så invigningstalet:
"Vatten vänner, för det är det vi är, vi kustbor, vi människor. Nyss landade det en sond, en satellit på mars. Den skall leta efter fruset vatten under ytan. Vatten grunden för livet. Av jord är du kommens sägs, det men lika gärna kunde vi säga ur vatten född.

Allt från Venus födelse ur havet, till Bibelns skapelse. I Första Mosebok, Genesis skapar Gud himmel och jord, och jorden var öde och tom och hans ande svävade över vattnet. Först i vers nio blir det torra synligt. Av vatten är vi komna. Från vår födelse, livets uppkomst, till dopet som skall rena.

Men vattnet är också stort och farligt, en syndaflod som dränker och förgör, alla utom Gubben Noa. Andra klass passageraren på Titanic tycket havet var stort, kallt och farligt. Och sjömans gossens lilla lilla vän stod ensam kvar på strand.

Kustbon vet att havet är på gott och ont, som livet självt. Havet är vår framtid, transporter, fisk och föda, energi, men också lek och lust. En resurs mäktigare än torra marken, för vår jord, vårt klot består som vi människor till större delen av just vanligt vatten.

Men havet är inte oändligt. Det hotas av det vi människor gör och förstör. Både på ytan och under ytan. Därför arbetar vi nu från insikten, om att det är ont om jordklot, för att både skydda och utveckla vårt hav.

Och länsstyrelsen, vi arbetar på uppdrag av riksdag och regering, med naturvård, miljövård, kulturvård. Och vi är en vattenmyndighet för att skydda och utveckla våra hav och vatten. Men vi behöver hjälp och stöd av varje enskild individ, för är du inte en del av lösningen så är du nog en del av problemet.

Och många av oss, vi som är födda vid havet, med salt på tungan. Vi kustbor vet bättre än de flesta vad som krävs för framtiden. För vi har upplevt våra vatten, hur de skiftar, hur fisk försvinner, hur nya arter kommer till och hur nya stormar drar fram. Men vi måste föra ut vår kunskap till fler och fundera över utvecklingen så att vi kan lotsa oss fram i framtidens farvatten.

Och både hav, kust, och vi kustbor förändras och utvecklas. Kan man bada i samma flod i samma hav två gånger? För att söka svar på den frågan, behöver vi vår historia. Vi behöver som någon sa om historia, göra prognoser inte bara om väderleken utan också göra prognoser om det förflutna. Därför behöver vi museer.

Och bland antikens nio muser, har vi Clio, minnets gudinna. Och ett museum, en utställning skall just vara ett tempel för alla muserna, både poesin, musiken, kärleken tragedin, berättandet, dansen, komedin, och själva rymden.

Just ett sådant tempel- ett sådant musernas museum, har vi i Uddevalla. Från dess ytterväggar med Lillemor Petersson röda tegel med äggost, till dess inre med både fasta och tillfälliga strömmar av upplevelser kring vår samtida upplevelse av det förflutna, till barnens lek i nuet.

En plats för det lekfulla lärandet. Och idag öppnar vi slussarna för en ny pusselbit. Vårt kustland. Gränslandet, inte mellan länder, inte mellan folk, inte mellan dröm och verklighet, utan gränslandet mellan hav och land. Och i gränsland händer det alltid mycket spännande. Där skapas alltid nytt. Där i kustlandet, är det roligt och spännande och inte så sällan också lite vågligt.

Det är dags att låta ångbåten tuta och fara ut på sin seglats i skärgården, i kustlandet. Det skall bli roligt för oss alla att mönstra på.
Lägg ut!" (Och här saluterades talet med en omisskännlig ångvissla.)//

2008-05-30

Bengt Söderbergs sextett på Bohusläns museum på söndagPå söndag den 1 juni kl 1400 blir det en högtidsstund för alla jazzdiggare på Bohusläns museum.

Sextetten vann utmärkelsen "Sveriges Bästa Swingband 2008" tidigare i år. Det blir swingmusik från 30-, 40- och 50-talen.

Bengt Söderberg - vibrafon och kapellmästare, Attila Sasvari - klarinett och saxofon, Hasse Karlsson - gitarr och sång, Örjan Carlsson - piano och sång, Karl-Erik Rydmark - kontrabas, Tomas Hansson - trummor.

Entré 120:-, studerande och pensionärer 90:-, biljetter i museets reception, tel 0522-65 65 00 eller 65 65 01. //

2008-05-29

Extremt lågt vattenstånd i Bäveån


Högtrycket och det vackra sommarvädret gör att det just nu är extremt lågt vattenstånd i Bäveån.Och man ser ganska många detaljer från det gamla Uddevalla.Här ser man den gamla branddammen som grävdes då brandkåren fick en ny brandspruta. Nu har den förstås slammat igen efter snart hundra år.

Den grävdes rejält djup och spontades med plankor. Tanken var förstås att även om det skulle vara extremt lågt vatten som nu, så skall det ändå finnas mycket vatten kvar i den grävda dammen.

Mellan Träbron och Hansonska gångbron ser man ofta de här cirka hundra ekpålarna. Det slogs ned som fundament till 1727-års bro. Den bron brann upp vid den svåra stadsbranden 1738 då 80 hus i staden lades in aska.
Bengt Nordlund som har skivit boken Mot havet har där berättat att pålarna fälldes på Bulid då bron skulle byggas.//

2008-05-28

Bohuslän Kustland - invigs på lördag


På lördag invigs Bohuslän Kustland som är den sista delen av den nya basutställningen på Bohusläns museum. Det blir vår nye landshövding Lars Bäckström som invigningstalar
Läs pressmeddelandet inför invigningen:
"Tjugo år efter invigningen av Bohusläns museum 1984 påbörjade vi en stor uppfräschning och förnyelse av basutställningarna. Fem miljoner besökare hade strömmat genom de gamla utställningarna. I etapper har vi nu byggt om!
Vi är framme vid sista delen som har namnet Bohuslän – Kustland. En ny utställning med ett nytt sätt att berätta.

Den västsvenska skärgården är historiskt sett unik i Sverige. Där har vuxit fram en lång rad stora samhällen, där människor bott året runt och försörjt sig nästan bara av havet. Det senaste halvseklet har stora förändringar skett, men både i yttre miljöer och i människors tankar, känslor och sociala liv dröjer sig historien kvar. Såväl det gamla som det nya vill Bohusläns museum lyfta fram.

Men frågan är hur vi skall berätta för att engagera och på djupet beröra var och en som kommer till museets utställningar?
Jo, vi vill utgå ifrån varje människas intresse för att förstå sig själv och tillvaron. Vi tar upp sådant som angår alla, betydelsefulla erfarenheter människor delar oavsett ålder och kön, social och etnisk tillhörighet, hemort och livsstil. Utställningen kommer att handla om sådant som oro och sorg, kärlek och glädje, stolthet och skam, känslor av frihet och instängdhet, reaktioner inför nöd och överflöd, och inför det främmande. Också kroppens erfarenheter lyfts fram – som att vara hungrig eller mätt, genomfrusen eller varm, utvakad eller utsövd. Alla dessa erfarenheter kan levandegöras med föremål, bilder, filmer och berättelser från Bohuskusten.
Havet är huvudpersonen, och utställningen har byggts som ett stiliserat hav med stora vågor.
Utställningen invigs på Bohusläns museum lördagen den 31 maj kl 13 av landshövding Lars Bäckström och Perallan Orrbeck, styrelseordförande i museets stiftelsestyrelse samt i Västarvets styrelse. //

2008-05-27

Refuserad av Bohusläningen


Lördagen den 17 maj var denna insändare med rubriken EN SKAMFILAD PÄRLA införd i Bohusläningen. Det är "Frekvent Gustafsbergsbesökare" som undertecknat.

Vederbörande skjuter in sig på tre saker
 1. att alla brandrester efter branden på Sörkullen ligger kvar
 2. att det finns stora hål i asfalten på hela nedfarten, speciellt vid Snäckan
 3. att vandrarhemmets målning flagnar och det ser rejält tråkigt ut

Jag ägnade faktiskt en god stund på söndagskvällen till att skriva ett svar men då jag tyckte det var för långt skrev jag om det och kortade ner det väsentligt. Sedan skickade jag in det på kvällen.

Dagen efter fick jag detta svar: "Var vänlig och korta ner ditt svar väsentligt. Den insändare du vill svara på var inte ens 500 tecken. Koncentrera dig på de punkter "Frekvent Gustafsbergsbesökare" påtalade så kommer svaret in snabbt".

Jag tappade förstås sugen och tyckte att det var ganska meningslöst att lägga ner mer tid på det. Lite underligt kan jag tycka att man skall svara med lika många tecken som insändaren var skriven med. Ett tips till Bohusläningens debattredaktion: "Skriv in det i den lilla rutan med förutsättningar för publicering så att man inte lägger ner en massa tid i onödan"!

Om jag skall svara så kortfattat som Debattredaktionen skulle vilja så skulle mitt svar kunna se ut så här:

 1. Kultur och Fritids ansvar
 2. jag vet det och det är beställt
 3. jag vet det

Nu tyckte jag att ett sådant svar är ganska oartigt varför jag här publicerar det refuserade inlägget i sin helhet. För långt? Bedöm själva!

Frekvent Gustafsbergsbesökare” påtalar i en insändare med rubriken ”En skamfilad ”pärla” vissa fel och brister på Gustafsberg. Jag är därför glad att få berätta om det intensiva arbete som pågått under våren och som kommer att pågå under överskådlig tid.
När det gäller det nedbrunna kallbadhuset på Sörkullen trodde jag, som nytillträdd förvaltande direktör för Gustafsbergsstiftelsen, att det var stiftelsens ansvar. Nu vet jag bättre. Uddevalla badhusstyrelse tog redan 1951 över skötseln och underhållet av badplatsen med kallbadhuset och i dag är det Kultur och fritid som sköter den. Det är min förhoppning att badplatsen snart skall vara iordningställd.
Hösten 2007 (före min tid) tog Gustafsbergsstiftelsen fram en mycket ambitiös byggnadsvårdsplan, som har fått länsstyrelsens gillande på så sätt, att den nu går in med betydande belopp för byggnadernas vård. Planen är framåtsiktande, främst på de närmaste tio åren. Att underhålla dessa byggnadsminnesförklarade hus kräver stora resurser, något som stiftelsen själv inte har. Vi skall komma ihåg att stiftelsen främsta uppgift är att ”främja utbildning och vård av barn och ungdom från Bohuslän”. Detta sker i dag genom de årliga stipendieutdelningarna, allt enligt stadgarna och i stiftaren Anders Knapes anda.
Som ”Frekvent Gustafsbergsbesökare” säkerligen lagt märke till är det i år den gamla badrestaurangen som är föremål för byggnadsvårdsinsatser. Det har under våren skett omfattande antikvariska restaureringar invändigt i restaurangen och nu har arbetena med utsidan inletts. Fasader och tak skall nu närmast åtgärdas.
Lägg därtill att restaurangköket dömdes ut i höstas varför en totalrestaurering blev nödvändig. Detta var inte budgeterat. Det arbetet är emellertid nu klart och restaurangen öppnar sina portar i dagarna. Inte heller de omfattande dräneringsarbetena runt restaurangen och ner i parken mot vattnet vid Snäckan, som nu genomförts, var budgeterade.
Jag kan försäkra att vi arbetar intensivt med byggnadsvården på Gustafsberg. Stiftelsens ambitioner är att sköta Gustafsbergsområdet på bästa sätt.
Men detta tar tid och allt kan inte göras på en gång. De påtalade hålen i asfalten kommer att åtgärdas. Arbetet är beställt. Jag är också medveten om att färgen flagnar på vandrarhemmet (och några andra byggnader).
Det är en tuff uppgift som stiftelsen och jag har för att få Sveriges äldsta havsbadort i det skick den förtjänar.
Under mina snart fem månader med ansvar för Gustafsberg kan jag dock glädjande konstatera att det finns ett mycket stort engagemang bland kommuninnevånare och andra för Gustafsberg. Detta har sedan Strandpromenadens tillkomst 2006 dessutom kraftigt ökat. Det engagemanget måste vi gemensamt ta till vara.
Gunnar Klasson
Förvaltande direktör för Gustafsbergsstiftelsen
//

2008-05-26

Stadsvandringarna börjar


Nu börjar stadsvandringarna med mig som ciceron. På onsdag den 28 maj sker starten vid Bohusläns museum.
11 juni start på Kungstorget och den 18 juni återigen start vid Bohusläns museum. Samtliga gånger är det kl 1830.//

PeO Hermansson slutar

Kommunchefen PeO Hermansson slutar. Han har i dag sagt upp sin anställning vid Uddevalla kommun och kommer att tillträda en ny tjänst som direktör för övergripande organisations-, kvalitets- och IT-utveckling på Stadskansliet, Göteborgs Stad.

Jag har ingen som helst information om varför PeO slutar men jag måste medge att jag funderat över rekryteringen av en ny kommundirektör som nyligen slutförts. Som bekant blev det Ylva Runnström som fick det jobbet.//

2008-05-25

Lagerbergsgatan 35


Insänt av Gudrun Rydberg:

"Jag heter Gudrun Ryberg och bor numera på Hönö. Född i Hunnebostrand och med en mamma, som kom från Uddevalla. Efter folkskolan gick jag i Uddevalla Kommunala Flickskola mellan åren 1957-1963. Jag bodde hela den tiden hos min morfar,möbelsnickaren Albert Olsson på Lagerbergsgatan 35. Det huset revs ju då flervåningshusen på Hönseberget byggdes.
Morfar renoverade gamla möbler, men tillverkade också nya, bl a sängar, som han levererade till..... Minns inte namnet på affären, som låg lite nedanför gamla brandstationen.

Lite fakta om huset och personerna, som bodde där: Alfred Samuel Olsson, snickare från Lane Ryr, byggde huset i slutet av 1800-talet. Hans hustru hette Johanna Maria. Alfred föddes 1859.
Min morfar och mormor och morfars syster, kom också att bo i huset. Morfar Albert Olsson föddes 1885 och mormor föddes 1883 i Kville.
Morfar blev alltså också snickare och många lärlingar lärde sig yrket hos dem. Mormor hade arbetat som hushållerska på lantbruksskolan i Stora Wrem, Kville. När hon gifte sig med morfar kom dom, förutom att ha hyresgäster på övervåningen, även att ha inackorderingar åt studenter. Så många lärde män har suttit vid mormors bord och ätit god mat.Morfar Albert Olsson utanför Seinknechts affär där han köpte sin tuggtobak.
Min mamma föddes 1912 och flyttade på äldre dar tillbaka till Uddevalla. Hon bodde på Östergatan till 1998, då hon dog. Hon ville återvända till de gator hon gått på som liten.
Min morfars syster arbetade hela livet på Groheds mejeri på Kungsgatan. Jag kan fortfarande känna mjölklukten då man kom in i affären.
Morfar dog 1974 och hans syster senare, så de kom att bo ett antal år i de nya husen.

På den här bilden ser man Albert Olsson, mormor Gerda och okänd gosse.

När man ser bilderna på dessa gamla vackra hus, så kan man väl bara beklaga att de är borta. Hönseberget tycker jag är ett tråkigt ställe. Undrar förresten om morfars lindar står kvar ännu? De fanns på parkeringen, minns jag".
Möbelaffären strax nedanför brandstationen? Kan det ha varit Gregarts? Eller Werners?
Lagerbergsgatan 35 låg i korsningen Svarta vägen - Lagerbergsgatan, alldeles intill det s k Amerikahuset.

2008-05-24

Brandchef Eric Ström


Av en händelse fick jag se att den 24 maj 1997, dvs idag för exakt 11 år sedan, stod dödsannonsen över den legendariske brandchefen i Uddevalla Eric Ström i tidningen.
Han avled den 19 maj, 86 år gammal. Han personifierade verkligen brandkåren i Uddevalla. Han förtjänar verkligen att porträtteras men jag får nöja mig med lite av mina egna minnen av Ström.
Första gången jag fick med honom att göra var då jag som chef för regementets beredskapsstyrka fick rycka ut till en skogsbrand söder om Ljungskile. När vi närmade oss brandplatsen förstod jag att det här var något utöver det vanliga.
Jag anmälde mig för brandchefen som stod mitt i skogen och gav order. Och det var verkligen ordergivning. Ingen tvekan om vem som var chef.
Det brann friskt i grantopparna omkring oss men Ström lyckades på något sätt förmedla ett lugn så att vi metodiskt angrep branden på ena flanken.
Sedan Uddevalla Hembygdsförening hade bildats var Ström en av våra flitigaste berättare vid berättaraftnarna. Han var en mycket kunnig lokalhistoriker och han kände till allt och alla. Och han hade sina bestämda vanor.
Han anlände dagligen till Bohusläns museum för att äta lunch på restaurangen. Vi möttes då och då och pratade med varandra. Och han hade sitt stambord där han satt och intog sin lunch och var det bordet upptaget var han inte nöjd.
En episod som jag vill dela med mig hände i matkön en dag. Först i kön stod två damer som var livligt involverade i en diskussion om mode. Bakom dem stod Eric Ström och sedan jag.
De två damerna tycktes inte vilja röra sig en decimeter framåt längs disken utan fortsatte sitt pladder om mode, tycktes inte det minsta hungriga på mat. Jag såg en stigande irritation i Eric Ströms ansikte och efter en stund hade han retat upp sig till bristningsgränsen. Han var ju hungrig och fick stå och lyssna på detta pladder.
Till slut kunde han inte hålla sig utan utbrast med sin tordönstämma: "Apropå mode, jag skall tala om för damerna, att jag - jag har EN kostym, och den - den har varit modern TRE GÅNGER!"
Behöver jag säga att damerna hukade inför denna auktoritet och släppte genast före både Eric Ström och mig i kön.//

2008-05-23

Första studentbalen på Gustafsbergs badrestaurang


Ikväll äger vårens första studentbal rum på Gustafsberg. Jag njuter av åsynen och vill rikta ett stort tack till arrangörerna av dessa studentbaler, som hela tiden har trott på att vi skulle klara av att genomföra dem trots att vi stod utan krögare och restaurangköket var utdömt.

Som ni kanske minns utbröt det en viss kalabalik i januari då det stod klart att krögaren skulle lämna badrestaurangen. Jag stack då ut hakan i Bohusläningen den 18 januari och lovade att vi skulle klara studentbalerna och de andra bokningar som var möjliga att rädda.


Vi har klarat att rekrytera en ny krögare, Urban Nielanger, och vi har genomfört den mest omfattande rastaureringen av köket som gjorts på många år. Och vi har bytt hela avloppssystemet som visade sig vara helt utslitet. Samtidigt har vi resturerat matsalen och brunnspaviljongen som båda ingår i restaurangen.


Det har inte varit en lätt resa, det skall gudarna veta. Värst har tidspressen och svårigheten att klara ekonomin varit.
Men en sådan här dag är det lätt låta bli att tänka på det. Att se ungdomarna uppklädda till studentfest har varit värd all möda.
Detta är den första av några stycken studentbaler. Dagens festbord var dukat för 80 personer. Den största festen äger rum lördagen den 31 maj då 250 studenter festar loss på Gustafsberg.
Restaurangen öppnade i söndags och serverar även söndagsmiddag nu på mors dag.


Fr o m 1 juni har restaurangen öppet dagligen.Mer information får du på http://www.badrestaurang.se/ //

2008-05-22

En svala gör ingen sommar - men det gör flera!


De senaste dagarna har jag sett någon enstaka svala ute på Gustafsberg men i dag small det till och blev rena invasionen. Huvudstyrkan har anlänt och for som tättingar (vilket de ju faktiskt är) runt husen på skolgården och undersökte väl var de skulle börja bygga årets bon.
Den här svalan tog igen sig en stund på lampan över ingången till Skolhuset. Det var den förstås väl värd efter några hundra mils flygning. Och en annan förirrade sig till och med in i konferensrummet genom ett öppet fönster.
Härligt, sommaren är här!//

Föreningsgatan 14


Är detta samma hus? En kommentar på bildgåtan säger att huset i dag är blått och ligger 400 meter norr om där jag bor på Skolgatan. Det måste väl i så fall vara huset på den högra bilden. Men nog var det vackrare förr i tiden.//

2008-05-21

Bildgåta - var är detta?Bohusläns museum har fått in några bilder men har inga uppgifter om dem. Detta är en av dem.

Alltså, var är detta? Och vet du något om huset så maila mig eller skriv i kommentarerna här under inlägget.//

2008-05-20

SFI-kören på museet


I dag ramlade jag rätt in i ett sådant där överraskande musikarrangemang på Hyllan i Bohusläns museum.

Det var en kör från SFI (Svenska För Invandrare) som framträdde med olika sånger, både svenska och andra. Den här gången var det vuxna sångare från många olika länder. Då Uddevallautställningen invigdes för några år sedan var det invandrarbarn som sjöng svenska sommarsånger. Inte ett öga var torrt.
Hela idén med kören förklarades vara att det är lättare att lära sig våra svenska ljud genom att sjunga dem.
Jag instämmer nog i det och minns från Beatles-eran på 60-talet att man lärde sig massor av engelska genom att sjunga med (hellre än bra).
En höjdpunkt var det i alla fall i dag för SFI-kören vill jag lova. Kanske något för TV-serien Körslaget? //

Trafikolycka vid Norrskolan

Insänt av Jan Aronsson:

"En bil körde av vägen vid Norrskolan vid 7-tiden i morse, och nästan ner för trapporna.
Som tur var verkar det inte ha varit några barn eller vuxna i vägen.
När bärgaren var där ca 10.30 och skulle dra upp bilen så brast linona och den åkte ner en bit igen. Men strax fick dom upp den.

Bilen hade kommit från backen nedanför Järvstigen och skulle ner förbi skolan. Föraren kanske har haft för hög fart, för det var stora spår i vägbanan

Jan Aronson

2008-05-19

Arkeologisk undersökning vid Sunningen


Just nu har en arkeologisk undersökning satts igång vid Sunningen. Grävledaren arkeologen Per Falkenström lämnar nedanstående rapport från det inledande arbetet:

Uddevalla kommun ska bygga nya hus vid Sunningen som ligger på den norra sidan av Byfjorden. Här ligger det fornlämningar i form av boplatser.
När Bohusläns museum gjorde mindre arkeologiska undersökningar i området, hösten 2006, hittades fynd av flinta. Flintan har man gjort redskap av och de påminner mycket om liknande fynd i den här delen av Bohuslän, bland annat vid Hensbacka, söder om Munkedal. Dessa platser är 10 000 år gamla och man anser att de har varit kortvariga vistelser där människor efterlämnat spår efter tillverkning och reparationer av redskap, exempelvis pilar. De som bodde här var alltså jägare som främst jagade de stora däggdjuren i vattnet, inte minst säl.

Hur vet vi då hur gamla boplatserna är? Först och främst är vissa stenredskap typiska för den här perioden. Sedan kan man utifrån bottensediment i sjöar se när de förvandlades från havsvikar till sjöar.
Genom att datera dessa sediment och jämföra dem med hur högt över havet sjön ligger idag kan vi beräkna tidigare havsnivåer och därmed tidpunkten då sjön slutade vara en havsvik.

Under några veckor i maj och juni 2008 undersöker Bohusläns museum ett område som ligger mellan 55 och 75 meter över havet. Vid tiden för den tidiga jägarstenåldern nådde vattnet ända hit upp. Då var Sunningebergen en ö som var cirka en kilometer i omkrets.

Den arkeologiska undersökningen fördelar sig på tre små områden. Med hjälp av grävmaskin har vi skalat av det översta lagret i dessa områden som alla ligger på olika nivåer. Efter så lång tid som 10 000 år finns det inte mycket bevarat. Vi hittar mest rester efter den flinta som människor har lämnat efter sig. Efterhand som vi gräver bort lager för lager sållar vi den sandiga jorden och sprutar vatten på den för att kunna upptäcka ännu fler fynd. Genom försiktig handgrävning hoppas vi också upptäcka andra saker som ligger precis under dagens marknivå, till exempel eldstäder. För att vidare förstå hur det såg ut på den tiden dokumenterar vi de arkeologiska lämningarna med digital utrustning. Kamera och totalstation är därför särskilt viktiga instrument.

Den arkeologiska undersökningen vid Sunningen fortsätter in i juni. En allmän visning kommer att hållas söndag den 1:a juni. För mer information om undersökningen, se Utgångspunkten:
http://www.utgangspunkten.se/ //

2008-05-18

Hattedalen - ett smultronställe


Ibland - ganska ofta faktiskt - när vi vill komma ut i naturen styr vi kosan mot Hattedalen. Här finner man lugn och ro och ingen biltrafik hörs. Vi brukar parkera vid Hedevallen som är fotbollsplanen vid Råsseröd. Och sedan går man längs gamla vägen söderut.
Den här ladan har alltid fascinerat mig. Hur många gånger har den egentligen blivit tillbyggd?
Och på granngården går sedan några år dessa präktiga nötdjur. Året runt finns de där och nu, då det går mot sommar, har de det så här gott under korkeken.//

Engångsgrill för 10 kr på El(d)giganten!!!


I går gick jag in på Elgiganten på Torps köpcentrum. Strax innanför dörren fick jag se denna lastpall med engångsgrillar för 10 kr. Varför i all sin dar säljer Elgiganten engångsgrillar?

När jag tittar närmare på ett paket finns det inte tillstymmelse till vare sig instruktion eller varningstext.

Och är det åldersgräns för att få köpa grillen? Nej, inte vad jag kunde se. Att grilla är Sommarsveriges nya nöje och väldigt många engångsgrillar säljs. Förstås, om de inte kostar mer än tio spänn kan ju varje unge skaffa sig denna farliga leksak.


Det kan ta upp till 24 timmar efter man har grillat innan grillkolet är tillräckligt svalt för att inte kunna orsaka en brand.

Nej, inför åldersgräns och förse engångsgrillen med en varningstext som den nedanstående:


 • När du grillar, placera engångsgrillen på ett brandsäkert och stadigt underlag. Altangolv av trä är t ex inte något lämpligt underlag.
 • Ställ inte grillen nära en husvägg.
 • Använd för grillning avsedd tändvätska och ALDRIG T-röd.
 • För att säkert släcka grillkolet efter användning, lägg det i ett plåtkärl och häll vatten på.
 • Den som har tänt på grillen ansvarar också för att grillen är ordentligt släckt och tillräckligt kall innan grillen slängs.
 • Att använda grillar som värmekälla i slutna utrymmen som husvagnar, tält och fritidshus är direkt livsfarligt.
 • Allvarliga olyckor med dödlig utgång pga av kolmonoxidförgiftning har inträffat, dessutom ökar risken för brand vid denna typ av hantering.
  Läs mer om de farliga engångsgrillarna här ttp://www.raddningstjansten.goteborg.se/Application/User/Framework/index.htm //

2008-05-17

Syttende mai


Ingen har väl missat att det är Syttende mai idag? Och en gång om året flaggar Bohusläns museum helnorskt för att hedra det gamla fäderneslandet.

Uddevalla var en norsk stad i 160 år, 1498 - 1658, så visst finns det anledning att fira Syttende mai. Men alla kanske inte vet varför norrmännen firar Syttende mai?

Norge hade varit ett dansk lydrike i mer än 400 år (visserligen då och då i union också med Sverige). I Napoleonkrigen valde Danmark att stå på Napoleons sida och det stod dem dyrt i traktatet i Kielfreden den 14 januari 1814.

Sverige hade under Jean Baptiste Bernadottes ledning krigat med de allierade mot Napoleon och skulle nu belönas genom att få Norge som tack för hjälpen (något förenklat). Detta retade upp norrmännen något oerhört och därför antog man den Syttende mai 1814 i Eidsvoll en egen grundlag. Till regent utsågs den danske arvprinsen Kristian Fredrik (sedermera Kristian III av Danmark).

Sverige och Bernadotte krävde att fredstraktatets villkor skulle fullföljas. För att sätta kraft bakom orden marscherade den 50 000 man starka svenska hären upp längs Västkusten till Uddevalla.

I handlanden Wennerbergs hus (västra flygeln av nuvarande Rådhuset) vid torget drogs riktlinjerna för anfallet mot Norge upp. Ett antal ministrar (i dag skulle vi säga diplomater) for i skytteltrafik mellan Uddevalla och Norge med olika bud från Bernadotte, som givetvis så lättvindigt som möjligt ville besegra norrmännen. Skytteldiplomatin vann ingen framgång utan i slutet av juli bestämde sig Bernadotte att anfalla.

I Sverige kallar vi det kriget för fälttåget mot Norge. Efter ett ganska kort krig hade Sverige besegrat Norge. Fredrikstens fästning i Halden höll ut längst och efter förhandlingar fick fästningsbesättningen under ordnade former lämna fästningen med sina vapen och standar.

Efter krigsslutet återvände Bernadotte till Uddevalla och där hölls senare te deumgudstjänst i Uddevalla kyrka. Och fredsklockorna från det provisoriska klocktornet i Uddevalla (staden var ju under återuppbyggande efter branden 1806) ringde in den fred som vi efter 194 år fortfarande har.

Efter striderna upphörande bildades unionen med Norge som i stort sett innebar att Norge fick behålla en reviderad version av grundlagen från den Syttende mai. Den svenske kungen Karl XIII blev kung även i Norge och efter hans död blev Karl IV Johan (dvs Bernadotte) kung i båda länderna. Och Oslos paradgata nummer ett är ju som alla vet Karl Johann (Karl Johanns gate) och där har det firats hela dagen lång i dag. Men vädret har varit det sämsta på 50 år enligt VG http://www.vg.no/nyheter/vaer/artikkel.php?artid=520321Egendomligt nog har Uddevalla kommun inte flaggat norskt i dag. Möjligen en ren lapsus? Här har det i många år flaggats på Syttende mai.//

2008-05-16

Tvillinghusen

Jag skrev tidigare om Arvid Högströms hus i korsningen Södra Drottninggatan - Södergatan. Innan byggnadsfirman And. Eriksson byggde det Högströmska huset 1938 hade man byggt ett till det yttre likadant hus, nämligen Grevinnans hus på Södra Hamngatan 16.
Bilden på det Högströmska huset här ovan har jag spegelvänt och då ser man hur lika de är. Det är väl knappast någon tvekan om att arkitekten är densamme. Tyvärr har jag glömt hans namn men någon av Uddevallabloggens läsare kommer kanske ihåg?
Vår familj bodde i Grevinnans hus i hörnlägenheten högst upp 1986 - 1989. Det var parkettgolv och öppen spis. Vid ett besök i det Högströmska huset under den tiden vi bodde på Södra Hamngatan kunde jag se att det var likadana parkettgolv och öppen spis där också.
Grevinnan då, vem var hon? Huset byggdes av greveparet Rudenschöld. Torsten blev överste och chef för Bohusläns regemente 1936. Grevinnan överlevde sin man, som dog 1951, med många år.//

2008-05-15

FN:s internationella familjedag


I eftermiddags uppmärksammades FN:s internationella familjedag i Museiparken. Det hela organiserades av kyrkorna i Uddevalla och drog som synes ganska mycket folk. Det var firande med barn- och familjeföreställning, jonglör, sagotält, studsmattor, såpbubblor, ballongsläpp, clowner mm. Och Räddningstjänsten var där och visade upp sig.
FN:s Internationella Familjedag instiftades den 15 maj 1994. I Sverige har den firats sedan 2002.//

2008-05-14

Tureborgsvägen 8 - Älvängen


Jan Niklasson i Partille, en av 1958-årsstudenter, har skickat mig denna bild och fråga:

"Jag var inne och tittade på ditt bildspel om gamla Uddevalla och fann en bild "Sankt Anne Kvarn" och blev nyfiken på huset i bakgrunden. Min far sa sig vara född på Älvängen under Hagarne i Uddevalla. Jag har inte vetat riktigt var det låg, men jag hittade en bild i hans fotoalbum som jag har gissat var detta Älvängen. Huset på den bilden, som jag bifogar, påminner om huset i bakgrunden på "Sankt Anne Kvarn". Vad tror du? Om du kan bekräfta kan du då också tala om för mig var det låg. Intill Bäveån förstår jag, men var? Än en gång, tack för i lördags och tack på förhand om du kan hjälpa mig med Älvängen.
HälsningarJan Niklasson, Partille, Student 58"

Alldeles riktigt så kallades detta huset för Älvängen och det finns fortfarande kvar. Nuvarande adress är Tureborgsvägen 8 och ligger således alldeles intill Tureborgsbron.

Huset hade förstås ett lugnare läge innan Tureborgsområdet byggdes i slutet av 1950-talet.

Som man ser på ovanstående bild från i dag är huset väldigt ombyggt.

På den här bilden från 1937 års ekonomiska karta har jag ringat in huset med rött (klicka på bilden så blir den större). //

2008-05-13

Är Strandpromenaden handikappvänlig?


Är Strandpromenaden handikappvänlig? Ja, det tror man ju när man snabbt tänker efter. Men för att visa motsatsen hade Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation (HSO) i Uddevalla bjudit in politiker och tjänstemän från Uddevalla kommun och den förvaltande direktören på Gustafsbergsstiftelsen till en "prova på-dag" i dag.

Vi samlades vid parkeringsplatsen på Svenskholmen. Från kommunen deltog politikerna Gunila Jivén, Anna-Lena Heydar och Magnus Jacobsson samt tjänstemannen Sten-Anders Olsson.

Först utrustades politikerna med var sin rullstol och det skulle ganast visa sig att det inte var så lätt att transportera sig med den. Visserligen får man tillskriva dem det faktum att de inte var tränade för transporten men det var ändå betydande svårigheter att hålla sig kvar på "banan". "Det lutar hela tiden utåt mot vattnet", sa Magnus Jacobsson och konstaterade att det var svårt att hålla emot så att rullstolen inte gav sig iväg åt det hållet.

Och när det blev lite uppförsbacke som vid den stora badplatsen var det stört omöjligt att få fäste i gruset för rullstolshjulen.


Nästa moment var att prova på att vara synskadad. Lärdomen då var att det saknas räcken på flera ställen längs promenaden.

Här provar Magnus Jacobsson att med en blindkäpp (heter det så?) känna sig fram. Nu var han ju övervakad av en följeslagare så inget hände förstås, men man kan ju lätt tänka sig att något skulle kunna hända vid ett möte exempelvis.

Och plötsligt blev någon i gruppen kissnödig och då skulle det visa sig att handikapptoaletter lyste med sin frånvaro. Det visade sig att det fanns en vid kaféet på Svenskholmen, men den är antagligen bara öppen då kaféet är det. På Gustafsberg finns det en som hålls låst. Den är egentligen till för de vandrahemsgäster som bor i den s k Sjöstugan, där det inte finns någon toalett. Här får vi i Gustafsbergsstiftelsen tänka till.
På den delen som utgör själva träbryggan blev det förstås lättare även om uppförs- och nedförsbacken på hängbron var lite knepiga.
På Gustafsberg ligger det ett ganska grovt grus mellan vandrarhemmet och de vita båtarnas tilläggsplats. Vidare så är den lilla gångstigen mot Sörkullen oframkomlig för rullstolar. Dels finns det ett räcke att passera och dels är promenaden ganska trång överhuvudtaget. Och heller inga räcken för de synskadade.
Hur som helst så var det nyttigt att få se vilka problem det kan finnas på den till synes handikappvänliga promenaden.//

2008-05-12

Södra Drottninggatan 4 - Arvid Högströms hus


Södra Drottninggatan 4 byggdes av Arvid Högström 1938. Först revs hans gamla trähus på samma plats. En målning av Thelander, som föreställer det gamla huset, finns inne i porten till nr 4 A. Länge kunde jag gå in där under mina stadsvandringar men numera har man flyttat ut porten så att målningen finns på insidan.

Det var byggmästare Anders Eriksson som fick uppdraget att bygga funkishuset. Han hade redan byggt huset på Södra Hamngatan 16 med i stort sett samma ritningar. Det huset kallades länge för "Grevinnans hus".

Arvid Högström föddes 1884. Han började i sin fars glasmästeriaffär och förestod den till 1908 då han etablerade en egen rörelse i samma bransch Högströms Glasmästeri blev det ledande glasmästeriet i Uddevalla.

Redan i unga år åtog han sig ideella uppdrag. Han blev ordförande i stadens största sjukkassa, Nästans Nytta (NN) och var sedan ordförande i Uddevalla Erkända sjukkassa.

Politiskt var han folkpartist och hade där ledande poster. Förutom uppdrag som ledamot av dåvarande drätselkammaren hade han också många andra kommunala sådana. Han var även landstingsman under flera år.
Arvid Högström bodde i sitt hus på Södra Drottninggatan 4 A fram till sin död i augusti 1973. Han var då nästan 90 år.
I Tidningsarkivet gör jag en sökning på Arvid Högström och får följande träfflista:
1933-09-09 Nya sjukkassereformen klar i Uddevalla, Arvid Högström blev ordförande. Försäkring.
1934-01-16 50 år fyller glasmästaren Arvid Högström.
1938-02-18 Grosshandlare Arvid Högströms trähus i hörnet av Södra Drottninggatan-Södergatan rivs. Rivning.
1938-02-25 Bild på Arvid Högströms hus under rivning och "Lilla stugan" på söderängarna.
1938-07-30 Stiligt nybygge i Uddevalla. Högströmska nybygget hörnet Södra Drottninggatan och Södergatan. Byggnad.
1939-01-17 55 år fyller grosshandlaren Arvid Högström.
1941-12-15 Simföreningens första förtjänstetecken till fabrikör Arvid Högström vid USF:s 15:e årsfest.
1947-04-02 Likbilarna i Uddevalla. Polisutredning, Arvid Högström-Gustaf Högström.
1948-12-17 Arvid Högströms 40-årsjubileum.
1954-01-15 70 år fyller grosshandlare Arvid Högström. (Kommunalmann i 40 år).
1958-12-23 50-årig uddevallafirma kunde glastäckt hela sta´n. AB Arvid Högström jubilerar. Affär. Jubileum.
1964-01-17 80 år fyller direktören Arvid Högström, Uddevalla. Bild.
1969-01-17 85 år fyller direktör Arvid Högström på lördag. Bild
1969-01-17 Glasmästaren och senare direktören Arvid Högström fyller på lördagen åttiofem år.
1973-09-04 Direktör Arvid Högström Uddevalla död. 89 år. //